Програма для поглибленого вивчення (105 годин ) к-ть годин Зміст навчального матеріалуСкачати 156.29 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір156.29 Kb.
ТипПрограма
Проект

Історія України

9 клас

навчальна програма для поглибленого вивчення (105 годин )К-ть

годин


Зміст навчального

матеріалу


Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів


2

Повторення: Ранній Новий час в історії України.

Вступ: ХІХ ст.: доба модернізації та національного відродження в Європі.

Українські землі під владою двох імперій. Адміністративно-територіальний устрій. Регіони.

Населення: соціальний, національний склад. Село. Міста і містечка. «Межа осілості» єврейського народу. Ментальність українського народу.


Учень/учениця:

- показує на карті адміністративно-територіальні зміни, що відбулися в Україні наприкінці ХVІІІ - на початку ХХ ст;

- характеризує розвиток українських земель наприкінці ХVІІІ - на початку ХХ ст.;

- визначає особливості розвитку українських земель наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.; спільні й відмінні риси українського і загальноєвропейського

історичного розвитку;- тлумачить поняття: «модернізація», «національне відродження», «межа осілості», «менталітет».

Розділ І. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.

12

Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин. Запорозькі козаки на Кубані. Ліквідація Задунайської Січі.
Соціально-економічний розвиток. Кріпосництво. Воєнні поселення. Чумакування. Початок промислового перевороту. Нова модель соціально-економічного розвитку Півдня України. «Порто Франко» Одеси.
Початок українського національного відродження в Наддніпрянській Україні і на Слобожанщині. Новгород-Сіверський автономістський гурток. Кирило-Мефодіївське братство.
Масонство. Декабристи. Польське повстання 1830-1831 рр. і його наслідки для України. Соціальні протести.

Практичне заняття (тема на вибір): «Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства»

«Т.Шевченко та український національний рух»
Учень/ учениця:

- показує на карті території українських земель кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.; місця діяльності політичних і національно-культурних організацій; території охоплені соціальними протестами;

- характеризує політичний та соціально-економічний стан українських земель; особливості промислового перевороту; діяльність Кирило-Мефодіївського братства; етапи українського національного відродження;

- визначає основні наслідки соціально-економічної політики імперії щодо України; ролі загальноросійських і польських визвольних рухів та їхніх наслідків для України;- пояснює вплив промислового перевороту на соціально-економічний розвиток України; значення діяльності Кирило-Мефодіївського братства для розвитку національного руху;

- висловлює судження щодо діяльності І.Котляревського, Т.Шевченка, М.Гулака, М.Костомарова, П.Куліша, У.Кармалюка;

- називає хронологічні межі входження українських земель до складу імперії, початок промислово перевороту, українського національного відродження;

- тлумачить терміни і поняття: «промисловий переворот», «воєнне поселення», «губернія», «генерал-губернаторство».1

Урок узагальнення і тематичного оцінювання
Розділ ІІ. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

9

Політика Австрійської імперії щодо українських земель. Структура та становище населення. Соціальні протести населення.

Початок українського національного відродження. «Будителі» Закарпаття. Товариство галицьких греко-католицьких священників. «Руська трійця».


Європейська революція 1848-1849 рр. в західноукраїнських землях. Скасування панщини. Головна руська рада та її національна програма. «Зоря Галицька». Перший досвід парламентської діяльності.
Практичне заняття (тема на вибір): Альманах «Русалка Дністровая».

Галицько-руська матиця.Учень/ учениця:

- показує на карті західноукраїнські землі у складі імперії; місця діяльності громадсько-культурних організацій;

- характеризує політичний та соціально-економічний стан західноукраїнських земель; парламентську діяльність;

- пояснює вплив реформ Марії-Терезії і Йосифа ІІ, європейської революції на початок соціально-економічного розвитку українських земель і національний рух в Україні;

- визначає наслідки діяльності «Руської трійці»; революції 1848-1949 рр. для західноукраїнських земель; характер та особливості початку українського національного відродження; роль галицького греко-католицького духівництва в суспільному житті західноукраїнських земель; особливості українського руху в Закарпатті та Буковині;

- називає час входження українських земель до складу імперії; початок промислового перевороту; початок українського національного відродження;

- висловлює судження щодо діяльності М.Шашкевича, Г.Яхимовича, Л.Кобилиці, О.Духновича, А.Добрянського, Ю. Федьковича;

- тлумачить терміни і поняття: «Будителі», «Весна народів», «революція».

1

Урок узагальнення і тематичного оцінювання
Розділ ІІІ. Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.


9

Полікультурний характер українського суспільства. Умови розвитку культури. Освіта. Відкриття університетів у Харкові та Києві. Наука. Видатні вчені. Культурно-освітні товариства.
Розвиток української літератури. «Енеїда» І.Котляревського. Т.Шевченко і його «Кобзар». П.Куліш, М.Гоголь.
Музика, образотворче мистецтво, театр,

архітектура.Практична робота: Повсякденне життя.

Учень/ учениця:

- показує на карті місця діяльності основних освітніх, наукових і культурних організацій; визначних архітектурних споруд;

- характеризує українське суспільство першої половини ХІХ ст., провідні процеси розвитку освіти й культури в Україні;

- визначає особливості розвитку освіти і культури, причини і наслідки культурних зрушень в першій половині ХІХ ст.;

- пояснює полікультурність українського суспільства, суперечливі процеси модернізації розвитку освіти і культури, життя населення;- висловлює судження щодо діяльності В.Каразіна, Г.Квітки-Основ`яненка, П.Гулака–Артемовського, Є.Гребінки, М.Максимовича, М.Остроградського, В.Каразіна;

- називає дати: видання «Енеїди» І. Котляревського, «Русалки Дністрової», «Кобзаря» Т.Шевченка; відкриття університетів;

- тлумачить терміни і поняття: «національна ідея», «романтизм», «класицизм».

1

Наш край в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.
1

Урок узагальнення і тематичного оцінювання
Розділ ІV. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.


15

Українське питання у контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська) війна 1853-1856 рр. на українських землях.
Ліквідація кріпацтва та реформи 1860-х -1870-х років.
Особливості модернізації промисловості і сільського господарства. Урбанізація. Розвиток залізничного транспорту. Зародження кооперативного руху. Міграція українського населення до Сибіру та Далекого Сходу.
Хлопомани. Польське повстання 1863-1864 рр. та його наслідки для України. Громадівський рух 1860-х – 1890-х рр. Київська громада. Південно-Західне відділення російського географічного товариства. Молоді Громади. Валуєвський циркуляр і Емський указ. Братство тарасівців.

Зміни в соціальній структурі суспільства. Становище робітників. Народники. Зародження робітничого і соціал-демократичного рухів.Практична робота: Українські підприємці-благодійники.

Учень/ учениця:

- показує на карті основні події Східної (Кримської) війни на українських землях; адміністративно-територіальний поділ Наддніпрянської України; основні центри діяльності суспільно-політичних організацій;

- характеризує особливості соціально-економічних зрушень в українських землях у пореформений період; погляди і діяльність громадівців 1860-х-1890-х років;

- визначає причини й наслідки аграрної реформи 1861 року в Наддніпрянській Україні;

- пояснює роль і місце українських земель в господарському житті Російської імперії;

- висловлює судження щодо діяльності В.Антоновича, М.Драгоманова, Б.Грінченка, П.Чубинського, О.Кониського;

- називає дати: Кримської війни, ліквідації кріпацтва, створення Київської громади, ухвалення Валуєвського циркуляру та Емського указу, створення перших політичних партій, Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, Братства тарасівців;

- тлумачить поняття і терміни:«реформа», «інтелігенція», «історична пам’ять», «Сірий клин», «Зелений клин», «меценат», «народники», «тероризм», «громадівський рух».

1

Урок узагальнення і тематичного оцінювання
Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.


11

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель. Аграрна реформа в Австрійській імперії (1848). «Рутенська акція». Кооперативний рух. Трудова еміграція.
Формування основних течій українського суспільно-політичного руху: народовці, москвофіли. Культурно-освітнє товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Т.Г.Шевченка.
Народовська політика «нової ери».

Розгортання руху народовців у 1880-х-1890-х роках в Галичині, Закарпатті та Буковині.


Радикальний рух у Галичині. Іван Франко.

Утворення політичних партій. Національно-демократична партія.Українське представництво в Галицькому сеймі та Віденському парламенті.
Практичне заняття: «Польський і єврейський рухи в Галичині»


Учень/учениця:

- показує на карті території західноукраїнських земель, основні місця діяльності науково-культурних і суспільно-політичних осередків регіону;

- характеризує особливості соціально-економічного та культурного розвитку західноукраїнських земель; мету і діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта» і Наукового товариства імені Т.Г.Шевченка;

- пояснює роль і місце українських земель в господарському житті Австро-Угорщини; причини виникнення радикального руху; причини і наслідки трудової еміграції;

- визначає основні напрями діяльності перших політичних партій Галичини; мету і наслідки кооперативного руху;

- висловлює судження щодо діяльності І.Франка, Ю.Бачинського, Ю.Романчука, Олександра і Володимира Барвінських, М.Грушевського, В.Нагірного;

- називає дати: аграрної реформи; виникнення культурно-освітнього товариства «Просвіта»; утворення перших політичних партій;

- тлумачить терміни і поняття: «старорусинство», «народовці», «москвофільство», «радикали», «Просвіта», «нова ера», «Галицький сейм», «Український П’ємонт».

1

Наш край в другій половині ХІХ ст.
1

Урок узагальнення і тематичного оцінювання
Розділ VІ. Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст.


11

Особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянської України. Індустріальна модернізація. Монополізація. Регіональна спеціалізація сільського господарства. Українські промисловці – меценати. Кооперативний рух.
Суспільно-політичне життя. Політизація українського національного руху. Створення політичних партій. Революційна українська партія. Проблеми становлення та консолідації української нації. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.
Події революції 1905–1907 рр. в Україні. Український національно-культурний рух. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Діяльність «Просвіти». «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних Думах. Товариство українських поступовців.
Аграрна реформа П.Столипіна та її вплив на Україну. Посилення національного гніту 1907–1914 рр. «Справа Бейліса». Український політичний та національно-культурний рух в 1907–1914 рр.

Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини.Учень/учениця:

- показує на карті території українських земель початку ХХ ст.; основні революційні події 1905-1907 рр. в Україні; місця діяльності суспільно-політичних, національно-культурних організацій;

- характеризує особливості соціально-економічного розвитку українських земель; процес утворення українських політичних партій; національно-визвольний рух України в роки російської революції 1905–1907 рр.; становлення та консолідації української нації; вплив революції 1905-1907 рр. на активізацію українського руху в Російській імперії;

- визначає основні тенденції та протиріччя процесу соціально-економічного розвитку українських земель початку ХХ ст.; індустріальної модернізації в українських землях; аграрної реформи Столипіна в Україні; модернізації суспільно-політичного життя у Наддніпрянській Україні;- пояснює причини та наслідки посилення національного гніту в 1907–1914 рр., наслідки діяльності українських парламентських громад в І-ІІ Державних Думах;

- висловлює судження щодо діяльності Є. Чикаленка, М. Міхновського, С. Петлюри, Д. Донцова, М.Грушевського;

- називає дати створення основних політичних партій, основних подій революції 1905-1907 рр., період проведення Столипінської аграрної реформи;

- тлумачить терміни і поняття: «відруб», «страйк», «монополізація економіки», «політизація українського національного руху», «консолідація нації», «діаспора», «столипінська аграрна реформа», «автономізм».

1

Урок узагальнення і тематичного оцінювання
Розділ VІІ. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини на початку ХХ ст.


9

Українські землі у складі Австро-Угорщини. Становище промисловості та сільського господарства.
Діяльність політичних, національно-культурних і військово-спортивних організацій. Реформа виборчої системи. Боротьба за створення українського університету. Особливості українського руху в Буковині і Закарпатті.
Радикалізація українського політичного руху. Народні віча. Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель. А.Шептицький

Практична робота: Молодіжні організації.

І.Боберський, К.Трильовський
Учень/ учениця:

- розпізнає на карті території західноукраїнських земель початку ХХ ст.;

- характеризує та аналізує особливості економічного розвитку західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини; діяльність політичних партій, національних і спортивно-фізкультурних організацій;

- робить аргументовані висновки щодо розвитку кооперативного руху на західноукраїнських землях та в Наддніпрянщині; трудової міграції українського селянства;

- формулює власні судження щодо ролі і місця українських земель в господарському житті Австро-Угорщини;

- визначає причини активізації політичного руху та його результати; місце греко-католицької церкви в суспільному житті західноукраїнських земель; особливості українського руху в Буковині і на Закарпатті;

- називає дати обрання А.Шептицького митрополитом УГКЦ; впровадження загального виборчого права; створення національно-культурних і військово-спортивних організацій;

- висловлює судження щодо діяльності А.Шептицького, К. Левицького, І. Боберського, К. Трильовського, Є. Петрушевича, А. Волошина;

- тлумачить терміни і поняття: «селянський страйк», «народні віча».


1

Урок узагальнення і тематичного оцінювання
Розділ VІІІ. Культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

9

Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців. Потреба українізації системи освіти. С. Русова, Х. Альчевська. Емансипація жінки.

Видатні вчені.


Особливості розвитку культурного життя. Література. Українська преса та видавництва. Український професійний театр. Родина Тобілевичів. Музика.
Українська романтична і реалістична школа живопису. Модерн у малярстві. Стилізація та модерн в архітектурі. Зміни в міській та сільській забудові. Масова забудова міст. Релігійне життя.
Практичне заняття:

Традиції та побут української сім’ї.

Учень/учениця:

- показує на карті центри університетської освіти; основні культурно-освітні заклади; визначні пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва;

- характеризує вплив процесів модернізації на суспільно-культурне життя українців; діяльність університетів як основних центрів розвитку науки; український професійний театр та його діячів;

- визначає особливості розвитку культурного життя; причини і наслідки змін, що відбулися у сфері освіти, науки і культури на початку ХХ ст.;

- пояснює вплив модернізаційних процесів на формування світогляду українського населення; суперечність процесів модернізації розвитку і культури; життя населення;

- висловлює судження щодо діяльності І.Пулюя, І.Мечникова, М.Лисенка, Ф.Вовка, О.Потебні, М.Садовського, М.Пимоненка, С.Васильківського, В.Городецького, В.Кричевського;

- називає дати: створення університетів, утворення Наукового товариства імені Т.Г.Шевченка, перших політичних партій;

- тлумачить терміни і поняття: «емансипація», «реалізм», «український модерн».

2

Наш край на початку ХХ століття.
1

Урок узагальнення і тематичного оцінювання
1

Підсумковий урокРезерв

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал