Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного праваСторінка7/26
Дата конвертації08.01.2017
Розмір3.92 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

Розділ 1. Загальні положення адміністративного права.Тема 1.1. Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права

 • Поняття, ознаки і види адміністративно-правових відносин.

 • Підстави виникнення адміністративно-правових відносин та їх класифікація.

 • Відносини публічного управління.

 • Відносини відповідальності публічної адміністрації.

 • Відносини відповідальності за порушення загальнообов’язкових правил, установлених адміністрацією.

 • Відносини адміністративних зобов’язань.

 • Структура адміністративно-правових відносин.

 • Фактичний і юридичний зміст адміністративно-правових відносин.

 • Метод адміністративного права в контексті реформи адміністративного права.

 • Перехідний стан основних джерел адміністративного права в Україні.

 • Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення як основного джерела адміністративного права.

 • Роль адміністративного права у становленні і розвитку незалежної правової демократичної держави Україна.

 • Основні напрямки реформи адміністративного права.

 • Функції адміністративного права.


П и т а н н я д л я о б г о в о р е н н я

1. Адміністративне право як галузь права, його предмет і метод.

2. Система адміністративного права.

3. Роль адміністративного права у становленні й розвитку незалежної правової демократичної держави Україна.

4. Поняття адміністративно-правових відносин.

5. Особливості та види адміністративно-правових відносин.

6. Суб’єкти та об’єкти адміністративно-правових відносин.

7. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин.


Ситуаційні завдання.

1. Мешканець Харківської обл. Д. звернувся до Центру надання адміністративних послуг м. Харкова із заявою, у якій просив видати йому посвідчення мисливця. Державний адміністратор Центру запропонував Д. заповнити анкету мисливця та додати до заяви дві фотокартки, а також копії паспорту і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Адміністратор повідомив, що через 30 днів від дати подання заяви Д. має відвідати Центр з тим, щоб з’ясувати вирішення питання щодо видачі йому посвідчення мисливця. У разі задоволення прохання у той же день Д. зможе отримати відповідний документ.

Чи належать відносини, які виникли в даному випадку, до таких, що становлять предмет адміністративного права? Обґрунтуйте свою відповідь, визначивши ознаки цих відносин.
2. Керуючись Положенням про дозвільну систему, керівник Харківського міського управління ГУМВС України в Харківській обл. анулював виданий А. дозвіл на придбання, зберігання і носіння мисливської гладкоствольної зброї. Рішення про анулювання дозволу прийнято на підставі акта, який був складений спільно інспектором дозвільної системи й дільничним інспектором міліції. У зазначеному акті зафіксовано, що А. зловживає спиртними напоями, внаслідок чого знаходиться на обліку у наркологічному диспансері за місцем реєстрації постійного місця проживання. Назвіть учасників відносин, які виникли у даному випадку.

Чи належать ці відносини до таких, що становлять предмет адміністративного права? Охарактеризуйте метод правового регулювання, переважно використаний при побудові норм, що регламентують дані відносини?


3. Комісією, утвореною за рішенням міністра екології та природних ресурсів України, проведена позапланова перевірка дотримання приватним підприємством «Утильсировина» Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Голова комісії на вимогу директора приватного підприємства до початку перевірки надав йому роз’яснення щодо підстав та порядку її проведення. Обґрунтовуючи законність даного заходу, посадовець посилався на приписи Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а також на нормативні положення, об’єднані у Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Ознайомтесь із переліченими вище актами. Визначте, до якої з частин системи адміністративного права – Загальної чи Особливої – належать адміністративно-правові норми, розміщені у кожному з цих документів. Відповідь обґрунтуйте.


4. Назвіть адміністративно-правові відносини: 1) Міністерство освіти і науки України і приватний вищий навчальний заклад щодо перевірки діяльності останнього; 2) студентський профспілковий комітет і студент з приводу надання матеріальної допомоги студенту; 3) громадянин України і особа без громадянства щодо укладення договору купівлі-продажу нерухомості; 4) Міністерство внутрішніх справ України і Міністерство освіти і науки України щодо видання спільного акта; 5) орган внутрішніх справ і громадянин з приводу складання іспиту на право керувати транспортним засобом; 6) адміністрація підприємства і робітник щодо надання відпустки; 7) громадянин та представник громадського формування з охорони громадського порядку щодо складання останнім протоколу про адміністративне правопорушення.
5. В. вирішив придбати у А. автомобіль. Останній зняв з обліку автомобіль у ДАІ, після чого було укладено договір купівлі-продажу. В. звернувся до ДАІ з проханням поставити автомобіль на облік і додав до заяви всі необхідні документи. Прохання В. було задоволено.

Які правові відносини виникли в даному випадку? Чи належать вони до відносин, що становлять предмет адміністративного права? Обґрунтуйте свою відповідь, визначивши ознаки цих відносин.


6. Отримавши вищу медичну освіту, А. вирішив відкрити приватний кабінет та зайнятися медичною практикою. Він звернувся до державного реєстратора виконавчого комітету міської ради з проханням зареєструвати його як суб’єкта підприємницької діяльності. Після отримання свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця А. подав до Міністерства охорони здоров’я України документи для отримання ліцензії на здійснення медичної практики. Назвіть учасників відносин, які виникли у даній ситуації.

Чи існує між ними суспільний зв’язок, якому притаманні ознаки адміністративно-правових відносин? Які це ознаки?


7. Рухаючись на своєму автомобілі, С. не помітив знака пішохідного переходу та не пропустив пішохода. Інспектор ДАІ помітив це, зупинив транспортний засіб та склав протокол про адміністративне правопорушення. Протокол було надіслано начальнику органу внутрішніх справ (ОВС) для вирішення питання про адміністративну відповідальність С. Постановою начальника ОВС С. визнано винним у вчиненні правопорушення та накладено стягнення у вигляді штрафу.

Визначте правові відносини у вищезазначеній ситуації. Чи є рівними їх учасники? Відповідь обґрунтуйте. До якого виду адміністративно-правових відносин належать відносини, зумовлені припиненням протиправних діянь і притягненням винних до адміністративної відповідальності?


Література

 1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. : [із змінами, внесеними згідно із Законом України № 2222-IV від 8 грудня 2004 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.– С. 141. (Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2016)

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122. .(редакція станом на 17.08.2016)

 4. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (Редакція станом на 28.03.2015).

 5. Бюджетний Кодекс України від 08 липня 2010 р. (станом на 01.08.2014)

 6. Водний кодекс України від 06 червня 1995 р.. . // ВВР. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

 7. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2003. – № 18,19-20, 21-22. – Ст. 144.

 8. Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”.

 9. Закон України від 21 листопада 2002 р. № 228-VI “Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”

 10. Указ Президента України від 20 лютого 2006 р. “Концепція розвитку законодавства про державну службу”;

 11. Указ Президента України від 22 липня 1998 р. № 810 : [у редакції вiд 28 травня 2006 р.] “Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні”.

 12. Указ Президента України від 3 вересня 2007 р. № 816 “Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності”.

 13. Указ Президента України від 3 вересня 2007 р. № 816 “Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності”.

 14. Указ Президента України від 5 березня 2004 р. № 278 “Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу”;

 15. Авер’янов В. Б. Утвердження принципу верховенства права у новій доктрині Українського адміністративного права / В. Б. Авер’янов // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 11 (61). – С. 57-63.

 16. Аверьянов В. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування / Авеьянов В.// Право України. – 1998. - № 7

 17. Аверьянов В. Актуальні завдання реформування адміністративного права / Авеьянов В.// Право України. – 1998. - № 8

 18. Административное право Украины : учебник / Одесская национальная юридическая академия] / за ред. С.В. Кивалова.– Х. : Одиссей, 2004. – С. 9.

 19. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХI століття) : монографія / [В.В. Галунько, В.І. Олефір, М.П. Пихтін, О.О. Онищук, Ю.В. Гридасов, М.М. Новіков, У.О. Палієнко, І.А. Дьомін, О.М. Єщук, ] ; за заг. ред. В.В. Галунька. – Херсон : ВАТ “Херсонська міська друкарня”, 2010. – С. 11-23.

 20. Адміністративне право України : законодавчі визначення : словник довідник / укладачі Р.А. Калюжний, С.В. Пєтков. – Запоріжжя : КПУ, 2009. – С. 4

 21. Адміністративне право України : підручник / [Битяк Ю.П., Богуцький В.В., Гаращук В.М. та ін.] ; за ред. Ю.П. Битяка. – Харків : Право, 2001. – С. 19.

 22. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : [у 2 т.] / [В.Б. Авер’янов, H.B. Александрова, І.П. Голосніченко та ін.] ; голова ред. колегії: В.Б. Авер’янов. К. : Видавництво «Юридична думка», 2004. Т.1. Загальна частина. С. 73.

 23. Бахрах Д.Н. О предмете административного права России / Д.Н. Бахрах // Государство и право. – 2003. – № 10 . – С. 31-38.

 24. Бельський К.С. К вопросу о предмете административного права /Бельский К.С.// Государство и право. – 1997. - 11. С.14

 25. Влада існує не сама для себе, а для людей // Урядовий кур’єр від 18 червня 2010. – № 110. – С. 1.

 26. Гриценко І. С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права : монографія / Іван Сергійович Гриценко. – К. : Київський університет, 2007. – С. 16.

 27. Державне управління : європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Школик А.М., та ін.] ; за ред. В.Б. Авер’янова. – К. : Юстиніан, 2007. – С. 241.

 28. Європейські принципи державного управління / [пер. з англ. О.Ю. Куленової]. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – С. 14.

 29. Європейські прагнення України закріплені законом // Урядовий кур’єр від 10 липня 2010 р. № 125. – С. 2.

 30. Єлістратов А. І. Адміністративне право : лекції / [ред. та упоряд. В. В. Галунько, С. В. Діденко]. – Херсон : ВАТ ХМД, 2007. – С. 19, 42.

 31. Колпаков В.К. Предмет адміністративного права : сучасний вимір / В.К. Колпаков // Юридична наука. – 2008. – № 3. С. 33-38.

 32. Курінний Є.В. Предмет і об’єкт адміністративного права України: характеристика категорій в умовах системного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.07 / Є.В. Курінний. – К., 2004.– С. 30.

Юсупов В. А. Теория административного права : монография / Виталий Андреевич Юсупов. – М. : Юрид. лит., 1985. – С. 34. 
Тема 1.2. Механізм адміністративно-правового регулювання.

 • Поняття та особливості адміністративно-правових норм.

 • Практичне використання адміністративно-правових норм.

 • Структура адміністративно-правової норми.

 • Класифікація адміністративно-правових норм.

 • Реалізація норм адміністративного права, види (виконання, використання, додержання, застосування).

 • Вимоги до застосування норм адміністративного права (законність, обґрунтованість, доцільність)


П и т а н н я д л я о б г о в о р е н н я

1. Поняття адміністративно-правових норм, їх структура та особливості.

2. Види адміністративно-правових норм.

3. Поняття і система джерел адміністративного права.

4. Систематизація адміністративного права.
Ситуаційні завдання.

1. П., знаходячись на борту повітряного судна, який виконував рейс Донецьк-Львів, гучно співав. Інші пасажири неодноразово зверталися до П. із проханням припинити спів, однак П. не реагував на їх звернення. Бортпровідниця повідомила П., що він порушує правила поведінки на повітряному судні, чим заважає екіпажу та пасажирам, а тому відносно нього можуть бути застосовані примусові заходи. Зверніться до Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу та приписів Кодексу України про адміністративні правопорушення й, використовуючи їх, сформулюйте 2 – 3 норми права за класичною структурою.

Які ознаки притаманні сформульованим нормам? З огляду на ці ознаки, чи можна вважати дані норми адміністративно-правовими?
2. Студент 4 курсу юридичного вищого навчального закладу Ц. працював над науковою роботою з адміністративного права, яку він мав намір представити на конкурс. З метою отримання інформації, необхідної для виконання роботи, Ц. вирішив звернутися до Міністерства юстиції України із запитом, у якому просив повідомити його, які постанови Кабінету Міністрів України були оскаржені фізичними та/чи юридичними особами до суду впродовж 2011-2012 рр. через їх невідповідність законові. Перш ніж надіслати такий запит, Ц. дослідив положення Закону України «Про доступ до публічної інформації» і дійшов висновку, що Закон складається переважно із адміністративно-правових норм.

Чи згодні Ви з Ц.? Які ознаки притаманні адміністративно-правовим нормам? Наведіть приклади приписів, що включені до тексту Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Серед наведених прикладів знайдіть норми: а) регулятивні та охоронні; б) зобов’язуючі, забороняючі та уповноважуючі; в) матеріальні та процесуальні.
3. У Концепції адміністративної реформи в Україні наголошено, що ефективне правове супроводження реформи передбачає подальшу систематизацію адміністративного права. У зв’язку з цим Концепцією визначено способи, які бажано використовувати при упорядкуванні норм адміністративного права, й закріплено перелік нормативних документів, що мають бути прийняті внаслідок такого упорядкування.

Проаналізуйте відповідні положення Концепції. Назвіть способи систематизації адміністративного права, які згадуються у цих положеннях. На необхідності прийняття яких нормативно-правових актів наголошують автори Концепції? Охарактеризуйте ці акти, визначивши суспільні відносини, що мають регламентуватися їх нормами. Які з цих актів на сьогодні прийняті? Чи складаються вони повністю із адміністративно-правових норм?


Література

 1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. : [із змінами, внесеними згідно із Законом України № 2222-IV від 8 грудня 2004 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.– С. 141. (Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2016)

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122. .(редакція станом на 17.08.2016)

 4. Авер’янов В.Б. Утвердження принципу верховенства права у новій доктрині Українського адміністративного права / В. Б. Авер’янов // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 11 (61). – С. 57-63.

 5. Адміністративне право України : Академічний курс : [підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.] : [у 2 т.] / [Авер’янов В. Б., Битяк Ю. П., Зуй В. В. та ін.] ; голова ред. кол. В. Б. Авер’янов. – К. : Юридична думка, 2004.– Т. 1 : Загальна частина. – С. 110-111.

 6. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХI століття) : монографія / [В.В. Галунько, В.І. Олефір, М.П. Пихтін, О.О. Онищук, Ю.В. Гридасов, М.М. Новіков, У.О. Палієнко, І.А. Дьомін, О.М. Єщук, ] ; за заг. ред. В.В. Галунька. – Херсон : ВАТ “Херсонська міська друкарня”, 2010. – С. 58-67.

 7. Административное право : учебник / [Козлов Ю. М., Овсянко Д. М, Попов Л. Л.] ; под ред. Л. Л. Попова. – М. : Юристъ, 2002. – С. 50-51.

 8. Административное право Украины : учебник / Одесская национальная юридическая академия] / за ред. С.В. Кивалова.– Х. : Одиссей, 2004. – С. 9.

 9. Адміністративне право України : підручник / [Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Дьяченко О.В., Зима О.Т., Зуй В.В] ; за ред. Ю.П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. –С. 29.

 10. Адміністративне право України : словник термінів / за ред. Т.О. Коломоэць, В.К. Колпакова. – К., 2014. – 520 с.

 11. Адміністративне право України : підручник / [Коломоєць Т.О., Ю.В. Пиріжкова, Н.О. Армаш та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К. : Істина, 2010. – С.48-50.

 12. Адміністративне право : навчальний посібник / [Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Терещук О. В., Шкарупа В. К.]. – К. : Вид-во. Паливода А. В., 2001. – С. 15;

 13. Битяк Ю. Адміністративне право. Підручник. / за ред. Битяка Ю., Гаращука В., Зуй В. – 2- е вид., дооп. та перероб., К. : Право, 2012. - 656 с.

 14. Гончарук С. Т. Адміністративне право України. Загальна та Особлива частини : навчальний посібник / Степан Тихонович Гончарук. – К. : Видавничий дім “Аванпост-прим”, 2000. – С. 15-18; Колпаков В.К. Адміністративне право України : підруч. / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. –С. 18-19.

 15. Горбунова Л. М. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади : монографія / Лідія Миколаївна Горбунова. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 176.

 16. Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – С. 18.

 17. Колпаков В.К. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.] ‒ К. : Юрінком Інтер, 2012. ‒ 808 с.

 18. Теорія держави і права : термінологічний словник :/ [автори-упорядники : Пихтін М.П., Галунько В.В., Новіков М.М., Новікова М.М., Онищук О.О.] ; за заг. ред. В.В. Галунька. – Херсон : ХЮІ ХНУВС, 2010. – С. 107.

 19. Юсупов В. А. Теория административного права : монография / Виталий Андреевич Юсупов. – М. : Юрид. лит., 1985. – С. 34. 


Тема 1.3. Поняття та види суб’єктів адміністративного права. Їх адміністративно-правовий статус.

 • Структура адміністративно-правового статусу фізичної особи.

 • Адміністративно-правовий статус громадянина України.

 • Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

 • Зміст адміністративно-правового статусу виконавчих органів державної влади.


 • Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал