Програма курсу за вибором українознавство 5-11 класиСкачати 493.46 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір493.46 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4
Тема 2. МОЯ РОДИНА, МІЙ РІД
Соціально-психологічний «портрет» моєї родини.
«Вчать не розказуючи, а показуючи»: поведінка батьків як приклад для дітей.
Моделі поведінки матері як доньки,
Учень
створює соціально-психологічний
«портрет» своєї родини;

розуміє та усвідомлює, що поведінка батьків є прикладом для дітей, аналізує
її;

21 дружини, подруги, матері, господині та
ін.; батька як сина, чоловіка, друга, батька, господаря та ін.
Спільність поглядів, інтересів, ідеалів, цінностей, повага до них – запорука уникнення «розриву» між поколіннями.
«Гуртом з батьками легше жить».
Історія мого роду – частина історії народу (вплив історичних подій на мій рід, родину).

розуміє, усвідомлює та пояснює, що є запорукою уникнення «розриву» між поколіннями;
виявляє та висловлює повагу та пошану до батьків та інших членів родини;
знає та розповідає історію свого роду, усвідомлює її як частину історії свого народу.
6
Тема 3. МІЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД
Українська національна культура як скарбниця цінностей нашого народу.
Культура як простір узгодження думок, позицій, мрій, як джерело творення кращих зразків радості та щастя людини, що в майбутньому перетворюються на мудрість та настанови.
Космогонічні уявлення давніх українців на прикладі міфів дохристиянської доби,
«Велесової книги», казок, переказів, календарно-обрядового кола. Зоряне небо прадавніх українців.
Особливості відображення українцями природи у творах мистецтва (музиці, пісні, хореографії, фольклорі, живописі, скульптурі, літературі та ін.).
Мрії українців про майбутнє.
Відображення у фольклорі, «Велесовій книзі», «Мага вірі» Л. Силенка та творах українських фантастів – М. Трублаїні,
В. Владка, О. Бердника, Г. Олді та ін.
(Твори вищевказаних письменників- фантастів для аналізу – на вибір вчителя).
Мої мрії про майбутнє.
Учень
розуміє поняття «національна культура»;
усвідомлює цінність української національної культури для себе та для
інших;
знає космогонічні уявлення давніх українців;
розуміє особливості відображення українцями природи у творах мистецтва.
Дає порівняльну характеристику;
висловлює
ставлення до творів мистецтва;
висловлює ставлення до мрій свого народу про майбутнє; аналізує художні твори та фольклорні твори про майбуття;
виявляє спільне та відмінне у баченні українського майбутнього.
1
Узагальнення за темою
5
Тема 4. МОЯ ДЕРЖАВА – УКРАЇНА
Українська держава як форма існування української нації, здійснення її мрій та прагнень.
Різні форми державних утворень українців від давнини до сучасності, їхні цілі.
Державне управління: сутність, структура – від найдавніших часів до
Учень
усвідомлює, що українська держава є формою існування української нації;
знає форми державних утворень українців;
розуміє поняття «державне управління»;
може
охарактеризувати державне

22 сьогодення.
Політика як державна діяльність, спрямована на втілення в життя національних ідеалів, на постановку цілей
і вироблення стратегії
їх досягнення.
Політика української держави від найдавніших часів до сьогодення.
Політична партія як група людей, як частина суспільства, що виражає
інтереси цієї частини і керується ними в державній діяльності, у політичній боротьбі. Українські політичні партії, рухи, організації з ХVIII ст. по ХХІ ст.
Їхній вплив на процеси державотворення.
Церква як інституція, її вплив на національну свідомість та громадянську позицію українців, на державотворення.
Інститут церкви в Україні в минулому і сьогодні (явища, події, постаті). управління своєї держави від найдавніших часів;
розуміє поняття «політика», «політична партія», «церква»;
знає про політику своєї держави від найдавніших часів, про вплив політичних партій на процеси державотворення.
Наводить приклади;
знає про вплив церкви на національну свідомість та громадянську позицію українців, на державотворення. Наводить приклади. Виявляє своє ставлення.
1
Узагальнення за темою
3
Тема 5. УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ У
СВІТІ
Інтерес світу до України.
Кафедри україністики у провідних університетах світу.
Українські школи поза межами України, українознавчі центри діаспори як захист від асиміляції.
Енциклопедія українознавства як спроба системного та цілісного погляду на себе.
Українська мова у світі.
Зовнішня політика
України від найдавніших часів до сьогодення. Зміна пріоритетів.
Учень

розуміє інтерес світу до України;
знає про українські студії за кордоном, про культурно-освітню діяльність українознавчих шкіл та центрів діаспори, наводить приклади.
Про поширення української мови на різних континентах. Її особливості;

розуміє поняття «зовнішня політика»;
знає про зовнішню політику України від найдавніших часів. Аналізує зміни в ній.
Висловлює ставлення до них.
1
Узагальнення за темою
1
Повторення й узагальнення в кінці року


23
11 клас
(35 год., 1 год. на тиждень)
Усього – 35 год. На тиждень – 1 год.
Узагальнення за темою – 4 год.
Повторення та узагальнення в кінці року – 1 год.
Резервні – 2 год.

К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
1
ВСТУП
Українознавство як цілісна системна наука.
Від народо-, крає-, країнознавства до українознавства.
Ознайомлення з курсом, його структурою.
Учень
розуміє українознавство як цілісну системну науку;
пояснює відмінність українознавства від народо-, крає-, країнознавства.
8
Тема 1. Я – УКРАЇНЕЦЬ
Структура моєї самосвідомості: самопізнання (виявлення свого поклику через рідну мову), емоційно-ціннісне ставлення до себе (на основі цінностей українського народу), діяльнісно- вольова сфера як саморегуляція, самооцінка (вміння визначати цілі, досягати їх, оцінювати себе в цьому процесі).
Рівні розвитку моєї української самосвідомості – самовідчуття, самопочуття, самоаналіз, саморегуляція, самоконтроль.
Мудрість – рівновага між почуванням, віруванням та мисленням,
їхнє поєднання. Мистецтво та культура мислення, почування та вірування.
Почування – дія людини, інтеграція трьох складників: відчуття, сприйняття, уявлення.
Вірування – дія людини, сполучна ланка між почуванням та мисленням.
Мислення – дія людини, здійснюється через мисленеві операції: аналіз і синтез, порівняння та розмежування, судження та умовивід, абстрагування, узагальнювання та ін.
Культура мови та мовлення. Риторика як мистецтво красномовства, що поєднує мислення та почування. Києво-
Могилянська академія та українська риторична школа. Ф. Прокопович і його праця «Про риторичне мистецтво».
Учень
розуміє поняття
«самосвідомість»,
«самооцінка», «саморегуляція»,
«самовідчуття», «самопочуття»,
«самоаналіз», «самоконтроль»,
«мудрість», «почування», «вірування»,
«мислення», «риторика», «культура мови», «культура мовлення»;
знає структуру самосвідомості;


аналізує рівні розвитку самосвідомості;


виявляє ставлення до мудрості;
розуміє відмінності між культурою та мистецтвом мислення, почування та вірування;
усвідомлює, що почування, вірування, мислення – дії людини;
розуміє
поняття
«відчуття»,
«сприйняття», «уявлення», «аналіз»,
«синтез», «порівняння»
«розмежування», «судження»
«умовивід», «абстракція»,
«узагальнення»;
здійснює мисленеві операції та усвідомлює їх;
знає про традиції української риторичної школи;
характеризує працю Ф. Прокоповича
«Про риторичне мистецтво».

24 1
Узагальнення за темою
3
Тема 2. МОЯ РОДИНА, МІЙ РІД
Шлюб як реалізація прагнення бути співтворцем любові. Шлюб в уявленнях та віруваннях прадавніх українців.
Шлюбний ритуал від давнини до сьогодення. Український фольклор про дошлюбні та шлюбні стосунки.
Телегонія. Змішані шлюби, узгодження за цінностями.
Українське законодавство про сім’ю та шлюб.
Ціль родинного життя
(процес, результат). Життєва стратегія родини, тактичні кроки в її реалізації.
Родина – процес творення щастя. Моя відповідальність за народження та виховання дітей.
Український світ дитини – світ радості та любові. Колискові, забавлянки, потішки, лічилки, мирилки, ігри та ін. як запорука здоров’я (психічного, фізичного тощо),
існування української нації в майбутньому.
Учень
усвідомлює, що таке шлюб;
знає про уявлення прадавніх українців про шлюб;
порівнює шлюбний ритуал від давнини до сьогодення;
усвідомлює, що таке дошлюбні та шлюбні стосунки. Висловлює своє ставлення до них;
розуміє та пояснює поняття та явище
«телегонія». Виявляє та висловлює ставлення;
знає про змішані шлюби, виявляє та висловлює своє ставлення до них;
знає про «Сімейний кодекс України», розуміє його положення.
розуміє поняття «процес», «результат»,
«стратегія», «тактика»;
усвідомлює, що родина – процес творення щастя. Висловлює ставлення до цього;
усвідомлює власну відповідальність як майбутніх батька та матері за народження та виховання дітей;
розуміє, що український світ дитини – світ радості та любові;
усвідомлює важливість та необхідність українського дитячого фольклору.
7
Тема 3. МІЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД
Ментальність як сукупність почування, вірування, мислення, що створює картину світу і скріплює єдність спільноти, народу. Виникає з природних умов та соціально зумовлених компонентів.
Архетип як першообраз, типовий універсальний засіб структурування людського досвіду, що має надособистісну природу.

Ментальність українського народу, його архетипи, вплив української мови на їхнє формування.
Казки, міфи, твори календарно- обрядового кола зокрема та творчість і діяльність в цілому як джерело виявлення особливостей ментальності та архетипів.
Учень
розуміє
поняття
«ментальність»,
«картина світу», «архетип»;

знає про вплив української мови на архетипи та ментальність українців;
називає архетипи, ментальні риси українського народу;
аналізує
діяльність
і творчість, українську словесність на предмет виявлення ментальних рис та архетипів, притаманних українцям;

25
Мудрість українського народу в різних життєвих ситуаціях як прояв його ментальності. Притчі як конденсація народної мудрості. Притчі Г.Сковороди,
І.Франка, Л.Костенко, Д.Чередниченка.
Українська національна культура як вияв, творення та збереження ментальності українців.
Історичні події, явища, їхній вплив на ментальність українського народу: переможні походи князів Кия, Олега,
Святослава, державне прийняття християнства, татаро-монгольське нашестя, визвольна війна
Б.Хмельницького, договір з Росією
1654 р., визвольні змагання початку
ХХ ст., існування Української Радянської
Соціалістичної Республіки, голодомори,
Друга світова війна, Чорнобильська катастрофа, отримання незалежності наприкінці ХХ ст. Відображення цих подій та явищ у творах мистецтва.
Неоднозначність їх сприйняття та оцінки на прикладі творів: «Бояриня» Лесі
Українки та «Переяславська рада»
Н.Рибака; картини «Переяславська рада»
М.Хмелька (1951 р.) та «Переяславська рада» М.Дерегуса (1954 р.), радянський плакат «Навіки разом» до річниці
Переяславської ради; «Володимир»
С.Скляренка та «Тисячолітній Миколай»
П.Загребельного; «Полтава» О.Пушкіна,
«Мазепа» Дж.Г.Байрона та «Мазепа»
В.Сосюри; «Україна в огні» О.Довженка та «Фронт» О.Корнійчука та ін.
усвідомлює мудрість як ментальну рису українців. Наводить приклади проявів мудрості в життєвих ситуаціях;
розуміє притчі як конденсацію народної мудрості. Аналізує притчі українських письменників.
усвідомлює, що ключем до історичної пам’яті українського народу, його ядром
є ментальність. Виявом, творення та збереження ментальності українців є українська національна культура;
розуміє, що історичні події та явища впливають на ментальність народу.
Наводить приклади та аналізує прояви впливів на українську ментальність важливих історичних подій та явищ.
1
Узагальнення за темою
6
Тема 4. МОЯ ДЕРЖАВА – Україна
Культура державотворення як ладотворення. Влада – інструмент ладування.
Ґенеза української державності від минулого до сьогодення.
Погляди українців на державність, їхнє політичне мислення від часткового до цілісного, всезагального (Т.Шевченко, І.Франко,
В.Липинський,
М.Міхновський,
М.Грушевський,
С.Петлюра,
В.Винниченко, Д.Донцов, Є.Маланюк,
Учень
усвідомлює,
що культурою державотворення
є ладотворення;
розуміє, що влада є інструментом ладування;
знає та розуміє ґенезу української державності;
аналізує погляди українців на державність, їхнє політичне мислення.
Наводить приклади. Висловлює власні судження, обґрунтовує їх. Виявляє своє ставлення;


26
О.Ольжич, В.Чорновол та ін.).

Безпека держави як відсутність загроз, що можуть порушити її цілісність; гарант стабільності.
Обов’язки громадян щодо безпеки держави та обов’язки держави щодо безпеки її громадян.
Фактори державної безпеки: мовний
(державна мова),
інформаційний, освітній (національна освіта), науковий
(підтримка та розвиток національних наукових шкіл та
інституцій), культурний
(національна культура), релігійний (національна релігія, церква), економічний (національна економіка), екологічний та ін.
Українська мова як визначальний чинник державної безпеки.
Українська мова – державна мова в українській державі, її повноцінне функціонування в усіх сферах життя, мережі Інтернет, ЗМІ.
Українська освіта як стратегічна державна сфера, як простір плекання української людини, національно орієнтованої особистості, патріота, громадянина, державотворця, творця світу.
Погляди видатних державотворців, педагогів, науковців на призначення освіти, їхня діяльність
(Я.Мудрий, В.Мономах, Г.Сковорода,
Т.Шевченко, І.Франко, К.Ушинський,
С.Русова,
П.Скоропадський,
С.Сірополко,
Г.Ващенко,
В.Сухомлинський, О.Захаренко та ін.).
Українська наука від минулого до сьогодення. Наукові інституції, наукові школи та їхні досягнення. Становлення та розвиток української Національної академії наук.
Українська національна економіка, екологія, культура – їхня взаємообумовленість та взаємозалежність як гарант української


розуміє поняття «безпека держави»;
знає, називає та усвідомлює фактори державної безпеки. Пояснює значущість кожного з них. Наводить приклади;
розуміє та усвідомлює українську мову як визначальний чинник державної безпеки
України, важливість
її повноцінного функціонування в усіх сферах життя, зокрема мережі Інтернет,
ЗМІ. Наводить приклади. Висловлює свою думку та обґрунтовує її;
усвідомлює стратегічність української освіти, її призначення. Обґрунтовує свою думку;
розуміє погляди видатних державотворців, педагогів, науковців на призначення освіти. Знає про їхню діяльність. Висловлює своє ставлення;

знає про становлення української науки та наукових інституцій, про їхні здобутки.
Наводить приклади.
Висловлює ставлення до них;
розуміє
та
усвідомлює, що взаємообумовленість та взаємозалежність української національної економіки, екології,

27 національної безпеки. культури
є гарантом української національної безпеки.
Наводить приклади.
1
Узагальнення за темою
3
Тема 5. УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ У
СВІТІ
Геополітичні
інтереси української держави.
Україна як об’єкт геополітичних
інтересів інших держав.
Війна. Види воєн. Гарячі та холодні війни.
Інформаційна війна. Війна за історію, пам’ять, свідомість.
Війни на території України.
Інформація. Інформаційний метаболізм.
Робота з
інформацією.
Критерії сприйняття інформації. Маніпуляція.
Маніпулятивні та антиманіпулятивні технології. Інформаційний захист.
Міжнародна політика, міжнародна економіка, національні держави в умовах глобалізації. Україна в міжнародних організаціях.
Миротворча діяльність української держави.
Моє бачення майбутнього світу.
Учень

розуміє поняття «геополітичні інтереси»,
«об’єкт геополітичних інтересів»;
знає про геополітичні інтереси України;
усвідомлює, що Україна є об’єктом геополітичних інтересів інших держав;
розуміє поняття «війна», «інформаційна війна»; усвідомлює наслідки війни;
знає види воєн, називає приклади;
усвідомлює сутність
інформаційної війни;

розуміє
поняття
«інформація»,
«інформаційний метаболізм»,
«маніпуляція», «маніпулятивні»,
«антиманіпулятивні» технології,
«інформаційний захист»;
вміє працювати з інформацією;
розуміє критерії сприйняття інформації, вміє їх виробляти згідно своїх цілей;
розпізнає маніпулятивні дії, знає та застосовує антиманіпулятивні технології;
наводить приклади (реклама та ін.).
розуміє поняття «національна держава»,
«глобалізація», «глобалізаційні процеси»;
усвідомлює місце національної держави в умовах глобалізації;
знає про міжнародну політику України, її участь у міжнародних організаціях;
висловлює ставлення до цього;
висловлює своє бачення майбутнього світу, обґрунтовує свою думку, позицію.
1
Узагальнення за темою
1
Повторення й узагальнення в кінці року28

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
З УКРАЇНОЗНАВСТВА

Об’єктом оцінювання досягнень учнів є:

знання, уміння й навички;

досвід творчої діяльності учнів;

досвід емоційно-ціннісного ставлення до себе, України та світу.
Оцінювання здійснюється за 12-ти бальною системою.

Рівні навчальних досягнень учнів
Бали
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
I. Початковий 1 Учень уявляє об’єкт вивчення, його призначення. Може називати події, дати, персоналії, історико-географічні об’єкти, виявляє своє ставлення до них.
2
Учень розуміє об’єкт вивчення, його призначення. Відтворює незначну частину основного навчального матеріалу, може висловити свою думку та ставлення, вибирає правильний варіант відповіді з двох запропонованих; визначає послідовність подій.
3
Учень розуміє й пояснює об’єкт вивчення, його призначення.
Відтворює менше половини основного навчального матеріалу, висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання.
II. Середній 4
Учень знає близько половини основного навчального матеріалу, здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснення вчителя. Він здатний із помилками й неточностями дати визначення понять; висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей.
5
Учень розуміє й відтворює зміст основного навчального матеріалу, дає визначення термінів і понять. За допомогою вчителя може здійснювати елементи аналізу та робити окремі висновки. Висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей.
6
Учень виявляє знання і розуміння змісту основного навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо повна. З допомогою вчителя здатний аналізувати, порівнювати, узагальнювати й робити висновки, може дати стислу характеристику явищ, подій, постатей (за алгоритмом); висловлює своє ставлення до них.
ІІІ. Достатній 7 Учень самостійно правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії, принципи й факти, наводить власні приклади на підтвердження своєї думки. Висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей. Частково усвідомлює свою творчість та діяльність у процесі навчання.
8
Знання учня є достатньо повними. він вільно застосовує вивчений матеріал, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки й залежності між явищами, фактами, робить висновки. Висловлює свою думку і ставлення до явищ, подій, постатей. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями.
Усвідомлює свою творчість і діяльність у процесі навчання.

29 9
Учень володіє вивченим матеріалом, застосовує знання. Дає загальну характеристику подій (причини, наслідки, значення), виокремлює окремі ознаки явищ і процесів, встановлює послідовність і тривалість подій, аналізує і систематизує інформацію. Висловлює свою думку і ставлення до явищ, подій, постатей. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Усвідомлює свою творчість і діяльність у процесі навчання.
IV. Високий 10 Учень вільно володіє вивченим матеріалом, узагальнює й застосовує знання. Дає порівняльну характеристику явищ, подій і постатей, висловлює свою думку і ставлення; загалом встановлює причинно- наслідкові зв’язки. Використовує різні джерела інформації, критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї. Усвідомлює свою творчість і діяльність у процесі навчання.
11
Учень володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх, уміє знаходити джерела інформації та аналізувати її, ставити й розв’язувати задачі, ставити й вирішувати проблеми.
Самостійно оцінює різноманітні явища, події, факти й постаті, виявляючи особисту позицію щодо них. Усвідомлює й проектує свою творчість і діяльність у процесі навчання.
12
Учень у повному обсязі опанував програмовий матеріал, має системні цілісні знання, самостійно здобуває й використовує
інформацію. Самостійно оцінює різноманітні явища, події, факти й постаті, відповідно до них ставиться. Уміє ставити і розв’язувати задачі, ставити і вирішувати проблеми. Усвідомлює, проектує й коригує свою творчість і діяльність у процесі навчання.

30
ЛІТЕРАТУРА

1.
Байдюк І., Васильків І., Васянович Г., Затхей А., Ольхова 3., Старко Г., Яворська О.,
Яремчишин О. Українознавство. Навчальний посібник для середніх шкіл. XI клас /
Львівське крайове т-во «Рідна школа». – Львів: ФОП Корпан Б.І., 2009. – 362 с.
2.
Васильків І., Білик Н., Яремчишин О., Якубченко О. Українознавство. Навчальний посібник. V клас / Львівське крайове тов-во «Рідна школа»; Відп. за вип.
П Сікорський. – Львів: ФОП Корпан Б.І., 2007.– 218 с.
3.
Васильків І., Глібкович М., Гогоша О., Федорчук С, Яремчишин О. Українознавство.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал