Програма ХI міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів 18- 21 квітня Харків 2017Сторінка1/3
Дата конвертації25.04.2017
Розмір0.73 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»


Мішкольцький університет (Угорщина)

Магдебурзький університет (Німеччина)

Петрошанський університет (Румунія)

Познанська політехніка (Польща)

Софійський університет (Болгарія)


ПРОГРАМА

ХI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ


1821 квітня

Харків


2017

Шановний колега!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
ХІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ
Конференція проводиться 18-21 квітня 2017 р.

у Національному технічному університеті

«Харківський політехнічний інститут»
Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Мішкольцький університет (Угорщина)

Магдебурзький університет (Німеччина)

Петрошанський університет (Румунія)

Познанська політехніка (Польща)

Софійський університет (Болгарія)
Реєстрація участників - 18 квітня, вівторок, з 09-00

Пленарне засідання

(аудиторія №1

електрокорпусу НТУ «ХПІ») - 18 квітня, вівторок, з 10-00


Робота секцій

(факультети НТУ «ХПІ») - 18 квітня, вівторок, з 12-30

- 19 квітня, середа, з 10-00

- 20 квітня, четвер, з 10-00

- 21 квітня, четвер, з 10-00
Робочі мови – українська, англійська, російська
Адреса організаційного комітету конференції:

Україна, 61002, Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,

кафедра турбінобудування

Телефон: (093) 385-35-30

E-mail: khpi.masters@gmail.com.

Web-site: http://web.kpi.kharkov.ua/masters/language/uk/СПІВГОЛОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ


СОКОЛ Є.І.

– ректор НТУ «ХПІ», Україна

ГЕРДЖИКОВ А.

– ректор Софійського університету «Св. Климент Охридський», Болгарія

ЛОДІГОВСКІ Т.

– ректор Познанської політехніки, Польща

МАРКУ М.

– ректор Петрошанського університету, Румунія

СТРАКЕЛЯН Й.

– ректор Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке, Німеччина

ТОРМ А.

– ректор Мішкольцького університету, Угорщина


ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ


Марченко А.П.

– проректор НТУ «ХПІ», голова

Лісачук Г.В.

– завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», заст. голови

Бела І.

– професор Мішкольцького університету

Карпушевський Б.

– директор інституту техніки виготовлення та забезпечення якості Магдебурзького університету

Ковач Ф.

– професор Мішкольцького університету

Мамаліс А.

– директор Афінського центру перспективних та нанотехнологій

Патко Д.

– професор Мішкольцького університету

Радковски С.

– декан факультету автомобілів і машин Варшавської політехніки

Томашевський Р.С.

– голова правління ради молодих вчених НТУ «ХПІ»


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ


Мигущенко Р.П.

– проректор НТУ «ХПІ», голова

Авдєєва О.П.

– заступник голови ради молодих вчених НТУ «ХПІ», заст. голови

Воінов В.В.

– декан електромашинобудівного факультету НТУ «ХПІ»

Гаврись О.М.

– декан факультету бізнесу і фінансів НТУ «ХПІ»

Гамаюн І.П.

– декан факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії НТУ «ХПІ»

Гапон А.І.

– декан факультету автоматики та приладобудування НТУ «ХПІ»Єпіфанов В.В.

– декан факультету транспортного машинобудування НТУ «ХПІ»

Зайцев Ю.І.

– вчений секретар НТУ «ХПІ»

Заполовський М.Й.

– декан факультету комп’ютерних та інформаційних технологій НТУ «ХПІ»

Заруба В.Я.

– декан факультету економічної інформатики та менеджменту НТУ «ХПІ»

Кіпенський А.В.

– декан факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ»

Конкін В.М.

– декан інженерно-фізичного факультету НТУ «ХПІ»

Космачов С.М.

– декан фізико-технічного факультету НТУ «ХПІ»

Кундрак Я.

– професор Мішкольцького університету

Лазуренко О.П.

– декан електроенергетичного факультету НТУ «ХПІ»

Лещенко С.А.

– декан факультету технології неорганічних речовин НТУ «ХПІ»

Некрасов О.П.

– декан факультету технології органічних речовин НТУ «ХПІ»

Перерва П.Г.

– декан економічного факультету НТУ «ХПІ»

Погребний М.А.

– декан механіко-технологічного факультету НТУ «ХПІ»

Рассоха О.М.

– декан факультету інтегрованих технологій і хімічної техніки НТУ «ХПІ»Сакара Ю.Д.– проректор НТУ «ХПІ»Степанов М.С.

– декан машинобудівного факультету НТУ «ХПІ»

Тарасенко М. О.

– декан енергомашинобудівного факультету НТУ «ХПІ»

Тижненко Л. П.

– завідувач відділу ВНТІ і ПЛР НТУ «ХПІ»

Хрипунов Г.С.

– проректор НТУ «ХПІ»

Шамардіна В. М.

– декан німецького технічного факультету НТУ «ХПІ»


СЕКРЕТАРІАТ


Меньшикова С.І.

– член ради молодих вчених НТУ «ХПІ»

Перепелкін М.В.

– член ради молодих вчених НТУ «ХПІ»

Радогуз С.А.

– член ради молодих вчених НТУ «ХПІ»

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

18 квітня 2017 р., вівторок

10.00 – 12.00
Керівник – проф. Сокол Є.І., ректор НТУ «ХПІ»

Секретар – доц. Томашевський Р.С., голова ради молодих вчених НТУ «ХПІ»
Вступне слово та привітання учасників конференції ректора НТУ «ХПІ» проф. Сокола Є.І.

Вступне слово та привітання учасників конференції проректора НТУ «ХПІ» проф. Марченка А.П.

Вступне слово вченого секретаря НТУ «ХПІ» проф. Заковоротного О.Ю.

Вступне слово завідуючої аспірантури НТУ «ХПІ» доц. Штефан В.В.

Вступне слово голови ради молодих вчених НТУ «ХПІ» доц. Томашевського Р.С.
Доповіді
1. Сизикова В. С.; Ігнатюк О. І.

Творча особистість викладача у формуванні професіоналізму майбутнього фахівця.

2. Букарев А.А., Лесной В.А., Кислицын А.П.

Эталон светового потока для выявления динамических искажений оптико-электронных устройств.

3. Кутько П.І.; Клімова О.М.; Огурцов О.М.

Створення генетичної конструкції для протеосомної деградації онкобілків.

4. Batachenko S.; Tomashevskyi R.

Screening diagnostic system for chronic obstructive pulmonary diseases.

5. Пащенко С.О., Бреславський Д.В.

Розробка методу паралельного обчислення для розв’язання задач механіки методом скінченних елементів.


СЕКЦІЯ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ
Керівник – Гамаюн Ігор Петрович, декан факультету комп'ютерних наук і програмної інженерії.

Секретар – Харазій Анна Володимирівна, провідний інженер кафедри стратегічного управління.
1. Ваколюк Я. В.

Дослідження актуальності, проектування та розробка web-сайту для публікації та адміністрування розкладу занять спортивного комплексу НТУ «ХПІ».

2.  Грідіна І. Л.

Створення системи інформаційної підтримки виробничого процесу видобувного підприємства.

3.  Копп А.М.; Орловский Д.Л.

Методологические и инструментальные подходы к моделированию архитектуры предприятия.

4. Костенко С.А.; Орловский Д.Л.

Процессные особенности концепции DEVOPS.

5. Лескина В.В.; Сидоренко А.Ю.

Математическое описание и моделирование марковских полей.

6. Рассадкин Д.А.; Орловский Д.Л.

Контроль согласованности изменения показателей деятельности предприятия.

7. Соса М.А.; Дорофеев Ю.И.

Идентификация и адаптация закрытого программного кода под Windows.

8. Урсул В.А.; Малых О.Н.

Разработка параллельных алгоритмов для программной реализации системы криптографических преобразований.

9. Чуріков В.В; Котляров В.О.

Розробка засобів організації потоку робіт при автоматизованому проектуванні радіотехнічних систем.

10. Шевченко Ю.С.; Сидоренко А.Ю.

Разработка программного обеспечения для управления жизненным циклом проектов в условиях неопределенностей.ДискусіяСЕКЦІЯ 2. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В МЕХАНІЦІ ТА СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ
КерівникЛавінський Денис Володимирович, заступник декана інженерно-фізичного факультету, доцент кафедри теоретичної механіки

СекретарЛарін Олексій Олександрович, доцент кафедри динаміки та міцності машин
1. Анічін Є.О., Трубаєв О.І.

Проектування сейсмостійкого трубопроводу АЕС.

2. Будрікіс В.Г., Ларін О.О.

Нелінійні коливання лопаток робочих коліс турбомашин з урахуванням динамічного контакту в роз’ємному бандажному з’єднанні.

3. Буйний С.В., Львов Г.І.

Розробка автоматизованої системи теоретичного визначення пружних характеристик волокнистих композитів.

4. Болотова В.О., Водка О.О.

Розробка комп’ютерної системи для дослідження пружних властивостей двохкомпонентних полікристалічних матеріалів.

5. Гладких І.О., Ларін О.О.

Розробка автоматизованої системи для визначення характеристик стохастичного процесу.

6. Головач І.О., Андрєєв Ю.М.

Моделювання механіки орбітального та міжорбітального рухів

7. Голоскубова Н.С., Міхлін Ю.В.

Аналіз бігучіх та стійких хвиль у моделі ДНК Пейрара–Бішопа–Доксуа.

8. Гончаров М.А.

Застосування інформаційних технологій для автоматизованого проектування конструкції швецької стінки.

9. Демченко Є.С., Стрельнікова О.О.

Коливання конічних оболонок з рідиною.

10. Козлюк А.В., Бреславський Д.В.

Чисельні дослідження руйнування внаслідок повзучості при плоскому напруженому стані.

11. Коновалов М.В., Бреславський Д.В.

Розробка препроцесорної скінченноелементної програми для плоских задач механіки.


12. Малышев С.Е., Аврамов К.В.

Вынужденные колебания пологой, консольной оболочки в условии нескольких внутренних резонансов.

13. Мартиненко В.Г., Львов Г.І.

Скінченно-елементний підхід до знаходження анізотропних в’язкопружних характеристик композиційного матеріалу.

14. Омельченко О.М., Чернобрывко М.В.

Динамическая неустойчивость подкрепленных конических оболочек в сверхзвуковом газовом потоке.

15. Панаріна О.Д., Погребняк С.В., Водка О.О.

Розробка програмного забеспечення для розрахунку редуктора на міцність.

16. Пащенко С.О., Бреславський Д.В.

Розробка методу паралельного обчислення для розв’язання задач механіки методом скінченних елементів.

17. Погребняк С.В., Водка О.О.

Розробка комп’ютерної системи для обробки результатів експерименту за допомогою штучної нейронної мережі.

18. П’ятикоп А.О., Татарінова О.А.

Розробка інформаційного і математичного забезпечення для аналізу довготривалої міцності конструкційних матеріалів.

19. Ржавська Є.О., Ларін О.О.

Застосування алгоритму стохастичної оптимізації для автоматизованого проектування раціональної конструкції елементів енергетичних машин.

20. Сінковська В.А., Ларін О.О.

Комп'ютерна симуляція сонної артерії, яка пошкоджена стенозом.

21. Шевченко О.Ю., Андрєєв Ю.М.

Редактор аналітичних даних ССКА КіДИМ.

22. Шевченко Т.С., Федоров В.О.

Комп’ютерне моделювання елементів конструкції велосипеда.

23. Яценко В.Ю., Успенский В.Б.

Управление боевым маневром самолета.Дискусія

СЕКЦІЯ 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ В МАШИНОБУДУВАННІ
Керівник – Наконечний Микола Федорович, заступник декана машинобудівного факультету.

Секретар – Турчин Ольга Володимирівна, інженер кафедри підйомно-транспортних машин і обладнання.
1. Белый Е.Г., Гаращенко Я.Н., Крыжный Г.К., Попов А.И.

Создание имплантата из углерод-углеродного композита без замены позвонков грудного отдела позвоночника.

2. Богданов Л.В., Федорович В.А.

Моделирование процесса алмазно-абразивной обработки.

3. Боговісов О.Ю., Григоров О.В., Радченко В.С.

Зниження динамічних навантажень шляхом застосування частотного привода.

4. Боков В.В., Габдинова О.В., Синюй М.У., Коваленко В.А.

Практические рекомендации повышения надежности подкрановых путей на предприятиях ТЭК.

5. Букарев А.А., Лесной В.А., Кислицын А.П.

Эталон светового потока для выявления динамических искажений оптико-электронных устройств.

6. Долбін Є.О., Григоров О.В., Зюбанова Д.М.

Економія енергії в регульованого об'ємному гідростатичному приводі.

7. Зюбанова Д.М. , Григоров О.В. , Аніщенко Г.О., Турчин О.В. , Цебренко М.В.

Порівняння рівноприскореного та S-подібного законів керування об'ємним регульованим гідроприводом за витратами енергії.

8. Зюбанова Д.М. , Григоров О.В. , Аніщенко Г.О., Турчин О.В., Цебренко М.В.

Порівняння рівноприскореного та параболічного законів керування об'ємним регульованим гідроприводом за витратами енергії.

9. Кобець І.В., Петренко Н.О.

Зменшення перекосу кранів мостового типу.

10. Костилєва Ю.С., Альохін В.А.

Розробка транспортної системи для обробки зовнішніх кілець буксових підшипників на торце - шліфувальних верстатах.


11. Кузьмина А.П., Федорович В.А.

Моделирование процесса изготовления алмазно-абразивных инструментов.

12. Левенец Г.С., Федорович В.А.

Расчет рациональной структуры и свойств алмазно-абразивного инструмента.

13. Мочернюк А. М.

Розробка гнучкого роботизованого комплексу для вдосконалення процесу обробки деталі “колесо зубчасте”.

14. Нетюхайло А.І., Офій В.В.

Дослідження проблеми перекосів в кранах мостового типу.

15. Норик Е.В., Крижний Г.К.

Особливості застосування семи базових інструментів забезпечення якості в реаліях українського машинобудування.

16. Обізний А.І., Короткий К.К., Григоров О.В.

Шляхи зниження величини перекосу коліс у кранів мостового типу.

17. Овсеева А.С., Федорович В.А.

Моделирвание процессов вибрационного шлифования.

18. Пенчук С.С., Доброскок В.Л.

Система создания триангуляционных моделей промышленных изделий.

19. Пенчуков О.В., Черниш В.М.

Вплив параметрів гідравлічного приводу на його динамічні характеристики.

20. Погорєлов Д., Андренко П.М.

Визначення часу переключення гідро розподільника.

21. Подріз Є.Г., Добротворський С.С.

Математичне моделювання технологічних процесів ударної обробки багатошарових виробів з крихких та пластичних матеріалів.

22. Попов М.Д., Евсюкова Ф.М.

Разработка системы управления агрегатным станком-полуавтоматом для изготовления детали “распылитель”.

23. Сагайдачний О.О., Петренко Н.О.

Застосування нанотехнологій в машинобудуванні.

24. Семенихина Т.В., Федорович В.А.

Расчет рациональных условий процесса алмазного шлифования.

25. Синица Ю.А., Клочко А.А., Басова Е.В.

Обработка высокоточных среднемодульных зубчатых колес без использования зубошлифования.

26. Соловйов Є.Б., Петренко Н.О.

Застосування гідроприводу на кранових механізмах.

27. Сухенко П.Ю., Офій В.В.

Методи зменшення перекосів ходових коліс в кранах мостового типу.

28. Тарасенко М.С., Доброскок В.Л.

Статическое моделирование распределения размеров зерен алмазно-абразивного инструмента.

29. Тодавчич А.Ю., Басова Е.В., Добротворский С.С.

Типизация тел вращения и лезвийная обработка нежёстких деталей.

30. Удовиченко А.В., Рязанова-Хитровская Н.В., Пупань Л.И., Пыжов И.Н.

Определение остаточных напряжений в поверхностном слое детали после алмазного выглаживания.

31. Удовиченко Я.А., Доброскок В.Л.

Поиск путей повышения точности формообразования изделий селективным лазерным спеканием.

32. Федотов Д.А., Евсюкова Ф.М.

Разработка системы управления агрегатным станком-полуавтоматом для изготовления детали “вал”.

33. Хабенко М.Є., Петренко Н.О.

Прогнозування залишкового ресурсу кранів, що відпрацювали нормативний термін служби.

34. Хлёсткин А.Е., Федорович В.А.

Теоретическое обоснование путей повышения эффективности вибрационной алмазно - абразивной обработки.

35. Шептухин Н.Ю., Евсюкова Ф.М.

Разработка системы управления для агрегатного станка-автомата для обработки детали "ниппель".Дискусія
СЕКЦІЯ 4. Наукові проблеми транспортного машинобудування
Керівник – Бондаренко Анатолій Ігорович, заступник декана факультету транспортного машинобудування.

Секретар – Бондаренко Олексій Вікторович, доцент кафедри ТММ і САПР.
1. Альохін Д.С.; Осетров О.О.

Експериментальне дослідження механічних втрат в двигуні автомобіля ВАЗ-21081.

2. Бекарюк О.М.; Осетров О.О.

Розробка експериментального стенду з двигуном BRIGGS&STRATTON VANGUARD.

3. Васін С.В.; Маслієв В.Г.

Новітні напрямки у проектуванні тягових приводів.

4. Гармаш В.Н.; Пасечный С.С.; Волонцевич Д.О.

Исследование возможности совместного применения двигателя 3ТД-3 и главной передачи тягача МТ-ЛБ при модернизации гусеничного бронетранспортера БТР-50П.

5. Здоровко М.И.; Мормило Я.М.; Волонцевич Д.О.

Исследование возможности использования самоблокирующихся межколесных дифференциалов с коэффициентом блокировки, зависящим от скорости относительного вращения колес, для бронетранспортеров.

6. Коринкевич А.С.; Линьков О.Ю.

Модернізація конструкції складаного поршня тепловозного дизеля.

7. Мамай В.С.; Афанасьєва О.С.

Концептуальний проект стендового обладнання для випробування та сертифікації рухомого складу залізниць.

8. Мелешко С.С.; Стрімовський С.В.

Синтез системи управління гідравлічним приводом вентиляторної системи охолодження дизельного двигуна на колісному бронетранспортері.

9. Мельник Ю.Ю.; Доманский В.Т.

Імітаційне моделювання системи електропостачання змінного струму електрифікованої ділянки залізниці з складною схемою живлення.

10. Прокопьев М.И; Ефремова А.И.; Волонцевич Д.О.

Тяговый баланс перспективного гусеничного многоцелевого транспортера-тягача с электромеханической трансмиссией.

11. Руденко О.В.; Стрімовський С.В.

Синтез системи управління передпусковою підготовкою і пуском силової установки на колісному бронетранспортері з двигуном 3ТД-3А.

12. Савченко А.В.

Определение коэффициента избытка воздуха в дизеле при работе на водотопливной эмульсии.

13. Сорока С.А.; Омельяненко Г.В.

Аналіз сучасного стану залізничного транпорту україни.

14. Трубіцин В.В.; Якунін Д.І.

Концептуальний проект перспективного швидкісного потягу з гібридним механізмом нахилу кузова.

15. Циба О.Л.; Дамански В.Т.

Імітаційне моделювання системи електропосточання постійного струму електрифіковнної ділянки залізниці з складною схемою живлення.

16. Цукар Д.Ю.; Сергієнко М.Є.

Розробка системи управління здвоєною муфтою зчеплення трактора.

17. Черних Д.О.; Афанасьєва О.С.

Вдосконалення силового електроприводу системи нахилу кузовів швидкісних поїздів.

18. Чернишев Д.О.; Кальченко Б.І..

Дослідження процесу розгону колісних тракторів з гідрооб’ємно-механічними трансмісіями.

19. Чібісов Д.О.; Кравченко С.С.

Вибір та обгрунтування раціональних параметрів двигуна 11гд100м при роботі на шахтному газі

20. Шевченко А.К.; Петренко О.М.; Любарський Б.Г.

Моделювання теплового стану асинхронних тягових двигунів.

21. Яровий В.С.; Осетров О.О.

Дослідження робочого процесу і динаміки кривошипно-шатунного механізму стаціонарного двигуна 11ГД100М із системою відключення циклів.

Дискусія
СЕКЦІЯ 5. ЕНЕРГЕТИЧНІ, ТЕПЛОФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ
Керівник – Юдін Юрій Олексійович, заступник декана енергомашинобудівного факультету.

Секретар – Авдєєва Олена Петрівна, старший викладач кафедри турбінобудування.
1. Дмитрієва Б.А.; Дмитрієнко О.В..

Вплив геометричних параметрів робочого колеса на енергетичні показники радіально-осьової гідротурбіни.

2. Матвєєв А.О.; Рєзва К.С.; Дранковський В.Е.

Прогнозування енергетичних характеристик оборотних гідравлічних машинах в експлуатаційних режимах роботи.

3. Матвейчук К.Ф.; Крупа Е.С..

Расчет трехмерного течения в проточной части гидравлических турбин с помощью программного комплекса flow vision.

4. Рожец А.В.; Миронов К.А.

Численное исследование влияния выходной кромки лопасти и её геометрических углов на оптимальный режим.Дискусія
СЕКЦІЯ 6. НОВІ МАТЕРІАЛИ, КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ
Керівник – Пономаренко Ольга Іванівна, заступник декана механіко-технологічного факультету.

Секретар – Костик Катерина Олександрівна, доцент кафедри ливарного виробництва.
1. Alaa Fadhil ІIdan, Akimov O.V., Kostyk K.O.

Surface hardening of steel 38Cr2MoAl.2. Sundus Mohammed Ahmed, Akimov O. V., Kostyk K.O.

The study of iron-based alloy with shape memory effect.3. Белик Н.Н., Пономаренко О.И.

Окисные включения при литье под низким давлением.4. Богдан В.В., Акімов О.В.

Конструкторсько-технологiчне проектування литих деталей.5. Бойко А.С., Костик Е.А.

Пригар. Методы борьбы.6. Борисенко С.В., Пономаренко О.И.

Методы исследования свойств соляных стержней.7. Глушко А.В.

Особенности повреждаемости длительно эксплуатируемых сварных соединений паропроводов.8. Глущенко М.А., Крат И.Ю., Субботина В.В., Зубков А.И.

Анизотропия структуры вакуумных конденсатов на основе меди.9. Головченко М.О., Бармін О.Є.

Структура сплаву Fe–W отриманого у вакуумі.

10. Єфремов А.Є., Волков О.О., Погрібний М.А.

Дослідження характеру знеміцнення сталі при нагріванні після зміцнення ТФО.


11. Звягольський О.В., Субботіна В.В.

Розробка технології одержання зносостійких оксидних покриттів на поверхні титанових сплавів.12. Лоэк І.О., Мариненко Д.В., Костик К.О.

Исследование влияния технологических параметров охлаждения конструкционной стали на наследственность элементов структуры.13. Мариненко Д.В., Гримзин И.А., Пономаренко О.И.

Процесс сушки гипсовых форм.14. Мацегора С.В., Левченко В.Н.

Моделирование процессов обратного холодного выдавливания пуансонами со сферической торцевой поверхностью.

15. Мех С.А., Плеснецов Ю.А.

Экспериментальные исследования мест изгиба металла гнутых профилей с отбортовками.16. Назаренко М.В., Даниленко В.Я.

Разработка 3D модели паровоздушного штамповочного молота.

17. Постельник А.А., Приходько М.Ю., Соболь О.В.

Структурная инженерия многослойных вакуумно-дуговых CrN/ZrN -покрытий путем изменения потенциала смещения и толщины нанослоев.18. Приходько М.Ю., Тараник А.Ю., Соболь О.В.

Структура и механические свойства вакуумно-дуговых покрытий CrNи CrN/TiN.

19. Синкевич Р.О., Грибков С.В.

Використання векторної анімації в інтернет рекламі.20. Ситников П.А., Єфіменко М.Г.

Особливості технології приварки шипів на мартенситну сталь 15Х5М без

підігріву.

21. Ситников П.А., Пітак О.Я.

Загальні питання охорони праці під час виконання зварювальних робіт.

22. Таранік А.Ю., Глущенко М.О., Зубков А.І.

Структура конденсатів та відливок сплавів Cu-Co, Cu-Fe

23. Харківська Н.С., Субботіна В.В.

Фазовий склад та мікротвердість покриттів одержаних методом мікродугового оксидування на сплаві АЛ9.24. Чумаченко В.І., Мариненко Д.В., Костик К.О.

Исследование структуры легированной стали при различных степенях перегрева.Дискусія

СЕКЦІЯ 7. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ
Керівник – Коновалов Олег Ярославович, заступник декана фізико-технічного факультету.

Секретар – Меньшикова Світлана Іванівна, науковий співробітник кафедри теоретичної та експериментальної фізики.
1. Богданов Ю.С.; Дорошенко Г.М.

Питома електропровідність полікристалів Bi-Sb поблизу переходу напівметал напівпровідник.

2. Жадан Д.О.; Клочко Н.П.

Електричні та електронні параметри гетероструктури n-ZnO/р-CuI.

3. Палий А.О.; Михайлов В.М.

Наближена математична модель магнітно-імпульсної деформації циліндричної оболонки.

4. Прокопенко Д.С.; Зайцев Р.В.

Апробація конструктивного рішення гібридної термофотоенергетичної установки.

5. Роненко А.Л.; Руденко Н.З.Камера зберігання для фруктів в регульованому газовому середовищі.

6. Савич С.В.; Вовк Р.В.; Самойлов А.В.; Тютерева К.В..

Процессы старения в монокристаллах yba2cu3o7-δ.

7. Smertin R.M.; Коnotopsky L.E.

Structure of W/Mg2Si X-Ray mirror.

8. Сосницька Н.В.; Мартинова К.В.

Теплопровідність телуриду сурми.

9. Терлак Ю.М.; Руденко Н.З.Подбор оптимальной теплоизоляции для низкотемпературной камеры.

10. Ткач П.П.; Клочко Н.П.

Електричні властивості та електронні параметри діодної гетероструктури р-CZTS/n-ZnS і окремих її шарів.

11. Топоровська Л.Р.; Капустяник В.Б.; Панасюк М.Р.; Турко Б.І.; Рудко М.С.

Термостимульована люмінесценція нанодротів ZnO.

12. Чумак В.С.; Першин Ю.П.

Исследование структуры и химического состава перемешанных прослоек многослойных рентгеновских зеркал W/Si.

13. Шепілов Д.А.; Рубець С.П.

Дослідження пластичної течії твердого гелію.Дискусія
СЕКЦІЯ 8. МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА В АВТОМАТИЦІ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ
Керівник – Гапон Анатолій Іванович, декан факультету «Автоматика та приладобудування»

Секретар – Павлова Наталя Миколаївна, аспірант кафедри «Інформаційно-вимірювальні технології і системи»
1. Коржов І.М.; Мигущенко Р.П.

Порівняння часу обчислення неперервного та дискретного вейвлет перетворень.

2. Павлова Н.М.; Кондрашов С.І.

Тестові методи підвищення точності контролю динамічних параметрів каналів інформаційно-вимірювальних систем.

3. Сахно С.С.; Черепащук Г.А.

Упрощение процедуры калибровки микропроцессорных средств измерительной техники.Дискусія
СЕКЦІЯ 9. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
Керівник – Шайда Віктор Петрович, заступник декана електромашинобудівного факультету.

Секретар – Томашевський Роман Сергійович, доцент кафедри промислової і біомедичної електроніки
1. Абылова О.А.; Колесник К.В.

Электронный телемедицинский тонометр.

2. Аксёненко В.В.; Акимов Л.В.

Синтез полиномиальным методом регуляторов двухмассовых упругих электромеханических систем переменного тока (на примере СВТ).

3. Ануфрієв А.І.; Єресько А.В.

Система керування безколекторним двигуном постійного струму.

4. Batachenko S.; Tomashevskyi R.

Screening diagnostic system for chronic obstructive pulmonary diseases.


5. Бугрій О.В.; Шевченко В.В.

Поліпшення пускових характеристик асинхронних двигунів авіаційних агрегатів з підвищеною частотою напруги.

6. Гайвороновский Е.А.; Анищенко Н.В.

Измерительная скоба для вальцешлифовального станка.

7. Гридін А.М.; Жемеров Г.Г.

Моделювання та симуляція функціонування літій-іонного акумулятора у схемі гібридного приводу.

8. Гринь Д.О.; Шайда В.П.

Дослідження можливості підвищення годинної потужності тягового двигуна постійного струму ДТН–45/27.

9. Діхтяренко Р.І.; Грищук Ю.С.

Автоматизація дослідження та випробовування побутових холодильників.

10. Єлоєв А.К.; Пантелят М.Г.

Мультифізичний аналіз процесів в індукційній кухонній плиті та посуді, що нагрівається.

11. Єлоєв А.К.; Грищук Ю.С.

Автоматизація дослідження мультиварок-скороварок.

12. Зубань Є.С.; Шевченко В.В.

Вибір сталей активної зони електродвигунів літаків.

13. Ивахненко А.С.; Крылов Д.С.

Выбор преобразователя для щита постоянного тока

14. Коберник М.С.; Замаруев В.В.

Микрокотролерная система обработки видеосигналов.

15. Козлов Д.М.; Середа О.Г.

Максимальний струмовий захист з вибірковою чутливістю до струмів віддалених коротких замикань та пускових струмів асинхронних електродвигунів.

16. Корнеева Е.Р.; Томашевский Р.С.

Влияние избыточного давления на электрические процессы в жидких биологических средах.

17. Корпич Д.О.; Замаруєв В.В.

Устройство управления и контроля ультразвукового преобразователя.

18. Кочерга Л.И.; Ересько А.В.

Генератор прямого цифрового синтеза для верификации цифровых устройств и узлов.


19. Кравцов О.Д.; Посоха Є.Г.; Задорожня І.М.

Особливості математичного моделювання перетворювачів електроприводів з пружними зв’язками.

20. Кузьминский Б.С.; Куліченко В.В.

Дослідження впливу параметрів розрядної камери та електричного розряду на продуктивність генерації озону.

21. Кулик В.О.; Клименко Б.В.

Дослідження способів розмагнічування обмоток електромагнітів при їх комутації напівпровідниковими приладами.

22. Кулиш Я.Р.; Шайда В.П..

Підвищення енергоефективності асинхронного двигуна загальнопромислового призначення.

23. Манукалов М.И.; Клепиков В.Б.

Электропривод электромобиля с суперконденсаторной батареей и програмным переключением скоростей.

24. Машура А.В.; Ересько А.В.

Источник питания собственных нужд высоковольтного преобразователя частоты.

25. Мединцев В.П.; Жемеров Г.Г.

Сравнение энергосберегающие системы электроснабжения метрополитена.

26. Мирошниченко Б.О.; Мілих В.І.

Порiвняльний аналiз проектiв трифазного асинхронного двигуна за двома методиками.

27. Москаленко В.Ю.; Дунєв О.О.

Огляд конструктивних виконань електричних машин із поперечним магнітним полем.

28. Норцов Р.Є.; Грищук Ю.С.

Автоматизація дослідження побутових кондиціонерів.

29. Огаркова І.С.; Лапта С.В.; Колісник К.В.

Телемедичний портативний глюкометр.

30. Осадчий Д.В.; Котляров В.О.

Средства автоматизации проектирования и управления системы охлаждения центра обработки данных.

31. Папирный К.Н.; Шишкин М.А.; Колесник К.В.

Особенности методов обработки сигналов в программных экг системах.

32. Потоцкий Д.В.; Шевченко В.В.

Использование асинхронизованных турбогенераторов, как способ снижения

аварийности электрооборудования электростанций.

33. Ревуженко С.А.; Мілих В.І.

Аналіз магнітного поля індуктора магнітного сепаратора на базі асинхронного двигуна в режимі неробочого ходу.

34. Ревякін Б.В.; Манукалов І.І.; Мілих В.І.

Організація чисельно-польових розрахунків електромагнітних процесів в турбогенераторі при його несиметричному навантаженні.

35. Сакун Е.В.; Клепиков В.Б.

Система переключения передач электромобиля ланос.

36. Семенченко М.Ю.; Куличенко В.В.

Пути коррекции инерционных свойств турбинного преобразователя потока на этапе страгирования.

37. Сіладі В.В.; Замаруєв В.В.

Гіростабілізована платформа.

38. Соболєв А.В.; Шевченко В.В.

Вибір засобів пуску електродвигунів приводів власних потреб блоку АЕС.

39. Сперанский С.Ю.; Смолин Ю.А.

Системный подход при выборе датчика для лабораторных исследований.

40. Старкова Е.К.; Тимченко Н.А.

Исследование характеристик ультразвуковой терапевтической аппаратуры.

41. Строкоус А.В.; Шевченко В.В.

Способы оценки состояния турбогенераторов, которые отработали срок эксплуатации.

42. Таран М.О.; Шишкін М.А.

Мінімізація впливу зовнішних чинників при вимірюванні вмісту spo2 в крові.

43. Тостяков Б.А.; Замаруев В.В.

Цифровая система управления силовым активным фильтром.

44. Филатов А.А.; Жемеров Г.Г.

Преобразовательные системы для отбора энергии ветрогенератора.

45. Чуприн А.А.; Крылов Д.С.

Моделирование асинхронного электропривода.

46. Шаповал С.В.; Король Є.І.

Методи аналізу ЕКГ сигналу.

47. Шарко Ю.С.; Осичев А.В.

Модернизация заданий и методических указаний к курсовому проекту по дисцеплине «микропроцессорный электропривод».
48. Шарун С.О.; Обруч И.В.

Использование нейроконтроллера в системах управления электроприводом стрелочного перевода СП-6.

49. Шилкова Л.В.; Ревуженко С.А.; Мілих В.І.

Принципи вибору параметрів конструкції індуктора магнітного сепаратора на базі асинхронного двигуна.

50. Ясько А.С.; Ересько А.В.

Особенности управления электроприводом с БДПТ.Дискусія
СЕКЦІЯ 10. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ
Керівник – Лазуренко Олександр Павлович, декан електроенергетичного факультету..

Секретар – Данильченко Дмитро Олексійович, асистент кафедри «Передача електричної енергії»


 1. аветчин м.ю., Довгалюк О.м.

Оптимізація режимів роботи електроенергетичних систем.

 1. Афанасьев А.А., Загайнова А.А., Сердюкова Г.Н.

Прогнозування електроспоживання коксового підприємства.

 1. Басова К.П., Шевченко С.Ю.

Негативное влияние грозовых перенапряжений на распределительные воздушные линии.

 1. Безкостный П.И, Довгалюк О.Н.

Перспективы развития солнечной энергетики в Украине.

 1. Бенгард А.О., Федорчук С.О.

Борьба с провалами напряжения в электрических сетях с помощью солнечных электростанций установленных в частных домохозяйствах.

 1. булгаков о.в., немировський і.а.

Концепція автономного енергозапезпечення котеджу.

 1. Гализина Н.В., Черепащук Г.А.

Повышение метрологических характеристик измерителей влажности.

 1. Gerasymenko S.S., Lysenko L.I.

Analysis of prosumers action on generating companies activity at wholesale electricity market.

 1. Горбунова Ю.О., Немировский І.А

Зниження вартості теплової енергії за рахунок впровадження комплексу енергозберігаючих заходів.

 1. Грезенталь А.М.; Болюх В.Ф.

Підвищення ефективності малих ГЕС за рахунок сонячної та вітрової енергії.

 1. Данильченко Д.А., Шевченко С.Ю.

Определения количества прямых ударов молнии в воздушные линии с защищенными проводами.

 1. Діамантов О.К., Мутефу І., К.В. Махотло, І.І. Червоненко

Режими роботи комплексного генеруючого вузла малої потужності на відновлювальних джерелах енергії.

 1. Диковицький Д.В., Болюх В.Ф.

Технічна діагностика електротехнічного обладнання електричних станцій.

 1. Добролежа Н.И., Загайнова А.А., Сердюкова Г.Н.

Анализ эффективности потребления и потерь электроэнергии в электрических сетях.

 1. Івахнов А.В., Лазуренко О.П.

Підвищення резервів балансуючих потужностей енергосистеми за рахунок застосування електричних акумуляторів.

 1. Караваев Д.С., Жуков С.Ф.

Микропроцессорная релейная защита и автоматика элементов собственных нужд тепловой электростанции.

 1. Каратаев А.И., Шутенко о.в.

Анализ закономерностей изменения газосодержания масел при развитии дефектов в высоковольтных трансформаторах.

 1. Качалка Р.Р., довгалюк О.н., Пиротти А.Е.

Перспективы использования цифровых систем диспетчерского управления в электроэнергетике.

 1. Кисіль І.І., Бунько В.Я.

Оцінка впливу відновлюваних джерел електроенергії на якість електропостачання.

 1. Котуза О.С., Бунько В.Я.

Оптимізіція якості електроенергії із застосуванням силового активного фільтру.

 1. Кулешов В.С., Червоненко И.И.

Исследование способов повышения эффективности работы СЭС и ВЭС. 1. Кулєшова К.В., Червоненко і.і.

Оцінка можливості заміщення блоків АЕС станціями, які працюють на відновлюваних джерелах енергії.

 1. Лукашов О.О., Веселова Н.В

Вертикально-осьова вітроенергетична установка середньої потужності з тихохідним генератором.

 1. Лухтура М.І., Саідов Ш.Н. , Довгалюк О.М.

Ефективність впровадження автоматизованих систем контролю та обліку енергоресурсів на підприємствах.

 1. Марташов Д.С., Лазуренко А.П.

Анализ развития электрических аккумулирующих подстанций в узлах генерации на основе возобновляемых источников энергии.

 1. Мельник Д.В., Омельяненко Г.В.

Екологічні аспекти впливу електричних полів ліній електропередач надвисокої напруги на навколишнє середовище.

 1. Мотко М.П., Лисенко Л.І.

Аналіз доцільності децентралізації теплопостачання багатоквартирних житлових будинків.

 1. Нікіточкіна О.О., Лисенко Л.І.

Аналіз можливості використання сонячних ставків для локального енергопостачання в Харківській області.

 1. Підпалько Б.О., Мельников Г.І.

Компенсація реактивної потужності в мережах 6 кВ за наявності частотно-регульованого електропривода.

 1. Пожарицкий О.В., Жуков С.Ф.

Микропроцессорная релейная защита и автоматика генераторов электростанции.


 1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал