Програма для підготовки студентів за спеціальністю 060101 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст права»Сторінка8/8
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.5 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

 • Постанова Верховної Ради України “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР” від 12 вересня 1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- № 46. - Ст.621.

 • Постанова Верховної Ради України “Про право власності на окремі види майна” від 17 червня 1992р // Урядовий кур`єр.- 1992.- №29.

 • Постанова Верховної Ради України “Про ратифікацію Конвенції про позовну давність у міжнародній купівлі– продажу товарів 1974 року” від 14 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. – №36. – Ст.368.

 • Постанова Верховної Ради України «Про тимчасове положення про Фонд державного майна України» від 7 липня 1992р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- №39.

 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву” від 8 жовтня 1997 р. N 1129 // Офіційний вісник України, 1997, число 41 (24.10.97), с. 60.

 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок сплати і розмір неустойки за повну або часткову несплату покупцями коштів за об'єкти приватизації" від 21 серпня 1997 р. N 910.

 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням” від 29 лютого 1996 р. N 266 // Зібрання постанов Уряду України, 1996, N 8, ст. 239.

 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів” від 9 листопада 1996 року // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -1996. - №5. -с.297 - 298.

 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” від 27 грудня 2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 52. — Ст. 2369.

 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав” 18 січня 2003 p., № 72 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 4. - Ст. 129.

 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів” від 19 квітня 1999 р. N 632 // Урядовий кур'єр, 1999, 04, 29.04.99 N 79-80.

 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав-учасниць СНД” від 18 травня 1994 р. N 323 // Урядовий кур'єр, 1994, 05, 26.05.94 N 80 – 81.

 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності” від 20 червня 2000 р. № 997 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 25. - Ст. 1060.

 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади” від 28 грудня 1992 р.

 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним”. від 25 серпня 1998 р. №1340 // Збірник урядових нормативних актів України. – 1999. – № 6. – Ст. 113.

 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення” від 15 червня 2006 р. N 833 // Офіційний вісник України, 2006, N 25 (05.07.2006), ст. 1818.

 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороню прав на об'єкти інтелектуальної власності” від 23 грудня 2004 р. N 1716. // Офіційний вісник України, 2004, N 51 (06.01.2005), ст. 3354.

 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення” від 26 липня 1999 р. N 1357 // Урядовий кур'єр, 1999, 08, 26.08.99 N 158-159.

 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння” від 25 березня 1999 р. N 460 // Урядовий кур'єр, 1999, 04, 15.04.99 N 69-70.

 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів” від 20 листопада 2003 р. N 1790 // Офіційний вісник України, 2003, N 47 (05.12.2003), ст. 2434.

 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних” від 4 листопада 1997 р. N 1209 // Офіційний вісник України, 1997, число 45, с. 55.

 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями” від 30 липня 1996 р. N 854 // Зібрання постанов Уряду України, 1996, N 15, ст. 418.

 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами” від 20 грудня 1997 р. N 1442 // Офіційний вісник України, 1998, N 2 (29.01.98), ст. 51.

 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах” від 17 листопада 2004 р. N 1570 // Урядовий кур'єр, 2004, 12, 01.12.2004 N 229.

 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядок їх виплати” від 18 січня 2003 p., № 71 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 4. - Ст. 129.

 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівняних до нотаріально посвідчених” від 15 червня 1994 р. №419 // Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів. – К., 1999.

 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" від 19 березня 1994 р. N 172 // Зібрання постанов Уряду України, 1994, N 7, ст. 173.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. N 791 „Про управління корпоративними правами держави” // Офіційний вісник України, 2000, N 20 (02.06.2000), ст. 827.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. №914 “Про типовий статут казенного підприємства”// Офіційний вісник України.- 1998.- №4.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1280 “Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків” / Офіційний вісник України, 1998, №33 (03.09.98), ст. 1228.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 року №112 „Про затвердження положення про порядок держаної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземних інвесторів”.

 • Правила реєстрації актів громадянського стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 42. – Ст. 1803.

 • Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10 червня 1997 р. // Офіційний вісник України.- 1997. - № 24. – Ст. 11.

 • Указ Президента України “Про затвердження Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні” від 18 вересня 1992р. С. 212-215 // Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д.Святоцького. – Т.3: Промислова власність. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999.

 • Указ Президента України “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” від 27 квітня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 5 травня 2001. – №79.

 • Указ Президента України від 15 червня 1994 року №306/94 „Про першочергові заходи по компенсації громадянам України втрат від знецінення цінних паперів і грошових заощаджень”. / Урядовий кур’єр, 1994, (18.06.94), №94.

 • Державний комітет з будівництва та архітектури. Лист, від 01.10.2001 року №8/8-771 „ Щодо проведення взаєморозрахунків за виконані підрядні роботи за договором про спільну діяльність”.

 • ИНКОТЕРМС 2000 Международные правила толкования торговых терминов // Урядовий кур'єр, 2002, 04, 03.04.2002 N 63.

 • Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” від 21 січня 2004 року N 22 / Офіційний вісник України, 2004, №13 (16.04.2004), ст. 908.

 • Інструкція про вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 року № 20/5 (з наступними змінами) // Офіційний вісник України.- 2004. - № 10. - С. 315.

 • Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” від 12 листопада 2003 р. № 492 / Офіційний вісник України, 2003, №51 (02.01.2004), ст. 2707.

 • Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 8 липня 1997 р. № 343 „Про затвердження Інструкції про порядок оформлення суб’єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами” // Закон і бізнес. – 1997. - № 46.

 • Інструкція про порядок прийняття продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю, затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 р. №11-6 // "Бізнес" №29, 21.07.97.

 • Методичні рекомендації по наданню комерційними банками факторингових послуг підприємствам та організаціям у відповідності до рішення Правління Національного банку від 22.04.92р. N2 / Українська інвестиційна газета, 2006, 10, №40.

 • Наказ Державного комітету зв'язку України, Міністерства інформації України, Міністерства транспорту України “Про затвердження Правил розповсюдження періодичних друкованих видань” від 10 грудня 1998 року N 169/81/492 // Офіційний вісник України, 1998, N 52 (14.01.99), ст. 1964.

 • Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами “ від 24 липня 2002 року N 218 // Офіційний вісник України, 2002, N 34, ст. 1632.

 • Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами” від 11 липня 2003 року N 185 // Офіційний вісник України, 2003, N 30, ст. 1581.

 • Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства культури і мистецтв України “Про затвердження Правил торгівлі антикварними речами “ від 29 грудня 2001 року N 322/795 // Офіційний вісник України, 2002, N 5 (15.02.2002), ст. 204.

 • Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України “Про затвердження Правил торгівлі на ринках” від 26 лютого 2002 року N 57/188/84/105 // Офіційний вісник України, 2002, N 13 (12.04.2002), ст. 681.

 • Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами” від 31 липня 2002 року N 228 // Офіційний вісник України, 2002, N 34 (06.09.2002), ст. 1634.

 • Наказ Міністерства економіки України “Про затвердження Рекомендацій щодо організації продажу товарів за зразками” від 20 липня 2000 року N 152 // Галицькі контракти - Документи для роботи, 2000, 08, № 35.

 • Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України “Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та вдома у покупців” від 29 березня 1999 року N 199 // Офіційний вісник України, 1999, N 16, ст. 682.

 • Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією” від 8 липня 1997 року N 344 // Офіційний вісник України, 1997, число 35 (12.09.97), с. 146.

 • Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України “Про затвердження Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування” від 4 січня 1997 року N 2 // Офіційний вісник України, 1997, числа 1 2 3, с. 118.

 • Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Державного комітету зв'язку України “Про затвердження Правил продажу товарів поштою” від 17 березня 1999 року N 153/48 // Офіційний вісник України, 1999, N 13 (16.04.99), ст. 540.

 • Наказ Міністерства юстиції України № 6/5 від 28.01.2003 р. “Про внесення змін та доповнень до Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно”.

 • Наказ Фонду державного майна України від 1 березня 2004 року N 383 „Про затвердження Типової форми договору доручення на виконання функцій з управління пакетом акцій, що належить державі” // Офіційний вісник України, 2004, N 13 (16.04.2004), ст. 926.

 • Положение об организации строительства объектов „под ключ”, Утв. Постановлением Госстроя СССР 10.11.1989г. №147 // БНА СССР. – 1990. - №8. – С.11.

 • Положення про взаємовідносини організацій – генеральних підрядників з субпідрядними організаціями. Затв. Науково-технічною радою Державного комітету України у справах містобудування і архітектури. Протокол від 14 грудня 1994р. №4. // Збірник нормативних та методичних документів з питань ціноутворювання та організації будівництва. Видання офіційне. – К.: НВФ “Інпроект”.

 • Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України” від 16 грудня 2002 року N 508 // Офіційний вісник України, 2003, N 10 (21.03.2003), ст. 444.

 • Положення про підрядні контракти у будівництві України. Затв. Науково-технічною радою Міністерства України у справах будівництва і архітектури: Протокол від 15 грудня 1993р. №9. // Все про бугалтерський облік. – 10 травня 1999р. - №43.

 • Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Порядку видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій” від 17 липня 2001 р. № 275 / Офіційний вісник України, 2001, №34 (07.09.2001), ст. 1601.

 • Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами” від 03.12.2003р. № 516 / Офіційний вісник України, 2004, №1 (23.01.2004), ст. 8.

 • Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива. В редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997р. № 1050. // Урядовий кур'єр, 1997, 09, 25.09.97 N 177-178.

 • Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення, затверджене постановою Ради Міністрів СРСР від 25.07.1988 р. №888.

 • Положення про поставки товарів народного споживання, затверджене постановою Ради Міністрів СРСР від 25.07.1988р. №888.

 • Порядок реалізації арештованого майна, затверджений наказом Міністерства юстиції України № 42/5 від 15.07.1999 р.

 • Постанова Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України “Про затвердження Правил користування електричною енергією” від 31 липня 1996 року N 28 // www.rada.gov.ua.

 • Примірний перелік робіт з капітального ремонту будівель і споруд // Офіційний вісник України. – 1998. - №25. – Ст.1064.

 • Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці “Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.1997. №409 “Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж”: від 27.11.1997. №32/288 // Офіційний вісник України. – 1998. - №28. – Ст.1069.

 • Наказ Міністерства юстиції України “Про Спадковий реєстр” від 17 жовтня 2000 р.

 • Статут автомобільного транспорту Української РСР, затверджений постановою Ради Міністрів Української РСР від 27 червня 1969 року № 401 (п.п. 23, 24, 71, 72, 81, 90).

 • Статут внутрішнього водного транспорту Союзу РСР, затверджений постановою РМ СРСР від 15.10.1955 р. № 1801.

 • Статут залізниць України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998р.

 • Типовий договір довірчого товариства з довірителем майна, затверджений наказом Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України, Антимонопольного комітету України від 30 серпня 1995 р. N 1116/143/7/Н.

 • Типовий договір доручення на здійснення уповноваженою особою функцій управління державними корпоративними правами, затверджений Наказом Фонду державного майна України № 1647 від 07.08.2000 р.

 • Типовий договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. N 560  // Офіційний вісник України, 2005, N 28 (29.07.2005), ст. 1634.

 • Постанова Пленуму Верховного Суду «Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі і гідності громадян та організацій» від 28 вересня 1990 р. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1993.- № 3.- С.9-15.

 • Постанова Пленуму Верховного Суду «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової шкоди) від 31 березня 1995 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963-1995). – К., 1996.

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок» від 4 жовтня 1991р. №7 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.- 1993.- №2.- Ст. 25-32.

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування законодавства про житлово-будівельні кооперативи» від 18 вересня 1987 р. // Бюлетень законодавства та юридичної практики України. – 1993. - №2.

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ, пов’язаних з діяльністю гаражно-будівельних кооперативів» від 28 липня 1991 р. // Бюлетень законодавства та юридичної практики України. - 1993. - №2.

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в спорах про встановлення фактів, що мають юридичне значення” від 31.03.1995р. №5 // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України. – Сімферополь, 1998. - Ст. 646-657.

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в спорах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним» від 28.03.1972р. №3 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1993. - № 2. – Ст. 16-19.

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у спрах за позовами про захист права приватної власності» від 22 грудня 1995 р. № 20 // Закон і Бізнес. – 1996. - № 84. – 24 лютого.

 • Постанова Пленуму Верховного суду України № 3 від 28.04.78 “Про судову практику в справах про визнання угод недійсними” (із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України № 13 від 25.12.92р.та № 15 від 25.05.98р.) // Постанови Пленуму Верховного суду України в цивільних справах. Бюлетень законодавства і юридичної практикм України, № 5, 1999.

 • Постанова пленуму Верховного суду України від 12 квітня 1985р.№2 “Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами житлового кодексу України” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України – Юрінком .- 1995 - №1.

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 року N 5 “Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України, 2004 № 11.

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 квітня 1997 р. №5 “Про практику застосування судами законодавства щодо порушення правил про валютні операції” / Вісник Верховного суду України, 1997, №2.

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 червня 1983 р. № 4 “Про практику розгляду судами України справ про спадкування” // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000): Офіц. вид.: У 2 т. / За заг. ред. В. Ф. Бойка. – К.: А. С. К., 2000. – Т. 1. – С. 148-153.

 • Постанова Пленуму Верховного суду України від 27 березня 1992 р. № 6 "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди" // Вісник Верховного Суду України, 2004, 00, № 1.

 • Постанова Пленуму Верховного суду України від 31.03.1989 р. "Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна". // Бюлетень Міністерства юстиції України, 2001, № 2.

 • Постанова Вищого арбітражного суду України від 15.10.1992 р. "Про вирішення спорів, пов'язаних з пошкодженням і знищенням продукції і товарів в результаті їх бою або пошкодження тари" // Збірник рішень та арбітражної практики ВАСУ - 1994 р. №1 с.9б.

 • Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 13.02.2002 року № 01-8/153 “Про деякі питання практики вирішення спорів за участю підприємств, установ та організацій, що входять до системи державного резерву”.

 • Роз`яснення Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних з визнанням угод недійсними» від 12.03.1999 р. №02-5/111. // Юридичний вісник України, 2002, 06, № 26.

 • Роз`яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 29 квітня 1994 р. № 02-5/293 “Про деякі питання практики застосування майнової відповідальності за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов`язань” // Юридичний вісник України, 2002, 06, №26.

 • Роз’яснення Вищого арбітражного суду України „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з укладенням та виконанням договорів про спільну діяльність” від 28.04.1995 року. №02-5/302.

 • Роз’яснення Вищого арбітражного суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезення вантажів залізницею” від 29.05.2002 р. N 04-5/601. // Юридичний вісник України, 2002, 08, № 31.

 • Роз’яснення Вищого арбітражного суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезення вантажів автомобільним транспортом” № 01-6/856 від 21.07.92 р. // Бізнес - Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. Збірник систематизованого законодавства, 2001, 05, № 22.

 • Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 30 березня 1995 р. № 02-5/218 "Про деякі питання вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за договором поставки". // Юридичний вісник України, 2002, 06, № 26.

 • Роз'яснення Вищого арбітражного суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з поставкою продукції і товарів неналежної якості та некомплектних” від 12.11.93 №01-6/1205.

 • Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 р. “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з захистом прав інтелектуальної власності”. // Юридическая практика. - 2004. - №26.

 • Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 29.02.1996 №02-5/95 “Про деякі питання, що виникли при вирішенні спорів, пов’язаних з відшкодуванням моральної шкоди”. // Бюлетень законодавства та юридичної практики .-1998.- №7.

 • Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 2 квітня 1994 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з судовим захистом права державної власності» // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – 1996. - № 1.

 • Оглядовий лист Вищого арбітражного суду України від 30.05.2001р. № 01-8/637 “Про практику вирішення окремих спорів, пов’язаних із забезпеченням виконання зобов’язань (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал, постанов”. // Юридичний вісник України, 2001, 06, № 25.

 • Оглядовий лист Вищого арбітражного суду України від 31 січня 2001 р. №01-8/97 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з укладанням і виконанням кредитних договорів (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал, постанов)”. // Вісник господарського судочинства, 2001, №2.


 • Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


  База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

  войти | регистрация
      Головна сторінка


  загрузить материал