Програма навчальної дисципліни цивільне право (Частина 2) опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка8/9
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.93 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

8.3. Теми курсових робіт


 1. Поняття зобов'язання.

 2. Поняття зобов'язального права.

 3. Підстави виникнення зобов'язань.

 4. Суб'єкти зобов'язань.

 5. Множинність осіб у зобов'язаннях.

 6. Класифікація зобов'язань.

 7. Поняття й зміст договору.

 8. Форма договору.

 9. Укладення договору.

 10. Підстави припинення зобов'язань.

 11. Принцип належного виконання зобов'язань.

 12. Неустойка в договорі купівлі – продажу.

 13. Порука.

 14. Банківська гарантія.

 15. Договір застави.

 16. Вимоги до предмету купівлі-продажу.

 17. Обов’язки покупця за договором купівлі-продажу.

 18. Перехід права власності на товар за договором купівлі-продажу.

 19. Обов’язки продавця за договором купівлі-продажу.

 20. Вимоги до якості товару за договором купівлі-продажу.

 21. Поняття та правова характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.

 22. Поняття та правова характеристика договору поставки.

 23. Поняття та правова характеристика договору дарування.

 24. Поняття та правова характеристика договору.

 25. дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому.

 26. Поняття та правова характеристика договору ренти.

 27. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти.

 28. Поняття та правова характеристика договору найму.

 29. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку з користуванням річчю, переданою у найм

 30. Поняття та правова характеристика договору прокату.

 31. Найм (оренда) транспортного засобу.

 32. Поняття та правова характеристика договору лізингу.

 33. Поняття та правова характеристика договору найму житла.

 34. Розірвання договору найму житла.

 35. Поняття та правова характеристика договору позички.

 36. Генеральний підрядник і субпідрядник.

 37. Правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника.

 38. Право підрядника на притримування.

 39. Поняття та правова характеристика договору побутового підряду.

 40. Поняття та правова характеристика договору будівельного підряду.

 41. Гарантії якості у договорі будівельного підряду

 42. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робот.

 43. Поняття та правова характеристика договору про надання послуг.

 44. Юридична характеристика договору позики.

 45. Форми розрахунків.

 46. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та їхня загальна характеристика.9. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ


9.1 Національна шкала оцінювання знань

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно їх використовує на творчому рівні. Задача розв’язана та має пояснення до кожного етапу розв’язування. Студент вільно володіє понятійним апаратом, уміє аналізувати нестандартні ситуації, уміє самостійно знаходити джерела інформації та використовувати їх на практиці.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент дав відповіді на всі питання білету, має основні знання з дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв’язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні, але у відповіді невраховані всі особливості теоретичних положень. Задача білету розв’язана, але нераціонально або не має пояснень.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент має репродуктивний рівень знань з дисциплін, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу, але припустив деякі помилки. Задача розв’язана неповністю, але шляхи розв’язання обрані вірно.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент має фрагментарні знання з дисциплін, задача не розв’язана.

9.2 Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал