Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного праваСторінка19/26
Дата конвертації08.01.2017
Розмір3.92 Mb.
ТипПрограма
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26

9.2. Питання для підготовки до іспиту


 1. Поняття адміністративного права. Адміністративне право як галузь, наука та навчальна дисципліна.

 2. Поняття та сфера предмета галузі адміністративного права України.

 3. Поняття, ознаки і види адміністративно-правових відносин.

 4. Підстави виникнення адміністративно-правових відносин та їх класифікація.

 5. Структура адміністративно-правових відносин. Фактичний і юридичний зміст адміністративно-правових відносин.

 6. Поняття та характерні риси основного методу адміністративного права.

 7. Роль адміністративного права у становленні і розвитку незалежної правової демократичної держави Україна. Основні напрямки реформи адміністративного права.

 8. Адміністративне право у галузевій класифікації правової системи. Взаємодія адміністративного права з іншими галузями права.

 9. Поняття та ознаки адміністративно-правового регулювання.

 10. Поняття та елементи механізму адміністративно-правового регулювання. Зміст окремих елементів адміністративно-правового регулювання.

 11. Поняття та особливості адміністративно-правових норм. Практичне використання адміністративно-правових норм.

 12. Структура та класифікація адміністративно-правової норми. Вимоги до застосування норм адміністративного права.

 13. Поняття та класифікація джерел адміністративного права. Перехідний стан основних джерел адміністративного права в Україні.

 14. Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення як основного джерела адміністративного права.

 15. Поняття та характеристика основних принципів адміністративного права.

 16. Функції адміністративного права.

 17. Поняття та види суб'єктів адміністративного права. Факти, що впливають на коло суб'єктів адміністративного права.

 18. Адміністративно-правова правосуб’єктність.

 19. Система суб’єктів адміністративного права.

 20. Поняття та структура адміністративно-правового статус фізичної особи.

 21. Зміст адміністративно-правового статусу виконавчих органів державної влади. Поняття та структура органів виконавчої влади.

 22. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права.

 23. Поняття «публічна адміністрація» та функціональний і організаційно-структурний підходи до її розуміння. Органи публічної адміністрації.

 24. Місце Президента України, Кабінету Міністрів України центральних та місцевих органів виконавчої влади в публічній адміністрації.

 25. Поняття «публічна служба». Класифікація публічної служби в Україні та її законодавче забезпечення.

 26. Державна служба як правовий інститут адміністративного права. Законодавство про державну службу.

 27. Поняття, ознаки та види державної служби.

 28. Принципи та функції державної служби. Право на державну службу. Основні права і обов'язки державних службовців.

 29. Поняття посади й посадової особи, класифікація посад.

 30. Проходження державної служби. Службова кар'єра. Дисциплінарна відповідальність державних службовців.

 31. Проблеми правової культури у сфері публічної служби в Україні. Державні службовці і корупція.

 32. Управління державною службою. Основні напрямки реформування державної служби

 33. Поняття та сутність державного управління. Співвідношення державного та громадського управління.

 34. Принципи та функції державного управління. Суб'єкти державного управління.

 35. Організаційні принципи побудови та діяльності апарату державного управління.

 36. Рівні та режими державного управління.

 37. Види публічного адміністрування. Система органів публічного адміністрування.

 38. Поняття і види форм державного управління.

 39. Поняття, ознаки та класифікація актів державного управління. Вимоги, які висуваються щодо актів державного управління.

 40. Поняття, ознаки і функції адміністративного договору.

 41. Поняття і види адміністративно-правових методів. Методи прямої і непрямої дії.

 42. Поняття, ознаки та види адміністративно-правового примусу.

 43. Адміністративно-запобіжні заходи адміністративного примусу.

 44. Зади адміністративного припинення загального та спеціального призначення.

 45. Поняття, сутність та зміст державного контролю, як способу забезпечення законності в державному управлінні.

 46. Види державного контролю у сфері виконавчої влади.

 47. Організаційно-структурне забезпечення державного контролю у сфері державного управління.

 48. Поняття і види адміністративно-правових режимів.

 49. Поняття і види спеціальних адміністративно-правових режимів.

 50. Правовий режим надзвичайного стану. Режим надзвичайної екологічної ситуації.

 51. Правовий режим воєнного стану. Режим охорони державного кордону України.

 52. Режим державної таємниці.

 53. Адміністративна відповідальність як правовий інститут адміністративного права. Законодавство України про адміністративне правопорушення.

 54. Поняття та ознаки адміністративного проступку. Співвідношення та розмежування адміністративного проступку та інших правопорушень.

 55. Поняття, система ознак складу адміністративного проступку та види складів адміністративного проступку.

 56. Характеристика елементів складу адміністративного проступку.

 57. Види адміністративних правопорушень. Запобігання скоєння адміністративним правопорушенням.

 58. Поняття, особливості та підстави адміністративної відповідальності. Виокремлення адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.

 59. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб та колективних суб'єктів.

 60. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.

 61. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів.

 62. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність та звільняють від неї.

 63. Поняття, мета та система адміністративних стягнень. Класифікація адміністративних стягнень.

 64. Порядок та строки накладення адміністративних стягнень. Накладання стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень

 65. Обставини, що пом'якшують відповідальність. Обставини, що обтяжують відповідальність.

 66. Поняття і ознаки дисциплінарно-правового примусу в адміністративному праві. Поняття, особливості і підстави дисциплінарної відповідальності в адміністративному праві.

 67. Поняття та особливості проваджень у справах про адміністративні правопорушення. Види проваджень.

 68. Суб’єкти провадження у справах про адміністративні правопорушення. Поняття стадій адміністративно-деліктного провадження.

 69. Стадія порушення адміністративного провадження і адміністративного розслідування. Протокол у справі про адміністративні проступки.

 70. Розгляд справи про адміністративне правопорушення та винесення по ній постанови. Постанова у справі про адміністративні проступки.

 71. Стадія перегляду справи у зв’язку з оскарженням або опротестуванням постанови.

 72. Стадія виконання постанови про накладення адміністративного стягнення

 73. Заходи забезпечення адміністративно-деліктного провадження (заходи процесуального примусу).

 74. Правові засади, форми і методи управління економічною сферою.

 75. Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації у сфері господарювання. Державне регулювання підприємницької діяльності.

 76. Форми і методи діяльності антимонопольних органів. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.

 77. Адміністративно-правове регулювання фінансами і кредитуванням. Адміністративна відповідальність за адміністративні проступки у сфері фінансів.

 78. Правові засади управління транспортом. Державний контроль на транспорті. Адміністративна відповідальність за адміністративні проступки на транспорті.

 79. Державний контроль у сфері управління використанням і охороною природних ресурсів. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про використання і охорону природних ресурсів.

 80. Правова основна та поняття застосування адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів господарювання. Процедури застосування адміністративно-правових санкцій.

 81. Поняття адміністративно-політичної сфери, її структура та суб’єкти. Відносини адміністративних послуг в адміністративно-політичній сфері.

 82. Правові засади управління національною безпекою. Державна безпека як складова національної безпеки.

 83. Організаційно-правові засади забезпечення державної таємниці.

 84. Правові та організаційні засади управління обороною. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про загальний військовий обов'язок і військову службу.

 85. Адміністративно-правовий статус органів прокуратури в Україні. Прокурорський нагляд.

 86. Правові засади управління внутрішніми справами. Система органів та їх повноваження щодо управління внутрішніми справами. Адміністративна відповідальність за порушення громадського порядку та громадської безпеки.

 87. Поняття юстиції і її адміністративно-правового регулювання. Адміністративна відповідальність у сфері юстиції.

 88. Поняття і правові засади управління зовнішньополітичною діяльністю. Адміністративно-правове регулювання в’їзду в Україну і виїзду з України.

 89. Поняття соціально-культурної сфери, її структура. Відносини адміністративно-правового регулювання у соціально-культурній сфері.

 90. Адміністративно-правові засади регулювання соціального забезпечення населення. Організаційно-правові форми та види соціального забезпечення.

 91. Адміністративно-правове регулювання у сфері науки та освіти. Державний контроль за діяльністю органів освіти.

 92. Державне управління та регулювання у сфері телерадіомовлення. Адміністративно-правове регулювання інформаційного простору.

 93. Адмінстративно-правова охорона об’єктів культурної спадщини.

 94. Адміністративно-правове регулювання у сфері фізкультури і спорту.

 95. Охорона здоров’я та необхідність її адміністративно-правового регулювання. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони здоров'я населення.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал