Програма навчальної дисципліни цивільне право (Частина 2) опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка7/9
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.93 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

8.2. Питання до екзамену


Денна форма навчання

Спеціалізація «Цивільна та господарська юстиція»6 семестр

 1. Поняття зобов'язання.

 2. Поняття зобов'язального права.

 3. Підстави виникнення зобов'язань.

 4. Суб'єкти зобов'язань.

 5. Множинність осіб у зобов'язаннях.

 6. Класифікація зобов'язань.

 7. Поняття й зміст договору.

 8. Форма договору.

 9. Укладення договору.

 10. Підстави припинення зобов'язань.

 11. Принцип належного виконання зобов'язань.

 12. Неустойка в договорі купівлі – продажу.

 13. Порука.

 14. Банківська гарантія.

 15. Договір застави.

 16. Зміст договору.

 17. Вимоги до предмету купівлі-продажу.

 18. Обов’язки покупця за договором купівлі-продажу.

 19. Перехід права власності на товар за договором купівлі-продажу.

 20. Обов’язки продавця за договором купівлі-продажу.

 21. Вимоги до якості товару за договором купівлі-продажу.

 22. Поняття та правова характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.

 23. Поняття та правова характеристика договору поставки.

 24. Поняття та правова характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції.

 25. Поняття та правова характеристика договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

 26. Поняття та правова характеристика договору міни.

 27. Поняття та правова характеристика договору дарування.

 28. Поняття та правова характеристика договору.

 29. дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому.

 30. Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника.

 31. Поняття та правова характеристика договору ренти.

 32. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти.

 33. Поняття та правова характеристика договору найму.

 34. Поняття та правова характеристика договору прокату.

 35. Найм (оренда) транспортного засобу.

 36. Поняття та правова характеристика договору лізингу.

 37. Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу.

 38. Поняття та правова характеристика договору найму житла.

 39. Обов'язки наймача житла.

 40. Переважні права наймача житла.

 41. Розірвання договору найму житла.

 42. Поняття та правова характеристика договору позички .

 43. Поняття та правова характеристика договору підряду .

 44. Генеральний підрядник і субпідрядник.

 45. Правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника.

 46. Право підрядника на притримування.

 47. Поняття та правова характеристика договору побутового підряду.

 48. Поняття та правова характеристика договору будівельного підряду.

 49. Гарантії якості у договорі будівельного підряду

 50. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робот.

 51. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робот.

 52. Поняття та правова характеристика договору про надання послуг.

 53. Відмінність поняття «роботи» та «послуги».

 54. Договір безоплатного надання послуг.

 55. Характеристика договору страхування.

 56. Види договорів страхування.

 57. Співстрахування та перестрахування.

 58. Договір перевезення.

 59. Види перевезення.

 60. Договір транспортної експедиції.

 61. Договір зберігання: поняття договору та юридична характеристика.

 62. Зберігання на товарному складі.

 63. Спеціальні види зберігання.

 64. Договір доручення.

 65. Права та обов'язки за договором доручення.

 66. Договір комісії.

 67. Права та обов'язки за договором комісії.

 68. Відмінність договору доручення від договору комісії.

 69. Управління майном.

 70. Права та обов'язки за договором управління майном.

 71. Договір позики.

 72. Кредитний договір.

 73. Комерційний кредит.

 74. Договір банківського вкладу.

 75. Види банківських вкладів.

 76. Ощадна книжка.

 77. Ощадний (депозитний) сертифікат.

 78. Договір банківського рахунка.

 79. Банківська таємниця.

 80. Поняття договору факторингу.

 81. Загальні положення про розрахунки.

 82. Види безготівкових розрахунків.

 83. Загальні положення про розрахунки із застосуванням платіжних доручень.

 84. Акредитив.

 85. Види акредитивів.

 86. Загальні положення про розрахунки за інкасовими дорученнями.

 87. Загальні положення про розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

 88. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

 89. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

 90. Ліцензійний договір.

 91. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.

 92. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

 93. Договір комерційної концесії.

 94. Договір комерційної субконцесії.

 95. Припинення договору комерційної концесії.ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

Денна форма навчання

Спеціалізація «Цивільна та господарська юстиція»8 семестр

 1. Загальні положення про зобов'язання щодо спільної діяльності.

 2. Загальні ознаки договору про спільну діяльність. Організаційно-правові форми спільної діяльності.

 3. Договір простого товариства як багатосторонній договір. Ознаки договору простого товариства. Сторони договору.

 4. Види договорів простого товариства.

 5. Правове становище майна товариства.

 6. Припинення договору простого товариства.

 7. Поняття та значення недоговірних зобов'язань. Правове регулювання недоговірних зобов'язань.

 8. Види недоговірних зобов'язань.

 9. Зміст відповідальності за недоговореними зобов'язаннями.

 10. Система недоговірних зобов'язань.

 11. Функції недоговірних зобов'язань.

 12. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.

 13. Право на публічну обіцянку винагороди без оголошення конкурсу.

 14. Загальні правила виконання зобов'язань, які виникають з публічної обіцянки винагороди.

 15. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу. Поняття конкурсу. Право на оголошення конкурсу. Загальні правила виконання зобов'язань, які виникають з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу.

 16. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

 17. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи.

 18. Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

 19. Загальні положення про зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню.

 20. Загальні положення про відшкодування шкоди.

 21. Поняття делікту. Відмінність від договірних зобов'язань. Ознаки зобов'язань з відшкодування шкоди.

 22. Підстави відповідальності за завдання майнової та моральної шкоди. Наявність шкоди у потерпілого. Протиправність поведінки заподіювача шкоди. Причинний зв'язок. Вина заподіювача шкоди.

 23. Підстави звільнення від відповідальності за завдання шкоди.

 24. Право зворотної вимоги до винної особи.

 25. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого.

 26. Відшкодування моральної шкоди.

 27. Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою цивільну відповідальність.

 28. Система зобов'язань з відшкодування шкоди.

 29. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист.

 30. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно.

 31. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину.

 32. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування ядерної шкоди.

 33. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою.

 34. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, посадовою або службовою особою органу державної влади.

 35. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

 36. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав.

 37. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою.

 38. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена.

 39. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними.

 40. Спеціальні види відшкодування шкоди.

 41. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я.

 42. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

 43. Спадкове право та спадкування. Поняття спадкування.

 44. Суб'єкти та об'єкти спадкового права.

 45. Правила спадкування. Відкриття спадщини.

 46. Право на спадкування. Усунення від права на спадкування.

 47. Види спадкування.

 48. Спадкування права на земельну ділянку.

 49. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності.

 50. Право на одержання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві.

 51. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі).

 52. Спадкування права на одержання страхових виплат (страхового відшкодування).

 53. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки.

 54. Спадкування обов'язку відшкодувати майнову шкоду (збитки) та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем.

 55. Обов'язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця.

 56. Загальні правила спадкування за заповітом.

 57. Поняття заповіту. Правила посвідчення заповітів.

 58. Право на заповіт.

 59. Зміст заповіту.

 60. Заповідальний відказ.

 61. Заповіт з умовою.

 62. Заповіт подружжя.

 63. Тлумачення заповіту.

 64. Право на обов'язкову частку у спадщині.

 65. Право заповідача на скасування та зміну заповіту.

 66. Визнання заповіту недійсним.

 67. Загальні правила спадкування за законом.

 68. Черговість спадкування за законом. П'ять черг спадкоємців за законом. Зміна черговості одержання права на спадкування.

 69. Спадкування усиновленими та усиновлювачами.

 70. Спадкування за правом представлення.

 71. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом.

 72. Прийняття спадщини.

 73. Правила прийняття спадщини.

 74. Місце та строки для прийняття спадщини.

 75. Право на відмову від прийняття спадщини.

 76. Право на відмову від прийняття спадщини на користь іншої особи.

 77. Правові наслідки відмови від прийняття спадщини.

 78. Перехід права на прийняття спадщини.

 79. Відумерла спадщина.

 80. Поділ спадщини між спадкоємцями. Перерозподіл спадщини.

 81. Пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців.

 82. Охорона спадкового майна.

 83. Управління спадщиною.

 84. Призначення виконавця заповіту. Призначення виконавця заповіту за ініціативою спадкоємців. Призначення виконавця заповіту нотаріусом.

 85. Видача свідоцтва виконавцю заповіту.

 86. Повноваження виконавця заповіту. Строк чинності повноважень виконавця заповіту.

 87. Право виконавця заповіту на плату за виконання своїх повноважень. Право виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх повноважень.

 88. Контроль за виконанням заповіту. Право на оскарження дій виконавця заповіту.

 89. Свідоцтво про право на спадщину.

 90. Правила видачі свідоцтва про право на спадщину.

 91. Підстави видачі свідоцтва про право на спадщину.

 92. Державна реєстрація права на спадщину.

 93. Види свідоцтв про право на спадщину.

 94. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину.

 95. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину.

 96. Поняття спадкового договору. Сторони у спадковому договорі.

 97. Форма та зміст спадкового договору.

 98. Посвідчення та державна реєстрація спадкових договорів.

 99. Особливості спадкового договору з участю подружжя.

 100. Забезпечення виконання спадкового договору.

 101. Розірвання спадкового договору.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал