Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"Скачати 373.44 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/2
Дата конвертації25.06.2017
Розмір373.44 Kb.
ТипПрограма
1   2
Тема 5. Порушення психічної діяльності при
інфекційних і соматичних захворюваннях. Післяпологові
психози. Порушення психіки під час клімаксу. Психічні
порушення при травматичному ушкодженні головного
мозку. Екологічна психіатрія. Проблеми пацієнтів із
шизофренією, маніакально-депресивним психозом (МДП)
ЛЕКЦІЯ
Визначення поняття “інфекційні психози”. Їх причини,
патогенез, класифікація. Психотичні та непсихотичні
розлади при інфекційних хворобах.
Розлади свідомості при гострих інфекційних хворобах,
симптоми, особливості догляду. Психози при нейроінфекціях.
Нейросифіліс.
Зміни особистості при хронічних інфекційних хворобах.
Астенічний симптомокомплекс, психозоподібні форми поведінки. Надцінні іпохондричні та паранойяльні ідеї.
Симптоми цих станів, особливості догляду за хворими.
Психічні розлади в разі тривалого перебігу соматичних хвороб: ревматизму, інфаркті міокарда, хронічних хвороб печінки, нирок, травного тракту. Зміни психіки при ендокринних хворобах: гіпотиреоз (мікседема), дифузний токсичний зоб (базедова хвороба), цукровий діабет.
Порушення психіки при СНІДі.
Психічні розлади в жінок у період біологічних змін:
післяпологовий психоз, клімактеричний синдром. Лікування.
Роль медичної сестри у профілактиці цих станів.
Травматичне ушкодження головного мозку —
поширена патологія, що становить майже 20 % від кількості
механічних травм за мирного часу. За даними психіатричних служб, травматичні ушкодження головного мозку під час локальних військових конфліктів становили 10 % загальної
кількості осіб, які перебували на диспансерному обліку.
Психічні порушення, що виникають унаслідок черепно- мозкової травми (ЧМТ), різноманітні, мають широкий діапазон — від легких астенічних розладів до недоумства.
Етіологія, патогенез, поширення психічних порушень при ЧМТ. Психічні порушення в початковий і гострий періоди.
14

Психічні порушення під час реконвалесценції та у віддалений період.
Травматичні психози (гострі та періодичні).
Травматична церебростенія. Травматична енцефалопатія.
Травматичне недоумство. Психоорганічний синдром.
Епілептиформні напади. Травматичне недоумство. Вплив травматичного ушкодження головного мозку на структуру особистості. Прогноз. Експертиза.
Екологічна психіатрія як новий розділ психіатрії.
Вивчення психічних розладів і охорона психічного здоров’я в умовах впливу природних чинників та антропогенного забруднення біосфери.
Нейропсихічні прояви гострої та хронічної променевої
хвороби. Психічні розлади, пов’язані з наслідками аварії на
ЧАЕС.
Нейропсихічні прояви наслідків впливу струмів високої
та надвисокої частоти, електромагнітних полів,
ультрафіолетового та
інфрачервоного променів,
інтенсивного звуку, ультра-, інфразвуку та впливу клімато-,
метеорологічних умов. Принципи та методи психіатричної
допомоги при екологічних катастрофах, терористичних актах.
Стисла історія розвитку вчення про шизофренію.
Етіологія і патогенез. Основні клінічні синдроми. Основні
клінічні форми і типи перебігу шизофренії. Особливості
клінічної картини хвороби в підлітковому і літньому віці.
Поняття про дефект психіки і наслідки хвороби. Види ремісій. Особливості догляду і нагляду при різних формах шизофренії. Види лікування хворих на шизофренію:
інсулінокоматозне,
пірогенне,
електроконвульсивне,
розвантажувально-дієтичне, психотерапія. Соціально- реадаптаційні заходи щодо хворих на шизофренію. Прогноз.
Маніакально-депресивний психоз (МДП). Етіологія.
Типи перебігу: циркулярний, монофазний. Маніакальний стан, основні симптоми. Депресивний стан, симптоми.
Особливості догляду і нагляду за хворими. Лікування хворих з МДП. Прогноз.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ
ВИКЛАДАЧА
Демонстрація хворих з неврозоподібною і
психопатичною симптоматикою в інфекційних і соматичних лікарнях. Ознайомлення студентів з різними психотичними порушеннями:
іпохондрична та неврозоподібна симптоматика, тривожно-іпохондричний стан, паранойяльні
ідеї, психопатичні форми поведінки. Специфіка симптомів.
Нав’язливі стани. Фобії (страхи). Післяпологові психози та психотичні стани в період лактації. Диференціальна діагностика із шизофренією.
Тривожно-депресивні стани, неврозоподібні симптоми,
афективні коливання під час клімаксу.
15

Особливості догляду за пацієнтами. Бесіди з пацієнтами для виявлення симптомів порушення психіки.
Демонстрація хворих з неврозоподібною і
психопатичною симптоматикою в початковий і гострий період травми ЦНС, з порушеннями психіки у віддалений період. Посттравматичний розвиток особистості.
Ознайомлення студентів з різними психотичними порушеннями:
іпохондрична та неврозоподібна симптоматика, тривожно-іпохондричний стан, фобії (страхи),
церебрастенія, психопатичні форми поведінки, афективні
розлади, травматична енцефалопатія, деменція. Специфіка симптомів.
Медсестринський процес за цих станів:
медсестринське обстеження, визначення дійсних і супутніх проблем пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів.
Ознайомлення з дегідратуючими методами лікування.
Планування медсестринських втручань та їх реалізація.
Бесіди з пацієнтами для виявлення симптомів порушення психіки.
Особливості спілкування та догляду пацієнтів з психічними розладами, пов’язаними з наслідками аварії на
ЧАЕС, екологічними катастрофами, терористичними актами.
Роль медичної сестри в профілактиці психічних порушень унаслідок дії екологічних факторів: електричного струму, електромагнітних полів, ультрафіолетового й
інфрачервоного променів, інтенсивних звуків, ультра-,
інфразвуків та впливу клімато-, метеорологічних умов.
Демонстрація хворих з різними типами перебігу шизофренії і різними формами клінічної симптоматики.
Ознайомлення з дефектами психіки і наслідками хвороби.
Засоби впливу в разі відмови хворих від їжі (переконання,
призначення засобів, що збуджують апетит, барбаміл- кофеїнове розгальмування, годування через зонд).
Методи зняття психомоторного збудження. Робота медичного персоналу в палаті спостереження. Дії медичної
сестри при суїцидальних намірах, агресії з боку пацієнтів.
Демонстрація хворих на маніакально-депресивний психоз.
Медсестринський процес при цих станах. Правила ведення щоденника нагляду. Заповнення документації для здійснення опіки над пацієнтом. Ведення документації з патронажу. Виконання призначень лікаря. Форми трудотерапії.
Практичні навички:

спілкування з пацієнтами на основі принципів етики та деонтології;

оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу;

виявлення проблеми пацієнта;

планування медсестринських втручань при
інфекційних
і
соматичних захворюваннях,
16
післяпологових психозах, клімактеричних розладах психіки;

планування медсестринських втручань та їхня реалізації
для пацієнтів з травматичним ушкодженнями мозку та психічними порушеннями внаслідок дії екологічних факторів;

підготовка апаратури й інструментів: шприців, голок,
зондів, медикаментів;

планування медсестринських втручань та їхня реалізації при шизофренії та МДП;

техніка зняття психомоторного збудження;

допомога лікареві під час проведення інсулінотерапії,
ЕСТ, барбаміл-кофеїнового розгальмування;

нагляд, спостереження за поведінкою і
висловлюваннями пацієнтів, записування їх у журналі;

відпрацювання методики бесіди з пацієнтами: слухати,
заспокоювати, впливати тощо;

виконання призначень лікаря;

застосування методів психотерапії;

спостереження за поведінкою і висловлюваннями пацієнтів, записування їх у журналі;

уміння доброзичливо, турботливо, тепло ставитися до пацієнтів.
Тема 6. Церебральний атеросклероз. Інволюційні
психози. Психози сенільного і пресенільного віку.
Епілепсія. Розумова відсталість. Прогноз. Експертиза
ЛЕКЦІЯ
Церебральний атеросклероз, фактори, що його зумовлюють. Порушення психіки на різних етапах хвороби.
Атеросклеротичні психози. Гострі судинні психози.
Профілактичні заходи і лікування. Особливості догляду за хворими. Зміни психіки при гіпертонічній хворобі та артеріальній гіпотензії.
Підвищена емоційна лабільність і афективність пацієнтів із судинними ураженнями головного мозку.
Дотримання деонтологічних принципів під час догляду за пацієнтами. Прогноз.
Пресенільні психози. Класифікація психічних розладів пізнього віку.
Психічні розлади при атрофічних захворюваннях головного мозку. Інволюційна депресія, параноїд. Ажитована меланхолія. Перебіг та основні симптоми. Особливості
догляду за хворими з депресією. Методи лікування деменції
пресенільного віку. Хвороба Піка, Альцгеймера. Хорея
Гентінгтона. Основні симптоми перебігу, наслідки.
Особливості догляду. Синільні психози. Клінічна картина
17
прогресуючої старечої недоумкуватості. Фізичний і психічний маразм. Особливості догляду за хворими.
Етіологія. Патогенез. Справжня епілепсія та епілептиформний синдром. Форми епілепсії. Великий епілептичний напад, провісники, аура. Судомні фази.
Епілептичний стан, перша допомога. Малий епілептичний напад. Безсудомні форми епілепсії. Еквіваленти судомних нападів. Епілептична зміна особистості. Лікування пацієнтів,
хворих на епілепсію. Прогноз. Експертиза.
Судомні стани в дитячому віці (спазмофілія,
гіпертермія), лікування.
Працевлаштування хворих.
Розумова відсталість. Основні критерії олігофренії.
Причини (ендогенні та екзогенні фактори). Ступені
олігофренії — дебільність, імбецильність, ідіотія. Прогноз.
Соціальна адаптація хворих на олігофренію.
Медсестринський процес при цих станах. Прогноз.
Профілактика
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ
ВИКЛАДАЧА
Демонстрація хворих з різними стадіями церебрального атеросклерозу, гіпертонічною хворобою
(післяінсультні стани). Медсестринський процес при цих станах.
Демонстрація хворих з пресенільною депресією і
параноїдом. Ознайомлення з особливостями догляду за хворими з депресією і маячною ідеєю переслідування.
Ознайомлення з деменцією пресенільного і сенільного віку.
Диференціально-діагностичні критерії. Особливості
догляду та нагляду за пацієнтами.
З’ясування проблеми пацієнта та планування дій медичної сестри щодо реалізації цього плану (опікунство,
соціальна захищеність, експертиза).
Критерії хворобливих станів (розлади свідомості,
напади, зміни особистості). Демонстрація пацієнтів, що хворіють на епілепсію, на початкових етапах хвороби, з вираженими змінами особистості та еквівалентами судомних нападів (в анамнезі). Тактика молодшого медичного персоналу і особливості догляду за хворими під час епілептичного нападу, епілептичного статусу та після них
(при розладах свідомості, амбулаторних автоматизмах,
дисфоріях). Впровадження медсестринського процесу за цих станів.
Демонстрація хворих з розумовою відсталістю.
Особливості спілкування з родичами та близькими. Роль медичної сестри у проведенні заходів соціальної адаптації
хворих на олігофренію, проведенні експертизи.
Практичні навички:
18


спілкування з пацієнтами на основі принципів етики та деонтології;

оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу. Виявлення проблем пацієнта;

складання плану догляду та допомоги пацієнтам з психічними порушеннями на фоні судинної патології
мозку, сенільної та пресенільної патології психіки;

відпрацювання методики співбесіди з родичами пацієнтів та допомога у здійсненні заходів соціального захисту;

складання плану догляду та допомоги пацієнтам при епілепсії та розумовій відсталості;

надання невідкладної допомоги під час епілептичного нападу, епілептичного статусу та після них;

особливості введення медикаментів при епілептичному статусі;

методика введення хлоралгідрату в пряму кишку;

нагляд, спостереження за поведінкою і
висловлюваннями пацієнтів, записування їх у журналі;

техніка зняття психомоторного збудження;

годування хворих у разі відмови від їжі та підготовка харчової суміші;

нагляд і спостереження за пацієнтами. Ведення журналу нагляду;

уміння доброзичливо, турботливо, тепло ставитися до пацієнтів;

виконання призначень лікаря.
Тема 7. Психогенні хвороби. Невротичні розлади.
Неврози. Неврастенії. Істерії. Психопатії. Основні
питання дитячої психіатрії. Розлади особистості і
поведінки. Акцентуації
ЛЕКЦІЯ
Загальне поняття про психогенні чинники. Поняття про емоційний стрес.
Неврози. Визначення. Неврастенії, нав’язливі стани
(обсесії). Істеричний невроз, депресивні неврози, системні
неврози. Особливості вегетативно-соматичних розладів при неврозах. Характеристика симптомів кожного з видів неврозів. Розлади поведінки у хворих із тривожно-фобічними розладами.
Роль психотерапії в комплексному лікуванні пацієнтів з неврозами. Неврози в дітей. Клінічні особливості. Догляд.
Профілактика і лікування.
Реактивні психози. Реактивна депресія, реактивний параноїд, реактивно-істеричні психози (пуерилізм,
псевдодеменція). Основні симптоми. Диференціальна діагностика реактивних депресій і параноїду зі схожими
19
ендогенними хворобами. Догляд і спостереження. Лікування.
Критерії психопатій. Ядерні і крайові психопатії.
Характерологічні
і
патохарактерологічні
реакції.
Систематика психопатій: збудливі, гальмівні і змішані.
Клінічні особливості. Патологія потягів.
Суїцид. Суїцидальні висловлювання та наміри.
Суїцидальна спроба. Фактори ризику суїциду.
Поведінка молодшого медичного персоналу з хворими на психопатії. Лікування хворих на психопатії:
медикаментозне, психо-, трудотерапія. Прогноз. Експертиза.
Психопатоподібні розлади в дітей і підлітків. Реакції
протесту, імітації, дромоманії. Заходи медико-психологічного
і педагогічного характеру. Особливості догляду за дітьми та медсестринський процес при цих розладах.
Розлади особистості (дисоціальні, шизоїдні, емоційно- нестійкі) та поведінки. Типи поведінки і стану. Обсесивно- компульсивні, тривожні розлади. Акцентуації.
Особливості ставлення медичного персоналу до пацієнтів. Соціальна спрямованість роботи медичної сестри при розладах поведінки та особистості.
Значення психотерапії в лікуванні психогенних хвороб.
Прогноз. Сестринські діагнози та втручання.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ
ВИКЛАДАЧА
Демонстрація пацієнтів із різними невротичними розладами. Оцінювання загального стану, визначення потреб і проблем пацієнта. Побудова взаємовідносин медичної сестри і хворих з тривожнофобічними розладами.
Аналіз карток стаціонарних хворих. Основні принципи та особливості догляду і лікування. Дотримання медичним персоналом правил медичної етики і деонтології.
Розв’язування ситуаційних задач.
Демонстрація психотерапевтичних методів. Основи сестринської психотерапії: зовнішній впевнений вигляд,
спокійний і тактовний тип поведінки, грамотне мовлення,
лагідне ставлення до пацієнтів, високий професіоналізм у темпі і якості виконання роботи, забезпечення охоронного режиму, підтримка віри в одужання або поліпшення стану,
проведення раціональних психотерапевтичних бесід тощо.
Демонстрація хворих з розладами поведінки та особистості, психопатіями. Оцінювання загального стану,
визначення потреб і проблем пацієнтів.
Особливості поведінки та спілкування медичної сестри з хворими на психопатію, розладами особистості та їх родичами для вирішення соціальних проблем пацієнта.
Аналіз карток стаціонарних хворих. Агресія та насильство у хворих на психопатію. Фактори ризику.
Значення психотерапевтичного середовища. Запобігання проявам насильства. Основні принципи й особливості
догляду і лікування. Дотримання медичним персоналом
20
правил медичної етики і деонтології. Розв’язування ситуаційних задач. Показ психотерапевтичних методів.
Навчитися виявляти ранні ознаки погіршення стану хворих, які перебувають за межами стаціонару. Поширені
медсестринські діагнози та втручання.
Практичні навички:

спілкування з пацієнтами на основі принципів етики та деонтології;

оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу. Виявлення проблеми пацієнта;

складання плану догляду та допомоги пацієнтам при епілепсії та розумовій відсталості;

відпрацювання методики бесіди з пацієнтами: слухати,
заспокоювати, впливати тощо;

проведення самостійної медичної практики щодо догляду та здійснення протирецидивної терапії;

навчитися виявляти ранні ознаки погіршення стану пацієнтів з психічною патологією, а в разі їх виявлення негайно повідомляти лікаря-психіатра;

оволодіння основами сестринської психотерапії;

виконання призначень лікаря;

роль медичної сестри в проведенні трудотерапії.
Розділ 3. Загальні аспекти наркології
Тема 8. Наркологія та основні етапи її розвитку.
Медичні та соціальні аспекти наркологічних
захворювань. Організація наркологічної служби.
Лікувально-профілактична робота
ЛЕКЦІЯ
Наркологія — наука про сон. Медичні та соціальні
аспекти наркологічних захворювань. Алкоголізм і
металкогольні психози як соціальна проблема.
Виникнення, поширення та епідеміологія алкоголізму і
алкогольних психозів.
Організація психіатричної та наркологічної служби:

амбулаторна медична психіатрична допомога;

стаціонарна медична психіатрична допомога;

соціально-реадаптаційна медична психіатрична допомога.
Етіологія та патогенез алкоголізму. Значення трьох основних груп факторів в етіології алкоголізму — соціальних,
психологічних, індивідуальних біологічних (фізіологічних,
біохімічних). Алкоголізм та його відмінність від побутового
21
пияцтва.
Фармакологічна дія алкоголю.
Патогенетична основа алкоголізму. Роль нейрохімічних порушень функцій ЦНС у механізмах формування основних симптомів алкоголізму (патологічного потягу до алкоголю,
алкогольного абстинентного синдрому, зміни толерантності
до алкоголю).
Картина простого алкогольного сп’яніння. Методи об’єктивного визначення стадії сп’яніння. Патологічне сп’яніння. Експертиза алкогольного сп’яніння, методи. Роль молодшого медичного персоналу в проведенні експертизи.
Гостре отруєння алкоголем.
Лікувально-профілактична робота в наркології. Роль медичної сестри в проведенні профілактики наркологічних захворювань. Принципи проведення антиалкогольної
боротьби.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ
ВИКЛАДАЧА
Ознайомлення з
лікувально-профілактичними закладами наркологічного профілю (наркологічні відділення психіатричних лікарень, наркологічні диспансери, ЛТП).
Особливості
амбулаторної
та стаціонарної
наркологічної служби. Диспансерне спостереження та взяття на облік хворих наркологічного профілю. Особливості
роботи медичної сестри в амбулаторній наркологічній службі. Роль медичної сестри в профілактиці алкогольних і
наркотичних зривів. Адміністративний, законодавчий і
медико-соціальний аспекти в системі загальнодержавних заходів профілактики пияцтва та алкоголізму, наркоманій і
токсикоманій, тютюнокуріння.
Робота фельдшера-нарколога з педагогічними колективами шкіл, середніх і вищих навчальних закладів з питань профілактики алкоголізації населення, виявлення осіб, що мають схильність до зловживання алкоголем,
наркотичними та токсичними речовинами.
Патронажна робота медичної сестри.
Особливості поведінки медичного персоналу під час роботи з хворими наркологічного профілю.
Роль медичної сестри в проведенні експертизи алкогольного сп’яніння та показання до її проведення.
Алкогольне отруєння. Медсестринська допомога в разі
гострого отруєння алкоголем.
Практичні навички:

оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу;

виявлення проблеми пацієнта;
22


особливості роботи молодшого медичного персоналу в наркологічному диспансері та медсестринський процес;

документація в медсестринській роботі;

планування медсестринських втручань та їхня реалізація;

взаємовідносини поміж медичною сестрою та пацієнтом;

проведення дезінтоксикаційних заходів;

приведення до тверезості при простому алкогольному сп’янінні;

психотерапевтична робота медичної сестри;

санітарно-освітня робота.
Тема 9. Проблеми пацієнтів з алкоголізмом.
Клінічні прояви та лікувальні аспекти хронічного
алкоголізму. Роль середнього медичного персоналу в
спостереженні за пацієнтами та профілактиці
алкоголізму. Прогноз. Експертиза
ЛЕКЦІЯ
Клінічна картина алкоголізму. Основні симптоми:
патологічний потяг до алкоголю, його клінічні варіанти.
Фактори, що сприяють актуалізації потягу до алкоголю.
Симптом втрати кількісного та ситуаційного контролю.
Алкогольний абстинентний синдром, його клінічна картина.
Зміна толерантності; форми сп’яніння; зловживання алкоголем, його клінічна динаміка.
Клінічні прояви алкоголізму: стадії, їх диференційно- діагностичні критерії.
Порушення емоційно-вольової сфери, пам’яті, уваги,
мислення та інтелекту.
Клінічна картина змін особистості при алкоголізмі
(невротизація, психотизація, деградація).
Соматичні та неврологічні зміни при алкоголізмі.
Особливості алкоголізму на фоні інших психічних захворювань (шизофренії, епілепсії, психопатій).
Алкоголізм у жінок, клінічні особливості, прогноз.
Вікові аспекти алкоголізму — алкоголізм у підлітково- юнацькому віці та у людей літнього віку.
Ремісії та рецидиви при алкоголізмі (спонтанні, ранні та пізні рецидиви).
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ
ВИКЛАДАЧА
Демонстрація хворих із різними стадіями алкоголізму.
Встановлення проблем пацієнта. Принципи та методи лікування алкоголізму. Демонстрація абстинентного
23
синдрому. Етапність у лікуванні.
Завдання І етапу — переривання запою, зняття абстинентного синдрому,
дезінтоксикаційна та загальнозміцнювальна терапія.
ІІ етап — антиалкогольне лікування, сенсибілізувальна терапія. Психофармакологічна терапія. Фізіотерапія
(електросон, гідролікування, ЛФК, масаж).
Зняття патологічного потягу до алкоголю.
Психотерапія і деонтологія. Трудотерапія.
Роль фельдшера-нарколога як помічника лікаря- нарколога під час проведення психотерапевтичного процесу.
ІІІ етап — підтримувальна протирецидивна терапія.
Правила поведінки молодших медичних працівників.
Участь у проведенні лікування хворих на алкоголізм.
Планування дій медичної сестри по догляду.
Зняття психомоторного збудження.
Практичні навички:

оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу;

виявлення проблеми пацієнта;

особливості роботи молодшого медичного персоналу в наркологічному диспансері;

документація в сестринській роботі;

планування медсестринської допомоги;

взаємовідносини між медичною сестрою та пацієнтом;

проведення дезінтоксикаційних заходів;

методика приведення до тверезості при простому алкогольному сп’янінні;

психотерапевтична робота медичної сестри;

санітарно-освітня робота.
Тема 10. Проблеми пацієнтів з алкогольними
психозами. Терапія алкогольних психозів. Нагляд за
пацієнтами. Прогноз. Експертиза
ЛЕКЦІЯ
Алкогольні психози. Класифікація. Клінічна картина.
Різновиди алкогольного делірію: класичний, змішаний,
пролонгований, тяжкі форми делірію.
Алкогольні енцефалопатії — гострі та хронічні, клінічна картина, прогноз.
Алкогольні галюцинози: гострі, змішані, хронічні,
апатичні. Клінічна картина, прогноз.
Алкогольні маячні психози. Клінічна картина.
Патогенез алкогольних психозів.
Основні принципи лікування алкоголізму та алкогольних психозів: безперервність і тривалість,
24

індивідуальний підхід залежно від клінічних і
мікросоціальних факторів, комплексне, етапне лікування.
Співвідношення медикаментозного та психотерапевтичного лікування алкоголізму.
Психотерапія і деонтологія. Роль молодшого медичного персоналу як помічника лікаря у проведенні
психотерапевтичного процесу.
Правила поведінки молодшого медичного персоналу в лікувально-профілактичних закладах наркологічного профілю.
Роль молодшого медичного персоналу у виявленні й усуненні патологічного потягу до алкоголю.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ
ВИКЛАДАЧА
Демонстрація хворих із різними видами алкогольних психозів. Встановлення проблем пацієнта. Принципи та методи лікування алкогольних психозів та особливості
утримання і нагляду за пацієнтами.
Демонстрація абстинентного синдрому. Етапність у лікуванні.
Правила поведінки молодших медичних працівників.
Участь у проведенні лікувальних заходів. Планування дій медичної сестри з догляду та нагляду.
Патогенетичне лікування алкогольних психозів.
Зняття психомоторного збудження, синдромів розладів свідомості.
Практичні навички:

оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу;

виявлення проблеми пацієнта;

особливості роботи молодшого медичного персоналу у відділенні інтенсивної терапії наркологічного диспансеру;

документація в сестринській роботі;

планування медсестринської допомоги;

взаємовідносини між медичною сестрою та пацієнтом;

проведення дезінтоксикаційних заходів;

методика зняття психомоторного збудження;

санітарно-освітня робота.
Розділ 4. Здійснення медсестринського
процесу в наркології
Тема 11. Проблеми пацієнтів з наркоманіями.
Особливості утримання та лікування. Прогноз.
Експертиза. Диспансерний облік
25

ЛЕКЦІЯ
Визначення понять “наркоманія”, “токсикоманія”,
“полінаркоманія”, “ускладнена наркоманія”. Сучасна класифікація наркотичних речовин, які зумовлюють пристрасть. Поняття про наркологічні речовини, наркологічні
лікувальні засоби з медико-соціальних і медико-юридичних позицій.
Причини розвитку наркоманій.
Епідеміологія наркоманій.
Форми наркоманій.
Опійні наркоманії. Клінічна картина. Ознаки наркотичного сп’яніння, абстинентного синдрому.
Клінічна картина барбітуроманії.
Ознаки барбітуратового сп’яніння, абстинентного синдрому.
Клінічна картина гашишизму. Ознаки гашишного сп’яніння, абстинентного синдрому.
Ефедронова (та інші стимулятори) наркоманія. Клінічна картина, ознаки наркотичного сп’яніння, абстинентного синдрому. Інші наркоманії.
Полінаркоманії: поєднання хронічного алкоголізму з морфінізмом, барбітуроманією та ін.
Роль медичної сестри в проведенні експертизи наркотичного сп’яніння.
Методи віднімання наркотичних речовин.
Невідкладна допомога при наркотичному отруєнні.
Етапність лікування хворих на наркоманії. Піротерапія.
Психофармакотерапія.
Атропін-коматозна терапія.
Інсулінотерапія,
загальнозміцнювальне лікування,
фізіотерапія. Основні принципи замісної терапії.
Підтримувальна протирецидивна терапія.
Допомога медичної сестри під час проведення різних видів лікування наркоманій.
Облік, зберігання, використання, знешкодження ампул з-під використаних наркотичних речовин.
Облік використання і списання використаних медичних шприців для ін’єкцій.
Принципи профілактичного спостереження та облік осіб, схильних до немедичного вживання наркотичних речовин.
Робота фельдшера-нарколога з педагогічними колективами шкіл вищих і середніх навчальних закладів з метою виявлення осіб, що мають схильність до зловживання наркотичними речовинами.
Профілактична та санітарно-освітня робота.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ
ВИКЛАДАЧА
Клінічна картина морфінізму,
гашишизму.
Демонстрація хворих. Полінаркоманії.
Ознаки гострої інтоксикації морфієм, гашишем; роль
26
медичної сестри в діагностиці цих станів.
Принципи лікування наркоманій. Синдром відміни наркотичних речовин. Методи та засоби, що їх застосовують для зняття абстинентного синдрому. Тактика медичного персоналу щодо хворих на наркоманію, які перебувають в абстинентному стані. Запобігання таємному вживанню наркотиків.
Участь медичної сестри в лікуванні пацієнтів з наркоманічною та токсикоманічною залежностями.
Особливості та види режимів наркологічних стаціонарів.
Прогноз.
Практичні навички:

оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу;

виявлення проблеми пацієнта;

особливості роботи молодшого медичного персоналу в наркологічному диспансері;

документація в сестринській роботі;

медсестринський процес при наркоманіях;

взаємовідносини між медичною сестрою та пацієнтом;

проведення дезінтоксикаційних заходів;

методика приведення до тверезості при простому алкогольному сп’янінні;

психотерапевтична робота медичної сестри;

санітарно-освітня робота.
Тема 12. Токсикоманії та проблеми пацієнтів з
токсикоманіями. Прогноз. Експертиза. Нормативні акти
МОЗ про строки лікування. Прогноз. Експертиза.
Диспансерний облік. Роль медичної сестри в
профілактиці токсикоманій
ЛЕКЦІЯ
Визначення поняття “токсикоманії” та проблеми пацієнтів з токсикоманіями. Поняття про токсичні речовини з медико-соціальних та медико-юридичних позицій.
Причини розвитку токсикоманій. Епідеміологія токсикоманій. Види токсикоманій.
Токсикоманії
снодійними препаратами
і
транквілізаторами. Клінічна картина стану сп’яніння,
абстинентного синдрому, диференційно-діагностичні
критерії. Політоксикоманії.
Роль медичної сестри в проведенні експертизи наркотичного сп’яніння.
Невідкладна допомога при токсичному отруєнні.
Етапність лікування хворих на токсикоманії.
Піротерапія. Психофармакотерапія. Атропін-коматозна терапія. Інсулінотерапія, загальнозміцнювальне лікування,
27
фізіотерапія. Підтримувальна протирецидивна терапія.
Допомога медичної сестри під час проведення різних видів лікування токсикоманій.
Облік, зберігання, використання, знешкодження ампул з-під використаних токсичних речовин.
Облік використання і списання використаних медичних шприців для ін’єкцій.
Принципи профілактичного спостереження та обліку осіб, схильних до немедичного вживання токсичних речовин.
Робота фельдшера-нарколога з педагогічними колективами шкіл, вищих і середніх навчальних закладів з метою виявлення осіб, що мають схильність до зловживання токсичних речовин.
Санітарно-освітня робота.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ
ВИКЛАДАЧА
Клінічна картина барбітуроманії. Демонстрація хворих.
Полінаркоманії.
Ознаки гострої інтоксикації барбітуратами; роль медичної сестри в діагностиці цих станів.
Принципи лікування токсикоманій. Синдром відміни токсичних речовин. Зняття абстинентного синдрому.
Тактика медичного персоналу щодо хворих на токсикоманію та їх близьких. Запобігання таємному вживанню токсичних речовин.
Участь медичної сестри в лікуванні пацієнтів із залежністю від токсичних речовин. Експертиза. Прогноз.
Профілактика токсикоманій.
Практичні навички:

оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу;

виявлення проблеми пацієнта;

особливості роботи молодшого медичного персоналу в наркологічному диспансері;

документація в сестринській роботі;

медсестринський процес при токсикоманіях;

взаємовідносини між медичною сестрою та пацієнтом;

проведення дезінтоксикаційних заходів;

психотерапевтична робота медичної сестри;

санітарно-освітня робота;

особливості спілкування та поради рідним і близьким токсикозалежних пацієнтів.
Тема 13.
Тютюнокуріння. Клінічна картина
абстинентного

синдрому.

Профілактика

та
диспансеризація пацієнтів з токсикоманіями
28

ЛЕКЦІЯ
Тютюнокуріння. Хворобливі розлади, що виникають в організмі під дією нікотину. Вплив нікотину на психіку та внутрішні органи. Характеристика абстинентного нікотиноманічного синдрому.
Роль медичних працівників у боротьбі з тютюнокурінням. Методи доказової медицини, що характеризують залежність від нікотину (підвищений ризик виникнення раку дихальних шляхів, горла, легенів,
гіпертонічної хвороби, облітеруючого ендартеріїту, гангрени кінцівок).
Організація роботи наркологічного кабінету, обов’язки фельдшера кабінету. Групи профілактичного обліку.
Особливості роботи підліткового наркологічного кабінету.
Організація лікувально-профілактичної роботи з різними групами хворих. Роль молодшого медичного персоналу в проведенні лікувально-профілактичних заходів.
Роль молодшого медичного працівника в наркологічних закладах Міністерства внутрішніх справ (ЛТП, лікування у відділеннях закритого типу за рішеннями суду). Законодавчі
акти, спрямовані на боротьбу з наркоманіями.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ
ВИКЛАДАЧА
Роль медичних працівників у боротьбі з тютюнокурінням. Методи доказової медицини, що характеризують залежність від нікотину (підвищений ризик виникнення раку дихальних шляхів, горла, легенів,
гіпертонічної хвороби, облітеруючого ендартеріїту, гангрени кінцівок).
Організація роботи наркологічного кабінету, обов’язки фельдшера кабінету. Групи профілактичного обліку.
Особливості роботи підліткового наркологічного кабінету.
Організація лікувально-профілактичної роботи з різними групами хворих. Роль молодшого медичного персоналу в проведенні лікувально-профілактичних заходів.
Роль молодшого медичного працівника в наркологічних закладах Міністерства внутрішніх справ (ЛТП, лікування у відділеннях закритого типу за рішеннями суду). Законодавчі
акти, спрямовані на боротьбу з наркоманіями.
Практичні навички:

оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу;

виявлення проблеми пацієнта;

особливості роботи молодшого медичного персоналу в наркологічному диспансері;

документація в сестринській роботі;

планування медсестринської допомоги;
29


взаємовідносини між медичною сестрою та пацієнтом;

проведення дезінтоксикаційних заходів;

методика приведення до тверезості при простому алкогольному сп’янінні;

психотерапевтична робота медичної сестри;

санітарно-освітня робота.
Тема 14.
Обов’язки молодшого медичного
персоналу наркологічної служби (стаціонару,
наркологічного

кабінету,

фельдшерського
наркологічного пункту). Безпека життєдіяльності.
Охорона праці в галузі
ЛЕКЦІЯ
Особливості прийому хворих наркологічного профілю на лікування. Оформлення документації. Проведення бесіди молодшими медичними працівниками з пацієнтами: вступна бесіда, бесіда з метою поради, бесіда про погану новину,
освітня бесіда тощо.
Уміння надати інформацію про пацієнта лікареві, іншим спеціалістам, родичам пацієнта. Вимоги щодо таких повідомлень. Догляд: загальний, індивідуальний.
Спостереження, ведення журналу спостереження (мета,
поведінка хворого, виявлення того, що хворий бажає
приховати від медперсоналу, збирання інформації про пацієнта, визначення ситуацій, при якій змінюється поведінка пацієнта).
Участь пацієнта в спілкуванні з іншими людьми: як поводиться пацієнт у групових заходах; чи здатний він обговорювати свої проблеми і почуття; чи може відстоювати свої інтереси; які зміни відбулися в психіці пацієнта відтоді,
як він був госпіталізований.
Організація лікувально-охоронного режиму у відділенні. Профілактика екстремальних і кризових станів.
Дії медичної сестри за цих ситуацій. Охорона праці в галузі.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ
ВИКЛАДАЧА
Види немедикаментозного лікування, що можуть здійснюватися медичними сестрами: психотерапія колективна та індивідуальна; когнітивна терапія; креативна
(відновна) терапія — малювання, ліплення, плетіння,
виготовлення іграшок, макраме, штучні квіти; музична терапія (можливість виразити себе через спів або музику);
соціальна терапія, повернення до соціального середовища,
до нормального життя; поведінкова; психодрама
(розігрування життєвих ситуацій, у які потрапляють
30
пацієнти); психомоторна терапія; ЛФК; трудотерапія.
Організація харчувального процесу. Розклад споживання їжі. Надання допомоги пацієнтові під час споживання їжі.
Супроводження пацієнтів. Нагляд за стаціонарними пацієнтами поза межами стаціонару.
Відвідувачі. Години відвідування хворих і
регламентування візитів. Робота з відвідувачами.
Переведення хворих в інші відділення чи лікарні.
Виписування хворих.
Особисті речі хворого, їх зберігання. Проведення огляду особистих речей хворого та особливості контакту з пацієнтами, які не дають згоди на огляд своїх речей.
Сестринська допомога пацієнтам, які вмирають у лікарні.
Питання соціальної допомоги. Опікунство. Робота з працевлаштування хворих психіатричних закладів. Роль молодшого медичного персоналу в сімейних взаємовідносинах пацієнтів. Сімейне консультування.
Особливості медсестринської допомоги в амбулаторних умовах. Планування, звітність.
Особливості роботи медичного персоналу в психіатричних закладах.
Особливі випадки роботи зі збудженими хворими та такими, що є небезпечними для себе та оточення. Нагляд і
оснащення кабінетів для утримання таких хворих.
Охорона праці в галузі.
Практичні навички:

оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу;

виявлення проблеми пацієнта;

особливості роботи молодшого медичного персоналу в наркологічному диспансері;

охорона праці в наркології;

документація в сестринській роботі;

планування медсестринської допомоги;

взаємовідносини між медичною сестрою та пацієнтом;

проведення дезінтоксикаційних заходів;

методика приведення до тверезості в разі простого алкогольного сп’яніння;

психотерапевтична робота медичної сестри;

санітарно-освітня робота.
31

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
1. Оцінювання загального стану пацієнта.
2. Встановлення проблеми пацієнта.
3. Планування дій медичної сестри по догляду за пацієнтом.
4. Інтелектуальні навички: вміння критично мислити,
вирішувати проблему,
приймати рішення,
найефективніші в тій чи тій ситуації.
5. Міжособистісні навички: слухати, заспокоювати,
спілкуватися, інформувати, впливати, направляти,
повідомляти та ін.
6. Технічні навички: краплинне введення лікарських речовин (підшкірне, внутрішньовенне, через пряму кишку).
7. Уведення хлоралгідрату через пряму кишку.
8. Методи фіксації пацієнта в ліжку у випадку психомоторного збудження.
9. Правила транспортування збуджених хворих.
10. Надання невідкладної допомоги при епілептичному нападі, епілептичному статусі.
11. Особливості годування пацієнтів з порушенням психіки.
12. Підготовка поживних сумішей, катетерів, лійки для штучного годування через зонд.
13. Техніка штучного годування пацієнтів у разі відмови від їжі.
14. Методика лікування інсуліном (під наглядом лікаря).
15. Визначення алкогольного та наркотичного сп’яніння.
16. Оволодіння навичками роботи з приладами для визначення пари спирту у видихуваному повітрі та з хроматографічним аналізатором.
17. Надання долікарської допомоги при гострій алкогольній інтоксикації.
18. Визначення та зняття алкогольного (похмільного)
абстинентного синдрому.
19. Техніка проведення сенсибілізуючої терапії.
20. Надання допомоги при алергійній реакції на сенсибілізатори.
21. Визначення абстинентного синдрому при морфінізмі,
барбітуроманії, гашишизмі.
22. Надання долікарської медичної допомоги при гострих отруєннях наркотиками та іншими токсичними речовинами.
23. Зняття абстинентного синдрому при наркоманіях.
24. Оформлення документації стаціонару, наркологічного кабінету, наркопункту.
25. Організіція та проведення патронажу.
26. Санітарно-освітня робота. Організація та здійснення контактів з медичними та суспільними організаціями.
32

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ ТА
КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО
ЕКЗАМЕНУ
1. Історія розвитку психіатрії як науки. Її роль у системі
охорони здоров’я.
2. Організація психіатричної допомоги в Україні.
3. Науковий внесок вітчизняних фізіологів І.М. Сєченова та І.П. Павлова у вчення про вищу нервову діяльність.
4. Робота молодшого медичного персоналу в психіатричній лікарні та психоневрологічному диспансері. Охорона праці в психіатрії.
5. Принципи догляду, спостереження та лікування психічнохворих.
6. Експертиза в психіатрії, її види.
7. Психотерапія як один з основних методів лікування психічнохворих. Основи медсестринської психотерапії.
8. Розлади свідомості, сприймання, пам’яті, мислення у психічнохворих.
9. Психопатологія емоцій, уваги та рухо-вольової сфери.
10. Поширені медсестринські діагнози.
11. Етико-деонтологічні принципи спілкування з пацієнтами.
12. Психічні розлади при соматичних неінфекційних та
інфекційних хворобах, інтоксикаціях: причини,
симптоми. Порушення психіки при СНІДі,
нейросифілісі.
13. Проблеми пацієнтів, хворих на шизофренію. Етіологія,
патогенез, основні клінічні форми, принципи лікування. Характеристика дефектів особистості.
14. Проблеми пацієнтів з маніакально-депресивним психозом. Етіологія, основні клінічні симптоми маніакальної та депресивної фаз, принципи лікування
і нагляду за хворими.
15. Порушення інтелекту (природжені — олігофренії,
набуті — деменції). Етіологія, види, основні симптоми,
лікування і нагляд за хворими.
16. Роль медичної сестри в проведенні соціальної
адаптації при різних психічних розладах: шизофренії,
МДП, порушеннях інтелекту.
17. Епілепсія. Етіологія, патогенез, основні прояви:
великий судомний напад, безсудомні напади,
дисфорії, потьмарення свідомості. Особливості
нагляду, прогноз.
18. Невідкладна допомога при великому судомному нападі та епілептичному статусі.
19. Розлади психіки на фоні судинної патології головного мозку: атеросклерозу судин головного мозку,
гіпертонічної хвороби, гіпотонічної хвороби.
33

20. Стареча недоумкуватість: етіологія, патогенез,
клінічні прояви. Догляд та нагляд за пацієнтами. Роль медичної сестри в проведенні соціального захисту пацієнтів.
21. Пресенільні деменції (хвороба Піка, Альцгеймера):
етіологія, патогенез, клінічна картина, лікування.
Прогноз.
22. Психічні розлади при черепно-мозковій травмі — ранні
та віддалені. Основні клінічні прояви, принципи лікування, догляду та нагляду за пацієнтами.
23. Екологічна психіатрія. Розлади психіки внаслідок природних катаклізмів, радіації, вібрації і звуку,
несприятливих клімато-метеорологічних умов, змін атмосферного тиску і газового середовища,
екзогенних інтоксикацій.
24. Психічні розлади, пов’язані з наслідками аварії на
ЧАЕС, екологічними катастрофами, терористичними актами.
25. Неврози: патофізіологічні механізми виникнення, їх види, клінічна характеристика. Особливості лікування та нагляду. Диспансеризація.
26. Реактивні психози: механізм виникнення, клінічні
форми. Особливості догляду та нагляду. Експертиза.
Прогноз.
27. Психопатії: основні критерії, роль сімейного виховання у виникненні психопатій. Клінічні типи, особливості
лікування. Профілактика.
28. Розлади особистості та поведінки. Акцентуації
особистості.
29. Наркологія та основні етапи її розвитку. Медичні та соціальні аспекти наркологічних захворювань.
30. Організація наркологічної служби. Лікувально- профілактична робота медичного персоналу. Охорона праці в наркології.
31. Проблеми пацієнтів з алкоголізмом та алкогольними психозами. Їхні види.
32. Терапія алкогольних психозів. Прогноз. Експертиза.
33. Проблеми пацієнтів з наркоманіями та токсикоманіями. Етапи лікування. Прогноз.
Експертиза.
34. Нормативні акти МОЗ про строки лікування хворих наркологічного профілю.
35. Тютюнокуріння. Клінічна картина абстинентного синдрому. Профілактика та диспансеризація пацієнтів з токсикоманіями.
36. Обов’язки молодшого медичного персоналу наркологічної служби: наркологічного кабінету,
стаціонару, фельдшерського наркологічного пункту.
Безпека життєдіяльності.
37. Сучасна концепція медсестринського діагнозу.
Найпоширеніші медсестринські діагнози.
38. Невідкладні стани в психіатрії та наркології. Основні
34
принципи й алгоритми медсестринської допомоги.
39. Поняття про госпіталізм. Роль медичної сестри в запобіганні й подоланні його серед психічнохворих.
40. Роль медичної сестри у виявленні агравації, симуляції
та дисимуляції.
41. Основи психогігієни та психопрофілактики.
Профілактика психічних захворювань.
42. Охорона праці в наркології.
35

ЛІТЕРАТУРА
Основна
Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г.
Медсестринський процес. — К.: Здоров’я, 2001.
Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г.
Медсестринський догляд за пацієнтом. — К.: Здоров’я, 2000.
Медсестринство в психіатрії / За ред. О.С. Чабана. —
Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.
Минко А.И., Линский И.В. Наркология. — М.: Эксмо,
2004.
Психіатрія / За ред. О.К. Напрєєнка. — К.: Здоров’я,
2001.
Додаткова
Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачеріков М.Є.
Психіатрія і наркологія. — К.: Здоров’я, 1993.
Драчова З.Н., Блейхер В.М., Крук І.В. Нервові та психічні
хвороби. — К.: Вища шк., 1993.
Дупленко П.Ю. Молодіжна наркоманія в Україні: стан,
проблеми вивчення та профілактика. — К.: Б. в., 1966.
Руководство по психиатрии / Под ред.
А.В. Снежневского. — М.: Медицина, 1983.
Фрумкин Я.П., Воронков Г.Л., Шевчук И.Д. Психиатрия.
Таблицы и схемы. — К.: Вища шк., 1977.
Ясперс К. Общая психопатология. — М.: Практика,
1997.
36

Document Outline

 • Лекція
 • Лекція
 • Лекція
  • Лекція
 • Практичні навички:
 • Лекція
 • Лекція
 • Лекція
 • Лекція
 • Лекція
 • Лекція
 • Лекція
  • Основна
  • Додаткова


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал