Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / О. М. Біляєв,Л. М. Паламар,В. Л. Кононенко. Чернівці: Букрек, 2005. 152 сСторінка5/8
Дата конвертації05.01.2017
Розмір0.91 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8


ПІДРУЧНИК :
Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів навчанням мовами національних меншин/М.М.Сулима,КН.Баліна,І.А.Тригуб.Київ:«Грамота»,2008 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ №1 4/18-1575 від 20.06.2008)
Види контролю:
- контрольні роботи у формі:

- контрольного класного твору-1 ;

- тестових завдань -2 ;

- уроки розвитку мовлення-2 ;

- позакласне читання-2 ;

- перевірка зошитів-5.
ІІ семестрп/п

Зміст програмового матеріалу

К-ть год

Дата про

вед.

При

мітка
Тема. Творчість І.Франка, Б.Грінченка, М.Коцюбинського


31

Іван Франко ( 3 год).Коротка розповідь про життя, літературну та громадську діяльність письменника. «Каменярі». Алегоричний зміст вірша.

1

13.01
32

Каменярі – борці проти соціальної несправедливості. Поетичне багатство вірша. ТЛ: поглиблене поняття про алегорію.

Вивчити напам’ять уривок із вірша (за вибором).

1

17.01
33

«Притча про життя».Повчальний алегоричний твір. Характеристика символу образу меду у творі. ТЛ: поняття про притчу.

1

20.01
34

Борис Грінченко (2 год). Коротка розповідь про життя, літературну, педагогічну та громадську діяльність письменника. «Доки?». Глибокий сум, викликаний трагічним становищем українського народу під багатовіковою окупацією.

1

24.01
35

«До праці». Композиційні та художні особливості вірша.

1

27.01
36

Михайло Коцюбинський( 4 год). Стисла розповідь про життя і творчість письменника. «Дорогою ціною».Історична основа повісті.

1

31.01
37

Художнє відображення волелюбності народу. Ідейний зміст прологу. ТЛ: поняття про повість. Пролог та епілог.

1

03.02
38

Прагнення Остапа і Соломії до волі. Зображення вірного кохання та глибоких і щирих почуттів головних героїв твору, трагічність їхньої долі. Майстерність пейзажів. ТЛ: поняття про літературні типи.

1

07.02
39

РМ. Усний твір-роздум «Дорога ціна волі» (за повістю М.Коцюбинського «Дорогою ціною»).

1

10.02
40

Позакласне читання. Осип Назарук. ,,Роксоляна” (скорочено).

1

14.02
41

Контрольна робота з теми «Творчість І.Франка, Б.Грінченка, М.Коцюбинського» (тест).

1

17.02
42

Тема.Творчість В.Самійленка,Лесі Українки,Є.Ярошинської»


43

Володимир Самійленко ( 2 год). Коротка розповідь про письменника. «Українська мова». Заслуга Шевченка у розвитку української літературної мови.

1

21.02
44

Алегоричність першої частини вірша. Паралелізм як основа його композиції.ТЛ: поняття про ритмомелодику та римування. Риторичні фігури.Вивчити напам’ять вірш «Українська мова».

1

24.02
45

Леся Українка ( 4 год).Розповідь про життя і поетичну творчість. «Красо України, Подолля!». Пейзажна лірика. Особливості композиції твору.

1

28.02
46

«Скрізь плач, і стогін, і ридання». Ставлення поетеси до своїх сучасників, які тужать над важкою долею. Заклик до боротьби за нове життя.

1

03.03
47

«Давня казка» (скорочено). Роль поета і поезії у суспільстві. Образ народного співця, його високі моральні риси.

1

07.03
48

Порівняльна характеристика героїв поеми. Пісня про мужика і пана. Роль антитези у творі. ТЛ: поема як ліро-епічний жанр. Антитеза.

1

10.03
49

Євгенія Ярошинська ( 2 год). Коротка розповідь про письменницю. «Двір життя». Вміння людини вистояти перед спокусою примарного щастя.

1

14.03
50

Художні особливості твору. Значення алегоричних образів та символів. ТЛ: поглиблене поняття про алегорію та символи.

1

17.03
51

Контрольна робота. Письмовий твір на тему «Життя прожити – не поле перейти» (на основі вивчених творів).

1

21.03Тема.Із новітньої літератури ХХ століття. Творчість Т.Осьмачки, А.Малишка, О.Чорногуза, А.Дімарова, І.Жиленко


52

Вступ ( 1 год). Історичні умови розвитку художньої літератури ХХ століття.

1

24.03
53

Тодось Осьмачка.(2 год) Коротка розповідь про письменника. «Україна». Зображення величі, багатства, краси рідної землі.

«Лист». Крик душі поета, який нічим не може допомогти батькові.

1

28.03
54

«Казка». Казково-легендарний світ дитинства письменника. Образи-символи. ТЛ: фольклорні елементи у мові творів письменника.Вивчити напам’ять вірш «Казка».

1

31.03
55

Урок позакласного читання. Євген Дудар. «Слон і Муха», «Лісова казка».

1

04.04
56

Андрій Малишко.(2 год) Стисла розповідь про життя і творчість поета. «Прометей» (скорочено). Втілення ідеї самопожертви в ім’я щастя. Вивчити напам’ять уривок за вибором.

1

14.04
57

Зображення в поемі «Прометей» доброти і милосердя українських селян. Роль описів природи в розкритті внутрішнього стану героя.ТЛ: поглиблене поняття про композицію. Ліричний відступ.

1

18.04
58

Олег Чорногуз (2 год). Короткі відомості про письменника. «Веселі поради». Книга фейлетонів про найрізноманітніші злободенні проблемиз особистого і громадського життя.

1

25.04
59

Аналіз прочитаних фейлетонів. У кожному жарті є частка істини.

ТЛ: фейлетон як жанр.

1

28.04
60

Анатолій Дімаров ( 2 год). Стисла розповідь біографії письменника. «Тирлик». Життя в повоєнний період.

1

05.05
61

Характеристика образу головного героя твору. Типізація образів та подій. ТЛ: поняття про типізацію та індивідуалізацію у художньому творі.

1

12.05
62

РМ. Письмовий твір-роздум на морально-етичну тему ,,Моральні чесноти, які я ціную в людях (використовуючи вивчені твори).

1

16.05
63

Ірина Жиленко ( 2 год). Основні факти з життя поетеси. Із циклу «Ярмарок чудес». Виразне читання творів.

1

19.05
64

Ідейно-художній аналіз «Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна», «Осінь. Копання картоплі», «Кульбабки», «Похвала грошам».

ТЛ: поняття про гротеск та фантасмагорію.

1

23.05
65

Контрольна робота з теми «Творчість Т.Осьмачки, А.Малишка, О.Чорногуза, А.Дімарова, І.Жиленко» (тест).

1

26.05
66

Література рідного краю

1

30.05

«Погоджено»

заст.директора з НР

___________/Семеркова Л.Г/

«__» січня 2014р.

Календарно-тематичне планування

з української мови для 10 класу
( 2 год)
Українська мова 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів/ Л.В.Скуратівський,Г.Т.Шелехова,В.І.Тихоша,А.М.Корольчук,В.І.Новосьолова,Я.І.Остаф.-Київ:»Грамота»,2010.-111с. (Затверджено Міністерством освіти і науки (наказ МОН від 28.10.2010 №1021)


ПІДРУЧНИК :
Українська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою /Н.В.Бондаренко.-Київ:«Грамота»,2010. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України(наказ №177 від 03.03.2010)

Види контролю:
- перевірка мовної теми -2 ;

- письмо:

- переказ -1;

- твір---;

- правопис :

-диктант-1;

-аудіювання -1 ;

- усний переказ-1 ;
-розвиток зв’язного мовлення – 13 год ( усього-25 год)
Тема

Кіль

кість годин

Дата проведення

При

мітка

Тема.Стилістичні засоби лексикології і фразеології (16 год)

32

Слово та його лексичне значення

1

16.01
33

Стилістично нейтральна лексика. Емоційно й експресивна забарвлені засоби,що надають мовленню стильового відтінку

1

17.01
34

Специфічно побутова лексика. Просторічні слова.

1

23.01
35-

36


РМ Конспект прочитаного (художнього твору,публіцистичної й науково-популярної статті)

2

24.01

30.01

37

РМ Виступ проблемного характеру на літературну тему

1

31.01
38

Професійно-виробнича, наукова і ділова лексика.

1

06.02
39

Діалектні слова, сфери їх уживання та стилістичні особливості

1

07.02
40

Діалектні, застарілі слова, їх стилістичні особливості

1

13.02
41

РМ Тематичні виписки, план (складний)

1

14.02
42

Запозичені слова,їх стилістичні функції

1

20.02
43

Неологізми,іх стилістичні функції

1

21.02
44

Контрольна робота (тестові завдання)

1

27.02
Тема.Стилістичні засоби лексикології і фразеології (16 год) (продовження)

45

Лексико-стилістичні синоніми та їх види (контекстуальні синоніми,перифрази)

1

28.02
46

Лексико-стилістичні синоніми та їх види (тропи).

1

06.03
47

РМ Тези

1

07.03
48

Лексико-стилістичні синоніми та їх види (тропи). Тренувальні вправи.

1

13.03
49

РМ Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух

1

14.03
50

Антоніми. Пароніми. Правильне використання в мовленні паронімів.

1

20.03
51-

52


РМ Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

2

21.03

27.03

53

Багатозначність фразеологізмів

1

28.03
54

Синонімія й антонімія фразеологізмів

1

03.04
55

Контрольна робота (тестові завдання)

1

04.04
Тема. Словотворчі засоби стилістики (7 год)

56

Стилістичне забарвлення значущих частин слова:префіксів і суфіксів. Словотворчі норми.

1

17.04
57

РМ Усний твір-відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі

1

18.04
58

РМ Письмовий твір-відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі

1

24.04
59

Стилістичне використання засобів словотвору

1

25.04
60

РМ Ділові папери. Звіт про виконану роботу

1

08.05
61

РМ Ділові папери. Субсидія, ваучер,приватизаційний сертифікат

1

15.05
62

Основні орфограми в коренях

1

16.05
63

Основні орфограми в префіксах

1

22.05
64

Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту науково-популярного стилю

1

23.05
65

Основні орфограми в суфіксах

1

29.05
66

РМ Ділові папери. Фінансова індентифікаційна картка, ідентифікаційний код

1

30.05

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал