Програма розвитку Національного заслуженого академічного українського народного хору УкраїниСкачати 142.4 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір142.4 Kb.
ТипПрограма
Програма розвитку
Національного заслуженого академічного українського народного хору України

імені Г.Г.Верьовки
Кандидата на посаду

генерального директора-художнього керівника
Корінця Зеновія Михайловича

Київ – 2016


ПРОЕКТ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ

НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАСЛУЖЕНОГО АКАДЕМІЧНОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ХОРУ УКРАЇНИ

ІМЕНІ Г.Г.ВЕРЬОВКИ

НА 5 РОКІВ

 1. Загальні положення

11 вересня 1943 року постановою Ради Народних Комісарів УРСР № 264 був створений Державний Український народний хор в кількості 134 чоловіки із завданням сприяти розвитку українського народного хорового і музично-хореографічного мистецтва та його пропаганди серед трудящих мас УРСР та всього Радянського Союзу.

Керівником колективу став Григорій Гурійович Верьовка – видатний композитор, диригент, громадський діяч, дослідник української музичної культури. Григорій Гурійович створив колектив, який поєднав у собі специфічний стиль і манеру народного співу з сучасною виконавською культурою і професійною майстерністю. Після смерті Григорія Верьовки колектив був названий його іменем.

У 1966 році Національний заслужений академічний український народний хор України імені Г.Г.Верьовки очолив видатний фахівець, славетний син України – Анатолій Тимофійович Авдієвський, чия творчість освятила і підняла на височінь хорове мистецтво, народну пісню. Весь час Він невпинно шукав шляхи ще глибшого взаємопроникнення народного й академічного хорового мистецтва, працюючи з наснагою та наполегливістю, Він шукав нових прийомів і засобів виразності, нових форм втілення того чи іншого задуму і отримував визнання й задоволення від справи свого життя. Сміливі експерименти завжди увінчувалися вагомими художніми результатами протягом 50 років творчої діяльності маестро. На жаль 24 березня цього року Анатолія Тимофійовича не стало.

Сьогодні Національний заслужений академічний український народний хор України імені Г.Г.Верьовки – один з найбільших професійних хорових колективів, який з моменту свого створення тріумфально поширює світом українську народну пісню та українське музично-хореографічне мистецтво. Його діапазон сягає від етносу та фольклору до класичних обробок а-капела і пісень сучасних композиторів; від вокально-хореографічних сцен, композицій та народних дійств до фольк-опери Є.Станковича «Цвіт папороті», в якій народні мотиви вдало синтезуються з сучасними прийомами композиторського письма та аранжування. Колективу стало доступним і підвладним те, що раніше в народному хорі здавалося неможливим.Самобутність і висока художність виконання, музикальність і гнучкість фразування, дивовижне розмаїття голосів, поєднання емоційності та стриманості, душевної відкритості та доброзичливого гумору, чистоти й безпосередності – ось чим зачарував і прихилив серця шанувальників пісні Національний український народний хор імені Г.Г.Верьовки.

Мистецтву цього славетного колективу притаманні щирість, глибока одухотвореність, в ньому немовби знайшли своє втілення краса і сила народного духу. У складі цього чудового колективу працює більше ста артистів. До нього входять хорова, танцювальні групи та оркестр народних інструментів. Хоч би де не виступав хор імені Г.Верьовки – на рідних теренах чи на далеких континентах – світ визнав великі заслуги його як творця надзвичайно оригінальних і водночас загальнолюдських пісенно-музичних скарбів, цілющої української пісні.

Культура є головним чинником, що визначає духовний розвиток нації, вона є показником її самобутності. Саме через культуру утверджуються її духовні та моральні ідеали, втілюються гуманістичні ідеї, загальновизнані людські цінності, забезпечується збереження і примноження культурних надбань. Як свідчить світовий досвід, розвиток і вдосконалення культури є однією з вирішальних умов суспільного й соціального прогресу.З проголошенням незалежності Україна стала на шлях формування соціально орієнтованої ринкової економіки, побудови демократичної, соціальної, правової держави, створення громадянського суспільства, головним суб'єктом якого є людина з властивими їй системою цінностей, інтересами і потребами. Особливо важлива роль у цих процесах належить культурі. Саме завдяки культурі формується світогляд людини, її моральна поведінка, вона усвідомлює своє місце і роль у суспільстві, мету і сенс життя, відповідальність за свої вчинки, вибирає форми і напрямки своєї трудової діяльності та духовного вдосконалення. Культура є носієм загальнолюдських цінностей. Від стану її розвитку залежить інтелектуальний потенціал народу, який є важливою умовою переходу суспільства на нові рівні цивілізації. Слід також пам'ятати, що в переломні моменти в житті суспільства саме культура завдяки традиціям, звичаям утримує суспільство від розпаду, створює умови для органічного відтворення та збереження національної самобутності. Отже, від того, як ставиться суспільство, держава до культури, залежить їх подальший розвиток та існування в майбутньому.

 1. Аналіз поточного стану діяльності

Національного хору імені Г.Г.Верьовки

Аналіз поточного стану фінансово-господарської діяльності Національного хору імені Г.Г.Верьовки показує, що на 2016 рік затверджено чистий дохід від основної діяльності - 900,0 тис. грн. в 2015 році факт виконання становив 804,0 тис.грн., що показує зростання доходів в поточному році на 12 % більше в порівнянні з попереднім.

Якщо взяти для порівняння 1- ше півріччя 2016 року то чистий дохід від основної діяльності становить 475,0 тис. грн., а за 1- ше півріччя 2015 року становив 228,0 тис.грн., що свідчить про зростання чистого доходу в поточному році на 52 % . Тому не дивлячись на скрутну ситуацію в країні, значну інфляцію, Національний хор імені Г.Г.Верьовки отримав значне покращення показників у 1-му півріччі 2016 у порівняні з 1-им півріччям 2015 року. Враховуючи вищевикладене можна відмітити позитивну динаміку зростання доходів в поточному році.

Дуже важливим фактором є те що колективу державою надається фінансова підтримка у вигляді заробітної плати, що забезпечує створення сприятливих умов для функціонування та розвитку творчих процесів. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 року (зі змінами ) № 247, обсяг фінансової підтримки з бюджету не має перевищувати 97% фактичного валового доходу, одержаного за підсумками року.

З ІІ кварталу 2016 року Міністерством культури України для Національного хору імені Г.Г.Верьовки надано фінансову підтримку на відшкодування комунальних та експлуатаційних послуг. Згідно виставлених рахунків БДХК щомісячно проводиться відшкодування даних послуг. В липні поточного року укладено договір оренди нерухомого майна приміщення Хору з регіональним відділенням Фонду державного майна України строком на 2 роки 11 місяців вартістю 1 грн. на рік.

На жаль в 2016 році доведено фінансової підтримки на 12% менше від реальної потреби для виплати заробітної плати, внаслідок чого в першому кварталі 2016 року виникла поточна кредиторська заборгованість по заробітній платі. Протягом 2 кварталу керівництвом Хору було проведено ряд заходів щодо погашення кредиторської заборгованості 1 го - кварталу та недопущення її в подальшому. Але незважаючи на скрутну фінансову ситуацію вдалося зберегти працівникам колективу відповідний додатковий коефіцієнт підвищення посадового окладу, що дає змогу підтримувати матеріальний стан та моральну атмосферу в колективі. Адже ефективна система мотивації персоналу здатна на практиці забезпечити підвищення соціальної та творчої активності артистів, яка в цілому вплине на позитивні результати всієї діяльності.

Заборгованість зі сплати податків до бюджету та заборгованість із заробітної плати відсутня.

Національний хор є неприбутковою організацією згідно діючого Статуту, тому при веденні фінансово-господарської діяльності сума запланованих витрат повинна покриватись сумою отриманого доходу від основної діяльності.

Доходи, які отримані від концертної діяльності йдуть на покриття потреб Національного хору: зміцнення матеріально-технічної бази, оновлення реквізиту та придбання артистичних костюмів, ремонт та закупівля музичних інструментів.

План по доходах від концертно-гастрольної діяльності в 2016 році буде виконано в повному обсязі (графік концертів додається).

В колективі, зокрема в його творчі частині, на даний момент працює три повноцінні групи.

Хорова чисельністю 66 чоловік: 1. Академічні сопрано – 14 чол.

 2. Народні сопрано – 10 чол.

 3. І альти – 10 чол.

 4. ІІ альти – 8 чол.

 5. І тенорів – 6 чол.

 6. ІІ тенорів – 6 чол.

 7. І басів – 6 чол.

 8. ІІ басів – 6 чол.

Існує кількісний дисбаланс, що створює певні незручності в партіях, з точки зору ансамблю, і доводиться застосовувати штучний динамічний ансамбль.

Танцювальна група складається з 16 дівчат та 18 хлопців, що теж створює певні проблеми у постановках та концертних виступах, які в основному базуються на принципах парності.

Оркестр народних інструментів налічує 19 музикантів-інструменталістів, серед яких є інструменти, що дублюють певні оркестрові партії.

Вважаю, що до комплектування кількісного складу колективу потрібно підходити зважено і з врахуванням практичних потреб. 1. Мета та завдання програми

Мета моєї програми полягає в збереженні та розвитку національних та загальносвітових музично-хорових цінностей, виконавських традицій музичної та вокально-хореографічної народної культури, популяризації кращих творів видатних українських композиторів як в Україні, так і за її межами, створення умов для зростання професійної майстерності виконавців.

Завдання програми:

Творча діяльність:

 • забезпечення високого художнього рівня культурно-мистецьких заходів;

 • створення сучасних мистецьких проектів;

 • відтворення та втілення в концертних програмах історико-героїчної тематики та календарно-обрядових дійств;

 • збереження та втілення автентичної спадщини українського народу в репертуарі Національного хору;

 • забезпечення виконання плану гастрольно-концертної діяльності колективу;

 • розширення географії гастрольної діяльності;

 • залучення до співробітництва молодих креативних українських композиторів, аранжувальників, режисерів, дизайнерів для створення концертно-видовищних програм;

 • створення окремих афішних, тематичних програм у співпраці з іншими колективами, виконавцями та авторами;

 • створення малих форм в хоровій, оркестровій та хореографічній групах;

 • здійснення фольклорних експедицій для подальшого втілення автентичного матеріалу в умовах виконавської специфіки колективу;

 • втілення новітніх технологій з використанням сучасних світлових засобів.

Організаційна діяльність:

 • створення здорового морального клімату в колективі;

 • застосування нового рекламного підходу до залучення глядачів через соціальні мережі;

 • використання комбінації маркетингових інструментів, спрямованих на створення інформаційних зв’язків з цільовою аудиторією за допомогою інтернету та соціальних мереж;

 • конкурсний відбір високопрофесійного художнього та артистичного персоналу, одним із критеріїв якого є обізнаність з пісенною, музичною та танцювальною спадщиною України;

 • забезпечення високого рівня мотивації персоналу.

Фінансова діяльність:

 • забезпечення збільшення надходжень від основної діяльності;

 • забезпечення раціонального розподілу отриманих доходів;

 • неухильне дотримання фінансово-бюджетної дисципліни;

 • недопущення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованостей;

 • здійснення систематичного навчання працівників.

Господарська діяльність:

 • оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази;

 • оновлення костюмів, реквізиту та музичних інструментів;

 • залучення технічної групи спеціалістів, котрі здійснюють на сучасному професійному рівні світлову та звукову партитуру дійства. 1. Фінансове забезпечення програми, в т.ч. пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Національного хору

імені Г.Г.Верьовки та щодо очікуваної динаміки поліпшення результативних показників фінансово-господарської діяльності.

Одним із основних показників, що впливають на результати фінансово-господарської діяльності Національного хору є дохід від основної концертно-гастрольної діяльності.

Звичайно можна запланувати нереальні доходи але це буде звичайний популізм, а я підходжу реально до планів на майбутнє щодо розвитку Національного хору.

План орієнтований на розвиток діяльності Національного хору, очікується позитивна динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності. Проведений аналіз показників діяльності вказує на щорічне покращення результатів діяльності, причиною чого є збільшення вартості наданих концертів і як наслідок – підвищення рівня доходів від концертів.Перспектива росту обсягів доходу від основної діяльності на 5 років.

№ з/п

Показник

Одиниця виміру

2016 рік (для порівняння)

Роки

+34%

+67 %

+100 %

+122 %

+145%

2017

2018

2019

2020

2021

1

Чистий дохід від основної діяльності

Тис.грн

900,0

1200,0

1500,0

1800,0

2000,0

2200,0

Згідно наведеної таблиці видно чітке зростання плану доходів, що дасть змогу вирішувати фінансово-господарські проблеми.

Вкладення сторонніми інвесторами грошових коштів в розвиток Національного хору імені Г.Г.Верьовки має на меті в майбутньому отримання прибутку для перерозподілу їх між інвесторами, а це в умовах діючого законодавства неможливо, так як Національний хор імені Г.Г.Верьовки є держаним закладом культури та неприбутковою організацією яка не має на меті отримання прибутку. Тому єдиним інвестором для здійснення всіх вищенаведених завдань може бути лише держава.

Тому, мої стратегічні цілі зосереджені навколо високої якості репертуару і суспільного іміджу Національного хору. При реалізації стратегічних цілей основний акцент ставлю на високий художній рівень програм.


 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

з аналізом можливих ризиків

Колектив і надалі буде пропагувати у світі національне мистецтво нашої держави та національних меншин, які проживають на теренах України. Національне мистецтво здатне постати засобом зняття низки протиріч в суспільстві, що перебуває під впливом тенденцій глобалізації. Ці протиріччя, які виникають в результаті набуття суспільством полікультурного характеру і які можна мінімізувати чи упередити, зокрема мистецькими засобами. Ці загрози можуть виникати в гострих протиріччях між представниками різних культур (релігій, світоглядів) в одному суспільному середовищі. За цих умов колектив має постати носієм та активним транслятором цінностей мультикультуралізму, яке орієнтується на утвердження ідеалів гармонійної взаємодії між представниками різних культур. Це призведе до продуктивного діалогу людей нашої багатонаціональної України, а не до поглиблення протиріч між ними.

Серед можливих ризиків може бути нестабільна політична та економічна ситуація в країні, низька платіжна спроможність населення та інші форс-мажорні обставини.


 1. Перспективи розвитку закладу культури, підвищення його конкурентоспроможності

Враховуючи багатство автентичного фольклору регіонів нашої країни необхідно здійснити ряд фольклорних експедицій для подальшого втілення автентичного матеріалу в умовах виконавської специфіки колективу, а також створити групу виконавців, яку можна наблизити до манери первинного звучання. Такий же підхід запроваджуватиметься в оркестровій групі колективу, так-як в регіонах існує величезна кількість інструментального автентичного матеріалу. Ще з часів Григорія Гурійовича Верьовки проводили відбір співаків, одним із критерієм якого була обізнаність співака з їх власною пісенною спадщиною. Артисти тих часів мали унікальні голоси, знали дуже великий об’єм пісенного репертуару, носіями якого вони були. Це те, що Григорій Гурійович називав «не зіпсутою породою». Саме таких співаків і можна було використати у майбутні справі збереження, виконання і запису фондів радіо найкращих взірців пісенної спадщини.

Безперервність фольклорної традиції забезпечується тоді, коли її опановують діти. Саме на таких засадах був організований у 1986 році при Українському народному хорі імені Г.Г.Верьовки перший в Києві дитячий фольклорний ансамбль «Цвітень». Саме цій молоді прививаються найкращі смаки, в сенсі розуміння, виконання та поваги до власної спадщини. А смаки сучасної молоді визначатимуть рівень культури завтра. Частина таких кадрів вже працює в Національному хорі імені Г.Г.Верьовки, шанує, вивчає та примножує власні знання, працюючи над новими проектами втілення автентичної спадщини, як це було колись заведено Григорієм Верьовкою та Анатолієм Авдієвським.

Для збереження історичної пам’яті, відтворення героїчних сторінок українського народу створений проект «Козацькі дороги» в рамках програми ЄС «Культурно-туристичні маршрути Європи», де будуть презентовані мистецькі програми колективу в містах великих історичних битв, за участю козаків, де вирішувалась доля Європейських держав (Чигирин, Хотин, Вроцлав, Прага, Відень, Дункерка, Париж, Сарагоса).

Мета мого проекту відродити звичаї, котрі побутували в Україні, відшукати втрачену народну духовність, зрозуміти її сутність і наповнити життя сучасної людини новим змістом. Потрібно дати змогу новій генерації зазирнути в цю відроджену традицію, зрозуміти її та прищепити до сучасного життя, адже суспільство, яке не береже віковічних надбань культури свого народу, не досягне розквіту, а приречене на деградацію. В рамках сучасного стану країни і народної традиції в цілому, це дуже важке завдання. Паралельно з вихованням молоді треба вести і експедиційну діяльність, а також не забувати для чого це все робиться. Саме виконання на сцені дасть поштовх до різноманітних концертних проектів та виховання нової генерації, яка не тільки пишається власною спадщиною, але й може її примножити. І це наше з вами завдання.

Я буду докладати всіх зусиль для того, щоб Національний хор використовував будь-яку можливість публічного виконання створених ним програм, показ їх по телебаченню, запис на відео та інші носії фіксації мистецького продукту, а також їх тиражування та розповсюдження, здійснювати консультації з питань культури, музичного, театрального, танцювального мистецтва. Планую організувати учбовий центр з надання мистецьких та освітніх послуг, проведення майстер класів провідними артистами колективу в дусі кращих національних українських традицій на сході України, де є певний «голод» та брак національної ідеї.

Враховуючи тенденції світової глобалізації і маючи багаті традиції гастрольно-концертних маршрутів країнами світу маю напрацювання та наміри відновити мистецькі проекти, враховуючи мультикультурну складову, планую вийти на співпрацю з відомими зарубіжними імпресаріо з метою підписання гастрольних контрактів, продовжити плідну роботу з молодіжним крилом світового Конгресу українців для утвердження України на всіх континентах як нації, яка дала світу видатних людей та багату духовну культуру і буде однією з провідних націй в цивілізаційному процесі.

Колектив буде розвиватись еволюційним шляхом, а не революційним, що є нормальним для людської природи.


 1. Очікувані результати виконання програми

Впровадження в дію вищенаведеного плану розвитку Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Г.Г.Верьовки дасть можливість підтримувати світовий художній рівень програм і суспільний імідж колективу, як в нашій державі так і в цілому світі. Статус «Національного», який носить колектив не дає мені морального права, понизити ту високу планку, яку роками тримали два видатні генії українського культури. Впровадження моєї програми дозволить утримувати високий рівень мотивації артистів і фінансово-економічну стабільність у колективі. Звичайно, моя політика буде направлена на покращення результативних показників фінансово-господарської діяльності Національного хору.

Також стає очевидним, що без фінансової підтримки держави, ми не зможемо повноцінно функціонувати. Відсутність в необхідному розмірі фінансування держави може призвести до необхідності значного скорочення штатної чисельності працівників, що негативно вплине на художній рівень та погіршить якість надання послуг населенню. Адже культурні заклади апріорі створенні для розвитку та задоволення потреб населення в естетичному та культурному вихованні, залученні українського народу до надбань світової і національної культури, відродженню його духовності і патріотизму як фундаментальних основ побудови Української держави.Висуваючи свою кандидатуру в конкурсі на посаду генерального директора-художнього керівника я в повній мірі усвідомлюю відповідальність перед колективом Національного хору імені Г.Г.Верьовки та українським суспільством.

Народний артист України,

кандидат філософських наук,

професор НПУ імені М.П.Драгоманова З.М.Корінець

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал