Програма для загальноосвітніх навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка3/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.61 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4
Тема 2. Україна в першому
повоєнному десятилітті
фронтів по визволенню Києва
- співставляє та аналізує події німецько-радянської і Другої світової воєн в 1941-1943 рр., складає порівняльно - узагальнювальні таблиці;

- описує і узагальнює події завершального етапу визволення України
--характеризує процес відбудови промислового потенціалу України, виявляє його особливості
- описує та аналізує національну політику Кремля щодо народів Криму
- визначає місце і роль України на міжнародній арені на завершальному етапі німецько-радянської та Другої світової воєн;
- усвідомлює внесок народу України
в розгром ворога
- виявляє протиріччя в позиціях різних авторів під час висвітлення подій німецько-радянської і Другої світової воєн, має і відстоює власні переконання
- характеризує місце і роль освіти науки і культури в роки війни
- усвідомлює внесок українських вчених у перемогу над ворогом
- описує стан літератури і мистецтва
- аналізує державні підходи до релігійного життя в роки Другої світової війни
- готує доповіді з питань культурного життя в роки війни

22
(1946-1955)

Вихід УРСР на міжнародну арену Міжнародне становище після закінчення Другої світової війни. Початок холодної війни. Створення і характер діяльності Міністерства закордонних справ УРСР. Участь України в діяльності ООН та інших міжнародних організацій.
Економічні і культурні зв’язки України з країнами Східної Європи. Реалізація угоди між Україною і Польщею про обмін населенням. Масштабні переселення українських поляків і польських українців в 1944-1946 рр. Підписання мирного договору з Румунією.
Політичні процеси в СРСР і Україна
Система влади на переламі х і х рр. Розгортання ідеологічних та антисемітських кампанії в Україні
«жданівщина», боротьба з космополітами. Викриття помилок та перекручувань в працях українських істориків. Виправлення помилок в оцінці творчості українських композиторів. Гоніння на українських буржуазних націоналістів.
Повоєнна відбудова економіки Повоєнна відбудова, її особливості в Україні. Докорінні відмінностей шляхів повоєнного розвитку СРСР і країн Заходу. Демілітаризація економіки. Використання праці військовополонених.
Відбудова важкої промисловості. Проблеми відбудови сільського господарства. Голод 1946-1947 рр., його причини, масштаби й наслідки. Сталінський план перетворення природи. Грошова реформа. Ліквідація карткової системи.
Становище в західних областях
Відновлення радянської влади. Індустріалізація масштаби і результати.
- характеризує процес виходу УРСР на міжнародну арену
- усвідомлює значення входження
України до складу ООН
- розглядає процес співпраці України з міжнародними організаціями в розвитку
- критично оцінює події масштабних переселень українців і поляків
- аналізує процес формування території України в кінці х початку х рр.;
- використовує історичну карту як спосіб пізнання світового історичного процесу

- описує та аналізує систему влади по завершенню війни
- визначає особливості ідеологічних кампаній початку х рр.;
- порівнює і узагальнює політичні процеси в СРСР і УРСР, визначає їхні причини і наслідки, узгоджує власні судження з іншими точками зору
- описує основні напрямки повоєнної відбудови в Україні та її особливості
- усвідомлює причини, масштаби і наслідки голоду 1946-1947 рр., робить виважені судження;
- характеризує сталінський план перетворення природи
- аналізує вплив реформ кінцях рр. на рівень життя та побут населення

- аналізує причини радянізації

23 1
1 12 Колективізація сільського господарства. Національно-визвольний рух 1944 - 1945 рр.
Розгром української греко-католицької церкви.
Становище України після смерті
Сталіна
Боротьба за владу в Кремлі. Прихід до влади М.Хрущова. Лібералізація політики Кремля щодо України та її причини.
Передача УРСР Кримської області.

Культурне життя Стан освіти і культури в повоєнній Україні.
Відновлення мережі освітніх закладів. Впровадження семирічного навчання. Розвиток вищої і середньої спеціальної освіти. Діяльність Академії наук. Наукові дослідження. Релігійне життя. Труднощі повоєнного життя населення. Забезпечення продуктами харчування та промисловими товарами. Житлові умови.
Повторювально - узагальнювальний
урок
Резерв

Тема 3. Україна в умовах
десталінізації (1956-1964)

Міжнародне становище
«Холодна війна. Спроби радянського керівництва налагодити діалог з провідними країнами Заходу. Економічні зв’язки України з країнами РЕВі третім світом. Міжнародні зв’язки України
Діяльність постійного представництва УРСР в ООН.
Лібералізація суспільно-політичного
життя
західноукраїнських земель у повоєнний час
- співставляє довоєнний і післявоєнний процеси радянізації західних областей України
- аналізує результати економічних та соціально-культурних перетворень на західноукраїнських землях у повоєнний період
- усвідомлює причини розгрому української греко-католицької церкви
- характеризує боротьбу за владу в Кремлі та її наслідки
- аналізує і пояснює причини лібералізація політики Кремля щодо України
- характеризує стан освіти, науки і культурного життя України в першій половини х рр.;
- складає розгорнуту характеристику діяльності діячів науки і культури, пише доповіді, реферати з теми;
- розуміє місце і роль повсякденного
життя в усвідомленні історичних процесів
- описує вплив визвольної боротьби в Польщі та Угорщині на Україну
- характеризує та аналізує міжнародну діяльність України;
- виявляє розуміння поняття холодна війна

24
ХХ з’їзд КПРС - початок офіційної десталінізації.
Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах
1953-1954 рр.
Розформування ГУЛАГу. Третя програма
КПРС. Ліквідація антихрущовської опозиції в Кремлі. Центрі українське керівництво.
Наростання опору десталінізації. Державний переворот 1964 р. Роль українських політичних діячів у поваленні М.Хрущова. Прихід до влади
Л.Брежнєва.
Спроби економічних реформ
Особливості економічної політики в добу відлиги. Участь України в освоєнні цілинних і перелогових земель. Децентралізація управління промисловістю. Ради народного господарства та їхній вплив на економічний розвиток України. Політика М.Хрущова в сфері промисловості.
Курс на хімізацію господарства. Підприємства воєнно-промислового комплексу. Нові тенденції в розвитку сільського господарства. Кампанія укрупнення колгоспів. Реорганізація МТС. Економічні дискусії.
Соціальна політика
Скасування примусовості праці для робітників і службовців.
Перехідна грошову оплату праці колгоспників. Ліквідація державних пози Пенсійна реформа. Послаблення паспортного режиму в містах внаслідок прискореної урбанізації. Масштаби житлового будівництв
Народження опозиційного руху Політична та ідеологічна реакція в першій половині х рр.
Придушення проявів визвольного руху в західних областях. Дисидентство в Україні.

- характеризує суспільно-політичне життя в в 1956-1964 рр. ;
- розуміє суть процесу десталінізації;
-
узагальнює та критично оцінює
події внутрішньополітичного життя України в першій половині х рр.;
- усвідомлює причини опору десталінізації в Україні
- виявляє протиріччя в оцінках подій періоду десталінізації різних джерел
- складає характеристику історичних осіб
- характеризує економічне становище України в першій половини х рр.;
- аналізує спроби реформ в аграрному секторі, будівництві, робить відповідні висновки
- усвідомлює наслідки процесу
децентралізації управління окремими галузями народного господарства
- розуміє причини і наслідки реформ
М.Хрущова;

- називає характерні ознаки соціальної політики 1956-1964 рр., виявляє її новизну
- характеризує процес та наслідки змін в соціальній сфері, формулює власні судження з питання
- виявляє соціальний інтерес до реального життя


- описує суть політичної та ідеологічної реакції в першій половині х рр.;
- виявляє розуміння сутності дисидентського руху, його ідеології та причин виникнення

25 1
1 20
Розвиток культури
Національні аспекти реформи освітньої системи. Посилення русифікації.
Політехнізація освіти. Вища освіта. Наукові досягнення.
Ідеологізація культурного життя. Пожвавлення літературно-мистецького життя. Шістдесятники в літературі і мистецтві.
Парадокси відлиги. Посилення контролю держави за діяльністю церкви. Закриття храмів. Переслідування релігійних громад. Боротьба з катакомбною церквою. Зміни у повсякденному житті.
Побутова техніка.
Культурне дозвілля жителів міста і села.

Повторювально - узагальнювальний
урок
Резерв


Тема 3. Україна у період
загострення кризи радянської
системи

Україна і світ
Економічні відносини з країнами Західної Європи, Азії й Африки. Україна в ООН і світових спеціалізованих організаціях.
Співробітництво в рамках РЕВ. Кризовий стану країнах соціалістичної співдружності ― та його вплив на українське суспільство. Діяльність північноамериканської діаспори.
Суспільно-політичне життя
Прихід Л.Брежнєва до влади в СРСР. Змінив системі влади. Неосталінізм і Україна.
П.Шелест та його книга Україно наша радянська. Прихід до влади В.Щербицького. Конституція СРСР 1977 р. Конституція УРСР 1978 р. Основні засади суспільно-політичного життя.
- характеризує діяльність дисидентських організацій в Україні, аргументує сформульовані висновків
- аналізує причини і сутність
реформи освітньої системи
- розуміє причини русифікації освіти і культури в другій половини х рр.;
- описує основні напрями діяльність шістдесятників в Україні
- формулює протиріччя процесу освіти
- розглядає історичну особу як носія історичних традицій
- характеризує антицерковний процес в 1960-хрр., його причини та наслідки
- характеризує стан повсякденного життя українців в 1953-1964 рр.


Учень/учениця
- характеризує економічні відносини з країнами Європи, Азії, Африки;
- оцінює діяльність України в ООН і світових спеціалізованих організаціях з позиції загальносвітових і європейських цінностей
- описує шляхи співпраці з північноамериканською діаспорою


- характеризує основні засади суспільно-політичного життя, робить висновки;
- виявляє розуміння понять
«неосталінізм», « доба «застою»;
- усвідомлює суть «українського буржуазного націоналізму та причини його переслідування

26

Соціально-економічні проблеми Чехословацькі події 1968 р. та їхній вплив на економіку СРСР. Провал економічної реформи. Енергетична кризах рр. Світовий ринок і розвиток радянської економіки.
Орієнтація радянської економіки на екстенсивні чинники зростання. Змінив структурі промислового виробництва. Посилення техніко-економічної залежності від країн Заходу. Економічне становище УРСР в кінці хна початку х р. Особливості індустріального розвитку України. Наростання бюрократичного централізму. Розвиток атомної енергетики Стан колгоспно-радгоспної системи. Продовольча проблема та продовольчий імпорт.
Демографічні і соціальні зміни
Урбанізаційні та міграційні процеси в Україні. Національна динаміка народонаселення за переписами 1959,
1970, 1979, 1989 рр. Наростання проблему соціальній сфері. Товарний дефіцит. Житлове будівництво в умовах стрімкого зростання міського населення. .
Стан медичного обслуговування вмісті і селі.
Дисидентський рух
Причини активізації опозиційного руху, його основні напрямки і форми.
Політичні процеси х рр.
Л.Лук’яненко, І.Кандиба, А.Горська,
В.Чорновіл, І.Дзюба.
Інтернаціоналізм чи русифікація. Дисиденти першої половини х рр. Поширення самвидаву. Репресії проти правозахисників в 1972-
1973 рр. Утворення та діяльність Української Гельсінська групи (УГГ). . Посилення переслідувань опозиції в кінці хна початку х рр. Релігійне дисиденство. Боротьба за легалізацію Української греко-католицької церкви.
- розуміє причини реанімації сталінської адміністративно-командної системи в УРСР 1965-1985 рр.
- аналізує мету, хід, наслідки і причини провалу реформ О.Косигіна;
- співвідносить економічній соціальні процеси в Україні в 1965-1984 рр. і країнах Східної Європи
- пояснює особливості індустріального розвитку України періоду 1965-1985 рр.;
- називає причини наростання бюрократичного централізму в державі
- характеризує стан колгоспно- радгоспної системи, робить відповідні висновки
- усвідомлює причини наростання соціальної кризи в Україні
- аналізує наслідки демографічних проблем в суспільстві
- співвідносить і взаємоповязує
економічні та соціальні процеси в Україні в 1965 -1985 рр.;
- називає причини активізації опозиційного руху в добу застою
- аналізує і співставляє діяльність правозахисників х і х рр. та дисидентів 1960 рр., робить висновки
- розуміє причини і наслідки
діяльності Української Гельсінської спілки
-
описує розвиток релігійного дисидентства в Україні
- оцінює діяльність дисидентів з позиції європейських та загальнолюдських цінностей

27 1
1 20
Ідеологія доби застою “
Ідеологічний чиннику зміцненні стабільності радянського ладу. Виховна функція держави організації . Громадські, профспілкові та ветеранські . Дитячі та юнацькі організації. Причини появи та зміст концепцій розвинутого соціалізму ― та радянського народу як нової історичної спільноти .
Культурне життя Основні тенденції в розвитку освіти. Реформа загальноосвітньої і професійної школи. Новий етап в русифікації школи. Розвиток мережі позашкільних дитячих установ. Вища школа. Основні тенденції вузівської підготовки. Мережа вищих навчальних закладів. Розвиток наукових досліджень. Система управління наукою. Розвиток організаційних форм зв’язку науки з виробництвом. Діяльність провідних інститутів АН УРСР.
Умови розвитку та суперечливі тенденції в розвитку літератури і мистецького життя. Українське поетичне кіно . Розвиток музейної справи.
Моральні та духовні цінності суспільства.
Держава і церква.
Рівень життя населення та його динаміка з два десятиліття застою. Книга вжитті людини.
Повторювально - узагальнювальний
урок.
Резерв

Тема 5. Розпад Радянського Союзу
і проголошення незалежності
України (1985 – 1991)

Прихід до влади в СРСР М.Горбачова.
Пошуки виходу з системної кризи. Перші кроки нового керівництва на міжнародній арені.
Нове мислення ―. Запровадження політики гласності та її вплив на національне відродження. Роль шестидесятників в осмисленні пройденого історичного шляху.


Учень/учениця:
-
усвідомлює причини зниження рівня морально-духовного стану суспільства
- усвідомлює причини проблем розвитку гуманітарних наук
- характеризує концепції розвинутого соціалізму та радянського народу як нової історичної спільноти .


- характеризує стан освітив Україні х рр.., порівнює його з європейським та світовим рівнем, робить висновки
-аналізує розвиток науки, наслідки її перетворення в безпосередню виробничу силу
- розуміє причини виникнення суперечливих тенденцій розвитку
літератури і мистецтва
- характеризує і аналізує розвиток
поетичного кіно, аргументує і толерантно відстоює власну позицію
- критично оцінює складні взаємовідносини між церквою і державою в радянському суспільстві в х рр.
- характеризує побут населення, робить висновки- характеризує

процес приходу
М.Горбачова до влади та його політику;

- розуміє суть гласності
- усвідомлює процес демократизації

28
Поява осередків Меморіалу в Москві, Києві, Львові. Загострення уваги громадськості до білих пляму вітчизняній історії. Конституційна реформа Горбачова 1988 р. Втрата КПРС статусу державної партії. Результати виборів 1989 р. Перший з’їзд народних депутатів СРСР та його рішення. Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р. Наростання протидії процесам оновлення суспільства.
Економічні реформи Україна в умовах перебудови. Гасло прискорення. Антиалкогольна кампанія. Чорнобильська катастрофа та її наслідки. Закон Про індивідуальну трудову діяльність ―.
Програма реформ 1987 р. (самостійність, самофінансування, самоврядування. Спроба переходу до ринкових методів регулювання виробництва.


Розгортання національно-визвольного
руху
Культурницький етап національного руху. Утворення Товариства української мови
ім. Т.Шевченка.
Закон УРСР Промови. Перехід до політичного етапу національного руху.
Поширення неформальних ― молодіжних організацій – Українського культурологічного клубу, Товариства Лева, Спадщини, Громади. Відновлення діяльності Української Гельсінської групи і перетворення її в Гельсінську спілку (УГС). Утворення Народного руху України. Лібералізація церковної політики Кремля. Кардинал М. Любачівський.
Поява перших автокефальних громад.
Суверенізація Української РСР
Створення Демократичного блоку України. Мітинги як форма протесту мас. Живий ланцюг ― 21 січня 1990 р.
Вибори до Верховної Ради УРСР 4 березня суспільства
- виявляє причини активізації суспільно-політичного життя;

- визначає завдання діяльності неформальних організацій
- описує наслідки діяльності з’їзду народних депутатів СРСР на політичне життя в Україні
- розуміє причини наростання протидії процесам оновлення в суспільстві.


-
характеризує політичне та економічне життя України в період перебудови
- описує причини та наслідки Чорнобильської катастрофи,
усвідомлює її глобальний характер та екологічні наслідки
- розуміє відмінність між ринковою і адміністративно-командною економікою
- характеризує процес розгортання
національно-демократичного руху та національно-культурницького руху;
- визначає історичне значення прийняття Закону УРСР Промови- аналізує
причини і значення
утворення молодіжних неформальних організацій
- розуміє суть поняття легальна опозиція
- описує процес формування Народного руху України
- називає причини лібералізації церковної політики Кремля.
- розуміє причини послаблення

29 1
1 18 1990 р. Влада і опозиція в парламенті. Криза однопартійної системи. Скасування 6-ої статті Конституції СРСР. Становище в Компартії України. Декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 р.
Утворення незалежної України
Формування багатопартійності. Політична структуризація суспільства.
Парламентсько-президентська форма правління. Загострення протистояння між загальносоюзним і російським політичними центрами в Москві Референдум 17 березня 1991 р. Переговорив Ново - Огарьово. Спроба державного перевороту в СРСР 19-
21 серпня 1991 р. Події в Києві.
Акт проголошення незалежності України
24 серпня 1991 р. Припинення діяльності Компартії України. Заснування посади Президента України.
. Референдум 1 грудня 1991 р.
Л.Кравчук – Президент України. Утворення Співдружності Незалежних Держав.
Повторювально - узагальнювальний
урок.
Резерв


Тема 6. Становлення незалежної
України( 1991-1994)

Європейський вибір України
Незалежна Україна правонаступниця УРСР. Міжнародне визнання незалежності України.
Правові засади зовнішньої політики. Розбудова дипломатичної служби. Україна в СНД. Відносини з Російською Федерацією.
Реалізація курсу на без’ядерний статус України. Відносини з Європейським співтовариством ( НБСЄ, РЄ, ЄС. Україна і НАТО.
Державотворчий процес
Символи незалежної України. Закон впливу і авторитету КПРС і КПУ
- описує і аналізує процес виборів до
Верховної Ради 1990 р.
- розуміє суть і значення Декларації про державний суверенітет України
- визначає хронологічну послідовність процесу суверенізації України;
- характеризує процес формування багатопартійності в Україні
- розуміє суть парламентсько- президентської форми правління;
- пояснює причини та наслідки державного перевороту 1991 р, враховує наявність протилежних точок зору, висловлює власні судження
- усвідомлює історичне значення прийняття Акту проголошення незалежності України
- характеризує процесі значення виборів першого Президента України- характеризує процес визнання незалежності України та її входження до міжнародних структур існування СРСР і утворення СНД
-аналізує основні принципи зовнішньої політики незалежної України
- описує, використовуючи знання всесвітньої історії, процес налагодження політичних, економічних та культурних зв’язків України із зовнішнім світом

30 України Про державний кордон. Передання атрибутів державності урядом УНР в екзилі Президенту України. Трансформація державної влади Партія влади ―.
Затвердження концепції нової Конституції. Створення Збройних Сил. Прийняття воєнної доктрини (1993). Проблема Чорноморського флоту.
Політичні процеси
Взаємовідносини між президентською і парламентською гілками влади.
Спроба заснування Державної думи України. Прийняття Закону Про представників Президента України ―. Взаємовідносини між Президентом і урядом. Прийняття Закону Про об’єднання громадян (1992). Зростання чисельності політичних партій. Перетворення Народного руху України в політичну партію.
Відновлення Компартії України (1993). Дострокові вибори до Верховної Ради України. Слабкий вплив партійна виборчий процес.
Вибори Президента України (1994).
Л.Кучма – Президент України. Шляхи формування президентсько- парламентської моделі управління державою.
Економічні проблеми
Вплив розпаду СРСР на українську економіку. Економічна криза та її причини. Входження в ринок . Лібералізація цін
(1992). Початок формування прошарку власників підприємців, банкірів, посередників. Створення Національного банку, митної і податкової служби. Вихід України з рубльової зони.
Колгоспно-радгоспна система.
Акціонування(паювання) колгоспного майна. Розвиток фермерських господарств. Вітчизняний виробник і зовнішній ринок. Економічні зв’язки України з країнами СНД. Проблема енергоносіїв. Вплив світового

- усвідомлює суть державотворчого процесу в Україні в 1991-1994 рр.;
-аналізує труднощі становлення і діяльності державних структур
- характеризує процес створення Збройних Сил України.
- співставляє парламентсько- президентську і президентсько- парламентської моделі, аргументує
власні погляди на їх ефективність
-аналізує хід політичних процесів в Україні в 1991-1994 р, враховує наявність різних точок зору на питання
- описує процес формування Верховної Ради ХІІІ скликання та виборів Президента України
- усвідомлює причини наростання протидії процесам оновлення суспільства
- характеризує і визначає роль особистостей в історії
-аналізує причини сповзання економіка країни в системну кризу
- описує пошуки оптимальної економічної системи господарювання в Україні;
- характеризує приватизаційні процеси
- розуміє причини і наслідки реформування грошово-фінансової та податкової систем
-аналізує економічні зв’язки України з країнами СНД, дає оцінку їхньої ефективності

31 1
1 20 ринку на економіку України.
Соціальна сфера
Соціальні наслідки економічної кризи. Демографічна ситуація. Активізація міграційних процесів. Наростання заборгованості по заробітній платі. Розбалансування споживчого ринку. Різке падіння життєвого рівня населення. Соціальне розшарування. Становище соціально незахищених верств населення. Проблеми охорони здоров’я. Екологічні аспекти Чорнобильської катастрофи.
Культурне життя
Суперечливі тенденції в культурному житті. Закон України Про освіту (1991). Державна національна програма Освіта ― Україна ХХІ ст..) (1992). Відкриття Національного університету
―Києво-Могилянська академія. Різке зниження наукового потенціалу України. Становище фундаментальної науки. Відкриття нових наукових установ. Культурний процес в Україні. Мистецтво і ринок. Роль представників української діаспори в культурному житті. Нова роль церкви вжитті суспільства. Конфесії і релігійні громади. Проблема національної помісної церкви.

Повторювально - узагальнювальний
урок
Резерв


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал