Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготувалиСторінка4/6
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.91 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

8-й клас

Усього — 70 год. На тиждень − 2 год.

Текстуальне вивчення творів − 54 год.

Повторення й узагальнення – 2 год.

Література рідного краю – 4 год.

Позакласне читання − 2 год.

Розвиток мовлення – 4 год. (у межах годин на текстуальне вивчення).

Резервний час − 8 год.К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів


1

ВСТУП
Художня література як одна з форм духовної дiяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність художнього образу. Різновиди образів (образ-персонаж, образ-символ, словесні, зорові, слухові тощо). Аналіз художнього твору.

ТЛ: художній образ, художній твір (поглиблено).

Розуміти багатозначність художнього образу. Називати і вміти відрізняти різні типи образів. За допомогою слова вміти створювати елементарні образи.

Розвиток відчуття краси і сили художнього слова.

5


УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Українські історичні пісні

Пісні про звитяжну боротьбу козаків із турецько-татарськими нападниками («Зажурилась Україна», «Та, ой, як крикнув же козак Сірко»); про боротьбу проти соціального та національного гніту («Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк», «Чи не той то Хміль», «За Сибіром сонце сходить»). Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, створені народною уявою.Пісні Марусі Чурай. «Засвіт встали козаченьки», «Віють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Грицю»

Легендарна поетеса з Полтави. Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народними. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи.ТЛ: історичні пісні.

Пригадати історичні відомості про часи, змальовані в піснях.

Уміти вдумливо читати тексти, розповідати про національних героїв, які змальовано в них. Уміти створювати уявні словесні картини.


Визначати провідні мотиви пісень. Розвивати вміння характеризувати образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі. Висловлювати власні судження. Дискутувати про те, за що народ увіковічнив імена своїх героїв.

Розуміти значення і функції пісні в житті українського народу. Знати і розповідати легенду про Марусю Чурай. Розвивати вміння виразного читання, коментування пісень. Визначати і пояснювати художні засоби. Висловлювати власне ставлення до Марусі та її пісень. Уміти створювати уявний словесний портрет легендарної поетеси.Вивчити напам’ять: «Засвіт встали козаченьки».

Усвідомлення лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили наших героїчних предків. Виховання і утвердження цих якостей у наш час. Розуміння того, що добра слава про обдаровану людину живе у віках, що поет — активний творець духовності.

3

Українські народні думи. «Маруся Богуславка»

Героїчний епос українського народу. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Кобзарі та лірники − виконавці народних дум (О. Вересай, Г.Гончаренко, М.Кравченко та ін.). Сучасні виконавці: Василь та Микола Литвини, В. Нечепа. Національна капела бандуристів України. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму. Морально-етична проблематика. Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов’ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі. («Маруся Богуславка»).ТЛ: думи.

Осмислено читати думу, переказувати зміст, уміти визначати тематику, художні особливості. Розвиток навичок аналізу художнього образу (аналізувати образ української полонянки Марусі, її сміливий, героїчний учинок).
Усвідомлення того, що любов до вітчизни − одна з найбільших людських чеснот. Прагнення до гармонії вчинків із загальнолюдськими цінностями.

4


СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Тарас Шевченко. «Думи мої, думи мої...» (1847), «Ой три шляхи широкії...», «Мені однаково, чи буду...»

Викуп поета з неволі, причини його покарання царем, арешт, перебування в казематі, заслання.

Усвідомлення власної місії поета. Роздуми автора про власну долю, долю України, плинність, скороминущість життя людини на землі, про її долю.

ТЛ: філософська лірика, силабо-тонічне віршування (рими, стопи, віршовані розміри).


Повторити вивченого про Т.Г. Шевченка в попередніх класах.

Уміти розповідати про викуп поета з неволі та заслання. Вдумливо читати поезії. Розвивати навички аналізу художнього тексту — аналізувати філософську лірику поета в контексті його біографії. Вміти коментувати основні мотиви, ідеї поезій Т. Шевченка, художні засоби, використані в них. Висловлювати власні міркування.


Вивчити напам’ять: «Мені однаково, чи буду...»
Усвідомлення громадянської позиції людини як одного з проявів духовності.


4

Леся Українка. «Ви щасливі, пречистії зорі…», «Давня весна», «Хотіла б я піснею стати...», «Давня казка»

Життя поетеси, її мужність і сила духу. Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви її поезії. Тема гармонійного єднання людини з природою. Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини. Проблеми і мотиви: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності (ліро-епічна поема «Давня казка»).ТЛ: Трискладові віршові розміри.


Знати і вміти розповідати про Лесю Українку. Розвивати навички виділення основних мотивів у поезіях. Уміти прокоментувати зміст поеми «Давня казка», пояснити умовність описаної ситуації; визначити її основні проблеми і мотиви, головну думку. Розвиток уміння здійснювати порівняльну характеристику образів (Поета і Бертольда), складати план порівняльної характеристики. Висловлювати власні судження про свободу творчості, про вільнолюбство людини.
Вивчити напам’ять: «Хотіла б я піснею стати...»

Розуміння того, що сила духу − конструктивне начало в житті. Усвідомлення важливості формування і розвитку індивідуальності, неповторності творчої особистості.

2

Володимир Сосюра. «Любіть Україну!», «Васильки», «Осінь» («Облітають квіти, обриває вітер…»)

Коротко про поета. Патріотичні, інтимні, пейзажні мотиви творів поета. Щирість його ліричного самовираження. Патрiотичний пафос поезії «Любіть Україну!». «Васильки» − взірець інтимної лірики.ТЛ: громадянська лірика, інтимна лірика, пейзажна лірика.

Виразно й осмислено читати твори, уміти здійснювати їх текстовий аналіз, визначати віршовані розміри. Вміти визначати різницю між патріотичною та інтимною лірикою.

Вивчити напам’ять: «Любіть Україну!»
Усвідомлення того, що щирість особистих почуттів − невід’ємне багатство духовного світу людини.

1

Володимир Підпалий. «…Бачиш: між трав зелених…», «Зимовий етюд»

Щирість почуттів поета. Ідея гуманізму, людяності, бережливого ставлення до природи. Незбагненна краса світу, патріотичні почуття, передані словом. Багатозначність і змістова глибина художніх образів («Зимовий етюд»).Виразно і вдумливо читати вірші. Вміти коментувати основні ідеї, мотиви. Співвідносити їх із власними думками про гуманність, бережливе ставлення до природи, людей, красу світу, патріотичні почуття. Дискутувати про це.

2

Василь Голобородько. «З дитинства: дощ» («Я уплетений...»), «Наша мова», «Теплі слова»

Самобутня постать поета в українській літературі. Наскрізний патріотизм, філософічність, фольклорна основа його поезій, народознавчі аспекти. Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок.ТЛ: вільний вірш, асоціативні образи.


Знати визначення поняття вільного вірша, розуміти його специфічну форму. Виразно й усвідомлено читати поезії. Пояснювати власне розуміння їхнього образного змісту, коментувати художні засоби. Визначати основний пафос поезій, ідею кожної з них. Уміти розкривати образи рідної хати, шляху, ліричного героя.

Формування життєстверджуючих, оптимістичних настроїв. Розвиток естетичного відчуття і смаку.

5

Із сучасної української поезії (кінця ХХ − початку ХХІ ст.)

(на вибір)

Розмаїття сучасної лірики. Прагнення поетів зазирнути у світ душі звичайної людини, осмислити її призначення та сенс життя. Морально-етичні проблеми, краса природи.


Знати сучасних поетів. Виразно й усвідомлено читати їхні поезії, уміти визначати ідейно-образний зміст, метафоричність поетичних образів. Уміти висловлювати власні думки з приводу прочитаних поезій.

Вивчити напам’ять: 1 вірш (на вибір).
Формування естетичного смаку, вміння відчувати й бачити красу художнього світу. Формування самостверджуючої життєвої позиції.

4


НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

Іван Карпенко-Карий. «Сто тисяч»

Короткі відомості про життя і творчість видатного українського драматурга ХІХ ст., про театр «корифеїв». Трагікомедія «Сто тисяч» − класичний взірець українського «театру корифеїв». Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Проблема влади грошей − наскрізна і «вічна» у світовому мистецтві. Засоби сатиричного змалювання.


ТЛ: драматичний твір (поглиблено), комедія, трагікомедія.

Знати найголовніші відомості про драматурга, розповідати про його життя і творчість за складеним планом. Самостійно читати текст комедії. Уміти визначати основні засоби змалювання образу Герасима Калитки, характеризувати образи дійових осіб п’єси. Розуміти актуальність проблем комедії для сучасного життя. Дискутувати про бездуховність людини, про сенс людського життя та інші думки, викликані прочитанням твору. Удосконалювати вміння робити власні висновки й узагальнення.

Усвідомлення того, що бездуховність − прояв зла у житті людини.

5


З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною» Коротко про письменника. Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Вічний тип шукача правди. Протест Остапа і Соломії проти кріпосницької наруги — протест проти будь-якого насильства над людиною. Проблема волі людини та можливостей її здобуття. Кохання Остапа і Соломії як центральний мотив у творі. Його непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв. Час і вічність у повісті, символічні образи. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії.


Удосконалювати навички аналізу пригодницького романтичного сюжету, композиційних особливостей твору. Пояснювати відмінність між сюжетом і композицією. Розповідати про почуття героїв, спираючись на текст. Аналізувати образ Соломії (за складеним планом). Розвивати вміння робити власні висновки, аналізуючи вчинки героїв. Уміти пояснити образи часу і вічності у повісті, символічні образи, роль і сенс кольорів, звуків.

Висловлювати роздуми про проблему волі людини і можливості її досягнення в сучасних умовах.


Усвідомлення необхідності особистої свободи для гармонійного розвитку, краси глибокого почуття кохання, мужності, сили волі як рис характеру, необхідних для боротьби зі злом.

2

Олександр Довженко. «Ніч перед боєм»

Видатний український кінорежисер і письменник. Його оповідання про Велику Вітчизняну війну.

«Ніч перед боєм» − твір про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців, проявлені під час воєнного лихоліття. Образи діда Платона і діда Савки − представників українського трудового народу. Їхній моральний урок для солдатів.


Знати найголовніші факти з біографії митця.

Вдумливо прочитати твір. Уміти виокремити в ньому основне. Характеризувати образи діда Платона і діда Савки. Пояснити той важливий моральний урок, який власним самовідданим вчинком продемонстрували ці герої. Уміти визначити головну ідею твору. Висловити власну думку про поняття патріотизму, героїзму у воєнний та мирний часи.Виховання почуття патріотизму.


5

Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути»

Повість про школу й проблеми дорослішання, про роль батьків у вихованні дітей та їхньому дозвіллі. Проблема особистості в сучасному світі. Особливості композиції твору.ТЛ: літературний характер, психологізм.


Уміти переказувати сюжет твору, пояснювати особливості композиції, висловлювати міркування про справжню дружбу, чесність, взаємопідтримку і відповідальність; про моральний вибір у житті. Характеризувати образи героїв твору. Дискутувати про вплив оточення на виховання дитини.

Осмислення важливості моральних чеснот у житті людини, дружби та підтримки батьків.

3

Олесь Бердник. «Хто зважиться –вогняним наречеться»

Фантастична повість. Елементи казковості та наукової фантастики, морально-етична проблематика: людина і природа, людина і мрія, людина і технічний прогрес.  Духовні пріоритети в житті, відповідальність кожного за долю планети й людства. Сила волі й героїзм, уміння прийняти рішення в екстремальній ситуації, романтика міжзоряних подорожей.ТЛ: фантастична повість.


Уміти переказувати зміст, визначати головні проблеми, характеризувати образи героїв; пояснювати символічний образ Краю Казки. Розуміти ідею гуманізму твору. Висловлювати міркування про роль казкового, незвичайного, дивовижного в нашому житті.

Написати фанфік на тему твору О.Бердника.Розвиток творчої уяви, естетичного смаку.

 

3


УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР І САТИРА
Володимир Самійленко. «На печі», «Сміливий чоловік», «Діяч», «Невдячний кінь»

Коротко про митця. Гумор і сатира поета як поштовх до роздумів про справжній патріотизм, чесність, самовідданість, порядність та лицемірство, пристосуванство. Засоби творення гумору та сатири. Сатирична іронія віршів, особливості їх композиції.ТЛ: гумор і сатира (поглиблено), антитеза, іронія.


Знати і вміти розповісти найцікавіші відомості про письменника.

Вдумливо читати поезію. Розвивати вміння описувати гумористичні ситуації. Розрізняти гумор і сатиру.

Уміти простежувати роль антитези в розкритті ідеї твору. Висловлювати власні міркування, дискутувати про способи вияву патріотичних почуттів.

Усвідомлення цінності дотепного, а часом і в’їдливого слова у житті людини.


2

Остап Вишня. «Сом», «Як варити і їсти суп із дикої качки», «Бекас»

Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки.

Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні.

ТЛ: усмішка.


Розуміти, що гумор – одна з провідних рис характеру українців. Знати про гумористичну, сатирично-викривальну традицію української літератури (фольклор, С.Руданський, Л.Глібов, І.Нечуй-Левицький, І.Карпенко-Карий, В.Самійленко). Вміти аналізувати усмішки, художні засоби, портрет, пейзаж, засоби характеротворення, використання народних прикмет, прислів’їв, приказок. Порівнювати мисливські усмішки Остапа Вишні з пейзажними описами у творах інших письменників.

Усвідомлення оптимістичної ролі гумору в житті людини. Розвиток самокритичності, спроможності проводити доречні толерантні аналогії.

3

Валентин Чемерис. «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання»

Гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі: дружбу і перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення. Дитячі проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору.
Удосконалювати навички виразного читання, проблемно-образного аналізу твору.

Уміти переказувати гумористичні ситуації, характеризувати образи Вітька Горобця, Федька Котигорошка, Галі Козачок.Поетизація першого почуття, виховання культури спілкування підлітків, підготовка їх до реалій життя.

4

(упродовж року)ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами.Знати про письменників, які народилися в рідному краї. Прочитати їхні твори (на вибір). Уміти прокоментувати їхні ідейно-художні особливості, висловити власні судження і враження про ці твори.
Шанобливе ставлення до талановитих земляків.

2

УРОК-ПІДСУМОК
Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.

Згадати про письменників і твори, що вивчалися упродовж року.
Закріплення вміння висловлювати власні міркування про найулюбленіші твори.
Усвідомлення того, що власна думка і власна позиція — важливі риси характеру особистості.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал