Програма навчальної дисципліни загальнотеоретична юриспруденція опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка4/7
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.52 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

6.2. Завдання на самостійну роботу до кожної теми


Тема 1. Методологія юриспруденції

Питання для самоконтролю

Юриспруденція та юридична наука: співвідношення понять.

Поняття і елементи філософії права.

Методологія юриспруденції: поняття та основні складові.

Основні історичні етапи розвитку наукової методології: класичний, некласичний та постмодерністський.

Постулати права.

Методологія права та методологія юриспруденції.

Завдання:

Самостійно опрацювати наукові публікації М.А. Дамірлі, В.В. Дудченко, Д.А. Керімова, М.С. Кельмана, М.І. Козюбри, Ю.М. Оборотова з проблем методології юриспруденції та законспектувати їх основні положення.Тема 2. Праворозуміння

Питання для самоконтролю

Зміст категорії «праворозуміння».

Визначальні чинники формування праворозуміння.

Основні типи праворозуміння.

Специфіка природно-правового праворозуміння.

Позитивістське праворозуміння і його різновиди.

Соціологічне праворозуміння і його специфіка.

Сучасні концепції праворозуміння.Завдання

Складіть порівняльну таблицю основних типів праворозуміння, визначте їх схожі та відмінні риси та охарактеризуйте перспективи формування інтегративного праворозуміння.Тема 3. Правова реальність та її складові

Питання для самоконтролю

Правова реальність: поняття і зміст.

Рівні правової реальності та системні зв’язки між ними.

«Догма права» у наукових працях юристів ХІХ – ХХІ століття.

Сучасні проблеми буття догми права?

Ідеальна складова правової реальності та її вплив на правове спілкування.

Співвідношення категорій «дух закону» та «буква закону» у різних правових традиціях.
Завдання:

Опрацювати роботи С. І. Максимова, Ю.М. Оборотова, П.М.Рабіновича та законспектувати їх основні положення щодо поняття та структури правової реальності.Тема 4. Аксіологія права

Питання для самоконтролю

Правова аксіологія і аксіологія права: співвідношення понять.

Аксіосфера права.

Цінності права і правові цінності.

Інструментальна цінність права. Види інструментальної цінності.

Особливості власної цінності права.

Еволюційний та революційний шляхи розвитку права.

Категорії «правовий прогрес» та «правовий регрес».Завдання:

Проаналізувати та законспектувати основні положення робіт К.В. Горобця, Ю.М. Оборотова, П.М. Рабіновича з аксіологічної проблематики.Тема 5. Права людини і право

Питання для самоконтролю

Категорія «право людини».

Суб’єктивне право та право людини.

Юридична свобода.

Класифікація прав людини.

Людська гідність як ключова категорія праволюдинної проблематики.

Пряма дія прав людини: європейський досвід.

Місце принципу верховенства права у механізмі захисту прав людини.Завдання:

Ознайомитися з основними підходами щодо прав людини за працями М.І. Козюбри, О.А. Лукашєвої, П.М. Рабіновича, О.Ф. Скакун та інших та скласти таблицю (схему) з порівнянням категорій «право людини», «юридична свобода», «суб’єктивне право».

Прочитати та законспектувати основні положення Докладу о верховенство права, затвердженого Венеціанською комісією на 86-й пленарній сесії, 25-26 березня 2011 року.

Тема 6. Проблеми теорії правовідносин

Питання для самоконтролю

Статика і динаміка правовідносин.

Загальнотеоретична характеристика суб’єкта права.

Категорія «правосуб’єктність» та її складові.

Вимоги до суб’єкта (учасника) правовідносин.

Зміст правовідносин.

Юридичні та фактичні передумови правовідносин.

Дефектність юридичного факту.Завдання:

Проаналізувати основні підходи до поняття і структури правовідносин у юридичній літературі та скласти схему, на якій буде відображено структурні елементи, передумови та наслідки правових відносин.

Підготувати два приклади правових відносин у сферах приватного і публічного права із детальним аналізом відповідно до складеної схеми.

Тема 7. Дія права і здійснення права

Питання для самоконтролю

«Дія права» і «дія правової норми».

Дія, чинність та юридична сила правової норми: співвідношення понять.

Аспекти дії права.

Темпоральні межі дії правових норм.

Основні способи дії правової норми у часі.

Категорія «здійснення права», її співвідношення із реалізацією права та правозастосуванням.

Шляхами виявлення ефективності дії права.Завдання:

Проаналізувати основні підходи, що склались у сучасній юриспруденції стосовно співвідношення понять «здійснення права», «застосування права» і «реалізація права», скласти порівняльну таблицю ознак правозастосування та правореалізації.Тема 8. Єдність та різноманіття права

Питання для самоконтролю

Правова система, правова сім’я та тип правової системи.

Національний, регіональний та міжнародний рівні правових систем.

Віддиференційовані та невіддиференційовані правові системи.

Глобалізація і її вплив на право.

Завдання:

Проаналізувати основні підходи, які склалися у загальній теорії права, порівняльному правознавстві та міжнародному праві стосовно юридичних аспектів глобалізації.Тема 9. Правова культура і правова свідомість

Питання для самоконтролю

Правова культура і культура права: співвідношення понять.

Поняття і структура правової свідомості.

Місце правового інтересу та правової установки у правовій свідомості.

Способи формування образу права і образу держави.

«Патології права» і «деформації правосвідомості».Завдання:

У порівняльній таблиці зіставити категорії «правова культура» і «правова свідомість».Тема 10. Статика і динаміка сучасної держави

Питання для самоконтролю

Сучасна і до сучасна держава: спільне і відмінне.

Атрибути і ознаки сучасної держави.

Етика і естетика держави.

Інституційна характеристика сучасної держави.

Просторове буття сучасної держави.

Державний простір та державна територія.

Функції сучасної держави та державна політика.Завдання:

Визначити спільні та відмінні риси між сучасною та досучасною державою. Охарактеризувати з цих позицій сучасну Українську державу.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал