Програма навчальної дисципліни екологічне право опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка3/7
Дата конвертації16.01.2017
Розмір1.98 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

До теми 2

Джерела екологічного права

Рекомендовані джерела:

1. Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій в схемах: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. Загальна частина. - К. - 1996. – 156с.

2.Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України; Навч. посібник. - К.: Атіка. - 2000. - 216 с.

3. Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник для вузов. - М. - 2004. – 387с.

4. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер. - 2001. - 352 с.

5. Ільницька Н.В. Основи екологічного права. – Львів. - 1997. - 124 с.

6. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб./ Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 352с.

7. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навч. посібник. - 3-є вид. - К: Центр навчальної літератури. - 2006. - 224 с.

8. Камінська Н.В. Екологічне право: навч. посіб./ Н.В. Камінська, А.І. Камінський і ін. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Дакор, 2013. – 247с.

9. Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401с.

10. Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 438с.

11. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене/ Л.О. Бондар, В.В.Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – 368с.

12. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс. – 2012. – 788с.

13. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. АП. Гетьмана та М.В. Шульги. - X.: Право. - 2006. - 384 с.

14.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ед.. Ю.С. Шемшученка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2008. – 720с.

15. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.

Питання для самостійного опрацювання

Основні поняття і визначення:

1. Джерела екологічного права

2. Конституція як джерело екологічного права

3. Кодифіковані нормативно-правові акти як джерела екологічного права

4. Підзаконні нормативно-правові акти та їх роль в екологічному законодавстві

5.Локальні акти в системі джерел екологічного праваКонтрольні питання:

1.Визначити поняття та розкрити види джерел екологічного права.

2.Проаналізувати:


  • проблеми імплементації міжнародних еколого-правових норм в екологічне законодавство України;

  • проблеми адаптації національного екологічного законодавства до екологічного законодавства Європейського Союзу;

  • місце роз’яснень вищих судових інстанцій щодо застосування екологічного законодавства у системі джерел екологічного права.


Завдання

У зв’язку із збільшенням кількості порушень природоохоронного і санітарного законодавства в осінній період, а саме масовим спалюванням опалого листя і сміття на прибудинкових територіях, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, скверах та інших зонах зелених насаджень та на газонах в період листопаду в Луцьку заборонено спалювати листя і побутові відходи. Відповідне розпорядження підписав Сумський міський голова.

Також доручено керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності тримати на постійному контролі санітарно–екологічний стан власних та прилеглих територій, санітарно–захисних зон та забезпечити своєчасне вивезення відходів на спеціалізоване звалище, не допускати фактів спалювання відходів, а Державній екологічній інспекції у Сумській області та міській санепідемстанції з метою виявлення фактів спалювання опалого листя, залишків городньої рослинності та сміття організувати систематичне проведення рейдів на території Сум та Сумського району, особливо у вечірній час та вихідні дні.

Це розпорядження підприємством «Сервіс–люкс» було оскаржено до суду, оскільки восени прийнято спалювати опале листя, це є нормальним і не суперечить законодавству.

Також підприємством було оскаржено рішення міської ради, відповідно до якого було встановлено плату за проїзд центральними вулицями міста.
Визначити види правовідносин, які виникли.

Чи відповідає вимогам чинного законодавства розпорядження міського голови?

До теми 3
Екологічні правовідносини

Рекомендовані джерела:

1. Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій в схемах: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. Загальна частина. - К. - 1996. – 156с.

2.Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України; Навч. посібник. - К.: Атіка. - 2000. - 216 с.

3. Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник для вузов. - М. - 2004. – 387с.

4. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер. - 2001. - 352 с.

5. Ільницька Н.В. Основи екологічного права. – Львів. - 1997. - 124 с.

6. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб./ Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 352с.

7. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навч. посібник. - 3-є вид. - К: Центр навчальної літератури. - 2006. - 224 с.

8. Камінська Н.В. Екологічне право: навч. посіб./ Н.В. Камінська, А.І. Камінський і ін. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Дакор, 2013. – 247с.

9. Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401с.

10. Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 438с.

11. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене/ Л.О. Бондар, В.В.Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – 368с.

12. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс. – 2012. – 788с.

13. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. АП. Гетьмана та М.В. Шульги. - X.: Право. - 2006. - 384 с.

14.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ед.. Ю.С. Шемшученка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2008. – 720с.

15. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.

Питання для самостійного опрацювання

Основні поняття і визначення:

1.Екологічні правовідносини

2.Об’єкт і суб’єкт екологічних правовідносини

3.Зміст екологічних правовідносин

4.Підстави виникнення, зміни та припинення екологічних правовідносин

Контрольні питання:

1.Що таке екологічні правовідносини?

2.Що є об’єктом екологічних правовідносини?

3.Чи можуть змінюватись екологічні правовідносини?

4.Які види екологічних правовідносин Вам відомі?

5.В чому полягає реалізація екологічних правовідносин?

6.Хто є суб’єктами екологічних правовідносин?

Завдання:

Задача 1

Екологічна організація Екосвіт звернулась із заявами до обласного управління Мінприроди та найбільших забруднювачів повітря району з проханням надати інформацію щодо обсягів викидів у повітря шкідливих речовин та їх складу. Метою отримання інформації було проведення громадської екологічної експертизи впливу хімічного виробництва ТОВ Хімтекс на мешканців району.

Управління Мінприроди відмовило у наданні інформації, пославшись на її відсутність. Підприємства, що здійснюють викиди шкідливих речовин, взагалі не відреагували на звернення.

ТОВ Хімтекс звернулося до суду з позовом про зобов’язання Екосвіту припинити дії, спрямовані на розголошення ноу-хау виробництва шляхом намагання з’ясувати формули хімічних речовин та методики їх синтезу та з вимогою до управління Мінприроди заборонити надавати подібну інформацію організації Екосвіт.

Визначити види правовідносин, що виникли.

Проаналізувати правомірність дій кожного з учасників ситуації.

Якими мають бути у даному випадку дії організації Екосвіт, спрямовані на збір необхідної для проведення громадської екологічної експертизи інформації і її проведення?

Задача 2

Під час проведення чергового рейду по контролю за додержанням екологічного законодавства на території регіонального ландшафтного парку інспектором районної екологічної інспекції було накладено адміністративне стягнення на громадян, які розташували намети, розводили вогнища, збирали гриби та ягоди, здійснювали рибальство та купалися у заповідній зоні.

Громадянин Міщенко В. у протоколі заперечив проти накладення стягнення. Він не вбачає у своїх діях порушення законодавства, оскільки має право на відпочинок відповідно до Конституції України і рибальство здійснював незабороненим способом.

Визначити види правовідносин, що виникли.

Дати характеристику екологічних прав, про які йдеться в задачі.

Розглянути варіант, коли зазначені дії відбувалися у приміській зеленій зоні.

Вирішити справу.
Задача 3

У процесі будівництва сталеливарного заводу в м. Біла Церква Київської області ініціативна група на чолі з хіміком Олексієм Іваницьким звернулась до виконкому міської ради з пропозицією провести громадську екологічну експертизу матеріалів розміщення вказаного заводу, враховуючи, що його експлуатація може суттєво погіршити екологічну обстановку в регіоні та викликати зростання захворюваності місцевого населення.

Виконком міськради відмовив Іваницькому у задоволенні цієї пропозиції, мотивувавши свою позицію тим, що відповідна проектна документація вже була об'єктом комплексної державної експертизи, а тому відсутня потреба у проведенні громадської екологічної експертизи. Отримавши відмову, О.Іваницький за підтримки місцевої екологічної організації почав вимагати проведення прилюдного обговорення матеріалів будівництва заводу, а також оскаржив вищевказану відмову виконкому до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли.

Надати характеристику екологічних прав, про які йдеться в задачі.

Проаналізувати позицію О.Іваницького та виконкому міськради.

Вирішити справу.

До теми 6

Правове забезпечення екологічної безпеки

Рекомендовані джерела:

1. Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій в схемах: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. Загальна частина. - К. - 1996. – 156с.

2.Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України; Навч. посібник. - К.: Атіка. - 2000. - 216 с.

3. Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник для вузов. - М. - 2004. – 387с.

4. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер. - 2001. - 352 с.

5. Ільницька Н.В. Основи екологічного права. – Львів. - 1997. - 124 с.

6. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб./ Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 352с.

7. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навч. посібник. - 3-є вид. - К: Центр навчальної літератури. - 2006. - 224 с.

8. Камінська Н.В. Екологічне право: навч. посіб./ Н.В. Камінська, А.І. Камінський і ін. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Дакор, 2013. – 247с.

9. Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401с.

10. Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 438с.

11. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене/ Л.О. Бондар, В.В.Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – 368с.

12. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс. – 2012. – 788с.

13. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. АП. Гетьмана та М.В. Шульги. - X.: Право. - 2006. - 384 с.

14.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ед.. Ю.С. Шемшученка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2008. – 720с.

15. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.

Питання для самостійного опрацювання

Основні поняття та визначення:

1. Екологічна безпека.

2. Національна безпека.

3. Суб’єкти і об’єкти екологічної безпеки.

4. Ядерна (радіаційна) безпека.

5. Хімічна безпека.

6. Біологічна безпека.

7. Генетична безпека.Контрольні питання:

1. Що таке екологічна безпека?

2. Що є об’єктами екологічної безпеки?

3. Які Ви знаєте види екологічної безпеки?

4. Чи є тотожними за юридичним змістом поняття «ядерна» та «радіаційна» безпека?

5. Що таке хімічні речовини?

6. Що таке небезпечні речовини?

7. Що таке об’єкти підвищеної небезпеки?

8. Що таке об’єкт підвищеної небезпеки?

9. За якими критеріями можна класифікувати небезпечні речовини?

10. Що таке потенційно небезпечний об’єкт?

11. Що таке біологічна безпека?

12. Що таке генетична безпека?

Завдання:

Задача 1.

Державною екологічною інспекцією в Сумській області проведено перевірку факту забруднення атмосферного повітря підприємством "ВМД" у результаті його виробничої діяльності.

Згідно з попередніми даними підприємство здійснювало виробництво деревинного вугілля у двох вугільних печах методом сухофазного піролізу.

Перевіркою на місці було встановлено ряд порушень вимог чинного природоохоронного законодавства: відсутність проектної документації з розділом ОВНС на виробництво деревинного вугілля та позитивного висновку державної екологічної експертизи; не витримана санітарно-захисна зона підприємства. Виявлено, що фактично промисловий майданчик підприємства, межує з усіх сторін із жилою зоною: з півночі – на 55м, з півдня – 140м, з заходу – 125 м, зі сходу – 90м. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не відповідають матеріальному балансу виробництва деревного вугілля.

Для отримання остаточних висновків щодо несанкціонованої діяльності даного підприємства, залучено обласну санітарно-епідеміологічну станцію, яка має встановити якість повітря в жилій зоні, прилеглій до "ВМД".

Визначити коло правовідносин.

Чи були допущені в даному випадку порушення екологічного законодавства? Які заходи повинні бути вжиті для усунення правопорушень?

Вирішити справу.


Задача 3.

Подорожуючи Україною легковим автомобілем, працівник посольства Польщі в Україні громадянин Г., був зупинений в Одеській області поблизу с. Приморське особами у формі дуже подібній до форменого одягу працівників ДАІ МВС України. Дані особи представилися як представники громадської організації "Українське вільне козацтво", що здійснюють перевірки дотримання вимог екологічної безпеки та проведення тестування транспортних засобів.

Після проведення вимірювання та тестування транспортного засобу на рівень викидів у атмосферне повітря СО, громадянину Г. була представлена квитанція на оплату штрафу за порушення норм екологічної безпеки, який він має оплатити на місці. На заперечення громадянина Г. сплатити штраф на місці були представлено копію рішення Приморської сільради щодо повноважень громадської організації "Українське вільне козацтво" підтримувати громадський порядок.

З приводу даного інциденту юридична служба посольства Польщі звернулася до Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України за роз’ясненнями щодо правових підстав та порядку здійснення контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки на транспорті.

Визначити коло суспільних відносин.

Правові засади здійснення державного та громадського контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки на транспорті.

Підготувати роз’яснення державних органів.

До теми 7

Економіко-правовий механізм природокористування та охорони навколишнього природного середовища

Рекомендовані джерела:

1. Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій в схемах: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. Загальна частина. - К. - 1996. – 156с.

2.Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України; Навч. посібник. - К.: Атіка. - 2000. - 216 с.

3. Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник для вузов. - М. - 2004. – 387с.

4. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер. - 2001. - 352 с.

5. Ільницька Н.В. Основи екологічного права. – Львів. - 1997. - 124 с.

6. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб./ Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 352с.

7. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право: Навч. посібник. - 3-є вид. - К: Центр навчальної літератури. - 2006. - 224 с.

8. Камінська Н.В. Екологічне право: навч. посіб./ Н.В. Камінська, А.І. Камінський і ін. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Дакор, 2013. – 247с.

9. Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401с.

10. Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 438с.

11. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене/ Л.О. Бондар, В.В.Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – 368с.

12. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс. – 2012. – 788с.

13. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. АП. Гетьмана та М.В. Шульги. - X.: Право. - 2006. - 384 с.

14.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ед.. Ю.С. Шемшученка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2008. – 720с.

15. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.
Питання для самостійного опрацювання:

Основні поняття та визначення:

1. Економічний механізм екологічного регулювання.

2. Економічний механізм забезпечення охорони довкілля.

3. Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

4. Екологічний податок.

5. Екологічний збір.

6. Фінансування галузі екології.

7. Стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища.Контрольні питання:

1. Що таке економічний механізм екологічного регулювання?

2. Дайте визначення поняття економічний механізм забезпечення охорони довкілля в вузькому і широкому розумінні?

3. Охарактеризуйте економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища?

4. Визначте особливості екологічного оподаткування?

5. Чим екологічний податок відрізняється від екологічного збору?

6. Що таке екологічне стимулювання?

7. Охарактеризуйте екологічне фінансування?Завдання:

Задача1

ВАТ „Ферросплав” (далі – ВАТ) звернулось до ДПА в Харківській області із заявою про зменшення вдвічі збору за скиди та викиди забруднюючих речовин та про повне звільнення від плати за розміщення відходів. В обгрунтування заяви ВАТ зазначило, що ним вживаються заходи щодо запровадження екологічно безпечних технологій, у зв’язку із чим обсяги скидів та викидів зменшено вдвічі, а мінімальні обсяги відходів взагалі дозволяють відмовитись від потреби у їх розміщенні.

Розглянувши заяву ВАТ, в.о. голови ДПА видав розпорядження, яким в порядку експерименту зменшив ставки збору за скиди та викиди в 1,75 рази, а також повністю звільнив ВАТ від плати за розміщення відходів.

Прокурор області опротестував розпорядження в.о. голови ДПА як незаконне.

Визначити види правовідносин, що склалися.

Яким є порядок встановлення та зміни збору за забруднення НПС?

Проаналізувати законність розпорядження в.о. голови ДПА.

Надати правову оцінку протесту прокурора.

Вирішити справу.
Задача 2

За рішенням Маріупольської міської ради Донецької області металургійному комбінату в якості субвенції із міського бюджету було виділено 1,5 млн. гривень для проведення природоохоронних заходів.

При перевірці правильності використання наданих коштів міськрадою було виявлено, що 45 % виділеної суми використано на будівництво житлового будинку для працівників комбінату, капітальний ремонт бази відпочинку, 5 % акумульовано в фонді реагування на надзвичайні ситуації підприємства, і лише 50 % спрямовано за призначенням – на закупівлю фільтраційного обладнання та приладів контролю скидів та викидів.

Міськрада звернулась до суду із позовом до комбінату про повернення коштів, які були використані не на ті цілі, на які надавались.

Комбінат проти позову заперечив, вказавши, що чинним бюджетним законодавством не передбачено повернення коштів, наданих на правах субвенцій.

Визначити види правовідносин, що склалися.

Які заходи є природоохоронними?

Який порядок надання коштів місцевих бюджетів для фінансування природоохоронних заходів?

Проаналізувати позицію міськради, викладену в позові.

Надати правову оцінку позиції комбінату.

Вирішити справу.
Задача 3

При в’їзді на особистому автомобілі „Деу-Ланос” до м. Львова гром. Діденко був зупинений інспектором ДАІ для перевірки вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автомобіля і шкідливого спливу їх факторів на навколишнє середовище.

За результатами проведених замірів було зафіксовано значне перевищення встановлених нормативів, за результатами чого Діденка було притягнуто до адміністративної відповідальності та заборонено йому використовувати автомобіль до приведення його у відповідність до вимог екологічного законодавства.

Діденко оскаржив вказані дії інспектора, вказавши, що (1) автомобіль проходить регулярні техогляди на фірмових СТО, а також пройшов державний техогляд, а тому жодного правопорушення в його діях не може бути, (2) автомобіль допущений до продажу та серійного виробництва в Україні, а тому насправді повністю відповідає вимогам щодо вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах.

Визначити види правовідносин, що склалися.

Розкрити особливості правового регулювання застосування платежів за забруднення НПС автотранспортними засобами.

Проаналізувати правомірність дій інспектора.

Надати правову оцінку позиції Діденка.

Вирішити справу.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал