Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного праваСторінка22/26
Дата конвертації08.01.2017
Розмір3.92 Mb.
ТипПрограма
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


10. Методичне забезпечення

 • Робоча навчальна програма з курсу «Адміністративне право України»

 • Плани, конспекти лекцій.

 • Опорні плани-конспекти лекцій (для студентів).

 • Плани семінарських занять з курсу адміністративного права

 • Комплекс завдань для поточного контролю (тести, питання для самостійної роботи).

 • Нормативно-правові акти з курсу «Адміністративне право України» (кодекси, закони, акти, декларації, конвенції) в електронному вигляді.11. Рекомендована література

11.1. Нормативно-правові акти


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 30.- Ст. 141.(Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Акт проголошення незалежності України. (24 серпня 1991 р.)

 3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1990 – № 31, Ст. 429.

 4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.  Міжнародний документ від 04.11.1950 (Редакція станом на 01.06.2010)

 5. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.Кодекси України


 1.  Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2016)

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122. .(редакція станом на 12.08.2016)

 3. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (Редакція станом на 28.03.2016).

 4. Бюджетний Кодекс України від 08 липня 2010 р. (станом на 01.08.2014)

 5. Водний кодекс України від 06 червня 1995 р.. . // ВВР. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

 6. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2003. – № 18,19-20, 21-22. – Ст. 144.

 7. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // ВВР. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

 8. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. (із змінами і доповненнями) // ВВР. – 1971. – дод. до № 50. – Ст. 375

 9. Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 2005 р. // ВВР. – 1995. – № 47-52. – Ст. 349.

 10. Кодекс України про надра 27 липня 1994 р. // ВВР. – 1994. – № 36. – Ст. 340.

 11. Кримінальний кодекс України. Закон від 05.04.2001 № 2341-III (Редакція станом на 04.08.2014)

 12. Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 р.

 13. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. /в редакції від 01.09.2014/

 14. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. / /Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

Основи законодавства України


 1. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19 листопада 1992 р. // ВВР. – 1993. – № 4. – Ст. 20.

 2. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 14 січня 1998 р. // ВВР.- 1998.- № 23.- Ст. 121.

 3. Основи законодавства України про культуру: Закон України від 14 лютого 1992 р. № 2117-XII. (Редакція станом на 12.01.2011)

Закони України


 1. Про автомобільні дороги: Закон України від 8 вересня 2005 р. // ВВР.- 2005.- № 51.- Ст. 556.

 2. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. // ВВР.- 1994.- № 52.- Ст. 455.

 3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012

 4. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12 грудня 1991 р. // ВВР.- 1992.- № 15.- Ст. 166.

 5. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. // ВВР.- 1993.- № 50.- Ст. 472.

 6. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20 травня 1999 р. // ВВР.- 1999.- № 31.- Ст. 246.

 7. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22 квітня 1993 р. // ВВР.- 1993.- № 23.- Ст. 243.

 8. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. // ВВР.- 2001.- № 5-6.- Ст. 30.

 9. Про бджільництво: Закон України від 22 лютого 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 12.- Ст. 445.

 10. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27 січня 1995 р. // ВВР.- 1995.- № 7.- Ст. 45.

 11. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02.06.2011  3460-VI ( Редакція від 02.02.2014)

 12. Про біженців та осіб, які потребують додаткового та тимчасового захисту: Закон України від 08.07.2011 № 3671-VI (Редакція станом на 29.11.2012)

 13. Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 6 вересня 2005 р. // ВВР.- 2005.- № 49.- Ст. 517.

 14. Про очищення влади : Закон України від 16.09.2014 № 1682-VII (Редакція від 26.04.2015) // ВВР. - 2014, № 44, ст.2041

 15. Про відновлення довіри до судової влади в Україні: Закон України від 08.04.2014 № 1188-VII // ВВР.- 2014, № 23, ст.870

 16. Про правовий режим военного стану : Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII // ВВР. – 2015, № 28, ст.250)

 17. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України від 15.04.2014 № 1207-VII // ВВР. - 2014, № 26, ст.892

 18. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення Закон України від 11.06.2009 р. // Офіційний вісник України. - 2009.- № 53.- Ст. 31.

 19. Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень Закон України від 11.06.2009 р. // Офіційний вісник України. - 2009.- № 53.- Ст. 15.

 20. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 червня 1992 р. // ВВР.- 1992.- № 36.- Ст. 531.

 21. Про вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей: Закон України від 21 вересня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999.- № 42.- Ст. 2072.

 22. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17.11.2011 № 4061-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 10-11, ст.73 ( Редакція від 15.05.2014)

 23. Про вибори Президента України : Закон України від 05.03.1999 № 474-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 14, ст.81 (Редакція від 22.05.2014)

 24. Про видавничу справу: Закон України від 5 червня 1997 р. // ВВР.- 1997.- № 32.- Ст. 206.

 25. Про виконавче провадження : Закон України від від 02.06.2016 № 1404-VIII/ Набрання чинності відбудеться 05.10.2016 / // Офіційний вісник України. - 2016 р. - № 53. - стор. 36, стаття 1852

 26. Про Вищу Раду юстиції : Закон України від 15.01.1998 № 22/98-ВР (редакція 04.06.2015) // ВВР. - 1998, № 25, ст.146

 27. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. (редакція від 04.08.2015) // ВВР. – 2014, № 37-38, ст.. 2004.

 28. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. // ВВР.- 1991.- № 49.- Ст. 82.

 29. Про громадські об'єднання : Закон України від 22.03.2012 № 2460-ХІІ (редакція станом на 03.08.2014)

 30. Про Громадянство України : Закон України від 18.01.2001 № 2235-III (Редакція станом на 06.12.2012)

 31. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // ВВР.- 1994.- № 11.- Ст. 50.

 32. Про Державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 р. // ВВР.- 1992.- № 2.- Ст. 5.

 33. Про державні нагороди України: Закон України від 16 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 15.- Ст. 587.

 34. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5 жовтня 2000 р. // ВВР.- 2000.- № 44.- Ст. 1876.

 35. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. // ВВР.- 1993.- № 13.

 36. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від від 26.01.93 (редакція від 11.08.2013)

 37. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України від 4 березня 1998 р. // ВВР.- 1998.- № 35.- Ст. 236.

 38. Про державну підтримку засобів масової інформації і соціального захисту журналістів: Закон України від 23 вересня 1997 р. // ВВР.- 1997.- № 50.- Ст. 302.

 39. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня 2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003.- № 17.- Ст. 740.

 40. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. // ВВР.- 2003.- № 31-32.- Ст. 263.

 41. Про державну службу: Закон від 10.12.2015 № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2016 р. - № 4. - стор. 60, стаття 43

 42. Про джерела фінансування органів державної влади: Закон України від 30 червня 1999 р. //Офіційний вісник України. - 1999.- № 31.- Ст. 1587.

 43. Про дипломатичну службу України: Закон України від 20 вересня 2001 р. // ВВР.- 2002.- № 5.- Ст. 29.

 44. Про дорожній рух : Закон України від 30.06.1993  3353-XII (Редакція від 22.06.2014)

 45. Про дисциплінарний статут Збройних сил України: Закон України Статут від 24.03.1999 № 551-XIV (Редакція станом на 01.07.2014)

 46. Про дисциплінарний статут митної служби: Закон України Статут від 06.09.2005 № 2805-IV (Редакція станом на 11.08.2014)

 47. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 6 вересня 2005 р. // ВВР.- 2005.- № 30.- Ст. 409.

 48. Про дошкільну освіту: Закон України від 11 липня 2001 р. // Офіційний вісник України.- 2001.- № 31.- Ст. 1388.

 49. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 р. // ВВР.- 1992.- № 1.- Ст. 2.

 50. Про екологічну експертизу: Закон України від 9 лютого 1995 р. // ВВР.- 1995.- № 8.- Ст. 54.

 51. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24 червня 2004 р. // ВВР.- 2004.- № 47.- Ст. 514.

 52. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Голос України. - 1994.- 8 квітня; ВВР.- 1994.- № 27.- Ст. 218.

 53. Про військовий обов’язок та військову службу: Закон України від 25.03.1992 № 2232-XII (Редакція станом на 11.08.2013)

 54. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 р. № 1058-IV (Редакція станом на 11.08.2015)

 55. Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р. // ВВР.- 1996.- № 40.- Ст. 183.

 56. Про запобігання корупції : Закон України Закон від 14.10.2014 № 1700-VII (Редакція станом від 01.08.2016) // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2014. - № 49. - ст.205

 57. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11 вересня 2003 р. // ВВР.- 2003.- № 9.- Ст. 79.

 58. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001.- № 7.- Ст. 260.(Редакція від 11.08.2013)

 59. Про захист населення від інфекційних захворювань: Закон України від 6 квітня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 17.- Ст. 690.

 60. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України від 8 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 28.- Ст. 1155.

 61. Про захист прав споживачів: Закон України в редакції від 1 грудня 2005 р. // ВВР.- 2006.- № 7.- Ст. 84. 

 62. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними: Закон України від 15 лютого 1995 р. // ВВР.- 1995.- № 10.- Ст. 62.

 63. Про Збройні Сили України: Закон України в редакції від 5 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- № 44.- Ст. 1877.

 64. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 47.- Ст. 256.( Редакція від 04.06.2014)

 65. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. // ВВР.- 1991.- № 29.- Ст. 377.

 66. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13 липня 2000 р. // ВВР.- 2000.- № 42.- Ст.348.

 67. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII». (Редакція станом на 10.08.2012)

 68. Про кінематографію: Закон України від 13 січня 1998 р. // ВВР.- 1998.- № 22.- Ст. 114.

 69. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 р. // ВВР.- 1995.- № 19.- Ст. 134.

 70. Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26 грудня 2002 р. // ВВР.- 2003.- № 12.- Ст. 88.

 71. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-III.  Редакція від 01.03.2013

 72. Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України від 11 лютого 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998.- № 9.- Ст. 324.

 73. Про національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 40-41. - ст.379

 74. Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22 лютого 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 12.- Ст. 442.

 75. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію : Закон України від 21.10.1993 № 3543-XII (Редакція від 24.07.2015) // ВВР. - 2015, N 26, ст.223

 76. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 1998 р. // Офіційний вісник України.- 1998.- № 51.- Ст. 1870.

 77. Про музеї та музейну справу: Закон України від 29 червня 1995 р. // ВВР.- 1995.- № 25.- Ст. 191.

 78. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1995 р. // ВВР.- 1995.- № 33.- Ст. 345.

 79. Про національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р. // ВВР.- 1994.- № 15.- Ст. 86.

 80. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. // ВВР.- 1999.- № 29.- Ст. 238.

 81. Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 № 876 VII

 82. Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення: Закон України від 23 вересня 1997р. // ВВР.- 1997.- № 48.- Ст. 296.

 83. Про нотаріат Закон України від 2 вересня 1993 р. № 3425-XII (Редакція станом на 11.08.2013).

 84. Про оборону України: Закон України в редакції від 5 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 44.- Ст. 1878

 85. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // ВВР.- 1992.- № 22.- Ст. 512.

 86. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. // ВВР.- 1995.- № 6.- Ст. 35. (В редакції Закону Україні від 7 лютого 2007 р. // ВВР.- 2007.- № 15.- Ст.194.)

 87. Про органи реєстрації актів громадянського стану: Закон України від 24 грудня 1993 р. // ВВР.- 1994.- № 14.- Ст. 79.

 88. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 р. // Голос України. - 2001.- 15 серпня.

 89. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // ВВР.- 1993.- № 35.- Ст. 358.

 90. Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 р. // ВВР.- 1991.- № 34.- Ст. 451.

 91. Про основи містобудування: Закон України від 16 листопада 1992 р. // ВВР.- 1992.- № 52.- Ст. 683.

 92. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003.- № 29.- Ст. 1433.

 93. Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 2 червня 2005 р. // ВВР.- 2005.- № 26.- Ст. 35.

 94. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. // Офіційний вісник України. - 2007.- № 44.- Ст. 1771. (Редакція від 17.08.2014)

 95. Про особисте селянське господарство : Закон України від 15 травня 2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003.- № 23.- Ст. 1014.

 96. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16 жовтня 1992 р. // ВВР.- 1992.- № 50.- Ст. 678.

 97. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 червня 2000 р. // ВВР.- 2000.- № 39.- Ст. 333.

 98. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. // ВВР УPCP.- 1991.- № 41.- Ст. 546.

 99. Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ: Закон України від 9 квітня 1992 р. // ВВР.- 1992.- № 29.- Ст. 399.

 100. Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993 р. // ВВР.- 1994.- № 5.

 101. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Голос України. - 2001.- 12 травня.

 102. Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січня 1994 р. // ВВР.- 1994.- № 16.- Ст. 101.

 103. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23 вересня 1997 р. // ВВР.- 1997.- № 49.- Ст. 299.

 104. Про поштовий зв’язок: Закон України від 4 жовтня 2001 р. // ВВР.- 2002.- № 6.- Ст. 39.

 105. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4 лютого 1991 р. (зі змінами і доповненнями від 26 вересня 2002 р.) // ВВР.- 1994.- № 23.- Ст. 161.

 106. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 р. // ВВР.- 1992.- № 24.- Ст. 348.

 107. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 2-3, ст.12

 108. Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000 р. // ВВР.- 2000.- № 19.- Ст. 772.

 109. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16 червня 1992 р. // ВВР.- 1992.- № 34.- Ст. 502.

 110. Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки: Закон України від 11 липня 2001 р. // ВВР.- 2001.- № 48.- Ст. 253.

 111. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України в ред. від 15 травня 1992 р. // ВВР.- 1992.- № 32.- Ст. 453.

 112. Про професійних творчих працівників та творчі спілки: Закон України від 7 жовтня 1997 р. // ВВР.- 1997.- № 52.- Ст. 312.

 113. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р. // ВВР.- 1999.- № 45.- Ст. 397.

 114. Про професійно-технічну освіту: Закон України від 10 лютого 1998 р. // ВВР.- 1998.- № 32.- Ст. 215.

 115. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 12.- Ст. 444.

 116. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 березня 1998 р. // Голос України. - 1998.- З квітня.

 117. Про Рахункову палату: Закон України від 11 липня 1996 р. // Голос України 29 жовтня 1996 p.; ВВР.- 1996.- № 43.- Ст. 212.

 118. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22 березня 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001.- № 15.- Ст. 642.

 119. Про свободу совісті та релігійні організації щодо релігійних об’єднань громадян: Закон України від 23 квітня 1991 р. № 987-XII (редакція від 12.12.2012)

 120. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. // ВВР.- 1991.- № 39.- Ст. 510.

 121. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р. // ВВР.- 1997.- № 39.- Ст. 261.

 122. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // ВВР.- 1992.- № 27.- Ст. 382.

 123. Про службу в органах місцевого самоврядування Закон України від 07.06.2001 № 2493-III (Редакція станом на 09.06.2013).

 124. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20 грудня 1991 р. // ВВР.- 1992.- № 15.- Ст. 190.

 125. Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді України: Закон України від 5 лютого 1993 р. // ВВР.- 1993.- № 16.- Ст. 167.

 126. Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист: Закон України від 24 березня 1998р. // Офіційний вісник України.- 1998.- № 15.- Ст. 564.

 127. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 р. // Урядовий кур'єр.- 2002.- 2 серпня.

 128. Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листопада 1992 р. // ВВР.- 1993.- № 3.- Ст. 17 (зі змінами).

 129. Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. // ВВР.- 1999.- № 22-23.- Ст. 194.

 130. Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. // ВВР.- 1999.- № 22-23.- Ст. 196.

 131. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 1999 р. // ВВР.- 1999.-№ 11.- Ст. 79.

 132. Про Стройовий статут Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. // ВВР.- 1999.- № 22-23.- Ст. 195.

 133. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 р. // ВВР.- 1993.- № 10.- Ст. 44.

 134. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 р. // ВВР.- 1992.- № 10.- Ст. 139.

 135. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. // ВВР.- 1994.- № 51.- Ст. 446.

 136. Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15 травня 1996 p. // ВВР.- 1996.- № 29.- Ст. 139.

 137. Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 р. // ВВР.- 1995.- № 31.- Ст. 241.

 138. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 22 грудня 1997 р. // ВВР.- 1998.- № 20.- Ст. 99.

 139. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 30.- Ст. 1248.

 140. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 р. // Урядовий кур’єр. - 2003.- 28 серпня.

 141. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. № 877-V (редакція від 11.08.2013)

 142. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 (редакція від 06.12.2012)

 143. Про державний ринковий нагляд і контроль не харчової продукції Закон України від 02.12.2010 (Редакція станом на 11.08.2013)

 144. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 1 червня 2010 р. № 2289- VI

 145. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг Закон України від 12 липня 2001 р. № 2664-ІІІ. Редакція від 01.01.2013

 146. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5.11.1992 р. // ВВР.- 1992.- № 3.- Ст. 10.

 147. Про місцеве самоврядування Закон України від 06. 10. 1998 (редакція від 11.08.2013)

 148. Про місцеві державні адміністрації Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV (Редакція станом на 27.07.2013).

 149. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06.04.2000 № 1647-III (Редакція станом на 01.07.2013)

 150. Про об’єкти підвищеної небезпеки Закон України від 18.01.2001 № 2245-III (Редакція станом на 18.11.2012)

 151. Про імміграцію: Закон України від 07.06.2001 № 2491-III (Редакція станом на 19.11.2012)

 152. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 р. // ВВР.- 2004.- № 12.- Ст. 155.

 153. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

 154. Про Національне антикорупційне бюро : Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII (Редакція від 15.07.2015) // ВВР, 2014, № 47, ст.2051

 155. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 07.10.2010 № 2591-VI (Редакція станом на 02.12.2012).

 156. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 № 1550-III (Редакція станом на 09.06.2013)Постанови Верховної Ради України.


 1. Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України. Затв. постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 р. // ВВР.- 1997.- № 10.- Ст. 85.

 2. Про затвердження положень про паспорт громадян України і свідоцтва про народження: Постанова Верховної Ради України "Про внесення змін і доповнень до Положення про паспорт громадянина України". Затв. постановою Верховної Ради України від 2 вересня 1993 р. // Голос України. - 1993.- 15 вересня.

Акти Президента України.


 1. Воєнна доктрина України: Затверджена Указом Президента України від 15 червня 2004 року № 648/2004 // Офіційний вісник України – 2004.- № 30.- Ст. 2005.

 2. Консульський статут України. Затв. Указом Президента України від 2 квітня 1994 р. // Укази Президента України. Т.1.– К., 1997.

 3. Концепція боротьби з корупцією на 1998-2005 роки. Затв. Указом Президента України від 24 квітня 1998 р. // Урядовий кур'єр. - 1998.- 27 квітня.

 4. Питання Секретаріату Президента України: Указ Президента України від 27 травня 2005р. // Офіційний вісник України. – 2005.- № 7.- Ст. 9.

 5. Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України. Затв. Указом Президента України від 4 серпня 2003 р. № 1071 // Офіційний вісник України .- 2003.- № 32.- Ст. 39.

 6. Положення про Вищу атестаційну комісію України. Затв. Указом Президента України від 25 лютого 1999 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 9.- Ст. 324.

 7. Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України. Затв. Указом Президента України від 21 вересня 2006 р. № 769/2006 // Офіційний вісник України. - 2006 .- № 39.- Ст. 9.

 8. Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України. Затв. Указом Президента України від 28 листопада 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 48.- Ст. 2080.

 9. Положення про Державний комітет архівів України. Затв. Указом Президента України від 22 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 12.- Ст. 454.

 10. Положення про Державний комітет лісового господарства України. Затв. Указом Президента України від 14 липня 2000 р. № 969/2000 // Офіційний вісник України. - 2000.- № 33.- Ст. 140.

 11. Положення про Державний комітет України по водному господарству. Затв. Указом Президента України від 14 липня 2000 р. № 898/2000 // Офіційний вісник України. - 2000.- № 29.- Ст. 1208.

 12. Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах. Затв. Указом Президента України від 14 серпня 2000 р. № 970/2000 // Офіційний вісник України. - 2000.- № 37.- Ст. 1401.

 13. Положення про Державну податкову адміністрацію України. Затв. Указом Президента України від 13 липня 2000 р. № 886/2000 // Офіційний вісник України.- 2000.- № 29.- Ст. 1200.

 14. Положення про дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав в Україні. Затв. Указом Президента України від 10 червня 1993 р. // Голос України. - 1993.- 26 червня.

 15. Положення про Міністерство аграрної політики України. Затв. Указом Президента України від 7 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 23.- Ст. 933.

 16. Положення про Міністерство внутрішніх справ України. Затв. Указом Президента України від 17 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 42.- Ст. 1774.

 17. Положення про Міністерство економіки. Затв. Указом Президента України від 23 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 43.- Ст. 1826.

 18. Положення про Міністерство культури і туризму України: Затв. Указом Президента України від 2 грудня 2005 р. № 1688/2005 // Офіційний вісник України. - 2005.- № 49.- Ст. 26.

 19. Положення про Міністерство освіти і науки України. Затв. Указом Президента України від 7 червня 2000 р. № 773/2000 // Офіційний вісник України. - 2000.- № 23.- Ст. 934.

 20. Положення про Міністерство охорони здоров'я України. Затв. Указом Президента України від 24 липня 2000 р. № 918/2000 // Офіційний Вісник України. - 2000.- № 30.- Ст. 1256.

 21. Положення про Міністерство праці та соціальної політики України. Затв. Указом Президента України від 30 серпня 2000 р. № 1035/2000 // Офіційний вісник України. - 2000.- № 35.- Ст. 1482.

 22. Положення про Міністерство промислової політики України. Затв. Указом Президента України від 21 вересня 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001.- № 39.- Ст. 1754.

 23. Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Затв. Указом Президента України від 10 жовтня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 41.- Ст. 16.

 24. Положення про Міністерство фінансів України. Затв. Указом Президента України від 26 серпня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999.- № 29.- Ст. 1230.

 25. Положення про Міністерство юстиції України. Затв. Указом Президента України від 30 грудня 1997 р. //

 26. Положення про Національну комісію з питань повернення в Україну культурних цінностей. Затв. Указом Президента України від 16 січня 1998 р. № 21/98 // Офіційний вісник України. - 1998.- № 3.- Ст. 91.

 27. Про вдосконалення координаційної діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Указ Президента України від 12 лютого 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- № 7.- Ст. 267.

 28. Про вдосконалення роботи з підготовки нормопроектів та проведення правової реформи. Указ Президента України від 29 квітня 1994 р. // Урядовий кур'єр.- 1994.- № 88-89.

 29. Про Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України. Указ Президента України від 25 липня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- № 30.- Ст. 1257.

 30. Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні. Указ Президента України від 20 жовтня 1998 р. № 1152/98 // Офіційний вісник України.- 1998.- № 42.- Ст. 1545.

 31. Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів виконавчої влади. Указ Президента України від 3 жовтня 1992 р. // Голос України. - 1992.- 8 жовтня.

 32. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності. Указ Президента від 23 липня 1998 р. // Урядовий кур'єр. - 1998.- 28 липня.

 33. Про запровадження дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності. Указ Президента України від 20 травня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999.- № 20.- С.148-149.

 34. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні. Указ Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98; зі змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України від 10 вересня 1998 p., № 1000/98, 21 вересня 1998 р. № 1048/98 та від 2 січня 1999 р. № 5/99 // Урядовий кур'єр.- 1998.- 25 липня; – 1998.- 24 вересня.

 35. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Указ Президента України від 07 лютого 2008 р.// Офіційний вісник України. - 2008 .- № 10.- Ст. 10

 36. Про заходи щодо підвищення ефективності роботи і відповідальності територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення їх взаємодії з місцевими державними адміністраціями. Указ Президента України від 5 листопада 1996 р. № 1035/96 // Урядовий кур'єр. - 1996.- 12 листопада.

 37. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади. Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573/99 // Офіційний вісник України. - 1999.- № 50.- Ст. 2435.

 38. Про повноваження та гарантії здійснення постійного контролю за діяльністю Служби безпеки України: Указ Президента України від 18 травня 2007 р. // Офіційний вісник України. - 2007.- № 7.- Ст. 53.

 39. Про Координаційну раду з питань державної служби. Указ Президента України від 21 березня 2000 р. № 473/2000 // Офіційний вісник України. - 2000.- № 12.- Ст. 451.

 40. Про Національну юридичну бібліотеку. Указ Президента України від 23 липня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999.- № 30.- Ст. 1516.

 41. Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України. Указ Президента України від 22 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 13.- Ст. 513.

 42. Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України. Указ Президента України від 22 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 13.- Ст. 512.

 43. Про першочергові заходи з проведення в Україні адміністративної реформи. Указ Президента України від 20 листопада 1998 р. // Урядовий кур'єр. - 1998.- 2 грудня.

 44. Про першочергові заходи, пов'язані з прийняттям Конституції України. Указ Президента України від 12 липня 1996 р. // Урядовий кур'єр. - 1996.- 18 липня.

 45. Про підвищення ефективності системи державної служби. Указ Президента України від 11 лютого 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 7.- Ст. 263.

 46. Про Положення про Державний комітет у справах релігії. Указ Президента України від 14 листопада 2000р. // Офіційний вісник України .- 2000.- № 46.- Ст. 1986.

 47. Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР. Указ Президії ВР СРСР від 28 липня 1988 р. // ВВР СРСР.- 1988.- № 31.- Ст. 304.

 48. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності. Указ Президента України від 10 червня 1997 р. // Урядовий кур'єр. - 1997.- 14 червня; Офіційний вісник України. - 1997.- № 24.- Ст. 11.

 49. Про перелік посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць. Указ Президента України від 29.05 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006.- № 22.- Ст. 15.

 50. Про почесні звання України. Указ Президента України від 29 червня 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001.- № 27.- Ст. 1201.

 51. Про пріоритетні завдання в сфері містобудування. Указ Президента України від 13 травня 1997 р. // Урядовий кур'єр. - 1997.- 27 травня.

 52. Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні. Указ Президента України від 29 травня 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001.- № 22.- Ст. 985.

 53. Стратегія реформування системи державної служби в Україні. Затв. Указом Президента України від 14 квітня 2000 р. № 599/2000 // Офіційний вісник України. - 2000.- № 16.- Ст. 665.

 54. Указ Президента України 09.12.2010 «Про оптимізацію систему центральних органів виконавчої влади».

 55. Указ президента України від 16 квітня 2010р. № 542 «Про деякі питання забезпечення здійснення повноважень місцевими державними адміністраціями».

 56. Указ Президента України «Про Положення про Адміністрацію Президента України» від 2 березня 2010 р. № 504 (Редакція станом на 16.01.2013).

Акти Кабінету Міністрів України


 1. Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації: Постанова КМУ від 26.11.2008 р. // Офіційний вісник України. - 2008.- № 93.- Ст. 13.

 2. Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань: Постанова КМУ від 10. 06 2009 р. // Офіційний вісник України. - 2009.- № 44.- Ст. 24.

 3. Положення про Державний комітет архівів України: Постанова КМУ від 11 липня 2007 р. // Офіційний вісник України. - 2007.- № 52.- Ст. 32.

 4. Положення про Державний комітет лісового господарства України: Постанова КМУ від 27 червня 2007 р. // Офіційний вісник України. - 2007.- № 48.- Ст. 74.

 5. Положення про Державну митну службу України: Постанова КМУ від 19 березня 2008 р. // Офіційний вісник України. - 2008.- № 53.- Ст. 92.

 6. Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах: Постанова КМУ від 19 березня 2008 р. // Офіційний вісник України. - 2008.- № 23.- Ст. 58.

 7. Про реорганізацію Державного комітету України по земельних ресурсах: Постанова КМУ від 31 січня 2007 р. // Офіційний вісник України. - 2007.- № 8.- Ст. 32.

 8. Положення про Державний комітет України по водному господарству: Постанова КМУ від 27 червня 2007 р. // Офіційний вісник України. - 2007.- № 48.- Ст. 70.

 9.  Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України: Постанова КМУ від 26 травня 2007 р. // Офіційний вісник України. - 2007.- № 39.- Ст. 80.

 10. Положення про Міністерство аграрної політики України: Постанова КМУ від 1 листопада 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006.- № 45.- Ст. 32.

 11. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Постанова КМУ від 4 жовтня 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006.- № 40.- Ст. 106.

 12. Положення про Міністерство економіки України: Постанова КМУ від 26 травня 2007 р. // Офіційний вісник України. - 2007.- № 39.- Ст. 69.

 13. Положення про Міністерство закордонних справ України: Постанова КМУ від 12 липня 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006.- № 28.- Ст. 212.

 14. Положення про Міністерство культури і туризму України: Постанова КМУ від 08 листопада 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006.- № 45.- Ст. 64.

 15. Положення про Міністерство оборони України: Постанова КМУ від 03 серпня 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006.- № 31.- Ст. 136.

 16. Положення про Міністерство освіти і науки України: Постанова КМУ від 19.12. 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006 – 02.01.2007- № 51.- Ст. 137.

 17. Положення про Міністерство охорони здоров'я України: Постанова КМУ від 02 листопада 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006.- № 45.- Ст. 39.

 18. Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України: Постанова КМУ від 02 листопада 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006.- № 44.- Ст. 129.

 19. Положення про Міністерство праці та соціальної політики України: Постанова КМУ від 02 листопада 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006.- № 45.- Ст. 43.

 20. Положення про Міністерство промислової політики України: Постанова КМУ від 02 листопада 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006.- № 45.- Ст. 15.

 21. Положення про Міністерство транспорту та зв’язку України: Постанова КМУ від 06 червня 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006.- № 23.- Ст. 25.

 22. Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи: Постанова КМУ від 02 листопада 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006.- № 45.- Ст. 19.

 23. Положення про Міністерство фінансів України: Постанова КМУ від 27 грудня 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2007.- № 1.- Ст. 100.

 24. Положення про Міністерство юстиції України: Постанова КМУ від 14 листопада 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006.- № 45.- Ст. 97.

 25. Про утворення Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України: Постанова КМУ від 1 березня 2007 р. // Офіційний вісник України. - 2007.- № 16.- Ст. 48.

 26. Положення про Державне казначейство України: Постановою Кабінету Міністрів від 21 грудня 2005 р. № 1232 // Офіційний вісник України. - 2005 - 2006.- № 52.- Ст. 330.

 27. Про Державну судову адміністрацію України: Постановою Кабінету Міністрів від 14 січня 2009 р. № 14 // Офіційний вісник України. - 2009.- № 3.- Ст. 77.

 28. Положення про державний архітектурно-будівельний контроль. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. № 225 (в редакції від 7 квітня 1995 р.) // Зібрання постанов Уряду України. - 1993.- № 2.

 29. Положення про Державну адміністрацію автомобільного транспорту України. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 3.09. 2008 р. // Офіційний вісник України. - 2008.- № 68.- Ст.12.

 30. Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. // Урядовий кур’єр. - 1996.- 2 березня.

 31. Положення про Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. № 844 // Офіційний вісник України. - 2002.- № 25.- Ст. 1084.

 32. Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають інтереси громадян або мають міжвідомчий характер. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України 28 грудня 1992 р. // Урядовий кур’єр. - 1993.- 18 лютого.

 33. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. // Зібрання постанов Уряду України. - 1993.- № 6.

 34. Положення про порядок і умови проходження служби в митних органах України. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 1993 р. // Зібрання постанов Уряду України. - 1993.- № 6.- Ст. 97.

 35. Положення про порядок легалізації об’єднань громадян. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. // Зібрання постанов Уряду України. - 1993.- № 1.- Ст. 37.

 36. Положення про порядок проведення атестації державних службовців органів виконавчої влади. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 // Офіційний Вісник України від 26.01.2001.- Ст. 27.

 37. Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02. 2002 р. // Офіційний вісник України. - 2002.- № 8.- Ст.155.

 38. Положення про порядок стажування у державних органах. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р. // Урядовий кур’єр.- 1994.- 15 грудня.

 39. Положення про посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1995 р. // Урядовий кур’єр. - 1995.- 31 серпня.

 40. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української PCP. Затв. Постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 р. / Збірник нормативних актів з питань правопорядку. - К., 1993.

 41. Порядок провадження торговельної діяльності і правила торговельного обслуговування населення. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06. 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2002.- № 25.- Ст.53.

 42. Порядок перебування на державній службі працівників патронатної служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних адміністрацій: Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. №851 // Офіційний вісник України – 1999.- №20.

 43. Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1995 р. // Урядовий кур’єр. - 1996.- 18 січня.

 44. Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку. Затв. Постановою Ради Міністрів УРСР від 27 лютого 1991 р. // Зібрання постанов Ради Міністрів УРСР.- 1991.- № 3.- Ст. 18.

 45. Правила оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. // Зібрання постанов Уряду України. - 1995.- № 2.

 46. Правила перетинання державного кордону громадянами України. Затв. Постановою Кабінету Міністрів від 27 січня 1995 р. // Зібрання постанов Уряду України. - 1995.- № 4.- Ст. 92.

 47. Правила торгівлі у розстрочку. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 р. № 987 // Офіційний вісник України. - 1998.- № 27.- Ст. 989.

 48. Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств і розміри реєстраційних зборів: Постанова Кабінету Міністрів України 17 листопада 1997 р. // Офіційний вісник України. - 1997.- № 47.- Ст. 703.

 49. Про документи про освіту: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 р. № 615 // Офіційний вісник України. - 1999.- № 16.- Ст. 642.

 50. Правила санітарної охорони території України. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 1999 р. № 696 // Офіційний вісник України. - 1999.- № 17.- Ст. 740.

 51. Статут залізниць України. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457 // Офіційний вісник України. - 1998.- № 14.- Ст. 548.

 52. Положення про дозвільну систему України. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. // Зброя: придбання, зберігання, використання. Збірка норм, актів.- К., 1998.

 53. Положення про застосування вогнепальної зброї. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. // Урядовий кур’єр. - 1992.- № 46-47.

 54. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. (зі змінами і доповненнями) // Збірник постанов Уряду України .- 1994.- № 1.- Ст. 17.

 55. Про державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. (зі змінами і доповненнями) // Збірник постанов Уряду України. - 1994.- № 2.- Ст. 31; 1996.- № 18.- Ст. 526.

 56. Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. // Збірник постанов Уряду України. - 1994.- № 8.- Ст. 196.

 57. Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. // Офіційний вісник України. - 1997.- № 16.- Ст. 52.

 58. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту). Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998.- № 3.- Ст. 108.

 59. Про перелік послуг з вищої, середньої, професійно-технічної та початкової освіти, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 1998р. // Офіційний вісник України. - 1998.- № 3.- Ст. 107.

 60. Положення про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998.- № 7.- Ст. 264.

 61. Положення про державну систему моніторингу довкілля. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998.- № 13 – Ст. 495.

 62. Положення про Пенсійний фонд України. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. // Офіційний вісник України. - 2007.- № 81.- Ст. 3025.

 63. Про систему органів юстиції: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998.- № 18.- Ст. 649.

 64. Про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998.- № 21.- Ст. 767.

 65. Положення про відомчий контроль у системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за фінансово-господарською діяльністю підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998.- № 28.

 66. Про прикордонний режим: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998.- № 30.- Ст. 1126.

 67. Про контрольовані прикордонні райони: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998.- № 31.- Ст. 1168.

 68. Положення про професійно-технічний навчальний заклад. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998.- № 31.– Ст.1188.

 69. Типове положення про управління охорони здоров’я обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1998 р. //Офіційний вісник України. - 1998.- № 50.- Ст. 1839.

 70. Типове положення про відділ освіти районної, районної в м. Києві та Севастополі державної адміністрації. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999.- № 10.- Ст. 394.

 71. Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.– № 25.– Ст. 1178.

 72. Правила користування електричною енергією для населення. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.- № 30.– Ст. 1543.

 73. Типовий регламент місцевої державної адміністрації. Затв: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999.–№ 50.- Ст. 2456.

 74. Про перелік платних послуг, які можуть надаватися інформаційними підрозділами органів внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999.- № 50.- Ст. 2459.

 75. Про утворення Державного департаменту продовольства: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2000 р. //Офіційний вісник України. - 2000.- № 11.- Ст. 425.

 76. Про утворення Державного департаменту рибного господарства: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2000 р. //Офіційний вісник України. - 2000.- № 11.- Ст. 424.

 77. Про створення Державного департаменту авіаційного транспорту: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 13.- Ст. 523.

 78. Про примірний перелік управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Київської міської та районної у місті Києві державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 18.- Ст. 745.

 79. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 19.- Ст. 770.

 80. Про упорядкування структури місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 20.- Ст. 835.

 81. Положення про Державний департамент нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 23.- Ст. 956.

 82. Положення про Державний департамент електроенергетики. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 23.- Ст. 957.

 83. Положення про Державний департамент вугільної промисловості. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 23.- Ст. 953.

 84. Положення про Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 23.- т. 960.

 85. Порядок проведення службового розслідування стосовно державних службовців. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- № 24.- Ст. 1004.

 86. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 24.– Ст. 1015.

 87. Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000р. //Офіційний вісник України. - 2000.- № 24.- Ст. 1016.

 88. Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоров’я України. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 25.- Ст. 1077.

 89. Положення про Державний департамент інтелектуальної власності. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 25.– Ст. 1060.

 90. Перелік органів ліцензування. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 46.- Ст. 2001.

 91. Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.– № 47.– Ст. 2035.

 92. Положення про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 49.- Ст. 2.122.

 93. Типовий статут громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов’язки члена такого формування. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 52.- Ст. 2259.

 94. Типові положення про управління з питань молоді, спорту та туризму обласної, Севастопольської міської державної адміністрації і відділ з питань молоді та спорту районної, районної в м. Севастополі державної адміністрації. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 52.- Ст. 2260.

 95. Положення про проведення атестації державних службовців. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2001.- № 1-2.- Ст. 27.

 96. Перелік платних послуг, що надаються підрозділами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. // Офіційний вісник України.- 2001.- № 21.- Ст. 949.

 97. Про функціональні повноваження Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. //Офіційний вісник України. - 2001.- № 28.- Ст. 1246.

 98. Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001.- № 32.- Ст. 1491.

 99. Порядок ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001.- № 17.- Ст. 747.

Відомчі нормативно-правові акти


 1. Загальні правила поведінки державних службовців. Затв. Наказом Головного управління державної служби України від 23 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 45.– Ст. 1971.

 2. Звід відомостей, що становлять державну таємницю. Затв. Наказом Голови Служби безпеки України від 12 серпня 2005 р. № 440 // Офіційний вісник України. - 2005.- № 34.- Ст. 2089.

 3. Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення. Затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 лютого 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001.- № 13.- Ст. 582.

 4. Наказ Міністерства інфраструктури України від 21 травня 2013 р. «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті»

 5. Наказ Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011р. «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення».

 6. Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції. Затв. Наказом Міністерства юстиції України від 26 лютого 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998.- № 6.- Ст. 236.

 7. Положення про індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти. Затв. Наказом Міністерства освіти і науки України від 5 вересня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 41.- Ст. 1754.

 8. Положення про Контрольно-ревізійні управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі. Затв. Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 9 січня 2001 р. // Офіційний вісник України 2001.- № 4.- Ст.142.

 9. Положення про районний, міський (міст обласного значення), районний у містах відділ державної виконавчої служби. Затв. Наказом Міністерства юстиції України від 16 липня 1999р. // Офіційний вісник України. - 1999.- № 30.- Ст. 1577.

 10. Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України. Затв. Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001.- № 14.- Ст. 622.

 11. Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами. Затв. Наказом Міністерства освіти і науки України від 27 жовтня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1999.- № 2.- Ст. 63.

 12. Порядок скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру. Затв. Наказом Міністерства юстиції України від 31 липня 2000 р. № 32/5 // Офіційний вісник України. - 2000.- № 31.- Ст. 1336.

 13. Форма та Порядок видачі медичної довідки про стан здоров’я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих держадміністрацій. Затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000.- № 4.- Ст. 133.Акти органів судової влади


 1. Про судову практику по застосуванню примусових заходів медичного характеру: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 березня 1982 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України. Т.2.- К., 2000.

 2. Про практику застосування судами України законодавства про порушення правил адміністративного нагляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 1986 p. // Постанови Пленуму Верховного Суду України. Т.1.- К., 2000.

 3. Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією: Постанова Пленуму Верховного Суду України (від 25 травня 1998 р. з наступними змінами та доповненнями від 3 березня 2000 p.). T.I.- К, 2000.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал