Програма рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво довідник парламентаря 01Pdf просмотр
Сторінка10/11
Дата конвертації14.07.2017
Розмір0.99 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
64
Розгляд цього питання здійснюється за процедурою повного обговорення.
Процедура повного обговорення питань на пленарному засіданні включає:
1) доповідь народного депутата – ініціатора внесення пропозиції або іншого суб’єкта права законо- давчої ініціативи чи його представника, запитання доповідачу і відповіді на них;
2) співдоповідь визначеного головним комітетом чи тимчасовою спеціальною комісією співдопові- дача, запитання співдоповідачу і відповіді на них;
3) виступи народних депутатів – членів головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона не була надана народним депутатам разом з висновком відповідного комітету чи тимчасової спеціальної комісії;
4) виступи по одному представнику від кожного комітету, тимчасової спеціальної комісії, до яких, крім головного комітету, направлявся проект закону чи іншого акта Верховної Ради, у разі якщо висновки цих комітетів чи тимчасових спеціальних комісій не були надані народним депутатам;
5) виступи представників депутатських фракцій (депутатських груп), народних депутатів;
6) оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які записалися на виступ;
7) заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);
8) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування
265
Скорочена процедура обговорення в такому випадку не може бути застосована
266
Якщо законопроект про внесення змін до Конституції поданий до Верховної Ради народними депутатами, то Президентові або уповноваженій ним особі надається слово для виступу (стільки часу, скільки й доповідачу) після виступів по одному представнику від кожного комітету, тимча- сової спеціальної комісії, до яких, крім головного комітету, направлявся проект закону чи іншого акта Верховної Ради, у разі якщо висновки цих комітетів чи тимчасових спеціальних комісій не були надані народним депутатам. Запитання Президентові України або уповноваженій ним особі не ставляться
267
На пленарному засіданні Верховної Ради обговорюються, зокрема, питання, зазначені в частинах
2-6 статті 145 Регламенту
268
Пов’язані законопроекти, які передбачають комплексне внесення змін до різних розділів Кон- ституції, обговорюються на пленарному засіданні Верховної Ради одночасно, і рішення про їх одно- часне направлення за одним зверненням Верховної Ради до Конституційного Суду для надання
Конституційним Судом відповідного висновку оформляється однією постановою Верховної Ради.
У разі якщо постанову про звернення Верховної Ради до Конституційного Суду не прийнято і законопроект не виключено шляхом голосування з порядку денного сесії, Верховна Рада вирішує питання про зміст і строки подальшої роботи над законопроектом. Якщо Верховна Рада не при- йняла постанову про звернення Верховної Ради до Конституційного Суду і не визначила зміст та строки подальшої роботи над законопроектом, він вважається таким, що знятий з розгляду
269
. Таке положення застосовується і в тому випадку, коли Верховна Рада не прийняла жодної пропозиції, поправки до законопроекту про внесення змін до Конституції
270
Якщо за результатами розгляду Верховною Радою пропозицій, поправок до законопроекту про внесення змін до Конституції законопроект знятий з розгляду, то:
• повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання
271
;
• законопроект про внесення змін до Конституції, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту
272 265 Регламент Верховної Ради, ст.30;
266 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.146;
267 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.146;
268 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.146;
269 Регламент Верховної Ради, ч.5-6 ст.147;
270 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.151 271 Конституція України, ч.2 ст.156;
272 Конституція України, ч.1 ст.158;

65
1.. Реєстрація.та.внесення.законопроекту..
на.розгляд.Верховної.Ради
2.. Перше.читання.законопроекту
3.. Друге.читання.законопроекту
4.. Третє.читання.законопроекту
5.. Розгляд.закону.Президентом,..
набрання.чинності
6.. Процедура.прийняття.закону..
про.Державний.бюджет.України
7.. Процедура.прийняття.закону.про..
внесення.змін.до.Конституції.України
ДОДАТКИ-СХЕМИ

ЗАКОНОПРОЕКТ
ЗАКОНОПРОЕКТ
Реєстрація законопроекту сектором реєстрації
законопроектів (в день внесення законопроекту до ВР)
Реєстрація законопроекту сектором реєстрації законопроектів (в день внесення законопроекту до ВР)
Голова ВР або його заступник (за розподілом обов'язків)
повертають законопроект до СРЗ
Голова ВР або його заступник (за розподілом обов'язків) повертають законопроект до СРЗ
СРЗ через відділ службової кореспонденції розсилає копії
зазначеним у резолюції адресатам
СРЗ через відділ службової кореспонденції розсилає копії зазначеним у резолюції адресатам
Комітет, який визначається головним (підготовка попереднього розгляду та висновків щодо включення до порядку денного сесії)
Комітет, який визначається головним (підготовка попереднього розгляду та висновків щодо включення до порядку денного сесії)
омітету з питань бюджету (для експертизи щодо його впливу на бюджет)
Комітету з питань бюджету (для експертизи щодо його впливу на бюджет)
Комітетам ВР
(згідно переліку резолюції)
Комітетам ВР
(згідно переліку резолюції)
Народним депутам
Народним депутам
Головному організаційному управлінню апарату
ВР (для контролю за проходженням)
Головному організаційному управлінню апарату
ВР (для контролю за проходженням)
Або тимчасовій спеціальній комісії на правах головного комітету
Або тимчасовій спеціальній комісії на правах головного комітету
Кабінету Міністрів,
відповідним міністерствам, ін.
державним органам,
установам,
організаціям,
окремим фахівцям
(за пропозицією головного комітету)
Кабінету Міністрів, відповідним міністерствам, ін. державним органам, установам, організаціям, окремим фахівцям
(за пропозицією головного комітету)
Деяким комітетам
ВР (за зверненням
ГК)
Деяким комітетам
ВР (за зверненням
ГК)
исновки, експертні висновки, пропозиції
Висновки, експертні висновки, пропозиції
ГК попередньо розглядає
законопроект, узагальнює
зауваження і пропозиції
ГК попередньо розглядає законопроект, узагальнює зауваження і пропозиції
Висновки ГК щодо доцільності включення до порядку денного сесії
пропозиції
Висновки ГК щодо доцільності включення до порядку денного сесії пропозиції
Голова ВР (або його заступник) за поданням ГК або
Погоджувальної
ради повертають законопроект
Голова ВР (або його заступник) за поданням ГК або
Погоджувальної ради повертають законопроект
Суб'єкт законодавчої
ініціативи
Суб'єкт законодавчої
ініціативи
Законопроект може бути повернуто до ГК
після усунення недоліків
Законопроект може бути повернуто до ГК після усунення недоліків
Пропозиція ГК
включити до порядку денного сесії
Пропозиція ГК включити до порядку денного сесії
ВР розглядає у засіданні питання про включення до порядку денного
ВР розглядає у засіданні питання про включення до порядку денного
Неухвалення висновку в зазначені терміни
Неухвалення висновку в зазначені терміни
Суб'єкт законодавчої
ініціативи звертається до ВР
Суб'єкт законодавчої
ініціативи звертається до ВР
Пропозиція ГК
включити до порядку денного сесії
Пропозиція ГК включити до порядку денного сесії
Включається до порядку денного
Включається до порядку денного
ГК надається додатковий час для висновку
ГК надається додатковий час для висновку
Не пізніше 30 днів після ухвалення висновку ГК
Інші комітети ВР
(за власною
ініціативою)
Інші комітети ВР
(за власною
ініціативою)
Не пізніше 14 днів з дня одержання законопроекту для висновку
Альтернативний законопроект
Альтернативний законопроект
Вноситься не пізніше, як у 14-денний строк після подання першого законопроекту
Повертається не пізніше 15 днів після отримання висновку ГК
Реєстрація та внесення законопроекту на розгляд Верховної Ради
Розсилка у 5-денний термін після реєстрації
Народні депутати
Кабінет Міністрів України
Президент України
Скорочення:
ГК - головний комітет
БК – Комітет з питань бюджету
СРЗ – сектор реєстрації законопроектів
Національний банк України

Включити до порядку денного
Розгляд при підготовці до першого читання в ГК за процедурою попереднього розгляду законопроектів
Розгляд при підготовці до першого читання в ГК за процедурою попереднього розгляду законопроектів
Законопроект направляється до
Головного юридичного управління апарату ВР. Висновки направляються ГК не пізніше 14
днів з дня надходження
Законопроект направляється до
Головного юридичного управління апарату ВР. Висновки направляються ГК не пізніше 14 днів з дня надходження
Законопроект та супровідні
матеріали до нього роздаються для ознайомлення народним депутатам
(не пізніше ніж за 7 днів до розгляду законопроекту ВР)
Законопроект та супровідні матеріали до нього роздаються для ознайомлення народним депутатам
(не пізніше ніж за 7 днів до розгляду законопроекту ВР)
Перенесення розгляду законопроекту
Перенесення розгляду законопроекту
Невідкладні законопроекти включаються до порядку денного найближчого пленарного засідання
Невідкладні законопроекти включаються до порядку денного найближчого пленарного засідання
Включити як невідкладний
(процедурне рішення)
Включити як невідкладний
(процедурне рішення)
Рішення Ad hoc про відхилення від процедури розгляду
Рішення Ad hoc про відхилення від процедури розгляду
Розгляд законопроекту ВР у першому читанні (прийняття рішення за повною або скороченою процедурою)
Розгляд законопроекту ВР у першому читанні (прийняття рішення за повною або скороченою процедурою)
Відхилення законороекту
Відхилення законороекту
Повернення законопроекту суб’єкту права законодавчої
ініціативи
(повторне перше читання)
Повернення законопроекту суб’єкту права законодавчої
ініціативи
(повторне перше читання)
Направлення законопроекту на доопрацювання
(повторне перше читання)
Направлення законопроекту на доопрацювання
(повторне перше читання)
Прийняття законопроекту у першому читанні і
прийняття його в цілому без подальшого доопрацювання у комітеті
Прийняття законопроекту у першому читанні і прийняття його в цілому без подальшого доопрацювання у комітеті
Опублікування законопроекту для всенародного обговорення
Опублікування законопроекту для всенародного обговорення
Прийняття законопроекту в першому читанні і
доручення головному комітету підготувати законопроект до другого читання
Прийняття законопроекту в першому читанні і доручення головному комітету підготувати законопроект до другого читання
Внесення пропозицій до законопроекту (у 10- денний термін після попереднього першого читання)
Внесення пропозицій до законопроекту (у 10- денний термін після попереднього першого читання)
Доопрацювання законопроекту ГК
Доопрацювання законопроекту ГК
Винесення законопроекту на повторне перше читання (не пізніше 30-ти днів після його дня попереднього розгляду)
Винесення законопроекту на повторне перше читання (не пізніше 30-ти днів після його дня попереднього розгляду)
Повторне перше читання законопроекту
Повторне перше читання законопроекту
ідготовка законопроекту до направлення на підпис Президенту
Підготовка законопроекту до направлення на підпис Президенту
Публікація законопроекту в друкованому органі,
визначеному ВР
Публікація законопроекту в друкованому органі, визначеному ВР
Народні депутати подають свої
поправки та пропозиції до законопроекту
Народні депутати подають свої поправки та пропозиції до законопроекту
На друге читання
На друге читання опередній розгляд та узагальнення пропозицій,
зауважень,
альтернативних законопроектів комітетами ВР
Попередній розгляд та узагальнення пропозицій, зауважень, альтернативних законопроектів комітетами ВР
Узагальнення матеріалів та доопрацювання законопроекту ГК
ВР
Узагальнення матеріалів та доопрацювання законопроекту ГК
ВР
Повторне перше читання законопроекту
Повторне перше читання законопроекту
Альтернативний законопроект
Альтернативний законопроект
Вноситься не пізніше, як у 14-денний строк після подання першого законопроекту
Перше читання законопроекту – обговорення основних принципів, положень, критеріїв, структури законопроекту та прийняття його за основу

Внесення поправок та пропозицій до законопроекту
(у 14-денний термін після прийняття в першому читанні)
Внесення поправок та пропозицій до законопроекту
(у 14-денний термін після прийняття в першому читанні)
Підготовка законопроекту
ГК до другого читання
(формування таблиці
поправок та пропозицій )
Візується головою і
керівником секретаріату ГК
Підготовка законопроекту
ГК до другого читання
(формування таблиці поправок та пропозицій )
Візується головою і керівником секретаріату ГК
Законопроект направляється до редакційного відділу Головного управління документального забезпечення апарату ВР (для редакційного опрацювання)
Висновки направляються ГК не пізніше 14 днів з дня надходження
Законопроект направляється до редакційного відділу Головного управління документального забезпечення апарату ВР (для редакційного опрацювання)
Висновки направляються ГК не пізніше 14 днів з дня надходження
Законопроект направляється до
Головного юридичного управління апарату ВР (для проведення юридичної експертизи) Висновки направляються ГК не пізніше 14 днів з дня надходження. Візується керівником управління
Законопроект направляється до
Головного юридичного управління апарату ВР (для проведення юридичної експертизи) Висновки направляються ГК не пізніше 14 днів з дня надходження. Візується керівником управління
Законопроект (у вигляді порівняльної таблиці з пропозиціями і поправками) та супровідні
матеріали до нього роздаються для ознайомлення народним депутатам (не пізніше ніж за 10 днів до розгляду законопроекту ВР)
Законопроект (у вигляді порівняльної таблиці з пропозиціями і поправками) та супровідні матеріали до нього роздаються для ознайомлення народним депутатам (не пізніше ніж за 10 днів до розгляду законопроекту ВР)
Розгляд законопроекту ВР
(постатейне голосування)
Розгляд законопроекту ВР
(постатейне голосування)
Прийняття ВР рішення
Прийняття ВР рішення
Відхилення законопроекту
Відхилення законопроекту
Направлення законопроекту на доопрацювання (повторне друге читання)
Направлення законопроекту на доопрацювання (повторне друге читання)
Прийняття законопроекту у другому читанні і в цілому
Прийняття законопроекту у другому читанні і в цілому
Прийняття законопроекту в другому читанні і доручення ГК
підготувати законопроект до третього читання
Прийняття законопроекту в другому читанні і доручення ГК підготувати законопроект до третього читання несення пропозицій до законопроекту (в 10-денний термін після попереднього читання)
Внесення пропозицій до законопроекту (в 10-денний термін після попереднього читання)
Доопрацювання законопроекту ГК
Доопрацювання законопроекту ГК
Підготовка законопроекту до направлення на підпис Президенту
Підготовка законопроекту до направлення на підпис Президенту
Народні депутати подають свої поправки та пропозиції
до законопроекту
Народні депутати подають свої поправки та пропозиції до законопроекту
На третє читання
На третє читання несення альтернативних законопроектів на цій стадії не допускається
Внесення альтернативних законопроектів на цій стадії не допускається
Повторне друге читання
Друге читання заканопроекту - постатейне обговорення і прийняття в другому читанні

Внесення поправок до законопроекту
(у 5-денний термін після попереднього читання)
Внесення поправок до законопроекту
(у 5-денний термін після попереднього читання)
ідготовка законопроекту до третього читання ГК (формування таблиці поправок та пропозицій)Візується головою і
керівником секретаріату ГК
Підготовка законопроекту до третього читання ГК (формування таблиці поправок та пропозицій)Візується головою і керівником секретаріату ГК
Законопроект направляється до редакційного відділу Головного управління документального забезпечення апарату ВР (для редакційного опрацювання)
Висновки направляються ГК не пізніше 14 днів з дня надходження з візою керівника р
Законопроект направляється до редакційного відділу Головного управління документального забезпечення апарату ВР (для редакційного опрацювання)
Висновки направляються ГК не пізніше 14 днів з дня надходження з візою керівника
Законопроект направляється до
Головного юридичного управління
ВР (для проведення юридичної
експертизи) Висновки направляються ГК не пізніш 14
днів з дня надходження з візою керівника
Законопроект направляється до
Головного юридичного управління
ВР (для проведення юридичної експертизи) Висновки направляються ГК не пізніш 14 днів з дня надходження з візою керівника
Законопроект (у вигляді порівняльної таблиці) та супровідні матеріали до нього роздаються для ознайомлення народним депутатам (не пізніш ніж за 5 днів до розгляду законопроекту ВР)
Законопроект (у вигляді порівняльної таблиці) та супровідні матеріали до нього роздаються для ознайомлення народним депутатам (не пізніш ніж за 5 днів до розгляду законопроекту ВР)
Розгляд законопроекту ВР у третьому читанні
Розгляд законопроекту ВР у третьому читанні
Верховна Рада приймає рішення
Верховна Рада приймає рішення
Перенесення голосування щодо законопроекту в цілому у зв’язку з прийняттям рішення про перенесення розгляду законопроекту або до подання
Кабінетом Міністрів проектів актів,
прийняття яких передбачено в законопроекті
Перенесення голосування щодо законопроекту в цілому у зв’язку з прийняттям рішення про перенесення розгляду законопроекту або до подання
Кабінетом Міністрів проектів актів, прийняття яких передбачено в законопроекті
Відхилення законопроекту
Відхилення законопроекту
Прийняття Закону в цілому
Прийняття Закону в цілому
Схвалення тексту законопроекту в цілому і винесення його на всеукраїнський референдум
Схвалення тексту законопроекту в цілому і винесення його на всеукраїнський референдум
Оформлення ГК у 10-денний термін з візами голови та керівника секретаріату ГК,
керівника Головного юридичного управління та редакційного відділу апарату ВР
Оформлення ГК у 10-денний термін з візами голови та керівника секретаріату ГК, керівника Головного юридичного управління та редакційного відділу апарату ВР
Проведення референдуму,
визначення його наслідків відповідно до Конституції та
Закону про референдум
Проведення референдуму, визначення його наслідків відповідно до Конституції та
Закону про референдум
Голова ВР не раніше двох і
не пізніше п'яти днів з дня подання приймає рішення
Голова ВР не раніше двох і не пізніше п'яти днів з дня подання приймає рішення ерховна Рада розглядає
законопроект невідкладно у разі
виявлення редакційних неточностей або явних неузгодженостей
Верховна Рада розглядає законопроект невідкладно у разі виявлення редакційних неточностей або явних неузгодженостей
У разі виявлення порушень законодавчої процедури або не
ідентичності поданого на підпис тексту закону прийнятому законопроекту народний депутат у дводенний термін звертається до Голови ВР
У разі виявлення порушень законодавчої процедури або не
ідентичності поданого на підпис тексту закону прийнятому законопроекту народний депутат у дводенний термін звертається до Голови ВР
У разі прийняття хоча б однієї пропозиції
У разі прийняття хоча б однієї пропозиції
У разі відхилення всіх пропозицій
У разі відхилення всіх пропозицій
ГК за участю юридичного управління та редакційного відділу у 3-денний термін готують текст закону на підпис
ГК за участю юридичного управління та редакційного відділу у 3-денний термін готують текст закону на підпис
Голова ВР підписує закон і
невідкладно направляє Президенту
Голова ВР підписує закон і невідкладно направляє Президенту
Третє читання законопроекту - прийняття законопроекту, який потребує доопрацювання та узгодження, в цілому

Президент розглядає закон
(протягом 15-ти днів)
Президент розглядає закон
(протягом 15-ти днів)
Накладає вето на закон
Накладає вето на закон
Підписує закон і
офіційно оприлюднює
протягом 10 днів
Підписує закон і офіційно оприлюднює протягом 10 днів
Не повертає закон
Не повертає закон
Скасовуються результати голосування, відкриття процедури повторного розгляду
Скасовуються результати голосування, відкриття процедури повторного розгляду
Можуть направлятись структурним підрозділам ВР
для надання висновку у
10-денний термін
Можуть направлятись структурним підрозділам ВР для надання висновку у
10-денний термін
Голові Верховної
Ради
Голові Верховної
Ради
Висновки, пропозиції,
порівняльна таблиця
Висновки, пропозиції, порівняльна таблиця
Головний комітет розглядає
Головний комітет розглядає
Інші комітети з власної ініціативи або за зверненням головного комітету розглядають і дають висновки у
10-денний термін
Інші комітети з власної ініціативи або за зверненням головного комітету розглядають і дають висновки у
10-денний термін
ідписується і офіційно оприлюднюється Головою ВР
Підписується і офіційно оприлюднюється Головою ВР
НАРОДНІ ДЕПУТАТИ
НАРОДНІ ДЕПУТАТИ
озгляд позачергового на пленарному засідання ВР
Розгляд позачергового на пленарному засідання ВР
Розгляд пропозицій
Президента
Розгляд пропозицій
Президента
Закон відхиляється не менш як
226 голосами
Закон відхиляється не менш як
226 голосами
Закон приймається в цілому не менш як 300 голосами
Закон приймається в цілому не менш як 300 голосами
Розгляд окремих пропозицій
Президента
Розгляд окремих пропозицій
Президента
Може бути відправлений на повторний розгляд
Може бути відправлений на повторний розгляд
Підписується
Головою Верховної
Ради
Підписується
Головою Верховної
Ради
Направляється повторно на підпис
Президенту
Направляється повторно на підпис
Президенту
Всі пропозиції
прийняті
Всі пропозиції прийняті
Лише частина пропозицій прийнята
Лише частина пропозицій прийнята
Всі пропозиції
не прийняті
Всі пропозиції не прийняті
Прийняття в цілому не менш як 226
голосами
Прийняття в цілому не менш як 226 голосами
Прийняття в цілому не менш як 300
глосами
Прийняття в цілому не менш як 300 глосами
У разі відхилення може бути відправлений на повторний розгляд
У разі відхилення може бути відправлений на повторний розгляд
Повторний розгляд пропозицій
Президента за попередньою процедурою
Повторний розгляд пропозицій
Президента за попередньою процедурою
Відхиляється
Відхиляється
Приймається
Приймається
Підписується
Головою ВР
Підписується
Головою ВР
Направляється повторно на підпис Президенту
Направляється повторно на підпис Президенту
Президент повторно розглядає закон
(протягом 15 днів)
Президент повторно розглядає закон
(протягом 15 днів)
Підписує закон і офіційно оприлюднює
його протягом 10 днів р
д
Підписує закон і офіційно оприлюднює його протягом 10 днів
Не підписує
Не підписує
Голова ВР невідкладно оприлюднює і
опубліковує закон за своїм підписом
Голова ВР невідкладно оприлюднює і опубліковує закон за своїм підписом
Розгляд Закону Президентом України
Набрання законом чинності

Кабінет Міністрів України (КМ) подає до парламенту проект Основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період (не пізніше ніж 4 квітня року , що передує плановому)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал