Програма фахового тестування для конкурсного відбору вступниківСторінка7/7
Дата конвертації05.01.2017
Розмір1.13 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ З КУРСУ “АУДИТ”Завдання 27

Вказати джерела облікової інформації (первинні документи, регістри аналітичного і синтетичного обліку, форми фінансової і податкової звітності) та методичні прийоми, які використовуються при аудиті:розрахунків з підзвітними особами

Результати оформити в таблиці наведеної форми.

Об’єкт аудиту

Первинні документи

Регістри аналітичного та синтетичного обліку, форми звітності

Методичні прийоми

Голова приймальної комісії інституту _______________________Голова фахової атестаційної комісії ______________________

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Законодавчі та нормативні документи

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № VI - із змінами і доповненнями.

 2. Інструкція зі статистики заробітної плати, затв. Наказом Державного комітету статистики України від 13.01.04 № 5.

 3. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, та інших статей закону. Затверджена наказом Мінфіну України № 69 від 11.08.94 г. з наступними змінами ідоповненнями.

 4. Інструкція про безготівкові розрахунки в національній валюті України, затв. постановою НБУ від 21.01.2004 р. № 22, із змінами і доповненнями від 15.05.09 р. № 296.

 5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій № від 30.11.99 № 291, із змінами і доповненнями

 6. Інструкція про порядок відкриття і використання рахунків у національній та іноземній валюті, затв. постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, із змінами і доповненнями від 22.12.10 р. № 572.

 7. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затв. Постановою правління пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року N 21-5.

 8. Інструкція про службові відрядження в межах України і за кордоном, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59, із змінами і доповненнями

 9. Кодекс законів про працю України від 11.05.2004 р. № 1703-ІV, зі змінами і доповненнями від 19.04.11 р. № 3231 – VI.

 10. Конституція України від 28.06.1996 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Велес, 2008. – 50 с.

 11. Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості. //Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Київ,: ІАМЦ АУ Статус, 2006 р.

 12. МСА 200 “Мета і загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів” //Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Київ,: ІАМЦ АУ Статус, 2006 р.

 13. МСА 230 “Аудиторська документація” //Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Київ,: ІАМЦ АУ Статус, 2006 р.

 14. МСА 300 “Планування роботи” //Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Київ,: ІАМЦ АУ Статус, 2006 р.

 15. МСА 315 “Розуміння суб’єкту господарювання та його середовища і оцінка ризиків суттєвих викривлень” //Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Київ,: ІАМЦ АУ Статус, 2006 р.

 16. МСА 320 “Суттєвість в аудиті” //Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Київ,: ІАМЦ АУ Статус, 2006 р.

 17. МСА 500 “Аудиторські докази” //Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Київ,: ІАМЦ АУ Статус, 2006 р.

 18. МСА 700 “Аудиторський висновок щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення” //Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Київ,: ІАМЦ АУ Статус, 2006 р.

 19. МСА 701 “Модифікація аудиторського висновку” //Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Київ,: ІАМЦ АУ Статус, 2006 р.

 20. МСА 800 “Спеціальний аудиторський висновок” //Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Київ,: ІАМЦ АУ Статус, 2006 р.

 21. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв.наказом МФУ від 30.11.99р. №291(з змінами та доповненнями) //ІАЦ “Ліга”

 22. Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI // http://zakon.rada.gov.ua

 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 із змінами і доповненнями від 18.03.11 р. № 372. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // liga. net /.

 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року № 237,  із змінами ідоповненнями від 25.09.09 р. № 1125. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // liga. net /.

 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 „Зобов’язання”., затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року № 20,  із змінами і доповненнями від 25.09.09 р. № 1125. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // liga. net /.

 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 „Фінансові інвестиції”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року № 91, із змінами і доповненнями від 23.05.03 № 363. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // liga. net /.

 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 „Оренда”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 року № 181, із змінами і доповненнями від  від 8.07.08 р. № 901. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // liga. net /.

 28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290, із змінами і доповненнями від 18.03.11 р. № 372.

 29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, із змінами і доповненнями від 18.03.11 р. № 372. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // liga. net /.

 30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, із змінами і доповненнями від 18.03.11 р. № 372.

 31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 „Об’єднання підприємств”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 року № 163, із змінами і доповненнями  від 25.09.09 р. № 1125. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // liga. net /.

 32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 із змінами і доповненнями від 18.03.11 р. № 372. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // liga. net /.

 33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 „Консолідована фінансова звітність”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 липня 1999 року № 176, із змінами і доповненнями  від 25.09.09 р. № 1125.

 34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 „Вплив змін валютних курсів”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року № 193, із змінами і доповненнями від  25.11.02 р. № 989. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // liga. net /.

 35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 „Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 року № 303, із змінами і доповненнями від 24.09.03 р. № 549. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // liga. net /.

 36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 „Прибуток на акцію”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2001 року № 344.

 37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 „Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 25.02.00 р. № 39, із змінами і доповненнями від 24 лютого 2001 року № 101.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // liga. net /.

 38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 „Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 25.02.00 р. № 39, із змінами і доповненнями від 24 лютого 2001 року № 101

 39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.10.03 № 601.

 40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 „Необоротні активи, утримані для продажу і діяльність, що припиняється”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 7 листопада 2003 року № 617 із змінами і доповненнями. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // liga. net /.

 41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, із змінами і доповненнями від 18.03.11 р. № 372. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // liga. net /.

 42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 „Фінансові витрати”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року № 415, із змінами і доповненнями. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // liga. net /.

 43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, із змінами і доповненнями  від 10.07.10 р. № 382. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // liga. net /.

 44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, із змінами ідоповненнями від 25.09.09 р. № 1125.

 45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 „Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 року № 137, із змінами ідоповненнями від 25.09.09 р. № 1125. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // liga. net /.

 46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 р. № 92. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // liga. net /.

 47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242,  із змінами і доповненнями від 18.03.11 р. № 372. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // liga. net /.

 48. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246, із змінами і доповненнями від 11.12.06 р. № 1176. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // liga. net /.

 49. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затв. постановою Правління Національного банку України від 29.04.09 р. № 252.

 50. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 07 червня 2010. №372

 51. Порядок обчислення середньої заробітної плати, затв. постановою КМУ № 100 від 08.02.95 р., із змінами і доповненнями від 30.11.05 № 1132.

 52. Про аудиторську діяльність: Закон України в ред. від 14.09.2006 р., №140–V.

 53. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-ХІV від 16.07.99, затв. Постановою ВР України із змінами і доповненнями від 02.12.2010 р. № 2756 – VI.

 54. Про відпустки: Закон України № 1114-ІV, затв. Верховною радою України від 11.07.2003 р. із змінами і доповненнями від 21.12.2010р. № 2824 - VI.

 55. Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці”: Наказ Державного комітету статистики України № 489 від 05.12.08 р.

 56. Про затвердженняти типової форми первинного обліку № П-2 "Особова картка працівника": Наказ Державного комітету статистики України № 489 від 25.12.09 р. № 495/656.

 57. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»: Закон України № 2464-VI від 08.07.2010 р.

 58. Про оплату праці: Закон України № 108/95, затв. постановою ВР  України від 24.03.95 із змінами і доповненнями від 23.09.10 р. № 2559 -VI.

Підручники, навчальні посібники, монографії

 1. Андрєєва Г.І. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. - К.: Знання, 2008. - 263 с.

 2. Аудит: застосування міжнародних стандартів в аудиторській практиці України. Навч. посіб. – К.: ТОВ "ІАМЦ АУ" СТАТУС", 2005. – 172 с.

 3. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет / Ю.А. Бабаев – М.: «Юнити», 2003.

 4. Бабич В.В., Сачова С.В. Фінансовий облік (облік активів). – Київ: КНЕУ, 2006. – 281 с.

 5. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 326 с.

 6. Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2005. — 396с.

 7. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. — Москва: Филин, 2005 г.

 8. Білик М.Д. Аудит підприємств: Навчальний посібник.-К.: Знання, 2003.-420с.

 9. Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: Підручник. - К.: УАОІ, 2006.-888с.

 10. Бондаренко Н.О. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності.-Київ, 2004р.

 11. Бутинець Ф.Ф. Аудит. – Житомир: Рута, 2005. – 246с.

 12. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський (фінансовий) облік. – Житомир: ПП „Рута”, 2003. – 723 с.

 13. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 480 с.

 14. Васильева Людмила, Петровская Мария. Финансовый анализ. – М.: КНОРУС, 2008. - 816с.

 15. Вахрушина М. А. Управленческий анализ: Учебное пособие. – М.: Агрус, Финансы и статистика, 2008. - 399 с.

 16. Ващенко Л.О., Сухарев П.М. Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган- Барановського. - Донецьк: Вебер (Донецька філія), 2007. — 185c.

 17. Векслер Е.М. Теорія економічного аналізу. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 320с.

 18. Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навчально – практичний посібник. - К: Центр учбової літератури, 2010. – 536с.

 19. Внутренний аудит: Организация и методология: Науч.-практ. пособ. / Л.И. Сухарева, И.Н. Дмитренко. – Донецк: Дон. ГУЭТ, 2000.

 20. Гайдис Н.М. Фінансовий аналіз: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів /НБУ, Львівський банківський інститут. - Л.: ЛЕУ НБУ, 2006. - 414с.

 21. Гинзбург А.И. Экономический анализ. Предметы и методы. Комплексный и локальный анализы. Оценка управленческих решений.-Питер, 2007.-208с.

 22. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – Х.: Фактор, 2007. – 976 с.

 23. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. – К: А.С.К., 2007. – 227 с.

 24. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навчальний посібник. – 3-є вид., допов. – К.: А.С.К., 2001. – 416 с.

 25. Грабовецький Б.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 254 с.

 26. Грачова Р. Актуально про аналіз фінзвітності. - К.: ТОВ „Видавничий дім „Прінтес” ”, 2007. - 128 с.

 27. Давидов Г.М. Аудит. Навчальний посібник. –Київ: Знання, 2004 р.

 28. Демченко И.А., Чопозова А. И. Методика финансового анализа. Теория и практика:Учебное пособие. – М.: Агрус, Финансы и статистика, 2008. - 136с

 29. Дерев’янко С.І. Основи аудиту. Навчальний посібник.-К.: ЦУЛ, 2009.-328с.

 30. Дикань В.Л., Козинець А.С., Чупир В.Є. Діагностика фінансового стану підприємства: Навчальний посібник /Українська держ. академія залізничного транспорту. - Х. : УкрДАЗТ, 2007. - 150с.

 31. Дієва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 328 с.

 32. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита. — Москва: Финансы и статистика, ЮНИТИ, 1992 г.

 33. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К.: Знання, КОО, 2001. – 402с.

 34. Дрозд І.Контроль економічних систем: Монографія.-К.: Імекс-ЛТД, 2004.-312с.

 35. Дыбаль С.В. Финансовый анализ: теория и практика: Учебное пособие.- СПб.: Издательский дом „ Бизнес - пресса”, 2006.- 304с.

 36. Економічний аналіз в системі податкового контролю: організація і методика. / [П.М.Сухарев, Л.О.Сухарев, О.О.Назаренко та ін.]; Під. заг. ред. Л.О.Сухаревої; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2005. - 123 с.

 37. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І.Горбаток та ін.; За ред. НАНУ, проф. М.Г.Чумаченка.- Вид.2-ге, доп.- К.: КНЕУ, 2003.-556с.

 38. Економічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця.- Житомир: ПП. „Рута”, 2003.-680 с.

 39. Жадько К.С., Семенюта В.В., Олійник Л.І. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях: Навч. пос. – Київ: ЦУЛ, 2008. – 112 с.

 40. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. пос. – 4-те вид., доп. – К.: А.С.К., 2002. – 256 с.

 41. Загородній А.Г., Корягін М.В. Єлісеєв А.В., Полякова Л.М. Аудит: теорія і практика. — Львів, Вид-во Львівська політехніка, 2004 рік.

 42. Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ: Учебник. – М.: Велби, Издательство „Проспект ”, 2008. - 623с.

 43. Іванова Н.А. Організація і методика аудиту.-К.: ЦУЛ, 2008.-216с.

 44. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. -5 вид., виправ. і допов. - К.: Знання, 2006. - 261 с.

 45. Калина К.В., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз: Навч. – метод. Посібник. – 4-те вид. – К.: МАУП, 2008. -354с.

 46. Кармайкл Д.,Бенис М. Стандарты и нормы аудита. —Москва, «Аудит», ЮНИТИ, 1995 г.

 47. Кислиця О.Я., Мягких І.М. Економічний аналіз: Курс лекцій.-К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003.-171 с.

 48. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посібник .-2-е вид., перероб. та доп.- Київ: Центр навч. літ-ри, 2006.-480 с.

 49. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 487 с.

 50. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. /Національний ун-т „Львівська політехніка” Інститут дистанційного навчання /А. Г. Загородній (ред.). - Л.: Видавництво Національного ун-ту „Львівська політехніка”, 2005. -428с.

 51. Коблянська О.І. Фінансовий облік / О.І. Коблянська. – К.: Знання, 204. – 473 с.

 52. Кожанова Є.П.,ОтенкоІ.П. Економічний аналіз: Навч. посібник /Харківський національний економічний ун-т. - 2. вид., доопрац. і доп. — Х. : ВД „ІНЖЕК ”, 2005. — 344с.

 53. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. – Х.: Фактор, 2008. -204с.

 54. Кочетов В.А. Основы бухгалтерского учета / В.А. Кочетов, Э.С. Гейер. – Донецк: Дон ГУЕТ, 2004. – 270 с.

 55. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз. Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 380с.

 56. Креза Т.В. Основи правового регулювання аудиторської діяльності в Україні: Практич. посіб. аудитора. – 2-ге вид. – К.: Інформаційно-аналітичний та методичний центр аудиту в Україні "СТАТУС", 2005. – 216с.

 57. Крот Ю.М. Аудиторські послуги: види та якість //Міжнародної науково-практичної конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю”: Черкаси, 8-10 квітня, 2009.

 58. Кужельний М.В. Теоія бухгалтерського обліку: підручник / В.М. кужельний, В.Г. Лінник. – К.: КНЕУ, 2002. – 234 с.

 59. Кулаковська Л.П. Основи аудиту. Курс лекцій. Навчальний посібник. — Житомир, ЖІТІ, 2000 р.

 60. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. — К: Каравела, 2006р.

 61. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 639 с.

 62. Лавінська Л.Г. Оцінка у бухгалтерському обліку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.

 63. Лазаришина І. Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика. - Рівне : НУВГП, 2005. — 369с.

 64. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз: теорія, методологія, практика: дис... д-ра екон. наук /Тернопільський держ. економічний ун-т. - Т., 2006. — 434с.

 65. Литвин Б.М. Фінансовий аналіз: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 512 с.

 66. Литвин Б.М., Стельмах М.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: „Хай - Тек”, 2008. – 336с.

 67. Лишиленко О.В. Фінансовий облік: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ: Центр навчальної літератури, 2008. – 556 с.

 68. Любушин Н.П., Бабичева Н.Э. Экономический анализ. Контрольно-тестирующий комплекс.-М.: ЮНИТИ, 2007.-159с.

 69. Макеев Р.В. Постановка систем внутреннего контроля: от проверок отчетности к эффективности бизнеса /Макеев Р.В.-М.: Вершина, 2008.-296с.

 70. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія і методологія, перспективи розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 548 с.

 71. Мельник М.В. Экономический анализ в аудите: учебн.пособие для студентов вузов.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-543с.

 72. Методичний посібник щодо проведення аналізу фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання – юридичних осіб, а також їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів з метою виявлення ризиків і резервів у їх діяльності: лист ДПА України від 11.03.2009р. № 4993/7/23-4017/127.

 73. МисакаГ.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник . - Київ: ЦУЛ, 2007. – 400 с.

 74. Михайлов М.Г., Глушаченко А.І,, Гончар В.П., Болмат Г.А. Бухгалтерський облік (теорія): Навчальний посібник/ За ред. М.Г.Михайлова. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 248 с.

 75. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємств: Підручник. – К.: КНТЕУ, 2008. – 514с.

 76. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник.- Київ: Центр навчальної літератури, 2003.-412 с.

 77. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. д.е.н., професора Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП„Рута”, 2007.- 704 с.

 78. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік / Г.В. Нешкерська. – К.: Центр учбової літератури, 2004. – 464 с.

 79. Никонович М.О. Організація і методика аудиту: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів.- К. : КНТЕУ, 2008.

 80. Основи правового регулювання аудиторської діяльності в Україні /Укладач Т.В.Куреза. — К.: ІАМЦ АУ Статус, 2005 р.

 81. Пантелєєв В.П. Фінансова звітність: Навчальний посібник. За ред. д.е.н., проф. В.О.Шевчука. – К.: Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2004. – 227с.

 82. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посібник. – К.: Товариство „Знання” КОО, 2000. – 245 с.

 83. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. – ч. 8. – Луганськ: Футура: ДСД „Лугань”, 2005. – 640 с.

 84. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація. Київ, КНЕУ, 2003 р. – 260с.

 85. Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. Організація і методика економічного аналізу. Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Харків: вид. ХДЕУ, 2009. – 246 с.

 86. Плисюк Г. Аудит предприятия. Организация аудиторских проверок и комплексный анализ финансовых резервов. – М.: Экзамен, 2001.

 87. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 488 с.

 88. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. – 630с.

 89. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Москаленко В.В. Комп’ютеризація економічного аналізу (теорія, практика): Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 340 с.

 90. Пугачев В.В. Внутренний аудит и контроль. Организация внутреннего аудита в условиях экономического кризиса: учебник / В.В. Пугачев.-М.: Дело и Сервис, 2010.-224с.

 91. Пястолов С. М. Анализ финансово – хозяйственной деятельности: Ученик. - 6-е изд. - М.: Академия/Academia, 2008. - 336 с.

 92. Романов А. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Пособие. – Х.: Центр „Консульт”, 2006. – 122с.

 93. Рудницький В. Внутрішній аудит: Методологія, організація. – Тернопіль: Економічна думка, 2000.

 94. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. — 3-тє вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2007. — 668c.

 95. Сахарцевої І.І. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник з виконання практичних завдань. – Київ: Кондор, 2005. – 556 с.

 96. Селезньова Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: Учеб. пособие для вузов. - 2-е издание, перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 639с.

 97. Слободян Н.Г., Михайленко О.В., Скоморохова С.Ю. Теорія економічного аналізу. Економічний аналіз: Курс лекцій для студ. всіх спец. напрямів 0501 „Економіка і підприємництво”, 0502 „Менеджмент” усіх форм навч. / Національний ун-т харчових технологій. — К. : НУХТ, 2006. - 164с.

 98. Сонин А.М. Внутренний аудит: современный подход.-М.: Финансы и стаистика, 2007.

 99. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. пос.- Київ: КНЕУ, 2006 . – 526 с.

 100. Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 224с.

 101. Стасишен М.С., Піча Ю.В. Основи аудиту (в схемах, графіках і таблицях). — Київ, Каравела, 2007 р.

 102. Стельмащук А.М., Смоленко П.С. Бухгалтерський облік: Навч. пос. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 528 с.

 103. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік - ІІ: Навч. посіб. для дистанційного навчання. – Київ: Ун-т "Україна", 2005. – 701 с.

 104. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Посібник. – Львів: ЛБІНБУ, 2008.-344с.

 105. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник . – 3-тє вид. доп. і переробл. – Київ: Алерта, 2008. – 926 с.

 106. Трофименко В. Бухгалтерський облік операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України // Вісник Національного банку України.- 2007. №4 . – С.46-52.

 107. Усач Б.Ф. Аудит по міжнародних стандартах. Київ, 2005 р.

 108. Усач Б.Ф. Аудит. Київ, 2004 р.

 109. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / [Чугаєв А.О., Ніколаєв В.П., Лаба М.С. та ін.]; за ред.. А.О.Чугаєва. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. – 374с.

 110. Хачатурян Нуне, Анализ финансово – хозяйственной деятельности. – М.: „Феникс”, 2008. – 186с.

 111. Цал – Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: Підручник для ВНЗ. – К.: ЦУЛ, 2008. – 564с.

 112. Цигилик І.І., Кропельницький С.О., Мозіль О.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посібник. – ЦУЛ, 2008. – 341с.

 113. Чацкіс Ю.Д. Фінансовий облік, ч. І і ч. ІІ: навч. пос. / Ю.Д. Чацкіс, О.М. Лисюк, Т.М. Михайлова. – Донецьк: Дон ДУЕТ, 2005. – 320 с.

 114. Чацкіс Ю.Д., Гейєр Е.С, Наумчук О.А., Власова І.О. Організація бухгалтерського обліку. Навч. посіб. – К.: - Центр учбової літератури, 2011. – 564 с.

 115. Чацкіс Ю.Д., Гейєр Е.С, Наумчук О.А., Власова І.О. Організація бухгалтерського обліку. Навч. посіб. – К.: - Центр учбової літератури, 2011. – 564 с.

 116. Чебанова Н.В. Бухгалтерский учт торговой, посреднической и производственной деятельности предприятий различных форм собственности: в. 2 ч. / Н.В. Чебанова, Л.Н. Котенко. – Харьков: ООО «Олант», 2004. – 456 с.

 117. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі: Підручник.- К., 2003.-312 с.

 118. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит: теорія і практика: Навч. посібник.-К.: 2008, 560с.

 119. Чернелевський Л.М., Слободян Н.Г., Михайленко О.В. Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово – інвестиційний, стратегічний: Підручник. – К.: Хай – Тек Прес, 2009. – 640с.

 120. Чечевицына Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности: Ученик. – 3 – е изд. – М.: „Феникс”, 2008. – 379с.

 121. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 535 с.

 122. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит.-М.: ИНФРА-М, 2008.-448 с.

 123. Шморгун Н.П., Головко І.В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 528 с.

 124. Шубіна С.В., Торяник Ж.І. Економічний аналіз: практикум. — К. : Знання, 2007. — 230c

 125. Шумилин Е.П., Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Управленческий, финансовый и инвестиционный анализ: Практикум. - 2-е изд., пер. и доп. – М.: МарТ Издательский центр, „Феникс”, 2008. -160 с.Інтернет-ресурси

 1. Сайт Аудиторської палати України http://www.apu.com.ua/

 2. Сайт Держкомстату України http://www.ukrstat.gov.ua/

 3. Сайт Кабінету міністрів України http://www.kmu.gov.ua/

 4. Сайт Рахункової палати України http://www.ac-rada.gov.ua/achamber/

 5. Сайт журналу Дебет-Кредит http://www.dtkt.com.ua/

 6. Сайт журналу Баланс http://www.balance.com.ua/

 7. Сайт Верховної Ради України – // www.rada.gov.ua/

 8. Кабінет Міністрів України – // www.kmu.gov.ua/

 9. Міністерство економіки України – // www.me.gov.ua/

 10. Міністерство фінансів України – // www.minfm.gov.ua/

 11. Національний банк України – // www.bank.gov.ua/

 12. Державна податкова адміністрація України – // www.sta.gov.ua/

 13. Державна митна служба України – // www.customs.gov.ua/

 14. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку – // www.ssmsc.gov.ua/

 15. Газета "Дебет- кредит" – // www.dtkt.com.ua/

 16. Газета "Урядовий кур'єр" – // www.uamedia.visti.net/uk/

 17. Газета "Галицькі контракти" – // www.gc.lviv.ua/

 18. Газета "Голос України" – // uamedia.visti.net/golos/

 19. Український фінансовий сервер – // www.ufs.kiev.ua/

 20. Міжнародна федерація бухгалтерів – // www.ifac.org
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал