Програма 1: стійкий розвиток економікиPdf просмотр
Сторінка9/16
Дата конвертації13.02.2017
Розмір7.07 Kb.
ТипПрограма
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
Разом
14500 17400 20880 52780
Джерела фінансування:
Обласний бюджет: будівництво берегоукріплень та відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану на ріках області; відродження витоків малих рік, упорядкування джерел, покращення їх гідрологічного режиму.
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
Обласне управління водних ресурсів, департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, місцеві органи влади.
Інше:

Номер і назва завдання:
1.5.1. Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних екологічних ситуацій
Назва проекту:
1.22. Розробка автоматизованої системи дистанційного моніторингу та прогнозування рівня і концентрації розсолів в Домбровському кар’єрі та засолення території Калуського промислового району.

65

Цілі проекту:

Підвищення оперативності і достовірності інформації про рівень дзеркала і концентрацію розсолу в Домбровському кар’єрі та рівень і концентрацію розсолів в опорних свердловинах на території
Калуського промислового району шляхом їх віддаленого моніторингу через мережу Internet на базі безпровідних технологій GSM.

Прогнозування підвищення рівня дзеркала і концентрації розсолу в
Домбровському кар’єрі, що дозволить запобігти виникненню екологічної катастрофи – попаданню розсолу в р. Лімницю, спрогнозувати напрямок розповсюдження розсолів по території
Калуського промислового району.
Територія, на яку проект матиме вплив:
Проект здійснюватиметься в місті Калуші та Калуському районі
Орієнтовна кількість отримувачів вигод
Підприємства та організації, що знаходяться на території Калуського промислового району; практично все населення міста Калуша,
Калуського промислового району та територій, які можуть бути охоплені наслідками екологічної катастрофи (при попаданні розсолів в р. Лімниця, а потім в р. Дністер –п’ять областей України та Молдови, для яких р. Дністер є джерелом питної води)
Стислий опис проекту:
Сьогодні інформацію про про рівень дзеркала і концентрацію розсолу в
Домбровському кар’єрі та рівень і концентрацію розсолів в опорних свердловинах на території Калуського промислового району отримують шляхом відбору проб вручну з наступною обробкою цих проб в лабораторних умовах та аналізом отриманих даних. Частота отримання таких проб залежить від пори року, оплати праці задіяних працівників, а на отримані результати впливає людський фактор. Для запобігання можливості виникнення екологічної катастрофи необхідно отримувати оперативну інформацію в будь-який час і передавати її зацікавленим організаціям та установам. Пропонується розробка автоматизованої системи дистанційного моніторингу та прогнозування рівня
і концентрації розсолів в Домбровському кар’єрі та засолення території
Калуського промислового району, яка призначена для віддаленого моніторингу вказаних параметрів через мережу Internet на базі безпровідних технологій GSM.
Побудова системи базується на використанні новітніх апаратно- програмних засобів провідних фірм світу. Система дозволяє проводити вимірювання рівня дзеркала розсолу в Домбровському кар’єрі
(орієнтовно в трьох точках по периметру кар’єру), вимірювання концентрації розсолу від дзеркала поверхні кар’єру до глибини 10 м через 1м (10 точок контролю), а в опорних свердловинах глибиною до
20 м через – 1,5 м. На основі отриманих даних з 10 опорних свердловин можливе прогнозування напрямків розповсюдження розсолів, їх концентрації по території Калуського промислового району.
Очікувані результати:

Створено автоматизовану систему дистанційного моніторингу та прогнозування рівня і концентрації розсолів в Домбровському кар’єрі та засолення території Калуського промислового району, яка дозволяє здійснювати дистанційний збір, обробку і передачу вимірюваних даних на основі безпровідної мережі GSM, візуалізацію
інформацій на базі технологічних схем контрольованого об’єкту, аварійне повідомлення про перевищення граничних параметрів та архівування контрольованих даних.

Забезпечено захист навколишнього середовища від техногенної катастрофи – попадання розсолів з Домбровського кар’єру в р. Лімниця і р. Дністер на основі оперативної інформації про прогнозований час підняття рівня дзеркала розсолу в кар’єрі вище критично допустимого.

Забезпечено захист території Калуського промислового району шляхом проведення відповідних організаційно-технічних
і будівельних заходів на основі оперативної інформації про прогнозовані напрямки розповсюдження розсолів і їх концентрації на території Калуського промислового району.
Ключові заходи проекту: 
Проведення тематичних круглих столів з керівниками і фахівцями

66
підприємств міста Калуша та районного і обласного управлінь з надзвичайних ситуацій щодо кількості точок контролю рівня дзеркала солевих розчинів в Домбровському кар’єрі, кількості і місця розташування опорних свердловин для контролю розповсюдження розсолів на території Калуського промислового району, а також функцій системи, які вона повинна реалізовувати.

Розробка нормативно-технічної документації на автоматизовану систему дистанційного моніторингу та прогнозування рівня і концентрації розсолів в Домбровському кар’єрі та засолення території Калуського промислового району.

Апаратно-програмна реалізація автоматизованої системи дистанційного моніторингу та прогнозування рівня і концентрації розсолів в Домбровському кар’єрі та засолення території Калуського промислового району.

Навчання технічних працівників районного управління з надзвичайних ситуацій користуванню та обслуговуванню автоматизованої системи дистанційного моніторингу та прогнозування.
Період здійснення:
Березень 2015 року – вересень 2017 року
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
2015 2016 2017
Разом
210 795 795 1800
Джерела фінансування:
Міжнародні донори, обласний бюджет, Державний екологічний фонд, обласний екологічний фонд
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
Івано-Франківська облдержадміністрація
(фінансування),
Івано-
Франківське обласне управління з надзвичайних ситуацій (реалізація),
ІФНТУНГ кафедра комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики (партнерство), ТОВ «Західний Інженерно-Технічний Центр»
(партнерство, розробка системи).
Інше:
ТОВ «Західний Інженерно-Технічний Центр» розроблено дослідний взірець системи контролю рівня води в резервуарах і в 2013 році впроваджено
її в
Долинському виробничому управлінні водоканалізаційного господарства. Система є відкритою (передбачає можливість розширення та модернізації) і може бути взята за основу при реалізації цього проекту.
Номер і назва завдання:
1.5.2. Зменшення негативного впливу на довкілля промислових та житлово-комунальних об’єктів
Назва проекту:
1.23. Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж продуктивністю 4000м.
3
/добу в місті Яремче Івано-Франківської області.
Цілі проекту:
Забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідація негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи
Територія, на яку проект матиме вплив: м. Яремче, Івано-Франківської області
Орієнтовна кількість отримувачів вигод
П’ять тисяч осіб
Стислий опис проекту:
Проектом передбачається будівництво нових очисних споруд на території існуючих очисних споруд, які належать Виробничому управлінню водопровідно-каналізаційного господарства. Підставою для виконання будівництва нових очисних споруд є незадовільний стан
існуючих очисних споруд і невідповідність ступеню очищення стічних вод вимогам Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотніми водами та збільшення кількості стічних вод.
Планується будівництво очисних споруд потужністю 4000м.куб./добу із застосуванням технології «BIOCOS» виробництва фірми «HAFI Project
Technology
GmbH»
(Австрія).
Будівництво очисних споруд передбачається у дві черги продуктивністю по 2000м /добу кожна.
Для зменшення рівня впливу проектованої діяльності на природне

67
середовище документацією передбачено:
- застосування новітнього енергозберігаючого обладнання;
- реконструкція і розширення очисних споруд здійснюється в межах
існуючої території очисних споруд;
- застосування технологій з використанням анаеробних процесів очистки стічних вод.
Очікувані результати:
Реалізація проекту дасть такі позитивні ефекти:
- екологічний (зменшення забруднення вод р. Прут, збереження біорізноманіття риб);
- соціальний (надання населенню можливості підключення до нових мереж водовідведення, благоустрій та озеленення території очисних споруд);
- економічний (зниження собівартості надання послуг з водопостачання та водовідведення за рахунок збільшення кількості абонентів, впровадження новітнього енергозберігаючого обладнання).
Ключові заходи проекту:  Застосування новітнього енергозберігаючого обладнання;
 застосування технологій з використанням анаеробних процесів очистки стічних вод;
 влаштування водонепроникних днищ і стінок ємнісних споруд
(аеротенків BIOCOS, контактних резервуарів, мулозгущувачів);
 використання разом з біологічною очисткою реагентної доочистки від сполук фосфору;
 зневоднення надлишкового активного мулу на фільтр-пресах ;
 моніторинг території зони впливу під час експлуатації очисних споруд;
 благоустрій та озеленення території очисних споруд;
 всі процеси очистки відбуваються в автоматичному режимі регулювання і сигналізації технологічного процесу;
 знезараження стічних вод.
Період здійснення: березень 2015 року – листопад 2017 року:
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
2015 2016 2017
Разом
12 300,0 60 500,0
-
72 800,0
Джерела фінансування:
Державний бюджет, обласний та місцевий бюджети, кошти екологічного фонду
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста
Яремче
Інше:

Номер і назва завдання:
1.5.2. Зменшення негативного впливу на довкілля промислових та житлово-комунальних об’єктів
Назва проекту:
1.24. Реконструкція полігону ТВП (твердих побутових відходів)
Цілі проекту:

Забезпечення повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів.

Забезпечення перетворення сфери поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.

Обмеження шкідливого впливу ТПВ на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.
Територія, на яку проект матиме вплив:
Територія Верховинського району
Орієнтовна кількість отримувачів вигод
Населення Верховинського району (30,2 тис. осіб)
Стислий опис проекту:
За рік обсяги захоронення відходів складають близько 893 куб. м/рік або
500 тонн/рік. Для запобігання надзвичайної екологічної ситуації необхідно провести реконструкцію полігону побутових відходів із знешкодженням фільтрату та утилізацією біогазу. Основні об’єкти та

68
споруди полігону: штучний котлован, профільтраційний екран дна і укосу, споруди та обладнання для водовідведення, збирання та знешкодження фільтрату.
Очікувані результати:

Зменшено шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
 забезпечено очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами;
 зменшено обсяги захоронення побутових відходів.
Ключові заходи проекту: 
Земляні роботи;
 влаштування залізобетонних труб із оголовками;
 переміщення відходів, які знаходяться в межах запроектованої ділянки та з суміжних ділянок;
 облаштування залізобетонних колодязів для збору фільтрату;
 облаштування глиняного екрану товщиною 1 м поверх відсипаних
ТПВ;
 придбання обладнання: сміттєвоза КО -413 (на шасі ГАЗ 3307), мотопомпи пожежної (МП-800Б);
 облаштування залізобетонної ванни для миття коліс сміттєвоза;
 облаштування спостережних свердловин (3 шт);
проведення благоустрою полігону;
Період здійснення:
Січень 2015 року – липень 2016 року
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
2015 2016 2017
Разом
200 1307,0 0
1507,0
Джерела фінансування:
Обласний бюджет
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
Верховинський комбінат комунальних підприємств, Верховинська селищна рада, управління житлово-комунального господарства та будівництва
Інше:

Номер і назва завдання:
1.5.2. Зменшення негативного впливу на довкілля промислових та житлово-комунальних об’єктів
Назва проекту:
1.25. Запровадження моделі раціонального поводження із твердими побутовими відходами на території Яремчанської міської ради
Цілі проекту:

Зниження навантаження на бюджети;

Своєчасне вивезенняТПВ.

Покращання іміджу регіону.

Запобігання можливій екологічній та санітарній катастрофі.
Територія, на яку проект матиме вплив:
Яремчанська міська рада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод
22,0 тис. – місцеве населення, 800 тис. - туристи регіону
Стислий опис проекту:
Загальною метою проекту є cкороення надмірного фінансового тиску, який завдає менеджмент твердих побутових відходів (ТПВ) на органи місцевого самоврядування Яремчанщини.
Завдання проекту:
1. Скоротити кількість ТПВ, які йдуть з Яремчанщини на сміттєзвалища.
2. Зменшити об'єм сміття яке викидається в контейнери через запровадження системи роздільного збору.
3. Ліквідувати негативний фінансовий баланс системи менеджменту
ТПВ в Яремчанщині.
Очікувані результати:

Економія коштів громадян та місцевих бюджетів

Покращення благоустрою територій та екологічної ситуації, а також –

69

іміджу регіону серед туристів.

Створення моделі для впровадження іншими регіонами України.

Підвищення екологічної культури місцевого населення.
Ключові заходи проекту: 
Запровадження методу роздільного збору сміття

Проведення еко-освіти із населенням регіону.

Будівництво цеху та сортувальної лінії.

Зменшення вивезення ТПВ на полігон.

Реалізація сировини.
Період здійснення: березень 2015 року – жовтень 2017 року
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
2015 2016 2017
Разом
2 000 2 000 2 000 6 000
Джерела фінансування:
Бюджети вітчизняних установ, іноземні донори
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
Комунальне підприємство «Благоустрій», міське комунальне підприємство міста Яремче, міська, селищна та сільські ради.
Інше:
На цей час відбувається моніторинг та експертиза земельних ділянок
,придатних для розміщення цеху сортувальної лінії. У разі включення проекту «Розумний менеджмент у поводженні з ТПВ на території
Яремчанської міської ради» до плану реалізації у 2015-2017 рр. Стратегії розвитку Івано- Франківської області на період до 2020 року,
Яремчанський МВК зобов’язується зробити та надати техніко-економічне обґрунтування і проектно-кошторисну документацію будівництва сміттєсортувального цеху.
Заходи проекту були розроблені на основі Концепції поводження з ТПВ в області, затвердженої розпорядженням ОДА від 07.02.2011 р. № 50, та регіональної цільової програми поводження з ТПВ в області до 2016 року, затвердженої рішенням обласної ради від 07.09.2012 року №620-
17/2012.
Джерела фінансування:

10% - кошти місцевого бюджету;

90% - залучені кошти (державний бюджет, обласний екологічний фонд, міжнародна фінансово-технічна допомога).
Номер і назва заходу
1.5.2. Зменшення негативного впливу на довкілля промислових та житлово-комунальних об’єктів
Назва проекту:
1.26. Сприяння територіальним громадам в організації надання послуг зі збору, вивезення, складування, сортування та утилізації
ТПВ.
Цілі проекту:

Вирішення екологічних, санітарних та соціальних проблем села;
 впровадження організованої системи збирання, сортування та захоронення твердих побутових відходів.
Територія, на яку проект матиме вплив:
Сільські населені пункти Городенківського району
Стислий опис проекту:
Зараз в сільських населених пунктах району існує велика проблема зі збору та утилізації ТПВ. Для мінімізації утворення твердих побутових відходів та зменшення їх негативного впливу на здоров’я людини і навколишнє природне середовище є необхідність у створенні умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сортування, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення ТПВ.
З цією метою пропонується визначити надавача послуг,
який, використовуючи
інноваційні технології в сфері поводження з ТПВ,
займатиметься вирішенням вищевказаних проблем. Також з цією ж метою необхідно привести до відповідних вимог технічних стандартів
існуючий полігон ТПВ в урочищі «Деренівка» .

70

Очікувані результати:

Організовано систематичний збір і роздільне сортування твердих побутових відходів;
 ліквідовано несанкціоновані звалища на території сільських населених пунктів;
 покращено імідж та інвестиційну привабливість сільських населених пунктів району;

Сформовано активну громадську свідомість населення;

Створено нові робочі місця і, відповідно, збільшено поступлення до місцевих бюджетів.
Ключові заходи проекту:

Створення робочої групи з реалізації цього проекту;
 вивчення позитивного досвіду впровадження роздільного збору побутового сміття;
проведення громадських слухань стосовно впровадження сучасної моделі поводження з ТПВ на території сільських населених пунктів;
 виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо впровадження сучасної моделі поводження з ТПВ, технологій роздільного збирання твердих побутових відходів;
 шляхом проведення конкурсу визначення надавача послуг в сфері поводження з ТПВ;
 придбання необхідного обладнання;
 проведення організаційних та будівельних робіт для приведення
існуючого полігону ТПВ до відповідних вимог технічних стандартів.
Період здійснення:
Січень 2015 року - листопад 2017року
Орієнтована варті сть проекту,тис.грн.:
2015 2016 2017
Всього
1100 1500 1100 3700
Джерела фінансування:
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцеві бюджети
Ключові потенційні учасники реалізації проекту
Органи місцевого самоврядування , громади сільських населених пунктів,управління економіки міськвиконкому.
Коментарі

Номер і назва завдання:
1.5.3.Розвиток екомережі та збереження біорізноманіття.
Назва проекту:
1.27. Лісовідновлення у лісовому фонді комунальних агролісогосподарських підприємств ОКП «Івано-
Франківськоблагроліс»
Цілі проекту:
Вирощування змішаних високопродуктивних, біологічно стійких лісових насаджень з корінних порід та швидкоростучих порід забезпечить збереження біорозмаїття, зменшить загрозу деградації земель у лісовому фонді земель запасу обласної ради.
Територія, на яку проект матиме вплив:
Території лісів агролісогосподарських підприємств у Богородчанському,
Верховинському, Долинському, Коломийському, Косівському,
Надвірнянському та Снятинському районах.
Стислий опис проекту:
У вирішенні проблем безперервного і невиснажливого лісокористування, вирощування високопродуктивних лісових насаджень відповідно до типу лісорослинних умов, одержання максимального лісівничого ефекту при мінімально можливих затратах, збереження екологічної рівноваги у лісових біогеоценозах, найважливішу роль відіграє процес відтворення лісових ресурсів – лісовідновлення, що є однією з найбільш важливих, складних і трудомістких проблем у лісогосподарському виробництві.
Мета проекту полягає у вирішенні проблеми лісовідновлення на лісових землях запасу обласної ради з формування лісів майбутнього.
Реалізація заходів проекту з лісовідновлення на лісокультурних площах
120-130 гектарів щорічного лісокультурного фонду. агролісогосподарських підприємств ОКП «Івано-Франківськоблагроліс», що вийшли з-під суцільних рубок , як садіння лісових культур – одного з найбільш надійного засобу формування високопродуктивних лісів технічно цінними корінними породами – ялини європейської, ялиці білої,

71
модрини європейської, дуба звичайного, бука лісового, ясеня звичайного, клена-явора та порід інтродуцентів – дугласії тисолистої, модрини японської, дуба північного, так і сприяння природному відновленню лісу як головних і супутніх порід підвищить лісівничі і якісні показники видового складу лісів, продуктивність, біологічну стійкість та захисні властивості лісових насаджень.
Очікувані результати:

Вирощено високопродуктивні змішані лісові насадження відповідно до типу лісо рослинних умов;
 одержано максимальний лісівничий ефект при мінімально можливих затратах;
 збережено екологічну рівновагу у лісових біогеоценозах.
Ключові заходи проекту: 
Проведення інформаційної кампанії по залученню громадськості до лісовідновлення;
 проведення навчальних семінарів (лекцій) з природоохоронної тематики у навчальних закладах;
 закупівля садивного матеріалу швидкоростучих порід;
 садіння лісових культур;
 сприяння природному відновленню.
Період здійснення:
Квітень 2015 року - жовтень 2017 року
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
2015 2016 2017
Разом
450 450 450 1350
Джерела фінансування:
Обласний бюджет; власні кошти агролісогосподарських підприємств ОКП
«Івано-Франківськоблагроліс».
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
Агролісогосподарські підприємства ОКП «Івано-Франківськоблагроліс»; громадські організації екологічного напрямку.
Номер і назва завдання:
1.5.3. Розвиток екомережі та збереження біорізноманіття
Назва проекту:
1.28. Створення мережі об’єктів природнозаповідного фонду місцевого значення
Цілі проекту:

Поліпшення умов для формування та відновлення довкілля;
 підвищення природно-ресурсного потенціалу території області;
 збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин;
 розроблення проекту схеми регіональної екомережі у рамках національної екомережі України і, зокрема, Карпатського регіону.
Територія, на яку проект матиме вплив:
Івано-Франківська область
Орієнтовна кількість отримувачів вигод
Населення області
Стислий опис проекту:
Проект скеровано на формування екомережі об’єктів природнозаповідного фонду, інших природних та напівприродних територій в межах Івано-Франківської області.
Проектом передбачено:
1. Нанесення на планово-картографічні матеріали територій та об'єктів, включених до переліків екомережі.
2. Визначення територій, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законом обмежень на їх планування, забудову та інше використання.
3. Обґрунтування необхідності включення територій та об'єктів до переліків екомережі, резервування територій для цих потреб, надання природоохоронного статусу, введення обмежень (обтяжень) для відновлюваних, буферних та сполучних територій для забезпечення формування екомережі як єдиної просторової системи.
4. Розроблення рекомендацій щодо визначення режиму територій та

72
об'єктів природнозаповідного фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, відновлюваних, буферних та сполучних територій, які пропонується створити, а також щодо необхідності вилучення і викупу земельних ділянок.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал