Програма комплексного державного іспиту спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»Pdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації05.01.2017
Розмір0.52 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Document Outline

 • Методичні рекомендації висвітлюють структуру комплексного державного іспиту спеціальності 7.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, зміст та критерії оцінювання передбачуваних ним завдань.
  • Укладачі:
  • Сілкова Г. В, канд. пед. наук, доц. (Розділи 1–3);
  • Бабенко Ж. В, викладач (Розділи 1, 3);
  • Кондратюк ММ, викладач (Розділи 1, 2);
  • Костенко МС, викладач (Розділи 1, 3);
  • Крет Р. М, канд. політ. наук, доцент (Розділ 1);
  • Сагайчук К. Л, викладач (Розділ 1);
 • ЗМІСТ
 • Розділ 1. Теоретична частина письмового державного іспиту…………………………………………….7
 • 1.1. Концепції сучасного документознавства»………………………………………………....................7
 • 1.2. Методика інформаційного реферування»..…………………..………………………………….......10
 • РОЗДІЛ 1. Зміст ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ ПИСЬМОВОГО КОМПЛЕКСНОГО Державного іспиту
 • 1.1. Концепції сучасного документознавства»
 • Основні етапи розвитку і головні концепції науки про документ
 • Виникнення та розвиток знань про документ. Виникнення документів у процесі суспільної діяльності. Наукове оформлення знань про документу ст. Дипломатика як наука, спрямована на дослідження історичних правових документів. Формування спеціал...
 • Книгознавство та бібліографія уст. Виникнення «документаційної науки та її розвиток. Роль Поля Отле у формуванні на початку XX ст. документації як практичної діяльності та наукової дисципліни. Синоніми документації — документологія та...
 • Виникнення науки про інформацію в ті рр. XX ст. Наукова інформатика х рр. XX ст. Документалістика як наукова дисципліна (Г. Г. Воробйов). Соціальна інформатика х рр. XX ст. Виникнення документознавства в межах архівознавства. Трактув...
 • Розвиток основних концепцій документознавства наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.
 • Створення Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (1994 р. Виникнення нової версії документознавства. Використання поняття документу ті рр. XX ст. у бібліографознавстві (Д. Ю. Теплов, О. П. Коршунов)...
 • Сучасні концепції документознавства в Україні. Концепція документознавства як узагальнюючої науки про всі види документа. Підручник НМ. Кушнаренко. Трактування документознавства С. Г. Кулешовим, МС. Слободяником, Г. М. Швецовою-Водкою. Концепція у...
 •  ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення»;
 •  ДСТУ 3844–99. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови»;
 • Практичні завдання:
 • 1. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 // Офіц. вісн. Украї...
 • 5. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – Чинний від 01.01.95. – Київ : Держспоживстандарт України, 1994. –53 с.
 • 6. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. – Київ : Держспоживстандарт України, 2003. – 22 с.
 • 7. ДСТУ 3844–99. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. – Київ : Держстандарт України, 2000. – 8 с.
 • 8. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005. – 31 с.
 • 9. Автономова Н. Інформаційні технології в практиці інформаційно-аналітичної діяльності наукових бібліотек Електронний ресурс / Н. Автономова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 30. – Режим доступу : http://ww...
 • 10. Бездрабко ВВ. Документознавство в Україні : інституалізація та сучасний розвиток : монографія / ВВ. Бездрабко – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 716 с.
 • 11. Бездрабко ВВ. Управлінське документознавство : навч. посіб. / ВВ. Бездрабко. – Київ, 2006. – 208 с.
 • 12. Беспянська Г. В. Діловодство : навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкр. міжнарод. унт розвитку людини Україна Г. В. Беспянська. – Київ : Унт Україна, 2005. – 418 с.
 • 23. Голицына О. Л. Информационные системы и технологии : учебн. пособ. для студ. вузов, обуч. по напр. Приклад. Інформатика / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. – Москва : Форум, 2014. – 399 с.
 • 24. Гольдгамер Г. И. Вторичная информация различной степени свернутости / Г. И. Гольдгамер // НТИ. Сер. – 1996. – №12. – С. 47–51.
 • 25. Горбаченко Т.Г. Аналітико-синтетична пререробка документної інформації : навч. посіб. / Т.Г. Горбаченко. – Київ : Унт Україна, 2008. – 312 с.
 • 26. Гречихин А. А. Жанры информационной литературы: Обзор. Реферат / А. А. Гречихин, И. Г. Здоров, ВИ. Соловьев. – Москва : Книга, 1983. – 320 с.
 • 27. Гуде С. В. Информационные системы : учебн. пособ. / С. В. Гуде, С. Б. Ревин. – Москва : РЮИ МВД России, 2002. – 149 с.
 • 28. Густав О. Цифровые системы автоматизации и управления. / О. Густав, П. Джангуидо. – Санкт-Петербург : Невский Диалект, 2005. – 557 с.
 • 29. Емельянова Н. З. Основы построения автоматизированных информационных систем : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования, обуч. по спец. Програм. обеспечение вычисл. техники и автоматизир. систем / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И....
 • 37. Іванова Т.В. Документаційне забезпечення управління в органах державного управління та місцевого самоврядування : навч. посіб. / Т.В. Іванова, Л.П. Піддубна. – Київ : Центр учбов. л-ри, 2007. – 202 с.
 • 38. Іванова Т. В. Муніципальне діловодство : навч. посіб. / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. – Київ : Либідь, 2004. – 312 с.
 • 39. Іванченко І. Особові картки заповнюємо, систематизуємо, обліковуємо / І. Іванченко // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2015. – № 2. – С. 19.
 • Додаток 3
 • Навчальне видання
  • Сілкова Г.В.
  • Бабенко Ж.В.
  • Крет Р. М.
  • Сагайчук К. Л.
  • Швецова Г. М.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал