Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного праваСторінка12/26
Дата конвертації08.01.2017
Розмір3.92 Mb.
ТипПрограма
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26
Тема 4.1. Загальна характеристика та форми адміністративно-правового регулювання економічної сфери

 • Державне регулювання підприємницької діяльності.

 • Правові засади антимонопольної діяльності та розвитку добросовісної конкуренції в Україні.

 • Антимонопольний контроль.

 • Система і структура антимонопольних органів та їх повноваження.

 • Форми і методи діяльності антимонопольних органів.

 • Правові засади управління фінансами і кредитуванням.

 • Фінансовий контроль: поняття, особливості.

 • Правові засади управління транспортом.

 • Державний контроль на транспорті.

 • Правові засади управління використанням і охороною природних ресурсів.

 • Державний контроль у сфері управління використанням і охороною природних ресурсів.

 • Адміністративна відповідальність за порушення чинного законодавства у сфері економіки.

 • Правова основна та поняття застосування адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів господарювання.


П и т а н н я д л я о б г о в о р е н н я

 1. Зміст державного управління у сфері економіки.

2. Система органів управління економікою.

3. Загальна характеристика діяльності органів управління економікою.


Ситуаційні завдання.

1. При виконанні контрольної роботи із адміністративного права студент А. назвав органами управління економікою: адміністрації державних підприємств, Департамент економіки обласної, Київської міської державної адміністрації, а студент Б. – Міністерство аграрної політики та продовольства України, управління ветеринарної медицини у містах, Державну казначейську службу України.

Наведіть систему органів управління економікою.
2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповідно до покладених на нього завдань здійснює: аналіз стану економічного розвитку України, керівництво та координацію діяльності з підготовки стратегій регіонального розвитку, регулювання цін на продукцію, видання рішень про запровадження державного регулювання цін, прогнозування, контроль, розробку проектів рішень, роз’яснення щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель, моніторинг цін і тарифів на товари та послуги споживчого ринку та ін.

На підставі наведених повноважень визначте форми та методи їх реалізації.


3. У ході здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України встановив, що протягом лютого – квітня 2014 р. на кількох АЗС відбулося підвищення цін на бензин і дизельне пальне. У цей період зазначені учасники ринку підвищували ціну одночасно та на однаковий рівень. З метою недопущення вчинення порушень законодавства Антимонопольний комітет України надав учасникам ринку пального обов’язкові для розгляду рекомендації, зокрема, рекомендував переглянути свою цінову політику.

Чи правомірно діяв Антимонопольний комітет України? Відповідь обґрунтуйте.


Література

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 30.- Ст. 141.(Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Акт проголошення незалежності України. (24 серпня 1991 р.)

 3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1990 – № 31, Ст. 429. 

 4. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2016)

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122. .(редакція станом на 12.08.2016)

 6. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (Редакція станом на 28.03.2015).

 7. Бюджетний Кодекс України від 08 липня 2010 р. (станом на 01.08.2014)

 8. Водний кодекс України від 06 червня 1995 р.. . // ВВР. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

 9. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2003. – № 18,19-20, 21-22. – Ст. 144.

 10. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // ВВР. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

 11. Закон України від 12 липня 2001 р. № 2664-ІІІ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Редакція від 01.01.2013

 12. Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Редакція від 11.08.2013

 13. Закон України “Про Кабінет Міністрів України”  від 07.10.2010 № 2591-VI (Редакція станом на 02.12.2012).

 14. Закон України від 9 липня 2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». (Редакція станом на 11.08.2013)

 15. Закон України від 1 червня 2010 р. № 2289- VI «Про здійснення державних закупівель»

 16. Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-III «Про захист економічної конкуренції» : за станом на 1 травня 2010 р.

 17. Закон України від 12 травня 1991 р.1023-XII «Про захист прав споживачів».

 18. Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».  Редакція від 01.03.2013

 19. Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність». (Редакція станом на 11.08.2013)

 20. Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (Редакція станом на 11.08.2013).

 21. Закон України від 20 квітня 2000 р. № 1682-III «Про природні монополії».

 22. Закон України від 21 грудня 2000 р. № 2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

 23. Закон України від 22 грудня 1998 р. № 30-XIV «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту».

 24. Закон України від 26 листопада 1993 р. № 3659-XII «Про Антимонопольний комітет України» : за станом на 1 травня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – ст. 472.

 25. Постанова Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 р. № 2751-XII «Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища».

 26. Указ Президента України від 25 травня 2000 р. № 721 «Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва»; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2007 р. № 777 «Про затвердження Положення про Міністерство економіки України».

 27. Наказ Міністерства економіки України від 17 квітня 2000 р. № 52 «Про затвердження Положення про порядок застосування до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність"».

 28. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства охорони здоров’я від 16 лютого 2001 р № 38/63 «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики».

 29. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики, Міністерства фінансів України від 26 грудня 2000 р. № 82/350 «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння».

 30. Адміністративне право України : навчальний посібник / за заг. ред. В.В. Галунька. – Херсон : ВАТ “Херсонська міська друкарня”, 2010. – С. 345-366.

 31. Адміністративне право України : словник термінів / за ред. Т.О. Коломоэць, В.К. Колпакова. – К., 2014. – 520 с.

 32. Адміністративне право України : підручник / [Коломоєць Т.О., Ю.В. Пиріжкова, Н.О. Армаш та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К. : Істина, 2010. – С.48-50.

 33. Битяк Ю. Адміністративне право. Підручник. / за ред. Битяка Ю., Гаращука В., Зуй В. – 2- е вид., дооп. та перероб., К. : Право, 2012. - 656 с.

 34. Вінник О.М. Господарське право : навчальний посібник / Оксана Мар'янівна Вінник . – К. : Правова єдність, 2009. – 766 с.

 35. Влада існує не сама для себе, а для людей // Урядовий кур’єр від 18 червня 2010. – № 110. – С. 1.

 36. Вінник О.М. Господарське право : навчальний посібник / Оксана Мар'янівна Вінник . – К. : Правова єдність, 2009. – 766 с.

 37. Греца Я.В. Правовий механізм реалізації та захисту прав і законних інтересів суб'єктів податкових правовідносин : монографія / Я.В. Греца, Ю.М. Бисага. – Ужгород : Ліра, 2007. – С. 45.

 38. Кодекс України про адміністративні правопорушення : науково-практичний коментар / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін. : К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 781 с.

 39. Кравцова Т. М. Адміністративно-правові засади здійснення державної політики у сфері господарювання : автореф. дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07 / Т. М. Кравцова. – Харків, 2004. – С. 9.

 40. Колпаков В.К. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.] ‒ К. : Юрінком Інтер, 2012. ‒ 808 с.

 41. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення: станом на 20.03.2012.(тверда)(збільшеного формату).- К., 2012

 42. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / [Андрейцев В.І., Ашурков О.О., Беляневич В.Е., Беляневич О.А., Білоусов Є.М.] ; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 713 с.

 43. Постанова Верховної Ради України від 7 липня 1992 р. № 2558-XII «Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України» : за станом на 1 травня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 39. – ст. 581.

 44. Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Науково-практичний коментар. – Х., 2008.

 45. Пєтков С.В. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. – К. , 2012.

 46. Подлінев С.Д. Адміністративна відповідальність в Україні : курс лекцій. / Подлінєв С.Д. – О., 2008.


Тема 4.2. Публічне адміністрування в адміністративно-політичній сфері.

 • Державна безпека як складова національної безпеки.

 • Організаційно-правові засади діяльності служби безпеки України та їх повноваження.

 • Охорона державного кордону. Завдання Національної гвардії у забезпеченні національної безпеки.

 • Військова служба як вид державної служби.

 • Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про загальний військовий обов'язок і військову службу.

 • Прокурорський нагляд, акти прокурорського реагування.

 • Державний нагляд за безпекою дорожнього руху.

 • Управлінські послуги, що надаються органами внутрішніх справ.

 • Адміністративно-правовий статус Міністерства юстиції України та його структурних підрозділів.

 • Нотаріат в Україні.

 • Вища рада юстиції.

 • Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

 • Поняття і правові засади управління зовнішньополітичною діяльністю.

 • Особливості проходження дипломатичної, консульської служби.

 • Адміністративно-правове регулювання в’їзду в Україну і виїзду з України.П и т а н н я д л я о б г о в о р е н н я

1. Система органів внутрішніх справ (ОВС) України, їх завдання, функції, права та обов’язки міліції.

2. Загальна характеристика форм і методів діяльності органів внутрішніх справ.

3. Проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВС.

4. Правові основи управління юстицією.

5. Система органів управління юстицією та їх компетенція.

6. Форми і методи управління юстицією.
Ситуаційні завдання.

1. Проаналізуйте зміст Закону України «Про міліцію» та назвіть форми і методи адміністративної діяльності міліції.


2. П. був призначений на посаду старшого начальницького складу ОВС. Йому було присвоєно спеціальне звання капітана міліції. Він оскаржив рішення щодо присвоєння йому звання капітана міліції, мотивуючи тим, що він є майором запасу Збройних Сил України. Скарга була розглянута і не задоволена. Проаналізуйте і оцініть ситуацію, надайте аргументовану відповідь П.: у якому чи яких випадках, передбачених нормами відповідного нормативно-правового акта (і назвіть його), така скарга могла чи не могла бути задоволена.

Надайте необхідні рекомендації П.


3. Громадянин України О. успішно склав кваліфікаційний іспит для отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Однак він не встиг подати до Міністерства юстиції України документи та заяву для видачі свідоцтва. Повернувшись в Україну через два роки, О. звернувся до Міністерства юстиції України з заявою про видачу свідоцтва на право зайняття нотаріальною діяльністю. Через місяць після подачі заяви О. отримав відмову у видачі свідоцтва.

Назвіть підстави для відмови у видачі свідоцтва на право зайняття нотаріальною діяльністю.


4. Начальник Головного управління юстиції в Н-скій обл. М. видав два накази. Першим – затвердив Положення про кожний структурний підрозділ Головного управління юстиції. Другим наказом виніс догану начальнику районного управління юстиції.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають видані накази чинному законодавству?


5. Голова Державної виконавчої служби України (ДВС України) М. своїм наказом призначив на посаду заступника голови ДВС України П. Раніше П. працював начальником одного з районних управлінь юстиції. Одночасно М. затвердив структуру, штатний розпис і кошторис апарату ДВС України.

Дайте правову оцінку рішенням голови ДВС України.


Література

 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.

 3.  Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2016)

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122. .(редакція станом на 12.08.2016)

 5. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (Редакція станом на 28.03.2015).

 6. Бюджетний Кодекс України від 08 липня 2010 р. (станом на 01.08.2014)

 7. Водний кодекс України від 06 червня 1995 р.. . // ВВР. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

 8. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2003. – № 18,19-20, 21-22. – Ст. 144.

 9. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // ВВР. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

 10. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III (Редакція станом на 11.07.2014)

 11. Кодекс Цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI (редакція станом на 01.04.2014)

 12. Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» від 1 грудня 1994 р. (Редакція від 26.10.2014) // ВВР.- 1994.- № 52.- Ст. 455.

 13. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 (редакція від 11.08.2013)

 14. Про національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 40-41. - ст.379

 15. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII (Редакція від 24.07.2015) // ВВР. - 2015, N 26, ст.223

 16. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 2-3, ст.12

 17. Закон України від 5 квітня 2007 р. № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» : Редакція від 11.08.2013

 18. Закон України вiд 23 червня 2005 р. № 2713-IV «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (Редакція станом на 02.03.2014)

 19. Закон України «Про Вищу Раду юстиції» від 15.01.1998 № 22/98-ВР (редакція 04.06.2015) // ВВР. - 1998, № 25, ст.146

 20. Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI. «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

 21. Закон України від 2 вересня 1993 р. № 3425-XII «Про нотаріат» (Редакція станом на 11.08.2013).

 22. Про виконавче провадження : Закон України від від 02.06.2016 № 1404-VIII/ Набрання чинності відбудеться 05.10.2016 / // Офіційний вісник України. - 2016 р. - № 53. - стор. 36, стаття 1852

 23. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI (Редакція станом на 08.07.2016; втрата чинності крім окремих положень відбудеться 30.09.2016, підстава 1402-19)

 24. Закон України від 2 жовтня 1996 р. № 393 «Про звернення громадян» (Редакція станом на 09.06.2013)

 25. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 № 964-IV (Редакція станом на 19.04.2014)

 26. Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 05.03.1998

 27. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро» від 14.10.2014 № 1698-VII (Редакція від 15.07.2015) // ВВР, 2014, № 47, ст.2051

 28. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 № 2229-XII (Редакція станом на 11.08.2013)

 29. Закон України від 24 січня 1997 р. № 51 «Про державний матеріальний резерв».

 30. Закон України від 27 лютого 1991 р. № 791а-XII «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».

 31. Закон України від 8 грудня 1995 р. № 39 «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

 32. Закон України від 8 червня 2000 р. № 1809-III «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

 33. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2245-III (Редакція станом на 18.11.2012)

 34. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 № 1550-III (Редакція станом на 09.06.2013)

 35. Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 № 3855-XII (Редакція станом на 18.01.2013)

 36. Закон України «Про Збройні сили України» від 06.12.1991 № 1934-XII (Редакція станом на 13.10.2012)

 37. Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII (Редакція станом на 04.09.2014)

 38. Закон України «Про державний кордон» від 04.11.1991 №1777-ХІІ (редакція станом на 11.08.2013)

 39. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (Редакція станом від 09.08.2015)

 40. Закон України «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII (Редакція від 26.04.2015) // ВВР. - 2014, № 44, ст.2041

 41. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994 (редакція від 26.04.2014)

 42. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII // ВВР. – 2015, № 28, ст.250)

 43. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII // ВВР. - 2014, № 26, ст.892

 44. Закон України «Національну гвардію України»  від 13.03.2014 № 876-VII

 45. Указ Президента України 12 лютого 2007 року № 105/2007 «Стратегія національної безпеки України»

 46. Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. – Київ: „Істина”, 2008. - с.425

 47. Адміністративне право України : словник термінів / за ред. Т.О. Коломоэць, В.К. Колпакова. – К., 2014. – 520 с.

 48. Адміністративне право України : підручник / [Коломоєць Т.О., Ю.В. Пиріжкова, Н.О. Армаш та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К. : Істина, 2010. – С.48-50.

 49. Битяк Ю. Адміністративне право. Підручник. / за ред. Битяка Ю., Гаращука В., Зуй В. – 2- е вид., дооп. та перероб., К. : Право, 2012. - 656 с.

 50. Анпілогов О. В. Захист прав та свобод громадянина прокурором в адміністративному судочинстві : [монографія / Інститут законодавства Верховної Ради України] / Олег Вікторович Анпілогов ; за ред. А. О. Селіванова. – К. : Ін Юре, 2008. – 167с.

 51. Адміністративна (поліцейська )діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : [підручник] / [Аверін Ю., Авер’янов В., Бєльський К. та ін.] ; кер. Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв, В.І. Олефір. – К. : КНТ, 2008. – С. 9.

 52. Адміністративна діяльність : [навчальний посібник] / [М.В. Ковалів, З.Р. Кісіль, Д.П. Каянова та ін.]. – К. : Правова єдність., 2009. – С 4-6.

 53. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навчальний посібник] / [В.Д. Сущенко, В.І. Олефір, С.Ф. Константінов та ін.] ; за ред. Є.М. Моїсеєва. – К. : КНТ., 2008 – С. 5-6.

 54. Адміністративна діяльність. Частина особлива : підручник / [О.М. Бандурка, М.В. Корнієнко, О.К. Безсмертний та ін.] ; за ред. О.М. Бандурки. – Х, : Еспада, 2000. – С. 8-12.

 55. Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2012. — 312 с

 56. Колпаков В.К. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.] ‒ К. : Юрінком Інтер, 2012. ‒ 808 с.

 57. Ярмакі Х. П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні : монографія / Христофор Петрович Ярмакі. – Одеса : Юридична література, 2006. – 336 с.


Тема 4.3. Публічне адміністрування у соціально-культурній сфері.

 • Адміністративно-правові засади регулювання соціального забезпечення населення.

 • Організаційно-правові форми та види соціального забезпечення.

 • Адміністративно-правовий статус органів соціального захисту населення.

 • Пенсійне забезпечення: сучасність та напрямки вдосконалення.

 • Адміністративно-правове регулювання у сфері науки.

 • Державний контроль за діяльністю органів освіти.

 • Державне управління та регулювання у сфері телерадіомовлення.

 • Адміністративно-правове регулювання інформаційного простору.

 • Адмінстративно-правова охорона об’єктів культурної спадщини.

 • Правові засади управління охороною здоров'я населення.

 • Санітарно-епідеміологічний нагляд.

 • Напрми вдосконалення охорони здоровя в Україні.


П и т а н н я д л я о б г о в о р е н н я

1. Правові засади управління освітою і наукою.

2. Система органів управління освітою і наукою.

3. Функції та компетенція органів управління освітою і наукою.


Ситуаційні завдання.

1. Абітурієнти С. і К., розмірковуючи про оптимальний вибір вищого навчального закладу (ВНЗ), намагалися оцінити відповідність освітянських послуг, які надають ВНЗ, державним стандартам. С. вважав, що при виборі освітнього закладу особливу увагу слід звертати на наявність у нього ліцензії та акредитації. К. заперечував, вважаючи, що основним документом є атестація ВНЗ, а ліцензування та акредитація є окремими видами державної оцінки ВНЗ.

Чия точка зору є правильною? У чому полягає сутність ліцензування, акредитації та атестації ВНЗ?
2. Громадянин Узбекистану А. подав документи для вступу в один із ВНЗ України. Йому запропонували укласти договір на оплату навчання. А. відмовився, мотивуючи тим, що відповідно до Конституції України (ст. 26) іноземці та особи без громадянства, які знаходяться в Україні на законних підставах, користуються тими ж правами та свободами, як і громадяни України. Відповідно до п.4 ст. 3 Закону України «Про освіту» іноземці, особи без громадянства здобувають освіту в навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Чи має рацію А.? Як законодавство вирішує це питання?


3. Студент одного з ВНЗ приватної форми власності, що не мав відповідної акредитації, після двох років успішного навчання вирішив перевестися до ВНЗ державної форми власності. Для цього він звернувся до деканату ВНЗ, але там йому в переведенні відмовили.

Доведіть, чи має право студент на переведення до ВНЗ державної форми власності? Як і за яких підстав здійснюється таке переведення?


Література

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 30.- Ст. 141.(Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Акт проголошення незалежності України. (24 серпня 1991 р.)

 3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1990 – № 31, Ст. 429.

 4.  Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918(редакція станом на 27.04.2014)

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122. .(редакція станом на 12.08.2015)

 6. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (Редакція станом на 28.03.2015).

 7. Бюджетний Кодекс України від 08 липня 2010 р. (станом на 01.08.2014)

 8. Водний кодекс України від 06 червня 1995 р.. . // ВВР. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

 9. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2003. – № 18,19-20, 21-22. – Ст. 144.

 10. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // ВВР. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

 11. Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції». (Редакція станом від 09.08.2015)

 12. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19 листопада 1992 р. // ВВР. – 1993. – № 4. – Ст. 20.

 13. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 14 січня 1998 р. // ВВР.- 1998.- № 23.- Ст. 121.

 14. Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». (Редакція станом на 11.08.2013)

 15. Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Редакція станом на 17.10.2013

 16. Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2017-III «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії». (Редакція станом на 07.04.2012)

 17. Закон України від 14 лютого 1992 р. № 2117-XII «Основи законодавства України про культуру». (Редакція станом на 12.01.2011)

 18. Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII «Про інформацію». (Редакція станом на 02.03.2014)

 19. Закон України від 16.11.1992  2782-XII «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (Редакція від 19.04.2014)

 20. Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 № 1296-IV (Редакція від 11.08.2013)

 21. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року  N 2939-VI (Редакція від 09.06.2013)

 22. Закон України від 21 вересня 1999 р. № 1068-XIV «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей».

 23. Закон України від 21 грудня 1993 р. № 3759-XII «Про телебачення і радіомовлення».  (Редакція станом на 28.07.2013)

 24. Закон України від 23 вересня 1997 р. № 538 «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення». Редакція від 28.07.2013

 25. Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3808-XII «Про фізичну культуру і спорт».

 26. Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3814-XII «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

 27. Закон України від 27 січня 1995 р. № 32 «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

 28. Закон України від 29 червня 1995 р. № 249 «Про музеї та музейну справу».

 29. Закон України від 8 червня 2000 р. № 1805-III «Про охорону культурної спадщини».

 30. Закон України від 10 лютого 1995 р. № 51 «Про наукову і науково-технічну експертизу».

 31. Закон України від 10 лютого 1998 р. № 103 «Про професійно-технічну освіту».

 32. Закон України від 11 липня 2001 р. № 2628 «Про загальну середню освіту».

 33. Закон України від 11 липня 2001 р. № 2628-III «Про дошкільну освіту».

 34. Закон України від 13 грудня 1991 р. № 1977-XII «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Редакція станом на 06.09.2014)

 35. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VIІ «Про вищу освіту» (редакція від 04.08.2015).

 36. Закон України від 23 травня 1991 р. № 1060-XII «Про освіту» (Редакція від 24.07.2014).

 37. Закон України від 25 липня 2009 р. № 1563-VI «Про наукові парки».

 38. Закон України від: 19 листопада 1992 р. № 2801-XII «Про основи законодавства України про охорону здоров’я».

 39. Закон України 12 грудня 1991 р. № 1972-XII «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення».

 40. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994 (редакція від 26.04.2014)

 41. Закон України 15 лютого 1995 р. № 60 «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів».

 42. Закон України 16 липня 1999 р. № 1007-XIV «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини».

 43. Закон України 22 лютого 2000 р. № 1489-III «Про психіатричну допомогу».

 44. Закон України 23 червня 1995 р. № 239 «Про донорство крові та її компонентів».

 45. Закон України 24 лютого 1994 р. № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 46. Закон України 3 лютого 2005 р. № 2414-IV «Про охорону дитинства».

 47. Закон України 4 квітня 1996 р. № 123 «Про лікарські засоби».

 48. Закон України 5 жовтня 2000 р. № 2026-III «Про курорти».

 49. Закон України 5 липня 2001 р. № 2586-III «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз».

 50. Закон України 6 квітня 2000 р. № 1645-III «Про захист населення від інфекційних хвороб».

 51. Постанова КМУ вiд 19 грудня 2006 р. №  757 «Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України.

 52. Постанова КМУ вiд 20 січня 1998 р. № 65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні(ступеневу освіту).

 53. Постанова КМУ вiд 3 червня 1999 р. № 956 «Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту».

 54. Постанова КМУ вiд 5 липня 2010 р. № 548 «Про утворення Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації»

 55. Постанова КМУ вiд 7 березня 2007 р. № 423 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника».

 56. Постанова КМУ від 1 березня 1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів».

 57. Право соціального забезпечення України : навчальний посібник / [Пилипенко П.Д., Буряк В.Я., Синчук С.М., Стрепко В.Л., КУльчицька О.І.] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – К. : Істина, 2007. – С. 6.

 58. Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні : підручник / І.М. Сирота. – Х. : Одіссей, 2007. – С. 21-30.

 59. Указ Президента України від 1 березня 2001 р. № 121 «Про положення про Пенсійний фонд України»;

 60. Указ Президента України від 30 серпня 2000 р. № 1035  «Про Положення про Міністерство праці та соціальної політики України».

 61. Адміністративне право України : навчальний посібник / за заг. ред. В.В. Галунька. – Херсон : ВАТ “Херсонська міська друкарня”, 2010. – С. 445-476.

 62. Адміністративне право України : словник термінів / за ред. Т.О. Коломоэць, В.К. Колпакова. – К., 2014. – 520 с.

 63. Адміністративне право України : підручник / [Коломоєць Т.О., Ю.В. Пиріжкова, Н.О. Армаш та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К. : Істина, 2010. – С.48-50.

 64. Битяк Ю. Адміністративне право. Підручник. / за ред. Битяка Ю., Гаращука В., Зуй В. – 2- е вид., дооп. та перероб., К. : Право, 2012. - 656 с.

 65. Колпаков В.К. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.] ‒ К. : Юрінком Інтер, 2012. ‒ 808 с.6.2. Методичні рекомендації до написання рефератів та перелік тем рефератів
Реферат (лат. referre - доповідати, повідомляти) підводить підсумок вивчення студентами як окремої теми, так і дисципліни в цілому.

Обсяг реферату визначається специфікою досліджуваного питання і змістом матеріалів (документів), їх науковою цінністю та практичним значенням. Оптимальний обсяг реферату складає 10-15 сторінок. Реферат має відповідати вимогам до оформлення рукопису кваліфікаційної роботи: вступ і висновки в сумі не повинні перевищувати 20% від її загального обсягу; текст друкується через 1,5 інтервали на одній сторінці стандартного аркуша з такими полями: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм; всі сторінки нумеруються: загальна нумерація починається з титульного листа, порядковий номер на ньому не ставиться.

На титульному листі реферату вказуються: офіційна назва навчального закладу; прізвище та ініціали автора реферату; повна назва теми; прізвище та ініціали керівника; місто, де знаходиться навчальний заклад та рік написання реферату. Після титульного листа подається зміст реферату з точною назвою кожного розділу (параграфу) і вказуванням його сторінок.

Список використаних джерел складається з дотриманням загальновизнаних вимог до робіт, що готуються до друку. До списку використаних джерел мають бути включені лише безпосередньо використані в рефераті праці в алфавітному порядку авторів. Монографії і збірники, що не мають на титульному аркуші прізвища автора, включаються до загального списку за алфавітним розміщенням заголовку.Вибір теми реферату.

Тема реферату - це не просто повторення засвоєного матеріалу лекції або практичного заняття. Вона повинна являти собою самостійне розроблення проблеми, достатньо чітко окресленої від інших. Неприпустиме поєднання декількох проблем або, навпаки, штучне виокремлення певної частини єдиного питання.

Вибір теми реферату студент здійснює з переліку орієнтовних тем рефератів до дисципліни та уточнює її з викладачем.

Готуючи текст реферату, доцільно дотримуватися таких загальних вимог:

- чіткість структури (змісту);

- логічна послідовність викладення;

- точність оцінок, що виключає можливість суб'єктивного трактування чи двозначного розуміння;

- аргументованість висновків; .

- встановлення причинно-наслідкових зв'язків між процесами т явищами;

- за можливості - наочне пред'явлення результатів аналізу (таблиці, графіки, діаграми).

Структура реферату містить такі елементи:


 • титульна сторінка

 • план

 • вступ

 • основна частина (розділи, пункти, підпункти)

 • висновки

 • список використаних джерел

 • додатки

Оформлення реферату

План реферату

Роботу над складанням плану реферату необхідно розпочати ще на етапі вивчення літератури. План – це точний і короткий перелік положень у тому порядку, в якому вони розташовуватимуться в рефераті протягом розкриття теми. Чернетка плану під час роботи доповнюватиметься і змінюватиметься.

Існує два основні типи плану: простий і складний (розгорнутий). У простому плані зміст реферату поділяють на пункти, а в складному на розділи, пункти та підпункти. Грамотно побудований план реферату відповідає сформульованій темі, меті та завданні роботи. Треба уникати такого недоліку, коли назва розділу (пункту) повторює назву (коли одна частина не дорівнює цілому)

Вступ

Містить коротке обґрунтування актуальності теми реферату. Робота має бути науково-дослідницькою. Необхідно показати, чому це питання може становити науковий інтерес, мати практичне значення. Визначити мету й завдання, які потрібно вирішити для реалізації мети. Як правило, одне завдання ставлять на один параграф реферату. Короткий огляд літератури, у якому вказано на взятий з того чи іншого джерела матеріал, проаналізовано його сильні й слабкі сторони.Основний зміст реферату

Основний зміст теми повинен бути самостійно виконаним – теоретичним та емпіричним дослідженням відповідно до проблеми, заявленої у назві реферату.

Зміст реферату має відповідати його темі, меті і завданням. Послідовно розкривайте всі передбачені планом питання, обґрунтовуйте, пояснюйте основні положення, підкріплюйте їх конкретними прикладами і фактами, формулюйте думки чітко, просто, правильно і недвозначно (щоб і самому було зрозуміло), а також прагніть логічно структурувати текст. Щоразу треба пам’ятати, що Ваш реферат хтось читатиме і прагнутиме зорієнтуватися в ньому, щоб швидко знайти відповідь на питання, які його цікавлять (заодно уявіть себе на місці такої людини). Звичайно, робота, яка написана «суцільним текстом» (без заголовків, без абзаців, без виділення шрифтом найважливішої інформації та ін.) не викликатиме в культурного читача захоплення.

У рефераті треба висловлювати своє ставлення до того, що викладається. Всі міркування потрібно аргументувати. Варто прагнути, щоб виклад матеріалу був виразним і літературно грамотним, уникати повторень і марнослів'я. До того ж необхідно дотримуватися таких загальних правил:

- у наукових текстах не рекомендується вести мову від першої особи однини (судження краще висловлювати в безособовій формі);

- при згадуванні в тексті прізвища обов'язково перед ним ставити ініціали;

- кожний розділ (пункт) починати з нової сторінки;

- при викладі різних поглядів і наукових положень, цитат, витягів з літератури, необхідно посилатися на використане джерело.

Текст основної частини реферату поділяють на розділи, підрозділи, пункти.

Текст реферату слід розбивати на абзаци. Це полегшує читання й показує, що автор у своєму рефераті переходить до нової думки, нового твердження. Не можна також занадто дробити текст реферату і відокремлювати одну фразу від іншої, якщо між ними існує тісний зв’язок.

Абзаци в тексті реферату починають відступом, рівним 15 мм.

Розділи й підрозділи реферату повинні мати заголовки. Пункти реферату, як правило, заголовків не мають.

Заголовки реферату повинні чітко й стисло відбивати зміст розділів, підрозділів реферату.

Відстань між заголовком і текстом реферату повинна складати не менше двох рядків. Відстань між рядками заголовка така, як у тексті, а між заголовком і підзаголовком один рядок, між підзаголовком і текстом реферату також один рядок при комп’ютерному наборі. Кожен розділ реферату слід починати з нової сторінки.

Переноси частин слів в заголовках реферату не допускаються, слова переноситься повністю.

Кожен розділ реферату повинен завершуватись короткими висновками, чітки-ми і лаконічними, де узагальнено оцінки та практичні рекомендації. Можна стисло вказати на перспективи подальшого дослідження даної проблеми.У тексті реферату не дозволяється:

а) використовувати скорочення слів, окрім встановлених правилами української орфографії та відповідними стандартами;

б) вживати математичні знаки, а також знаки "№" та "%" без цифр;

в) наводити скорочені позначення фізичних величин, якщо вони вживаються без цифр, за винятком їх наведення в таблицях.Вимоги до написання висновків, як заключної частини реферату

При написанні висновків реферативної роботи застосовують загальні правила оформлення,

У висновках слід чітко сформулювати основну проблему реферату і наголосити на шляхах її розв’язання. У цьому розділі автор робить особисті висновки за результатами, отриманих у ході експерименту, зіставляючи їх із теоретичним матеріалом.

Висновки, як заключна частина роботи, є узагальненням найістотніших положень роботи, що доводять актуальність, новизну й досягнуту мету дослідження, тобто відповідають визначеним завданням. При формулюванні висновків, які відповідають тільки тому матеріалу, що викладений у роботі, варто прямувати від власних до більш загальних і важливих.

Не слід дублювати в них сказане в основному змісті, та й нічого нового (порівняно з текстом роботи) вносити не можна. Кожне положення висновків слід ілюструвати 1-2 прикладами, необхідно звернути увагу на якісні та кількісні показники одержаних результатів, відобразити найважливіші результати дослідження.

Висновки до реферату мають бути добре продуманими, конкретними, містити пропозиції щодо практичного використання результатів роботи в умовах загальноосвітньої школи.Список використаних джерел.

Список використаних джерел — елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел.

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуванні та рекомендований під час написання роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Наприклад:

- книга трьох авторів оформлюється так: Дудюк Д. Л., Максимов В. М., Оріховський Р. Я. Електричні вимірювання: Навч. посіб. – Л.: Афіша, 2003. – 260 с.

- збірник: Цеков Ю. І. Підтекст художнього твору і світовідчування письменника // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса, 1998. – С. 149-180.

- стаття із журналу: Дзюба І. М. Україна перед сфінксом майбутнього // Науковий світ. – 2004. - № 2. – С. 2-6.Електронні джерела оформлюються відповідно до загальних правил опису літературних джерел, при цьому в квадратних дужках після назви зазначається: [Електронний ресурс]. В кінці – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua.

Наприклад: Королько Л. М. «Голодомор 1932-1933 на Сватівщині». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svatovo.ws/famine/index.html.

Посилання на сайти, портали, Інтернет-ресурси розміщуються окремо в кінці списку використаних джерел без нумерації під заголовком: «ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ». Наприклад: http://www.botany.kiev.ua.

Додатки.

У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації тощо.

Реферат оцінюється за такими критеріями: актуальність; наукова та практична цінність; глибина розкриття теми, вирішення поставлених завдань; повнота використання рекомендованої літератури; обґрунтування висновків; грамотність; стиль викладу; оформлення реферату; обсяг виконаної роботи; завершеність дослідження. 


Перелік тем, наукових доповідей та статей
Тема 1.1. Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права.
Теми рефератів

 1. Концепції сучасного адміністративного права України.

 2. Сучасне трактування основного методу адміністративного права України.

 3. Сутність правовідносин «влада-підпорядкування».

 4. Перехідний стан основних джерел адміністративного права в Україні.

 5. Сутність адміністративного судочинства.Теми наукових доповідей, статей

 • Публічно-правові риси адміністративного права.

 • В взаємозв’язок адміністративного права з іншими галузями права.

 • Питання кодифікації адміністративного законодавства.

 • Класифікація юридичних фактів в адміністративному праві.

 • Державно-управлінські відносини як складова адміністративно-правових відносин.

 • Соціальне призначення адміністративного права.

 • Зв’язок адміністративно-правової науки з теорією державного управління.

 • Перспективи розвитку адміністративного права.


Тема 1.2. Механізм адміністративно-правового регулювання.
Теми рефератів

 1. Особливості адміністративно-правових норм

 2. Поняття та зміст санкції у структурі адміністративно-правової норми.

 3. Механізм адміністративно-правового регулювання, як провідна категорія комплексної характеристики публічних відносин.


Теми наукових доповідей, статей

 • Сутність принципу верховенства права.

 • Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади

 • Співвідношення принципів верховенства права і законності.


Тема 1.3. Поняття та види суб’єктів адміністративного права. Їх адміністративно-правовий статус.
Теми рефератів


 1. Адміністративно-правовий статус іноземців.

 2. Адміністративно-правовий статус осіб без громадянства.

 3. Проблеми паспортного режиму в Україні та ляхи їх вирішення.

 4. Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади.

 5. Система центральних органів виконавчої влади.

 6. Місцеві державні адміністрації.

 7. Органи місцевого самоврядування.

 8. Адміністративно-правовий статус обєднань громадян.

 9. Адміністративно-правовий статус релігійних організаційТеми наукових доповідей, статей

 • Проблеми співвідношення адміністративної правосуб’єктності та адміністративно-правового статусу суб’єктів адміністративного права.

 • Проблеми класифікації суб’єктів адміністративного права.

 • Співвідношення понять «фізична особа», «індивід» та «громадянин».

 • Президент України і система органів виконавчої влади, їх взаємодія.

 • Особливості адміністративно-правового статусу біженців.

 • Адміністративно-правовий статус підприємств, установ, організацій.

 • Об’єднання громадян та їх адміністративно-правовий статус


Тема 2.2. Публічна служба та її адміністративно-правове регулювання.
Теми рефератів

1. Удосконалення правового регулювання запобігання корупції.

2. Відновлення довіри до влади. Люстрація.

Теми наукових доповідей, статей

 • Питання термінології — «публічна служба» чи «державна служба».

 • Поняття «посада» і «посадова особа».

 • Особливості адміністративно-правового статусу державних службовців.

 • Види і характеристика обмежень щодо державних службовців.

 • Поняття служби в органах місцевого самоврядування.

 • Особливості адміністративно-правового статусу службовців місцевого самоврядування.

 • Види і характеристика обмежень щодо посадових осіб місцевого самоврядування.

 • Припинення служби в органах місцевого самоврядування.

 • Патронатна служба.


Тема 2.3. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління.
Теми рефератів

 1. Державне управління у вузькому та широкому розумінні: сутність та відмінності підходів.

 2. Участь громадян у державному управлінні як один із принципів державного управління.

 3. Принцип політичного нейтралітету в діяльності посадових осіб.

 4. Європейські принципи адміністративного права: поняття та система.Теми наукових доповідей, статей

 • Основні універсальні (кібернетичні) категорії управління.

 • Управлінська система та її компоненти.

 • Сутність соціального управління.

 • Види соціального управління.

 • Державне управління в умовах адміністративної реформи.

 • Основні засоби прояву влади.


Тема 2.4. Форми та методи публічного адміністрування.
Теми рефератів

 1. Видання нормативно-правових актів, як основна форма публічного адміністрування.


 2. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал