Програма для загальноосвітніх навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка4/6
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0.7 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6
Василь СИМОНЕНКО. «Лебеді
материнства», «Ти знаєш, що ти —
Учень / учениця: розуміє й уміє
пояснити поняття «ліричний герой»;

людина…», «Гей, нові Колумби й
Магеллани…» В. Симоненко — виразно і вдумливо читає поезії; аналізує
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
«лицар на білому коні» в українській літературі.
Громадянські, патріотичні мотиви, піднесений пафос його лірики.
Загальнолюдські цінності та ідеї.
їх, визначає їхні провідні мотиви та ідеї;
коментує художні засоби, з’ясовує
символічний зміст образу лебедів;
висловлює власні роздуми про сенс людського буття, патріотизм, почуття власної гідності, самодостатності;
дискутує про значення патріотизму в житті сучасної людини.
Вивчає напам’ять: 1 вірш (на вибір).
Виховання
любові
до
матері,
Батьківщини, почуття власної гідності.
Осмислення
необхідності
активної
життєвої позиції та максимальної
самореалізації.
4
Марина
ПАВЛЕНКО.
«Русалонька із 7-В, або Прокляття
роду Кулаківських» Казкове й реалістичне в повісті-казці, час теперішній і минулий у ній. Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного. Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині.
Учень / учениця: уміє переказувати й
коменту-вати сюжет повісті,
пояснювати особливості композиції; умiє
знаходити в ній казкове і реальне;
характеризує образи дітей та дорослих,
аналізує
їхні вчинки;
розкриває символічне значення образів старовинної шафи та чарівних коралів; виокремлює і
з’ясовує роль художніх засобів у творі;
висловлює власні роздуми про суть людського життя, моральний вибір кожного. Спонукання до творення і
примноження добра, краси. Усвідомлення
відповідальності за свою справу і вчинки.
1
Любов ПОНОМАРЕНКО. «Гер
переможений»
Загальнолюдська
ідея гуманізму й толерантності.
Особливості худож ніх засобів новели (роль деталей, поєднання різних часових площин тощо).
ТЛ: новела.
Учень / учениця: розуміє значення понять
«толерантність»,
«гуманізм»; уважно
читає новелу; пояснює головну думку в кожному епізоді;
коментує власне розуміння закінчення твору; розвиває уміння визначити основну ідею твору,
висловити своє розуміння
її.
Усвідомлення ролі й значення гуманізму,
толерантності в розвитку людства і
духовності кожної людини.
4
МИ – УКРАЇНЦІ
Олег Ольжич. «Господь багатий
нас благословив», «Захочеш – і
будеш» (із циклу «Незнаному
воякові»)
Олена Теліга. «Сучасникам»,
Учень / учениця: має уявлення про
Україну періоду Другої світової війни, діяльність українських патріотів; уміє
розповісти про життя і героїчну загибель
Олега Ольжича й Олени Теліги; виразно
й осмислено читати їхні поезії; розвиє

«Радість», «Пломінний день»
Українські національні герої, лицарі
вміння аналізувати вірші, визначати
їхні основні ідеї, мотиви;
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів духу. Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетність, патріотизм, висловлені образним словом. Ідея оптимізму і життєлюбства через художнє слово. Моральний заповіт нащадкам.
висловлює власні роздуми (дискутє) про сенс людського життя, формування себе як особистості.
Вивчити напам’ять: 1 вірш (на вибір).
Усвідомлення духовної краси особистості,
наділеної
розумом,
талантом,
вірній
гуманістичним
переконанням.
Плекання
прагнення стати особистістю. Усвідомлення
активної
життєвої
позиції
як
вияву
європейськості.
4
Олександр ГАВРОШ. «Неймовірні
пригоди Івана Сили» Повість про пригоди українського силача, який став чемпіоном Чехословаччини та Європи з кількох видів спорту, об’їздив півсвіту, здобувши безліч перемог. Іван Сила
(Іван
Фірцак)
— утілення непереможного духу українського народу, його доброти й щирості.
Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і лю- бов, чесність і підступність.
Учень / учениця: ознайомлюється з історичною довідкою про Івана Фірцака; уміє переказувати зміст повісті, визначати головні проблеми,
характеризувати образи героїв; висловлює
міркування про необхідність серйозного ставлення до свого здоров’я, до спорту; про чесність у спортивних змаганнях;
уміє придумати свою історію з головним героєм
— Іваном Силою.
Формування життєстверджуючих,
оптимістичних настроїв, бажання розвивати
своє тіло, здобувати спортивні перемоги,
досягати
вершин у житті.
3
Андрій МАЛИШКО. «Пісня про
рушник», «Чому, сказати, й сам не
знаю…», «Вчителька»
Відомий український поет і його пісні, що стали народними. Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму,
історичної пам’яті. Ліризм поезій А.
Малишка.
Учень / учениця: знає основні відомості про поета та його пісні; виразно і вдумливо читає поезії;
уміє визначити і прокоментувати основні мотиви, роль художніх засобів, символічність образів;
розвиває
уміння аргументовано висловлювати власні роздуми.
Вивчає напам’ять: 1 вірш (на вибір). Формування
морально-етичних
цінностей,
розвиток
естетичного смаку.
4 (упро-
довж
року)
ЛІТЕРАТУРА
РІДНОГО
КРАЮ
Ознайомлення з творами письменників-земляків.
Учень / учениця: знає письменників, які народилися в рідному краї;
читає зразки їхніх творів; висловлює власні
міркування про них.
Виховання
шанобливого
ставлення
до
талановитих земляків.
2
УРОК-ПІДСУМОК Бесіда про твори, які вивчалися упродовж року й викликали найбільшу зацікавленість.
Учень / учениця: називає імена митців та їхні твори, які вивчалися;
виокремлює серед них ті, які найбільше запам’яталися;
висловлює міркування про найулюбленіші.
Формування власної думки та власної позиції у
процесі пізнання і вивчення


8 клас
Усього — 70 год. На тиждень — 2 год Текстуальне вивчення творів — 54 год Повторення й узагальнення — 2 год Література рідного краю — 4 год Позакласне читання — 4 год Розвиток
мовлення — 4 год (у межах годин на текстуальне вивчення) Резервний час — 6 год
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
1
ВСТУП Художня література як одна з форм духовної дiяльності людини.
Функції художньої літератури.
Багатозначність художнього образу.
Різновиди образів (образ-персонаж, образ-символ, словесні, зорові, слухові тощо). Аналіз художнього твору.
ТЛ: художній образ, художній твір
(поглиблено).
Учень / учениця: розуміє багатозначність художнього образу; називає і вміє
відрізняти різні типи образів; за допомогою слова вміє створювати елементарні образи. Розвиток відчуття
краси і сили художнього слова.
6
УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
Українські історичні пісні Пісні про звитяжну боротьбу козаків
із турецько-татарськими нападниками
(«Зажурилась Україна», «Та, ой, як
крикнув же козак Сірко»); про боротьбу проти соціального та національного гніту («Ой Морозе,
Морозенку»,
«Максим
козак
Залізняк», «Чи не той то Хміль»,
«За Сибіром сонце сходить»).
Образи історичних осіб, лицарів- оборонців рідної землі, створені народною уявою. Пісні Марусі
ЧУРАЙ.
«Засвіт
встали
козаченьки», «Віють вітри, віють
буйні», «Ой не ходи, Грицю»
Легендарна поетеса з Полтави.
Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народними. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи.
ТЛ: історичні пісні
Учень / учениця: пригадує історичні відомості про часи, змальовані в піснях;
уміє вдумливо
читати тексти,
розповідати про національних героїв, яких змальовано в них; уміє створювати уявні словесні картини;
визначає провідні мотиви пісень; розвиває вміння
характеризувати образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі;
висловлює власні судження; дискутує про те, за що народ увічнив імена своїх героїв; розуміє значення і функції пісні в житті українського народу; знає і
розповідає легенду про Марусю Чурай;
розвиває вміння виразного читання, коментування пісень; визначає і пояснює художні засоби; висловлює власне ставлення до піснярки Марусі та її пісень;
уміє створювати уявний словесний портрет легендарної поетеси. Вивчає
напам’ять: «Засвіт встали козаченьки».
Усвідомлення
лицарства,
сміливості,
фізичної, духовної сили наших героїчних
предків. Виховання і утвердження цих
якостей у наш час. Розуміння того, що
добра слава про обдаровану людину живеК-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

у віках, що поет — активний творець
духовності.
3
Українські народні думи. «Маруся
Богуславка»
Героїчний епос українського народу. Різновиди дум
(історико-героїчні, соціально- побутові). Кобзарі та лірники — виконавці народних дум (О. Вересай,
Г. Гончаренко, М. Кравченко та ін.).
Сучасні виконавці:
Василь та
Микола
Литвини,
В.
Нечепа.
Національна капела бандуристів
України.
Жанрова своєрідність,
історична основа, героїчний зміст дум.
Специфічність поетичної форми, ритму. Морально-етична проблематика. Проблема вибору, душевна роздвоєність
Марусі
Богуславки між любов’ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі.
(«Маруся
Богуславка»).
ТЛ: думи.
Учень / учениця: осмислено читає думу,
переказує зміст,
уміє
визначати тематику, художні особливості; розвиває
навички аналізу художнього образу
(образ української полонянки Марусі, її сміливий, героїчний учинок).
Усвідомлення того, що любов до вітчизни
— одна з найбільших людських чеснот.
Прагнення
до
гармонії
вчинків
із
загальнолюдськими цінностями.
4
СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ
Тарас ШЕВЧЕНКО. «Думи мої,
думи мої…» (1847), «Ой три шляхи
широкії…», «Мені однаково, чи
буду…» Викуп поета з неволі, причини його покарання царем, арешт, перебування в казематі, заслання. Усвідомлення власної місії поета. Роздуми автора про власну долю, долю України, плинність, скороминущість життя людини на землі, про її долю.
ТЛ: філософська лірика
Учень / учениця: повторює вивчене про
Т. Шевченка в попередніх класах; уміє
розповідати про викуп поета з неволі та заслання; вдумливо
читає поезії;
розвиває навички аналізу художнього тексту — аналізує філософську лірику поета в контексті його біографії; уміє
коментувати основні мотиви, ідеї поезій
Т. Шевченка, художні засоби, використані в них; висловлює власні міркування.
Вивчає напам’ять: «Мені однако-во, чи буду…». Усвідомлення громадянської
позиції людини як одного з проявів
духовності.
4
Леся УКРАЇНКА. «Давня весна»,
«Хотіла б я піснею стати…»,
«Давня казка» Життя поетеси, її мужність і сила духу. Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, опти мізм, мрія і дійсність як провідні мотиви її поезії.
Тема гармонійного єднання людини з
Учень / учениця: знає і вміє розповідати про Лесю Українку; розвиває навички виділення основних мотивів у поезіях;
уміє прокоментувати зміст поеми
«Давня казка», пояснити умов-ність описаної ситуації, визначити її основні проблеми і мотиви, го-ловну думку;
розвиває
уміння
здійснювати
природою. Ідея вільної творчості, порівняльну характеристику образів
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів вільнолюбства людини. Проблеми і мотиви: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності (ліро- епічна поема «Давня казка»).
(Поета і Бертольда), складати план порівняльної характеристики; висловлює власні судження про свободу творчості, про вільнолюб-ство людини. Вивчає
напам’ять: «Хотіла б я піснею стати…».
Розуміння того, що сила духу —
конструктивне
начало
в
житті.
Усвідомлення важливості формування і
розвитку
індивідуальності,
неповторності творчої особистості.
2
Володимир СОСЮРА. «Любіть
Україну!», «Васильки», «Осінь»
(«Облітають квіти, обриває вітер…»)
Коротко про поета. Патріотичні,
інтимні, пейзажні мотиви його творів.
Щирість ліричного самовираження. Патрiотичний пафос вірша
«Любіть
Україну!».
«Васильки» — взірець інтимної лірики.
ТЛ: громадянська лірика, інтимна лірика, пейзажна лірика.
Учень / учениця: виразно й осмислено
читає твори, уміє здійснювати їх аналіз, виражати своє враження;
уміє
пояснювати відмінність між патріотичною та інтимною лірикою.
Вивчає
напам’ять: вірш
«Любіть
Україну!»
Усвідомлення
того,
що
щирість
особистих
почуттів

невід’ємне багатство духовного світу
людини.
1
Володимир
ПІДПАЛИЙ.
«…Бачиш: між трав зелених…»,
«Зимовий етюд» Щирість почуттів поета. Ідея гуманізму, людяності, бережливого ставлення до природи.
Незбагненна краса світу, патріотичні почуття, передані словом.
Багатозначність і змістова глибина художніх образів («Зимовий етюд»).
Учень / учениця: виразно і вдумливо
читає вірші; уміє коментувати основні
ідеї, мотиви; співвідносить їх із власними думками про гуманність, бережливе ставлення до природи, людей, красу світу, патріотичні почуття; дискутує про це.
2
Василь
ГОЛОБОРОДЬКО.
«З
дитинства:
дощ»
(«Я уплетений…»),
«Наша
мова»,
«Теплі слова» Самобутня постать поета в українській літературі. На- скрізний патріотизм, філосо- фічність, фольклор на основа його поезій, народо знавчі аспекти.
Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок.
ТЛ: вільний вірш
Учень / учениця: знає визначення поняття вільного вірша, розуміє його специфічну форму; виразно й усвідомлено читає
поезії; пояснює власне розуміння їхнього образного змісту, коментує художні засоби; визначає основний пафос поезій,
ідею кожної з них; уміє розкривати образи рідної хати, шляху, ліричного героя.
Формування
життєстверджуючих,
оптимістичних
настроїв.
Розвиток
естетичного
відчуття і смаку.К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
5
Із сучасної української поезії (кінця ХХ —
початку ХХІ ст.) (на вибір)
В.Герасим’юк («Чоловічий танець»),
І.Малкович («З янголом на плечі», «З
нічних
молитов»),
А.Мойсієнко
(«Жовтень жовті жолуді»), І.Павлюк
(«Дівчинка»), Г.Кирпа («Мій ангел такий
маленький…», «Коли до вас темної
ночі…») Розмаїття сучасної лірики. Глибокі роздуми поетів-сучасників над проблемами української мови, національної культури; прагнення зазирнути у світ душі звичайної людини, осмислити її призначення та
сенс життя. Поєднання в поезіях глибинної
історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому.
Учень / учениця: знає сучасних поетів; виразно й усвідомлено читає їхні поезії, уміє визначати
ідейно-образний зміст, метафоричність поетичних образів; уміє висловлювати власні думки з приводу прочитаних поезій.
Вивчає напам’ять: 1 вірш (на вибір). Формування
естетичного смаку, вміння відчувати й бачити
красу
художнього
світу.
Формування
самостверджуючої життєвої позиції.
5
НАЦІОНАЛЬНА
ДРАМА
Іван
КАРПЕНКО-КАРИЙ.
«Сто
тисяч»
Короткі відомості про життя і творчість видатного українського драматурга ХІХ ст., про театр «корифеїв». Трагікомедія «Сто тисяч» — класичний взірець українського
«театру корифеїв». Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи.
Проблема влади грошей — наскріз на і
«вічна» у світовому мистецтві. Засоби сатиричного змалювання.
ТЛ: драматичний твір (поглиблено), комедія, трагікомедія.
Учень / учениця: знає найголовніші відомості про драматурга, розповідає про його життя і творчість за складеним планом; самостійно читає текст комедії;
уміє
визначати основні засоби змалювання образу
Герасима
Калитки,
характеризувати образи дійових осіб п’єси;
розуміє актуальність проблем комедії для сучасного життя; дискутує про бездуховність людини, про сенс людського життя та висловлює
інші думки, викликані прочитанням твору;
удосконалює вміння робити власні висновки й узагальнення.
Усвідомлення
того,
що
бездуховність — прояв зла в житті людини.
5
З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ Михайло
КОЦЮБИНСЬКИЙ. «Дорогою ціною»
Коротко про письменника. Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Вічний тип шукача правди. Протест Остапа і Соломії проти кріпосницької наруги — протест проти будь-якого насильства над людиною.
Проблема волі людини та можливостей її здобуття. Кохання Остапа і Соломії як центральний мотив у творі.
Його непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв. Час і вічність у повісті, символічні образи. Романтичність, мужність і сила волі української жінки
Соломії.
Учень / учениця: удосконалює навички аналізу
пригодницького романтичного сюжету, композиційних особливостей твору; пояснює відмінність між сюжетом
і композицією;
розповідає про почуття героїв, спираючись на текст; аналізує образ Соломії (за складеним планом); розвиває вміння робити власні
висновки, аналізуючи вчинки героїв; уміє
пояснити образи часу і вічності в повісті, символічні образи, роль і сенс кольорів, звуків;
висловлює роздуми про проблему волі людини і можливості її досягнення в сучасних умовах.
Усвідомлення необхідності особистої свободи для
гармонійного розвитку, краси глибокого почуття
кохання, мужності, сили волі як рис характеру,
необхідних для боротьби зі злом.
2
Олександр ДОВЖЕНКО. «Ніч перед
боєм» Видатний український кінорежисер і письменник. Його оповідання про Велику
Вітчизняну війну. «Ніч перед боєм» — твір про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців, проявлені під час
Учень / учениця: знає найголовніші факти з біографії митця; вдумливо читає твір; уміє
виокремити в ньому основне; характеризує образи діда Платона і діда Савки; пояснює той важливий моральний урок, який продемонстрували ці герої власним самовідданим вчинком; уміє
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів воєнного лихоліття. Образи діда
Платона
і діда
Савки
— представників українського трудового народу. Їхній моральний урок для солдатів.
визначити ідею твору, висловити власну думку про поняття патріотизму, героїзму у воєнний та мирний часи. Виховання
почуття патріотизму.
5
Ніна БІЧУЯ. «Шпага Славка
Беркути» Повість про школу й проблеми дорослішання, про роль батьків у вихованні дітей та їхньому дозвіллі. Проблема особистості в сучасному світі.
Особливості композиції твору.
Учень / учениця: уміє переказувати
сюжет твору, пояснювати особливості композиції, висловлювати міркування
про справжню дружбу, чесність, взаємопідтримку і відповідальність, про моральний вибір у житті; характеризує образи героїв твору; дискутує про вплив оточення на виховання дитини.
Осмислення
важливості
моральних
чеснот у житті людини, дружби та
підтримки батьків.
2
Володимир Дрозд. «Білий кінь
Шептало»
Проблема людини в суспільстві, її знеосіблення, свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності і мрії.

Учень
/
учениця:
удосконалює
навички коментувати сюжет творів;
переказувати найвагоміші епізоди;

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал