Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, ступеня магістрСторінка1/3
Дата конвертації05.01.2017
Розмір0.49 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3
Херсонський НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний університет

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова приймальної комісії ХНТУ

_______________ Ю.М. Бардачов

«02» березня 2015 р.ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, ступеня магістр

за спеціальністю: 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»

Схвалено методичною радою факультету економіки

Розглянуто на засіданні кафедри обліку і аудиту

Херсон 2015

Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, ступеня магістр за спеціальністю: 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит».

Укладачі: д.е.н., професор О.А. Сарапіна,

к.е.н., доцент Т. А. Пінчук

Рецензент: д.е.н., професор Н.С.МиколайчукЗМІСТ
1. Загальні положення……………………………………………………………….... 4

2. Перелік питань з дисциплін, винесених на фахове вступне випробування……. 5

2.1. Перелік питань з дисципліни "Фінансовий облік І" ….……………………….. 5

2.2. Перелік питань з дисципліни "Фінансовий облік ІІ" …………………………. 7

2.3. Перелік питань з дисципліни "Управлінський облік"….……………………… 8

2.4. Перелік питань з дисципліни "Облік у бюджетних установах" ….…………. 10

2.5. Перелік питань з дисципліни "Облік у банках" ….…………………………… 12

2.6. Перелік питань з дисципліни "Аналіз господарської діяльності"…………… 17

2.7. Перелік питань з дисципліни "Аудит" ….…………………………………….. 19

3. Список рекомендованої літератури ……………………………………………... 22

4. Критерії оцінювання знань ……………………………………………………… 30

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності підготовки 03050901 «Облік і аудит» для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, ступеня магістр складена на основі Положення «Про зарахування до ХНТУ осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, ступеня магістр», розробленого на підставі Закону України "Про вищу освіту", Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.01.2013 №12.

Фахове вступне випробування проводиться з нормативних дисциплін професійної підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності підготовки 6.03050901 «Облік і аудит».


Виписка з Робочого навчального плану підготовки

бакалаврів спеціальності підготовки 6.03050901 «Облік і аудит»Назва дисципліни

Семестр

Разом

Лекцій

Практичні заняття

Самост. робота

Екзамен

1. Фінансовий облік І.

5

144

27

45

72

+

2. Фінансовий облік ІІ.

6

144

27

45

72

+

3. Управлінський облік.

7

144

27

45

72

+

4. Облік у бюджетних установах.

8

144

27

45

72

+

5. Облік у банках.

7

144

27

45

72

+

6. Аналіз господарської діяльності.

8

144

30

40

74

+

7. Аудит.

7

144

27

45

72

+

Фахові вступні випробування проводяться на основі комплексних індивідуальних письмових завдань, які складаються із теоретичної і практичної частини. В свою чергу теоретична частина містить п’ять тестових питань закритого типу та три тестових завдань відкритого типу. Практична частина письмового завдання складається з двох ситуаційних завдань.

За допомогою комплексних письмових завдань перевіряється характер засвоєння вступниками матеріалу: обсяг, повнота, науковість, рівень мислення вступника, системність знань, застосування вмінь і навичок у розв’язанні нестандартних ситуацій.

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН,

ВИНЕСЕНИХ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
2.1. Перелік питань з дисципліни "Фінансовий облік І"
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку

Реформування фінансового обліку в Україні за часів незалежності. Нормативно-правове забезпечення фінансового обліку в Україні. Кодекс етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів. Концептуальні основи фінансового обліку. Організація фінансового обліку. Облікова політика підприємства.


Тема 2. Облік основних засобів

Документальне оформлення операцій з основними засобами. Визнання основних засобів. Класифікація основних засобів. Надходження та первісна оцінка основних засобів. Визначення і економічна сутність амортизації та зносу

Методи нарахування амортизації відповідно П(С)БО -7. Методи нарахування амортизації, передбачені податковим законодавством. Методи нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи. Правила нарахування амортизації. Відображення в фінансовому обліку нарахування амортизації. Подальші витрати, пов’язані з експлуатацією основних засобів. Переоцінка основних засобів. Зменшення корисності основних засобів. Вибуття основних засобів.
Тема 3. Облік нематеріальних активів

Документальне оформлення операцій з нематеріальними активами. Визнання та класифікація нематеріальних активів. Надходження та первісна оцінка нематеріальних активів. Переоцінка нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів. Зменшення корисності нематеріальних активів. Вибуття нематеріальних активів.


Тема 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій

Визначення та класифікація довгострокових фінансових інвестицій. Придбання довгострокових фінансових інвестицій. Оцінка довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу. Вибуття довгострокових фінансових інвестицій.


Тема 5. Облік поточних фінансових інвестицій


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал