Програма навчальної дисципліни загальнотеоретична юриспруденція опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка5/7
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.52 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Теми рефератів


 1. Система юридичних наук.

 2. Методологічний апарат юридичної науки.

 3. Плюралістичне праворозуміння.

 4. Правова реальність: поняття і структура.

 5. Правове життя.

 6. Правовий менталітет.

 7. Правова система і система права: проблеми співвідношення.

 8. Цінність права.

 9. Правовий розвиток і наступність у праві.

 10. Зміст правовідносин.

 11. Поняття і види суб’єктів права.

 12. Гарантії здійснення прав людини.

 13. Суб’єктивне право і законний інтерес.

 14. Юридичні вимисли і припущення.

 15. Структура фактичного складу

 16. Поняття дії права.

 17. Здійснення права.

 18. Форми реалізації права.

 19. Особливості правозастосовної діяльності.

 20. Ефективність права.

 21. Західний тип права.

 22. Релігійне право.

 23. Правова культура особистості.

 24. Правова соціалізація.

 25. Патології права.

 26. Становлення сучасної держави.

 27. Держава і простір.

 28. Держава і екологія.

 29. Право епохи постмодерну.

 30. Юридична освіта і “правовий всеобуч”.

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ


Основними методами навчання є:

 • лекції;

 • семінарські заняття;

 • самостійна робота;

 • індивідуальні та групові консультації.

Основними формами контролю є поточний, проміжний та семестровий контроль.Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. При поточному контролі оцінці підлягають: рівень теоретичних знань та вміння працювати з науковою літературою, знання законодавства про працю, продемонстровані у виконаних (як правило, письмово) індивідуальних завданнях; обґрунтованість висновків, а також самостійність та повнота вирішення практичних завдань та аналізу матеріалів; активність та систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-опитувань тощо.

Форми проведення поточного контролю: усне опитування студентів, вирішення практичних завдань, тестові завдання, складання типових документів тощо (для зацікавленості у навчанні, розвитку здібностей студента може бути передбачено виконання інших, індивідуальних для кожного студента завдань).Проміжний контроль проводиться після вивчення відповідних тем або блоку тем з метою з’ясування ступеню засвоюваності студентами відповідного об’єму опрацьованого та вивченого матеріалу та подальшої оцінки рівня отриманих знань.

Форми проведення проміжного контролю: контрольна робота, колоквіум.Семестровий контроль проводиться у формі семестрового заліку.

На залік виносяться питання, які дають можливість оцінити рівень та повноту знань студента з навчальної дисципліни «Порівняльне правознавство».


8.1. Питання до заліку


 1. Наука і методологія.

 2. Класична і сучасна методологія наукового пізнання.

 3. Поняття, зміст і структура методології юриспруденції.

 4. Наукові методи, принципи і підходи в юриспруденції.

 5. Методологія права і методологія юриспруденції.

 6. Праворозуміння як одна з ключових проблем юриспруденції.

 7. Праворозуміння, розуміння права, відчуття права.

 8. Основні типи праворозуміння.

 9. Особливості постмодерністського праворозуміння.

 10. Правова реальність: поняття, сутність і структура.

 11. Ідеологічна складова правової реальності.

 12. Елементи нормативної складової правової реальності.

 13. Комунікативний рівень правової реальності.

 14. Правове життя.

 15. Поняття та зміст правової аксіології.

 16. Аксіосфера і нормосфера права.

 17. Інструментальна і власна цінність права

 18. Співвідношення категорій права людини і суб’єктивне право.

 19. Класифікація прав людини.

 20. Права людини як безпосередньо діюче право: теоретичний та практичний аспекти.

 21. Принцип верховенства права у контексті праволюдинної проблематики.

 22. Статика і динаміка правовідносин.

 23. Суб'єкти права та учасники правовідносин.

 24. Зміст правовідносин.

 25. Суб'єктивні права і юридичні обов'язки. Законні інтереси.

 26. Юридичні факти і фактичні склади.

 27. Дефектність фактичних складів.

 28. Поняття і аспекти дії права.

 29. Дія права і дія правової норми: співвідношення.

 30. Межі дії правових норм.

 31. Поняття здійснення права.

 32. Правореалізація і правозастосування як форми здійснення права.

 33. Ефективність дії права.

 34. Універсальне та локальне право.

 35. Поняття і типологія правових систем.

 36. Рівні правових систем: національний, регіональний, міжнародний.

 37. Глобалізаційні процеси в правовій сфері.

 38. Правова культура і культура права.

 39. Поняття і структура правової свідомості

 40. Правова інформованість. Образ права і образ держави.

 41. Патології права і деформації правосвідомості.

 42. Віра у право як засіб протистояння девальвації права.

 43. Сучасна і досучасна держава.

 44. Атрибути і ознаки сучасної держави. Етика і естетика держави.

 45. Аксіосфера держави.

 46. Просторове буття сучасної держави. Державний простір і державна територія.

 47. Функції сучасної держави та державна політика.

8.2. Питання до колоквіуму


 1. Юриспруденція.

 2. Система юриспруденції.

 3. Юридична наука.

 4. Філософія права.

 5. Об’єкт и предмет науки.

 6. Методологія юриспруденції.

 7. Праворозуміння.

 8. Інтегративне праворозуміння.

 9. Правова аксіологія.

 10. Інструментальна (службова) цінність права.

 11. Власна цінність права.

 12. Прогрес і регрес в праві.

 13. Правовий розвиток.

 14. Еволюція права.

 15. Революція в праві.

 16. Правовідносини.

 17. Структура правовідносин.

 18. Суб’єкт права.

 19. Правосуб’єктність.

 20. Правоздатність.

 21. Дієздатність.

 22. Деліктоздатність.

 23. Фізична особа.

 24. Юридична особа.

 25. Суб’єкт (учасник) правовідносин.

 26. Суб’єктивне право.

 27. Законний інтерес.

 28. Юридичний обов’язок.

 29. Юридичний факт.

 30. Фактичний склад.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал