Програма «Обдаровані діти»Скачати 187.19 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір187.19 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАУКОВО-МЕТОДИЧЕИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №32

Нащубська І.І.ПРОГРАМА «Обдаровані діти»


 1. Коротка анотація

Становлення української державності, інтеграція в Європейське і світове товариство, побудова громадянського суспільства, перехід до ринкової економіки, зростання міграції населення, у тому числі молоді, передбачають орієнтацію на особистість, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє застосовувати здобуті знання, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне удосконалити власне життя і життя своєї держави.

Високий рівень інтелектуального, творчого потенціалу кожної країни є тим основним фактором, який суттєво впливає на її загальний та економічний розвиток. Це значною мірою стимулює зацікавленість проблемами обдарованості, творчості, інтелекту, які поступово переростають у послідовну державну політику, спрямовану на пошук, навчання, виховання і розвиток обдарованих дітей та молоді, на адекватне стимулювання творчої праці серед фахівців, на захист таланту.

Програма спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу дітей шляхом створення оптимальних умов для виявлення, підтримки та розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації та постійного духовного самовдосконалення.

Ця діяльність розглядається в контексті загального процесу проектування, формування і прогнозування інтелектуального потенціалу країни.Програма передбачає систему роботи із здібними та обдарованими дітьми, орієнтовану на комплекс психолого-педагогічних, організаційних і науково-практичних заходів.


 1. Мета програми

Мета програми - визначити організаційні, науково-практичні та психолого-педагогічні заходи з розробки та впровадження ефективних методів і технологій пошуку, навчання й виховання обдарованих дітей в дошкільному навчальному закладі, створити умови для гармонійного розвитку особистості, розвитку системи навчання, підтримки та заохочення здібних дітей.

 1. Завдання програми:

 • створення системи цілеспрямованого виявлення, підтримки, розвитку, навчання та виховання обдарованих дітей на діагностичній основі;

 • впровадження нових освітніх технологій в роботі із дітьми;

 • підготовка педагогічних працівників дошкільного навчального закладу до роботи з обдарованими дітьми, переорієнтація на розвиток якостей творчої особистості в дошкільників;

 • створення системи стимулювання інтелектуально та творчо обдарованих дошкільників, педагогічних працівників;

 • забезпечення якісних змін у змісті освіти, модернізація освітнього процесу;

 • створення умов, які спрямовані на формування людини з новим типом мислення, на зростання престижу особистості педагога;

 • визначення психологічного та педагогічного змісту навчально-виховного процесу для
  талановитих дітей;

 • визначення особливостей педагогічних умов, які ефективно сприятимуть розвитку обдарованих дошкільників та шляхів взаємодії педагогів, дітей, батьків.

 1. Координація і контроль за виконанням програми

Координація і контроль за виконанням програми покладається на керівника ДНЗ.

 1. Фінансово-економічне та матеріальне забезпечення

Фінансово-економічне та матеріальне забезпечення здійснюється у межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті на утримання закладів освіти міста з конкретизацією коштів на виконання програми.

 1. Очікувані результати

Виконання програми «Обдаровані діти» забезпечить:

 • удосконалення системи пошуку і підтримки обдарованих дітей;

 • створення умов для інтелектуального розвитку і творчої самореалізації дітей;

 • високі показники досягнень дітей в конкурсах;

 • поширення досвіду використання нових педагогічних та інформаційних технологій для забезпечення якісної освіти обдарованих дітей;

 • підвищення в дітей інтересу до знань, наукового пошуку, дослідницької роботи;

 • підвищення рівня науково-методичного, інформаційного та матеріального забезпечення педагогічних працівників, які проводять роботу з обдарованими дітьми;

 • урізноманітнення форм і методів навчально-виховної роботи, поєднання групової та індивідуальної роботи.

Структура програми від науково-теоретичної основи до практичного застосування містить чотири етапи.І етап

На першому етапі • Керівник дошкільного закладу:

 • забезпечує умови для проведення експерименту в групах дошкільного закладу.

 • аналізує матеріально-технічне, кадрове забезпечення експериментальних груп у дошкільному закладі.

 • Проведення тематичних консультацій та тематичних нарад, консультаційно-освітньої діяльності педагогів, де вихователі навчаються технології спостереження за дітьми, організації видів діяльності, технологічних засобів активізації психічних процесів і подальшого перетворення їх на творчі здібності.

 • Анкетування вихователів:

 • «Який Ваш креативний потенціал?»;

 • «Ваші здібності»;

 • «Визначення сформованості творчих здібностей»;

 • Анкети, щодо творчості вихователів.

II етап

На другому етапі реалізації програми «Обдаровані діти» передбачається: • вивчення та впровадження кращого досвіду роботи педагогічних працівників;

 • використання авторських програм для роботи зі здібними дошкільниками;

 • вибір технологій розвитку обдарованості;

 • здійснення контролю та керівництва у навчально-вихованому процесі;

 • створення естетичного розвивального середовища;

 • складання бібліографії науково-методичної літератури, періодичних видань із питань роботи з обдарованою дитиною.

III етап

На третьому етапі визначається рівень розвитку дітей за допомогою психолого-педагогічного обстеження дітей у різних видах діяльності.

Існує поглиблена психодіагностика щодо вивчення розвитку здібних дітей за допомогою пакету діагностичного інструментарію для вивчення інтелектуального, творчого потенціалу здібних дошкільнят:


 • методика експертних оцінок;

 • методика непрямої експрес-діагностики рівня психічного розвитку дітей дошкільного віку, П.А. М’ясоєд;

 • методика Біне-Сімона;

 • методика Торенса «16 кружечків»;

 • методика «Домалюй фігуру», версія О.М. Дяченка;

 • методика «Сходинки», версія Н.В. Чуб;

 • методика «Чому не виходить», версія Н.В. Чуб;

 • методика «Визначення видів здібностей дитини», Н. І.Смілянської;

 • серія вербальних субтестів В. А. Маляко та ін.;

 • анкетне опитування дітей, за І.І. Карабаєвою.

На третьому етапі проводиться семінар з опанування навичок педагогічної діагностики здібностей дітей старшого дошкільного віку. Також проводяться заходи з батьками дітей щодо реалізації програми, а саме:

 • консультації для батьків «Що таке обдарованість?»;

 • виготовлення папок-пересувок «Розвиток творчих здібностей дітей»,

 • анкетування батьків:

 • анкета для батьків (вияв здібностей дітей),

 • «Здібності дитини» (тест Г.Гарднера),

 • «Визначення здібностей дитини»,

 • «Здібна? Обдарована? Талановита?»,

 • «Який тип обдарованості у дитини?» розроблено Хаакомі Кафом,

 • «Ваш неповторний малюк»,

 • «Якщо Ви хочете перевірити здібності Вашої дитини»

 • «Здібності дитини до малювання»,

 • «Музичне виховання дитини»,

 • анкетне батьків, за І.І. Карабаєвою.

 • організація роботи Центру сімейної творчості.

IV етап

На цьому етапі аналізуються підсумки психолого-педагогічної діагностики у закладі, створюється банк даних здібних дітей у дошкільному закладі та аналіз професійної компетентності педагогів, їх результативності.

Результат цієї роботи ( роботи з батьками, кадрами) — діяльність дітей, протягом якої вони демонстрували рівень компетентності, насиченості інформацією, розуміння краси і почуттів.

Робота з дітьми: • Дні мистецтва;

 • Дні казки;

 • Тренінги з розвитку уваги, пам’яті, мислення, уяви, творчості;

 • Інтегровані заняття, де діти знайомилися з класичною музикою і передавали свої почуття у творчій діяльності;

 • Освітня робота із використанням елементів ТРВЗ;

 • Організація гурткової роботи для розвитку творчих здібностей дітей, а саме інтелектуальних, творчих, спортивних, театралізованих;

 • Психологічна гімнастика (для розвитку творчої уяви);

 • Пантоміма та перевтілювання

 • Виставки, конкурси «Юні художники», «Талановиті скульптори»;

 • Індивідуальна робота з вихованцями, які мають прискорений розвиток.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Призначити відповідальними за організацію роботи з обдарованими дітьми
Завідувач ДНЗ
2.

Створення банку даних обдарованих дітей
Вихователі всіх груп
3.

Створити в ДНЗ умови для організації педагогічного процесу з обдарованими дітьми
Завідувач ДНЗ Вихователі
Методична робота

4.

На педагогічній раді:

 • визначити і затвердити форми роботи з обдарованими дітьми;

 • скласти план заходів щодо роботи з обдарованими дітьми;

 • передбачити способи співпраці з сім’єю щодо організації роботи з обдарованими дітьми
Завідувач ДНЗ

Вихователь-методист5.

Провести з педагогами:

 • семінар «Основні принципи роботи з обдарованими дітьми»;

 • семінар з опанування навичок педагогічної діагностики здібностей дітей старшого дошкільного віку;

 • семінар-практикум «Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку»;

 • семінар-практикум «Дитяча мовленнєва творчість»;

 • психологічний тренінг «Розвиток креативних здібностей»;

 • круглий стіл «Педагогічні передумови розвитку художньо-творчих здібностей дошкільників»
Вихователь-методист, практичний психолог
6.

Провести консультації індивідуальні та групові для вихователів:

 • «Обдарованість та творі здібності»;

 • «Поради вихователям, які працюють з обдарованими дітьми»;

 • «Вимоги до вихователя, який працює з обдарованими дітьми»;

 • «Творчість педагога – передумова розвитку творчої особистості дитини»

 • «Психологічні особливості навчання та розвитку обдарованих дітей»;

 • «Основні шляхи й умови розвитку здібностей»;

 • «Вікова обдарованість»;

 • «Психологічні особливості розвитку творчих здібностей»
Вихователь-методист, практичний психолог
7.

Зробити підбірку науково-методичної літератури з проблеми «Робота з обдарованими дітьми»

Протягом року

Вихователь-методист, практичний психолог
8.

Поповнити тематичні папки «На допомогу вихователеві, який працює з обдарованими дітьми»:

 • «Обдарована дитина, види обдарованості»;

 • «Модель обдарованої дитини»;

 • «Створення умов для розвитку обдарованості»;

 • «Типи обдарованості, їх характеристика за Де Хааком та Кафом»;

 • «Організаційна структура роботи з обдарованими дітьми»;

 • «Функціональна модель реалізації системи роботи з обдарованими дітьми в ДНЗ»;

Протягом року

Вихователь-методист, практичний психолог

  • Організовує діяльність педагогічного колективу та направляє його на реалізацію завдань цільової роботи з обдарованими дітьми.

  • Здійснює контроль за якістю освітнього процесу, виконання розвиваючих програм.

  • Створює умови для розвитку обдарованих дітей.
  Модель реалізації системи роботи з обдарованими дітьми в ДНЗ


 • Педагоги ДНЗ

  Вихователь-методист

  • Планують роботу, забезпечують вибір необхідних форм, методів та засобів навчання та дотримання санітарно-гігієнічних норм.

  • Проводять гурткову роботу, пропагують дитячу творчість.

  • Систематично підвищують свою професійну майстерність.

  • Організовують роботу з батьками.

  • Розробляє пакет документів з метою визначення та необхідності підтримки творчо обдарованих дітей.

  • Створює банк даних із змістовими характеристиками обдарованих дітей.

  • Розробляє та впроваджує програми розвитку, організовує індивідуальну та диференційовану роботу з обдарованими дітьми.

  • Приймає участь у створенні психолого - розвивального простору

  Завідувач ДНЗ

  Практичний психолог

  • Здійснює аналіз якості освітнього процесу.

  • Організовує методичну роботу з педагогами ДНЗ.

  • Здійснює роботу щодо підвищення кваліфікації педагогів, які працюють з обдарованими дітьми.

  • Вивчає, узагальнює та впроваджує педагогічний досвід.Педагог у системі реалізації програми «Обдаровані діти»


Готовність до постійного самовиховання, самовдосконалення

Професійна компетентністьЗнання особливостей вікового розвитку дітей

Емоційна стабільність, цілеспрямованість, висока самооцінка

Активна науково-методична діяльність

Стаж плідної педагогічної роботи

Нормативність мовлення

Наявність комунікативних якостей і творчих здібностей
пр


Педагог


ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ

 • Технологія розвитку творчої особистості / Теорія розв'язання винахідницьких завдань (ТРВЗ), Г. Альтшуллер;

 • Нетрадиційні техніки малювання авторська програма «Розвиток творчого мислення, уяви і мовлення дошкільників», С.В. Лелюх, Н.М. Хоменко, Т.О. Сидорчук;

 • Технологія інтеграції освітніх завдань в освітньо-виховному процесі;

 • Технологія психолого-педагогічного проектування діяльності дітей (метод проектів);

 • Технологія музичного розвитку дітей Карла Орфа:

 • Технологія музейної педагогіки;

 • Технологія театральної педагогіки 947234_html_m1aacb94e

 • Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання, Шульга Л.


Типи обдарованості, їх характеристика за Де Хааком та Кафом

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ.

 1. Ваша дитина засвоює нові знання дуже швидко і легко.

 2. Має почуття здорового глузду і використовує знання у практичних, повсякденних ситуаціях.

 3. Вміє розмірковувати. Ясно мислить, не плутається в думках. Встановлює зв'язки між подіями, причиною та наслідком. Добре розуміє недоговорене, здогадується про те, що часто прямо не висловлюють дорослі, але мають на увазі. Встановлює причини вчинків інших людей, мотиви їх поведінки.

 4. Швидко запам'ятовує почуте або прочитане без спеціальних зауважень, не витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам'ятати.

 5. Знає багато про такі події і проблеми, про які його однолітки не знають і не здогадуються.

 6. Багатий словниковий запас, користується новими словами, легко висловлює свою думку.

 7. Любить читати книжки, які звичайно читають не однолітки, а діти трохи старші за віком.

 8. Вирішує складні завдання, що потребують розумових зусиль.

 9. Має різнобічні інтереси. Ставить багато запитань.

10 Випереджає своїх однолітків у навчанні на рік чи два. Часто нудьгує на заняттях, уроках, тому що навчальний матеріал йому вже давно відомий з книжок, журналів, розповідей дорослих.

 1. Оригінально мислить і пропонує несподівані, оригінальні відповіді та рішення.

 2. Дуже спостережлива, швидко реагує на все нове і несподіване.

СХИЛЬНІСТЬ ДО ЗАНЯТЬ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ

 1. Висловлює думки чітко і точно.

 2. Читає книги, статті, популярні видання, журнали з випередженням своїх однолітків на рік-два.

 3. Володіє вищою від середньої здатністю щодо розуміння абстрактних понять та встановлення узагальнень.

 4. Добра «моторна» координація, особливо між зоровим сприйняттям і рукою. Добре фіксує те, що бачить і чітко записує те, що чує.

 5. Після уроків любить читати науково-популярні журнали, книги, віддаючи їм перевагу перед художньою літературою.

Не сумує, якщо її проект чи новий задум не підтриманий педагогом чи батьками, або якщо «експеримент» не вдався.

 1. Прагне з'ясувати причини і суть подій.

 2. Проводить багато часу над створенням власних «проектів» (конструювання, збирання колекцій тощо).

 3. Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто задумується над цим.

ЛІТЕРАТУРНЕ ОБДАРУВАННЯ

 1. Легко будує розповідь, починаючи від зав'язки сюжету і закінчуючи розв'язанням якого-небудь конфлікту.

 2. Придумує щось нове і незвичне, коли розповідає уже всім відоме.

 3. Дотримується лише необхідних деталей у розповідях про події, все неістотне відкидає, залишає головне, найбільш характерне.

 4. Розповідаючи про щось, вміє добре дотримуватись вибраного сюжету, не втрачає головної думки.

 5. Вибирає у своїх розповідях такі слова, які добре передають емоційний стан героїв, їх переживання і почуття.

 6. Уміє передавати у розповідях такі деталі, які важливі для розуміння події (що не вміють робити його однолітки). Разом з тим не упускає основної лінії сюжету.

 7. Любить писати оповідання чи вірші.

 8. Зображає у розповідях своїх героїв дуже живими, передає їх почуття, настрій та характер.

ХУДОЖНІ ЗДІБНОСТІ

 1. У своїх малюнках, картинах зображає різні предмети, ситуації, людей (немає одноманітності в сюжетах малюнків).

 2. Серйозно ставиться до творів мистецтва Стає вдумливою і дуже серйозною, коли бачить хорошу картину, незвичну скульптуру, красиво і художньо виконану річ, слухає музику.

 1. Завжди готова використати будь-який новий матеріал для виготовлення іграшки, картини, малюнка, композиції, у роботі з ножицями, клеєм.

 2. Коли має час, охоче малює, ліпить, створює композиції, що мають художнє призначення (прикраси для дому, одягу тощо).

 3. Звертається до малюнка або ліплення для того, щоб виразити свої почуття і настрій.

 4. Цікавиться творами мистецтва, створеними іншими людьми. Може висловити свою

власну оцінку і прагне відтворити те, що подобається, у своєму власному малюнку або створеній іграшці, скульптурі.

 1. Любить працювати з клеєм, пластиліном, глиною, щоб відображати події, речі у трьох вимірах і просторово.

АРТИСТИЧНИЙ ТАЛАНТ

Легко входить у роль іншого персонажа, людини тощо.

 1. Цікавиться акторською грою.

 2. Змінює тональність і тембр голосу, коли зображає іншу людину.

 3. Розуміє і вміє відобразити конфлікт у ситуації, коли має можливість розіграти яку - небудь драматичну сцену.

 4. Передає почуття через міміку, жести, рухи.

 5. Прагне викликати емоційні реакції в інших людей, коли про щось захоплено розповідає.

 6. Дуже легко драматизує, передає почуття, емоції, переживання.

МУЗИЧНИЙ ТАЛАНТ

 1. Відгукується дуже швидко і легко на ритм і мелодії, завжди вслухається в них.

 2. Добре співає.

 3. У гру на інструменті, у пісню чи танець вносить багато енергії і почуттів.

 4. Любить музичні записи. Прагне піти на концерт або туди, де можна почути музику.

 5. Любить співати разом з іншими.

 6. У пісні або музиці передає свої почуття, свій стан.

 7. Співає оригінальні власні мелодії.

 8. Добре грає на якомусь інструменті.

ТЕХНІЧНІ ЗДІБНОСТІ

 1. Добре виконує завдання з ручної праці.

 2. Цікавиться механізмами і машинами.,

 3. Захоплюється конструюванням машин, приладів, моделей поїздів, радіоприймачів.

 4. Може лагодити зіпсовані прилади, використовувати старі деталі для створення всяких іграшок.

 5. Любить з'ясовувати причини відмов, несправностей у роботі різних механізмів.

 6. Любить конструювати за кресленнями, схемами, фотографіями.

 7. Читає журнали і статті про створення нових приладів, машин, механізмів.

ЗДІБНОСТІ ДО СПОРТУ

 1. Енергійна і справляє враження дитини, якій необхідний великий Фізичних

навантажень, щоб відчувати себе щасливою.

 1. Любить брати участь у спортивних змаганнях та іграх.

 2. Постійно має успіхи у певному виді спортивної гри.

 3. Бігає швидше за інших.

 4. Має кращу, ніж однолітки, координацію рухів, рухається легко і граціозно.

 5. Любить подорожувати, грати на відкритих спортивних майданчиках.

 6. Вільний час проводить у рухливих іграх, грає у хокей, баскетбол, футбол.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. – 2012. – №7. – С.3-23.

 2. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: О.В. Огнев'юк, К.І. Волинець; наук. кер. програмою: О.В. Проскура, Л.П. Кочина, В.У. Кузьменко, Н.В. Кудинка; авт. кол.: Г.В. Бєлєнька, Е.В. Бєлкіна, О.Л. Богініч, Н.І. Богданець-Білоскаленко, С.А. Васильєва, М.С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і нак., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б.Грінчека. – 3-є вид., доопр. та доп. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2012. – 492 с.

 3. Організація роботи з обдарованими дітьми в закладах освіти: Навч.-метод. посіб./ О.Є. Марінушкіна, Г.В. Шубіна. – Х.: Вид. група «Основа»: «Тріада+», 2008. – 144 с. – (ДДН+щкола).

 4. О. Проценко «Розвиток здібностей та обдарувань у дошкільників»/ Київ: Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека шкільного світу)

 5. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.І. Білан, Л.М. Возна, О.Л. Максименко та ін. – Тернопіль: Мандрівець,2013. – 264 с.

 6. Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» / Р.М. Борщ, Д.В. Самойлик – Тернопіль: Мандрівець,2013. – 72 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал