Програма навчальної дисципліни загальнотеоретична юриспруденція опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка1/7
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.52 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Загальнотеоретична юриспруденція

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Форма

навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні

(семінарські)

Всього ауд.

годин

Курсові роботи

Контрольні

роботи

Самостійна

робота

Всього годин

Кредити

Екзамени

Залік

Денна (ЦГЮ)

5

9

26

22

48

102

150

5+

Денна (КЮ)

5

9

20

20

40

80

120

4+

Заочна (ЦГЮ, КЮ)

6

11

6

2

8

82

90

3+

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Мета навчальної дисципліни. Право і держава – це динамічні явища, які впливають на різні сторони життєдіяльності суспільства, і також самі перебувають у стані постійних змін і розвитку. Тому сучасним фахівцям-правникам необхідно не тільки володіти знаннями ґрунтовних понять і категорій юриспруденції, які були предметом вивчення у курсі теорії держави і права та галузевих дисциплін, але й добре розумітися на процесах і тенденціях розвитку держави і права, теоретичних і практичних проблемах, що виникають і мають вирішуватися науковцями і юристами-практиками.

Завдання навчальної дисципліни. Загальнотеоретична юриспруденція є проблемною наукою, отже, виходячи із сучасного стану юридичної науки і практики, теорія держави і права втілює в собі й постановку тих питань, які не вирішені, але необхідність у вирішенні яких настала.

Навчальна дисципліна включає розділи, присвячені сучасному стану юриспруденції, ціннісній характеристиці права, процесам формування, тлумачення і систематизації законодавства, механізму дії права, особливостям сучасної держави.Студент має знати:

  • напрямки юридизації філософського, соціологічного, політологічного знання, які пов'язані з розвитком вітчизняної юриспруденції;

  • основні концепції праворозуміння;

  • зміст інструментальної (службової) цінності права;

  • особливості власної цінності права й ієрархії правових цінностей;

  • специфіку розвитку законодавства в сучасну епоху; юридичні засоби, які використовуються в механізмі дії права;

  • зміни у функціях і змісті діяльності сучасної держави.

Студент має вміти:

  • аналізувати стан правових засобів, які використовуються у механізмі дії права;

  • приймати й оформляти правозастосувальні акти при вирішенні юридичних справ;

  • орієнтуватися в системі діяльності центральних і місцевих державних органів різної компетенції;

  • використовувати загальнотеоретичні юридичні знання для організації правовиховної роботи серед населення.3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Методологія юриспруденції

Наука і методологія. Класична і сучасна методологія наукового пізнання.

Поняття, зміст і структура методології юриспруденції.

Наукові методи, принципи і підходи в юриспруденції.

Методологія права і методологія юриспруденції.

Тема 2. Праворозуміння

Праворозуміння як одна з ключових проблем юриспруденції.

Праворозуміння, розуміння права, відчуття права.

Основні типи праворозуміння.

Особливості постмодерністського праворозуміння.

Тема 3. Правова реальність

Правова реальність: поняття, сутність і структура.

Ідеологічна складова правової реальності.

Елементи нормативної складової правової реальності.

Комунікативний рівень правової реальності. Правове життя.

Тема 4. Аксіологія права

Поняття та зміст правової аксіології.

Аксіосфера і нормосфера права.

Інструментальна і власна цінність права

Розвиток права. Прогрес і регрес у праві.

Тема 5. Права людини і право

Співвідношення категорій права людини і суб’єктивне право.

Класифікація прав людини.

Права людини як безпосередньо діюче право: теоретичний та практичний аспекти.

Принцип верховенства права у контексті праволюдинної проблематики.

Тема 6. Проблеми теорії правовідносин

Статика і динаміка правовідносин.

Суб'єкти права та учасники правовідносин.

Зміст правовідносин. Суб'єктивні права і юридичні обов'язки. Законні інтереси.

Юридичні факти і фактичні склади.

Дефектність фактичних складів.Тема 7. Дія права і здійснення права

Поняття і аспекти дії права. Дія права і дія правової норми: співвідношення.

Межі дії правових норм.

Поняття здійснення права. Правореалізація і правозастосування як форми здійснення права.

Ефективність дії права.

Тема 8. Єдність та багатоаспектність права

Універсальне та локальне право.

Поняття і типологія правових систем.

Рівні правових систем: національний, регіональний, міжнародний.

Глобалізаційні процеси в правовій сфері.

Тема 9. Правова культура і правова свідомість

Правова культура і культура права.

Поняття і структура правової свідомості. Правовий інтерес та правова установка.

Правова інформованість. Образ права і образ держави.

Патології права і деформації правосвідомості.

Віра у право як засіб протистояння девальвації права.Тема 10. Статика і динаміка сучасної держави

Сучасна і досучасна держава.

Атрибути і ознаки сучасної держави. Етика і естетика держави.

Аксіосфера держави.

Просторове буття сучасної держави. Державний простір і державна територія.

Функції сучасної держави та державна політика.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал