Програма профілактики правопорушень на 2016-2020 роки Загальна частина



Скачати 243.36 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.04.2017
Розмір243.36 Kb.
ТипПрограма

Проект


Комплексна програма
профілактики правопорушень на 2016-2020 роки
Загальна частина
Непроста суспільно-політична та економічна ситуація, проведення військових дій на сході нашої держави, значною мірою вплинули на криміногенну ситуацію взагалі, а також на територій Полтавської області.
Сьогодні спостерігається тенденція до збільшення масштабів криміналізації основних сфер життєдіяльності населення. Лише за останній рік на 20 % більше зареєстровано кримінальних правопорушень, за якими відкриті кримінальні провадження, на третину збільшилась реєстрація тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень
У суспільстві існує думка, що переважна більшість злочинів в Україні скоюється дорослими людьми. Але насправді відсоток злочинців серед дітей і молоді досить високий. Причин для такої невтішної статистики є чимало, проте основна проблема у відсутності організованого дозвілля школярів та молоді.
На сьогоднішній день в Полтавській області, зокрема, безумовно, відкриті різноманітні гуртки, але більшість з них працюють на платній основі. Варіантів організувати безкоштовний розвиток школярів досить мало, а сплачувати щомісяця вартість гуртка можуть, на жаль, не усі батьки. Крім того, безкоштовні заклади не можуть похвалитися достатньою різноманітністю направлень. А враховуючи, що зацікавити сьогоднішню молодь і без того важко, вибір гуртків має бути значно більшим.
Виділення коштів на гуртки для школярів є абсолютно в інтересах держави. Організоване дозвілля не лише дозволить всебічно розвивати молодь, але і вирішить проблему дитячої злочинності. Якщо більшість дітей після занять у школі будуть зайняті на сучасних розвиваючих заняттях, коло їхніх
інтересів зміниться, а вільного часу для скоєння протизаконних дій не буде.
Зацікавлення молоді позашкільним розвитком дозволить також покращити ситуацію з безробіттям в місті. Кожний дитячий гурток – це додаткові робочі місця для педагогів.
Отже, актуальним є питання щодо недопущення залучення таких осіб до протиправної діяльності.
Також недосконалість системи реінтеграції бездомних громадян, соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, невирішеність питання щодо примусового лікування осіб, хворих на алкоголізм, спричиняє збільшення кількості злочинів, вчинених повторно, у громадських місцях, у тому числі в стані алкогольного сп'яніння.
Зазначені фактори негативно позначаються на іміджі держави, її економічному становищі, призводять до зменшення обсягу інвестицій та зниження рівня довіри населення до органів державної влади.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня
2010 року № 1911-р «Про схвалення Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року» УМВС України в

2
Полтавській області було розроблено комплексну програму профілактики правопорушень на 2011-2015 роки, котра певною мірою сприяла стабілізації криміногенної ситуації. Завдяки виділеним коштам було придбано значну кількість паливо мастильних матеріалів, запчастин до автомобілів та інших засобів. Це дало змогу більш ефективно реагувати на всі повідомлення про правопорушення, збільшити кількість автопатрулів, виїжджати у віддалені куточки нашої області тощо.
Ця Програма розроблена на ґрунті позитивного досвіду реалізації
Програми 2011-2015 років і спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій.

Мета Програми
Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів та центральних і місцевих органів виконавчої влади у зазначеній сфері.
Головними напрямами Програми є:
розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та запровадження їх у практику; посилення контролю за дотриманням законодавства, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку; забезпечення захисту прав інтелектуальної власності та збереження
історико-культурних цінностей; запобігання вчиненню злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до
їх вчинення; удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі; забезпечення розвитку мережі соціальних закладів, зокрема для бездомних громадян і безпритульних дітей; забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від жорстокого поводження, втягнення в злочинну діяльність; виконання інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм профілактики правопорушень; удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності; удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення профілактичної діяльності; активізація процесу формування у дітей здорового способу життя, забезпечити їх широке залучення до відвідування позашкільних занять;

3
профілактика правопорушень з боку дітей, значне зменшення кількості злочинів, вчинених дітьми, приведення умов їх утримання у спеціальних установах для дітей у відповідність із міжнародними стандартами.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та
інших джерел фінансування, незаборонених чинним законодавством, відповідно до розрахунку.
Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Механізм реалізації Програми, організація управління та
контролю за ходом її реалізації

Реалізація програми забезпечується керівниками місцевих державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, територіальних органів міністерств і відомств України в області, міськими головами міст обласного значення у межах встановленої чинним законодавством компетенції шляхом затвердження відповідних місцевих, галузевих програм, планів, заходів та проведення постійного моніторингу діяльності відповідних органів у напрямку профілактики злочинності і правопорушень.
Контроль за виконанням даної програми здійснюють: постійна комісія обласної ради з питань забезпечення законності та правопорядку; обласна державна адміністрація; департамент освіти і науки облдержадміністрації; департамент економічного розвитку облдержадміністрації.
Виконавці програми інформують обласну державну адміністрацію про стан виконання заходів, визначених даною програмою, щороку до 15 січня.
Узагальнення поданої інформації про хід виконання програми забезпечує відділ

запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації.
Хід виконання програми періодично заслуховується на засіданнях постійної комісії обласної ради з питань забезпечення законності та правопорядку, сесіях відповідних рад, нарадах, колегіях контролюючих органів,
ГУНП в Полтавській області, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, засіданнях виконавчих органів міських рад.
Заходи реалізації Програми

I. Організаційноправове забезпечення профілактики правопорушень
1.
У межах визначеної компетенції організувати виконання заходів
Програми, про результати проведеної роботи
інформувати облдержадміністрацію.
Щороку до 15 грудня
Територіальні підрозділи центральних органів

4

виконавчої влади, управління, відділи та служби
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
ГУНП в Полтавській області
2.
Включення до програм соціального і економічного розвитку регіонів заходів, спрямованих на запобігання бідності та безробіттю, зміцнення соціальних і сімейних зв'язків, посилення протидії чинникам, що породжують злочинність.
2016-2020 роки

Управління,
відділи
та
служби
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
ГУНП в Полтавській області
3.
Практикувати регулярний розгляд стану виконання Програми на засіданнях колегій та службових нарадах, при необхідності надавати пропозиції щодо внесення до неї відповідних змін і доповнень.
2016-2020 роки
Відділ з питань запобігання та протидії корупції,
взаємодії з правоохоронними органами та
оборонної роботи апарату облдержадміністрації,
управління,
відділи
та
служби
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
ГУНП в Полтавській області
4.
Систематично аналізувати стан правопорядку в області. У випадку погіршення криміногенної ситуації вживати адекватні скоординовані заходи щодо з’ясування та усунення причин і умов, які негативно впливають на стан профілактичної роботи.
2016-2020 роки
ГУНП в Полтавській області, відділ з питань
запобігання та протидії корупції, взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи
апарату
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
5.
Здійснювати моніторинг громадської думки щодо якості роботи місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних та контролюючих органів з питань протидії злочинним проявам, ступеня довіри населення до їх діяльності у цій сфері, основних факторів, які, на думку громадян, негативно впливають на криміногенну обстановку.
Отримані результати використовувати при плануванні додаткових заходів щодо запобігання злочинності.
2016-2020 роки

Департамент
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадкістю
облдержадміністрації,
відділ
з
питань
запобігання та протидії корупції, взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи
апарату
облдержадміністрації,
ГУНП
в
Полтавській області
6.
Проводити вивчення стану виконання Програми підрозділами
ГУНП в Полтавській області та місцевими органами виконавчої влади, надавати практичну допомогу, узагальнювати та розповсюджувати позитивний досвід в реалізації її заходів.

5
2016-2020 роки

Відділ з питань запобігання та протидії корупції,
взаємодії з правоохоронними органами та
оборонної роботи апарату облдержадміністрації
7.
Забезпечувати проведення в клубах, бібліотеках, навчальних закладах області
інформаційно-пропагандистських, тематичних акцій, конкурсів з питань профілактики правопорушень, правового виховання громадян, роз’ясення відповідних актів законодавства.
2016-2020 роки

Управління культури, департамент охорони
здоровя,
департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
ГУНП в Полтавській області
8. Продовжити:
- систематичне роз'яснення через засоби масової інформації, Інтернет державної стратегії розвитку правоохоронних органів, питань їх реформування, запровадження нових форм роботи, спрямованих на розв'язання проблем громадян;
- громадське обговорення питань щодо ефективності роботи правоохоронних органів;
- практику залучення представників громадськості до формування державної політики у сфері забезпечення законності та правопорядку, додержання прав
і свобод громадян, проведення профілактично- роз'яснювальної роботи, утворення для цього громадських рад та колегій;
- співпрацю з громадськістю шляхом розміщення в громадських місцях, засобах масової інформації, Інтернеті номерів контактних телефонів регіональних підрозділів правоохоронних органів, графіків прийому громадян посадовими особами таких органів, номерів "телефонів довіри";
- здійснення заходів щодо забезпечення підвищення рівня правової освіти та культури населення, громадської правосвідомості та формування негативного ставлення до протиправних діянь;
- функціонування консультативних пунктів з надання безоплатної правової допомоги особам при захисті їх прав, свобод і законних інтересів.
2016-2020 роки

Територіальні підрозділи центральних органів
виконавчої влади, департаменти, відділи та
служби
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, ГУНП в Полтавській
області
9. Забезпечити :
- координацію заходів, спрямованих на виконання загальнодержавних і регіональних програм у правоохоронній сфері;
- здійснення спільних цільових заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин і умов, що сприяли їх учиненню;
- підготовку узгоджених пропозицій та прийняття в межах наданих повноважень рішень щодо недопущення ускладнення криміногенної ситуації в регіоні;
- надання органам державної влади пропозицій з питань удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності у сфері забезпечення законності
і правопорядку, додержання прав і свобод громадян;

6
- узагальнення практики виконання міжнародних договорів, укладених з
іноземними державами та міжнародними організаціями, з питань співробітництва у сфері забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян;
- взаємодію з правозахисними організаціями.
2016-2020 роки

Територіальні підрозділи центральних органів
виконавчої влади, департаменти, відділи та
служби
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, ГУНП в Полтавській
області
10.
Провести моніторинг:
- стану забезпечення законності і правопорядку та вжиття невідкладних заходів з метою недопущення порушень громадського порядку і ускладнення криміногенної ситуації;
- ефективності діяльності громадських формувань, за результатами якого розглядати питання щодо доцільності їх подальшого функціонування;
- громадської думки щодо діяльності громадських формувань, їх участі у забезпеченні правопорядку, за результатами якого приймати відповідні рішення щодо вдосконалення їх діяльності.
2016-2020 роки

Територіальні підрозділи центральних органів
виконавчої влади, департаменти, відділи та
служби
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, ГУНП в Полтавській
області
II. Запобігання злочинним посяганням на життя, здоровя,
честь і гідність громадян, їх майнові інтереси
1.
Забезпечення створення єдиного колл - центру служби 102 та диспетчерського центру управління силами та засобами патрульної поліції, функціонування централізованих баз даних.
2016-2020 роки

ГУНП в Полтавській області.
2. З метою запобігання злочинним посяганням проти особи та суспільства
із застосуванням зброї та вибухових пристроїв:
- здійснити комплекс заходів, спрямованих на виявлення та перекриття каналів незаконного обігу вогнепальної зброї і вибухівки, посилення контролю за дотриманням умов зберігання зброї, вибухових, радіоактивних та отруйних речовин;
2016-2020 роки

ГУНП в Полтавській області, управління з
питань надзвичайних ситуацій та у справах
цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації
- при проведенні суспільно-політичних заходів з нагоди значних подій у житті країни та регіону залучати спеціалістів вибухотехнічної служби для виявлення та знешкодження можливих вибухових пристроїв.
2016-2020 роки

ГУНП в Полтавській області

7
3. Забезпечити своєчасне виявлення і складання списків осіб похилого віку, інвалідів, недієздатних, хворих на алкоголізм та наркоманію, психічно хворих і тих, хто втратив здатність до самообслуговування та потребує сторонньої допомоги. Організувати моніторинг умов їх життя з метою попередження випадків знущання, незаконного відчуження житла тощо, при необхідності проводити роботу з відновлення порушених прав.
2016-2020 роки

Департамент праці та соціального захисту
населення,
департамент
охорони
здоровя
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
ГУНП в Полтавській області
4. Проводити аналіз міграційних процесів, визначати причини, що сприяють нелегальній міграції жителів області та торгівлі людьми, підвищувати якість роз’яснювальної роботи серед населення, особливо серед молоді та жінок, котрі мають намір виїхати за межі України для працевлаштування.
Організувати контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють посередницьку діяльність у працевлаштуванні громадян на роботу за кордоном та туристичними агентствами, перевіряти наявність відповідних ліцензій і дотримання визначених у них умов.
2016-2020 роки

Управління
державної
міграційної
служби
України у Полтавській області, департамент
праці
та
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації, ГУНП в Полтавській
області
5.
Проведення інвентаризації дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, створення регіонального реєстру цих закладів, сприяння їх утворенню на базі вивільнених приміщень комунальної власності, забезпечення
їх належного матеріального забезпечення, залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом.
2016-2020 роки

Департамент освіти і науки, служба у справах
дітей,
управління
у
справах
сімї
та
молоді облдержадміністрації,
управління
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації, ГУНП в Полтавській
області

6. Продовжити роботу щодо обладнання багатоповерхових житлових будинків системами технічної охорони, здійснення охорони під’їздів, у тому числі за рахунок коштів їх мешканців.
2016-2020 роки

Управління
житлово-комунального
гос-
подарства облдержадміністрації, управління ,
відділи райдержадміністрацій.
7. Рекомендувати виконавчим комітетам Полтавської та Кременчуцької міських рад, головам райдержадміністрацій відповідно до соціальних потреб регіону зберегти створені заклади соціального захисту для бездомних громадян, центри соціально-психологічної реабілітації для жертв насильства в сім‘ї, а також осіб які втратили соціальні зв‘язки.

8
2016-2020 роки

Департамент праці та соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
8. Вирішити питання щодо виділення облаштованих приміщень, які відповідають санітарним нормам для введення додаткових гуртків на безоплатній основі для дітей.
2016-2020 роки

Територіальні підрозділи центральних органів
виконавчої влади, Департамент освіти та науки
облдержадміністрації.


9. Вжити заходів по удосконаленню системи контролю за нарядами поліції за допомогою GPS – трекерів з метою покращання оперативності при виконанні комплексних планів із затримання по «гарячих слідах» злочинців, що вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, виконання завдань по підтриманню публічної безпеки і порядку.
2016 рік

ГУНП в Полтавській області
10. Придбати спеціальні транспортні засоби з метою підвищення мобільності працівників поліції направленої на профілактику правопорушень та розкриття злочинів.
2016-2020 роки
ГУНП в Полтавській області

11. З метою зменшення кількості випадків травмувань та загибелі працівників поліції при виконанні службових обов’язків та осіб, що затримуються за вчинення злочинів та правопорушень додатково придбати засоби бронезахисту, спеціального спорядження та спеціальних засобів.
2016-2020 роки
ГУНП в Полтавській області

12. З метою отримання можливості ізоляції осіб, що вчинили злочини та правопорушення, здійснити ряд заходів по реконструкції ізоляторів тимчасового тримання згідно з європейськими стандартами.
2016-2020 роки
ГУНП в Полтавській області

13. Розгляд питання про обмеження продажу алкогольних напоїв у нічний час.
2016-2020 роки
Територіальні підрозділи центральних органів
виконавчої влади, ГУНП в Полтавській області

14. Недопущення вільного доступу громадян до об'єктів незавершеного будівництва, безхазяйних приміщень та таких, що підлягають демонтажу.
2016-2020 роки
Територіальні підрозділи центральних органів
виконавчої влади

15. Для покращання ефективності документування злочинної діяльності для використання на досудовому та судовому слідстві придбати спеціальну техніку.
2016-2020 роки

ГУНП в Полтавській області
ІІІ. Зменшення криміналізації економічних відносин

9
1.
З метою своєчасного виявлення негативних тенденцій та факторів у сферах економіки області:
- здійснювати систематичні планові перевірки сільськогосподарських підприємств області з питань дотримання законодавства в процесі реформування аграрного сектору економіки;
2016-2020 роки

Департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
Головне
управління
Держкомзему у Полтавській області у взаємодії з
правоохоронними та контролюючими органами
області
- продовжити реалізацію механізму продажу й передачі в користування
(
оренду) вільних від забудови земельних ділянок виключно на конкурсних засадах (аукціонах, конкурсах, торгах тощо), що повинно забезпечити усунення можливостей протиправного вирішення цих питань;
2016-2020 роки

Головне управління Держкомзему у Полтавській
області,
Головне
управління
юстиції
в
Полтавській області
- продовжити практику проведення нарад при керівництві облдержадміністрації за участю керівників підприємств ПЕК, правоохоронних органів та контролюючих органів з питань аналізу стану злочинності на підприємствах паливно-енергетичного комплексу та вжиття заходів щодо її попередження і припинення;
2016-2020 роки

Департамент
економічного
розвитку
облдержадміністрації,
відділ
взаємодії
з
правоохоронними органами та оборонної роботи
апарату
облдержадміністрації,
ГУНП
в
Полтавській області
2.
Для забезпечення реалізації державної політики у сфері операцій з металобрухтом, попередження крадіжок металевих виробів з діючих промислових підприємств та у громадян, посилити контроль за дотриманням правил прийому металобрухту, проведення санітарного і радіаційного контролю та виявленням нелегально діючих пунктів.
2016-2020 роки

Департамент
економічного
розвитку
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
ГУНП в Полтавській області
ІV. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх
та молодіжне середовище
1. З метою недопущення росту злочинності серед молоді та неповнолітніх розглядати стан роботи щодо профілактики правопорушень у цьому середовищі на засіданнях колегій, міжвідомчих координаційних рад, апаратних нарадах .
2016-2020 роки

ГУНП в Полтавській області, служба у справах
дітей,
управління
у
справах
сімї
та

10
молоді облдержадміністрації,
райдержадміністрації
2. Продовжити обладнання громадських місць системами візуального спостереження за дотриманням правопорядку та безпекою громадян.
2016-2020 роки

Територіальні підрозділи центральних органів
виконавчої влади, ГУНП в Полтавській області
3. Забезпечити залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей та підлітків, схильних до правопорушень, дітей із девіантною поведінкою.
2016-2020 роки

Департамент освіти і науки, управління у
справах
сім'ї
молоді
та
спорту
облдержадміністрації, райдержадміністрації
4.
Для залучення неповнолітніх і молоді до активного громадського життя та запобігання її антисоціальної поведінки, взяти участь в організації всеукраїнських акцій

Життя без тютюнопаління”,

Антинаркотик”,
"
Тверезість” та організувати проведення рейдів з питань запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі. Результати роботи активно пропагувати у регіональних засобах масової інформації.
2016-2020 роки

Полтавський обласний центр соціальних служб
для сімї, дітей та молоді, ГУНП в Полтавській
області,
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації
5.
Забезпечити в установленому порядку вирішення питань про поліпшення фінансового і матеріально-технічного забезпечення притулків для неповнолітніх, створення центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.
2016-2020 роки

Служба у справах дітей облдержадміністрації,
відділи райдержадміністрацій
6.
Продовжити практику проведення комплексної роботи щодо встановлення осіб неповнолітніх, які поміщені до закладів соціального захисту дітей (притулків для неповнолітніх) та розшуку їх батьків або осіб, що їх замінюють, з метою своєчасного повернення дітей у сім‘ї, навчальні заклади.
2016-2020 роки

ГУНП
України
в
Полтавській
області,
управління
у
справах
сімї
та
молоді,
департамент охорони здоровя, департамент
освіти і науки, служба у справах дітей
облдержадміністрації, райдержадміністрації

7.
Забезпечити своєчасне надходження інформації та складання списків неповнолітніх, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, засуджені до покарань, не пов‘язаних з позбавленням волі, відбули покарання та звільнилися з місць позбавлення волі з метою соціального супроводу та контролю за їх поведінкою.
2016-2020 роки

ГУНП
України
в
Полтавській
області,
управління
у
справах
сімї
та
молоді,
департамент освіти і науки, служба у справах

11
дітей облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, управління державної пенітенціарної служби
України в Полтавській області
8.
З метою профілактики правопорушень серед неповнолітніх забезпечити поповнення фондів бібліотек області правовою літературою та організовувати книжково-ілюстративні виставки,

тематичні полички”, коментовані перегляди газетних і журнальних статей, години роздумів –
застережень, літературні години, зустрічі з представниками служби у справах дітей на теми: „Суспільство. Держава. Правопорядок”, „Злочинність на вулицях та в громадських місцях”, „Шкідливі звички та кримінальне право”,

Кримінально-правовий захист честі та гідності особи в Україні”, „Літо буде спокійним”, „Зупинись над прірвою”.
2016-2020 роки

Управління культури, департамент освіти і
науки, управління у справах сімї та молоді,
служба у справах дітей облдержадміністрації,
райдержадміністрації
9.
Забезпечити організацію та проведення спільних профілактичних рейдів („Діти вулиці”, „Вокзал”, „Підліток”, „Канікули”, „Літо”), спрямованих на соціальний і правовий захист дітей, запобігання їх бездоглядності та безпритульності, профілактику правопорушень, влаштування безпритульних та бездоглядних дітей до закладів соціального захисту, вжиття заходів впливу до дітей, які вживають спиртні напої, наркотичні засоби або психотропні речовини.
2016-2020 роки

ГУНП в Полтавській області, управління у
справах сімї та молоді, департамент освіти і
науки, департамент охорони здоровя, служба у
справах
дітей
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
10. З метою зменшення кількості бездоглядних та безпритульних дітей забезпечити функціонування центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.
Щоквартально
2016-2020 роки


Служба у справах дітей облдержадміністрації,
виконком Кременчуцької та Комсомольської
міської ради
11.
Сприяти наданню всебічної підтримки для виконання програм
(
проектів) дитячих, молодіжних, жіночих та інших громадських організацій і благодійних фондів, спрямованих на організацію та проведення інформаційно- пропагандистських компаній, тематичних акцій, конкурсів з питань профілактики правопорушень, правового виховання дітей та молоді.
2016-2020 роки

Управління
у
справах
сімї
та
молоді
облдержадміністрації, райдержадміністрації
12.
З метою організації змістовного дозвілля, попередження бездоглядності та правопорушень серед учнівської молоді:

12
- вирішити питання щодо виділення облаштованих приміщень, які відповідають санітарним нормам для введення додаткових гуртків на безоплатній основі для дітей;
- за рахунок коштів відповідно до даної програми вирішувати питання працевлаштування педагогів для ведення гуртків;
- сприяти виділенню коштів на спортивний інвентар для навчальних закладів, гуртків, секцій, занять фізичної культури і спорту з метою організованого дозвілля та фізичного розвитку школярів і студентів
2016-2020 роки

Департамент
освіти
і
науки
облдержадміністрації, департамент праці та
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації, райдержадміністрації

V. Протидія рецидивній злочинності

1.
Для здійснення належного громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання, організації виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, надання їм допомоги у соціальній адаптації використовувати можливості обласної спостережної комісії .
2016-2020 роки

Департамент праці та соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
Управління
державної пенітенціарної служби України в
Полтавській області, ГУНП в Полтавській
області
2.
Для осіб похилого віку та інвалідів, звільнених з місць позбавлення волі, які не мають родинних зв’язків, громадян, переведених з будинків-
інтернатів загального розпорядку, продовжити забезпечення діяльності спеціального виділення для розміщення осіб звільнених із місць позбавлення волі при Ліщинівському психо-неврологічному будинку-інтернаті.
2016-2020 роки

Департамент праці та соціального захисту
населення облдержадміністрації
VI. Підтримання публічної безпеки та порядку
1.
Під час складання проектів місцевих бюджетів на 2016 та наступні роки, у межах дії цієї Програми розглянути питання щодо виділення коштів для забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та заохочення громадських помічників дільничних інспекторів поліції відповідно до Закону України “Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону”.
2016-2020 роки

Райдержадміністрації
2.
Вжити заходів щодо налагодження співробітництва органів внутрішніх справ області з населенням, залучення громадян до профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю, зокрема, як громадських помічників дільничних інспекторів поліції із числа членів громадських формувань з охорони громадського порядку.

13
2016-2020 роки

ГУНП
в
Полтавській
області,
райдерж-
адміністрації
3.
Забезпечити в повному обсязі реалізацію заходів щодо посилення контролю за експлуатаційним станом доріг, проведення своєчасного ремонту дорожнього покриття і заміну непридатної для експлуатації апаратури світлофорного реагування, встановлення необхідних дорожніх знаків та впровадження технічних засобів для автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху і нагляду за ним, боротьби з крадіжками та навмисним псуванням облаштування автомобільних доріг ( дорожні знаки, перильна та бар’єрна огорожі, направляючі стовпчики тощо).
2016-2020 роки

ГУНП
в
Полтавській
області,
служба
автомобільних доріг у Полтавській області,
департамент
економічного
розвитку
облдержадміністрації, райдержадміністрації
4.
На підставі аналізу оперативної обстановки в області, запровадити щомісячні відпрацювання районів найбільш вражених так званою “вуличною” злочинністю.
2016-2020 роки

ГУНП в Полтавській області


5.
Вжити заході по удосконаленню та розшеренню відомчої системи відеоспостереження на базі ПАК"Інтелект" (відеонагляду за основними криміногенними місцями області, контролю несення служби особовим складом чергових частин, використання підсистеми автоматичного розпізнання автомобільних номерів в режимі реального часу) з метою попередження злочинів та правопорушень, покращення рівня розкриття злочинів, що учинені у громадських місцях.
2016-2020 роки

ГУНП в Полтавській області

6. Створити та обладнати автоматизовані місця диспетчерської служби
102 у складі автоматизованої системи управління силами та засобами з метою оперативного направлення патрулів поліції на злочини та правопорушення.
2016-2020 роки

ГУНП в Полтавській області

7. Додатково придбати оргтехніку з метою створення сучасних систем електронного обліку, підвищення продуктивності праці.
2016-2020 роки

ГУНП в Полтавській області

8. Забезпечити придбання автотранспорту, засобів зв’язку, тощо для покращання мобільності при виконанні заходів пов’язаних з охороною громадського порядку та боротьбою зі злочинністю.
2016-2020 роки
ГУНП в Полтавській області
VIІ. Фінансове, матеріально-технічне та інформаційне
забезпечення заходів програми

14
1. Реалізація заходів передбачених Програмою проводиться за рахунок коштів обласного бюджету.
2016-2020 роки
Полтавська обласна державна адміністрація
2. Інформаційне забезпечення заходів здійснюється шляхом висвітлення результатів вжитих заходів органами місцевої виконавчої влади і місцевого самоврядування та правоохоронних органів, спрямованих на профілактику злочинності, в засобах масової інформації.
2016-2020 роки.

Департамент
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадкістю
облдержадміністрації, ГУНП в Полтавській
області

15
ПАСПОРТ
Обласна комплексна програма профілактики правопорушень на 2016-2020 роки
1.
Ініціатор розроблення Програми
ГУНП в Полтавській області
2.
Дата, номер і назва нормативного документа про розроблення
Програми
Закон
України від
21.05.1997
№ 280/
ВР
«
Про місцеве самоврядування в
Україні»,
Бюджетний Кодекс України
3.
Розробник Програми
ГУНП в Полтавській області
4.
Співрозробники Програми
Департамент економічного розвитку
Полтавської облдержадміністрації
5.
Відповідальні виконавці
Районні державні адміністрації, міські та районні ради, виконавчі комітети місцевих рад, ГУНП в
Полтавській області
6.
Учасники Програми
Департаменти, управління, відділи, служби обласної держадміністрації,
Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади,
Управління державної пенітенціарної служби України в
Полтавській області,
Головне
Управління держкомзему у
Полтавській області,
Головне управління юстиції в Полтавській області
7.
Термін реалізації Програми
2016 – 2020 роки
8.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми
Обласний бюджет
9.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
15 000 000 грн.
10.
Інші джерела фінансування, незаборо- нені чинним законодавством
У разі необхідності
I. Основні проблеми та шляхи вирішення
Реалізація завдань, передбачених Комплексною програмою профілактики злочинності на 2011 - 2015 роки (затверджена рішенням чотирнадцятої сесії шостого скликання Полтавської обласної ради від 21.12.2012 р.) дозволила ефективно впливати на негативні зміни у розвитку криміногенної ситуації. В ході
її виконання основну увагу приділено підвищенню правосвідомості громадян,

16
налагодженню партнерських стосунків, розкриттю й розслідуванню злочинів проти життя та здоров’я громадян, захисту їх майна від злочинних посягань, ліквідації організованих злочинних груп, протидії криміналізації економіки, наркозлочинності, забезпеченню правопорядку в громадських місцях, відновленню діяльності громадських формувань.
Однак, умови сьогодення спонукають до пошуку, із залученням правоохоронних органів, зацікавлених відомств, громадськості, представників органів місцевого самоврядування, якісно нових форм і методів запобігання та розкриття злочинів.
Наслідки політичної та фінансово-економічної ситуації сьогодення, зниження прожиткового рівня громадян негативно вплинули на збільшення рівня злочинності на території області, який за 12 місяців 2014 року в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року збільшився на 3,7 % (з 17 150 до 17 806).
В поточному році на 20 % більше зареєстровано кримінальних правопорушень, за якими відкриті кримінальні провадження, на третину збільшилась реєстрація тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень
Збільшення зазнали такі види кримінальних правопорушень як розбої
(
з 63 до 77; +18,2 %), крадіжки (з 5 964 до 8 376, + 28,8 %)
, шахрайства
(
з 1 254 до 1 477; +15,0 %).
Збільшується кількість злочинів, вчинених у громадських місцях (з 1 731 до 2 031; +21,8 %), у т.ч. на вулицях (з 1 134 до 1 263; +10,2%); раніше судимими
(
з 2 310 до 3 317; +24,9%); неповнолітніми (з 434 до 502; +8,0%), у стані сп’яніння (з 1 020 до 1 117; +10,8%), групою осіб (з 876 до 1 069; +30,0%).
Набувають поширення факти збуту наркотичних засобів, їх аналогів і прекурсорів у т.ч. в розважальних закладах, місцях проведення дозвілля і т.і.
Стурбованість викликають крадіжки у сільській місцевості, злочини стосовно осіб похилого віку, пристарілих та тих, які потребують соціальної опіки. Відсутність належного фінансування не дозволяє в повній мірі здійснювати свою діяльність з профілактики правопорушень дільничними
інспекторами поліції, особливо у сільській місцевості.
В ході військових дій на сході нашої держави, працівники правоохоронних органів під час безпосередньої участі в проведенні антитерористичної операції втратили частину матеріальної бази в зв’язку з чим вимагає суттєвого покращання матеріально-технічне забезпечення органів та підрозділів поліції (особливо щодо придбання службового автотранспорту, паливо мастильних матеріалів, оргтехніки, тощо).
II. Мета Програми
Метою Програми є суттєве зниження криміногенної напруги на території області, здійснення скоординованих широкомасштабних наступальних заходів на пріоритетних напрямках боротьби зі злочинністю.
III. Завдання Програми та результативні показники
Програма
є складовою частиною комплексного вирішення правоохоронних проблем, у т.ч. щодо запобігання злочинності, розкриття й розслідування злочинів, особливо, захисту конституційних прав і свобод громадян від кримінальних проявів.
При підготовці Програми враховані вимоги Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», рішення

17
Ради національної безпеки і оборони України від 06.05.2015 «Про заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю в Україні».
Програма передбачає здійснення (із залученням можливостей інших правоохоронних органів та зацікавлених відомств), наступальних дій на таких пріоритетних напрямках як:
- забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;
- мінімізація злочинного впливу на дітей та молодіжне середовище;
- запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму;
- протидія рецидивній злочинності;
- безпека дорожнього руху;
- матеріально-технічне і кадрове забезпечення профілактичної роботи, а також більш широке залучення громадськості до забезпечення охорони правопорядку у територіальних громадах.
Система фінансового забезпечення даної Програми передбачає суттєве покращання стану оперативно-службової діяльності органів поліції області.
Наявність єдиного диспетчерського центру управління силами та засобами поліції, достатньої кількості автотранспорту, належного матеріально- технічного забезпечення дозволить своєчасно реагувати на будь-які повідомлення про вчинення злочинів, а кошти, спрямовані на придбання сучасної спеціальної техніки та засобів, сприятимуть підвищенню ефективності розкриття і розслідування злочинів, документування злочинної діяльності для використання на досудовому та судовому слідстві. За умови реалізації переліку запланованих Програмою заходів прогнозується суттєве покращання стану криміногенної ситуації на території області, оперативності при виконанні комплексних планів із затримання по «гарячих слідах» злочинців, що вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, виконання завдань пов’язаних із охороною громадського порядку та громадської безпеки, зниження витрат на електроенергію, ПММ, витратні матеріали, підвищення продуктивності праці, зменшення кількості випадків травмувань та загибелі працівників поліції при виконанні службових обов’язків та осіб, що затримуються за вчинення злочинів та правопорушень.
IV. Система управління та контроль за ходом виконанням Програми
Безпосередній контроль за ходом виконанням заходів і завдань Програми здійснює Головне Управління Національної поліції в Полтавській області, цільовим та ефективним використанням коштів - обласна державна адміністрація.




18
*
Перелік видатків затверджується щорічно профільною комісією за погодженням з бюджетною комісією обласної ради.
Ресурсне забезпечення регіональної цільової
програми профілактики правопорушень
на 2016-2020 роки


п/п
Найменування заходу
Потреба в
коштах
всього
(тис.грн.)
у т.ч. по роках
(
тис. гривень)



2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
1
Матеріально-технічне забезпечення заходів програми з громадської та публічної безпеки, профілактики дитячої і молодіжної злочинності та
інше
15 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Всього:
15 000,00
3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал