Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання
Дата конвертації07.03.2017
Розмір31.6 Kb.
ТипПрограма

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯПРОГРАМА
фахового вступного випробування
для вступників на навчання
на факультет соціально-економічного управління денної форми
для здобуття ступеня магістр
за спеціальністю 073 – “Менеджмент”
галузі знань 07 "Управління та адміністрування"
освітньо-професійною програмою «Бізнес-адміністрування»
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст,
здобутих за непрофільним напрямом підготовки
Харків – 2016

«МЕНЕДЖМЕНТ»
1.
Сутність, роль та методологічні основи менеджменту.
2.
Історія розвитку менеджменту.
3.
Закони, закономірності та принципи менеджменту.
4.
Поняття функцій менеджменту.
5.
Сутність та класифікація методів менеджменту.
6.
Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту.
7.
Сутність і зміст планування як функції менеджменту.
8.
Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей.
9.
Сутність функції організування та її місце в системі управління.
10.
Мотивування як загальна функція менеджменту.
11.
Поняття контролювання та його місце в системі управління.
12.
Регулювання як загальна функція менеджменту.
13.
Інформація і комунікації в менеджменті.
14.
Керівництво та лідерство.
15.
Ефективність менеджменту.

«ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ»

1.
Сутність поняття «організація».
2.
Закони організації. Принципи організації.
3.
Етапи розвитку організації. Еволюція теоретичних концепцій організації.
4.
Методи управління. Самоорганізація.
5.
Зовнішнє та внутрішнє середовище організації.


«ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

1.
Суть операційного менеджменту.
2.
Історія розвитку операційного менеджменту.
3.
Операційна стратегія і конкурентоздатність.
4.
Управління ресурсами.
5.
Основні показники якості продукції.

«МАРКЕТИНГ»
1.
Сутність маркетингу як науки.
2.
Об’єкти, суб’єкти та цілі маркетингу.
3.
Еволюція розвитку маркетингу як науки.
4.
Концепції маркетингу.
5.
Принципи, функції, елементи комплексу маркетингу.
6.
Види маркетингу.
7.
Поняття сегменту та ніші.
8.
Позиціонування товару на ринку. Підходи щодо позиціонування.
9.
Стратегії охоплення ринку.
10.
Складові маркетингової товарної системи.
11.
Теорія життєвого циклу товарів.
12.
Типи ринку і політика ціноутворення.
13.
Збут та його види.
14.
Сутність просування та його види.
15.
Сутність реклами та її види.


Орієнтований перелік питань до вступного іспиту:
1. Підприємництво це
2. Правове забезпечення підприємницької діяльності гарантується
3. Індивідуальна форма підриємництва – це
4. Управління підприємством – це
5. До основних функцій управління підприємством відносяться
6. Методи управління підприємством розділяються на
7. Структура підприємства – це
8. Загальна структура підприємства – це
9. Виробнича структура підприємства – це
10. Організаційна структура управління підприємства – це
11. Вкажіть, що є причиною, яка спонукає людей вступати до неформальних груп?
12. В якій з організаційних структур управління розподіл на окремі елементи та блоки відбувається за видами товарів та послуг, групами споживачів, географічним регіонам?
13. Визначите суть функції мотивації
14. Визначіть суть поняття «процесний підхід»
15. Визначите суть функції регулювання
16. Сконструюйте визначення поняття «організація»
17. У якої з наведених структур основним недоліком можна вважати подвійну підпорядкованість виконавців?.
18. Що є засобом попереднього контролю в сфері фінансових ресурсів?
19. Що не відноситься до етапів стратегічного планування?
20. Що є етапом процесу комунікації?
21. Який з наведених принципів управління не відноситься до принципів, які сформулював Ф. Тейлор?
22. Який з наведених факторів відноситься до внутрішнього середовища організації?
23. Який з наведених факторів не відноситься до макросередовища
організації?
24. Яку роль у функціонуванні товарного виробництва відіграє економічна відособленість виробників?
25. Яке з положень є визначенням товарного виробництва?
26. Яке з визначень вірно розкриває сутність товару як економічної категорії?
27. Ринок – це
28. Облікова ставка — це
29. До активних банківських операцій не належить
30.До функції ринкової системи належить


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал