Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / О. М. Біляєв,Л. М. Паламар,В. Л. Кононенко. Чернівці: Букрек, 2005. 152 сСторінка7/8
Дата конвертації05.01.2017
Розмір0.91 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8


«Погоджено»

заст.директора з НР

___________/Семеркова Л.Г/

«__» січня 2014р.
Календарно-тематичне планування

уроків української літератури

за рівнем стандарту, академічним рівнем
Усього – 70 год. На тиждень – 2 год.

Текстуальне вивчення – 62 год. Розвиток мовлення – 4 год.

Позакласне читання – 2 год. Резервний час – 2 год.

11 клас

ПРОГРАМА :

Українська література 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів .Академічний рівень/М.Г.Жулинський,Г.Ф.Семенюк,Р.В.Мовчан,М.М.Сулима.-Київ:»Грамота»,2010.-111с.

Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004
ПІДРУЧНИК :
Українська література. Підручник для 11класу загальноосвітніх навчальних закладів/Г.Семенюк,М.Ткачук,О.Слоньовська,М.Сулима.-Київ:»Освіта»,20011.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ №235 від 16.03.2011)
Види контролю:
- контрольні роботи у формі:-3 ;

- контрольного класного твору-1 ;

- тестових завдань -2 ;

- уроки розвитку мовлення-2 (у+п);

- позакласне читання-1 ;

- перевірка зошитів-5.
ІІ семестр
Зміст матеріалу

Кіль-

кість годин

Дата проведення

При

мітка

Тема.Еміграційна література (Є. Маланюк, І. Багряний).

Творчість О. Довженка

31

ЕМІГРАЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА(2год).

“Празька поетична школа” та її представники.

Євген Маланюк. Коротко про митця. Вірші про призначення поета й поезії. Символічні образи в поезії “Стилет чи стилос?..”


1

13.01
32

Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезії Є. Маланюка “Під чужим небом”.

1

17.01
33

Проза У. Самчука, Т. Осьмачки, Д. Гуменної, Наталени Королевої (короткий огляд).

Іван Багряний.(2 год) Основні віхи життя й творчості митця. «Тигролови» як український пригодницький роман.

1

20.01
34

Проблема свободи й боротьби за своє визволення в романі «Тигролови». Жанрові особливості твору.

1

24.01
35

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1940−1950 рр.

Участь українських письменників у Другій світовій війні. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду.Олександр Довженко (3 год). Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення.

1


27.01
36

Історія написання «Зачарованої Десни», автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого й сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.

ТЛ: кіноповість, публіцистичність.1

31.01
37

Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою, доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки в кіноповісті О. Довженка “Україна в огні”.

1

03.02
38

РМ Контрольна робота «Еміграційна література

(Є. Маланюк, І. Багряний). Творчість О. Довженка» (контрольний твір)

1

07.02

Тема. Українська поезія др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (В. Симоненко, Д. Павличко, І. Драч, М. Вінграновський, Л. Костенко, В. Стус)

39


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.

ВСТУП( 1 год)

Українська література у другій половині ХХ ст. Спроба подолати канони соцреалізму. “Закулісний” розвиток модернізму, опозиційні прояви різних стильових тенденцій.

Явище “шістдесятництва”, нью-йоркська група, постшістдесятники, українська “химерна проза”. Пошукове розмаїття сучасної літератури. Тенденції постмодернізму.ТЛ: соцреалізм, модернізм (повторення) і постмодернізм.

1

10.02

40

Позакласне читанняТворчість Е. Андієвської ("Джалапіта", "Казка про говорющу рибу").

1

14.02
41

ПОЕТИ-ШІСТДЕСЯТНИКИ( 4 год)

“Шістдесятництво” як явище культурологічне й соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична й формотворча новизна.Василь Симоненко. Творча біографія митця. Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета (“Задивляюсь у твої зіниці…”). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність (“Я...”).

ТЛ: віршові розміри (повторення).

1


17.02
42

Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача.

Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною.1


21.02
43

Іван Драч. Невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. “Балада про соняшник” – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця.

ТЛ: балада (повторення)

1

24.02
44

Микола Вінграновський. Коротко про поета, прозаїка, кіномитця.

Вселюдські, національні мотиви крізь призму “інтимного самозосередження”. Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії “Сеньйорито акаціє, добрий вечір...” Інтимна лірика митця.1

28.03
45

Ліна Костенко (4 год). Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність). “Страшні слова, коли вони мовчать…”– ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва.

1

03.03
46

“Вічні” українські фольклорні типи, новітнє переосмислення традиційної ситуації, образи-архетипи як атрибути української свідомості (“Українське альфреско”, “Хай буде легко. Дотиком пера…”, «Я вранці голос горлиці люблю…»,, “Недумано, негадано…”).

1

07.03
47

Інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність. Пейзажна й філософська лірика.

Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах “Маруся Чурай”. Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання в романі у віршах «Маруся Чурай» Л. Костенко. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.ТЛ: образи-архетипи,роман у віршах.

1

10.03
48

РМ Твір-роздум(письмовий) за романом Л.Костенко «Маруся Чурай»

1

14.03
49

Василь Стус (2 год). Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд творчості. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі(“Мені зоря сіяла нині вранці…”, “Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…”)

1

17.03
50

Основні тематично-проблемні лінії в поезіях В. Стуса: відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності й активної дії, формування себе; атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи; Україна-мрія і Україна знищена(“Господи, гніву пречистого...”, “О земле втрачена, явися…”, “Як добре те, що смерті не боюсь я…”).

ТЛ: метафора (поглиблено).

1

21.03
51

Українська поезія др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (узагальнення й систематизація вивченого).

Контрольна робота «Українська поезія др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (В. Симоненко, Д. Павличко, І. Драч, М. Вінграновський, Л. Костенко, В. Стус)» (тестові завдання).

1

24.03
Тема. Проза др. пол. ХХ ст. (О. Гончар, Гр. Тютюнник, В. Шевчук,

П. Загребельний). Сучасна українська література

52

ПРОЗА другої половини ХХ ст.

Інтенсивний розвиток української прози (твори В. Дрозда, Є. Гуцала, В. Шевчука, Гр. Тютюнника, А. Дімарова, О. Гончара, П. Загребельного та ін.), її новаторські особливості, національна специфіка. Тематичне й жанрове розмаїття прози.Олесь Гончар (3 год). Загальна характеристика доробку О. Гончара -романтика. Творчий злет у 60-ті роки. Його громадянська і життєва позиція, роль у духовному відродженні нації.

1


28.03
53

Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення в новелі “За мить щастя” О. Гончара. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини.

1

31.03
54

Новела-засторога “Залізний острів” з роману «Тронка». Символіка танцю юних Віталика й Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера.

ТЛ: новела, роман та його види.

1

04.04
55

Григір Тютюнник(2 год). Коротко про письменника.“Вічна” тема “любовного трикутника” в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу («Три зозулі з поклоном»). ТЛ: художня деталь (поглиблено).

1

14.04
56

Валерій Шевчук (3 год). Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв’язок із давньою українською літературою.

1

18.04
57

Композиція роману-балади “Дім на горі” В. Шевчука. Використання традиції європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм). Розгалуженість сюжету. Барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного): в романі-баладі «Дім на горі» В. Шевчука.

ТЛ: роман-балада.

1

25.04
58

УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПРОЗА

В лещатах радянської ідеології. Історичні твори З. Тулуб, П. Загребельного, Р. Іваничука, Ю. Мушкетика, І. Білика та ін.Павло Загребельний (3 год). Коротко про письменника. Загальна характеристика історичної прози. Історична основа й художній вимисел у романі П. Загребельного “Диво”.

1

28.04
59

РМ Усний твір-роздумКнязь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини) в романі «Диво» П. Загребельного. Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець.

1

05.05
60

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(2 год)

(огляд)


Історико-культурна картина літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, “Нова дегенерація”, “Пропала грамота”, “ЛуГоСад” та ін.). Творчість Г. Пагутяк, Ю. Андруховича, О. Забужко, І. Римарука, В. Слапчука та ін.

1

12.05
61

Література елітна і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його риси. Сучасні часописи та альманахи.

ТЛ: постмодернізм (повторення).

Контрольна робота«Проза др. пол. ХХ ст. (О. Гончар, Гр. Тютюнник, В. Шевчук, П. Загребельний). Сучасна українська література» (тестові завдання)

1

16.05
62

Українська російськомовна поезія (1 год)(огляд)

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ. Творчість М.Побеляна.
1


19.05

«Погоджено»

заст.директора з НР

___________/Семеркова Л.Г/

«__» січня 2014р.


Календарно-тематичне планування

уроків курсу

«Основи критичного мислення»
10 клас

(1 год)

Програма «Основа критичного мислення».

О.Пометун,Л.Пилипчатіна,І.Сущенко,В.Дюков,

Збірник навчальних программ курсів за вибором для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму(частина 3),

К.,2010р.


ІІ семестр
Зміст матеріалу

Кіль

кість годин

Дата проведення

Примітка

Тема.Працюємо з різними джерелами інформації(9 год)

16

Що таке інформація і як ми її отримуємо.Види інформації. Як отримати і знайти інформацію.

1

14.01
17

Факти і думки.Розпізнавання думки. Критерії розрізнення думок і фактів.

1

21.01
18

Про що може розповісти художній текст. Художній текст як джерело інформації. Елементи художнього тексту. Карта персонажів.

1

28.01
19

Які особливості наукового тексту. Науковий текст як джерело інформації. Правила роботи з науковим текстом

1

04.02
20

Як знайти інформацію в ЗМІ. Особливості різних видів ЗМФ як джерела інформації. Сильні і слабкі сторони різних видів ЗМІ.

1

11.02
21-22

Як оцінити інформацію з Інтернету. Достовірність інформації з Інтернету. Критичне оцінювання інформаційних Інтернет-джерел.

2

18.02

25.02

23

Чи можна довіряти рекламним текстам. Особливості рекламних текстів як джерела інформації. Оцінка змісту рекламних текстів.

1

04.03
24

Підводимо підсумки: працюємо з різними джерелами нформації. Перевірка знань по розділу за допомогою тестів.

1

11.03
Тема. Розуміння і конструювання учнями аргументованих висловлювань. (4 год).Опанування школярів уміннями і навиками дискусії і дебатів.(9 год)

25

Що таке аргумент і аргументація. Структура аргументу. Логічні аргументи і аргументи,звернені до потреб. Як конструювати аргумент.

1

18.03
26

Поняття про сильний (ефективний) аргумент. Способи і правила побудови ефективного аргументу.

1

25.03
27

Що таке некоректна аргументація. Прийоми маніпулювання читачем, слухачем. Розуміння і контраргументація некоректної аргументації.

1

01.04
28

Практикум:аргументуємо і спростовуємо.

1

15.04
29

Інформаційний текст. Види текстів. Що таке інформаційний текст. Способи викладу матеріалу в ньому. Як писати розгорнутий інформаційний текст.

1

22.04
30

Що таке переконуючий текст. Відмінності переконуючого тексту від інших видів тексту. Як конструювати переконуючий текст.

1

29.04
31

Що таке дискусія і як брати в ній участь. Поняття «дискусії». Дискусії в житті і в науці. Ефективність дискусії. Уміння дискутувати. Правила проведення дискусії.

1

06.05
32-33

Як написати есе і взяти участь в письмовій дискусії. Що таке тиха дискусія. Її відмінності від інших дискусій. Есе як вид тексту. Як оцінити есе.

2

13.05

20.05

34

Підсумковий урок. Перевірка, узагальнення і систематизація знань і умінь по курсу. Зіставлення умінь і розумових операцій. Зіставлення методів,технік і необхідних умінь.

1

27.05

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал