Програма гуртка «юні лісівники» Пояснювальна записка Робота з організації І забезпечення діяльності шкільних лісництв знаходиться в стадії розвитку І пошукуСкачати 489.4 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір489.4 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3
ПРОГРАМА ГУРТКА «ЮНІ ЛІСІВНИКИ»

Пояснювальна записка

Робота з організації і забезпечення діяльності шкільних лісництв знаходиться в стадії розвитку і пошуку. Відпрацьовуються нові форми і методи діяльності, апробуються методики, удосконалюються знання і набувається досвід для того, щоб результати роботи учнівських лісництв були максимально наближені до вимог задач збереження природних багатств нашої країни. Учнівські лісництва вирішують питання важливі для суспільства: • Екологічна освіта учнів, виховання бережного ставлення до природи;

 • Надання практичної допомоги лісовим господарствам в справах відновлення, охорони і захисту лісу, раціонального використання лісових багатств, допомога працівникам лісового господарства в проведенні заходів з охорони лісу від пожеж, самовільних вирубок та інших лісопорушень;

 • Навчання школярів навичкам досліджень природи лісу, залучення їх участі в здійсненні експериментально-дослідницької роботи для вирішення регіональних проблем разом із спеціалістами лісового господарства та вченими;

 • Професійна орієнтація учнів, підготовка майбутніх спеціалістів лісового господарства;

 • Пропаганда серед населення знань про ліс, ведення роз’яснювальної пропагандистської роботи з питань охорони лісу від пожеж, їх відновлення і раціональне використання, захисту від шкідників і хворобо лісу, охорони і використання об’єктів тваринного світу;

 • Організація і проведення в школах, позашкільних закладах, населених пунктах масових заходів природоохоронного напрямку: «День зустрічі птахів», «Тиждень лісу», закладку пам’ятних посадок, створення екологічних стежок, проведення оглядових екскурсій, виставок, конкурсів та інше;

Приймаючи участь в роботі гуртка «Юні лісівники», вихованці отримують теоретичні знання з лісогосподарчих та інших спеціальних дисциплін, практичні навички ведення лісового господарства, що дозволяє вести роботу на закріпленій за гуртком території лісового фонду, виконувати обов’язки спеціалістів лісового господарства під час організації і проведення комплексу лісгосподарчих заходів, поєднуючи її з проведенням дослідницької та експериментальної роботи, лісоохоронної агітації і пропаганди.

Участь в роботі гуртка – не лише сходинка в пізнанні світу, навколишнього світу, а й набуття додаткових знань про природу, практичні навички і досвід проведення природоохоронних заходів.

Цілеспрямована робота по засвоєнню знань і навичок, визначених даною програмою, є стратегічною у вирішенні питання із забезпечення лісового господарства кваліфікованими кадрами спеціалістів.

Мета і задачі програми

Метою засвоєння даної програми є професійна орієнтація школярів, їх підготовка в системі шкільних лісництв, як майбутніх спеціалістів лісового господарства (лісників) в області екології, охорони природи, лісовідновлення і лісознавства, а також інших розділів лісогосподарської науки і спеціальних дисциплін.

Задачі:


 1. Дати уявлення про лісознавство як науку про життя лісу і вирощування деревини, ролі лісового господарства в цьому;

 2. Виховувати почуття любові і бережного ставлення до лісу, його мешканців, відповідальність за їх долю;

 3. Поглибити теоретичні знання про навколишній світ, тісних екологічних зв’язках в природі, про вплив господарської діяльності на природу і заходах охорони;

 4. Розвивати практичні навички і уміння проведення практичних і дослідницьких робіт;

 5. Виховувати якості розумного природо користувача;

 6. Озброювати трудовими навичками і уміннями виконання лісогосподарських та лісо відновлювальних робіт, а також уміннями агітаційної, пропагандистської діяльності з охорони лісових багатств і зелених насаджень;

 7. Профорієнтація на професії лісового профілю.

В результаті вивчення певних програмних дисциплін діти повинні знати:

 • Основи лісознавства, лісової таксації та способи лісовідновлення;

 • Роль лісових багатств в житті населення регіону;

 • Види природозберігаючих і лісовідновлюючих технологій;

 • Способи природоохоронної діяльності учнів;

 • Правила поведінки в лісі, правила збору лікарських рослин, грибів, ягід;

 • Ознаки виникнення і розповсюдження шкідливих комах і хвороб лісу;

Повинні уміти:

 • Проводити спостереження, дослідження в природі;

 • Використовувати отримані знання для вивчення лісових багатств, обґрунтування раціонального їх використання;

 • Розпізнавати основні породи деревної рослинності своєї місцевості;

 • Встановлювати зв’язки між регіональними особливостями природи і заняттям населення, господарською діяльністю і екологічним станом природи;

 • Використовувати різні способи природоохоронної діяльності для збереження екологічної рівноваги регіону.

Повинні мати навички:

 • Ведення фенологічних спостережень;

 • Використання найпростіших таксаційних інструментів з визначення висоти і діаметра насаджень;

 • Визначення лікарських рослин лісу;

 • Посадка саджанців або живців;

 • Визначення порід дерев або кущів за насінням;

 • Користування картографічним матеріалом.

Програма розрахована на учнів 3-11 класів. Курс включає як теоретичні заняття у формі лекцій та бесід з основ лісового господарства, так і виконання практичних завдань на об’єктах базового лісництва, дослідницьку діяльність.

Програма гуртка включає знайомство з напрямками роботи місцевого лісництва, зустрічі з працівниками лісового господарства, студентами учбових закладів з метою ознайомлення з професіями лісового профілю, пропаганди важливості і значимості такої діяльності.Для учнів можуть проводитися індивідуальні та групові консультації спеціалістами лісгоспів, екскурсії на об’єкти лісогосподарського призначення.

Загальний план засвоєння програми

з/п

Назва розділу програми

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Всього

Початковий і основний рівень

Високий рівень

Початковий і основний рівень

Високий рівень

1

Вступ. Охорона природи.

10

20

20

28

78

2

Лісознавство.

24

36

12

40

112

3

Основи лісової таксації.
16
22

38

4

Захист і охорона лісу.

10

42

18

50

120

5

Лісовідновленні і лісорозведення

14

36

16

46

112

6

Побічне використання лісу

14

14

12

24

64
Всього

72

164

78

210

524


ПРОГРАМА
Початковий і основний рівень

Вступ. Охорона природи (30 год)

Вступне заняття. Інструктаж з правил безпеки під час виконання робіт в лісі на ділянці.

Шкільне лісництво. Знайомство з положенням про шкільне лісництво. Розподіл доручень.

Міжнародне співробітництво в галузі збереження та відтворення природи. Природоохоронне законодавство України.

Роль лісу в природі і житті людини.

Значення лісу в економіці країни.

Лісові багатства регіону і їх роль в житті місцевого населення.

Практичні роботи

Екскурсія в ліс «Ліс, де живе осінь»

Підготовка рефератів «Лісові багатства Харківщини»

Упорядкування зупинок екологічної стежки

Екскурсія екологічною стежкою

Екскурсія до хвойного лісу з метою ознайомлення з його оздоровчою дією

Робота над екологічним проектом щодо актуальних проблем регіону

Ознайомлення з методикою проведення спостережень. Журнал спостереження та польовий журнал

Лісознавство (36 год)

Різноманітність рослинного світу на Землі. Основні групи рослин. Життєві форми рослин. Рослинні ресурси Землі. Шляхи розселення рослин.

Ліс як один з основних елементів земної поверхні.

Типи лісів. Визначення типу лісу.

Основні особливості і властивості головних та супутніх деревних порід і кущових рослин

Ідентифікація хвойних і листяних дерев

Дерева-їдальні. Ялина, горобина.

Характеристика лісових ресурсів світу і регіону.

Ліс як джерело деревини.

Практичні роботи

Фенологічні спостереження

Екскурсія до парку, лісу

Дослідження розвитку рослин навесні

Збір флористичного матеріалу

Екскурсія до ботанічного саду

Заготівля насіння лісових деревних рослин

Захист і охорона лісу (28 год)

Ліс як об’єкт і засіб охорони природи

Найпоширеніші представники лісової флори і фауни

Ознайомлення із взаємозв’язками рослин лісу і навколишнього середовища.

Дитячі громадські екологічні організації. Стратегія розвитку заповідного фонду України.

Червона книга України. Заповідники України. Шляхи розв’язання екологічних проблем.Практичні роботи

Спостереження за птахами. Підгодовування птахів взимку. Саморобні годівниці

Збір насіння буряну для організації зимової підгодівлі птахів

Зимовий щоденник і орієнтування у слідах диких тварин

Екологічне свято «Пташок викликаємо із теплого краю»

Спостереження за ранньоквітучими трав’янистими рослинами

Облік видів корисних пташок у лісництві

Створення книги скарг природи
Лісовідновлення та лісорозведення (30 год)

Лісонасіннева справа. Порядок збору, обробки і зберігання насіння

Розмноження рослин. Термін дозрівання насіння. Підготовка насіння до висівання.

Насіннєве та вегетативне розмноження.

Висівання насіння лісових дерев

Практичні роботи

Підготовка насіння до висівання. Визначення посівних якостей насіння

Дослідницькі роботи «Способи проростання насіння», «Умови проростання насіння»

Лабораторно-практична робота «Вивчення будови плодів та насіння різних деревних і кущових порід»

Зустріч з працівниками лісництва

Збір колекції плодів найпоширеніших лісових дерев і кущів

Збір шишок сосни

Побічне використання лісу (26 год)

Харчові, лікарські, фітонцидні рослини. Рідкісні рослини і тварини лісу. Лісові сінокоси та пасовиська. Бджільництво.

Отруйні гриби, ягоди і рослини. Правила збору грибів, ягід та лікарських рослин.

Використання відходів лісопереробної галузі. Виготовлення сувенірівПрактичні роботи

Оформлення експозиції «Отруйні гриби»

Оформлення пам’яток «Правила збору лікарських рослин»

Екологічна казка «Зелена аптека»

Дослідження лісових лікарських рослин лісництва

Конкурс «Друге життя непотрібних речей»

Високий рівень

Вступ. Охорона природи (48 год)

Мета і задачі гуртка. Вимоги. Інструктаж з правил безпеки під час виконання робіт в лісі.

Законодавчі документи з екологічного оздоровлення країни. Охорона природи – органічна складова діяльності лісництва.

Основні поняття і визначення біосфери. Вчення В.І.Вернадського про біосферу.

Охорона атмосферного повітря. Джерела забруднення атмосфери, їх види і класифікація. Вплив забруднення повітря на навколишнє середовище. Роль лісів в зменшенні і попередженні забруднень навколишнього середовища.

Охорона водних ресурсів. Водні ресурси та їх значення. Джерела забруднення природних вод. Заходи із зменшення кількості і забрудненості стічних вод. Значення лісів для очищення стічних вод.

Земельні ресурси. Джерела забруднення ґрунтів і надр. Роль полезахисного лісорозведення в збереженні і відновленні родючості ґрунтів.

Значення рослин і тварин в житті людини. Причини вимирання тварин і зникнення рослин.

Антропогенний вплив людини на природу. Охорона окремих видів рослин, рослинних угруповань, заповідних територій.

Охорона тваринного світу. Червона книга. Зелена книга. Заповідники, заказники.

Лісове законодавство. Поняття правової охорони природи. Державні і суспільні організації, що здійснюють функції охорони природи.

Практичні роботи:

Упорядкування зупинок екологічних стежок.

Перегляд відеофільмів екологічного спрямування.

Робота з Червоною книгою.

Збір насіння бур’янів для підгодовування птахів взимку.

Написання екологічних казок.

Операція «Мурашник» для обліку і охорони.

Конкурс «Друге життя непотрібних речей».

Лісознавство (76 год)

Ліс як об’єкт природи і господарської діяльності. Роль рослин в природі і житті людини.

Основи ботаніки. Життєві форми рослин. Вегетативні і репродуктивні органи рослин: корінь, стебло, листя, квітка, плоди, насіння; їх характеристика, будови і функції.

Особливості анатомічної будови деревних рослин. Важливі фізіологічні процеси в житті рослин і ґрунтове живлення, рух речовин, фотосинтез, дихання, розмноження, утворення плодів і насіння.

Основні трав’янисті рослини лісу. Лікарські рослини. Рослини занесені до Червоної книги.

Поняття про ґрунти, їх типи і будову. Рослинні властивості окремих ґрунтів (лісових).

Дендрологія. Основні хвойні породи. Загальні відомості про важливі хвойні породи: сосна звичайна, ялина звичайна.

Основні листяні породи. Загальні відомості про важливі листяні породи: дуб черешчатий, ясен звичайний, клен гостролистий, липа серце листа, осика.

Визначення поняття ліс. Складові рослинні елементи лісу. Ознаки лісу.

Поняття екології лісу. Екологічні фактори, що впливають на ліс: абіотичні, біотичні, антропогенні. Поняття про лісовий біогеоценоз.

Поняття про відновлення лісу. Насіннєве і вегетативне відновлення лісу та їх порівняльна оцінка.

Формування деревостану та зміна порід. Поняття про ріст і розвиток порід. Вікові етапи лісу.

Класифікація дерев за ростом (за Крафтом). Поняття про зміну порід, її господарське значення.

Поняття про тип лісу і тип лісо рослинних умов. Значеня лісової типології.

Лісовий кодекс України – основний закон ведення лісового господарства.

Поняття про рубки головного користування. Способи рубок.

Заходи сприяння лісовідновленню під час різних способів рубок.

Загальні положення заготівлі деревини. Види лісового користування.

Визначення рубок догляду за лісом, їх лісознавчі мета і задачі. Види рубок догляду і час їх проведення. Рубки догляду в молодняках. Санітарні рубки.

Практичні роботи:

Робота з гербаріями, колекціями, природними зразками з вивчення рослин, вегетативних і репродуктивних органів.

Визначення лікарських і рідкісних рослин.

Визначення типів лісових ґрунтів, їх фізіологічних властивостей методами польових досліджень.

Вивчення в лісі морфології хвойних та листяних порід.

Визначення і вивчення в природі рослинних елементів і ознак лісу.

Ознайомлення в природі з диференціацією дерев за ростом.

Ознайомлення в природі із заходами, що сприяють лісовідновленню.

Підгодовування тварин взимку. Виготовлення годівниць.

Основи лісової таксації (38 год)

Поняття про лісову таксацію. Практичне значення лісової таксації.

Таксаційні показники стовбура дерева. Одиниця і точність вимірювання таксаційних показників стовбура.

Інструменти для вимірювання товщі стовбура зростаючого дерева.

Співвідношення між діаметрами на висоті пенька і на висоті грудей (130 см).

Вимірювання висоти зростаючого дерева приладами і інструментами.

Загальні поняття про насадження. Основні компоненти насаджень. Таксаційні показники насаджень: склад, повнота, походження, середній діаметр і середня висота, форма і вік, густота і замкнутість, клас товарності, бонітет і запас.

Поняття про лісовий фонд і категорію його земель. Групи і категорії лісів. Поділ лісу на квартали. Лісоутворювальні знаки в лісі. Таксаційні ділянки.

Поняття про лісо устрій, його мета і зміст. Участь лісника в лісоустрійних роботах. Матеріали лісо устрою: таксаційний опис, планшет, план лісонасаджень.

Практичні роботи:

Вимірювання товщини і висоти стовбура зростаючого дерева різними інструментами і приладами. Порівняння результатів вимірювання. Вимір довжини і товщини стовбура зрубаного дерева.

Ознайомлення в природі з таксаційними показниками насаджень способами їх визначення.

Робота в лісі за планом лісонасадження, планшетом.

Захист і охорона лісу (92 год)

Основи лісової ентомології. Місце комах в системі тваринного світу. Основні частини тіла комах. Розмноження комах і фази розвитку.

Класифікація і екологія комах. Головні види шкідників. Поняття про екологію комах, її ареалі, факторах середовища, біологічної пластичності.

Ознаки плодів, насіння, молодняка, хвоє- і листогризучих шкідливих комах.

Короткі відомості з нагляду і заходах боротьби з ними. Корисні комахи (ентомофаги)

Поняття про хвороби рослин та їх причини. Типи захворювань деревних порід і кущів. Імунітет рослин.

Вплив умов зовнішнього середовища, віку і стану рослин на їх стійкість до хвороб.

Гриби, бактерії, віруси і квіткові рослини-паразити як збудники хвороб деревних порід.

Некрозно-ракові судинні і гнильові хвороби гілок і стовбурів. Ознаки виникнення і розповсюдження хворобо лісу.

Класифікація лісозахисних заходів. Поняття про службу лісозахисту в лісовому господарстві. Нагляд за масовими виникненнями і розповсюдженнями шкідників і хвороб лісу. Санітарні правила в лісах України. Біологічні, хімічні, біофізичні і механічні методи боротьби.

Порядок здійснення заходів із захисту лісів.

Місце птахів в системі тваринного світу. Особливості їх будови, функції окремих органів. Основи класифікації. Річний життєвий цикл птахів. Комахоїдні, хижі птахи.

Роль птахів в житті лісу. Охорона і приваблення птахів.

Місце звірів в системі тваринного світу. Коротка характеристика їх будови і функції окремих органів. Основи класифікації. Річний цикл ссавців. Огляд головних видів лісових звірів.

Промислові звірі і птахи. Організація мисливського господарства. Біохімічні заходи.

Правове регулювання охорони і використання тваринного світу і середовища проживання.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону тваринного світу і середовища його проживання.

Лісова пожежа, її види і причини виникнення. Характеристика лісових горючих матеріалів. Особливості різних видів і форм лісових пожеж. Особливості великих пожеж. Вплив погоди на пожежну безпеку в лісі.

Протипожежні заходи. Ведення роз’яснювальної і пропагандистської роботи. Тактика гасіння лісових пожеж. Засоби пожежогасіння. Дії лісника під час виникнення лісової пожежі. Техніка безпеки під час гасіння лісової пожежі. Авіаційна служба охорони лісу.

Порядок здійснення заходів з охорони лісів від лісо порушень. Службові обов’язки лісника, його права і пільги.

Поняття «лісопорушення». Види порушень лісового законодавства.

Лісоохоронна пропаганда і агітація.Практичні роботи:

Визначення шкідливих і корисних комах за біологічними колекціями, визначниками та зразками типів пошкодження.

Визначення ознак і особливостей хвороб гілок і стовбурів, насаджень, кореневих гнилей і їх збудників за визначником.

Ознайомлення із захистом лісів різними методами, приладами, принципами роботи і технікою безпеки. Оформлення документів про санітарний стан лісу.

Визначення представників птахів і звірів.

Дослідницька робота «Оцінка ступеню зараження різних ділянок лісу шкідниками і хворобами»

Оформлення колекції пошкоджень комахами деревини та інших частин дерева, зараження хворобами.

Спостереження за поведінкою птахів у лісі.

Підготовка і участь у проведенні свята «День зустрічі птахів»

Лісовідновлення та лісорозведення (82 год)

Необхідність проведення штучного лісорозведення та лісовідновлення.

Об’єкти лісокультурних робіт. Задачі розвитку лісокультурного виробництва в світі сучасних вимог.

Особливості плодоношення основних лісо утворюючих порід. Методи і способи визначення урожаю лісового насіння. Лісонасіннєве районування.

Основні елементи технології заготівлі лісонасіннєвої сировини, її переробки, техніка безпеки під час заготівлі і переробки лісового насіння.

Загальні поняття лісових порід, організацію насіннєзнавства і закладку лісонасіннєвих об’єктів.

Збереження плодів, шишок, насіння. Технічні вимоги і стандарти на заготівлю лісового насіння. Переробка лісового насіння.

Види розсадників. Посадковий матеріал (сіянці, саджанці, черешки), що вирощують в розсадниках.

Технологія вирощування сіянців. Використання машин і механізмів.

Передпосівна обробка насіння. Види, способи і схеми посівів. Термін посіву, глибина закладання насіння і норма висіву.

Догляд за посівами до і після сходів. Вирощування сіянців у закритому ґрунті.

Організація роботи в лісових розсадниках. Ознайомлення з господарством розсадника і засобами механізації.

Штучне лісовідновлення і лісорозведення.

Поняття про типи лісових культур. Підготовка ґрунту під лісові культури.

Розташування борозенок, майданчиків. Машини для підготовки ґрунту під лісові культури.

Посадковий матеріал, його підготовка до висадки, час і агротехнічний термін посадки, технологія механізованої посадки, агротехнічні вимоги до проведення робіт з посадки культур.

Посів лісу, умови використання посіву, способи і термін посіву, глибина закладання насіння, норми висіву, технологія виробництва.

Види агротехнічного догляду, їх мета і умови використання. Кількість і тривалість догляду. Механізований догляд.

Сприяння природному відновленню лісу, способи його виробництва.

Практичні роботи:

Визначення за зразками насіння основних лісо утворюючих порід.

Ознайомлення з господарством лісового розсадника і засобами механізації.

Ознайомлення в природі із об’єктами лісокультурного виробництва.

Закладка пробних ділянок, облік сіянців.

Дослідницька робота «Визначення урожаю шишок, плодів, насіння деревних порід за шкалою окомірної оцінки»

Побічне користування лісом (38 год)

Загальні відомості про види побічного користування лісом, запаси другорядних ресурсів і продуктів побічного лісокористування.

Характеристика основних видів побічного користування лісом, другорядних лісових ресурсів і продуктів побічного користування.

Принципи організації побічного користування і терміни.

Види побічного користування лісом: сінокіс, випас худоби, збір грибів і ягід, використання плодів і ягід дикорослих рослин та ін..

Визначення запасів харчових продуктів і лікарських рослин: на дослідницьких ділянках, за модельними екземплярами, за проектним покриттям.

Визначення запасу грибів, деревних соків. Оцінка медпродуктивності природних угідь. Оцінка угідь для випасу худоби. Оцінка сінокісних угідь.

Безпека праці в лісовому господарстві. Техніка безпеки під час збирання насіння, роботах в лісорозсаднику, лісокультурного виробництва, рубок догляду за лісом, лісозахисних роботах, під час гасіння лісових пожеж, переробці деревини та інших видах робіт.Практичні роботи:

Ознайомлення з видами побічного користування базового лісництва.

Підготовка рефератів на природоохоронну тематику.

Екскурсія в ліс.

Виробниче навчання

Виробниче навчання члени гуртка проходять під час проведення лісогосподарських заходів на закріпленій за гуртком території лісництва під керівництвом спеціалістів держлісгоспу, а також в процесі проведення дослідницьких робіт юними лісівниками. Виробниче навчання передбачає отримання додаткових навичок і практичного досвіду для закріплення раніше отриманих знань:

Збір і визначення лікарських рослин, польові дослідження механічного складу ґрунту.

Проведення дендрологічних досліджень насаджень, збір матеріалів для складання гербарію деревних і кущових порід, колекції плодів і насіння.

Вивчення в природі властивостей та ознак лісу, класифікація дерев в лісі за ростом і розвитком.

Ознайомлення з організацією і технологією рубок.

Визначення характеристики насадження.

Підготовка кварталу до таксації.

Огляд насаджень для виявлення, вивчення і збору шкідливих для лісу комах, збір зразків пошкоджень, хвороб лісу, плодових тіл грибів, вивчення корисних лісових комах.

Ознайомлення із системою пожежної охорони лісу. Виконання робіт з протипожежної профілактики.

Ознайомлення із складом робіт на лісових насіннєвих ділянках, створених різними способами. Участь в роботах із заготовки, прийому і обліку лісонасіннєвої сировини.

Ознайомлення із технологією робіт лісового розсадника. Виконання робіт в лісовому розсаднику: обробка ґрунту, підготовка до посіву і посадки, посів і посадка, догляд, викопування, сортування, прикопка посадкового матеріалу.

Ознайомлення і участь в роботі з підготовки ґрунту на лісокультурних ділянках, посадка лісових культур, догляд, оцінка санітарного стану молодняка.

РОЗРОБКИ ЗАНЯТЬ ГУРТКА «ЮНІ ЛІСІВНИКИ» З ТЕМИ «ЗАХИСТ І ОХОРОНА ЛІСУ» (основний рівень)
Заняття 1Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал