Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного праваСторінка6/26
Дата конвертації08.01.2017
Розмір3.92 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

6.Самостійна робота

Навчальний час, відведений для самостійної та індивідуальної роботи студента, визначається навчальним планом і становить 50% загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. Співвідношення обсягів аудиторних занять, самостійної й індивідуальної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми. Зміст самостійної роботи над конкретною навчальною дисципліною визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями викладача.Самостійна робота студентів - це спланована пізнавальна, організаційно і методично направлена діяльність, яка здійснюється без прямої допомоги викладача, на досягнення результату.

Мета самостійної роботи студентів:

  • розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;

  • формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань;

  • розвиток морально-вольових зусиль;

  • самостійна робота студентів як результат їх морально-вольових зусиль.

Завдання самостійної роботи студентів:

• навчити студентів самостійно працювати з літературою;

• творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його;
• сформувати навички щоденної самостійної роботи з метою одержання та узагальнення знань, умінь і навичок.

Самостійна робота - одна з основних форм роботи студентів вищих навчальних закладів при вивченні дисципліни. Вона дає змогу засвоїти закономірності розвитку та функціонування політичного життя суспільства, механізмів влади, управління політичними процесами. Самостійна робота над вивченням курсу дозволяє формувати та відстоювати свою політичну позицію, чітко розуміти свої громадянські права та обов'язки, давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних партій та лідерів, орієнтуватися в міжнародному політичному житті, мати уявлення про місце та статус України в сучасному світі, об'єктивно та критично оцінювати життєво важливу соціальну інформацію. Досягнення цієї мети неможливе без самостійної праці, напруження інтелектуальних та вольових зусиль людини, вироблення навичок добування істини. Вивчення політичних теорій та політичної практики минулих епох і сучасності буде корисним для студентів як учасників політичних подій і процесів.

Самостійна робота над навчальною дисципліною може включати:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

- поглиблене вивчення літератури на задану тему та пошук додаткової інформації;

- підготовка до виступу на семінарських заняттях та підготовка до практичних занять;

- систематизацію вивченого матеріалу перед іспитом;

- опрацювання та підготовку огляду опублікованих у фахових та інших виданнях статей;

- переклад іноземних джерел встановленої тематики;

- підготовка та оформлення схем, таблиць, графіків, діаграм тощо.

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах.

Цей вид навчальної діяльності студентів умовно можна розділити на три рівні:


  • доаудиторна самостійна робота;

  • аудиторна самостійна робота;
    •позааудиторна самостійна робота.

Самостійна робота як вид навчальної діяльності матиме ефективність за таких умов:

якщо ця робота чітко організована з боку викладача;

якщо вона є складовою навчально-виховного процесу, а не епізодичним явищем;

якщо за самостійною роботою студентів здійснюється педагогічний контроль (оцінка і корекція знань).

Успішність самостійної роботи студентів визначається перш за все підготовленістю їх до такої навчальної діяльності. За своєю суттю самостійна робота передбачає максимальну активність студентів у різних аспектах: організація розумової праці, пошук гармонії, прагнення зробити значення переконаннями.

Позитивна сутність самостійної роботи усіх трьох рівнів лежить у свідомому ставленні до навчання.Основними правилами самостійної роботи студентів можуть бути такі:

* у самостійну роботу слід входити послідовно;

*вироблення власного режиму життя, навчальної діяльності з першого дня навчання;

*послідовність у вирішенні будь-яких справ, зокрема навчальних проблем;

*установлення власного інтересу до знань як основи майбутньої професії. Пошук персонального інтересу в навчанні.

З часом навички розумової праці переходять у звички і стають природною потребою особистості.

Викладач не обмежується у виборі інших завдань для самостійної роботи за умови відповідності змісту завдання до робочої навчальної програми дисципліни.

Успішне виконання самостійної роботи можливе за умови наявності у студентів певних навичок: уміння працювати з книгою (складати план, конспект, реферат); проводити аналіз навчального матеріалу (складати різні види таблиць, проводити їх аналіз).


Розподіл годин для самостійного вивчення курсу.


з/п


Назва теми

Денна форма,

години


Заочна форма, години
Розділ 1. Загальні положення адміністративного права.1

1.1. Предмет, метод та джерела адміністративного права Принципи та функції адміністративного права

6

10

2

1.2. Механізм адміністративно-правового регулювання.

8

10

3

1.3. Поняття та види суб’єктів адміністративного права. Їх адміністративно-правовий статус.

8

8
Розділ 2.Публічна адміністрація та відносини публічного управління.7

2.1. Публічна адміністрація та її органи.

6

10

8

2.2. Публічна служба та її адміністративно-правове регулювання.

6

10

9

2.3. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління.

6

12

10

2.4. Форми та методи публічного адміністрування.

6

8

11

2.5. Контроль та нагляд у публічному управлінні.

6

10

12

2.6. Адміністративно-правові режими.

6

12
Розділ 3. Адміністративно-деліктне право.13

3.1. Поняття адміністративно-деліктного права. Заходи адміністративного примусу.14

3.2. Поняття та особливості адміністративної відповідальності

6

10

16

3.3. Поняття, склад та види адміністративного проступку.

6

8

17

3.4. Адміністративні стягнення.

4

10

18

3.5. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві

8

14

19

3.6. Провадження у справах про адміністративні правопорушення

8

14
Розділ 4. Публічне адміністрування щодо соціально-господарського та політичного комплексу20

 4.1. Загальна характеристика та форми адміністративно-правового регулювання економічної сфери

12

12

21

4.2. Публічне адміністрування в адміністративно-політичній сфері.

12

12

22

4.3. Публічне адміністрування у соціально-культурній сфері.

10

14


6.1.Питання для самостійної роботи студентівПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал