Програма навчальної дисципліни цивільне право (Частина 2) опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка6/9
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.93 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ


Словесні методи навчання:

 • Розповідь — це метод навчання, який передбачає оповідну, описову форми розкриття навчального матеріалу.

 • Пояснення — вербальний метод навчання, який передбачає розкриття сутності певного явища, процесу, закону.

 • Бесіда передбачає використання попереднього досвіду з певної галузі знань і на основі цього залучення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення уже наявних знань. З погляду форми проведення виокремлюють два види бесіди: евристичну і репродуктивну. За місцем у навчальному процесі виділяють бесіди: вступну, поточну, підсумкову.

 • Лекція — це метод навчання, який передбачає розкриття у словесній формі сутності явищ, наукових понять, процесів, які знаходяться між собою в логічному зв'язку, об'єднані загальною темою.

 • Інструктаж передбачає розкриття норм поведінки, особливостей використання методів і навчальних засобів, дотримання техніки безпеки перед використанням їх у процесі виконання навчальних операцій.

Наочні методи:

 • Демонстрація — це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їхньому натуральному вигляді, в динаміці.

 • Ілюстрація — метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (фотографії, малюнки, схеми, графіки та ін.).

 • Спостереження як метод навчання передбачає сприймання певних предметів, явищ, процесів у природному чи виробничому середовищі без втручання у ці явища й процеси.

Практичні методи навчання. Cпрямовані на досягнення завершального етапу процесу пізнання (практичні та семінарські заняття)

Залежно від рівня розумової активності студентів можуть біти використані такі методи навчання: проблемний виклад (проблемно-інформаційний), частково-пошуковий, дослідний.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. При поточному контролі оцінці підлягають: рівень теоретичних знань та вміння працювати з науковою літературою, знання законодавства про працю, продемонстровані у виконаних (як правило, письмово) індивідуальних завданнях; обґрунтованість висновків, а також самостійність та повнота вирішення практичних завдань та аналізу матеріалів; активність та систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-опитувань тощо.

Форми проведення поточного контролю: усне опитування студентів, вирішення практичних завдань, тестові завдання, складання типових документів тощо (для зацікавленості у навчанні, розвитку здібностей студента може бути передбачено виконання інших, індивідуальних для кожного студента завдань).Проміжний контроль проводиться після вивчення відповідних тем або блоку тем з метою з’ясування ступеню засвоюваності студентами відповідного об’єму опрацьованого та вивченого матеріалу та подальшої оцінки рівня отриманих знань.

Форми проведення проміжного контролю: курсова робота, колоквіум.Семестровий контроль проводиться у формі семестрового заліку.

На залік виносяться питання, які дають можливість оцінити рівень та повноту знань студента з навчальної дисципліни «Цивільне право».


8.1. Питання до заліку


Денна форма навчання

Спеціалізація «Цивільна та господарська юстиція»5 семестр


 1. Поняття зобов'язання.

 2. Поняття зобов'язального права.

 3. Підстави виникнення зобов'язань.

 4. Способи забезпечення виконання зобов'язань.

 5. Неустойка.

 6. Застава.

 7. Банківська гарантія.

 8. Суб'єкти зобов'язань.

 9. Множинність осіб у зобов'язаннях.

 10. Класифікація зобов'язань.

 11. Поняття й зміст договору.

 12. Форма договору.

 13. Укладення договору.

 14. Підстави припинення зобов'язань.

 15. Принцип належного виконання зобов'язань.

 16. Неустойка в договорі купівлі – продажу.

 17. Порука.

 18. Банківська гарантія.

 19. Вимоги до предмету купівлі-продажу.

 20. Обов’язки покупця за договором купівлі-продажу.

 21. Перехід права власності на товар за договором купівлі-продажу.

 22. Обов’язки продавця за договором купівлі-продажу.

 23. Поняття та правова характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.

 24. Поняття та правова характеристика договору поставки.

 25. Поняття та правова характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції.

 26. Поняття та правова характеристика договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

 27. Поняття та правова характеристика договору міни.

 28. Поняття та правова характеристика договору дарування.

 29. Поняття та правова характеристика договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому.

 30. Поняття та правова характеристика договору ренти.

 31. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти.

 32. Поняття та правова характеристика договору найму.

 33. Зміст договору найму.

 34. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку з користуванням річчю, переданою у найм

 35. Поняття та правова характеристика договору прокату.

 36. Найм (оренда) транспортного засобу.

 37. Поняття та правова характеристика договору лізингу.

 38. Види договорів лізингу.

 39. Зміст договору лізингу.

 40. Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу.

 41. Поняття та правова характеристика договору найму житла.

 42. Зміст договору найму житла.

 43. Обов'язки наймача житла.

 44. Переважні права наймача житла.

 45. Розірвання договору найму житла.

 46. Поняття та правова характеристика договору позички.

 47. Зміст договору позички.

 48. Поняття та правова характеристика договору підряду.

 49. Правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника.

 50. Зміст договору підряду.

 51. Предмет договору підряду.

 52. Гарантія якості роботи.

 53. Ціна роботи за договором підряду та її визначення.

 54. Види кошторису у договорі підряду.

 55. Права та обов'язки сторін за договором підряду.

 56. Генеральний підрядник і субпідрядник.

 57. Поняття та правова характеристика договору побутового підряду.

 58. Поняття та правова характеристика договору будівельного підряду.

 59. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робот.

 60. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робот.

 61. Право підрядника на притримання.


Питання до заліку

Денна форма

Спеціалізація «Цивільна та господарська юстиція» 1. семестр

 1. Загальні положення про спільну діяльність.

 2. Договір про спільну діяльність.

 3. Договір простого товариства.

 4. Припинення договору простого товариства.

 5. Поняття та значення недоговірних зобов'язань.

 6. Види недоговірних зобов'язань.

 7. Функції недоговірних зобов'язань.

 8. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.

 9. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу.

 10. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

 11. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи.

 12. Загальні положення про відшкодування шкоди.

 13. Ознаки зобов'язань з відшкодування шкоди.

 14. Підстави відповідальності за завдання майнової та моральної шкоди.

 15. Підстави звільнення від відповідальності за завдання шкоди.

 16. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого.

 17. Відшкодування моральної шкоди.

 18. Система зобов'язань з відшкодування шкоди.

 19. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист.

 20. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно.

 21. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину.

 22. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

 23. Відшкодування ядерної шкоди.

 24. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою.

 25. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, посадовою або службовою особою органу державної влади.

 26. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

 27. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою та неповнолітньою особою.

 28. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я.

 29. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

 30. Загальні положення про зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал