Програма для загальноосвітніх навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка6/6
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0.7 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6
ненарожденним…» Продовження теми
«земляків» у посланні.
Викриття конформізму значної частини української еліти.
Засудження комплексу меншовартості.
Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).
Учень / учениця: розуміє культурні й політичні чинники, що спонукали по- ета до написання цього твору; виразно й усвідомлено читає твір; ви значає і
характеризує ад ресата послання, головну думку твору; орієнтується у складній композиції твору, виявляє його різні настроєві інтонації; дискутує про актуальність мотивів твору для нашого часу. Вивчає напам’ять: фрагмент (на вибір). Формування
переконання, що за будь-яких обставин
необхідно залишатися з народом, його
цінностями.
3
Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка
(«Катерина», «Наймичка», «На панщині
пшеницю жала…», «Марія», «У нашім раї на землі…» та ін.) «Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу в поезії
Шевченка. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка», «На панщині пшеницю жала…»), символічно- узагальнений («Марія»). «На панщині
пшеницю жала…». Пристрасна мрія матері про гідне життя своєї дитини; невибагливість на-родних уявлень про щастя. «Наймичка». Трагедія жінки з соціальних низів; боротьба за своє материнство. Людина з народу, поетичний опис завершення циклу її життя. Пафос творів Шевченка про жіночу долю, їхній наскрізний ліризм.
Учень / учениця: розуміє становище жінки в крі-пацькій Україні часів
Шевченка; уміє порівнювати різні типи втілення теми жіночої долі у творчості поета (на прикладі творів);
має
уявлення про пригноблене становище простої людини в часи кріпацтва, розуміє її прагнення до звільнення, мрії про щастя своїх дітей;
уміє пояснити поведінку і вчинки героїні поеми «Наймичка»; дискутує про правомірність учинків героїнь, а також про вічну проблему жіночого щастя. Формування шанобливого став-
лення до жінки в усіх її іпостасях
(жінка-мати, жінка-кохана та ін.).
Усвідомлення того, що жінка —
уособлення краси на землі, що Свята
Мати — джерело добра, яке змінює

світ.
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
1
Особистісна лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього.
«Доля»,
«Росли
укупочці,
зросли…» Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі. Самотність поета («І виріс я на чужині…», «Самому чудно. А де ж дітись?..», «Доля», «Росли укупочці, зросли…»). Підбиття підсумків чесно прожитого життя.
ТЛ: ліричний герой (поглиблено), лірична медитація.
Учень / учениця: уміє розповісти про обставини написання цих творів;
проникає
уявою в настрої, у внутрішній світ героїв Шевченка,
вчиться бачити красу особистості;
називає зразки поетичної образності,
визначає їхню роль у структурі творів.
Вивчає напам’ять: вірш «Доля».
Формування переконань, що контакт із
друзями, однодумцями, зі світом є
підтримкою особистості, що жити
треба чесно, у добрі та взаємоповазі.
1
Біблія в житті Т. Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»).
Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у Т. Шевченка. Глибока смута пророка за- непадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внутрішніми «ворогами».
Біблійні реалії в текстах творів. Звернення до Бога з проханням змінити стан світу;
Бог як оплот надії чесної людини. Ідеал життя згідно «закону Господнього»
(«Блажений муж на лукаву…»).
ТЛ: псалом.
Учень / учениця: уміє обґрунтувати розуміння Шевченком ідеї Бога; має
уявлення про її стильове й образне вираження у творчості поета; уміє
зiставити переспів
Шевченка й оригінальні біблійні тексти псалмів,
визначити домінанти по-етового почуття.
Осмислення
беззаконня
життя «без Бога». Усвідомлення Бога
як
високого
духовного
оплоту
особистості.
1
Підсумковий
урок:
Світова
велич
українського поета Огляд вивченої поетичної спадщини Т. Шевченка і його міркувань
із
«Щоденника», прози, драматургії, малярського доробку.
Визначні діячі світової культури про
Шевченка. Його вплив на літератури
інших народів. Шевченко та історичний поступ України. Вшанування пам’яті поета в Україні й за кордоном.
Учень / учениця: розуміє великий духовний
ім-пульс, який подала діяльність Шевченка в боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення
України;
уміє
схарактеризувати внесок Т. Шевченка у скарбницю української поезії, у розвиток української літературної мови, у світовий мис-тецький поступ.
Усвідомлення
краси
українського
художнього слова, представленого в
поезії Шевченка; того, що Т. Шевченко
— гордість України.
4
Пантелеймон КУЛІШ. «Чорна рада» П.
Куліш — відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач («Біблія», твори В.
Шекспіра, Дж. Байрона, Ф. Шиллера),
Учень / учениця: знає основні віхи життєвого
і творчого шляху письменника; уміє розрізняти жанри: роман, історичний роман, роман- хроніка, біографічний роман; уміє
автор підручників для школи,
розрізняти історичну і художню
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів українського правопису («кулішівка»).
Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: «Українець у Європі,
європеєць в Україні». Романтична основа світогляду. Ентузіазм і жертовність П.
Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації. «Чорна рада»
— перший україномовний
історичний роман. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю.
Динамічний
інтригуючий сюжет. Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв.
Загальнолюдські риси
ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку. Оцінка роману Т. Шевченком.
ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.
правду у творі; визначає основний конфлікт у ньому; уміє розкрити образи й символи,
пояснити особливості оповіді, засобів розкриття образів, історичний колорит; робить порівняльну характеристику героїв;
співвідносить образи твору з худож німи образами інших історичних творів вітчизняних і зарубіжних письменників.
Усвідомлення значення ініціативності,
наполегливості й працьо витості для
досягнення
поставленої
мети.
Формування
рис
справедливості,
колегiальності, лицарства, щирості,
вірності почуттю й обов’язку.
2
Марко ВОВЧОК. «Інститутка» Життя і творча діяльність Марка Вовчка. Марко
Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К.
Андерсена, А. Е. Брема). «Народні оповідання»; продовження теми народного життя в повісті «Інститутка». Анти- людяна суть кріпосництва та солдатчини.
Образи персонажів — людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі.
ТЛ: реалізм.
Учень
/
учениця:
уміє
прокоментувати зміст твору,
визначити його жанр, пояснити особливості сюжету; має уявлення про пригнічене становище простої людини в історичну добу кріпацтва, розуміє
повсякчасне прагнення особи до вільного, щасливого життя.
Формування думки, що кож-на людина,
незалежно від свого суспільного стану,
має право бути щасливою.
2
Українська поезія другої половини ХІХ
ст. Відомі поети (Степан Руданський,
Леонід Глібов, Яків Щоголів, Іван
Манжура,
Борис
Грінченко,
Юрій
Федькович,
Михайло
Старицький,
Володимир Самійленко).
Страдницький життєвий шлях і творчість Павла
ГРАБОВСЬКОГО, революціонера- народника, борця за українську справу.
Оптимістичні мотиви у творчості поета- засланця («Надія»). Громадянська лірика
(«Справжні герої»). Дружні взаємини з
Надією Сигидою, її образ у поезії «До Н.
К. С.».
Учень / учениця: знає і вміє коротко
розповісти про українську поезію другої половини ХІХ ст., називає її видатних представників;
уміє
визначати жанрові та художні особливості поетичних творів,
аналізувати
їх
ідейно-тематичний зміст. Розуміння поезії як сповіді душі,
вияву
найсокровенніших
думок
і
почуттів людини. Протиставлення
поезії та бездуховності.

Михайло СТАРИЦЬКИЙ — драматург,
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів поет, прозаїк, театральний діяч. «Не
зaхвати солодкого зомління…» (із циклу
«Монологи про кохання»). Духовне начало в коханні. Поетичні засоби (пейзаж, фантастичні мотиви) для вираження почуття.

4
Іван НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ.
«Кайдашева сім’я»
Життя митця і його творчість як новий
імпульс української літератури
(«Колосальне всеобіймаюче око України»
(І. Франко). Її загальна ха-рактеристика.
«Кайдашева сім’я» — соціально-побутова повість-хроніка. Гумористичний ра курс зображення та необхідність його врахування при інтерпретації повісті.
Реалізм твору, сучасна вічна актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні характери в повісті.
Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.
ТЛ: соціально-побутова повість
Учень / учениця: знає й уміє
розповісти про письменника, назвати його основні твори; коментує оцінку І.
Франком твор-чого спадку І. Нечуя-
Левицького; уміє визначити жанр твору,
про-коментувати основну проблему, схарактеризувати образи- персонажі, засоби їхнього зображення;
уміє порівнювати образи, пояснювати авторську позицію, виокремлювати засоби комічного у творі, пояснювати
їхню роль; уміє висловити власну думку про українську ментальність, національний характер, народну мораль
і етику. Усвідомлення основних рис
української
ментальності,
його
значення для самопізнання й успішної
адаптації в сучасному суспільстві.
2
ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з творами письменників- земляків.
Учень / учениця: знає письменників, які народилися в рідному краї; читає зразки їхніх творів; висловлює власні
міркування
про них.
Виховання
шанобливого
ставлення
до
талановитих земляків.
1
УРОК-ПІДСУМОК Проведення бесіди або диспуту про твори, що вивчалися упродовж року й найбільше запам’яталися
Учень / учениця: уміє робити загальні виснов-ки про письменників, їхні твори, особливості поетики тощо.
Формування вміння толерантно й
переконливо
обґрунтовувати
свою
думку
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ЧИТАННЯ (на вибір)
5 клас
ВІНГРАНОВСЬКИЙ М. «Первінка»
ВОРОНИНА Л. «Суперагент 000. Таємниця золотого кенгуру»
ГАВРОШ О. «Пригоди тричі славного розбійника Пинті»
»,
«Галуна-лагуна, або Іван Сила на острові Щастя»
ГРИДІН С. «Федько − прибулець з інтернету»
ГУЦАЛО Є. «Сім’я дикої качки»


ДЕРМАНСЬКИЙ О. «Король Буків, або Таємниця Смарагдової книги»,
«Чудове чудовисько в Країні Жаховиськ»
ДЯЧЕНКИ Марина і Сергій «Габріель і сталевий лісоруб»
ІЛЬЧЕНКО О. «Загадкові світи старої обсерваторії»

«Життя видатних дітей» (Серія)
«Зернятко надії. Художні твори для дітей»
 «Життя видатних дітей» (Серія)
КОРОЛІВ-СТАРИЙ В. «Потерчата»
КОСТЕЦЬКИЙ А. «Пригоди славнозвісних книг», «Дракон Міні Макс», «Суперклей
Христофора Тюлькіна»
МАЛИК Г. «Злочинці з паралельного світу
»
,
«Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»
МЕНЗАТЮК З. «Київські казки», «Український квітник», «Макове князювання», «Ангел
Золоте Волосся», «Як я рятувала імперію»
НЕСТАЙКО Вс. «Чарівний талісман», «Неймовірні детективи», «Казкові пригоди і таємниці»
ПАВЛЕНКО М. «Миколчині історії»
ПАГУТЯК Г. «Лялечка і Мацько»
ПОЛОНСЬКИЙ Р. «Таємниця країни суниць»
ПЧІЛКА Олена. «Сосонка»
СЕНАТОВИЧ О. «Малий віз»
 УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ, ЛЕГЕНДИ, ПЕРЕКАЗИ
ФРАНКО І. «Коли ще звірі говорили»
ЧЕМЕРИС В. «Аравійська пустеля»
ШЕВЧУК
В.
«Панна квітів»
6 клас
АНДІЄВСЬКА Е. Казки
БАГМУТ І. «Пригоди чорного кота Лапченка, описані ним самим»
БЛИЗНЕЦЬ В. «Звук павутинки», «Золота гора до неба», «Женя і Синько»
ВИННИЧЕНКО В. «Кумедія з Костем»
ГЛІБОВ Л. Байки, загадки
ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ П. Байки
ГУЦАЛО Є. «У гаї сонце зацвіло»
ІВАНЕНКО О. «Тарасові шляхи»
КАЛИНЕЦЬ І. «Казки зі Львова», «Хлопчик-фігурка, який задоволений собою»
МАЙДАНСЬКА С. «Чарівна шабля-веселка з гаптованої хмарки»
МОРОЗЕНКО М. «Іван Сірко – великий характерник», «Іван Сірко – славетний кошовий»
НЕСТАЙКО Вс. «Таємниця трьох невідомих», «Пригоди Робінзона Кукурудзо»,
«Незнайомець із 13 квартири»
ОКСЕНИК С. «Лісом, небом, водою»
ПАГУТЯК Г. «Втеча звірів, або Новий бестіарій»
ПІДГІРЯНКА Марійка. «В чужому пір’ю»
РЕБРО П. «Козацькі жарти»
РУДАНСЬКИЙ С. Співомовки: «Окуляри», «Чуприна», «Почому дур-ні?», «Розумний панич», «Слабий зуб», «Торбин брат», «Лінивий»
 УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПЕРЕКАЗИ ТА ЛЕГЕНДИ: «Скелі Мангупа», «Шандровський соляний колодязь»
СТЕЛЬМАХ
Яр.
«Найкращий намет»,
«Вікентій
Прерозумний»

7 клас
ВАСИЛЬЧЕНКО С. «Приблуда»
ГАВРОШ О. «Лагуна-Лагуна або Іван Сила на острові Щастя»
ГУЛАК К. «Перекличка»
ДІМАРОВ А. «Друга планета», «Блакитна дитина»
КАЩЕНКО А. «Над Кодацьким порогом»
КОКОТЮХА А.
«Таємниця козацького скарбу», «Клуб боягузів»
ЛУЩЕВСЬКА О. «Друзі за листуванням»
МАЛИК В. «Таємний посол»
МУЛЯР М. «Гра»
ОПІЛЬСЬКИЙ Ю. «Золотий лев», «Ідоли падуть»
ПАВЛЕНКО М. «Русалонька із 7-В проти Русалоньки з Білокрилів-ського лісу»,
«Русалонька із 7-В. В тенетах лабіринту», «Русалонька із 7-В та загублений у часі (Кн. 2)»
ПРОЦЮК С. «Марійка і Костик», «Залюблені в сонце», «Агронавти»
СТЕЛЬМАХ М. «Щедрий вечір»
СТОРОЖЕНКО О. «Закоханий чорт», «Голка», «Вуси»
ТРУБЛАЇНІ М. «Шхуна „Колумб”»
ТЮТЮННИК Г. «Вогник далеко в степу»
ХАРЧУК Б. «Діана»
ЧАЙКОВСЬКИЙ А. «Богданко», «Сагайдачний»
«ЖИТТЯ ВИДАТНИХ ДІТЕЙ» (серія). (Марина Павленко про Павла Тичину, Василя
Симоненка,
Ірину
Жиленко та
ін.)
8 клас
ГОНЧАР Олесь. «Берег любові», «Бригантина»
ВИННИЧУК Ю. «Легенди Львова»
ВОВЧОК Марко. «Ведмідь»
ДІМАРОВ А. «На коні й під конем»
ДРОЗД В. «Білий кінь Шептало»
ДУМАНСЬКА О. «Школярка з передмістя»
ДУМИ НАРОДНІ: «Дума про козака Голоту», «Самарські брати», «Хмельницький та
Барабаш», «Втеча трьох братів з города Азова», «Самійло Кішка», «Буря на Чорному морі»
ДЯЧЕНКИ Марина і Сергій «Ритуал»
КОРОЛЕВА Наталена. «Легенди старокиївські»
ЛОГВИН Ю. «Таємна перлина», «Танці Шайтана»
МАЛИК В. «Черлені щити»
ПАГУТЯК Г. «Королівство»
ПРОЦЮК С. «Марічка і Костик»
РУДЕНКО М. «Ковчег всесвіту»
РУТКІВСЬКИЙ В.
«Сині води»
СЕНЧЕНКО І. «Діамантовий берег», «Руді вовки», «Чорна брама»
СТАРИЦЬКА-ЧЕРНЯХІВСЬКА Л. «Діамантовий перстень»
ФРАНКО І. «Лис Микита» (поема)
«ЖИТТЯ ВИДАТНИХ ДІТЕЙ» (Анна Багряна про Марію Заньковецьку, Марію
Приймаченко та ін.)

9 клас
ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ І. «Зегар цілий і полузегарок»
ВИШЕНСЬКИЙ І. Твори (в перекладі В. Шевчука)
ВОВЧОК МАРКО. «Народні оповідання», «Маруся»
ВОРОБКЕВИЧ С. «Турецькі бранці», «Вісім чи дев’ять? Смiховинки про Безглуздів»
ГОРАК Р. «У сутінках», «Тричі мені являлася любов»
ГРЕБІНКА Є. «Чайковський» (роман)
ДЕРЕВО ПАМ’ЯТІ. Книга українського історичного оповідання
ЗАЙЦЕВ П. «Життя Тараса Шевченка»
ІВАНЕНКО О. «Марія»
ІВАНЧЕНКО Р. «Гнів Перуна»
ІВЧЕНКО М. Напоєні дні [повість про Г. Сковороду]
«ІСТОРІЯ РУСІВ» (у перекладі І. Драча)
КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО Г. «Салдацький патрет», «Конотопська відьма»
КОНИСЬКИЙ О. «Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя»
КОРОЛЮК Н. «Маленькі історії про українських композиторів ХVІІІ—ХХ ст.»
КОСАЧ Ю. «Володарка Понтиди»
КОСТОМАРОВ М. «Сава Чалий», «Чернігівка»
КУЛІШ П. «Жизнь Куліша», «Дівоче серце»
МИРНИЙ Панас. «Товариші»
НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ І. «Микола Джеря», «Старосвітські батюшки та матушки»
ОГНЕННИЙ ЗМІЙ. Антологія української фантастики ХІХ ст.
СВИДНИЦЬКИЙ А. «Люборацькі»
СКЛЯРЕНКО С. «Святослав», «Володимир»
СКОВОРОДА Г. Листи до Михайла Ковалинського, поезії, байки, філософські трактати
СТАРИЦЬКИЙ М. «Оборона Буші»
ТУЛУБ З. «Звіролови»
ТУРЧИНОВСЬКИЙ І. «Моє житіє і страданіє»
ФЕДЬКОВИЧ Ю. «Довбуш» (трагедія)
ШЕВЧЕНКО Т. «Кобзар», «Автобіографічний нарис», «Щоденник», «Художник»Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал