Програма курсу, система орієнтирів для самостійної роботи, навчальні практичні завданняPdf просмотр
Сторінка5/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.82 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
14. Від наведених іменників утворіть і запишіть прикметники українською і російською мовами за зразком
область – обласний - областной

- -
45
проїзд – ___________________________________________________
честь – ____________________________________________________
радість – __________________________________________________
студент – _________________________________________________
___________________________________________________________
агент - ____________________________________________________
___________________________________________________________
хвастати – ________________________________________________
___________________________________________________________

Останні три пари слів запишіть фонетичною траскрипцією. Як називається фонетичне явище, яке відбувається при вимові похідних прикметників Чи в обох мовах воно простежується
___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ Порівняйте написання похідних прикметників української мови з аналогічними в російській. За якими принципами орфографії пишуться ці слова в українській і російській мовах

15. Поясніть, які фонетичні зміни відбулися між відповідними парами слів при словотворенні або запозиченні. Як називаються такі зміни звуків
Бондар від бодня (бочка
ладонь (рос) від долоня _______________________________________
намисто від монисто _________________________________________
ведмідь від медвідь (порівн. рос. медведь) ________________________
суворий від суровий (порівн. рос. суровый) _______________________
капость від пакость (порівн. рос. пакость) ______________________
футляр від Futteral (нім) ______________________________________
тарілка (порівн. діалектне талірка) від Taller (нім) _______________

16. Порівняйте українське слово бджола та російське пчела.Відомо, що обидва ці слова походять від давньоруського *бъчела. Які фонетичні явища зумовили таку видозміну первинної форми слова в українській і російській мовах
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

- -
46
17. В українській мові є слова рицар і лицар, які відрізняються семантично, проте мають спільне походження (від німецького Ritter – вершник, кіннотник. Слово лицар утворилося від рицар і набуло іншого значення (з’ясуйте семантику обох лексем за тлумачним словником.
Яке фонетичне явище зумовило цю звукову видозміну слова До речі, цей же фонетичний процес відбувся при запозиченні в українську мову слів муляр від нім. Maurer), флюгер (від нім. Flugel), верблюд (від давньослов. велблюд з готськ. ulbandus).
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

18. Серед запропонованих українських, польських, англійських, німецьких, французьких, іспанських, грузинських імен людей знайдіть тезок:
Іван, Яків, Йосип, Хома, Уляна, Ієремія, Том, Джон, Джеррі, Хуан, Джек,
Жан, Вано, Джозеф, Жерар, Жак, Ян, Жулі, Якоб, Йоган, Хуліа, Іоанн,
Джулія, Жозе, Хоакіно, Хосе, Фома, Юлія, Ярема.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Чим пояснити, що всі ці такі різні на перший погляд імена є національними варіантами лише шістьох первинних власних назв
____________________________________________________________________
19.
Заповніть порожні клітинки таблиці необхідними відомостями про типи складів. ТИПИ СКЛАДІВ За наголошеним звуком За початковим звуком За кінцевим звуком

- -
47
Практичні завдання до ІІІ модуля
“Графічна підсистема мови. Письмо

1. Заповніть порожні клітинки таблиці і пропуски на місці крапок необхідними відомостями:
Етапи і форми розвитку письма


Тип
письма
Знак
письма
Семантика
знака
Системи письма
(деколи і ким створені)

І.“Предметне
письмо
(протописьмо) камінцеве письмо (Південна Америка вузликове письмо кіпу давніх інків Перу черепашкове письмо вампум Північна Америка

ІІ. ... , або
малюнкове
... , або ...
нсібіді (Західна Африка

жіноче письмо

юкагирів на північному сході Азії піктографія делаварів (Північна Америка) і ацтеків (Мексика
ІІІ. ...
... , або логограма, Слово або корінь слова конкретне поняття, а згодом і абстрактне) давньоєгипетське письмо
(IV – III тис. до не шумерський клинопис, згодом використовувався в Ассирії, Вавилоні (III тис. до не давньоіндійське (2200 р. до не крито-мінойське (2800-1100 р. дон. е китайське (XIII ст.. дон. е писемність майя (Центральна Америка IV – XVI ст. дон. е) та ацтеків (Мексика до XVI ст. не І. Фонографічне
, три етапи його розвитку
1) ...
Силабограма шумерське пізнішого періоду
(III – II тис. дон. е сучасне індійське письмо деванагарі, яке використовувалось і для санскриту; арабське письмо ефіопське письмо японське письмо катакана і хірагана; корейське письмо кунмун;
2) ... Приголосний звук письмо Фінікії, Палестини та
Карфагену (з ХІІІ ст.. дон. е
3) ... , або ... , або вокалічне Графема, або. грецький алфавіт (ХІ – VIII ст. дон. е латинський алфавіт ( VIII ст. дон. е вірменський алфавіт ( 405 р. не грузинський алфавіт (V ст.. дон. е слов’янський (кириличний ) алфавіт (ІХ ст. не арамейське письмо

- -
48
2. Визначте, за яким принципом орфографії пишуться слова в українській мові у російській мові
село - __________________ , вода - ____________________ ,
списано - _______________ , широкий - _________________ ,
месник - ________________ , устно - ___________________ ,
єдність - _______________ , гриб - _____________________ ,
по-нашому - _____________ ; завяз - _____________________ ; в англійській мові у німецькій мові:
white - _________________ , Phonetik - _________________ ,
lake - __________________ , erbauen - __________________ ,
augh - __________________ , lesen - _____________________ ,
daughter - _______________ ; das Lesen - _________________ ._____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

- -
49
Практичні завдання до І модуля
Лексична система мови

1. Які з наведених слів є немотивованими (підкресліть, а які мотивованими в українській мові Визначте внутрішню форму мотивованих слів.
Книжковий, книга, бухгалтер, динамо, "Динамо, синій, посинілий, учений,
наука, учень, учити, неук, пир, пити, пиття, пиво, пивний
снігур, сніговий, сніг, сніговик, снігуронька, снігопад, засніжений, снігопад
порада, радість, порадити, зрадіти, рада, порадувати, радий.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Продовжіть наведені синонімічні ряди, виділіть в них домінанти. Визначте типи синонімів. До кожного синонімічного ряду доберіть спільні антоніми.
Берегти, зберігати, економити
__________________________________________________________________
білий, білосніжний, молочний ________________________________________
__________________________________________________________________
вогонь, полум’я, пломінь
__________________________________________________________________
закінчення, завершення, кінець, фінал
__________________________________________________________________
3. Розмежуйте багатозначні слова і омоніми. Визначте різновид омонімів гомогенні чи гетерогенні. Мотивуйте свій вибір.
Байка -алегоричний вірші "тканина" ________________________________
бак - "металева посудина і "частина верхньої палуби
__________________________________________________________________
лайка - "порода собак, "вид обробленої шкіри, "груба суперечка" ________
__________________________________________________________________
багно - "болотисте місце" і "розріджена після дощів, снігу земля ________
__________________________________________________________________
вид - "окрема галузь, "граматична категорія (доконаний виднім- "свинець, "олівець, "лящ" _________________________________
__________________________________________________________________
англ. pen - "невеликий загін для тварин, "самка лебедя, "в’язниця",
"півострів", "перо, ручка" ______________________________________________
___________________________________________________________________


- -
50
4. У наведених вище реченнях знайдіть табу та евфемізми і поясніть, які слова вони замінюють, яку функціональну роль виконують.
1. Добре, мамо, що ти заранє спать лягла. 2. Ой виострю товариша, засунув халяву та піду шукати правди і тієї слави (Т.Шевченко). 3. Хазяїн тайги (про
ведмедя)4. Де тебе лихий носить 5. Лукавий попутав.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Відмежуйте однозначні слова від багатозначних. Як ви вважаєте, чому виділені вами слова є однозначними
Елеватор, глибина, директива, акустика, крапка, ампер, перекласти,
срібний, дружина, лаванда, авторитет.
Однозначні Багатозначні
_____________________ _______________________
_____________________ _______________________
_____________________ _______________________
_____________________ _______________________
_____________________ _______________________
_____________________ _______________________
6. Знайдіть у наведених реченнях діалектизми, жаргонізми, професіоналізми, екзотизми, терміни. Чому ці групи слів належать до вузьковживаної лексики
1. Благословенна ти, країно, зелена, світла полонино, флояри і трембіти звук
(М.Рильськ.). 2. "Якщо хавири в тебе нема, то ходім зі мною, я знаю де кімать"
(І.Микит.). 3. Основний метод лінгвістичної географії - складання карті
атласів, на яких замість населених пунктів чи рельєфів наносяться лінії
поширення на певній території тих чи інших діалектних явищ. 4. Наш чичероне
за кілька днів показав нам усю Венецію.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Укажіть слова, які виконують номінативну і семасіологічну функції, а які
- лише граматичну. До яких груп за функціонально-семантичними ознаками вони належать
Людство не знало письма протягом більшої частини своєї історії. Довгими
шляхами йшло воно до нього і тільки декілька тисячоліть тому стало
застосовувати для запису мови знаки. Вважають, що це сталося близько
шести тисяч років тому, в четвертому тисячолітті до нашої ери (В. Драчук).

- -
51
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8.
У наведених реченнях знайдіть слова з конотативним значенням.
Почленуйте їх на морфеми, визначте тип афіксів за функцією і значенням. Як досягається додаткове стилістичне значення слова
1.Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо поморю човен пливе. В човні дівчина
пісню співає, а козак чує, серденько мре (Нар. твор.). 2. Править хтось малим
човенцем, стиха весла підіймає, і здається, що з весельця щире золото спадає
(Леся Українка. 3. Приплентався до лікаря поважний дядило (П. Глазовий). 4.
Де це моє мотовило 5. Візьму тебе, шабелино, таза гострий край, кину тебе,
шабелино, в широкий Дунай (Нар. твор.). 6. Отакий дідище, отакий носище, хап
- та в мішок (Нар. твор.).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Розподіліть слова на групи за приналежністю до відповідної галузі наук. Які з наведених термінів загальнонаукові Поясніть лексичне значення виділених слів.
Адаптація, алое, анафора, асиміляція, вібрація, евфонія, еліпс, батальйон,
джоуль, дидактика, еволюція, імператив, імунітет, синтез, комюніке,
гаплологія, тичинка, децибел.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10. Як утворилося слово рушник? Визначте його внутрішню форму
(первинну ознаку, покладену в основу назви. Чи відома вам етимологія твірного слова, тобто того слова, від якого утворилося похідне слово рушник? Допомогти у ваших пошуках можуть такі цікаві факти вчені вважають, що праслов’янський корінь *rek-ti мав значення "збирати, згортати", у сучасній литовській мові є слова ranka i renku з таким же значенням. Які фонетичні явища супроводжували творення слова рушник?

- -
52
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

11. "Вже немолода молодиця стояла біля тину" (І.Нечуй-Левицький, "Микола
Джеря").
У цьому реченні використано досить цікаве поєднання слів, на перший погляд несполучуваних. Хіба може бути молодиця немолодою, чорнило зеленим чи червоним, а білизна синьою Доведіть слушність такого слововживання, спираючись на ваші знання про внутрішню форму слова та деетимологізацію. Як на вашу думку, звуження чи розширення значення наведених іменників відбулося в процесі їхнього функціонування умові
З’ясуйте за словником лінгвістичних термінів, що таке катахриза,
оксиморон. Наведіть самостійно приклади такого парадоксального слововживання в мові.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
12.
Серед наведених слів укажіть ті, що належать до пасивної лексики. Визначте їх тип історизми, архаїзми (лексичні, словотворчі, фонетичні чи семантичні, неологізми (загальномовні чи індивідуально-авторські).
Волость, воістину, врата, широкополі (лани, клонування, візажист, чадо,
челядь, ліврея, зегзиця, возрадуватись, сущий, брунькоцвіт, лобзати, поїзд
(весільний).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
13. Наведені запозичені слова розподіліть на групи засвоєння, власне запозичення, кальки, варваризми. Яким шляхом - усним чи книжним - були запозичені в українську мову виділені слова
Базар, корабель, спорт ( англ. sport [spo:t]), крейда ( нім. Kreide [kraide]),
джентльмен (англ. gentleman з, адажіо, арго (фр. argot), танк
(англ. tank [taenk]), півзахисник, пардон, хмарочос (порівн. нім. Wolkenkratzer -
хмара, чесати, авеню, журі, землеробство (порівн. рос. земледелие, лата, займеник (порівн. рос. местоимение, лат. pronomen).

- -
53
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

14. Гра-змагання. Досить продуктивним способом творення нових слів є лексико-семантичний, тобто переосмислення вже існуючих умові лексем. Зокрема, деякі загальні назви утворилися від власних саме таким шляхом, напр. назва будівельної суміші, різновиду гіпсу алебастр походить від найменуваня міста Аlabastron у Єгипті, де вперше почали виготовляти цей матеріал.
А чи знаєте ви, як утворилися слова алгоритм, бадмінтон, бегонія, бойкот,
ват, галіфе, дербі, дизель, джоуль, макінтош, мансарда, марля, мельхіор,
меценат, монпансьє, одеколон, пергамент, рентген, сенбернар, силует, тюль,
фіакр, флора
У грі перемагає той, хто не лише з’ясує етимологію наведених слів, ай пояснить їх значення. (Змагання оцінюється балами поза кожну правильну відповідь.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
15. Гра-аукціон. Замініть одним словом словосполучення чорне золото,
біле золото, блакитне паливо, зелений змій, білий метал, брати наші менші,
льодовий континент, люди в білих халатах, інженери людських душ, великий
Кобзар.
Як називаються наведені описові звороти У яких функціональних стилях вони найчастіше вживаються Чи варто користуватися ними надто часто Спробуйте за певний час (3 хвилини) записати якнайбільше таких описових зворотів української мови, а також іноземної, яку ви вивчаєте. Перемагає той, хто виконає завдання правильно та найповніше.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал