Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного праваСторінка18/26
Дата конвертації08.01.2017
Розмір3.92 Mb.
ТипПрограма
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26

8. Методи навчання


Словесні методи навчання:

 • Розповідь — це метод навчання, який передбачає оповідну, описову форми розкриття навчального матеріалу.

 • Пояснення — вербальний метод навчання, який передбачає розкриття сутності певного явища, процесу, закону.

 • Бесіда передбачає використання попереднього досвіду з певної галузі знань і на основі цього залучення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення уже наявних знань. З погляду форми проведення виокремлюють два види бесіди: евристичну і репродуктивну. За місцем у навчальному процесі виділяють бесіди: вступну, поточну, підсумкову.

 • Лекція — це метод навчання, який передбачає розкриття у словесній формі сутності явищ, наукових понять, процесів, які знаходяться між собою в логічному зв'язку, об'єднані загальною темою.

 • Інструктаж передбачає розкриття норм поведінки, особливостей використання методів і навчальних засобів, дотримання техніки безпеки перед використанням їх у процесі виконання навчальних операцій.

Наочні методи:

 • Демонстрація — це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їхньому натуральному вигляді, в динаміці.

 • Ілюстрація — метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (фотографії, малюнки, схеми, графіки та ін.).

 • Спостереження як метод навчання передбачає сприймання певних предметів, явищ, процесів у природному чи виробничому середовищі без втручання у ці явища й процеси.

Практичні методи навчання.Cпрямовані на досягнення завершального етапу процесу пізнання (практичні та семінарські занняття)

Залежно від рівня розумової активності студентів можуть біти використані такі методи навчання: проблемний виклад (проблемно-інформаційний), частково-пошуковий, дослідний.

9. Методи контролюМетоди контролю – це способи діагностичної діяльності, які дозволяють здійснювати зворотний зв'язок у процесі навчання з метою отримання даних про успішність навчання, ефективність навчального процесу. Вони повинні забезпечувати систематичне, повне, точне і оперативне отримання інформації про навчальний процес.

При вивченні данної дисципліни використовуються наступні методи контролю: методи усного контролю, методи  письмового контролю, методи  практичного контролю, дидактичні тести, спостереження.

До методів усного контролю слід віднести: індивідуальне та фронтальне опитання, залік та усний екзамен.

Письмовий контроль (контрольна робота, презентація, реферат, стаття) забезпечує глибоку і всебічну перевірку засвоєння, оскільки вимагає комплексу знань та умінь.

9.1. Перелік питань до заліку


 1. Поняття та загальна характеристика адміністративного права.

 2. Поняття та сфера предмета галузі адміністративного права України.

 3. Поняття, ознаки та види адміністративно-правових відносин.

 4. Підстави виникнення та класифікація адміністративно-правових відносин.

 5. Відносини публічного управління.

 6. Відносини відповідальності публічної адміністрації.

 7. Структура адміністративно-правових відносин.

 8. Фактичний і юридичний зміст адміністративно-правових відносин.

 9. Поняття та характерні риси основного методу адміністративного права.

 10. Метод адміністративного права в контексті реформи адміністративного права.

 11. Адміністративне право як галузь, наука та навчальна дисципліна.

 12. Історичний аспект виникнення і розвитку адміністративного права.

 13. Роль адміністративного права у становленні і розвитку незалежної правової демократичної держави Україна.

 14. Основні напрямки реформи адміністративного права. Концептуальні чинники розвитку адміністративного права.

 15. Адміністративне право у галузевій класифікації правової системи. Взаємодія адміністративного права з іншими галузями права.

 16. Поняття та ознаки адміністративно-правового регулювання.

 17. Поняття та елементи механізму адміністративно-правового регулювання.

 18. Зміст окремих елементів адміністративно-правового регулювання.

 19. Поняття та особливості адміністративно-правових норм. Структура адміністративно-правової норми.

 20. Класифікація адміністративно-правових норм. Практичне використання адміністративно-правових норм.

 21. Реалізація норм адміністративного права, види (виконання, використання, додержання, застосування).

 22. Вимоги до застосування норм адміністративного права (законність, обґрунтованість, доцільність)

 23. Поняття та класифікація джерел адміністративного права. Конституція України як першоджерело адміністративного права.

 24. Перехідний стан основних джерел адміністративного права в Україні. Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 25. Поняття та характерні риси принципів адміністративного права. Основні принципи адміністративного права.

 26. Функції адміністративного права.

 27. Поняття та види суб'єктів адміністративного права. Факти, що впливають на коло суб'єктів адміністративного права.

 28. Адміністративна правосуб’єктність її структура.

 29. Система суб’єктів адміністративного права.

 30. Поняття та структура адміністративно-правового статус фізичної особи.

 31. Зміст адміністративно-правового статусу виконавчих органів державної влади.

 32. Поняття та структура органів виконавчої влади.

 33. Система центральних органів виконавчої влади. Місцеві державні адміністрації.

 34. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права.

 35. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян, релігійних організацій.

 36. Адміністративно-правовий статус суб’єктів господарювання.

 37. Поняття «публічна адміністрація» та функціональний і організаційно-структурний підходи до її розуміння.

 38. Публічна влада та публічна адміністрація. Органи публічної адміністрації.

 39. Місце Президента України, Кабінету Міністрів України центральних та місцевих органів виконавчої влади в публічній адміністрації.

 40. Органи Місцевого самоврядування як суб’єкти публічної адміністрації.

 41. Поняття «публічна служба». Класифікація публічної служби в Україні та її законодавче забезпечення.

 42. Державна служба як правовий інститут адміністративного права. Законодавство про державну службу. Принципи та функції державної служби.

 43. Поняття, ознаки та види державної служби.

 44. Поняття посади й посадової особи, класифікація посад.

 45. Основні права і обов'язки державних службовців. Проблеми правової культури у сфері публічної служби в Україні.

 46. Право на державну службу. Проходження державної служби. Службова кар'єра.

 47. Служба в органах місцевого самоврядування.

 48. Дисциплінарна відповідальність державних службовців.

 49. Державні службовці і корупція. Управління державною службою.

 50. Основні напрямки реформування державної служби

 51. Поняття та сутність державного управління. Принципи та функції державного управління.

 52. Суб'єкти державного управління.

 53. Організаційні принципи побудови та діяльності апарату державного управління (галузевий, функціональний, територіальний)

 54. Поняття і види форм державного управління. Рівні та режими державного управління.

 55. Види публічного адміністрування.

 56. Поняття, ознаки та класифікація актів державного управління.

 57. Вимоги, які висуваються щодо актів державного управління.

 58. Поняття, ознаки і функції адміністративного договору.

 59. Реєстраційні та інші юридично значущі дії.

 60. Поняття і види адміністративно-правових методів. Методи прямої і непрямої дії.

 61. Поняття і стадії дозвільного провадження.

 62. Поняття, сутність та зміст державного контролю, як способу забезпечення законності в державному управлінні. Принципи державного контролю.

 63. Види державного контролю у сфері виконавчої влади.

 64. Організаційно-структурне забезпечення державного контролю у сфері державного управління.

 65. Поняття і види спеціальних адміністративно-правових режимів.

 66. Правовий режим надзвичайного стану.

 67. Правовий режим воєнного стану.

 68. Режим надзвичайної екологічної ситуації.

 69. Режим державної таємниці.

 70. Режим охорони державного кордону України.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал