Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисциплінаСторінка6/8
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.15 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема № 3

Правовий статус засуджених в Україні. Міжнародні стандарти поводження із засудженими

 1. Право засуджених на особисту безпеку.

 2. Міжнародні стандарти поводження із засудженими: загальна характеристика

 3. Поняття та класифікація міжнародних стандартів поводження із засудженими.

 4. Загальна декларація прав людини і Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: загальна характеристика.

 5. Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання та Факультативний протокол до неї: загальна характеристика.

 6. Характеристика Європейської конвенції з прав людини як джерела основних свобод засуджених.

 7. Мінімальні стандартні правила ООН поводження з ув’язненими і Європейські пенітенціарні правила: загальна характеристика.


Тематика рефератів

 1. Види відповідальності засуджених до позбавлення волі.

 2. Зміст правового статусу засуджених до позбавлення волі.

 3. Загальна характеристика правового статусу осіб, які відбувають покарання.

 4. Поняття та класифікація міжнародних стандартів поводження із засудженими.


Питання для обговорення і есе

 1. Поняття і зміст правового статусу осіб, які відбувають кримінальні покарання.

 2. Міжнародні стандарти щодо поводження із засудженими.

 3. Організаційно-правові засади діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері забезпечення дотримання прав та свобод засуджених та ув’язнених.


Задача 1.

Засуджений Г., який раніше відбував покарання у виді позбавлення волі, відбуває покарання у виправній колонії максимального рівня безпеки. Він звернувся до начальника колонії з проханням перевести його у небезпечне місце, тому що співкамерники вимагають у нього повернути карточний борг і загрожують йому вбивством. Яке рішення повинен прийняти начальник колонії?Кросворд: Правовий статус засуджених осіб.

По горизонталі: 1. Мета позбавлення волі (ресоціалізація).

 2. Ступінь регламентації статусу засуджених, обсяг каральних провообмежень, які на них поширюються, відрізняються залежно від чого? (покарання).

 3. Який закон встановлює, що: «засуджений користується всіма правами людини і громадянина за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду» (Конституція).

 4. Вид установи для відбування покарання в виді позбавлення волі (виправна).

По вертикалі:

 1. Втеча з місця позбавлення волі є … (злочин).

 2. Громадянин з обмеженим обсягом прав і обов’язків (засуджений).

 3. Засудження особи до покарання не позбавляє її… (громадянства).

 4. Що складають права, законні інтереси і обов’язки засуджених (зміст правового статусу).

 5. Одна з цілей позбавлення волі (виправлення).

 6. Вид правового статусу засудженого (спеціальний).

 7. До засуджених застосовується державний… (примус).


Рекомендована література до теми:

 1. Конституція України від 28.06.1996 // ВВР, 1996, №30, С.141.

 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // ВВР, 2001, №25-26, С.131.

 3. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 // ВВР, 2004, №3-4, С.21.

 4. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 // ВВР, 1994, №11, С.51.

 5. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 01.12.1994 // ВВР, 1995, №1, С.1.

 6. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011 // Голос України від 25.10.2011 № 199

 7. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст.12.

 8. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24.01.1995 // ВВР, 1995, №6, С.35.

 9. Про місцеве самоврядування в України: Закон України від 21.05.1997 // ВВР, 1997, №24, ст.170

 10. Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 №429 // Урядовий кур'єр від 12.05.2004. – №87.

 11. Типове положення про батьківський комітет при виховній колонії: Наказ Міністерства юстиції України від 09.01.2013 № 65/5 // Офіційний вісник України від 29.01.2013 2013 р., № 5, стор. 184, стаття 184, код акту 65431/2013

 12. Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Державної пенітенціарної служби України: Наказ Міністерства юстиції України від 23.12.2013 № 2720/5 // Офіційний вісник України  від 17.01.2014 2014 р., № 4, стор. 149, стаття 131, код акту 71079/2014

 13. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10.12.1984, ратифіковано із застереженнями до статті 20 Указом Президії ВР N 3484-XI від 26.01.87, які були зняті Законом України від 05.11.1998 // Международное право в документах. – М., 2004

 14. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые ООН 30.08.1955 // "Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій", Українсько-американське бюро захисту прав людини, Амстердам-Київ, 1996 р.

 15. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, объявленный Резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН 17.12.1979 // ООН. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Тридцать четвертая сессия. - Дополнение N 46 (А/34/46). - С. 238-240. "СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы", М.: "Международные отношения", 1989 г.

 16. Європейські пенітенціарні Правила: Міжнародний документ Ради Європи від 12.02.1987 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_032

 17. Левочкин В.А. Международные стандарты содержания заключенных и пенитенциарная система Украины // Система исполнения наказаний в Украине и стандарты Совета Европы. Материалы регионального семинара 2000г., Донецк. – Донецк, 2000.

 18. Кримінально-виконавче право України / за ред. А.Х. Степанюка, Х. – “Право”, 2005.

 19. Кримінально-виконавче право України: підручник / за ред. А. Х. Степанюка. - X.: Право, 2010. - 320с.

 20. Кримінально-виконавче право. Підручник / за ред. Голіни В.В., Степанюка А.Х. та інш. – Х.: Видавництво "Право". - 2011 – 328 с.

 21. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби : адміністративно-правовий аспект : Навч. посіб. / [В.П.Пєтков, С.В.Пєтков, Є.Ю.Соболь та ін.]. – К.: КНТ, 2011. – 646 с.

 22. Калашник Н. Пенітенціарна система України – шляхом перетворень (Текст) / Н. Калашник // Юридичний журнал. – 2010. - №7. – С.52-58.

 23. Кримінально-виконавче право: навчальний посібник / за ред. Т.А. Денисової. – К.: Істина, 2010. – 400 с.


Тема № 4

Органи та установи, що виконують кримінальні покарання. Взаємодія органів і установ кримінально-виконавчої системи з іншими органами держави, підприємствами та установами. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених

 1. Характеристика правової основи діяльності, принципів та структури Державної кримінально-виконавчої служби України.

 2. Вимоги до персоналу ДКВС України.

 3. Поняття і види органів і установ виконання покарань.

 4. Основні завдання і функції Державної пенітенціарної служби України.

 5. Організаційна структура Державної пенітенціарної служби України.

 6. Функції і завдання органу пробації.

 7. Розкрийте систему установ виконання покарань.

 8. Взаємодія органів і установ виконання покарань з іншими органами держави, підприємствами і установами.

 9. Поняття контролю за діяльністю органів і установ виконання покарань та його види.

 10. Міжнародний контроль, його форми і суб’єкти здійснення.

 11. Контроль органів державної влади. Види і суб’єкти державного контролю.

 12. Судовий контроль.

 13. Зміст прокурорського нагляду за виконанням кримінальних покарань.

 14. Відомчий контроль та його форми.

 15. Завдання, функції та повноваження спостережних комісій.

 16. Компетенція піклувальних рад?

 17. Завдання та компетенція громадських рад при територіальних органах Міністерства юстиції.


Тематика рефератів

 1. Види і система установ та органів держави, що виконують кримінальні покарання.

 2. Принципи організації та діяльності установ виконання покарання.

 3. Правове положення працівників кримінально-виконавчої системи.

 4. Значення контролю для підвищення ефективності кримінально-виконавчої діяльності.

 5. Нагляд за діяльністю органів і установ виконання покарань.

 6. Роль громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених.

 7. Роль релігійних конфесій у здійсненні виправлення та ресоціалізації засуджених для позбавлення волі в Україні.


Питання для обговорення і есе

 1. Загальна характеристика кримінально-виконавчої системи України.

 2. Правовий статус Державної пенітенціарної служби України та територіальних органів Міністерства юстиції.

 3. Правовий статус персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.

 4. Поняття і зміст правового статусу осіб, які відбувають кримінальні покарання.

 5. Форми участі громадськості в діяльності органів і установ виконання покарань і їх правове регулювання.

 6. Міжнародне співробітництво з проблем виконання покарань.


Рекомендована література до теми:

 1. Конституція України від 28.06.1996 // ВВР, 1996, №30, С.141.

 2. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 // ВВР, 2004, №3-4, С.21.

 3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // ВВР, 2001, №25-26, С.131.

 4. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст.12.

 5. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30.06.1993 // ВВР, 1993, №35, С.360

 6. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24.01.1995 // ВВР, 1995, №6, С.35.

 7. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24.03.1998 // ВВР, 1998, №36-37, С.243.

 8. Про державну кримінально-виконавчу службу: Закон України від 23.06.2005 // ВВР, 2005, №30, С.409.

 9. Про місцеве самоврядування в України: Закон України від 21.05.1997 // ВВР, 1997, №24, ст.170

 10. Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 №429 // Урядовий кур'єр від 12.05.2004. – №87.

 11. Типове положення про батьківський комітет при виховній колонії: Наказ Міністерства юстиції України від 09.01.2013 № 65/5 // Офіційний вісник України від 29.01.2013 2013 р., № 5, стор. 184, стаття 184, код акту 65431/2013

 12. Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у територіальних органах управління, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України: Наказ Міністерства юстиції України від 30.05.2013 № 1018/5 // Офіційний вісник України від 21.06.2013. - 2013 р., № 44, стор. 231, стаття 1597, код акту 67439/2013

 13. Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства юстиції // Урядовий кур'єр від 04.06.2016 № 105

 14. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби : адміністративно-правовий аспект : Навч. посіб. / [В.П.Пєтков, С.В.Пєтков, Є.Ю.Соболь та ін.]. – К.: КНТ, 2011. – 646 с.

 15. Калашник Н. Пенітенціарна система України – шляхом перетворень (Текст) / Н. Калашник // Юридичний журнал. – 2010. - №7. – С.52-58.

 16. Кримінально-виконавче право України / за ред. А.Х. Степанюка., Х. – “Право”, 2005.

 17. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник / За ред. проф. А.Х. Степанюка. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – 624 с.

 18. Кримінально-виконавче право України: підручник / за ред. А. Х. Степанюка. - X.: Право, 2010. - 320с.

 19. Кримінально-виконавче право. Підручник / за ред. Голіни В.В., Степанюка А.Х. та інш. – Х.: Видавництво "Право". - 2011 – 328 с.

 20. Кримінально-виконавче право: навчальний посібник / за ред. Т.А. Денисової. – К.: Істина, 2010. – 400 с.

 21. Пашинскький О.Б. Пенітенціарна система України. Монографія. – К., 2004.


Тема № 5

Альтернативні покарання: значення, види. Пробація в Україні. Порядок і умови виконання покарань у виді штрафу та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю.

 1. Поняття і підстави призначення штрафу як основного і додаткового кримінального покарання.

 2. Порядок сплати штрафу засудженим.

 3. Порядок і підстави заміни штрафу іншим покаранням.

 4. Суб’єкти виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

 5. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

 6. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

 7. Суб’єкти виконання покарання в виді позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю.

 8. Відповідальність власника підприємства за місцем роботи засудженого до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за невиконання вимог вироку суду.

 9. Обов’язки органів, що мають право анулювати дозвіл на зайняття певними видами діяльності.

 10. Підстави і порядок зняття засуджених з обліку органу пробації.

 11. Основні обов’язки органу пробації щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

 12. Основні обов’язки засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

 13. Порядок виконання альтернативних покарань щодо неповнолітніх.

 14. Контроль за поведінкою засуджених неповнолітніх.

 15. Особливості звільнення неповнолітніх від відбування альтернативних покарань.

 16. Виконання покарань, альтернативних позбавленню волі, в зарубіжних країнах.

 17. Характеристика пробації як альтернативи покаранню.


Тематика рефератів

 1. Правовий статус засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

 2. Органи і установи, що виконують покарання, які не пов’язані з ізоляцією особи від суспільства.

 3. Загальна характеристика та види покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

 4. Обов’язки власника підприємства за місцем роботи засудженого до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

 5. Наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

 6. Специфіка виконання альтернативних покарань щодо неповнолітніх.

 7. Соціальні проблеми виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, щодо неповнолітніх.

 8. Становлення інституту пробації в Україні.


Питання для обговорення і есе

 1. Орган пробації: правовий статус, функції та цілі діяльності.

 2. Альтернативні покарання для військовослужбовців: види, органи та порядок їх виконання

 3. Система суб’єктів з питань проведення соціальної роботи із засудженими та надання їм соціальних послуг в Україні.


Рекомендована література до теми:

 1. Конституція України від 28.06.1996 // ВВР, 1996, №30, С.141.

 2. Кримінальний кодекс України / від 05.04.2001 / ВВР, 2001, № 25-26, С.131.

 3. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 // ВВР, 2004, №3-4, С.21.

 4. Митний кодекс України від 13.03.2012 // Голос України від 21.04.2012 № 73, / № 73-74/

 5. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 // ВВР, 1994, N 28, ст.232

 6. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24.03.1998 // ВВР, 2005, №30, С.409.

 7. Про дипломатичну службу: Закон України від 20.09.2001 // ВВР, 2002, N 5, ст.29.

 8. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст.12.

 9. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 // Урядовий кур'єр від 03.02.2015 № 21.

 10. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 // Голос від 06.08.2015 / № 141-142 /

 11. Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 // Голос України від 05.07.2016 / № 122-123 /

 12. Про судоустрій і статус суддів: Закон України 02.06.2016 // Голос України від 16.07.2016 / № 132-133 /

 13. Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 №429 // Урядовий кур'єр від 12.05.2004. – №87.

 14. Про затвердження Положення про класні чини працівників органів прокуратури України: Постанова Верховної Ради від 06.11.1991 № 1795-XII // ВВР, 1992, N 4, ст.14

 15. Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 №1340 // Офіційний вісник України від 10.09.1998 - 1998 р., № 34, стор. 29, код акту 5925/1998

 16. Беца О.В. До питання про створення в Україні соціальної служби по роботі з особами, звільненими з місць позбавлення волі // В пошуках альтернатив тюремному покарана: Матер. міжнар. симп. 15-16 січня 1997 р. - К.: Ред. вид. відділ Київ, ін-ту внутр. справ, 1997. - С. 62-67.

 17. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби : адміністративно-правовий аспект : Навч. посіб. / [В.П.Пєтков, С.В.Пєтков, Є.Ю.Соболь та ін.]. – К.: КНТ, 2011. – 646 с.

 18. Калашник Н. Пенітенціарна система України – шляхом перетворень (Текст) / Н. Калашник // Юридичний журнал. – 2010. - №7. – С.52-58.

 19. Кримінально-виконавче право України / за ред. А.Х. Степанюка, Х. – “Право”, 2005.

 20. Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини: Навчальний посібник / за ред. О.М. Джужи. – К., 2002.

 21. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник / За ред. проф. А.Х. Степанюка. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – 624 с.

 22. Кримінально-виконавче право України: підручник / за ред. А. Х. Степанюка. - X.: Право, 2010. - 320с.

 23. Кримінально-виконавче право. Підручник / за ред. Голіни В.В., Степанюка А.Х. та інш. – Х.: Видавництво "Право". - 2011 – 328 с.

 24. Кримінально-виконавче право: навчальний посібник / за ред. Т.А. Денисової. – К.: Істина, 2010. – 400 с.

 25. Любченко В.М. Шляхи вирішення проблеми соціальної адаптації звільнених з місць позбавлення волі.: Проблеми пенітенціарної теорії і практики // Бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. - 1997. - № 2.

 26. Обзор законодательства скандинавских и балтийских стран по службе пробации (уголовному надзору). Серия «Права человека» – СПб. Составитель – Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация «Гражданский контроль», 2005. - 220 с.

 27. Сулицький В.В. Система підготовки засуджених до життя на волі.: Проблеми пенітенціарної теорії і практики // Бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. - 1997. - № 2.

 28. Трубников В.М. Кримінально-виконавче право України: Підручник. – Х., 2001.


Тема № 6

Порядок і умови виконання покарань у виді громадських робіт, виправних робіт, службових обмежень для військовослужбовців, конфіскації майна.

 1. Сутність покарання у виді громадських робіт.

 2. Підстави для виконання покарання у виді громадських робіт.

 3. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт.

 4. Функції підрозділів органу пробації щодо виконання покарання у виді громадських робіт.

 5. Функції органів внутрішніх справ при виконання покарання у виді громадських робіт.

 6. Відповідальність засуджених за ухилення від громадських робіт.

 7. Порядок виконання виправних робіт.

 8. Умови відбування виправних робіт.

 9. Порядок залучення засуджених до відбування покарання в виді виправних робіт.

 10. Обов’язки адміністрації підприємства, установи чи організації, в яких працюють засуджені до виправних робіт.

 11. Порядок утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт.

 12. Обов’язки засуджених до виправних робіт. Заходи заохочення і стягнення.

 13. Правові наслідки злісного ухилення від відбування виправних робіт.

 14. Зміст покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців.

 15. Порядок і умови виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців.

 16. Повноваження командуючих військових частин, в яких проходять службу засуджені військовослужбовці.

 17. Процедура та розмір утримань з грошового забезпечення засуджених військовослужбовців.

 18. Порядок припинення виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців.

 19. Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна.

 20. Компетенція державних виконавців по конфіскації майна. Порядок проведення опису.

 21. Роль суду в виконанні покарання в виді конфіскації майна.

 22. Майно, що підлягає конфіскації.


Тематика рефератів

 1. Основні обов’язки та заборони для засуджених до виправних робіт.

 2. Умови відбування покарання та обов’язки засуджених до громадських робіт.

 3. Порядок виконавчого провадження при виконанні конфіскації майна.

 4. Етапи виконавчого провадження.

 5. Права засудженого при проведення опису майна при виконанні конфіскації майна.


Питання для обговорення і есе

 1. Організаційно-правові засади виконання покарання у виді громадських робіт.


Задача 1.

Після планової відпустки за основним місцем роботи засуджений до виправних робіт Л. звернувся до органу пробації з клопотанням про зарахування цієї відпустки до строку відбуванням покарання. Яке рішення повинен прийняти інспектор. Роз’ясніть порядок уі умови зарахування відпустки до строку покарання у виді виправних робіт.Задача 2.

Чи має місце ухилення від відбування покарання у наступних ситуаціях:  • засуджений до виправних робіт був звільнений з місця роботи у зв’язку зі скороченням штатів, закриттям підприємства;

  • засуджений до службових обмежень військовослужбовець був звільнений з Збройних Сил за станом здоров’я;

  • засуджений до громадських робіт з’явився до визначеного місця роботи у стані алкогольного сп’яніння.

Задача 3.

Громадянин С., засуджений до покарання у виді конфіскації майна, звернувся до суду зі скаргою на неправомірні дії державного виконавця, який вилучив у нього телевізор, придбаний після постановлення вироку суду. Оцініть дії державного виконавця.


Рекомендована література до теми:

 1. Конституція України від 28.06.1996 // ВВР, 1996, №30, С.141.

 2. Кримінальний кодекс України / від 05.04.2001 / ВВР, 2001, № 25-26, С.131.

 3. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 // ВВР, 2004, №3-4, С.21.

 4. Митний кодекс України від 13.03.2012 // Голос України від 21.04.2012 № 73, / № 73-74/

 5. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 // ВВР, 1994, N 28, ст.232

 6. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994 // ВВР, 1994, № 52, С.455.

 7. Про застосування амністії в Україні: Закон України від 01.10.1996 // ВВР, 1996, № 48, С.263.

 8. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24.03.1998 // ВВР, 2005, №30, С.409.

 9. Про дипломатичну службу: Закон України від 20.09.2001 // ВВР, 2002, N 5, ст.29.

 10. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст.12.

 11. Про пробацію: Закон України від 05.02.2015 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.93

 12. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 // Урядовий кур'єр від 03.02.2015 № 21.

 13. Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 // Голос України від 05.07.2016 / № 122-123 /

 14. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 // Голос України від 16.07.2016 / № 132-133 /

 15. Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 №429 // Урядовий кур'єр від 12.05.2004. – №87.

 16. Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 №1340 // Офіційний вісник України від 10.09.1998 - 1998 р., № 34, стор. 29, код акту 5925/1998

 17. Беца О.В. До питання про створення в Україні соціальної служби по роботі з особами, звільненими з місць позбавлення волі // В пошуках альтернатив тюремному покарана: Матер. міжнар. симп. 15-16 січня 1997 р. - К.: Ред. вид. відділ Київ, ін-ту внутр. справ, 1997. - С. 62-67.

 18. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби : адміністративно-правовий аспект : Навч. посіб. / [В.П.Пєтков, С.В.Пєтков, Є.Ю.Соболь та ін.]. – К.: КНТ, 2011. – 646 с.

 19. Калашник Н. Пенітенціарна система України – шляхом перетворень (Текст) / Н. Калашник // Юридичний журнал. – 2010. - №7. – С.52-58.

 20. Кримінально-виконавче право України / за ред. А.Х. Степанюка, Х. – “Право”, 2005.

 21. Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини: Навчальний посібник / за ред. О.М. Джужи. – К., 2002.

 22. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник / За ред. проф. А.Х. Степанюка. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – 624 с.

 23. Кримінально-виконавче право України: підручник / за ред. А. Х. Степанюка. - X.: Право, 2010. - 320с.

 24. Кримінально-виконавче право. Підручник / за ред. Голіни В.В., Степанюка А.Х. та інш. – Х.: Видавництво "Право". - 2011 – 328 с.

 25. Кримінально-виконавче право: навчальний посібник / за ред. Т.А. Денисової. – К.: Істина, 2010. – 400 с.

 26. Любченко В.М. Шляхи вирішення проблеми соціальної адаптації звільнених з місць позбавлення волі.: Проблеми пенітенціарної теорії і практики // Бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. - 1997. - № 2.

 27. Обзор законодательства скандинавских и балтийских стран по службе пробации (уголовному надзору). Серия «Права человека» – СПб. Составитель – Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация «Гражданский контроль», 2005. - 220 с.

 28. Сулицький В.В. Система підготовки засуджених до життя на волі.: Проблеми пенітенціарної теорії і практики // Бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. - 1997. - № 2.

 29. Трубников В.М. Кримінально-виконавче право України: Підручник. – Х., 2001.

 30. Трубников В.М. Механизм социальной адаптации освобожденных от отбывания наказания: Учебн. пособие. - К.: УМК ВО, 1990.

 31. Трубников В.М. Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания. - X.: Основа, 1990.

Тема № 7

Покарання, пов’язані з позбавленням та обмеженням волі: поняття, види. Порядок і умови виконання покарань у виді арешту, обмеження волі, тримання військовослужбовців в дисциплінарному батальйоні.

 1. Позбавлення волі як юридична форма державного примусу. Види позбавлення волі.

 2. Виконання попереднього ув’язнення.

 3. Правовий статус засуджених військовослужбовців, що тримаються у дисциплінарному батальйоні.

 4. Особливості відбування покарання в дисциплінарному батальйоні.

 5. Режим, визначений для засуджених військовослужбовців, які відбувають покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні.

 6. Порядок прийняття засуджених у дисциплінарний батальйон.

 7. Порядок залучення до праці військовослужбовців, які відбувають покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні.

 8. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями у дисциплінарному батальйоні.

 9. Умови відбування покарання у дисциплінарному батальйоні.

 10. Заходи заохочення і стягнення можуть застосовуватися до засуджених у дисциплінарному батальйоні.

 11. Підстави і порядок звільнення з дисциплінарного батальйону засуджених військовослужбовців.

 12. Порядок зарахування часу перебування у дисциплінарному батальйоні до строку військової служби.

 13. Особливості прибуття і тримання засуджених у виправних центрах.

 14. Правове положення засуджених до обмеження волі.

 15. Особливості соціально-психологічної роботи, матеріально-побутового і медичного забезпечення засуджених до обмеження волі.

 16. Умови праці засуджених до обмеження волі.

 17. Обов’язки власника підприємства, установи та організації, де працюють засуджені до обмеження волі, встановлені у КВК України.

 18. Порядок проведення виховної роботи із засудженими до обмеження волі.

 19. Процедура здійснення нагляду за засудженими до обмеження волі.

 20. Заходи заохочення та стягнення до засуджених у виправних центрах.


Тематика рефератів

 1. Аналіз правообмежень засуджених до арешту.

 2. Особливості затримання та взяття під варту неповнолітніх.

 3. Проблеми зайнятості засуджених до обмеження волі.

 4. Обчислення строку покарання у виді обмеження волі.

 5. Вимоги до персоналу дисциплінарного батальйону.


Питання для обговорення і есе

 1. Правовий статус засуджених до покарання у виді обмеження волі.


Рекомендована література до теми:

 1. Конституція України від 28.06.1996 // ВВР, 1996, №30, С.141.

 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // ВВР, 2001, №25-26, С.131.

 3. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 // ВВР, 2004, №3-4, С.21.

 4. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 // Голос України від 19.05.2012 / № 90-91 /

 5. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24.01.1995 // ВВР, 1995, №6, С.35.

 6. Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Закон України від 24.03.1999 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22-23, ст.194

 7. Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України: Закон України від 24.03.1999 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22-23, ст.196

 8. Про затвердження Інструкції про порядок і умови утримання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців: Наказ Міноборони України від 26.09.2013 № 656. // Офіційний вісник України від 08.11.2013. - 2013 р., № 84, том 2, стор. 899, стаття 3119, код акту 69473/2013

 9. Про затвердження Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі: Наказ Мін'юст України від 07.03.2013 № 396/5 // Офіційний вісник України від 02.04.2013. - 2013 р., № 23, стор. 133, стаття 798, код акту 66354/2013

 10. Про затвердження Інструкції про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні: Наказ Міноборони України від 18.05.2015 № 215 // Офіційний вісник України від 14.07.2015. - 2015 р., № 53, стор. 178, стаття 1726, код акту 77537/2015.

 11. Про затвердження Положення про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу: Наказ МОН України Мін'юст України від 19.12.2013 № 1794/2691/5 // Офіційний вісник України від 21.01.2014. - 2014 р., № 5, стор. 192, стаття 152, код акту 71111/2014

 12. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби : адміністративно-правовий аспект : Навч. посіб. / [В.П.Пєтков, С.В.Пєтков, Є.Ю.Соболь та ін.]. – К.: КНТ, 2011. – 646 с.

 13. Калашник Н. Пенітенціарна система України – шляхом перетворень (Текст) / Н. Калашник // Юридичний журнал. – 2010. - №7. – С.52-58.

 14. Кримінально-виконавче право України / за ред. А.Х. Степанюка, Х. – “Право”, 2005.

 15. Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини: Навчальний посібник / за ред. О.М. Джужи. – К., 2002.

 16. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник / За ред. проф. А.Х. Степанюка. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – 624 с.

 17. Кримінально-виконавче право України: підручник / за ред. А. Х. Степанюка. - X.: Право, 2010. - 320с.

 18. Кримінально-виконавче право. Підручник / за ред. Голіни В.В., Степанюка А.Х. та інш. – Х.: Видавництво "Право". - 2011 – 328 с.

 19. Кримінально-виконавче право: навчальний посібник / за ред. Т.А. Денисової. – К.: Істина, 2010. – 400 с.

 20. Трубников В.М. Кримінально-виконавче право України: Підручник. – Х., 2001.


Тема № 8

Загальні положення виконання покарання у виді позбавлення волі. Особливості відбування позбавлення волі в колоніях різних видів.

 1. Направлення засуджених в установи виконання покарань.

 2. Порядок визначення виду колонії та місця відбування покарання засудженими до позбавлення волі, передбачений КВК України та відомчими нормативними актами.

 3. Концептуальні підходи в науці кримінально-виконавчого права до класифікації засуджених.

 4. Поняття первинної класифікації засуджених до позбавлення волі, її мета, критерії та значення.

 5. Сутність і значення вторинної класифікації засуджених, її мета, критерії.

 6. Поняття, значення і види обліку засуджених. Особова справа засудженого.

 7. Поняття та правове регулювання режиму в установах виконання покарань.

 8. Поняття режиму відбування і режиму виконання покарання.

 9. Елементи режиму в місцях позбавлення волі.

 10. Функції та основні вимоги режиму.

 11. Зміст режиму в установах виконання покарань.

 12. Засоби забезпечення режиму в місцях позбавлення волі.

 13. Підстави та порядок переведення засуджених до позбавлення волі.

 14. Поняття злісного порушника режиму відбування покарання.

 15. Види і правила проведення побачень засуджених, одержання посилок (передач), бандеролей, листування засуджених.

 16. Короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній.

 17. Зміна умов тримання засуджених в період відбування покарання у виді позбавлення волі.

 18. Право засуджених на працю.

 19. Мета залучення засуджених до праці.

 20. Цілі праці засуджених, які відбувають покарання в УВП.

 21. Понаднормові роботи.

 22. Пенсійне забезпечення засуджених, які втратили працездатність під час відбування кримінального покарання.

 23. Проблеми зайнятості засуджених в УВП.

 24. Критерії ефективності виконання покарань у виді позбавлення волі.

 25. Правове регулювання та соціально-реабілітуюча роль листування засуджених.

 26. Роль соціально-психологічної служби в УВП у виправленні засуджених.

 27. Порядок подання, направлення і розгляду скарг і заяв засуджених в УВП.

 28. Ресоціалізуюча роль побачень засуджених з родичами і іншими особами в УВП.

 29. Поняття і критерії виправлення і ресоціалізації засуджених.

 30. Зберігання зв’язку засуджених із суспільством (побачення, телефонні розмови, відпустка та інше) як фактор їх виправлення та ресоціалізації.

 31. Соціально-педагогічне значення застосування до засуджених заходів стягнення.

 32. Ефективність участі громадськості в діяльності УВП.


Тематика рефератів

 1. Поняття, критерії та види класифікації засуджених до позбавлення волі.

 2. Облік засуджених в установах виконання покарань.

 3. Правові критерії, які лежать в основі визначення засудженому виду УВП.

 4. Структура УВП та її значення для досягнення цілі виправлення засуджених.

 5. Позбавлення волі як юридична форма державного примусу.

 6. Позбавлення волі: соціально-правова характеристика.

 7. Ізоляція засуджених: підстави, поняття та порядок здійснення.

 8. Зміст позбавлення волі як виду кримінального покарання.

 9. Права і обов’язки осіб, взятих під варту.

 10. Підстави і порядок звільнення осіб, взятих під варту.

 11. Зміст режиму в місцях позбавлення волі та його елементи.

 12. Засоби забезпечення режиму в місцях позбавлення волі.

 13. Поняття прогресивної системи відбування покарання, її форми, види і елементи.

 14. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених, та порядок їх накладання.

 15. Оперативно-розшукова діяльність у колоніях.

 16. Залучення ув’язнених до праці і організація виховної роботи з ними.

 17. Засоби безпеки у місцях попереднього ув’язнення.

 18. Підстави і порядок переведення засуджених в установах виконання покарань.

 19. Розпорядок дня як елемент виховного впливу на засуджених до позбавлення волі. Необхідність обмежень.

 20. Основні напрями, форми і методи соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі.

 21. Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі.

 22. Правове регулювання виховного впливу на засуджених.

 23. Правове регулювання загальноосвітнього та професійного навчання засуджених в установах виконання покарань.

 24. Правове регулювання та організація матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених до позбавлення волі.

 25. Пенсійне забезпечення та соціальний захист засуджених.


Питання для обговорення і есе

 1. Організаційно-правові засади виконання покарання у виді позбавлення волі.

 2. Організаційно-правові засади проведення соціальної роботи із засудженими до покарань, пов’язаних з позбавленням волі, та інституційне забезпечення цієї діяльності.

 3. Організаційно-правові засади надання засудженим освітніх послуг в установах виконання покарань.

 4. Соціальні, соціально-психологічні та правові наслідки позбавлення волі.


Задача 1.

Громадянин С., який раніше два рази відбував покарання у виді позбавлення волі, був засуджений за сукупністю злочинів до 10 років позбавлення волі. Він був направлений для відбування покарання у виправну колонію мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання. Чи правильно визначено вид колонії? Відповідь обґрунтуйте.Задача 2.

Громадянин М. у віці 17 років вчинив розбійний напад. Через рік він був засуджений за ч.1 ст. 187 КК України до 5 років позбавлення волі. Він був направлений для відбування покарання у виховну колонію. Чи правильно визначено вид колонії? Відповідь обґрунтуйте.Задача 3.

Громадянка З. була засуджена за ст. 196 КК України до 2 років позбавлення волі. Який вид УВП має бути визначений для засудженої?Задача 4.

Відбувши 1 місяць покарання у виправній колонії середнього рівня безпеки засуджена Ш. звернулася с проханням до адміністрації надати їй одне позачергове побачення із чоловіком і дітьми, які вже прибули до колонії на короткочасне побачення. Яке рішення може прийняти адміністрація.


Рекомендована література до теми:

 1. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 // ВВР, 2004, №3-4, С.21.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 // Голос України від 19.05.2012 / № 90-91 /

 3. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30.06.1993 // ВВР, 1993, №35, С.360

 4. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Наказ Міністерства юстиції України від 29.12.2014 № 2186/5 // Офіційний вісник України від 23.01.2015. - 2015 р., № 4, стор. 209, стаття 88, код акту 75367/2015

 5. Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах: Наказ Міністерства юстиції України від 02.07.2013 № 1304/5 // Офіційний вісник України   від 19.07.2013. 2013 р., № 52, стор. 680, стаття 1927, код акту 67826/2013

 6. Про затвердження Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Регіональну комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі: Наказ Мін'юст України від 08.02.2012 № 222/5 // Офіційний вісник України від 27.02.2012. - 2012 р., № 14, стор. 147, стаття 524, код акту 60489/2012

 7. Про затвердження Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі: Наказ Мін'юст України від 07.03.2013 № 396/5 // Офіційний вісник України від 02.04.2013. - 2013 р., № 23, стор. 133, стаття 798, код акту 66354/2013

 8. Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі: Наказ Мін'юст України, МОЗ України від 15.08.2014 № 1348/5/572 // Офіційний вісник України від 05.09.2014. - 2014 р., № 69, стор. 277, стаття 1949, код акту 73718/2014

 9. Про затвердження Порядку організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах при виправних колоніях та слідчих ізоляторах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України: Наказ МОН України, Мін'юст України від 10.06.2014 № 691/897/5 // Офіційний вісник України від 08.07.2014. - 2014 р., № 52, стор. 30, стаття 1396, код акту 72985/2014

 10. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби : адміністративно-правовий аспект : Навч. посіб. / [В.П.Пєтков, С.В.Пєтков, Є.Ю.Соболь та ін.]. – К.: КНТ, 2011. – 646 с.

 11. Калашник Н. Пенітенціарна система України – шляхом перетворень (Текст) / Н. Калашник // Юридичний журнал. – 2010. - №7. – С.52-58.

 12. Кримінально-виконавче право України / за ред. А.Х. Степанюка, Х. – “Право”, 2005.

 13. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник / За ред. проф. А.Х. Степанюка. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – 624 с.

 14. Кримінально-виконавче право України: підручник / за ред. А. Х. Степанюка. - X.: Право, 2010. - 320с.

 15. Кримінально-виконавче право. Підручник / за ред. Голіни В.В., Степанюка А.Х. та інш. – Х.: Видавництво "Право". - 2011 – 328 с.

 16. Кримінально-виконавче право: навчальний посібник / за ред. Т.А. Денисової. – К.: Істина, 2010. – 400 с.

 17. Рудник В.І. Позбавлення волі: негативні наслідки та заходи їхньої нейтралізації: Монографія. – К., 1999.

 18. Скоков С., Олійник Ю., Янчук О. Положення про відділення карантину, діагностики і розподілу засуджених в установи виконання покарань. // Основні положення про організацію соціально-психологічної роботи із засудженими до позбавлення волі. - К., 2000.


Тема № 9

Порядок і умови виконання, відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. Особливості виконання позбавлення волі щодо неповнолітніх і жінок.

 1. Місце відбування покарання засудженими довічного позбавлення волі.

 2. Особливості правового статусу засуджених до довічного позбавлення волі визначені КВК України.

 3. Підстави звільнення від відбування покарання засуджених до довічного позбавлення волі.

 4. Проведення соціально-виховної роботи з засудженими до довічного позбавлення волі, її мета та форми.

 5. Установи, які виконують покарання у виді позбавлення волі для жінок і неповнолітніх.

 6. Проживання жінок, засуджених до позбавлення волі, за межами виправної колонії.

 7. Особливості відбування покарання в виді позбавлення волі неповнолітніми.

 8. Праця засуджених до позбавлення волі жінок і неповнолітніх.

 9. Підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до неповнолітніх і засуджених жіночої статі.

 10. Взаємодія адміністрації виховної колонії зі службою у справах дітей.

 11. Діяльність піклувальної ради при виховних колоніях.


Тематика рефератів

 1. Особливості правового статусу засуджених до довічного позбавлення волі.

 2. Умови відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.


Питання для обговорення і есе

 1. Особливості виконання покарання у виді довічного позбавлення волі.


Задача 1.

Засудженому Х., який відбуває покарання у виховній колонії, виповнилося 18 років. Він навчається у ПТУ при цій колонії. До його звільнення залишилось 3 роки. Постановою начальника колонії засудженого Х. для подальшого відбування покарання переводять до виправної колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання. Обґрунтуйте рішення начальника колонії.


Рекомендована література до теми:

 1. Конституція України від 28.06.1996 // ВВР, 1996, №30, С.141.

 2. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 // ВВР, 2004, №3-4, С.21.

 3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // ВВР, 2001, №25-26, С.131.

 4. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 // Голос України від 19.05.2012 / № 90-91 /

 5. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24.01.1995 // ВВР, 1995, №6, С.35.

 6. Про затвердження Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі: Наказ Мін'юст України від 07.03.2013 № 396/5 // Офіційний вісник України від 02.04.2013. - 2013 р., № 23, стор. 133, стаття 798, код акту 66354/2013

 7. Про затвердження Положення про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу: Наказ МОН України Мін'юст України від 19.12.2013 № 1794/2691/5 // Офіційний вісник України від 21.01.2014. - 2014 р., № 5, стор. 192, стаття 152, код акту 71111/2014

 8. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби : адміністративно-правовий аспект : Навч. посіб. / [В.П.Пєтков, С.В.Пєтков, Є.Ю.Соболь та ін.]. – К.: КНТ, 2011. – 646 с.

 9. Калашник Н. Пенітенціарна система України – шляхом перетворень (Текст) / Н. Калашник // Юридичний журнал. – 2010. - №7. – С.52-58.

 10. Кримінально-виконавче право України / за ред. А.Х. Степанюка, Х. – “Право”, 2005.

 11. Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини: Навчальний посібник / за ред. О.М. Джужи. – К., 2002.

 12. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник / За ред. проф. А.Х. Степанюка. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – 624 с.

 13. Кримінально-виконавче право України: підручник / за ред. А. Х. Степанюка. - X.: Право, 2010. - 320с.

 14. Кримінально-виконавче право. Підручник / за ред. Голіни В.В., Степанюка А.Х. та інш. – Х.: Видавництво "Право". - 2011 – 328 с.

 15. Кримінально-виконавче право: навчальний посібник / за ред. Т.А. Денисової. – К.: Істина, 2010. – 400 с.

 16. Трубников В.М. Кримінально-виконавче право України: Підручник. – Х., 2001.


Тема № 10

Звільнення від відбування покарання: види, підстави та порядок виконання. Адміністративний нагляд та постпенітенціарний вплив щодо звільнених.

 1. Особливості звільнення неповнолітніх від відбування альтернативного покарання.

 2. Підстави і умови застосування умовно-дострокового звільнення щодо неповнолітніх засуджених.

 3. Підстави звільнення засуджених від відбування покарання, визначені в законі.

 4. Звільнення на підставі закону про амністію та акту про помилування.

 5. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

 6. Звільнення на підставі хвороби та інші підстави звільнення від відбування покарання.

 7. Підготовча робота, порядок і час звільнення.

 8. Організаційно-правове забезпечення і порядок виконання адміністративного нагляду за звільненими з місць позбавлення волі.

 9. Порядок заміни покарання більш м'яким.

 10. Порівняльна характеристика звільнення на підставі амністії та помилування.

 11. Засуджені, на яких не поширюється амністія.

 12. Порядок звільнення осіб за хворобою.

 13. Правовий статус осіб, які відбули покарання.

 14. Надання допомоги особам, які звільняються з місць позбавлення волі.

 15. Визначення і заходи соціальної адаптації звільнених.

 16. Органи та установи, що мають надавати допомогу у соціальній адаптації звільнених.

 17. Визначення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі.

 18. Порядок та підстави встановлення адміністративного нагляду.

 19. Загальні правила адміністративного нагляду.

 20. Підстави і порядок звільнення від адміністративного нагляду.

 21. Громадський контроль за особами, звільненими умовно-достроково від відбування покарання.

 22. Суб’єкти здійснення громадського контролю та їх повноваження.

 23. Поняття іспитового строку та правила його обчислення.


Тематика рефератів

 1. Загальна характеристика підстав звільнення від відбування покарання.

 2. Порядок звільнення засуджених з установ виконання покарань.

 3. Порядок і умови звільнення засуджених на підставі амністії.

 4. Порядок і умови звільнення засуджених на підставі помилування.

 5. Заходи соціальної адаптації щодо осіб, звільнених з установ виконання покарань.

 6. Підстави встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі та порядок його здійснення.

 7. Організація нагляду за особами, які звільнені від відбування покарання з випробуванням.

 8. Відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду та контролю за поведінкою осіб звільнених від відбування покарання з випробуванням.


Питання для обговорення і есе

 1. Система суб’єктів з питань проведення соціальної роботи із засудженими та надання їм соціальних послуг в Україні.

 2. Соціальна адаптація осіб, що звільнилися з місць позбавлення (обмеження) волі та інституційне забезпечення цієї діяльності.


Задача 1.

Засуджений Т., який відбуває покарання у виправній колонії мінімального рівня безпеки з загальними умовами тримання, 12.09.15 року звернувся до начальника колонії з клопотанням про надання йому можливості виїзду за межі колонії у зв’язку з важкою хворобою його батька, що підтверджується відповідними медичними документами. Строк відбування позбавлення волі Т. закінчується 16.09.15 року. Яке рішення має прийняти начальник установи?


Рекомендована література до теми:

 1. Конституція України від 28.06.1996 // ВВР, 1996, №30, С.141.

 2. Кримінальний кодекс України / від 05.04.2001 / ВВР, 2001, № 25-26, С.131.

 3. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 // ВВР, 2004, №3-4, С.21.

 4. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994 // ВВР, 1994, № 52, С.455.

 5. Про застосування амністії в Україні: Закон України від 01.10.1996 // ВВР, 1996, № 48, С.263.

 6. Про пробацію: Закон України від 05.02.2015 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.93

 7. Про Комісію при Президентові України у питаннях помилування: Указ Президента України від 06.12.1999 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1532/99

 8. Про зміни у складі Комісії при Президентові України у питаннях помилування: Указ Президента України від 22.02.2016 № 59/2016 // Урядовий кур'єр  від 24.02.2016 № 36

 9. Про Положення про порядок здійснення помилування: Указ Президента України від 21.04.2015 № 223/2015 // Урядовий кур'єр від 25.04.2015 № 76

 10. Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 №429 // Урядовий кур'єр від 12.05.2004. – №87.

 11. Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким: Постанова Верховного Суду України від 26.04.2002 №2 // Вісник Верховного суду України – 2002 р., №3.

 12. Інструкція про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Наказ Держдепартаменту виконання покарань від 04.11.2003 // Офіційний Вісник України, 2004, № 2, С.103.

 13. Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Наказ Мін'юст України, Мінсоцполітики України, МОНмолодьспорт України, МОЗ України, МВС України від 28.03.2012 № 478/5/180/375/212/258 // Офіційний вісник України від 20.04.2012. - 2012 р., № 28, стор. 87, стаття 1066, код акту 61113/2012

 14. Про затвердження Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів Президента України про помилування: Наказ Мін'юст України від 28.09.2012 № 1439/5 // Офіційний вісник України від 26.10.2012. - 2012 р., № 79, стор. 570, стаття 3211, код акту 63835/2012

 15. Беца О.В. До питання про створення в Україні соціальної служби по роботі з особами, звільненими з місць позбавлення волі // В пошуках альтернатив тюремному покарана: Матер. міжнар. симп. 15-16 січня 1997 р. - К.: Ред. вид. відділ Київ, ін-ту внутр. справ, 1997. - С. 62-67.

 16. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби : адміністративно-правовий аспект : Навч. посіб. / [В.П.Пєтков, С.В.Пєтков, Є.Ю.Соболь та ін.]. – К.: КНТ, 2011. – 646 с.

 17. Калашник Н. Пенітенціарна система України – шляхом перетворень (Текст) / Н. Калашник // Юридичний журнал. – 2010. - №7. – С.52-58.

 18. Кримінально-виконавче право України / за ред. А.Х. Степанюка, Х. – “Право”, 2005.

 19. Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини: Навчальний посібник / за ред. О.М. Джужи. – К., 2002.

 20. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник / За ред. проф. А.Х. Степанюка. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – 624 с.

 21. Кримінально-виконавче право України: підручник / за ред. А. Х. Степанюка. - X.: Право, 2010. - 320с.

 22. Кримінально-виконавче право. Підручник / за ред. Голіни В.В., Степанюка А.Х. та інш. – Х.: Видавництво "Право". - 2011 – 328 с.

 23. Кримінально-виконавче право: навчальний посібник / за ред. Т.А. Денисової. – К.: Істина, 2010. – 400 с.

 24. Любченко В.М. Шляхи вирішення проблеми соціальної адаптації звільнених з місць позбавлення волі.: Проблеми пенітенціарної теорії і практики // Бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. - 1997. - № 2.

 25. Обзор законодательства скандинавских и балтийских стран по службе пробации (уголовному надзору). Серия «Права человека» – СПб. Составитель – Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация «Гражданский контроль», 2005. - 220 с.

 26. Сулицький В.В. Система підготовки засуджених до життя на волі.: Проблеми пенітенціарної теорії і практики // Бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. - 1997. - № 2.

 27. Трубников В.М. Кримінально-виконавче право України: Підручник. – Х., 2001.

 28. Трубников В.М. Механизм социальной адаптации освобожденных от отбывания наказания: Учебн. пособие. - К.: УМК ВО, 1990.

 29. Трубников В.М. Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания. - X.: Основа, 1990.

6.6. Питання для самоконтролю (за результатами вивчення Загальної частини курсу)

Питання для самоконтролю мають за мету самостійну перевірку студентом результатів вивчення Загальної частини курсу Кримінально-виконавчого права. Виконуються у довільній формі на вибір студента і перевірці з боку викладача не підлягають. 1. Поняття і зміст кримінально-виконавчої політики України.

 2. Кримінально-виконавче право: поняття, предмет і метод правового регулювання.

 3. Норми і джерела кримінально-виконавчого права.

 4. Кримінально-виконавче законодавство України: цілі, завдання, основні риси.

 5. Кримінально-виконавчі правовідносини: поняття і структура.

 6. Особливості кримінально-виконавчих правовідносин.

 7. Система принципів кримінально-виконавчого права.

 8. Кримінально-виконавче право та інші науки.

 9. Загальна характеристика періодів становлення і розвитку кримінально-виконавчої системи і законодавства України.

 10. Державна кримінально-виконавча служба України: система органів і установ виконання покарань.

 11. Органи виконання покарань: поняття, види, функції.

 12. Установи виконання покарань: визначення, види, компетенція.

 13. Організаційна структура установ виконання покарань.

 14. Інші державні органи, що виконують кримінальні покарання: види, компетенція щодо виконання покарань.

 15. Взаємодія органів і установ виконання покарань з іншими державними органами щодо запобігання злочинності.

 16. Правовий статус засуджених: поняття, зміст.

 17. Основні права засуджених за кримінально-виконавчим законодавством.

 18. Основні обов’язки засуджених. Дисциплінарна, матеріальна і кримінальна відповідальність засуджених.

 19. Міжнародні стандарти поводження із засудженими: поняття, класифікація, правова основа.

 20. Універсальні міжнародні стандарти загального та спеціального характеру.

 21. Регіональні міжнародні стандарти загального та спеціального характеру.

 22. Поняття і види контролю за діяльністю органів і установ виконання покарань.

 23. Міжнародний контроль: характеристика форм і механізмів.

 24. Контроль органів державної влади і органів місцевого самоврядування: суб’єкти і їх компетенція.

 25. Прокурорський нагляд за додержанням законності при виконанні покарань.

 26. Судовий та відомчий контроль: характеристика форм і механізмів.

 27. Громадський контроль та участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал