Програма usaid лев впроваджується: Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» у партнерстві зСторінка2/8
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.71 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

Вступ


Сьогодні спрощена система оподаткування, обліку та звітності (ССО) є основним інструментом підтримки малого бізнесу в Україні. За роки існування в Україні ССО продемонструвала свою важливість не лише як фіскальний інструмент, а також як засіб збереження соціальної стабільності і стимул розвитку підприємництва. Переваги та недоліки ССО є предметом активного обговорення в контексті підготовки податкової реформи, що визначена як один із пріоритетних напрямків економічного реформуванняв країні.

На нашу думку, рішенню стосовно долі ССО та її місця у майбутній податковій системі України має передувати всебічний аналіз цієї системи та адекватна оцінка економічних ефектів її функціонування. Водночас, попри досить тривалу історію існування ССО в Україні майже не було спроб комплексно оцінити результати її функціонування в економічному вимірі. Дане дослідження, виконане в рамках програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Лідерство в економічному врядуванні», покликане зробити крок до заповнення цієї прогалини.

Метацього дослідження полягає в визначенніекономічних аспектів впливу ССО на малий бізнес та економіку в цілому, а також оцінцінапрямків та масштабів цього впливу. Ми прагнули розкласти ефекти ССО на компоненти, відділивши вплив спрощення обліку та звітності від ефектів зменшення суми сплачуваних податків. Інструментами дослідження були аналіз статистичних даних та математичне моделювання, в процесі проведення дослідження ми спирались також на результати відповідних досліджень.

Визнаючи важливість політичного та соціальногоаспектів застосування ССО в Україні, автори роботи свідомо сконцентрувались виключно на економічному аспекті, як першому кроку до комплексної оцінки впливу ССО на суспільний розвиток.Дослідження також не включало аналіз економічних ефектів використання ССО сільськогосподарськими виробниками (платниками єдиного податку четвертої групи; до 2015 року — платниками фіксованого сільськогосподарського податку). Дослідження базувалося на наявних офіційних статистичних даних, які є неповними та суперечливими. Цей факт має бути врахований як при оцінці отриманих результатів, так і при визначенні майбутніх напрямів аналізу ССО. Водночас результати аналізу дозволяють визначити низку важливих питань, які потребують врахування при прийнятті рішень щодо реформування ССО.

Дане дослідження може бути корисним для політиків, посадовців, підприємців, громадських активістів та експертів, які причетні до підготовки та прийняття рішень щодо долі ССО. Дослідження має на меті сформувати більш глибоке уявлення про вплив ССО на малий бізнес та економіку, поглибити розуміння окремих механізмів такого впливу, а також покращити обізнаність зі статистичним даними та результатами наукових досліджень, які є важливим для оцінки ефектів ССО.

Структура роботи є такою. У першому розділі проаналізовані основні елементи економічного механізму функціонування ССО. Йдеться, зокрема, про аналіз економічних аргументів на користь особливого підходу до оподаткування малого та середнього бізнесу (МСП), а також про вплив оподаткування на функціонування (поведінку) підприємств цього сектору економіки. У другому розділі розглядається практика використання ССО в Україні. У третьому розділі представленооцінку державної підтримки (непрямих субсидій), які підприємства та підприємці отримують за допомогою ССО, а також оглядаються дані, які є важливими для визначення економічних ефектів ССО. Третій розділ також містить аналізефектів детінізації внаслідок запровадження ССО. Нарешті, наприкінці роботи наведено рекомендації щодо формування державної політики у сфері оподаткування малого бізнесу. У Додатку №1 наведено міжнародний досвід щодо застосування різних підходів до спрощення обліку, звітності та оподаткування малих підприємств у країнах, які перебувають на різних рівнях економічного розвитку.


  1. Економіка спрощеної системи оподаткування

1.1 Різниця у податковому навантаженні на великі підприємства та МСП


Проблеми оцінки податкового навантаження в цілому та витрат, пов’язаних з дотриманням відповідних правил та процедур, традиційно перебувають в центрі уваги політиків, представників бізнес-спільноти та експертів. На основі аналізу відповідних досліджень можна побудувати досить чітке бачення спільного для різних країн економічного механізму дії ССО для малого та середнього бізнесу (МСП)1 та економічних ефектів, зумовлених застосуванням відповідного податкового режиму.

Предметом аналізу є оцінка вартості оподаткування для МСП, а також впливу відповідних витрат на поведінку МСП. Для цілей нашого аналізу ми визначимо вартість оподаткування як суму коштів, яку має сплатити економічний агент, щоб виконати свої податкові зобов'язання, визначені відповідним законодавством. Суто в структурному плані вартість оподаткування складається з таких елементів:  1. Коштів у формі податку, який має бути сплачений державі. Цей компонент фактично визначає так зване номінальне податкове навантаження (statutory tax burden). Розмір платежів залежить від величини ставок оподаткування, їх структури, а також правил визначення бази оподаткування. У свою чергу податкові платежі можна поділити на дві основні групи, а саме:

    1. оподаткування доходу;

    2. соціальні платежі (внески на обов’язкове соціальне страхування).

  2. Витрати, пов'язані з дотриманням податкового законодавства (taxcompliancecosts). Йдетьсяпро витрати на визначення (розрахунок) величини податкових платежів, документальне оформлення та сплату податку.Такі витрати, як правило, зростають зі збільшенням кількості податків, які має сплатити підприємець, ускладненням правил та процедур оподаткування. Вони також залежать від кількості рівнів урядування, на яких здійснюється справляння та збір податків.

Автори досліджень в сфері оподаткування в цілому поділяють думку про те, що загальне податкове навантаження для МСПє відносно більшим, ніж для великих компаній.2 Якщо вважати, що номінальний податковий тягар є однаковим для підприємств різного розміру (для даної комбінації капіталу та робочої сили), то витрати дотримання в розрахунку на одного працівника у малих та середніх підприємствах є більшими, ніж у великих. Хоча в абсолютному вимірі витрати дотримання є вищими у великих компаній, у відносному вимірі (як відсоток від обсягів реалізації) вони є вищими у МСП.

Виходячи з цього, проблему оподаткування МСП можна описатиу такий спосіб.  1. Оскільки загальне податкове навантаження для МСП є порівняно більшим, ніж для великих компаній, вплив оподаткування на розвиток МСП є більш негативним, ніж на розвиток великих підприємств, і в цьому контексті оподаткування не є нейтральним (non-neutraltaxation).

  2. Спрощення оподаткування в загальному плані можна розглядати як інструмент забезпечення нейтральності оподаткування. Тому можна говорити про те, що нейтральне оподаткування за інших рівних умов сприяє отриманню виграшу в плані ефективності, дотримання правил, переходу підприємництва з «тіні» до «світла» (що означає збільшення реальної бази оподаткування (true tax base).

  3. Очевидно, що спрощення по-різному впливає на різні види МСП. До того ж слід окремо зазначити, що масштаби такого впливу залежать від формату режиму спрощеного оподаткування.

Варто зауважити, що не лише серед дослідників, але й серед політиків існує консенсус щодо необхідності зменшення вартості оподаткування для МСП, в тому числі шляхом використання ССО як інструменту сприяння розвитку МСП. Для прикладу можна послатись на різного роду документи національного та міжнародного рівня. Так зокрема в Стамбульській декларації міністрів щодо сприяння розвитку інноваційних та конкурентоспроможних на міжнародному ринку малих та середніх підприємств прямо йдеться про те, що МСП потребують «сприятливих рамкових регуляторних вимог, при розробці яких слід брати до уваги потреби МСП та необхідність сприяння їх інтеграції у формальний сектор економіки ... що серед іншого вимагає створення таких податкових систем, функціонування яких характеризується низькими витратами дотримання норм та правил».3

Слід також зазначити, що практично всі країни застосовують ті чи інші спрощені податкові режими для МСП, про що мова йтиме далі.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал