Програма державного екзамену з української літератури з методикою навчанняСкачати 400.35 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір400.35 Kb.
ТипПрограма
1   2   3

Вивчення лiтературно-критичних статей

Мiсце лiтературно-художньої критики в системi навчання лiтератури у школi. Розгляд лiтературно-критичних статей на спецiальних уроках та у зв’язку з вивченням життєвого i творчого шляху письменника, художнього твору, розкриттям явищ лiтературного процесу тощо. Методичнi прийоми роботи над опрацюванням їх змiсту. Врахування жанрової своєрiдностi статтi, визначення концепції автора. Складання плану, тез, конспекту статтi. Роль коментованого читання та iнших форм роботи.


Формування в учнiв теоретико-лiтературних понять

Мiсце елементiв теорiї лiтератури в шкiльнiй програмi. Формування системи теоретико-лiтературних понять в учнiв середнiх i старших класiв. Основнi етапи засвоєння: первиннi спостереженями учнями у процесi вивчення художнього твору окремих закономiрностей лiтературних явищ, увага до них пiд час аналiзу iнших творiв, виявлення найсуттєвiших ознак i визначення певних закономiрностей і явищ, теоретичне визначення поняття, оперування цими поняттями .

Роль самостiйних творчих робiт учнiв в опануванні ними знань з теорії лiтератури. Взаємозв`язок у формуваннi теоретико-лiтературних понять на уроках украiнської i зарубіжної лiтератур та iнших предметiв гуманiтарного циклу
Розвиток усного i писемного мовлення учнiв у процесі шкільного вивчення літератури

Форми мовлення, їх психологiчнi особливостi. Принцип формування мовної культури школярів. Розвиток усного мовлення учнів. Основні види усних і письмових робіт з літератури, передбачених шкільною програмою. Уроки з розвитку мовлення, їх особливості у 5-8, 9-11 класах.

Освітнє і виховне значення письмових робіт учнів. Система письмових творів у середніх і старших класах, її наукове обґрунтування. Дискусії про письмові твори. Різний підхід до класифікації письмових робіт. Урізноманітнення видів письмових робіт. Основні різновиди творів на літературні теми, на основі життєвих вражень. Письмові роботи, що ґрунтуються на моделюванні певних художніх прийомів, форм, стилів тощо.

Перевірка письмових робіт учителем, їх взаєморецензування учнями. Норми оцінювання. Загальноприйнята символіка, якою користуються вчителі, позначаючи у зошитах учнівські помилки. Самостійна робота учнів над виправленням помилок.


Наочність на уроках літератури

Наочність як один з важливих принципів навчання. Види наочності: (предметна і образна, словесно-образна, умовно-схематична, динамічна, синтетична наочність). Специфіка використання картин, ілюстрацій, портретів письменників. Найтиповіші помилки в роботі учителів: недостатнє розуміння мови мистецтва, ототожнення художнього образу, створеного письменником, та аналогічним образом в інших видах мистецтва. Методика використання фонозаписів народних пісень, уривків з творів чи окремих творів письменників, прочитаних майстрами художнього слова, арій з опер на тексти і сюжети літературних творів, фрагментів театральних вистав, радіокомпозицій тощо. Ефективність використання екранних посібників.

Навчальні, науково-популярні фільми як джерело нових знань і як засіб ілюстрації й конкретизації вивченого учнями матеріалу.

Фільми-екранізації на уроках літератури. Врахування специфіки кіномистецтва.

Методика використання навчальних телепередач. Статичні екранні посібники, діафільми на уроках літератури. Комплексне використання засобів наочності в умовах кабінетної системи. Типове обладнання кабінетів літератури. Облік і збереження в них відповідних комплексів навчальних матеріалів.
Позакласна робота з літератури

Роль позакласної роботи в літературно-естетичному розвитку школярів, різні її організаційні форми. Вивчення читацьких інтересів учнів, спрямування їх домашнього читання. Пропаганда книг і літературних новин серед школярів. Спільна праця вчителя літератури і працівників бібліотек у стимулюванні позакласного читання. Індивідуальні доручення. Види літературних груп. Шкільні літературні товариства, їх участь у проведенні масових, шкільних заходів: літературних вечорів, ранків, читацьких конференцій, диспутів. Збирання фольклору, народних спогадів і переказів. Вивчення літературної географії краю. Літературні екскурсії і походи. Організація літературного музею. Учнівська творчість і шляхи її розвитку. Літературна преса в школі. Випуск газет, рукописних журналів, альманахів, альбомів тощо. Суспільно-корисна робота учнів.ЗНАТИ НАПАМ’ЯТЬ:
1.Уривок зі «Слова о полку Ігоревім» за вибором

Одну поезію за вибором:

2.Т.Шевченка

3.І.Франка

4.Л.Глібова (байку)

5.Лесі Українки

6.Олександра Олеся

7.М.Вороного

8.М.Рильського

9.М.Вінграновського

10.В.Симоненка

11.Д.Павличка

12.Л.Костенко

13.Поезію «вісімдесятників»


ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА:
1.Основні мотиви лірики Лесі Українки. Вивчення творчості поетеси в ЗОШ. Прочитати напам’ять одну поезію за вибором.

2. Проблематика і поетика художньої прози О.Забужко («Польові дослідження з українського сексу», «Інопланетянка», «Казка про калинову сопілку» та ін.).3. Теорія літератури, її структура, завдання, жанри.

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Білецький О. І. Хрестоматія давньої української літератури. – К., 1967.

 2. Білоус П. Історія української літератури ХІ – ХУШ ст. – К., 2009.

 3. Грицай М. С. та ін. Давня українська література. – К., 1987.

 4. Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т.– К., 1999.

 5. Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес. – К.: Академвидав, 2008.

 6. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1996.

 7. Зеров М. Твори: В 2 т. - К.: Дніпро, 1990. – Т.1; 2.

 8. Золоте слово: У 2 т.: Хрест. літератури України-Русі епохи Середньовіччя 1Х – ХУ століть /Укл. В.Яременко, О.Сліпушко. - К., 2002.- Т. 1.

 9. Історія укр. літератури: у 2 кн. Кн.1 : Підр. для студ. філологічн. спец. ВНЗ/ За ред.. М.Г.Жулинського. – К.: Либідь, 2005.

 10. Історія укр. літератури: у 2 кн. Кн.2 : Підр. для студ. філологічн. спец. ВНЗ/ За ред. М.Г.Жулинського. - К.: Либідь, 2006.

 11. Історія української літератури. Кінець ХІХ – поч.ХХ ст.: у 2-х кн.. Кн.1.: Підр.для студ. ВНЗ/ За ред. О.Д. Гнідан - К.: Либідь, 2006.

 12. Історія українськоїх літератури. Кінець ХІХ – поч.ХХ ст.: у 2-х кн. Кн.2.:Підр.для студ. ВНЗ/ За ред.. О.Д. Гнідан. - К.: Либідь, 2006.

 13. Історія української літератури: XIX ст. У 3 кн. – К., 1995-1997.

 14. Історія української літератури: XX ст.: У 2 кн. – К., 1994-1998.

 15. Історія української літературної критики: Дожовтневий період. – К., 1988.

 16. Козлов А. В. Українська дожовтнева драматургія: Еволюція жанрів. – К.: Вища школа, 1991.

 17. Кузнєцов Ю. Імпресіонізм в українській прозі кінця XIX початку XX ст. – К.: Зодіак, 1995.

 18. Лановик М. Українська усна народна творчість: Підр. для студентів філологічних факультетів університетів. – К.: Знання, 2006.

 19. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2001.

 20. Літературознавчий словник – довідник. – К., 1997.

 21. Павличко С. Теорія літератури К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи,» 2002.

 22. Полєк В. Історія української літератури XXVIII ст. – К., 1994.

 23. Пустова Ф. Іван Франко – історик літератури. – К., 1995.

 24. Соболь В. З глибини віків: Вивчення давньої української літератури в школі: Посібник для вчителя. – К., 1995.

 25. Сулима М. Давня українська література: Хрестоматія. – К., 1992.

 26. Сучасна українська література кінця ХХ – початку ХХІ ст./ Упоряд. І.Андрусяк. – К.: Школа, 2006.

 27. Українська літературна енциклопедія: У 5 т. – К., 1988.

 28. Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст.: У 4 кн. – К., 1994-1995.

 29. Харчук Р. Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч.посіб.- К.: ВЦ «Академія», 2008.

 30. Хропко П. Становлення нової української літератури. – К., 1988.

 31. Хропко П. та ін. Історія української літератури: перші десятиріччя XIX ст. – К., 1992.

 32. Чижевський Д. Історія української літератури. – К.: Академія, 2003.

 33. Шевчук В. Муза Роксоланська: У 2 т.- К.,2004.

 34. Шумило Н. Під знаком національної самобутності.—К., 2003.


ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бабишкін О. Михайло Стельмах. – К., 1981.

 2. Бондаренко Ю. Поема Івана Драча «Чорнобильська мадонна» в шкільному вивченні // Дивослово. – 1999. - № 5. – С. 34-40.

 3. Брюховецький С. Ліна Костенко. – К., 1998.

 4. Гречанюк С. На тлі XX століття. – К., 1990.

 5. Голомб Л. Із спостережень над українською позією ХІХ-ХХ століть: Зб.статей.- Ужгород,2005.

 6. Гончар О. Письменницькі роздуми. – К., 1980.

 7. Гримич Г. Загадка творчого бунту: Новелістика українських шістдесятників. – К., 1995.

 8. Гундорова Т. ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація .— Львів: Літопис, 1997.

 9. Діалектика художнього пошуку: Літературний процес 60-80-х років. – К., 1998.

 10. Дончик В. Істина – особистість: Проза Павла Загребельного. – К., 1984.

 11. Забужко О. Шевченків міф України: спроба філософського аналізу. – К., 1997.

 12. Задорожня Л. Є. Гребінка. Літературна постать. — К., 2000.

 13. Завадка Б. Серце чистеє подай: Проблеми релігії у творчості Тараса Шевченка. – Львів, 1993.

 14. Ільницький М. Іван Драч: Нарис творчості. К., 1986.

 15. Ільницький М. На вістрі серця і пера (Про спадкоємність художніх ідей і новаторство в сучасній українській поезії). – К., 1980.

 16. Коваленко Л. Статті та роздуми. – К., 1980.

 17. Коваль В. «Собор» і навколо собору. – К., 1989.

 18. Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка: Горизонти поетики.- Львів, 2004.

 19. Кудрявцев М. Вивчення творчості Миколи Куліша в школі: Посібник для вчителя. – Тернопіль, 2000.

 20. Кузякіна М. П’єси Миколи Куліша. – К., 1970.

 21. Макаров А. Світ образу: Літ.- крит.нарис. – К., 1977.

 22. Мельник Я. Сила вогню і слова: Літпортрети. – К., 1991.

 23. Моренець В. На відстані серця: Літ. – крит. нариси, есе. – К., 1986.

 24. Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща.— К., 2002.

 25. Никанорова О. Поезії одвічна висота: Літ – крит. статті. – К., 1986.

 26. Новиченко Л. Життя як діяння: Вибр. статті. – К., 1974.

 27. Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту. – К., 2001.

 28. Павличко Д. Магістралями слова: Літ. – крит. статті . _ К., 1997.

 29. Павличко С. Теорія літератури. – К., 2002.

 30. Павлишин М. Канон і іконостас: Літ. – крит. статті. - К., 1997.

 31. Погрібний А. Олесь Гончар. – К., 1987.

 32. Поліщук Я. Література як геокультурний проект: Монографія. – К., 2008.

 33. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму. – Івано- Франківськ, 2002.

 34. Працьовитий В. Національний характер в українській драматургії 20-х – початку 30-х років ХХ століття. – Львів, 2004.

 35. Салига Т. Продовження: Літ.- крит. студії. – К., 1991.

 36. Салига Т. У глибинах гармонії: Літ. – крит. статті. – К., 1986.

 37. Слабошпицький М. Літературні профілі. – К., 1984.

 38. Скирда Л. Сучасна українська поезія. – К., 1991.

 39. Скоць А. Поеми Івана Франка.- Львів,2002.

 40. Соловей Е. Поезія пізнання: (Філософська лірика в сучасній літературі). – К., 1991.

 41. Стрельбицький М. Проза монументального історизму. – К., 1988.

 42. Таран Л. Енергія пошуку: Літ. Крит. статті. – К.. 1988.

 43. Ткаченко А. Іван Драч: Нарис творчості. – К., 1988.

 44. Ткаченко А. Василь Симоненко: Нарис життя і творчості. – К., 1990.

 45. Ткаченко О. Українська класична елегія.- Суми, 2004.

 46. Фащенко В. Павло Загребельний. – К., 1984.

 47. Ушкалов Л. Есеї про українське бароко. – К., 2006.

 48. Фащенко В. Герой і слово: Проблеми, характери і поетика радянської прози 80-х років. – К., 1986.

 49. Хороб С. Українська драматургія: Крізь виміри часу: Теоретичні та історико – літературні аспекти драми. - Івано – Франківськ, 1999.

 50. Хороб С. Українська модерна драма кінця ХІХ — початку ХХ століття (Неоромантизм, символізм, експресіонізм).— Івано-Франківськ, 2002.


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІН.20 – ПОЧ.21 СТ
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Агеєва В. Жіночий простір. – К., 2003.

 2. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів, 2002.

 3. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодерн. – К., 2005.

 4. Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес. – К., 2008.

 5. Дивоовид: Антологія української поезії ХХ століття. – Тернопіль, 2007.

 6. Енциклопедія постмодернізму /За ред. Чарльза Е. Вінквіста та Віктора Е. Тейлора. – К., 2003.

 7. Жінка як текст: Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко: фрагменти творчості і контексти /Упор. Л.Таран. – К., 2002.

 8. Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури. – К., 2006. – С. 350-468 [Постмодерний цикл у психоісторії української літератури].

 9. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2001.

 10. Літературознавча енциклопедія: У 2 т. /Авт-укл. Ю.Ковалів. – К., 2007.

 11. Незнайома: Антологія української «жіночої» прози та есеїстки другої пол. ХХ - поч. ХХІ ст. – Львів, 2005. – 600 с.

 12. Нова історія української літератури (теоретико-методологічні аспекти): Зб. – К., 2005.

 13. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. Розділи У, УІ //Павличко С. Теорія літератури. – К., 2002. – С. 277-426.

 14. Павличко С. Теорія літератури. – К., 2002.

 15. Півстоліття напівтиші: Антологія поезії Нью-Йоркської групи. – К., 2005.

 16. Поліщук Я. Література як геокультурний проект: Монографія.- К., 2008. – С. 269-299.

 17. Постмодернизм: Энциклопедия. – Минск, 2001.

 18. Скорина Л. Література та літературознавство української діаспори: Курс лекцій. – 2 вид. – Черкаси, 2005.

 19. Сучасна українська література кінця ХХ ст. - початку ХХІ ст. – К., 2006.

 20. Українське слово : Хрест. укр. літ. та літ критики ХХстоліття :У 4 кн. – К., 1994-1995. –Кн. 3-4.

 21. Універсальний літературний словник-довідник. – Донецьк, 2007.

 22. Харчук Р. Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч. посіб. – К., 2008.

 23. Якубовська М. У дзеркалі слова: Есеї про сучасну українську літературу. – Львів, 2005.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Баран Є. Звичайний читач. – Тернопіль, 2000.

 2. Білоцерківець Н. Бу-Ба-Бу а ін., або Дещо про український поетичний авангард //Літературна панорама. – 1990. – К., 1990.

 3. Бовсунівська Т. Типологія української посттоталітарної художньої деструкції світобудови //Сучасність. – 2003. – № 10.

 4. Бойчук Б. «Перелом» Юрія Андруховича // Кур’єр Кривбасу. – 2003. – № 169. – С. 169-171.

 5. Бойчук Б., Рубчак Б.Т. Емма Андієвська // Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 174. – С. 117-123.

 6. Бондар Л. Творчість Ярослава Стельмаха в контексті «нової хвилі» української драматургії 80-х років ХХ століття: Автореф. дис. … канд.. філол.. наук. – Херсон, 2007.

 7. Бондарева О. Вертепний код – ключ до «міфу нації» у драматургії української діаспори // Південний архів. – Вип.. ХХХІУ. – Херсон, 2006. – С. 11-18.

 8. Бондар-Терещенко І. Текст 1990-х: герої та персонажі. –Тернопіль, 2003.

 9. Бондар-Терещенко І. Що денне? [Сорока Петро] // Кур’єр Кривбасу. – 2003. – № 160. – 190-193.

 10. Волиняк П. Про хитромудрого критика і новоявлену преподобницю //Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 172. – С. 130-141.

 11. Голобородько Я. New Ukrainian alternative: Знакові тексти помежів’я ХХ – ХХІ століть. – Харків, 2005.

 12. Голобородько Я. Поетична меритократія: Василь Герасим’юк, Ігор Римарук, Тарас Федюк. – К., 2005.

 13. Городнюк Н. Знаки необарокової культури Валерія Шевчука: компаративні аспекти.- К., 2006.

 14. Гундорова Т. Атомний дискурс і Чорнобильська бібліотека, або Як зустрілися Пашковський з Бодрійяром //Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 174. – 149-162.

 15. Гусар-Струк Д. Як читати поезії Емми Андієвської // Кур’єр Кривбасу. –2004. – № 177. – С. 167-173.

 16. Демченко А. Українська постмодерна література: Юрій Андрухович. – Херсон, 2004.

 17. Державин В. Поезія Емми Андієвської // Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 170. – С. 96-107.

 18. Жулинський М. Українська література на межі тисячоліть //Жулинський М. Слово і доля: Навч. посіб. – К., 2003. – С. 625-639.

 19. Зборовська Н. Про романи Емми Андієвської // Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 172. – С. 143-148.

 20. Зборовська Н. Прозові рефлексії над мисленням: За «Романом про добру людину» Е.Андієвської // Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 178. – С. 117-124.

 21. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. – К., 1994. – Кн. 2. – Ч.2. – С. 108-117 [Ігор Качуровський], 252-259 [Юрій Косач], 322-329 [Ігор Костецький].

 22. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. – Кн. 2: Друга половина ХХ ст. – К., 1998. – С.174-199, 235-243. 250-252.

 23. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. – Кн.. 2: Друга половина ХХ ст. Підручник /За ред. В.Дончика. – К., 1998.

 24. Карвацький В. «Поезія – Медея, що вбиває…» [Ігор Римарук. Діва Обида.- Львів: Кальварія, 2002] // Кур’єр Кривбасу. – 2003. – № 164. – С.189-193.

 25. Карвацький В. Початок нової української прози? // Кур’єр Кривбасу. – 2003. – № 161. – С.166-171.

 26. Карвацький В. Спасенна стихія Василя Герасим’юка // Кур’єр Кривбасу. – 2003. – № 160. – С.194-199.

 27. Карвацький В. Юрій Винничук як дзеркало «модерного галичанства» // Кур’єр Кривбасу. – 2003. – № 165. – С. 200-204.

 28. Корогодський Р. Химерна дружба з «Головою земної кулі» // Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 174. – С. 57-61.

 29. Лавріненко Ю. Дві течії в поезії Емми Андієвської // Кур’єр Кривбасу. –2004. – № 173. – С. 113-116.

 30. Левченко З. Рецензія… через 9 місяців // Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 178. – С. 170-172.

 31. Лятуринська О. З «Родовідної» // Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 172. – С. 141-152.

 32. Майдаченко П. Комічне в сучасній українській прозі. – К., 1991.

 33. Митрович К. Поезія Емми Андієвської: міт і містика//Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 174. – С. 91-94.

 34. Немченко Г., Немченко І. Вежі духовності: Посібник з літератури української діаспори. – Херсон, 2000.

 35. Павличко С. Ігор Костецький //Павличко С. Теорія літератури. – К., 2002. – С. 497-504.

 36. Павличко С. Творчість Олега Зуєвського, або Анатомія українського сюрреалізму //Павличко С. Теорія літератури. – К., 2002. – С. 473-482.

 37. Приватна колекція: Вибрана українська проза та есеїстка кінця ХХ століття. – Львів, 2002.

 38. Процюк С. Лицарі стилосу та кав’ярень: Есеї про дев’ятдесятників. – К., 1996.

 39. Райс Е. Поезія Емми Андієвської // Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 172. – С. 121-130.

 40. Розмова з Еммою Андієвською//Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 173. – С.110-112.

 41. Рубчак Б.Т. Поезія звільненої особистості // Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 170. – С. 121-125.

 42. Слабошпицький М. Із життєпису білого монаха: Літературні портрети.- К., 2006. – С. 13-26.

 43. Стех М.Р. «Іншим обличчям в потойбік…» – поезія і проза Емми Андієвської // Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 170. – С. 77-85.

 44. Стех М.Р. «Іншим обличчям в потойбік…» – поезія і проза Емми Андієвської // Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 172. – С. 79-81.

 45. Стех М.Р. «Іншим обличчям в потойбік…»//Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 171. – С. 146-154.

 46. Стех М.Р. Емма Андієвська: «Іншим обличчям в потойбік…»//Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 175. – С. 61-68.

 47. Ульяненко О. Есей для Вікторії //Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 174. – С.163-166.

 48. Фізер І. Нагорода ФОТА Еммі Андієвській // Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 178. – С. 178-182.

 49. Філоненко Н. Група «Бу-Ба-Бу» як явище українського літературного процесу кінця ХХ століття: Автореф. … канд. філол.. наук. – Харків, 2007.

 50. Шевельов Ю. Слово про лавреатів 1983 року: Уривок //Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 178. – С. 173-178.

 51. Шерех Юрій. Диптих про книжки з подвійним дном //Кур’єр Кривбасу.- 2004. – № 171. – С. 177- 182.

 52. Шерех Юрій. Друга черга: Література. Театр. Ідеології // Сучасність. –Ч.130. – 1978.- 392 с.

 53. Шкандрій М. В обіймах імперії: Російська і українська літератури новітньої доби. – К., 2004. – С.395-408. [Розділ 8. Постколоніальна перспектива].


ДЖЕРЕЛА З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


  1. Бандура О.М. Шкільний підручник з української літератури. – К.: Пед.думка, 2001;

  2. Бугайко Т.Ф., Бугайко Ф.Ф. Українська література в середній школі: Курс методики. - 2-ге видання, доп. - К.: Рад. школа, 1962;

  3. Градовський А.В. Компаративний аналіз у системі шкільного курсу літератури: методологія та методика. – Черкаси: Брама, 2003;

  4. Жила С.О. Теорія і практика української літератури у взаємозв’язках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи. – Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2004;

  5. Концепція літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі (Проект) / за ред. Н.Й.Волошиної // Укр. літ. в загальноосвітній школі. – 2002. - № 1;

  6. Куцевол О. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури. – Вінниця: Глобус-Прес, 2006;

  7. Лісовський А.М. Морфологія художності твору і вивчення літератури в школі. – Житомир: Полісся, 2004;

  8. Марко В.П. Основи аналізу літературного твору. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2003;

  9. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник для студентів-філологів. – К.: Ленвіт, 2000. – 240 с.

  10. Наукові основи методики літератури: навч.-метод. посібник / За ред. Н.Й.Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002;

  11. Неділько В.Я. Методика викладання української літератури в середній школі: Підруч. для студ. ун-тів і пед. ін-тів. - К.: Вища школа, 1978;

  12. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти - К.: Ленвіт, 2000;

  13. Ситченко А.Л. Методика викладання літератури: термінологічний словник. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008;

  14. Ситченко А.Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу. – К.: Ленвіт, 2004;

  15. Степанишин Б. Викладання української літератури в школі - К.: Проза, 1995;

  16. Токмань Г. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистеціально-діалогічна концепція - К.: Міленіум, 2002;

  17. Шуляр В.І. Урок літератури в умовах 12-річної школи: 5-9 класи. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2006.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал