Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / О. М. Біляєв,Л. М. Паламар,В. Л. Кононенко. Чернівці: Букрек, 2005. 152 сСторінка6/8
Дата конвертації05.01.2017
Розмір0.91 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

«Погоджено»

заст.директора з НР

___________/Семеркова Л.Г/

«__» січня 2014р.

Календарно-тематичне планування

з української літератури

для 10 класу
(70 год. на рік: 2 год. на тиждень)


Українська література 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів .Академічний рівень/М.Г.Жулинський,Г.Ф.Семенюк,Р.В.Мовчан,М.М.Сулима.-Київ:»Грамота»,2010.-111с. Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 )


ПІДРУЧНИК :
Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів навчанням мовами національних меншин/За ред.Г.Ф.Семенюка.-Київ:«Освіта»,2010. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ №177 від 03.03.2010)
Види контролю:
- контрольні роботи у формі:

- контрольного класного твору-1 ;

- тестових завдань -2 ;

- уроки розвитку мовлення-2 ;

- позакласне читання-1 ;

- перевірка зошитів-5.
ІІ семестр
Тема

Кількість годин

Дата проведення

Примітка

Тема. Українська література наприкінці XІX-на початку XX ст.Творчість М.Коцюбинського,О.Кобилянської

32

Загальний огляд української літератури кінцяXІX-на початку XX ст(1 год)

1

13.01
33

Михайло Коцюбинський.(5 год)Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського

1

17.01
34

Від реалізму до імпресонізму.Еволюція художньої свідомості М.Коцюбинського.Психологічна новела "Intermezzo".

1

20.01
35-36

Єдність буття природи і людини, картини життя гуцулів ,психологічне відтворення їхнього світогляду й світовідчуття в повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків».

2

24.01

27.01

37

Карпатські Ромео і Джульєтта, або Вічна таїна кохання.Образи та символи в ньому. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.

1

31.01
38

Ольга Кобилянська(5 год). Життя і творчість. Формування світогляду письменниці.

1

03.02
39

Повість О.Кобилянської "Земля" — психологічне трактування вічних проблем (людини і землі, злочину і кари) на українському матеріалі.

2

07.02

10.02

40-41

Образи повісті О.Кобилянської "Земля".Духовні орієнтири твору.

2

14.02

17.02

42

Позакласне читання.Хочу бути людиною!(за повістю О.Кобилянської «Людина»)

1

21.02
43

Контрольна робота за творчістю М.Коцюбинського,

О. Кобилянської

1

24.02

Тема. Українська література наприкінці XІX-на початку XX ст.Творчість Василя Стефаника та Лесі Українки.

44

«Бетховен укранського слова».Василь Стефаник.(2 год)Життя і творчість.

1

28.02
45

Новела "Камінний хрест" — психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору.Новаторство письменника. Сюжетно-композиційні особливості. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею.

1

03.03
46

«На шлях я вийшла ранньою весною і тихий спів несмілий заспівала».Леся Українка.(7 год) Життєвий і творчий шлях.

1

07.03
47

Лірика Лесі Ураїнки.Світоглядна декларація сильної вольової особистості у вірші "Contraspemspero!". Громадя нська лірика ("І все-таки до тебе думка лине...", "І ти колись боролась, мов Ізраїль...").

1

10.03
48

Пейзажна лірика Лесі Українки: «Хвиля», «Стояла я і слухала весну». Утвердження духовної цінності почуття любові у віршах і нтимної лірики ("Все-все покинуть, до тебе полинуть...", "Уста говорять:"Він навіки згинув!.."").

1

14.03
49

Драма-феєрія "Лісова пісня". Фольклорно-мiфологічна основа сюжету.

1

17.03
50-51

Образи драми-феєрії «Лісова пісня». Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей.

2

21.03

24.03

52

Контрольна робота .Письмовий твір-роздум на тему «Невмирущість духовної краси за драмою –феєрією Лесі Українки «Лісова пісня»

1

28.03
Тема. Українська література наприкінці XІX-на початку XX ст.Творчість М.Вороного, Олександра Олеся,В.Винниченка.

53

М. Вороний(2 год) — "ідеолог" модернізації української літератури. Життя і творчість, багатогранна діяльність.

1

31.03
54

Зміст і художні особливості поезії М. Вороного. Мотив необхідності для поета бути "цілим чоловіком" ("Іванові Франкові"). Єдність краси природи і мистецтва ("Блакитна Панна"). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ у вірші"Інфанта".

1

04.04
55

Олександр Олесь (3 год). Життя і творчість, світоглядні переконання.

1

14.04
56

Олександр Олесь .Неоромантичні, символічні тенденції у творчості.Прагнення гармонії людини і пророди, майстерність у відтворенні настрою і почуття у поезії «З журбою радість обнялась», «Чари ночі».Експресивне висловлювання патріотичних почуттів у вірші «О слово рідне! Орле скутий!..»

1

18.04
57

Драма О.Олеся "По дорозі в Казку".. Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю.

1

18.04
58

РМ (усно) Виступ на тему «Пам’ятник моєму улюбленому письменникові»

1

25.04
59

Життєвий і творчий шлях Володимира Винниченка(4 год)-одного з найвидатніших письменників України.

1

28.04
60-61

Поєднання в новелі "Момент" реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту .(плинність життя, щастя людини, мить — частинка вічності тощо).

2

05.05

12.05

62

Образ Панни — втілення ідеї вічної жіночності, краси.

1

16.05
63

РМ (письмово) Відгук на самостійно прочитаний художній твір

1

19.05
64

Література рідного краю. Огляд життєвого і творчого шляху П.Ключини

1

23.05
65

Тематична контрольна робота за творчістю М. Вороного. О. Олеся. В. Винниченка. (тестові завдання)

1

26.05
66

Урок-підсумок( 1 год).Узагальнення й сисематизація матеріалу,вивченого протягом року.

1

30.05

«Погоджено»

заст.директора з НР

___________/Семеркова Л.Г/

«__» січня 2014р.

Календарно-тематичний план
Українська мова. 11 клас
(70 год, 2 год на тиждень)

ПРОГРАМА :

11 клас

Українська мова 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів/ Л.В.Скуратівський,Г.Т.Шелехова,В.І.Тихоша,А.М.Корольчук,В.І.Новосьолова,Я.І.Остаф.-Київ:»Грамота»,2010.-111с. (Затверджено Міністерством освіти і науки (наказ МОН від 28.10.2010 №1021)

ПІДРУЧНИК :

Українська мова. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою/.Н.В.Бондаренко.-Київ:»Грамота»,2011.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ №235 від 16.03.2011)

Види контролю:
- перевірка мовної теми -2 ;

- письмо:

- переказ -1;

- твір---;

- правопис :

-диктант-1;

-аудіювання -1 ;

- усний переказ-1 ;
-розвиток зв’язного мовлення – 13 год ( усього-24 год)
ІІ семестрЗміст матеріалу

Кількість годин

Дата проведення

Примітка

Тема Стилістика складних речень (8 год)

31

Види складних речень

1

14.01
32

Смислові відношення між частинами складних речень

1

16.01
33

РМ Контрольний усний докладний переказ художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв,їхніх учинків)

1


21.01


34

Синоніміка: складносурядних і складнопідрядних речень; складних безсполучникових і складносурядних; складних безсполучникових і складнопідрядних

1

23.01
35

РМ Письмовий докладний переказ художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв,їхніх учинків)

1

28.01
36

Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами.

1


30.01
37-38

РМ Контрольний переказ із творчим завданням.

2

04.02

06.02

39

Пунктограми в складному реченні.

1

11.02
40

Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення

1

13.02
41-42

РМ Реферат за темою, пов’язаною з предметами,що вивчаються,особливості його побудови і мовне оформлення.

218.02

20.02

43

Пунктограми в складному реченні.Практикум.

1

25.02
44-45

РМДоповідьза темою, пов’язаною з предметами,що вивчаються,прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією.

2

27.02

04.03

46

Контрольна робота(тестові завдання)

1

06.03
Тема. Стилістика речень з різними засобами вираження чужого мовлення.(3год)

Стилістика мовлення (функціональна).(3 год).Культура мовлення. Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови.(8 год)


47

Пряма і непряма мова,її призначення й граматично-смислові особливості.

1

11.03
48

Стилістичні особливості авторських слів

1

13.03
49

Пунктограми при прямій мові.

1

18.03
50

РМ Правила мовленнєвої поведінки в спілкуванні: етичні мовленнєві формули.

1

20.03
51

Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. .

1


25.03
52

Стилі мовлення,їх підстилі.

1

27.03
53

РМ К.Аудіювання текстів діалогічного й монологічного стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису почутого: тези, докладний і короткий плани.

1

01.04
54

Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Основні ознаки, вимоги до гарного мовлення.

1


03.04
55

Лексикологія і фразеологія.

1

15.04
56

РМВиди запису прочитаного: тези, докладний і короткий плани.

1

17.04
57

Морфологічна будова слова. Написання слів з найуживанішими орфограмами.

1

22.04
58

РМ Стаття на морально-етичну тему публіцистичного стилю.

1

24.04
59

Частини мови. Слово, словосполучення, речення.

1

29.04
60

Контрольний диктант.

1

06.05
61

Просте речення. Члени речення. Складне речення

1

08.05
62

РМ Ділові папери. Протокол (складний).Витяг із протоколу.

1

13.05
63

Система розділових знаків.

1

15.05
64

Контрольна робота (тестові завдання)

1

20.05
65

Аналіз контрольної роботи Текст, його будова.

1

22.05

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал