Програма для загальноосвітніх навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.61 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4
Тема 6.
УСРР в період нової
економічної політики (1921-1928)

.Криза воєнного комунізму.
Господарська розруха.
Робітничі страйки.
Селянський рух. Куркульський бандитизм.
Причини і масштаби голоду 1921-1923 рр. в південних губерніях України. Діяльність радянських і зарубіжних організацій допомоги голодуючим Півдня України.

Формування нової економічної
політики
Перехід до нової економічної політики.
В.Ленін. Суть непу. Ставлення до непу різних верств населення і політичних сил. Особливості впровадження непу в Україні.
Входження Української СРР до складу
СРСР
Договірна федерація. Державний статус України в 1921-1922 рр. Вихід УСРР на міжнародну арену.
Спроба автономізації УСРР. Утворення і юридичне оформлення Союзу РСР.
Фіктивність права виходу із складу СРСР.

Автономні республіки
Утворення Кримської АСРР у складі
РСФРР. Характер кримської автономії. Нова економічна політика в Криму, її особливості. Зв’язки Кримської АСРР з
УСРР. Становище українців в Криму. Утворення Молдавської АСРР у складі
УСРР. Територія і національний склад молдавської автономії. Причини її утворення.

Відродження народного
господарства УСРР.

Учень/учениця:


- розуміє основні причини і наслідки кризи комуністичної політики 1919-
1920 рр.;
- визначає об’єктивні причини і наслідки голоду 1921-1923 рр. в південних губерніях України
- виявляє вміння вести дискусію, відстоювати загальнолюдські та гуманістичні цінності


- розуміє сутність непу та його відмінності від політики воєнного комунізму
- визначає особливості процесу застосування непу в Україні
- аналізує причини ставлення до непу різних верств українського населення
- усвідомлює причини та механізм змін територіального устрою країни ;
- уявляє договірну федерацію радянських республік як конкретну організацію державного життя
- розуміє відмінності між договірною федерацією і проектом автономізації
- аналізує карту як джерело інформації під час вивчення питання змін в адміністративно- територіальному устрої УСРР на початку х рр..;
- аналізує національну політику УСРР на прикладі утворення і діяльності Кримської АСРР та Молдавської
АСРР;
Учень/учениця:

13 Ринкова змичка» міста і села. Відбудова сільського господарства. Кооперативне і колгоспне будівництво. Відбудова промисловості і транспорту . Організація управління державною промисловістю.
Грошова реформа 1922-1924 рр.

Суспільно-політичне життя Зміцнення партійної диктатури. Взаємовідносини Кремля і
Харкова. Профспілки в системі влади. Роль органів безпеки в суспільно-політичному житті.
Криза непу
Боротьба в партійному керівництві щодо подальшого розвитку країни.
Причини проголошення курсу на індустріалізацію.
Повернення до ідеї колективізації сільського господарства. Штучне створення так званої кризи непу. Перша хлібозаготівельна криза зимою 1927-1928 рр. Вихід з кризи за допомогою надзвичайних заходів Занепад приватного підприємництва.
Культура і духовне життя в роки непу
Українізація (коренізація) та її мета.
Г.Гринько, О.Шумський, М.Скрипник. Політика більшовиків у галузі культури. Початок створення нової інтелігенції. Філософський пароплав. Пролетарська культура. Розширення сфери вживання української мови. Опір коренізації. Народна освіта. Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих та її підсумки. Становище загальноосвітньої школи. Вища освіта. Ліквідація університетів.
«Оробітничення» вищої школи. Мета радянської системи вищої освіти. Розвиток науки. Ставлення влади добуржуазних вчених. . Наукові
- характеризує загальний стан політичного та соціально- економічного розвитку України в
1921-1928 рр.;
- усвідомлює штучний характер кризи непу;
- висловлює альтернативні погляди на проблеми економічного розвитку України в 1921-1928 рр.;
- усвідомлює вплив і роль комуністичної ідеології на соціально-політичне життя Україні;
- характеризує перебіг зміну суспільно-політичному житті країни
- визначає суть партійної диктатури та основні причини її зміцнення в
ССРР в другій половині х рр.;
- самостійно виділяє причини повернення до ідеї колективізації та індустріалізації країни
- порівнює та аналізує політику воєнного комунізму і непу, формулює відповідні висновки
- критично оцінює діяльність провідних російських та українських історичних осіб періоду непу, висловлює оцінки їхньої діяльності


Учень/учениця:
- характеризує здобутки УСРР у сфері культури, формулює власні оцінки
- розуміє суть кампанії з ліквідації неписьменності
- називає причини ставлення влади добуржуазних вчених;
- співставляє та аналізує поняття
коренізація та українізація
- характеризує розвиток літератури і мистецтва в 1921-1928 рр.;
- визначає вплив ідеології на розвиток освіти , науки і культури
- набуває знання з теми шляхом самоосвіти

14 1
1 16 товариства. Аграрна і медична наука. Література і мистецтво Українське національне відродження в літературі. .
Літературно-художні об»єднання. Літературна дискусія 1921 -1928 рр. Здобутки образотворчого мистецтва. Кіно. Світове значення кіномистецтва
О.Довженка. Релігійне життя в Україні. Повсякденне життя. Побуті психологія людей 1920- х рр.Повторювально - узагальнюваний урок
Резерв


Тема 7. Соціально-економічні та
політичні перетворення (1929 –
1938)

Утвердження диктатури Й.Сталіна Завершення внутріпартійної боротьби в
ЦК ВКП(б). Причини перемоги сталінської лінії. Соціально-політична підготовка великого перелому. Курс на розгорнуте будівництво соціалізму по всьому фронту.

Сталінська індустріалізація
Проблема темпів і джерел індустріалізації. Дискусія з приводу плану першої п’ятирічки. Директивне господарювання. Репресії проти господарників і спеціалістів.
Спецконтингент ГУЛАГ як структурний підрозділ радянської економіки. Соціалістичне змагання. Ізотовський рух. Стахановський рух. Результати розвитку промисловості України в роки першої і другої п’ятирічок. Товари групи А і групи Б. Підсумки великого стрибка.
Суцільна колективізація сільського
господарства
Хлібозаготівельна криза 1928-1929 рр. Кооперування або колективізація Поворот до суцільної колективізації. Розкуркулювання. Опір заможного
- застосовує набуті знання на під час вивчення всесвітньої історії, основ філософіє, літератури
- характеризує та порівнює є стан релігійного життя в Україні в 1900-
1913 рр., 1917-1920 рр. та 1921-1928 рр., робить відповідні висновки
- відстоює загальнолюдські та гуманістичні цінності;
- усвідомлює причини змін в повсякденному житті людей.

Учень/учениця:
- характеризує процес внутріпартійної боротьби за владу в
ЦК ВКП(б) та його наслідки;
- розуміє значення поняття сталінська
«революція зверху»;
- характеризує процес індустріалізації в Україні
- розуміє суть директивного господарювання та його наслідки
- називає причини виникнення
ГУЛАГУ;
- описує мету та шляхи організації
«соціалістичне змагання
- порівнює , спираючись на знання із всесвітньої історії, процес створення індустріального суспільства в СРСР та аналогічні процеси в розвинутих країнах Європи, формулює власні висновки
- розуміє відмінність між кооперуванням і колективізацією
- описує причини та мету розкуркулювання заможного

15 селянства колективізації. Завершення колективізації основної частини селянських господарству рр. Деградація сільськогосподарського виробництва в одержавлених колгоспах. Доля розкуркулених селян.

Голодомор 1932-1933 рр.
Причини голодомору. Голодомор 1932—
1933 рр. – геноцид українського народу.
Надзвичайна хлібозаготівельна комісія
В.Молотова в Україні і Л.Кагановича на Кубані. Закон про п’ять колосків. Масштаби та наслідки Голодомору. Сучасна історіографія про голодомор
1932-1933 рр.
Політвідділи МТС і радгоспів. Колгоспи в системі командної економіки в
1934 -1938 рр.
Політична система Основні риси тоталітарного режиму. Комуністична партія – ядро тоталітарної системи. Одержавлення партійного апарату. Ідеологізація суспільного життя . Контроль за засобами масової інформації. Культ вождя. Конституція СРСР 1936 р. Фіктивний характер конституційних праві свобод людини. Конституція УСРР 1937 р. Обмеження політичних і громадянських прав. Монопольне становище ВКП(б)- КП(б)У в суспільстві.
Система масових організацій. Уніфікація суспільного життя. Дитячі та юнацькі політичні організації. Масові репресії – невід»ємний елемент сталінської системи управління.
«Шахтинська справа, Спілка визволення України. Ідеологія на службі терору.
Соціально-психологічні наслідки терору. х рр.
Зміни в соціальній сфері Змінив соціальному складі населення. Становище робітничого класу. Соціальна диференціація. Формування партійно-державної номенклатури. Система пільг і привілеїв селянства ;
- визначає місце і роль колгоспів в системі командної економіки та причини деградації виробництва в одержавлених колгоспах
- усвідомлює особливості колективізації в Україні

- визначає причини, масштаби і наслідки Голодомору 1932-1933 рр.;
- усвідомлює різницю між голодом і голодомором
- співвідносить події голоду 1921-
1923 рр. і Голодомору 1932-1933 рр.;
- визначає соціальні наслідки Голодомору
- орієнтується в сучасній історіографії з питань Голодомору, має і висловлює власну точку зору з цього питання
- уявляє структуру та механізм дії політичної системи Радянського Союзу х рр.;
-аналізує, спираючись на знання із всесвітньої історії, основні риси тоталітарного режиму, розуміє місце і роль ВКП(б) в політичній системі держави
- характеризує культ особи
- пояснює причини одержавлення
партійного апарату
- порівнює і тлумачить основні положення Конституцій 1924 р. і 1937 р, формулює власні висновки;
-
визначає причини і наслідки
ідеологізації суспільства;
- усвідомлює причини і і соціально- психологічні наслідки терору х рр..;


- описує зміни в соціальній структурі українського суспільства
- пояснює причини виникнення радянської систем пільг і привілеїв
- характеризує процес формування радянської інтелігенції, її роль і місце в суспільстві

16 1
1 10 Матеріальне становище робітників і службовців. Змінив соціальній психології селян. Інтелігенція. Винищення старих кадрів. Формування пролетарської інтелігенції.
Стан культури в 1930 - ті рр. Ідеологічний наступна культуру. Освіта. Згортання діяльності національних шкіл. Політизація шкільного життя. Розширення мережі вузів. Відновлення роботи університетів. Діяльність Академії наук України. Видатні досягнення українських учених.
Згубний вплив сталінщини на розвиток науки. Література і мистецтво. Розстріляне відродження. Соціалістичний реалізм як соціально- психологічний феномен. Театральне мистецтво. Політика влади щодо церкви. Ліквідація УАПЦ. Закриття і знищення храмів, культового майна і споруд.
Культурна революція та її підсумки. Повсякденне життя людини в х рр. Психологічний стан українського суспільства. Становище церкви в атеїстичній державі.


Повторювально - узагальнювальний
урок
Резерв


Тема 8. Західноукраїнські землі у
міжвоєнний період (1921-1938)

Українські землі у складі Польщі Правовий статус Східної Галичини. Становище північно-західних земель.
( Волинь, Полісся, Підляшшя. Спроби денаціоналізації українського населення. Еміграція і її масштаби. Характер розвитку промисловості. Західноукраїнська кооперація. Аграрні відносини.
Погіршення економічного становища населення під час кризи 1929 -1933 рр. Створення Української військової

- визначає причини ідеологічного контролю за розвитком освіти і культури
- уявляє місце і роль дитячих та юнацьких політичних організацій в суспільстві
- описує систему роботи закладів освіти і науки
- характеризує розвиток літератури і мистецтвах рр.;
- розуміє і свідомо оперує поняттями соціалістичний реалізм, розстріляне відродження
- висловлює власні судження з приводу розвитку культури, науки і освітив рр,. толерантно вести дискусію
- розглядає історичних осіб як джерело соціальної пам’яті суспільства
- розуміє «культурну революцію як суспільне явище
- характеризує антицерковну політику
держави;
- описує повсякденне життя людей


Учень/учениця:
-
розуміє причини зміни правового статусу Східної Галичини
- аналізує причини ненадання автономії українським землям у складі Польщі
--характеризує політичний та соціально-економічний стан українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехо - Словаччини
- аналізує розвиток західноукраїнської кооперації
- орієнтується в особливостях діяльності українських політичних партійна території Польщі
- оцінює наслідки українсько-

17 4 організації, її діяльність. Є.Коновалець. Пацифікація. Політичні партії у Східній Галичині. Українське національно-демократичне об’єднання. Спроби україно-польського діалогу.
Компартія Західної України. Утворення Організації українських націоналістів (ОУН. Методи діяльності ОУН. С.Бандера. Інтегральний націоналізм.

Українські землі у складі Румунії Анексія Румунією українських земель. Характер політики румунського уряду щодо українців. Татарбунарське повстання.
Діяльність політичних партій. Українська національна партія. Діяльність радикальних національних груп.

Закарпаття у складі Чехо – Словаччини
Входження Закарпаття до складу
Чехо - Словаччини. Український національно-культурний рух. Особливості політичної боротьби в Закарпатті русофільство, русинство, українофільство.
Надання автономії Карпатській Україні. Створення Карпатської Січі. Проголошення незалежності Карпатської України. А.Волошин. Вторгнення угорських війську Закарпаття.


Культурне життя
Стан освіти на західноукраїнських землях. Наукове товариство ім. Т.Шевченка. Розвиток літератури і мистецтва. Українське суспільство і церква.
Повсякденне життя.


Наш край
( 1900-1938 рр.)
Адміністративно-територіальний поділ. Розвиток промисловості та сільського господарства. Перша світова війна. Життя на фронті і в тилу. польського діалогу
- називає причини виникнення українських націоналістичних організацій
- свідомо оперує поняттями пацифікація, «осадництво»;
- характеризує процес і наслідки захоплення Румунією українських земель
- співвідносить діяльність політичних і громадських організацій в Польщі та Румунії, робить висновки

- називає особливості політичної боротьби в Закарпатті
- порівнює діяльність політичних і громадських організацій в Польщі, Румунії та Закарпатті, робить висновки
- характеризує діяльність Карпатської України та її наслідки
- пояснює причини поглинення західноукраїнських земель Польщею, Румунією, Угорщиною
- характеризує стан освіти на західноукраїнських землях
- описує культурні досягнення української громадив Польщі, Румунії, Чехо - Словаччині
- співставляє місце і роль церкви в українському суспільстві на західно- і східноукраїнських землях
- характеризує повсякденне життя


- визначає на карті місцевий регіон, описує його особливості
- характеризує на основі аналізу історичних джерел та особистої дослідницько-пошукової діяльності вплив Першої світової війни на життя регіону
-знаходить, систематизує та аналізує

18 1
2 5
2 12 Події Української революції на території краю 1917-1921 рр.. Діяльність політичних партій. Ставлення місцевого населення до політичних та соціально-економічних подій. Життя населення краю в період індустріалізації, колективізації.
Суспільно-політичний рух.
Особливості культурних процесів. Культурні здобутки. Зміни у повсякденному житті населення краю.

Повторювально - узагальнювальний
урок
Повторення

Резерв
11 клас
(140 годин)
Вступ
Періодизація курсу. Загальна характеристика історичного періоду 1939-2010 рр. Поняття про інформаційне суспільство. Україна в умовах європейських та світових інтеграційних процесів після розпаду СРСР. Місце і роль України в сучасному геополітичному просторі. Організація навчальної діяльності учнів. Основні вимоги до оцінювання знань учнів. Державна підсумкова атестація.

Тема Україна в Другій
світовій війні (1939-1945)

Міжнародні відносини у першій
половині 1941 рр.
Агресивний курс гітлерівської Німеччини. Пакт Молотова - Ріббентропа. Розподіл сфер інтересів між СРСР і Німеччиною . Початок німецько-польської війни, її перетворення в Другу світову війну. різні види джерел з історії рідного краю періоду 1900-1938 рр.;
- називає характерні ознаки суспільно- політичних рухів на території краю
- висловлює власні судження про окремі події та їхні наслідки для життя населення регіону
- презентує власне бачення подій у регіоні, робить висновки та обґрунтовує їх.
Учень/учениця:
-
використовує періодизацію як спосіб пізнання історичного процесу-
розуміє відмінності між індустріальним та інформаційним суспільством
- характеризує основні процеси внутрішньої і зовнішньої політики України в 1939-2010 рр.
- визначає суть глобалізації світу
- усвідомлює місце і роль сучасної України у європейському та світовому співтоваристві;

-орієнтується, спираючись на картографічні знання, в сучасному
історичному просторі і часі;


-характеризує, спираючись на знання з всесвітньої історії, міжнародні відносини 1939-1941 рр.;
-аналізує, спираючись на карту, політичні інтереси СРСР в 1939-1940 рр.;
- аналізує основні положення радянсько-німецьких договорів 1939

19 Включення до складу СРСР анексованої у Польщі території Західної України. Золотий вересень.
Ідеологічне оформлення радянського вторгнення в Польщу як возз’єднання братніх народів.
Радянсько-німецький договір про дружбу і кордон.
Встановлення німецької окупаційної влади на території Холмщини, Підляшшя,
Лемківщини. Політика нацистської адміністрації щодо українців і поляків. Визвольний похід Червоної армії в Бессарабію і Північну Буковину. Включення цих територій і новоутвореної Молдавської РСР до складу УРСР. Ліквідація автономної Молдавської республіки у складі України.

УРСР напередодні агресії (1939- перша
половина 1941 рр.)
Встановлення радянської влади в Західній Україні. Утворення нових областей. Масові репресії органів державної безпеки.
Соціально-економічна політика радянської влади в новоутворених областях. Підготовка СРСР до війни. Заходи по зміцненню обороноздатності. Посилення потенціалу військових округів на території України.
Мілітаризація економіки. Особливості економічного розвитку УРСР. Заходи щодо посилення трудової дисципліни.
Перший етап німецько-радянської
війни
Розрахунки А.Гітлера на бліцкриг на Східному фронті. План ―Барбаросса ―. Україна в планах окупантів.

Німеччина та її союзники у війні проти Радянського Союзу. Сили сторін.
Вторгнення військ Німеччини та її союзників в СРСР. Створення нового співвідношення силу Другій світовій війні. СРСР у складі антигітлерівської коаліції. Денонсація радянсько-німецьких договорів 1939 р. Приєднання СРСР до Атлантичної хартії.
Перші невдачі Червоної армії. Трагедія р, робить висновки
- розуміє значення виразу золотий вересень
- пояснює причини ідеологічного оформлення вторгнення Червоної Армії в Бессарабію і Північну Буковину як визвольного походу
- описує діяльність історичних осіб вході політичних подій 1939 –1941 рр.

- характеризує процес встановлення радянської влади в Західній Україні
- визначає причини та наслідки каральних санкцій радянських органів державної безпеки в Західній Україні
- описує основні шляхи підготовки СРСР до війни;
- узагальнює інформацію про стан обороноздатності СРСР напередодні війни
- характеризує основні положення
плану «Барбаросса», робить висновки
- висловлює власні судження стосовно причин вторгнення нацистів в Україну, використовує карту як джерело інформації
- характеризує економічний, соціально-політичний та військовий стан України напередодні нацистської агресії;
- описує події на Південно-Західному і Південному фронтах
- аналізує причини поразок і невдач Червоної Армії в 1941-1942 рр.;
- пояснює причини вступу СРСР до

20
Південно-Західного фронту. М.Кирпонос. Оборона Одеси, Харкова, Донбасу, Керченського півострова та Севастополя. Воєнні дії в Україні в першій половині
1942 р.
Причини катастрофічних поразок і невдач
1941-1942 рр. Доля військовополонених. Евакуація матеріальних цінностей і населення на Схід. Організація роботи оборонних підприємств.

Україна в роки окупації
Поділ України на німецьку, румунську і угорську окупаційні зони. Плани Гітлера щодо включення українських земель до складу Великої Німеччини. Нацистський новий порядок. Винищення населення за планом «Ост». Початок ліквідаційних акцій. Бабин Яр 29 – 30 вересня 1941 р.
Український Голокост винищення 1,6 млн. євреїв – громадян України.
Терор голодом в містах. Спалені села. Економічне пограбування України.
Остарбайтери. Проблема колабораціонізму. Дивізія СС Галичина.
Визвольний рух
Формування визвольного руху.
Партійне підпілля. Формування партизанських загонів із єднань регулярного типу. Створення Українського штабу партизанського руху. С.Ковпак.
С.Руднєв. Рейкова війна. Проголошення у Львові Акту відновлення Української держави і реакція Німеччини.
Спроби Організації українських націоналістів налагодити співробітництво з німецькою окупаційною адміністрацією та, їхній крах. Перехід ОУН у підпілля. Утворення Української повстанської армії.
Боротьба УПА з радянськими партизанами, Армією Крайовою і німецькою окупаційною адміністрацією. Трагедія Волині.
Визрівання корінного перелому вході
війни
Вплив Сталінградської битви на перебіг воєнних дій.
Початок наступальних дій Червоної армії. антигітлерівської коаліції
- встановлює синхронність подій історії України і всесвітньої історії в
1941-1942 рр.;


- характеризує нацистський «новий
порядок» та його наслідки, використовує дані історичних карт під час характеристики окупованих українських територій
- розуміє причини введення плану
«Ост» в Україні
- співставляє дію і наслідки окупаційного режиму в Україні з аналогічним режимом в окупованих країнах Європи, робить відповідні висновки


- характеризує визвольний рух як історичне явище
- співставляє та аналізує основні течії визвольного руху на території України
- виявляє тенденційну інформацію про визвольний рух в Україні під час окупації, вміє пояснювати її необ’єктивність;
- формулює власні судження щодо відновлення Української держави та її наслідків
- описує процес утворення УПА, її вплив в Західній Україні та Волині
- виявляє розуміння корінного перелому вході німецько-радянської і Другої світової воєн та його вплив на подальший перебіг воєнних дій
- описує діяльність Українських

21 1
1 10
Зміна орієнтирів у національній політиці Кремля. Українців Червоній Армії. Курська битва. Воєнні дії в Донбасі й на Лівобережній Україні. Визволення Києва. Конференція глав урядів СРСР, США і Великої Британії в Тегерані.
Україна на завершальному етапі війни
Звільнення Правобережжя і Півдня. Військові операції в західних областях. Цілковите визволення території України Відбудова залізниць і промислового потенціалу України вході війни. Внесок українських громадян у перемогу над ворогом у тилових регіонах СРСР.
Депортація кримських татар, вірменів ігреків з Криму. Внесок громадян України в розгром ворога. Матеріальні і людські втрати українців у Другій світовій війні. Кримська конференції глав урядів СРСР, США і Великої Британії. Розв’язання проблем східного кордону польської держави.
Берлінська (Потсдамська) конференція глав урядів СРСР, США і Великої Британії. Вирішення питання про Закарпатську України. Завершальний етап Другої світової війни.


Культурне життя в роки війни
Евакуація культурних цінностей. Діяльність представників культури і науки в тилових регіонах СРСР. Українська культура на окупованій нацистами території. Відновлення роботи середньої і вищої школи після звільнення від окупації. Релігійне життя в роки війни. Зміна ставлення Кремля до православної церкви. Побутові умови життя населення.

Повторювально - узагальнювальний
урок
РезервПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал