Програма навчальної дисципліни екологічне право опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка4/7
Дата конвертації16.01.2017
Розмір1.98 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

До теми 8

Правове забезпечення оцінки впливу на довкілля та проведення екологічної експертизи

Рекомендовані джерела:

1. Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій в схемах: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. Загальна частина. - К. - 1996. – 156с.

2.Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України; Навч. посібник. - К.: Атіка. - 2000. - 216 с.

3. Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник для вузов. - М. - 2004. – 387с.

4. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер. - 2001. - 352 с.

5. Ільницька Н.В. Основи екологічного права. – Львів. - 1997. - 124 с.

6. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб./ Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 352с.

7. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навч. посібник. - 3-є вид. - К: Центр навчальної літератури. - 2006. - 224 с.

8. Камінська Н.В. Екологічне право: навч. посіб./ Н.В. Камінська, А.І. Камінський і ін. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Дакор, 2013. – 247с.

9. Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401с.

10. Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 438с.

11. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене/ Л.О. Бондар, В.В.Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – 368с.

12. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс. – 2012. – 788с.

13. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. АП. Гетьмана та М.В. Шульги. - X.: Право. - 2006. - 384 с.

14.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ед.. Ю.С. Шемшученка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2008. – 720с.

15. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.
Питання для самостійного опрацювання:

Основні поняття і визначення:

1. Державна екологічна експертиза.

2. Громадська екологічна експертиза.

3. Висновок експерта.

4. Оцінка впливу на довкілля.

Контрольні питання:

1. Дайте визначення поняття «екологічна експертиза»?

2. В чому полягає суть державної екологічної експертизи?

3. Яка специфіка громадської екологічної експертизи?

4. Проаналізуйте етапи екологічної експертизи?

5. Що повинен містити висновок експерта?

6. Який термін є чинним висновок експерта?

7. Чим відрізняється екологічна експертиза від оцінки впливу на довкілля


Завдання:

Складіть заяву про проведення громадської екологічної експертизи


До теми 9

Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства (загальні питання)

Рекомендовані джерела:

1. Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій в схемах: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. Загальна частина. - К. - 1996. – 156с.

2.Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України; Навч. посібник. - К.: Атіка. - 2000. - 216 с.

3. Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник для вузов. - М. - 2004. – 387с.

4. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер. - 2001. - 352 с.

5. Ільницька Н.В. Основи екологічного права. – Львів. - 1997. - 124 с.

6. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб./ Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 352с.

7. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навч. посібник. - 3-є вид. - К: Центр навчальної літератури. - 2006. - 224 с.

8. Камінська Н.В. Екологічне право: навч. посіб./ Н.В. Камінська, А.І. Камінський і ін. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Дакор, 2013. – 247с.

9. Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401с.

10. Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 438с.

11. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене/ Л.О. Бондар, В.В.Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – 368с.

12. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс. – 2012. – 788с.

13. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. АП. Гетьмана та М.В. Шульги. - X.: Право. - 2006. - 384 с.

14.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ед.. Ю.С. Шемшученка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2008. – 720с.

15. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.
Питання для самостійного опрацювання:

Основні поняття та визначення:

1.Юридична відповідальність

2. Екологічне правопорушення

3. Склад екологічного правопорушення

4. Адміністративна відповідальність

5. Кримінальна відповідальність

6. Такси розрахунку розміру збитків

7. Цивільно-правова відповідальністьКонтрольні питання:

1.Які особливості інституту юридичної відповідальності за екологічні правопорушення?

2. Яка основна характеристика екологічного правопорушення визначте його екологічну спрямованість?

3. Які особливості елементів складу екологічного правопорушення?

4. Коли і за яких підстав може бути застосована дисциплінарна відповідальність в екологічних відносинах?

5. Які протиправні діяння віднесені КК України до злочинів у галузі охорони довкілля?

6. Чим відрізняються екологічні злочини від інших екологічних правопорушень?
Завдання:

Задача 1

У чергову частину Департаменту ДАІ МВС України надійшло повідомлення, що 6 червня на околиці села Білий Камінь, що на Вінничині, на узбіччя проїзної частини стався витік близько 8 тон мазуту, внаслідок чого було забруднено 125 кв.м. земель сільськогосподарського призначення.

Під час виїзду оперативної групи на місце події встановлено, що водії автомобіля „Камаз 5410”, який належить АТП-1101 з м. Білої Церкви Київської області В. Ціленко завантажив в Умані металеву цистерну з мазутом на бортовий напівпричип ОДАЗ і транспортував її на Чечельницький спиртзавод, не маючи узгодження із ДАІ умов та режиму перевезення цього вантажу, а також за відсутності відмітки у шляховому листі про маршрут руху. Окрім того, водій навчання на право перевезення небезпечних вантажів не проходив, та й автомобіль не був спеціально обладнаний для такого перевезення. Під час руху на підйом біля с. Білий Камінь, цистерна випала на землю із напівпричипу і стався витік мазуту.

Прокуратурою району порушено кримінальну справу відносно В. Ціленка, а також підготований позов до нього про компенсацію завданої шкоди. В суді В. Ціленко проти позову заперечив, вказавши, що він не є належним відповідачем.

Також В.Ціленко оскаржив в судовому порядку постанову про порушення кримінальної справи відносно нього.

Визначити види правовідносин, що склалися.

Чи є в діях В.Ціленка ознаки правопорушень? Якщо є, то які?

Надати правову оцінку діям та позиції прокуратури.

Надати правову оцінку позиції В. Ціленка.

Вирішити справу.
Задача 2

Громадяни України Вербовий, Сведрлов та Панченко під час перебування за кордоном домовились із іноземною фірмою про закупівлю партії харчових продуктів із простроченим строком придатності, заборонених до вжитку через небезпеку для здоров'я людини косметичних засобів, а також відходів спиртового виробництва.

Зазначені продукти, засоби та відходи вказані громадяни таємно перевезли через державний кордон України та реалізували на місцевому ринку за зниженими цінами, а відходи як неочищений спирт продали місцевому горілчаному заводу. Внаслідок таких дій близько 200 осіб потрапили до лікарні із важким харчовим отруєнням.

За наведеними фактами податковою міліцією було порушено кримінальну справу, а постраждалими заявлено позов до адміністрації ринку про відшкодування шкоди, завданої здоров'ю громадян, адже саме адміністрація не забезпечила належного контролю за продуктами, що реалізовувались на ринку.

Визначити види правовідносин, що склалися.

Чи є в діях громадян ознаки правопорушень? Якщо є, то які?

Надати правову оцінку діям та позиції податкової міліції.

Надати правову оцінку позиції постраждалих громадян.

Вирішити справу.
Задача 3

Внаслідок вживання молока виробництва ТОВ „В.”, яке розповсюджувалось через мережу супермаркетів ПрАТ „Т.”, важкі харчові отруєння отримали більше 20 осіб. Перевищення в десятки разів вмісту консервантів в продукті були виявлені після проведення аналізу його якості. За фактом отруєння співробітниками міськвідділу внутрішніх справ порушено кримінальну справу.

Також постраждалі звернулись до громадської організації „Ліга захисту прав споживачів” з проханням допомогти у стягненні суми матеріальної і моральної шкоди, заподіяної отруєнням. Громадська організація звернулась із позовом до суду, в якому просить стягнути завдану шкоду в рівних частинах з ТОВ „В.” та ПрАТ „Т.”

У запереченнях на позов ТОВ „В” вказало, що не вбачає своєї вини у заподіянні шкоди, так як після доставки молока в супермаркет не несе відповідальності за його якість.

ПрАТ „Т”, не визнавши позов, послалось на відсутність у нього обов’язку проводити лабораторні дослідження молока на вміст консервантів, а відповідно до товарно-супровідних документів воно відповідало встановленим вимогам щодо якості. Також було звернено увагу суду на відсутність у громадської організації права на звернення до суду, так як шкода була завдана не ній як юридичній особі, а окремим фізичним особам.

Визначити види правовідносин, що виникли.

Чи наявні в факті отруєння ознаки кримінально караного діяння?

Яка правосуб’єктність громадських організацій щодо захисту в судовому порядку екологічних прав громадян?

Обґрунтувати з посиланням на норми чинного законодавства правові підстави вимог постраждалих громадян.

Вирішити спір.


До теми 10

Правові засади охорони та використання земель

Рекомендовані джерела:

1. Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій в схемах: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. Загальна частина. - К. - 1996. – 156с.

2.Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України; Навч. посібник. - К.: Атіка. - 2000. - 216 с.

3. Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник для вузов. - М. - 2004. – 387с.

4. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер. - 2001. - 352 с.

5. Ільницька Н.В. Основи екологічного права. – Львів. - 1997. - 124 с.

6. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб./ Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 352с.

7. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навч. посібник. - 3-є вид. - К: Центр навчальної літератури. - 2006. - 224 с.

8. Камінська Н.В. Екологічне право: навч. посіб./ Н.В. Камінська, А.І. Камінський і ін. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Дакор, 2013. – 247с.

9. Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401с.

10. Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 438с.

11. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене/ Л.О. Бондар, В.В.Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – 368с.

12. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс. – 2012. – 788с.

13. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. АП. Гетьмана та М.В. Шульги. - X.: Право. - 2006. - 384 с.

14.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ед.. Ю.С. Шемшученка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2008. – 720с.

15. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.
Питання для самостійного опрацювання:

Основні поняття та визначення:

1. Бонітування ґрунтів.

2. Державний земельний кадастр.

3. Земельна ділянка.

4. Землеустрій.

5. Земля.

6. Економічна оцінка земель.

7. Моніторинг земель.

8. Право власності на землю.

9. Право земельного сервітуту.

10. Право оренди земельної ділянки.

11. Право постійного користування земельною ділянкою.Контрольні питання:

1. Дайте визначення поняттю «землеустрій».

2. Назвіть категорії земель.

3. Які землі належать до земель водного фонду?

4. Чи мають право іноземні громадяни та особи без громадянства набувати права власності на земельні ділянки?

5. Дайте визначення земельному сервітуту.

6. Назвіть основні завдання моніторингу земель.
До теми 13

Правовий режим охорони та використання лісів

Рекомендовані джерела:

1. Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій в схемах: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. Загальна частина. - К. - 1996. – 156с.

2.Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України; Навч. посібник. - К.: Атіка. - 2000. - 216 с.

3. Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник для вузов. - М. - 2004. – 387с.

4. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер. - 2001. - 352 с.

5. Ільницька Н.В. Основи екологічного права. – Львів. - 1997. - 124 с.

6. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб./ Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 352с.

7. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навч. посібник. - 3-є вид. - К: Центр навчальної літератури. - 2006. - 224 с.

8. Камінська Н.В. Екологічне право: навч. посіб./ Н.В. Камінська, А.І. Камінський і ін. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Дакор, 2013. – 247с.

9. Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401с.

10. Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 438с.

11. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене/ Л.О. Бондар, В.В.Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – 368с.

12. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс. – 2012. – 788с.

13. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. АП. Гетьмана та М.В. Шульги. - X.: Право. - 2006. - 384 с.

14.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ед.. Ю.С. Шемшученка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2008. – 720с.

15. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.
Питання для самостійного опрацювання:

Основні поняття і визначення:

1. Біологічне значення лісів.

2. Економічне значення лісів.

3. Юридичне значення лісів.

4. Землі лісогосподарського призначення.

5. Лісова ділянка.

6. Право власності на ліс.

7. Лісове право України.

8. Лісокористування.

9. Види лісокористування.

10. Державний лісовий кадастр.

11. Лісовпорядкування.

12. Лісова сертифікація.

Контрольні питання:

1. Якими ознаками характеризуються ліси?

2. Що таке землі лісогосподарського призначення?

3. Що таке земельна лісова ділянка?

4. Що таке право власності на ліси? Який його зміст?

5. У якій формі власності можуть перебувати ліси?

6. Дайте визначення поняттю «лісове право України»?

7. Дайте визначення поняттю – паво лісокористування?

8. Охарактеризуйте види права лісокористування?

9. Що таке побічне лісове користування?

10. Що таке загальне і спеціальне управління у сфері використання лісів?

11. Що таке лісовпорядкування?

12. Що таке лісова сертифікація?

Завдання:

Задача 1

ТОВ „Меблі Прикарпаття”, м. Івано-Франківськ (далі – ТОВ), звернулось до Державного підприємства „Хустський лісгосп”, Закарпатська область (далі – ДП) із клопотанням надати лісорубний квиток для проведення рубок головного користування з метою заготівлі деревини для виробництва меблів. У відповіді ДП зазначалось, що видавати вказаний квиток воно не має права, однак дозволяє здійснювати ТОВ рубки на підставі лісорубного квитка, виданого на ім’я ТОВ.

ТОВ погодилось із пропозицією ДП та заготовило 5 тис. куб. м. деревини. Зазначений факт було виявлено Державною екологічною інспекцією у Закарпатській області (далі – Інспекція), яка притягла директора ТОВ до адміністративної відповідальності за спеціальне використання лісових ресурсів без дозволу, а також подало до суду позов до ТОВ про відшкодування заподіяної незаконною вирубкою шкоди.

ТОВ проти позову заперечило, вказавши також, що співвідповідачем повинно бути ДП, яке дозволило вирубку.

Визначити види правовідносин, які виникли.

Який порядок отримання дозвільних документів для заготівлі деревини?

Надати правову оцінку позиції Інспекції.

Надати правову оцінку позиції ТОВ.

Вирішити справу.
Задача 2

Гром. Петренко отримав у власність земельну ділянку площею 15 га для ведення фермерського господарства. Водночас, 2,5 га вказаної земельної ділянки зайнято лісом. У залісненій частині ділянки Петренко розмістив пасіку та розпочав заготівлю деревних соків.

Зазначене було виявлено інспектором лісової охорони Вєсєловським, який наклав на Петренка штраф за спеціальне використання лісових ресурсів без дозволу.

Не погоджуючись із рішенням інспектора, Петренко оскаржив його до суду, вказавши, що використання ним лісової ділянки є загальним, яке не потребує дозволів, крім того за даними Державного земельного кадастру зазначена ділянка не віднесена до земель лісогосподарського призначення, а тому норми лісового законодавства на неї не поширюються.

Визначити види правовідносин, які виникли.

Розкрити поняття “ліс”, порівняти його з поняттям “рослинний світ”.

Надати правову оцінку позиції інспектора.

Надати правову оцінку позиції Петренка.

Вирішити справу.
Задача 3

До лісогосподарського підприємства „Карпатські ліси” (далі – ЛП) звернулось приватне підприємство „Захід-тур” (далі – ПП) із проханням виділити частину лісових угідь та видати лісовий квиток для розміщення об’єктів спортивно-туристичного табору.

ЛП погодилось укласти договір про надання частини лісових угідь на місці залишених зрубів та згарища для розміщення капітальних об’єктів табору за умови, що ПП профінансує проведення лісорозведення на площі 70 га.

Договір було укладено і сторони почали його виконання. Однак начальник територіального органу з питань лісового господарства, дізнавшись про вказаний договір, направив ЛП вимогу про його розірвання, оскільки її укладено з порушенням чинного законодавства.

У відповіді начальнику управління директор ЛП зазначив, що він уклав договір відповідно до статуту ЛП, відповідно до якого воно має право видавати лісові квитки для розміщення туристичних таборів та баз відпочинку.

Управління звернулося до суду із позовом про визнання укладеного ЛП та ПП договору недійсним.

Визначити види правовідносин, які виникли.

Надати правову оцінку укладеному ЛП та ПП договору.

Надати правову оцінку позиції територіального органу з питань лісового господарства.

Вирішити справу.


До теми 14

Правовий режим охорони і використання рослинного світу

Рекомендовані джерела:

1. Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій в схемах: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. Загальна частина. - К. - 1996. – 156с.

2.Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України; Навч. посібник. - К.: Атіка. - 2000. - 216 с.

3. Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник для вузов. - М. - 2004. – 387с.

4. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер. - 2001. - 352 с.

5. Ільницька Н.В. Основи екологічного права. – Львів. - 1997. - 124 с.

6. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб./ Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 352с.

7. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навч. посібник. - 3-є вид. - К: Центр навчальної літератури. - 2006. - 224 с.

8. Камінська Н.В. Екологічне право: навч. посіб./ Н.В. Камінська, А.І. Камінський і ін. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Дакор, 2013. – 247с.

9. Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401с.

10. Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 438с.

11. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене/ Л.О. Бондар, В.В.Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – 368с.

12. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс. – 2012. – 788с.

13. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. АП. Гетьмана та М.В. Шульги. - X.: Право. - 2006. - 384 с.

14.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ед.. Ю.С. Шемшученка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2008. – 720с.

15. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.
Питання для самостійного опрацювання:

Основні поняття і визначення:

1. Рослинний світ.

2. Рослинні ресурси загальнодержавного значення.

3. Рослинні ресурси місцевого значення.

4. Загальне використання природних ресурсів рослинного світу.

5. Спеціальне використання природних ресурсів рослинного світу.Контрольні питання:

1. Дайте визначення поняттю «рослинний світ»?

2. Які рослинні ресурси відносяться до рослинних ресурсів загальнодержавного значення, а які до місцевого?

3. В якому порядку здійснюється використання природних рослинних ресурсів відповідно до Закону «Про рослинний світ»?

4. На які групи за функціональними ознаками умовно можна поділити зелені насадження населених пунктів?

5. Хто здійснює державне управління у сфері охорони та використання рослинного світу?Завдання:

Задача 1

Органами міліції була затримана громадянка Кубишко С., яка біля автовокзалу торгувала пролісками. Крім того, в неї були знайдені збори лікарських трав, в тому числі і радіоли рожевої. Громадянка Кубишко С. пояснила, що трави вже багато років збирає в лісі і робить з них відвари для власного використання, а також інколи надає допомогу сусідам, які до неї звертаються, причому стверджувала, що допомогу надає безкоштовно, все що отримує - добровільна віддяка пацієнтів. Проліски ж знайшла в лісі випадково і вирішила їх продати з метою покращення свого сутужного матеріального становища. Раніше таким не займалася і не вбачає у своїх діях нічого протизаконного, оскільки рослини - це дар природи, який належить всьому людству.

Дати характеристику правовідносинам, що виникли, та законодавству, що їх регулює.

Чи були допущені порушення законодавства громадянкою Кубишко С.?

Вирішити справу.
Задача 2

Інспектор з охорони НПС став свідком забруднення міського скверу добривами з вмістом сірки. В результаті зазначених дій була пошкоджена клумба із квітами та декоративні кущі.

При складані протоколу про виявлене порушення з’ясувалося, що такі ж дії вже здійснює інспектор з контролю за використанням та охороною земель, що також оперативно прибув на місце порушення.

Визначити види правовідносин, які виникли.

Дати характеристику законодавства, що визначає правовий режим зелених насаджень населених пунктів.

Якими мають бути дії інспекторів?

Який порядок притягнення порушника до відповідальності у ситуації, що склалася?

Яким чином і ким має бути розглянута справа про адміністративне правопорушення і накладене стягнення?


Задача 3

В м. Києві було розпочато будівництво православного храму, який повинен стати найбільшим у Європі. Будівництво церкви викликало протест у місцевих жителів, які періодично проводять акції протесту під будівельним забором. Незадоволення громадян викликає те, що будівництво здійснюється в парку, який є єдиною "зеленою зоною", у надзвичайно перевантаженому транспортом районі. З моменту початку будівництва у парку було знищено унікальне різнотрав'я, порушені місця гніздівлі птахів, зникла охоронна табличка "пам'ятка природи". Відповідно до архітектурного проекту заради будівництва церкви, парк буде вирубаний повністю, хоча у Генеральному плані міста ця ділянка зазначена, як зелена зона.


Визначити коло правовідносин.

Розкрити ознаки правового режиму парків та зелених зон.

Чи були допущені порушення законодавства в даному випадку?

Дати правову оцінку.
До теми 16

Правове регулювання охорони та використання атмосферного повітря

Рекомендовані джерела:

1. Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій в схемах: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. Загальна частина. - К. - 1996. – 156с.

2.Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України; Навч. посібник. - К.: Атіка. - 2000. - 216 с.

3. Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник для вузов. - М. - 2004. – 387с.

4. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер. - 2001. - 352 с.

5. Ільницька Н.В. Основи екологічного права. – Львів. - 1997. - 124 с.

6. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб./ Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 352с.

7. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навч. посібник. - 3-є вид. - К: Центр навчальної літератури. - 2006. - 224 с.

8. Камінська Н.В. Екологічне право: навч. посіб./ Н.В. Камінська, А.І. Камінський і ін. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Дакор, 2013. – 247с.

9. Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401с.

10. Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 438с.

11. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене/ Л.О. Бондар, В.В.Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – 368с.

12. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс. – 2012. – 788с.

13. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. АП. Гетьмана та М.В. Шульги. - X.: Право. - 2006. - 384 с.

14.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ед.. Ю.С. Шемшученка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2008. – 720с.

15. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.
Питання для самостійного опрацювання:

Основні поняття та визначення:

1. Атмосферне повітря

2. Нормування в галузі охорони атмосферного повітря

3. Стандартизація в галузі охорони атмосферного повітря

4. Клімат

5. Озоновий шар

6. Залповий викид

7. Аварійний викидКонтрольні питання:

1. Поняття та особливості права користування атмосферним повітрям

2. Види права користування атмосферним повітрям

3. Основні види негативного впливу на атмосферне повітря внаслідок антропогенної діяльності

4.Правове регулювання стандартизації і нормування забруднення атмосферного повітря

5.Нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря та порядок їхньої розробки та затвердження

6.Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у атмосферному повітрі

7.Нормування гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів

8.Документи, що підтверджують право фізичних та юридичних осіб на використання атмосферного повітря

9. Клімат як об’єкт правової охорони

10.Озоновий шар як об’єкт правової охорони

11. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітряЗавдання:

Задача 1

Спільне підприємство у формі ТОВ „Китайські автомобілі”(далі – ТОВ) імпортувало для подальшої реалізації в Україні легкові автомобілі марки „Д.” виробництва Китаю. При проведенні державної реєстрації придбаних громадянами Сорокіним В. та Нагорним П. автомобілів „Д.” в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ (далі – РЕВ ДАІ) було виявлено, що викиди відпрацьованих газів в атмосферне повітря від роботи двигуна таких автомобілів перевищує в 5 разів середні показники для авто такого класу. У зв’язку із вказаним у проведенні державної реєстрації машин Сорокіну В. та Нагорному П. було відмовлено.

Внаслідок зазначеної відмови Сорокін В. та Нагорний П. звернулись до суду із позовом до ТОВ про розірвання договорів купівлі-продажу транспортних засобів та повернення сплаченої суми їх вартості у зв'язку із невідповідністю придбаних машин вимогам чинного атмосфероохоронного законодавства в частині рівнів викидів відпрацьованих газів в атмосферне повітря.

ТОВ проти позову заперечило, вказуючи, що по-перше, чинним законодавством не передбачено отримання будь-яких дозволів для імпорту з метою подальшого продажу транспортних засобів іноземного виробництва в частині викидів ними забруднюючих речовин в повітря; по-друге, автомобілі пройшли митне оформлення, а тому можуть законно реалізовуватись на території України, по-третє, Сорокін В. та Нагорний П. повинні звернутись із позовом до РЕВ ДАІ щодо визнання їх відмови у проведенні державної реєстрації неправомірною.

Визначити види правовідносин, які виникли.

Який порядок допуску до реалізації транспортних засобів в частині нормування їх викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в Україні?

Який повноваження міліції щодо контролю за дотриманням атмосфероохоронного законодавства при використанні транспортних засобів?

Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції РЕВ.

Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції ТОВ.

Вирішити справу.


Задача 2

ПАТ „Добрива України” (далі – ПАТ), яке здійснює виробництво пестицидів, звернулось до Мінприроди в області із клопотанням збільшити встановлений розмір ліміту на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних джерел з огляду на збільшення обсягів виробництва.

Наказом Мінприроди клопотання ПАТ задоволено та збільшено вдвічі ліміт викидів.

Внаслідок перевірки, проведеної інспектором Державною екологічною інспекцією в області виявлено перевищення ПАТ встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, внаслідок чого директора ПАТ притягнуто до адміністративної відповідальності. Посилання директора ПАТ на збільшені ліміти інспектор заперечив, вказавши, що чинним законодавством не передбачено встановлення лімітів на викиди, існують лише вказані нормативи, які ПАТ перевищило.

Директор ПАТ оскаржив дії інспектора до суду як незаконні.

Визначити види правовідносин, які виникли.

Який порядок обмеження та регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в Україні?

Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції Мінприроди.

Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції інспектора.

Надати правову оцінку позиції директора ПАТ.

Вирішити справу.
Задача 3

Працівниками районної санстанції (далі – СЕС) проведено перевірку дотримання чинного законодавства ТОВ „Тепломережі” (далі – ТОВ), яке на умовах концесії надає послуги з теплопостачання мешканцям районного центру. За наслідками перевірки виявлено відсутність у ТОВ встановлених нормативів гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. До отримання відповідних нормативів СЕС зупинено діяльність ТОВ.

ТОВ оскаржило дії та рішення СЕС до суду, вказавши, що (1) СЕС не мало права проводити вказану перевірку, адже не уповноважена на це законодавством, (2) ТОВ надає соціально важливі послуги – забезпечує теплом оселі місцевих жителів, а тому забороняти її діяльність заборонено, (3) стаціонарні джерела ТОВ не потребують встановлення будь-яких нормативів щодо безпечності для атмосферного повітря.

Визначити види правовідносин, які виникли.

Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції СЕС.

Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції ТОВ.

Вирішити справу.
До теми 18

Правові засади охорони та використання природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України

Рекомендовані джерела:

1. Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій в схемах: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. Загальна частина. - К. - 1996. – 156с.

2.Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України; Навч. посібник. - К.: Атіка. - 2000. - 216 с.

3. Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник для вузов. - М. - 2004. – 387с.

4. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер. - 2001. - 352 с.

5. Ільницька Н.В. Основи екологічного права. – Львів. - 1997. - 124 с.

6. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб./ Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 352с.

7. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навч. посібник. - 3-є вид. - К: Центр навчальної літератури. - 2006. - 224 с.

8. Камінська Н.В. Екологічне право: навч. посіб./ Н.В. Камінська, А.І. Камінський і ін. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Дакор, 2013. – 247с.

9. Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401с.

10. Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 438с.

11. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене/ Л.О. Бондар, В.В.Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – 368с.

12. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс. – 2012. – 788с.

13. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. АП. Гетьмана та М.В. Шульги. - X.: Право. - 2006. - 384 с.

14.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ед.. Ю.С. Шемшученка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2008. – 720с.

15. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.
Питання для самостійного опрацювання:

Основні поняття і визначення:

1. Виключна (морська) економічна зона України В(М)ЕЗ

2. Забруднення морського середовища.

3. Захоронення.

4. Континентальний шельф.

Контрольні питання:

1. Яка відмінність між В(м)ЕЗ та континентальним шельфом?

2. Яким чином можуть використовувати природні ресурси у В(М) ЕЗ України держави, які не мають виходу до моря?

3. Яким чином можуть проводити морські наукові дослідження у В(М)ЕЗ України держави, які не мають виходу до моря?

4. Україна отримала безперечні та об’єктивні докази того, що судно, яке здійснює плавання, допустило порушення законодавства норм міжнародного права і скинуло забруднюючі речовини, внаслідок чого заподіяно шкоду стану узбережжя. Які дії з боку України повинні бути проведені?

5. Складіть таблицю відповідальності за законом України „Про виключну (морську) економічну зону України” (з даними про вид правопорушення та санкції).Завдання:

Задача 1

Під час приведення чинного природоохоронного законодавства у відповідність із положеннями Конституції України робочою групою із розробки законопроекту щодо внесення відповідних змін до законодавства, зокрема, встановлено, що ст. 13 Основного закону України природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу, від імені якого права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Аналогічні положення містяться і в Законі України „Про економічну самостійність України” (ст. 4).

Водночас, норми Закону України „Про виключну (морську) економічну зону України”, зокрема, його ст. 4, у відповідній частині базуються на інших вихідних принципах, які випливають з положень Конвенції ООН з морського права 1982 р. (далі – Конвенція).

З огляду на викладені обставини члени робочої групи звернулись до народних депутатів України з метою спонукати їх звернутись до Конституційного Суду України з клопотанням щодо перевірки на відповідність Конституції України положень Конвенції та офіційного тлумачення ст. 13 Основного закону у цій частині.

Які види правовідносин виникли?

Які особливості виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу як об'єктів екологічного права?

В чому, на Вашу думку, полягає невідповідність положень ст. 13 Конституції України та Закону України „Про виключну (морську) економічну зону України” щодо визначення статусу відповідних об’єктів?

Які зміни слід внести до вищевказаних нормативно-правових актів для того, щоб їх положення базувались на єдиних принципах?

Чи підлягають вказані питання розгляду Конституційним Судом України? Яке рішення щодо цих питань має бути прийняте?


Задача 2

Органами рибоохорони затримано риболовецький сейнер під прапором Нідерландів, який здійснював вилов цінних видів риби, допустив скидання паливно-мастильних матеріалів, відходів від очистки рибних та інших ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України без спеціального дозволу на здійснення такої діяльності.

У процесі перевірки суднових документів та сейнера було встановлено, що це не перша спроба рибалок іноземної держави здійснювати добування живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні нашої держави, внаслідок чого їй заподіяно збитків на суму близько 800 тис. грн.

Керівник рибоохорони виніс постанову про накладення на капітана судна штрафу у розмірі 150 мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією знарядь, за допомогою яких вчинено порушення та звернувся до суду з позовом про відшкодування завданих збитків.

Капітан сейнера оскаржив постанову про накладення штрафу як незаконну, а в суді заявив зустрічний позов про відшкодування йому заподіяної моральної шкоди внаслідок незаконних дій працівників і керівника рибоохорони у процесі здійснення контролю.
Визначити види правовідносин, які виникли.

Який порядок вилову риби в виключній (морській) економічній зоні передбачено чинним законодавством?

Надати правову оцінку діям працівників рибоохорони.

Надати правову оцінку діям капітана сейнера.

Вирішити справу.
Задача 3

Прикордонною службою у виключній (морській) економічній зоні України затримано судно під прапором іноземної держави, яке допустило скидання пально-мастильних матеріалів. Під час обстеження судна було виявлено щойно виловлені цінні породи риби.

Екіпаж було затримано, улов конфісковано, а судно доправлено до порту, де інспектор з охорони Чорного моря виніс постанову про накладення на капітана судна штрафу.

Капітан оскаржив постанову про накладення на нього штрафу. Він вважає її незаконною, також незаконним вважає затримання, оскільки судно було затримано за межами територіального моря України, отже, природні ресурси не належать державі і можуть використовуватися вільно, а представники України перевищили свої повноваженя, і вимагає компенсації збитків.

Визначити коло правовідносин.

Чи розповсюджується юрисдикція України на виключну (морську) економічну зону?

Чи правомірні дії інспектора та прикордонної служби?

Вирішити справу.До теми 19

Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій

Рекомендовані джерела:

1. Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій в схемах: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. Загальна частина. - К. - 1996. – 156с.

2.Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України; Навч. посібник. - К.: Атіка. - 2000. - 216 с.

3. Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник для вузов. - М. - 2004. – 387с.

4. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер. - 2001. - 352 с.

5. Ільницька Н.В. Основи екологічного права. – Львів. - 1997. - 124 с.

6. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб./ Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 352с.

7. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навч. посібник. - 3-є вид. - К: Центр навчальної літератури. - 2006. - 224 с.

8. Камінська Н.В. Екологічне право: навч. посіб./ Н.В. Камінська, А.І. Камінський і ін. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Дакор, 2013. – 247с.

9. Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401с.

10. Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 438с.

11. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене/ Л.О. Бондар, В.В.Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – 368с.

12. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс. – 2012. – 788с.

13. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. АП. Гетьмана та М.В. Шульги. - X.: Право. - 2006. - 384 с.

14.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ед.. Ю.С. Шемшученка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2008. – 720с.

15. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.
Питання для самостійного опрацювання:

Основні поняття і визначення:

 1. Надзвичайна екологічна ситуація.

 2. Надзвичайний стан.

 3. Зона надзвичайної екологічної ситуації.

 4. Зона екологічного лиха.

 5. Екологічна криза.

 6. Правовий режим надзвичайного стану.

Контрольні питання:

 1. Дайте визначення поняття «надзвичайна екологічна ситуація»?

 2. Що Ви розумієте під поняттям «зона екологічного лиха»?

 3. Охарактеризуйте підстави і механізм визнання території зоною надзвичайної екологічної ситуації.

 4. Які групи підстав можуть викликати надзвичайну екологічну ситуацію?

 5. Охарактеризуйте основні нормативно-правові акти, що виносяться в процесі оголошення окремої території України зоною надзвичайної екологічної ситуації.

Охарактеризуйте правовий режим надзвичайного стану.
Завдання:
Задача 1

Після проведення ремонтних робіт на третьому енергоблоці Рівненської АЕС після вимушеної зупинки через кілька днів його знову було введено в дію. Однак в процесі повторної аварійної зупинки відбувся викид у довкілля радіоактивних речовин, в результаті якого радіоактивне забруднення поширилось на територію майже всієї Рівненської області.

Заступник директора АЕС Сидорчук В. у своєму виступі по місцевому телебаченню закликав населення до спокою, бо у відповідності до Міжнародної шкали тяжкості подій на атомних електростанціях, третій ступінь аварії на АЕС, за яким було оцінено цей інцидент, не є небезпечним для їх життя і здоров’я.

На сесії міської Ради виступив Головний лікар-радіоеколог Рівненської області і повідомив цифри, які свідчать про те, що за останній час почастішали звернення до медичних установ осіб, хворих на хронічні захворювання, хвороби щитовидної та вилочкової залоз та ін. Збільшилась кількість хворих дітей. Лікар пов’язав ці факти з недавнім інцидентом на АЕС.

Громадяни Соловей П. та Орлова О. звернулись до суду з позовом до АЕС про відшкодування завданої їх здоров’ю шкоди та визнання за ними статусу громадян, які потерпіли від наслідків прояву радіаційної безпеки.

Визначити коло правовідносин, які мають місце.

Який правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії?

Вирішити справу.


Задача 2

У морську акваторію м. Маріуполь на відстані майже дві милі від берега підійшли чотири танкери з мазутом, які належать російському ВАТ “Волгатанкер” (Самара). Під час відстою на зовнішньому рейді до відкриття кордону один з чотирьох танкерів скинув у море велику кількість нафтопродуктів. Пляма мазуту розміром 1,5 Х 6 км і товщиною 1,5 – 3 см “у голові” плями почала рухатись у відкрите море, однак при зміні вітру вона могла б “прибитись” до узбережжя вздовж Білосарайської коси, де знаходяться сотні пансіонатів, баз відпочинку для дітей і дорослих. Від Головного інспектора по охороні Азовського моря інформацію про можливість забруднення узбережжя було передано територіальним інспекціям Запорізької області та Автономної Республіки Крим.Визначити коло суспільних відносин, що склались.

Які заходи щодо зменшення та ліквідації наслідків забруднення мають бути застосовані?

Вирішити справу.
До теми 20

Правове регулювання поводження з відходами

Рекомендовані джерела:

1. Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій в схемах: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. Загальна частина. - К. - 1996. – 156с.

2.Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України; Навч. посібник. - К.: Атіка. - 2000. - 216 с.

3. Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник для вузов. - М. - 2004. – 387с.

4. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер. - 2001. - 352 с.

5. Ільницька Н.В. Основи екологічного права. – Львів. - 1997. - 124 с.

6. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб./ Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 352с.

7. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навч. посібник. - 3-є вид. - К: Центр навчальної літератури. - 2006. - 224 с.

8. Камінська Н.В. Екологічне право: навч. посіб./ Н.В. Камінська, А.І. Камінський і ін. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Дакор, 2013. – 247с.

9. Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401с.

10. Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 438с.

11. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене/ Л.О. Бондар, В.В.Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – 368с.

12. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс. – 2012. – 788с.

13. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. АП. Гетьмана та М.В. Шульги. - X.: Право. - 2006. - 384 с.

14.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ед.. Ю.С. Шемшученка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2008. – 720с.

15. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.
Питання для самостійного опрацювання:

Основні поняття і визначення:

1. Відходи

2. Види відходів

3. Групи відходів.

4. Класи відходів.

5. Токсичні відходи.

6. Відходи виробництва.

7. Відходи споживання.

8. Радіоактивні відходи.

9. Правовий режим поводження з відходами.

10. Правовий режим небезпечних відходів.

11. Правовий режим радіоактивних відходів.Контрольні питання:

1. Дайте визначення поняттю «відходи»?

2. На які види, групи та класи поділяються відходи?

3. На які класи за ступенем шкідливого впливу поділяються відходи? Проаналізуйте їх.

4. Якими бувають відходи споживання?

5. Якими бувають радіоактивні відходи?

6. Що таке правовий режим поводження з відходами?

7. Проаналізуйте дефініцію – правовий режим небезпечних відходів?

8. Що таке правовий режим небезпечних відходів?

9. Хто здійснює контроль у сфері поводження з відходами?

10. Які види контролю Ви знаєте?

Завдання:

Задача

Під час транспортування рідких відходів хімічного виробництва водій вантажного автомобіля Максимчук М.Ф. не впорався з керуванням, автомобіль потрапив у кювет і перекинувся. При цьому відбувся витік рідини, яка потрапила із дощем у ставок.

У ході розслідування ДТП було встановлено, що вини водія немає, оскільки аварія виникла через невлаштованість дорожнього покриття.

На суді у якості співвідповідачів було залучене обласне управління по будівництву та експлуатації автомобільних доріг, представники якого зазначили, що не несуть відповідальності за вказаний випадок, оскільки дана ділянка є аварійно-небезпечною, про що стоїть попереджувальний дорожній знак, до того ж, як наполягають представники облавтодору, вантажівка належить не їм, а тому вони не можуть нести відповідальність за джерело підвищеної небезпеки незалежно від вини.

Представник АТ “Заграва”, якому належить автомобіль, заявив, що, якби не дефекти покриття дороги, то такий випадок взагалі б не трапився.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Чи обґрунтовані заяви відповідачів?

Чи підлягає позов задоволенню?

Вирішити справу.

До теми 21

Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах, сільському господарстві, промисловості та на транспорті

Рекомендовані джерела:

1. Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій в схемах: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. Загальна частина. - К. - 1996. – 156с.

2.Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України; Навч. посібник. - К.: Атіка. - 2000. - 216 с.

3. Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник для вузов. - М. - 2004. – 387с.

4. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер. - 2001. - 352 с.

5. Ільницька Н.В. Основи екологічного права. – Львів. - 1997. - 124 с.

6. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб./ Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 352с.

7. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навч. посібник. - 3-є вид. - К: Центр навчальної літератури. - 2006. - 224 с.

8. Камінська Н.В. Екологічне право: навч. посіб./ Н.В. Камінська, А.І. Камінський і ін. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Дакор, 2013. – 247с.

9. Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401с.

10. Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 438с.

11. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене/ Л.О. Бондар, В.В.Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – 368с.

12. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс. – 2012. – 788с.

13. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. АП. Гетьмана та М.В. Шульги. - X.: Право. - 2006. - 384 с.

14.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ед.. Ю.С. Шемшученка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2008. – 720с.

15. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.
Питання для самостійного опрацювання:

Основні поняття і визначення:

1.Природне урбанізоване середовище

2.Генеральна схема забудови території

3. Генеральний план населеного пункту

4. Містобудівна документація

5. План червоних ліній

6. Агрохімікати і пестициди

7. Меліорація земель

8. Екологізація промисловості

9. Екологізація транспортуКонтрольні питання:

1. Що Ви розумієте під поняттям «урбанізоване природне середовище»?

2. Як здійснюється забудова території держави України?

3. Яких стандартів і нормативів повинні придержуватись суб’єкти промисловості?

4. Які екологічні вимоги діють в сільському господарстві?

5. Яким екологічним вимогам повинен відповідати транспорт на території України?


До теми 22

Правові засади екологічного аудиту

Рекомендовані джерела:

1. Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій в схемах: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. Загальна частина. - К. - 1996. – 156с.

2.Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України; Навч. посібник. - К.: Атіка. - 2000. - 216 с.

3. Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник для вузов. - М. - 2004. – 387с.

4. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер. - 2001. - 352 с.

5. Ільницька Н.В. Основи екологічного права. – Львів. - 1997. - 124 с.

6. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб./ Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 352с.

7. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навч. посібник. - 3-є вид. - К: Центр навчальної літератури. - 2006. - 224 с.

8. Камінська Н.В. Екологічне право: навч. посіб./ Н.В. Камінська, А.І. Камінський і ін. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Дакор, 2013. – 247с.

9. Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401с.

10. Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 438с.

11. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене/ Л.О. Бондар, В.В.Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – 368с.

12. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс. – 2012. – 788с.

13. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. АП. Гетьмана та М.В. Шульги. - X.: Право. - 2006. - 384 с.

14.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ед.. Ю.С. Шемшученка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2008. – 720с.

15. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.
Питання для самостійного опрацювання:

Основні поняття і визначення:

1. Екологічний аудит

2. Добровільний аудит

3. Обов’язковий аудит

4. Еколого-аудиторська діяльність

5. Критерії екологічного аудитуКонтрольні питання:

1. Що таке екологічний аудит?

2. В яких формах може бути проведений екологічний аудит?

3. Охарактеризуйте процес проведення екологічного аудиту.

4. Які критерії екологічного аудиту Вам відомі?

5. Які відомості надаються у висновку екологічного аудиту?


До теми 23

Основні засади міжнародного права навколишнього середовища

Рекомендовані джерела:

1. Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій в схемах: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. Загальна частина. - К. - 1996. – 156с.

2.Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України; Навч. посібник. - К.: Атіка. - 2000. - 216 с.

3. Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник для вузов. - М. - 2004. – 387с.

4. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер. - 2001. - 352 с.

5. Ільницька Н.В. Основи екологічного права. – Львів. - 1997. - 124 с.

6. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб./ Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 352с.

7. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навч. посібник. - 3-є вид. - К: Центр навчальної літератури. - 2006. - 224 с.

8. Камінська Н.В. Екологічне право: навч. посіб./ Н.В. Камінська, А.І. Камінський і ін. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Дакор, 2013. – 247с.

9. Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401с.

10. Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 438с.

11. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене/ Л.О. Бондар, В.В.Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – 368с.

12. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс. – 2012. – 788с.

13. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. АП. Гетьмана та М.В. Шульги. - X.: Право. - 2006. - 384 с.

14.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ед.. Ю.С. Шемшученка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2008. – 720с.

15. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.
Питання для самостійного опрацювання:

Основні поняття і визначення:

 1. Міжнародне екологічне право

 2. Суб’єкти і об’єкти міжнародного екологічного права

 3. Принципи міжнародного екологічного права

 4. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

Контрольні питання:

 1. Дайте визначення поняттю міжнародне екологічне право.

 2. Назвіть суб’єкти міжнародних екологічних відносин

 3. Що є об’єктами міжнародного екологічного права?

 4. Сформулюйте поняття джерел міжнародного екологічного права

 5. Охарактеризуйте джерела міжнародного екологічного права

 6. Розкрийте зміст поняття міжнародно-правової екологічної відповідальності за екологічні правопорушення.

 7. Які нормативно-правові акти регламентують притягнення винних до міжнародно-правової відповідальності за екологічні правопорушення?

Яким органом вирішуються міжнародні екологічні спори?
До теми 24

Основи європейського права навколишнього середовища

Рекомендовані джерела:

1. Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій в схемах: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. Загальна частина. - К. - 1996. – 156с.

2.Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України; Навч. посібник. - К.: Атіка. - 2000. - 216 с.

3. Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник для вузов. - М. - 2004. – 387с.

4. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер. - 2001. - 352 с.

5. Ільницька Н.В. Основи екологічного права. – Львів. - 1997. - 124 с.

6. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб./ Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 352с.

7. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навч. посібник. - 3-є вид. - К: Центр навчальної літератури. - 2006. - 224 с.

8. Камінська Н.В. Екологічне право: навч. посіб./ Н.В. Камінська, А.І. Камінський і ін. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Дакор, 2013. – 247с.

9. Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401с.

10. Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 438с.

11. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене/ Л.О. Бондар, В.В.Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – 368с.

12. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс. – 2012. – 788с.

13. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. АП. Гетьмана та М.В. Шульги. - X.: Право. - 2006. - 384 с.

14.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ед.. Ю.С. Шемшученка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2008. – 720с.

15. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.
Питання для самостійного опрацювання:

Основні поняття і терміни:

1.Право навколишнього середовища ЄС.

2.Принципи права навколишнього середовища ЄС.

3.Система законодавства права навколишнього середовища ЄС.Контрольні питання:

1.Що являє собою право навколишнього середовища ЄС?

2.Які принципи права навколишнього середовища ЄС Вам відомі?

3.Що таке горизонтальне законодавство права навколишнього середовища ЄС?

4. Що розуміють під Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства ЄС?
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Теми рефератів:
1. Поняття екологічного права.

2. Предмет і об’єкт екологічного права.

3. Методи екологічного права.

4. Система екологічного права.

5. Принципи екологічного права.

6. Екологічне право як галузь науки і навчальна дисципліна.

7. Загальна характеристика джерел екологічного права.

8. Загальна характеристика екологічних прав громадян.

9. Право громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

10. Право вільного доступу до екологічної інформації.

11. Гарантії реалізації екологічних прав громадян.

12. Захист екологічних прав громадян.

13. Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

14. Природні ресурси – надбання Українського народу.

15. Поняття та зміст права власності на природні ресурси.

16. Форми власності на природні ресурси.

17. Право природокористування.

18. Правове забезпечення екологічної безпеки.

19. Правове забезпечення екологічної безпеки при поводжені з небезпечними хімічними речовинами.

20. Правове забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки.

21. Правові засади забезпечення біологічної та генетичної безпеки.

22. Система державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

23. Екологічне програмування та прогнозування.

24. Державний моніторинг довкілля.

25. Екологічне ліцензування.

26. Екологічна експертиза: роль і значення

27. Екологічний аудит: поняття і сутність

28. Екологічний контроль – основна функція управління

29. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення.

30. Правові засади охорони та використання земель.

31. Правові засади охорони та використання вод.

32. Правові засади охорони та використання надр.

33. Правові засади охорони та використання атмосферного повітря.

34. Правові засади охорони та використання тваринного світу.

35. Правові засади охорони та використання рослинного світу.

36. Правові засади охорони та використання лісів.

37. Правове регулювання поводження з відходами.

38. Правові засади раціонального використання екологічної мережі України.

39. Правові засади охорони та використання природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал