Програма навчальної дисципліни цивільне та сімейне право (Частина 2) опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка6/8
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.79 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ


Словесні методи навчання:

 • Розповідь — це метод навчання, який передбачає оповідну, описову форми розкриття навчального матеріалу.

 • Пояснення — вербальний метод навчання, який передбачає розкриття сутності певного явища, процесу, закону.

 • Бесіда передбачає використання попереднього досвіду з певної галузі знань і на основі цього залучення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення уже наявних знань. З погляду форми проведення виокремлюють два види бесіди: евристичну і репродуктивну. За місцем у навчальному процесі виділяють бесіди: вступну, поточну, підсумкову.

 • Лекція — це метод навчання, який передбачає розкриття у словесній формі сутності явищ, наукових понять, процесів, які знаходяться між собою в логічному зв'язку, об'єднані загальною темою.

 • Інструктаж передбачає розкриття норм поведінки, особливостей використання методів і навчальних засобів, дотримання техніки безпеки перед використанням їх у процесі виконання навчальних операцій.

Наочні методи:

 • Демонстрація — це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їхньому натуральному вигляді, в динаміці.

 • Ілюстрація — метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (фотографії, малюнки, схеми, графіки та ін.).

 • Спостереження як метод навчання передбачає сприймання певних предметів, явищ, процесів у природному чи виробничому середовищі без втручання у ці явища й процеси.

Практичні методи навчання. Cпрямовані на досягнення завершального етапу процесу пізнання (практичні та семінарські заняття)

Залежно від рівня розумової активності студентів можуть біти використані такі методи навчання: проблемний виклад (проблемно-інформаційний), частково-пошуковий, дослідний.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. При поточному контролі оцінці підлягають: рівень теоретичних знань та вміння працювати з науковою літературою, знання законодавства про працю, продемонстровані у виконаних (як правило, письмово) індивідуальних завданнях; обґрунтованість висновків, а також самостійність та повнота вирішення практичних завдань та аналізу матеріалів; активність та систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-опитувань тощо.

Форми проведення поточного контролю: усне опитування студентів, вирішення практичних завдань, тестові завдання, складання типових документів тощо (для зацікавленості у навчанні, розвитку здібностей студента може бути передбачено виконання інших, індивідуальних для кожного студента завдань).Проміжний контроль проводиться після вивчення відповідних тем або блоку тем з метою з’ясування ступеню засвоюваності студентами відповідного об’єму опрацьованого та вивченого матеріалу та подальшої оцінки рівня отриманих знань.

Форми проведення проміжного контролю: контрольна робота, колоквіум.Семестровий контроль проводиться у формі семестрового заліку.

На залік виносяться питання, які дають можливість оцінити рівень та повноту знань студента з навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право».


8.1. Питання до заліку


 1. Поняття зобов'язального права.

 2. Підстави виникнення зобов'язань.

 3. Суб'єкти зобов'язань.

 4. Класифікація зобов'язань.

 5. Сособи забезпечення виконання зобов'язань.

 6. Неустойка.

 7. Застава.

 8. Порука.

 9. Гарантія.

 10. Поняття й зміст договору.

 11. Форма договору.

 12. Види договорів.

 13. Укладення договору.

 14. Підстави припинення зобов'язань.

 15. Принцип належного виконання зобов'язань.

 16. Вимоги до предмету купівлі-продажу.

 17. Обов’язки покупця за договором купівлі-продажу.

 18. Поняття та правова характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.

 19. Поняття та правова характеристика договору поставки.

 20. Поняття та правова характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції.

 21. Поняття та правова характеристика договору дарування.

 22. Поняття та правова характеристика договору ренти.

 23. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти.

 24. Поняття та правова характеристика договору найму.

 25. Поняття та правова характеристика договору прокату.

 26. Найм (оренда) транспортного засобу.

 27. Поняття та правова характеристика договору лізингу.

 28. Поняття та правова характеристика договору найму житла.

 29. Розірвання договору найму житла.

 30. Поняття та правова характеристика договору позички.

 31. Генеральний підрядник і субпідрядник.

 32. Поняття та правова характеристика договору побутового підряду.

 33. Поняття та правова характеристика договору будівельного підряду.

 34. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робот.

 35. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робот.

 36. Поняття та правова характеристика договору про надання послуг.

 37. Договір безоплатного надання послуг.

 38. Характеристика договору страхування.

 39. Види договорів страхування.

 40. Договір перевезення.

 41. Види перевезення.

 42. Договір транспортної експедиції.

 43. Договір зберігання: поняття договору та юридична характеристика.

 44. Зберігання на товарному складі.

 45. Спеціальні види зберігання.

 46. Договір доручення.

 47. Договір комісії.

 48. Права та обов'язки за договором управління майном.

 49. Договір позики.

 50. Кредитний договір.

 51. Комерційний кредит.

 52. Договір банківського вкладу.

 53. Види банківських вкладів.

 54. Договір банківського рахунка.

 55. Загальні положення про розрахунки.

 56. Види безготівкових розрахунків.

 57. Загальні положення про розрахунки із застосуванням платіжних доручень.

 58. Акредитив.

 59. Види акредитивів.

 60. Загальні положення про розрахунки за інкасовими дорученнями.

 61. Загальні положення про розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

 62. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

 63. Договір комерційної концесії.

 64. Договір про спільну діяльність.

 65. Договір простого товариства.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал