Програма дистанційного навчання з української літературиСкачати 283.9 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір283.9 Kb.
ТипПрограма
ПРОГРАМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Пропонована програма дистанційного навчання призначена для вивчення української літератури у вечірніх загальноосвітніх навчальних закладах за природничо-математичним, технологічним, спортивним, суспільно-гуманітарним, художньо-естетичним напрямами.

Метою дистанційного курсу є - дозволити вчитися учням , у яких є бажання продовжувати вивчати та поглиблювати знання з української літератури, які отримали вони у загальноосвітніх навчальних закладах, надання їм допомоги у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіадконкурсів, контроль за самостійним вивченням програмового матеріалу за допомогою методики дистанційного курсу.

Ефективність дистанційного навчання української літератури в тому, що ті, кого навчають, самі почувають необхідність подальшого навчання, а не піддаються тиску з боку. Вони мають можливість роботи з навчальними матеріалами в такому режимі й обсязі, який підходить безпосередньо їм. Послідовне виконання завдань, відповіді на запитання , а також підтримка у всіх питаннях з боку викладача-координатора забезпечує планомірне засвоєння знань.

Українська література розглядається в хронологічній послідовності. Програма складається з семи змістових модулів: «Поети-шістдесятники», «Українська проза», «Українська «химерна» проза», «Традиція бароко в ХХ ст..», «Українська історична проза», «Сучасна українська література», «Література рідного краю».Кожний повинен самостійно прочитати твори, які визначають характер літературного процесу, і зробити відповідні конспективні записи, вміти формувати запитання до твору, анотувати твір, знати короткі відомості про автора, вміти виконувати ідейно-художній аналіз. Слід прочитати і законспектувати літературно-критичні праці науковців, що дасть змогу аналізувати літературно-мистецькі твори.

 
 Модуль 1.Українська література 2-ї половини ХХ - початку ХХІ ст. Поети-шістдесятники

Тема 1. 

Українська література у другій половині ХХ ст. Спроба подолати канони соцреалізму. "Закулісний" розвиток модернізму, опозиційні прояви різних стильових тенденцій. 


Явище "шістдесятництва", нью-йоркська група, постшістдесятники, українська "химерна проза". Пошукове розмаїття сучасної літератури. Тенденції постмодернізму.

Нова хвиля відродження української літератури на початку 60-х років. "Шістдесятництво" як явище культурологічне і соціальне. Його зв'язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна творів.Василь Симоненко 

«Задивляюсь у твої зіниці»

«Є тисячі доріг...»

«Я...»

«Ікс плюс ігрек»

«Ну скажи. Хіба не фантастично...»

Творча біографія митця ("витязь молодої української поезії"). Традиційність його громадянської та інтимної лірики. Патріотизм, декларативність, публіцистичність. Образ України, громадянський вибір поета. Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність ("Я..."). Щирість, простота, безпосередність у вираженні інтимних почуттів.Іван Драч 

«Балада про соняшник»

«Балада про вузлики»

«Крила»

Невтомний шукач нового змісту і нової форми поезії. Переосмислення жанру балади. "Балада про соняшник" — поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця. Висока вартість нетлінних скарбів людської душі — щедрості, доброти, чесн ості, працелюбства ("Балада про вузлики"). Приземлений погляд Кирила на світ у "новорічній казці" "Крила". Умовна, уявна ситуація, її роль у втіленні головної думки про людей душевно багатих, творчих і людей обмежених (безкрилих).  ТЛ: балада (повторення).

 Тема 2.

Микола Вінграновський 

«У синьому небі я висіяв ліс...»

«Сеньйорито акаціє, добрий вечір...»

«Прилетіли коні – ударили в скроні...»

«Чорна райдуга»

Коротко про поета, прозаїка, кіномитця, учня О. Довженка.  Вселюдські, національні мотиви крізь призму "інтимного самозосередження". Збірка інтимної л ірики "Цю жінку я люблю". Вируюча пристрас ть, несподiвана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії М. Вінграновського. Глибинне відчуття прак оренів, наскрізне почуття любові до світу, до жінки.  ТЛ: оксюморон. Дмитро Павличко 

«Погляд у криницю»

«Це ти створив мене таким»

«Був день, коли ніхто не плаче...»

«Сріблиться дощ...»

«Два кольори»

Основні відомості про поета, перекладача. Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини ("Погляд у криницю"). Самоаналіз власної душі й долі в циклі "Покаянні псалми" ("Це ти створив мене таким"). Найтонші порухи інтимних переживань у ліриці збірки "Таємниця твого обличчя". Пісенна лірика поета, її популярність ("Два кольори" та ін.).  ТЛ: сонет (повторення). Ірина Жиленко 

«І світла алея»

«Зимовий мотив з візитом пічника»

«За золотими вікнами зірок»

Коротко про письменницю. Сповідальність, камерність, інтимна філософічність лірики поетеси. "Шістдесятництво" крізь призму сьогоднішнього часу і вічних понять честі, чесності, любові ("За золотими вікнами зірок"). Світ крізь призму жіночої душі.  ТЛ: індивідуальний стиль письменника. 

 Тема 3.

Ліна Костенко 

«Страшні слова, коли вони мовчать»

«Українське альфреско»

«Хай буде легко, дотиком пера»

«Недумано, негадано...»

«Маруся Чурай»

Доля письменниці. Огляд творчості. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм м ислення, традиційність, інтелектуалізм). "Страшні слова, коли вони мовчать" — ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва. "Вічні" українські фольклорні типи, новітнє переосмислення традиційної ситуації, образи-архетипи як атрибути української свідомості ("Українське альфреско"). Інтимна лірика як с понука до роздуму про суть кохання. Її сповідальність. Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах "Маруся Чурай". Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивiдуальна свобода людини.  ТЛ: роман у віршах, образи-архетипи.

Тема 4.

Василь Стус

«Посоловів од співу сад»

«Мені зоря сіяла нині вранці...»

«Крізь сотні сумнівів я йду до тебе»

«Господи, гніву пречистого»

«О земле втрачена, явися»

Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд творчості. Узага льнені образи крізь призму індивідуальної долі. Основні тематично-проблемні лінії: душа людини «перед вічністю високого неба» (відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самот ності й активної дії, формування себе); атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи; Україна-мрія і Україна знищена, скорена. Поезія Стуса — зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці.  ТЛ: метафора (поглиблено). 


 

Модуль 1. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. ВСТУП.

Тема 1

Українська література у другій половині ХХ ст. Василь Симоненко. Іван Драч.

1. Характеристика літературного процесу.

2. Поезії В. Симоненка: „Лебеді материнства”, „Задивляюсь у твої зіниці...”, „Є тисячі доріг...”, „Ікс плюс ігрек”, „Ну скажи, хіба не фантастично...”.

3. Аналіз поезій Івана Драча: „Балада про соняшник”, „Балада про вузлики”, „Крила”.

4. Творчість М.Вінграновського в контексті сучасної українського літературного процесу. Ідеалістичність та драматичність поезій М.Вінграновського.
Питання для самоконтролю

1. Ідейно-тематичні особливості лірики В.Симоненка.

2. Як проявляється актуальність громадянських та краса інтимних мотивів, порушених у творах В. Симоненка.

3. Як виявляється у віршах автора краса інтимних почуттів, любовних переживань ліричного героя.

4. Аналіз поезії «Ти знаєш, що ти – людина?»

5. До якого покоління належав поет?

6 Еволюція образності у творчості І. Драча.

7. Чому деяким віршам Василя Симоненка вперше з'явитися друком

довелося тільки за кордоном?

8. Що ви і можете розповісти про прижиттєві публікації Василя Симоненка?

9.Специфіка жанру балади у творчості Івана Драча («Балада про соняшник»,).

10. Еволюція образності у творчості І. Драча.


Завдання для самостійної роботи

1. Підготуйте розповідь про Україну у другій половині ХХ ст. (історія України)

2. Складіть конспект про дисидентський рух 60-х років (історія України).
3. Вивчіть напам’ять поезію: „Лебеді материнства”.
Тема 2.

Микола Вінграновський. Дмитро Павличко. І.Жиленко

1. Аналіз поезій Миколи Вінграновського:“У синьому небі я висіяв ліс...”, “Сеньйорито акаціє, добрий вечір...”, “Прилетіли коні — ударили в скроні...”, “Чорна райдуга”.

2. Поезії Дмитра Павличка: „Погляд у криницю”, „Це Ти створив мене таким...”, „Був день, коли ніхто не плаче”, ,Сріблиться дощ”, „Два кольори”.

3. Традиції східної лірики в доробку І.Жиленко.


Питання для самконтролю

1. Назвіть основні мотиви лірики М. Вінграновського; визначте проблематику та художні особливості визначених поезій.

2. За допомогою яких кольорів Вінграновський описує стан закоханості, стан кризи в стосунках чоловіка й жінки, раптову зустріч із жінкою, яку колись кохав?

3. Як передається автором світоглядне протистояння духовно багатих особистостей та спустошених щоденними клопотами людей.

4. Як розкриває автор вируючу пристрасть, несподівану асоціативність, буйну фантазію, образні деталі поезії , глибинне почуття любові до світу, до жінки.

5.Основні мотиви поезій І.Жиленко.

6. «За золотими вікнами зірок». Ідейно-художній аналіз поезії.

7. Які вірші Павличка про Україну й рідну мову будили національну свідомість молодого покоління у 70-80-і роки?

8. Чому за право опублікувати деякі поезії доводилося Д. Павличку платити дорогою ціною компромісів?

9. Окресліть державницьку діяльність Павличка. Чи позначилася активна громадянська позиція митця на його літературній творчості? Як саме?

10. Яку проблему порушує Д. Павличко в поезії «Два кольори»?Завдання для самоконтролю

 1. Вивчити напам'ять: одну з поезій(на вибір)Дм. Павличка.

 2. Прочитати збірку інтимної лірики М.Вінграновського «Цю жінку я люблю».

 3. Повторити поезії І.Жиленко, вивчені в попередніх класах.

Тема 3.

Ліна Костенко.

1. Поезії: „Страшні слова, коли вони мовчать...”, „Вже почалось, мабуть, майбутнє” „Хай буде легко. Дотиком пера...”: „Недумано, негадано...” «Українське альфреско»

2. Роман у віршах „Маруся Чурай”(скорочено).
Питання для самоконтролю

1. Які жанрові особливості “Марусі Чурай”, історично-фольклорна основа твору?

2. Прокоментуйте сюжет та головні проблеми твору;

3. Вміти словесно створювати образний портрет Марусі, порівняйте цей образ із іншими.

4.Висловіть своє ставлення до вчинків героїв, їх морального вибору.
5. З’ясуйте визначальний пафос поезії Л.Костенко «Пастораль ХХ сторіччя»

6. Вивчіть напам’ять поезію Л. Костенко (за вибором )

7. Яка поезія дає роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва? Проаналізуйте цей вірш.

8. Аналіз ліричного твору «Українське альфреско»

9. Провідні мотиви поезії „Хай буде легко. Дотиком пера...”

10. Інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання.
Тема 4. Постшістдесятництво. Василь Стус
1. Розкажіть про поезію постшістдесятників, прокоментуйте ідейно-тематичні особливості визначених поезій.

2. У чому проявляється автобіографічність лірики В. Стуса.

3. Аналіз віршів “Мені зоря сіяла нині вранці...”, “Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...”, “О земле втрачена, явися...”.

ЗАПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ


1.      Чи існує відмінність між поняттями «постшістдесятники» та «витіснене покоління»? Доведіть.
2.     Хто з літературних критиків увів термін «витіснене покоління»?
3.     Що спільного між літературною діяльністю «шістдесятників» і «постшістдесятників»?
4.     Чи правильно вважати поетів «витісненого покоління» представниками «вісімдесятників»?
5.     Назвіть відомих вам представників постшістдесятництва.
6.     В чому найбільша заслуга представників «витісненого покоління»?

7. Які проблеми порушував у своїх творах В. Стус?

8. Який із символічних образів В. Стуса запам’ятався вам і чому?

9. Усвідомлення понять честі, людської гідності, мужності, сили духу на прикладі життя В. Стуса.
Завдання для самоконтролю


 1. Поняття честі, людської гідності, мужності, сили духу на прикладі життя В.Стуса (підготувати виступ).

 2. Вивчити напам'ять: «Мені зоря сіяла нині вранці…» або вірш «Як добре те, що смерті не боюся…»

 3. Самостійно аналізувати вірші поета, висловлювати власні роздуми з приводу порушених у них проблем.

 

Модуль 2. Українська проза
 

Олесь Гончар 

«За мить щастя»

«Залізний острів» (із роману «Тронка»)

Коротко про життя і творчість митця. Загальна характеристика доробку О. Гончара-романтика і Гончара-романіста. Творчий злет у 60-ті роки. Його громадянська і життєва позиція, роль у духовному відродженні нації. 


Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, фiлософія миті щастя людини ("За мить щастя"). Новела-засторога "Залізний острів". Символіка танку юних Віталика і Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера (гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів).  ТЛ: новела (поглиблено).  

Григір Тютюнник

«Зав'язь»

«Три зозулі з поклоном»

Коротко про письменника і його доробок. "Зав'язь" — почуття першої любові в художній інтерпретації. Ніжність, цнотливість, незахищеність (образ зав'язі). "Вічна" тема "любовного трикутника" в новітній інтерпретації ("Три зозулі з поклоном"). Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу. Зм іщення часових площин як художній засіб. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї. ТЛ: художня деталь (поглиблено). 

 

 

Модуль 2. УКРАЇНСЬКА ПРОЗА..Тема 1.

Олесь Гончар.

1. Твір „За мить щастя”. Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення . Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини.

2. Роман «Собор». Проблематика роману; характеристика образів.

3. Новела-засторога «Залізний острів» з роману «Тронка».Питання для самоконтролю

1.Прокоментуйте провідні ідеї творів, охарактеризуйте образи (на вибір)

2. Висловте думку про собор як символ духовної краси людини, її особистої причетності до історичного буття народу й людства.

3. У чому полягає необхідність збереження національної пам’яті народу.

4. Як звучить заклик до високодуховного життя у творах О. Гончара?

5. Чому звучить засторога небезпеки цивілізаційних процесів у сучасному суспільстві.

6.Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини у тв.«За мить щастя».

7. Символіка танку юних Віталика й Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера.

8. Визначте провідну ідею твору «Залізний острів».

9.Визначити особливості художнього стилю О. Гончара.

10.Визначити, що таке новела, роман і його види?
Завдання для самостійної роботи
1. Випишіть цитати із тексту для характеристики героїв роману "Собор".

2. Визначте проблеми роману.

3. Усно прокоментуйте провідні ідеї роману.
Тема 2.

Григір Тютюнник.

1. Аналіз новели „Зав’язь”.

2. Аналіз новели „Три зозулі з поклоном”.

Питання для самоконтролю

1. Визначте теми та проблеми зазначених творів, охарактеризуйте образи.

2. Висловте власні роздуми про поведінку героїв і проблеми, порушені в новелах, про відображення національного менталітету в них.

3. Проаналізувати образи, художні засоби в новелах.

4. У чому проявляється автобіографічність новел.

5. Яка роль художньої деталів розкритті характеру, ідеї.

6. Символічність назви та подій новели "Зав’язь".

7. Внутрішня краса образів юнака та дівчини у новелі Григора Тютюнника

8. Відображення національного менталітету у новелі.

Завдання для самостійної роботи

1. Напишіть твір-роздум про поведінку героїв і проблеми, порушені в новелах Г. Тютюнника.

2. Опрацюйте теоретичний матеріал підручника, складіть конспект про художню деталь.
Модуль 3 Українська «химерна проза»

 

Опозиція до методу соцреалізму. Загальна характеристика (твори О. Ільченка, В. Земляка, Є. Гуцала, Ю. Щербака, В. Дрозда, П. Загребельного, В. Міняйла та ін.): широке використання умовності, фольклору, міфу, демонології; активна авторська позиція; відсутність стилістичної та жанрової єдності (поєднання трагічного і комічного, високого і низького, патетики й пародіювання).  ТЛ: химерна проза. 

 

Василь Земляк «Лебедина зграя»

Коротко про письменника.


"Лебедина зграя" — новітній бурлеск, вияв опозиції до "вихолощеної естетики соцреалізму". Традиційний зміст в оправі модерної форми. Український народ у всьому своєму багатоголоссі (образи-персонажі). Засоби гротеску, сміху, іронії. Поєднання реалізму, модерної умовності, фiлософічності. Образи-символи (лебедина зграя, гойдалка тощо). Використання фольклорної поетики. Особливість авторської оповіді, роль у ній ліричних відступів. Персоніфікований, алегоричний пейзаж.  ТЛ: образ-символ, гротеск, іронія (поглиблено). 
Модуль 3.

УКРАЇНСЬКА „ХИМЕРНА ПРОЗА” ХХ СТ

Опозиція до методу соцреалізму. Загальна характеристика творів Василя Земляка. В.Дрозда. Широке використання умовності, фольклору, міфу, демонології; активна авторська позиція.Тема 1. Загальна характеристика творів Василь Земляка. В.Дрозда.

 1. Лірично-химерна повість «Ирій» В.Дрозда.

 2. Композиційні та стильові особливості, фольклорні елементи.

 3. Жанрова своєрідність дилогії «Лебедина зграя»

 4. «Зелені Млини» В.Земляка.

 5. Композиційна структура повісті В.Дрозда «Самотній вовк».

 6. Роль оповідача у творі В.Дрозда «Самотній вовк». Система образів.

 7. Символіка «Балади про Сластьона» В.Дрозда.

 8. Елементи гри та пародії у творі «Балади про Сластьона» В.Дрозда

 9. Творчість прозаїка-шістдесятника Євгена Гуцала

 10. Українська „химерна проза” ХХ ст., оглядова характеристика творів Є. Гуцала, Ю. Щербака, В. Земляка.

 

Модуль 4. Традиція бароко в ХХ ст.

 

Валерій Шевчук 

«Дім на горі» (повість-преамбула)

Життя і творчість митця. Особливості його світобачення, громадянська позиція. Зв'язок із давньою українською літературою. 


Композиція роману-балади "Дім на горі" (повість-преамбула і збірка новел "Голос трави"). Використання традиції європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм). Розгалуженість сюжету. Барокове поєднання ви сокого (духовного) і низького (буденного): дім на горі як фортеця нашої духовності, душі, підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви. Барокові притчеві мотиви і символи (самотність, роздвоєння людини, блудний син, дорога). Жіноче начало і начало чоловіче у творі. Притчевість образів, епізодів.  ТЛ: бароко, притчевість, символічність (поглиблено), роман-балада. 
. Модуль 5. ТРАДИЦІЇ БАРОКО В ХХ СТ.
Валерій Шевчук.

1.“Дім на горі”: дім на горі як символ захищеності нашої духовності, душі, підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви; барокові притчеві мотиви і символи (самотність, роздвоєння особистості, блудний син, дорога); притчевість образів, епізодів.

3. Розкажіть про літературу „українського бароко” ХХ ст.

4. Велике значення духовності для повноцінного розвитку і утвердження особистості.

5. Дім на горі як символ захищеності нашої духовності, душі, підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви.

 

Модуль 6. Українська історична проза

 

У лещатах радянської ідеології. Історичні твори З.Тулуб, П. Загребельного, Р. Іваничука, Ю. Мушкетика, І. Білика та ін. 

Павло Загребельний 

«Диво» 

Коротко про письменника. Загальна характеристика його історичної прози. Історична основа й художній вимисел у романі "Диво". Образ Софії Київської як історичної пам'ятки та художнього символу. Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності). Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини). Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець).  ТЛ: історична правда і художній вимисел (повторення). 


Модуль 5. Українська історична проза

Павло Загребельний.

1. Історичний роман “Диво”: історична основа й художній вимисел у романі “Диво”; глибокий філософський підтекст епіграфа; особливості композиції твору; символічність образу дива


Питання для самоконтролю

 1. Визначте основні сюжетні лінії, пов’язані з різними долями людей;

 2. Охарактеризуйте образи, прокоментуйте притчевий підтекст епізодів.

2. Відділіть історичну достовірність і художній вимисел у романі "Диво".

3. Велике значення духовності для повноцінного розвитку і утвердження особистості.

4. Літературна спадщина Павла Загребельного.
Завдання для самостійної роботи

1. Опрацювати відомості з теорії літератури про роман-баладу, повість-притчу.

2. Дібрати цитати для характеристики образів, коментувати притчевий підтекст епізодів.

3. Визначити символічність образу дива; проблематику твору.


.

 

 Модуль 6.Сучасна українська література
Історико-культурна картина літератури кінця ХХ — початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження). З'ява нового літературного покоління. Постмодернізм як один із художніх напрямів ми стецтва 90-х років, його риси. Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, "Нова дегенерація", "Пропала гр амота", "ЛуГоСад" та ін.). Утворення АУП (Асоціації українських письменників). Лiтература елiтарна і масова. Сучасні часописи та альманахи.  ТЛ: постмодернізм.

Сучасна поезія —

Поліфонічність ліричних голосів, присутність різних стильових тенденцій (Л. Талалай, П. Мовчан, Б. Нечерда, В. Герасим'юк, І. Іов, І. Малкович, В. Махно, О. Лишега, Н. Дзюбенко, А. Мойсієнко, І. Андрусяк та ін.). Постмодерністський калейдоскоп сучасного світу: гра зі словом, образом, "чужим" текстом тощо, стильовий і тематичний еклектизм, наскрізна іронічність. 

Ігор Римарук

«Різдво»

«Зірка»

«Обнови»

Група Бу-Ба-Бу

Юрій Андрухович

«Пісня мандрівного спудея»

«Казкар»

«Астролог»

«Балада повернення»

Віктор Неборак

«Сад»

«Генезис Літаючої голови» «Гра» 

Олександр Ірванець

«До французького шансоньє»

«Тінь великого класика»

Епатажність, карнавальна рефлексія як своєрідний захист художньої свідомості від суспільних катаклізмів переходової доби. Підсвідоме відбиття цієї доби.  Василь Слапчук

«Місто»

«Село»

«Тлумачення поезії»

"Багата уява, чутлива совість і висока духовність" поета. Поетичні медитації як вияв індивідуального модерного погляду на "вічний" (традиційний) світ. Сергій Жадан

«Музика, очерет...»

«На цьому майдані...»

«Тут, певно, колись було море...»

Образне осмислення стоїчних, духовно наповнених відчуттів сучасної людини на тлі вихолощеного буття.  ТЛ: верлібр, білий вірш. 


Сучасна проза —

Її пошуковість, експериментаторство. Сучасний світ, людина у міфовізіях, відчуттях, рефлексіях, в ігровому полі авторської уяви, іронії, гротеску. Поєднання різних стильових тенденцій, конкретики сучасного життя з універсальністю часопростору (проза Ю. Андруховича, О. Ульяненка, В. Медведя, Є. Пашковського, Ю. Іздрика, В. Діброви, Є. Кононенко, С. Процюка, Ю. Гудзя та ін.).Галина Пагутяк

«Ранок без вечора»

«Потрапити в сад»

«Душа метелика»

Узагальнююча візія сучасного світу в новелах письменниці. Впевнений наголос на духовності, внутрішніх гуманних потенціях людини. 


Витончена, прихована гра уяви, фантазії зі звичними, буденними епізодами як модерністичне розгортання наскрізної метафори. Притчевість, філософічність новелістики письменниці. 

 Оксана Забужко«Казка про калинову сопілку»

Вічні філософські категорії життя і смерті, добра і зла, любові й ненависті крізь призму оновленого міфу про двох сестер, втіленому в українській народній казці "Про вбиту сестру і калинову сопілку".


Тарас Прохасько

«Відчуття присутності» (фрагмент)

Відчуття життя, буттєвої присутності як об'єкт художнього відтворення. Філософія часу, миті, вічності. Ідея самотності як блага існування особистості. Модуль 6

Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років.

Тема 1. Творчість І.Римарука, Юрія Андруховича, Віктора Неборака.

1. Поетичні твори Ігоря Римарука (“Різдво”, “Зірка”, “Обнови).

2. Аналіз поезій Юрія Андруховича (“Пісня мандрівного спудея”, “Казкар”, “Балада повернення”).

3. Поезії Віктора Неборака ( “Сад”, “Генезис літаючої голови”, “Гра”).


Питання для самоконтролю

1. Розкажіть про сучасний літературний процес, вияв постмодернізму в українській художній літературі 90-х років.

2. Назвіть найвідоміших письменників, що репрезентують сьогодні українську літературу.

3. Дайте характеристику вибраних творів.

4. Сучасна „молода” українська література.

5. Нова авторська (письменницька) генерація


Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати повідомлення про літературні угруповання; утворення АУП (Асоціації українських письменників); література елiтарна та масова; сучасні часописи та альманахи.


Завдання для самоконтролю

1. Які причини зумовили актуальність історичної романістики?

2. Чим співзвучні романи Раїси Іванченко, Романа Іваничука, Юрія Мушкетика нашій добі? Які проблеми порушувалися в їхніх твоpax?

3. Що приваблює вас у романах Івана Білика, Павла Загребельного, Миколи Вінграновського?

4. У чому полягає своєрідність історіософського змалювання історичної дійсності?

5. У чому виявляється патріотичний пафос історичної романістики?

6. Яку ідею втілює образ Нестора в романі «Гнів Перуна» Раїси Іванченко?

7. Що вас збентежило в романі «Мальви» Романа Іваничука?

8. Хто такі яничари і якими їх змалював Іваничук? Які проблеми порушив автор? Як побудовано твір?

9. До якого жанрового різновиду слід віднести «Мальви»?10. Розкрийте смислове навантаження заголовків роману — і «Мальви», «Яничари».

11. Що нового внесли письменники в розвиток романістики?

12. З якою метою митці висвітлювали історію крізь призму сучасності?
Тема 2.

Поетичні твори Олександра Ірванця , Галини Пагутяк, Оксани Забужко.

1. (“До французького шансоньє”, “Тінь великого класика”).

2. Новели “Ранок без вечора”, “Потрапити в сад”, “Душа".

3. ( “Казка про калинову сопілку”).


Питання для самоконтролю

1. Розкажіть про найвагоміші здобутки сучасної української поезії.

2. Висловте болісні роздуми про місце людини у складному сучасному світі, про важливість збереження вічних цінностей.

3. Проблематика та тематика сучасної лірики, художні особливості (гра зі словом, образом, “чужим” текстом тощо, наскрізна іронічність).

4. Творчість Ігоря Римарука, Юрія Андруховича, Віктора Неборака, Олександра Ірванця.

Завдання для самостійної роботи

1. Готувати інформаційні повідомлення, доповіді про поетів-сучасників, виголошувати їх.


2. Вивчити напам’ять: дві поезії (за вибором студента та за порадою викладача).
3. Скласти конспект про різноманітність стильових тенденцій на прикладах окремих поетичних творів.

4. Вивчити напам’ять: дві поезії.Завдання для самоконтролю

1. Які причини появи нових художніх дискурсів?

2. Що зумовило гострі дискусії між поколіннями письменників?

3. Як ви сприймаєте епатаж у творах постмодерністів? У чому полягає новаторство представників літературних угруповань?

4. Які роздуми викликає у вас лірика Ігоря Римарука?

5. Що ви сприймаєте, а що ні у творах сучасних митців?

6. Яке враження справила на вас повість «Казка про калинову сопілку» Оксани Забужко? Які фольклорні джерела покладено в її основу?

7. Коли відбуваються події повісті «Казка про калинову сопілку»? З якою метою поєднано фантастичність з реальним побутом?

8. Чим повість «Казка про калинову сопілку» перегукується з творами

Марка Вовчка?

9 Які повчальні уроки містить твір Оксани Забужко?

10. Назвіть відомі вам монодрами українських та зарубіжних драматургів.

11. Чому твори масової літератури є багатотиражованими? Про що свідчить таке явище?
Модуль 7. Література рідного краю 

Ознайомлення з творами письменників-земляків (сучасників).
Модуль №7.

П.Розвозчик
І.Життєвий і творчий шлях поета.

2.Тематичне розмаїття творчого доробку.

3. Поет і педагог.
Проза В. Іванціва


 1. Життєвий і творчий шлях письменника.

 1. Беріть мене, мучтеся мною, дихайте...”. Ідейно-художній аналіз поезії.

 2. Пейзажні мотиви поезій.

 1.  Просвітництво Володимира Іванціва.


Жіноча поезія Білоцерківщини .

1. Мотиви та образи поетичних книг Шкаровської Н.І.2. Художні особливості лірики І. Невінчаної.

3. Ідейно-художній аналіз поезій І.Невінчаної та Н.Шкаровської.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал