Програма навчальної дисципліни цивільне право (Частина 2) опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка2/9
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.93 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


5 семестр
ТЕМА 1. Зобов'язальне право. Виконання зобов'язань

Поняття зобов'язання. Ознаки зобов'язальних правовідносин. Сторони зобов'язання: боржник, кредитор. Класифікація зобов'язань. Система зобов'язального права. Елементи зобов'язань: суб'єкти зобов'язання, юридичний об'єкт, зміст зобов'язання. Підстави виникнення зобов'язань.

Загальні умови виконання зобов'язань. Принципи виконання зобов'язання. Черговість погашення вимог. Умови належного виконання зобов'язань. Забезпечення виконання зобов'язань. Види (способи) забезпечення зобов'язань. Ознаки забезпечення виконання зобов'язання. Окремі способи забезпечення та їхня характеристика.
ТЕМА 2. Припинення зобов’язань.

Цивільно-правова відповідальність. Договір

Визначення припинення зобов'язання. Види припинення зобов'язання. Підстави припинення зобов'язань. Припинення зобов'язання виконанням. Припинення зобов'язання за згодою сторін. Відступне. Припинення зобов'язання зарахуванням зустрічних вимог. Правила зарахування. Новація. Припинення зобов'язання внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від його обов'язків. Неможливість виконання. Припинення зобов'язання смертю боржника. Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи.

Визначення цивільно-правової відповідальності. Особливості цивільно-правової відповідальності. Функції цивільно-правової відповідальності. Підстави звільнення від відповідальності.

Поняття та види договору. Публічний договір. Договір приєднання. Свобода договору. Умови договору. Істотні умови. Звичайні умови. Випадкові умови. Тлумачення договору. Укладення, зміна і розірвання договору.


ТЕМА 3. Договір купівлі-продажу. Види договорів купівлі-продажу

Загальні положення про купівлю-продаж. Юридична характеристика договору купівлі-продажу. Предмет договору. Права третіх осіб на товар. Вимоги до предмету договору. Ціна товару. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару. Права та обов'язки сторін за договором купівлі-продажу.

Роздрібна купівля-продаж. Визначення договору. Предмет договору. Ознаки договору роздрібної купівлі-продажу. Сторони договору. Види договору роздрібної купівлі-продажу.

Поставка. Визначення договору поставки. Кваліфікуючи ознаки договору поставки.

Контрактація сільськогосподарської продукції. Юридична характеристика договору. Ознаки договору контрактації сільськогосподарської продукції.

Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Визначення договору. Характерні риси постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.


ТЕМА 4. Договір міни, дарування. Договір довічного утримання. Рента

Загальна характеристика договору міни. Предмет міни. Особливі риси договору.

Загальна характеристика договору дарування. Сторони договору дарування. Безоплатність як ознака договору дарування. Права та обов'язки сторін за договором дарування. Умови розірвання договору дарування. Пожертва.

Загальна характеристика договору довічного утримання. Особливості укладання договору. Зміст договору. Права та обов'язки сторін за договором. Припинення та правові наслідки розірвання договору.

Загальна характеристика договору ренти. Відмінність ренти від інших цивільно-правових договорів. Види ренти. Розірвання договору ренти. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого у ренту.
ТЕМА 5. Договір майнового найму (оренда). Види договорів майнового найму. Договір позички

Загальні положення про найм. Визначення договору найму (оренди). Юридична характеристика договору майнового найму. Умови договору. Предмет договору майнового найму. Припинення та розірвання договору майнового найму.

Характеристика видів договорів майнового найму. Прокат. Оренда земельної ділянки. Найм будівлі або іншої капітальної споруди. Найм транспортного засобу. Лізинг. Найм житла.

Договір позички. Юридична характеристика договору. Зміст договору.


ТЕМА 6. Договір підряду. Види договорів на виконання робіт

Загальні положення про підряд. Умови договору. Предмет договору підряду. Гарантія якості роботи. Ціна роботи за договором підряду та її визначення. Види кошторису у договорі підряду. Права та обов'язки сторін за договором.

Генеральний підряд та субпідряд.

Різновиди договору підряду.

Загальна характеристика побутового підряду. Сторони договору. Права та обов'язки сторін за договором побутового підряду визначені договором.

Будівельний підряд. Юридична характеристика договору. Предмет договору будівельного підряду. Сторони договору. Види договорів будівельного підряду. Ціна договору. Умови про проектне, матеріально-технічне та організаційне забезпечення будівництва.

Юридична характеристика підряду на проектні та пошукові роботи. Вартість проектно-пошукових робіт.

Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Сутність договору. Предмет договору. Істотні умови договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.


6 семестр
ТЕМА 7. Загальна характеристика договорів про надання послуг.

Договір оплатного надання послуг. Договір зберігання

Загальні положення про послуги. Визначення послуги. Правове регулювання послуг. Види послуг.

Договір оплатного надання послуг. Загальна характеристика договору про надання послуг. Предмет та сторони договору. Зміст договору.

Договір зберігання як різновид договорів про надання послуг.

Юридична характеристика договору.

Сторони договору зберігання.

Види договорів зберігання, їхня характеристика.

Договір охорони.


ТЕМА 8. Транспортні зобов'язання

Транспортні зобов'язання і їхнє правове регулювання. Загальні положення про перевезення.

Види договорів перевезення.

Зобов'язання по перевезенню вантажів. Особливості окремих видів договору перевезення вантажу.

Майнова відповідальність у зобов'язаннях по перевезенню.

Договір перевезення пасажира й багажу.

Договір транспортної експедиції.

Загальні положення про морські перевезення. Види морських перевезень.

Поняття й характеристика договору морського перевезення вантажу. Поняття й характеристика договору морського перевезення пасажира. Договір морського круїзу.

Поняття й характеристика договору чартеру (фрахтування) суден. Договір морського буксирування.


ТЕМА 9. Страхування. Доручення. Комісія. Управляння майном

Страхові право та страхові правовідносини. Правове регулювання страхових правовідносин.

Страхування та його види.

Договір страхування. Характеристика договору. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат). Істотні умови договору.

Договір доручення. Юридична характеристика договору. Предмет договору доручення. Характерні ознаки договору доручення. Довіреність. Співвідношення договору доручення з іншими цивільно-правовими договорами. Комерційне представництво.

Договір комісії. Юридична характеристика договору. Предмет договору комісії. Характерні ознаки договору комісії. Договір субкомісії.

Управління майном. Визначення та юридична характеристика договору.

Об'єкт управління. Суб'єкти договору.

Права та обов'язки сторін.
ТЕМА 10. Види договорів про надання фінансових послуг

Позика. Юридична характеристика договору позики. Види договору позики.

Кредит. Визначення кредитного договору. Загальна характеристика. Договір комерційного кредиту.

Банківський вклад. Юридична характеристика договору банківського вкладу. Види банківських вкладів. Договір банківського вкладу на користь третьої особи. Ощадний (депозитний) сертифікат.

Банківський рахунок. Договір банківського рахунка, юридична характеристика. Зобов'язання банку.

Факторинг. Юридична характеристика договору.


ТЕМА 11. Розрахункові правовідносини

Загальні положення про розрахунки. Розрахункові правовідносини.

Форми розрахунків.

Види безготівкових розрахунків. Платіжні доручення. Акредитиви. Види акредитивів. Суб'єкти розрахунків за акредитивами. Інкасові доручення. Чеки.

Готівковий обіг.
ТЕМА 12. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та їхня загальна характеристика. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Види ліцензій.

Ліцензійний договір. Зміст та основні умови ліцензійного договору. Субліцензійний договір. Предмет ліцензійного договору. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Авторські договори. Договір щодо управління майновими правами автора або інших суб'єктів авторського права і суміжних прав.

Комерційна концесія - франчайзинг. Юридична характеристика договору. Предмет договору комерційної концесії.


7 семестр
ТЕМА 13. Спільна діяльність

Загальні положення про зобов'язання щодо спільної діяльності. Загальні ознаки договору про спільну діяльність. Організаційно-правові форми спільної діяльності.

Договір простого товариства як багатосторонній договір. Ознаки договору простого товариства. Сторони договору. Види договорів простого товариства. Правове становище майна товариства. Припинення договору простого товариства.
ТЕМА 14. Недоговірні зобов'язання

Поняття та значення недоговірних зобов'язань. Правове регулювання недоговірних зобов'язань. Види недоговірних зобов'язань. Зміст відповідальності за недоговореними зобов'язаннями.

Система недоговірних зобов'язань.

Функції недоговірних зобов'язань.


ТЕМА 15. Зобов'язання з односторонніх дій

Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Право на публічну обіцянку винагороди без оголошення конкурсу. Загальні правила виконання зобов'язань, які виникають з публічної обіцянки винагороди.

Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу. Поняття конкурсу. Право на оголошення конкурсу. Загальні правила виконання зобов'язань, які виникають з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу.

Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи.

Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

Загальні положення про зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню.
ТЕМА 16. Деліктні зобов'язання

Загальні положення про відшкодування шкоди. Поняття делікту. Відмінність від договірних зобов'язань. Ознаки зобов'язань з відшкодування шкоди.

Підстави відповідальності за завдання майнової та моральної шкоди. Наявність шкоди у потерпілого. Протиправність поведінки заподіювача шкоди. Причинний зв'язок. Вина заподіювача шкоди.

Підстави звільнення від відповідальності за завдання шкоди.

Право зворотної вимоги до винної особи. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого. Відшкодування моральної шкоди. Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою цивільну відповідальність.

Система зобов'язань з відшкодування шкоди.


ТЕМА 17. Види зобов'язань з відшкодування шкоди

Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування ядерної шкоди.

Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, посадовою або службовою особою органу державної влади. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними.

Спеціальні види відшкодування шкоди. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

8 семестр
ТЕМА 18. Загальні положення про спадкування

Спадкове право та спадкування. Поняття спадкування. Суб'єкти та об'єкти спадкового права.

Правила спадкування. Відкриття спадщини. Право на спадкування. Усунення від права на спадкування.

Види спадкування.

Особливі правила спадкування. Спадкування права на земельну ділянку. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності. Право на одержання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі). Спадкування права на одержання страхових виплат (страхового відшкодування). Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки. Спадкування обов'язку відшкодувати майнову шкоду (збитки) та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем. Обов'язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця.
ТЕМА 19. Спадкування за заповітом

Загальні правила спадкування за заповітом. Поняття заповіту. Правила посвідчення заповітів.

Право на заповіт. Зміст заповіту. Заповідальний відказ. Заповіт з умовою. Заповіт подружжя. Підпризначення спадкоємця. Спадкування частини спадщини, що не охоплена заповітом. Встановлення сервітуту у заповіті. Тлумачення заповіту.

Право на обов'язкову частку у спадщині.

Право заповідача на скасування та зміну заповіту.

Визнання заповіту недійсним.


ТЕМА 20. Спадкування за законом

Загальні правила спадкування за законом. Черговість спадкування за законом. П'ять черг спадкоємців за законом. Зміна черговості одержання права на спадкування.

Спадкування усиновленими та усиновлювачами.

Спадкування за правом представлення.

Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом.
ТЕМА 21. Здійснення права на спадкування. Виконання заповіту

Прийняття спадщини. Правила прийняття спадщини. Місце та строки для прийняття спадщини.

Право на відмову від прийняття спадщини. Право на відмову від прийняття спадщини на користь іншої особи. Правові наслідки відмови від прийняття спадщини. Перехід права на прийняття спадщини.

Відумерла спадщина.

Поділ спадщини між спадкоємцями. Перерозподіл спадщини.

Пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців.

Охорона спадкового майна. Управління спадщиною.

Призначення виконавця заповіту. Призначення виконавця заповіту за ініціативою спадкоємців. Призначення виконавця заповіту нотаріусом.

Видача свідоцтва виконавцю заповіту.

Повноваження виконавця заповіту. Строк чинності повноважень виконавця заповіту. Право виконавця заповіту на плату за виконання своїх повноважень. Право виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх повноважень.

Контроль за виконанням заповіту.

Право на оскарження дій виконавця заповіту.


ТЕМА 22. Оформлення права на спадщину. Спадковий договір

Свідоцтво про право на спадщину. Правила видачі свідоцтва про право на спадщину. Підстави видачі свідоцтва про право на спадщину. Державна реєстрація права на спадщину.

Види свідоцтв про право на спадщину.

Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину.

Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину.

Поняття спадкового договору. Сторони у спадковому договорі. Форма та зміст спадкового договору.

Посвідчення та державна реєстрація спадкових договорів.

Особливості спадкового договору з участю подружжя. Забезпечення виконання спадкового договору. Розірвання спадкового договору.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал