«Програма» Програма лояльності, яка є комплексом дій і заходів, що надають Учасникові можливість одержувати й використовувати Аквабали при купівлі Учасником товарів у Організатора Програми «Правила Програми»Скачати 99.22 Kb.
Дата конвертації07.03.2017
Розмір99.22 Kb.
1. Терміни й визначення

«Програма» Програма лояльності, яка є комплексом дій і заходів, що надають Учасникові можливість одержувати й використовувати Аквабали при купівлі Учасником товарів у Організатора Програми

«Правила Програми» – дані Правила, що надаються для ознайомлення кожному Учасникові шляхом розміщення на сайті Програми, та які визначають обсяг прав і обов'язків Виконавця й Учасника при участі в Програмі.

«Учасник Програми» / «Учасник» – фізична особа, діючий клієнт Організатора, у якої підписано Договор з Організатором, яка досягла 18-річного віку, яка є споживачем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів

«Організатор Програми» – ПрАТ «ІДС Аква Сервіс», що володіє усіма правами на управління й розвиток Програми.

«Анкета» – електронна реєстраційна форма, яка розміщена на Сайті Програми

«Аквабали» – умовні одиниці (економії), що нараховуються на Рахунок Учасника при здійсненні ним купівлі товарів, які реалізуються у рамках Програми, а також за виконання певних дій у рамках спеціальних пропозицій і акцій Програми.

«Рахунок у Програмі» («Рахунок Учасника», «Баланс Аквабалів») – сукупність різних даних у базі даних Виконавця, що містять інформацію про Учасника та його поточний баланс Аквабалів.

«Сайт Програми» – Інтернет-сайт, що знаходиться за адресою www.ids-service.com.ua, за допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка Учасників Програми та надаються додаткові сервіси у рамках Програми.

«Інформаційний центр Програми» – основні засоби інформаційної підтримки Учасників, а саме Сайт Програми та телефон Аквалінії 0-800-505-886. Всі дзвінки за вказаним номером зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України є безкоштовними.

«Спеціальна пропозиція» – заохочення, економії, та/або інші рекламні заходи, якими можуть скористатись лише Учасники Програми.

2. Реєстрація Учасника

2.1. Підписаний з Організатором Програми Договір і заповнена анкета є підставою участі у Програмі.

2.2. Учасник при заповнені Анкети обов’язково має вказати П.І.Б., дату народження, контактний телефон та інші дані, надання яких вимагає Анкета.

2.3. Заповнити Анкету можна наступними способами:

2.3.1. Надати інформацію при замовленні води оператору Аквалінії

2.3.2. Заповнити анкету на Сайті програми

2.4. Для Учасників Програми, які зареєструвалися до участі у Програмі через Сайт Програми і здійснили заповнення всіх обов’язкових полів, надаються додаткові Аквабали у кількості 10 аквабалів на Рахунок Учасника. Зарахування додаткових балів проводиться не пізніше 14 робочих днів з моменту реєстрації на Сайті Програми.

3. Припинення участі у Програмі

3.1. Виконавець Програми має право припинити участь у Програмі будь-якого її Учасника без повідомлення, без будь-яких негативних наслідків для себе шляхом Рахунку, анулювання усіх накопичених Аквабалів у випадках, якщо Учасник:

3.1.1. Порушує умови даних Правил й/або інші угоди між Учасником і Організатором;

3.1.2. Надає Виконавцю Програми недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману;

3.1.3. Бере участь у схемах «шахрайства» в рамках дії будь-яких елементів Програми та інших угод між Учасником і Організатором (факти «шахрайства/недобросовісних дій» визначаються одноособово Виконавцем та не підлягають оскарженню).

3.1.4. Розірвання Учасником Договору із Організатором

3.2. Учасник має право припинити свою участь у Програмі в будь-який час, надіславши Організатору письмове повідомлення у довільній формі на поштову адресу Організатора щодо припинення участі. Після отримання Організатором такого повідомлення участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок блокується, Акваали анулюються.

4. Нарахування Аквабалів

4.1. Аквабали нараховуються на Рахунок Учасника шляхом перерахунку загальної суми грошових коштів, витрачених на придбання товару (крім придбання подарункових сертифікатів) в Місцях проведення Програми після урахування усіх економій, відповідно до такої пропорції:

4.1.1. 2 бутлі води 18,9 л в одному замовленні – 3 аквабали

4.1.2. 3 та більше бутлів в одному замовленні – 5 аквабалів

4.1.3. Кожні 100 грн., витрачені на покупку інших товарів та сервісів компанії – 5 Аквабалів

4.2. Нарахування Аквабалів на Рахунок Учасника відбувається після оплати замовлення.

4.3. Виконавець, у рамках спеціальних пропозицій і акцій, має право нараховувати додаткову кількість Аквабалів, а саме:

4.3.1. Додаткове накопичення аквабалів на окремі позиції товарів

4.3.2. Додаткове накопичення аквабалів за обраний спосіб замовлення

4.3.3. Додаткове накопичення аквабалів за рекомендації нових клієнтів Організатору

4.3.4.Додаткове накопичення аквабалів за кількість та періодичність замовлень

4.4. Аквабали накопичуються впродовж всього Періоду проведення Програми.

4.5. Нарахування аквабалів здійснюється при будь-якому доступному способі оплати (готівкою, кредитною карткою та ін.).

4.6. Документом, що підтверджує обов’язок Організатора зарахувати Аквабали на Рахунок Учасника, є оригінал видаткової накладної Учасника з інформацією про нараховані Аквабали і інформація у персональному кабінеті на сайті.

4.7. Організатор має право впроваджувати будь-які інші додаткові підстави (пропозиції) для нарахування балів або спеціальні пропозиції для учасників програми, шляхом розміщення інформації про такі підстави (пропозиції) на Сайті програми

5. Строк дії Аквабалів

5.1. Строк дії Аквабалів становить 1 календарний рік з дати їх зарахування на Рахунок Учасника. Строк дії балів можна перевірити за телефоном Інформаційного центру Програми та/або на Сайті Програми.

5.2. Після закінчення строку дії аквабалів вони втрачають свою силу і не підлягають будь-якому подальшому використанню.

6.3. Строк дії аквабалів може бути припинений достроково у разі закінчення періоду проведення Програми

6. Використання Аквабалів

6.1. Учасник має право використовувати Аквабали, що маються на його Рахунку, як економію при купівлі будь-яких товарів у Організатора Програми протягом усього Періоду проведення Програми та протягом строку дії аквабалів.

6.2. Використання (списання) Аквабалів з Рахунку Учасника здійснюється із розрахунків 1 Аквабал = 1 грн при купівлі товарів та сервісів компанії, окрім води у форматі 18,9 л.

6.3. Використання Аквабалів Учасником можливо тільки у випадку, якщо заповнена Анкета Учасника, якщо для цього є всі необхідні технічні можливості.

6.4. Кількість Акваалів, яка може бути списана у одному чеку, встановлюється у залежності від наявної кількості аквабалів на рахунку Учасника та загальної вартості товару у видатковій накладній, щоб сума покупки після урахування усіх економій (в тому числі і по використанню аквабалів) становила не менше 0,01 грн.

6.5. Організатор залишає за собою право обмежувати перелік товару, при придбанні якого Учасник може використовувати Аквабали.

6.6. Аквабали не є платіжним засобом, не мають готівкового вираження, не дають права на одержання їх у грошовому еквіваленті та не підлягають поверненню.

6.7. Акваали, що нараховані на Рахунок Учасника і права, що надані йому в рамках Програми, не можуть бути продані, передані або відступлені іншій особі чи використані іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому даними Правилами.

6.8. У випадку повернення Учасником придбаного ним товару, Організатор повертає Учасникові вартість товару, яка була фактично сплачена Учасником у гривневому еквіваленті, при цьому кількість Аквабалів, використаних під час здійснення покупки цього товару, поверненню, будь-якому відшкодуванню, обміну тощо не підлягає. Організатор має право списати з Рахунку Учасника кількість аквабалів, зарахованих при купівлі товару, що повертається.

6.9. Організатор залишає за собою право на власний розсуд нараховувати/списувати Аквабали з Рахунку Учасника у тому випадку і у тій кількості, яка була нарахована/списана помилково.

7. Інформаційна підтримка Учасника

7.1. Беручи участь у Програмі, Учасник дає згоду на подальше отримання на його номер телефону та/або на адресу електронної пошти, що зазначені в Анкеті, новин та інших інформаційних та рекламних повідомлень від Виконавця.

7.2. Учасник може дізнатися про територію проведення Програми та про умови спеціальних пропозицій, доступних тільки для Учасників Програми, за допомогою Інформаційного центру Програми, та/або на Сайті Програми.

7.3. Учасник має можливість перевірити суму накопичених на Рахунку Балів і термін їх дії, зателефонувавши на номер Аквалінії, або перевірити стан Рахунку на Сайті Програми.

8. Згода на обробку персональних даних

8.1. Учасник шляхом вільного та жодним чином необмеженого волевиявлення, надає згоду Організатору (ПрАТ «ІДС Аква Сервіс»), на обробку своїх персональних даних у Базі даних, добровільно наданих при заповненні Анкети або заключенні Договору (в паперовому або в електронному вигляді), у тому числі але не виключно: прізвище, ім’я, по батькові, вік (дата народження), стать, сімейний стан, склад сім’ї (стать дитини, дата народження), місце реєстрації (місце проживання); номери телефонів (номери домашнього і мобільного телефонів), адреса електронної пошти, зображення на фото-, відеоплівці та інших носіях, у разі їх добровільного надання Учасником, будь-які інші персональні дані та відомості, які добровільно надаються Учасником. Дані можуть оброблятись у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи Бази персональних даних. Учасник зобов’язується надавати точні та правдиві відомості про себе, а також своєчасно повідомляти Організатора про зміни, що стосуються наданих відомостей.

8.2. Мета та цілі обробки персональних даних у Базі:

Цим Учасник повідомляється та надає згоду на те, що його персональні дані обробляються Організатором з метою надання Організатору можливості краще зрозуміти потреби споживачів, а також реалізації відносин між Сторонами з ціллю:

- здійснення рекламної та маркетингової діяльності (включаючи, але не обмежуючись, такі дії, як направлення інформаційних та/або рекламних повідомлень про акції чи спеціальні пропозиції шляхом електронної, кур’єрської або поштової розсилки, направлення смс або голосових повідомлень, тощо);

- надання Учасникам найповніших відомостей про спеціальні пропозиції у рамках Програми, покращення якості послуг та товарів, що пропонуються Учасникам, а також з метою реалізації Програми, створення нових програм лояльності, вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних та/або інших аналогічних цілях;

- забезпечення відносин у сфері захисту прав споживачів;

- реалізації договірних відносин;

- інші аналогічні переліченим вище цілі.

8.3. Строк дії Згоди

Згода, надана Учасником на визначених вище умовах діє протягом невизначеного строку, та який є не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення та мети, визначеної даним розділом Правил.

9. Додаткові умови

9.1. При розрахунках з Учасником Організатор має право тимчасово відмовити Учасникові в нарахуванні або використанні Аквабалів у випадку відсутності на момент звернення Учасника технічної або іншої можливості для цього.

9.2. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила. Про зміну Правил Програми Організатор повідомляє Учасника Програми не пізніше ніж за 10 календарних днів до набрання чинності нової редакції Правил шляхом розміщення відповідної інформації (повідомлення) на Сайті.

9.3. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд приймати рішення про призначення додаткових спеціальних пропозицій для Учасників Програми.

9.4. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, відключення електроенергії або доступ до Інтернет, збої в роботі обладнання, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.10. Контактні дані Організатора

10.1. ПрАТ «ІДС Аква Сервіс», Львівська обл., м.Моршин, вул.Геологів 12а. www.ids-service.com.ua 0 800 505 886

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал