Програма 1: стійкий розвиток економікиPdf просмотр
Сторінка8/16
Дата конвертації13.02.2017
Розмір7.07 Kb.
ТипПрограма
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
 Загальна координація впровадження проектів Плану реалізації
Стратегії розвитку регіону, моніторинг та актуалізація Стратегії.
 Залучення позабюджетних (грантових) коштів для впровадження стратегічних проектів.
 Організація та проведення зустрічей, семінарів, навчань щодо питань стратегічного планування, написання проектів
із залученням представників міст та районів області.
 Забезпечення висвітлення у ЗМІ роботи щодо реалізації Стратегії.
Період реалізації
2015 – 2017 роки:
Вартість проекту, тис. грн.
2015 2016 2017
Разом
300 400 500 1200
Джерела фінансування
Обласний бюджет, ДФРР, проекти та програми МТД
Ключові учасники реалізації проекту
Громадські організації, комунальні установи, обласна рада, обласна державна адміністрація
Коментарі
На сьогодні в Івано-Франківській області наявні інституції, які потенційно можуть взяти на себе функції, передбачені цілями проекту. З огляду на це доцільно розглянути питання щодо створення нової установи або реорганізації (додання відповідних функцій) діючих інституцій.
Номер і назва завдання:
1.4.1. Формування ефективної системи управління регіоном
Назва проекту:
1.16. Створення електронних паспортів населених пунктів
Цілі проекту:

Підвищення інвестиційної привабливості регіону;

Підвищення ефективності системи управління регіоном;

Впровадження електронних паспортів населених пунктів області та формування єдиної бази.
Територія, на яку проект матиме вплив:
Івано-Франківська область
Орієнтовна кількість отримувачів вигод
Населення Івано-Франківської області, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи та організації в області та за її межами, інвестори (потенційні та наявні)
Стислий опис проекту:
Впровадження електронного паспорту населеного пункту області дозволить ефективно здійснювати моніторинг трансформаційних процесів щодо розвитку територій за системою показників, які характеризують:
- соціально-економічну, демографічну, екологічну ситуацію;
- зайнятість населення;
- наявність та використання земельних ресурсів;
- функціонування об’єктів соціальної та виробничої сфери, об’єктів
інженерного забезпечення та культурного призначення тощо.
Програмний комплекс забезпечить:
- впровадження передових технологій електронного урядування в системи управління регіоном;

58

- ведення єдиної бази даних соціально-економічних та інших показників населених пунктів області;
- єдиний облік, ідентифікацію та класифікацію суб’єктів для отримання статистичної інформації;
- можливість формування аналітичних таблиць та зведених даних населених пунктів, зокрема сільської (селищної, міської) ради, в яку входять два і більше населених пункти.
Це комплексне програмне рішення орієнтовано на керівників і спеціалістів місцевого, районного та обласного рівнів, дорадчих служб, науковців, установ та організацій, причетних до вирішення проблем з розвитку територій та поліпшення рівня життя населення регіону,
інвесторів.
Очікувані результати:

Створено платформу для підвищення ефективності управління регіоном, моніторингу та аналізу ключових показників життєдіяльності області;
 створено програмний комплекс ведення електронних паспортів населених пунктів;
 створено електронні паспорти всіх населених пунктів області та їх
єдину базу;
 впроваджено елементи електронного урядування в області;
 підвищено інвестиційну привабливість регіону.
Ключові заходи проекту:

Розробка методичних рекомендацій та технічного завдання, вимог до програмного комплексу;
 розробка програмного комплексу «Електронний паспорт населених пунктів»;
 збір та обробка даних, тестове наповнення бази;
 апробація програмного забезпечення, відлагодження та тестування на окремих районах області;
 впровадження в області програмного комплексу «Електронний паспорт населених пунктів», наповнення бази даних для всіх населених пунктів області;
 презентація функціонування програмного комплексу «Електронний паспорт населених пунктів»;
 підтримка роботи та використання програмного комплексу
«Електронний паспорт населених пунктів».
Період здійснення:
Березень 2015 року – серпень 2017 року
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
2015 2016 2017
Разом
200 100 100 400
Джерела фінансування:
Обласний бюджет та залучені кошти
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
Молодіжний громадський центр «Еталон» (реалізація, партнерство), обласна державна адміністрація (реалізація, партнерство, фінансування), обласна рада (реалізація, партнерство, фінансування), департамент економіки обласної державної адміністрації (реалізація, партнерство), органі місцевої влади та самоврядування, ІГС
(реалізація).
Інше:

Номер і назва завдання:
1.4.1. Формування ефективної системи управління регіоном
Назва проекту:
1.17. Проектний менеджмент за європейськими стандартами як
інструмент впровадження Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року.
Цілі проекту:
Підвищити якість та кількість проектних та інвестиційних пропозицій до
Стратегії розвитку Івано-Франківській області на період до 2020 року та обласних програм розвитку через навчання потенційних бенефіціантів

59
та реципієнтів проектів проектного менеджменту.
Територія, на яку проект матиме вплив:
Івано-Франківська область, усі районні центри та міста обласного підпорядкування.
Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Державні службовці, працівники місцевого самоврядування – 500,
 працівники, члени громадських організацій – 1000,
 працівники закладів, підприємств – 500.
Стислий опис проекту:
Усі цільові групи проекту практично не мають доступу до навчально- консультаційних послуг у сфері управління проектами та підготовки
інвестиційних пропозицій, особливо у районах та сільських громадах, в наслідок чого вони не можуть запропонувати достатньої кількості та високої якості проектів розвитку та інвестиційних пропозицій. Крім того, представники бенефіціантів (органи влади та місцевого самоврядування) через особливості побудови функціональної діяльності мають обмежені часові та людські ресурси для ефективної діяльності з підготовки проектів або співпраці з іншими зацікавленими сторонами.
Завдяки 6 циклам практичного навчання потенційні бенефіціанти та реципієнти проекту зможуть не тільки підготувати якісні проектні пропозиції за стандартами ЄС, що матимуть високі шанси отримання фінансування в рамках Європейських програм допомоги, але й сформувати чинники й передумови для реформування засад діяльності органів влади та самоврядування через впровадження елементів проектної діяльності у департаментах та управліннях.
Очікувані результати:

Підготовлено 40 нових проектних та інвестиційних пропозицій за операційними цілями та завданнями Стратегії розвитку Івано-
Франківській області на період до 2020 року та програмами розвитку.

Навчено практичним вмінням проектного менеджменту 100 представників цільових груп (органів влади і самоврядування, громадських організацій, закладів і підприємств) відповідно до методики управління проектним циклом ЄК.

Підготовлено рекомендації політики впровадження елементів проектної діяльності на рівні департаментів та управлінь органів влади та самоврядування.
Ключові заходи проекту:

Розробка програми практичного навчання з проектного менеджменту: 5 тижнів (п’яти 3-х денних модулів) – 6 циклів (6 груп
– по 3 групи в рік);
 організація та проведення навчань цільових груп;
 підготовка рекомендацій політики впровадження елементів проектної діяльності в органах влади та місцевого самоврядування.
Період здійснення:
Березень 2015 рік – жовтень 2016 рік
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
2015 2016 2017
Разом
110 90 0
200
Джерела фінансування:
Обласний, місцеві та державний бюджети, міжнародний донор.
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
МБЕРІФ Бізнес-центр ( реалізація); ГО «Мережа сприяння конкурентоспроможності та інноваційності (МСКІ)» (реалізація); ОДА та
РДА (фінансування, партнерство); районні, міські ради й виконкоми
(фінансування, партнерство); проект ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» (фінансування, партнерство).
Інше:
У МБЕРІФ та МСКІ є сертифіковані тренери, консультанти з проектного менеджменту, досвід проведення обласних програм: підготовка радників малого бізнесу, підвищення кваліфікації з проектного менеджменту, в т.ч. для міжнародних організацій. До проекту будуть залучені запрошені тренери й консультанти з інших громадських організацій та закладів області, України.

60

Номер і назва завдання:
1.4.3. Покращення інструментів просторового планування
Назва проекту:
1.18. Розроблення (оновлення) генеральних планів населених пунктів
Цілі проекту:
Визначення принципового вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населених пунктів Івано-Франківської області; розроблення генеральних планів визначених населених пунктів.
Територія, на яку проект матиме вплив:
14 адміністративних районів Івано-Франківської області
Орієнтовна кількість отримувачів вигод
Суб’єкти містобудування Івано-Франківської області, установи, організації.
Стислий опис проекту:
Законодавством України у галузі містобудування передбачено, що програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня.
Відповідно вимоги містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування.
Очікувані результати:

Якісне містобудівне освоєння територій населених пунктів
Івано-Франківської області;
 підвищено рівень забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 досліджено та попереджено майбутню надмірну концентрацію населення і об'єктів виробництва,
 розроблено заходи для зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі – ландшафтів, об'єктів
історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів.
Ключові заходи проекту:

Підготовка вихідних даних, опрацювання та оброблення їх; виготовлення містобудівної документації;
 затвердження генеральних планів у встановленому органами місцевого самоврядування порядку.
Період здійснення:
Березень 2015 рік - грудень 2017 рік
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
2015 2016 2017
Разом
14700 15350 13210 43260
Джерела фінансування:
Обласний бюджет, місцеві бюджети і інші джерела не заборонені
Законом
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
Органи місцевого самоврядування та проектні ліцензовані установи та організації
Інше:
Розробити електронну базу даних оновлених генеральних планів з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі (містобудівний кадастр).
Номер і назва завдання:
1.4.4. Підвищення ефективності діяльності підприємств та організацій водопровідно-каналізаційного господарства
Назва проекту:
1.19. Створення системи моніторингу та автоматизованого диспетчерського управління об’єктами водопровідно- каналізаційних господарств Івано-Франківської області
Цілі проекту:

Підвищення енергоефективності та надійності роботи технологічного обладнання;

Підвищення техніко-економічних показників підприємств та організацій водопровідно-каналізаційного господарства області.

61

Територія, на яку проект матиме вплив:
Івано-Франківська область та інші області України.
Орієнтовна кількість отримувачів вигод
Отримувачами вигод є:
- підприємства та організації водопровідно-каналізаційних господарств;
- бюджети різного рівня (створення нових робочих місць та податкові надходження);
- практично все населення територій, що обслуговуються підприємствами та організаціями водопровідно-каналізаційних господарств.
Стислий опис проекту:
Сьогодні на більшості підприємств та організацій водопровідно- каналізаційних господарств контроль за технологічними параметрами та управління технологічним обладнанням здійснюється операторами в ручному режимі і передається в диспетчерську службу телефонними лініями зв’язку. Це призводить до того, що потужне енергоємне обладнання працює в неефективних режимах, часто мають місце нештатні режими роботи і аварійні ситуації, на ліквідацію яких витрачаються значні кошти.
Пропонується система моніторингу та автоматизованого диспетчерського управління об’єктами водопровідно-каналізаційних господарств, яка призначена для віддаленого моніторингу параметрів
(рівень води в резервуарах, температура, тиск, витрата та ін.) і управління виконавчими пристроями (електроприводні насоси, засувки, клапани та ін.) через мережу Internet на базі безпровідних технологій
GSM.
Побудова системи базується на використанні новітніх апаратно- програмних засобів провідних фірм світу.
Очікувані результати:

Створено систему моніторингу та автоматизованого диспетчерського управління об’єктами водопровідно-каналізаційних господарств, яка дозволяє здійснювати візуалізацію всіх процесів моніторингу та управління у вигляді мнемосхем; архівувати всі технологічні параметри моніторингу та управління для можливості
їх аналізу
і визначення оптимальних режимів управління технологічними об’єктами; підвищити оперативність процедур моніторингу та управління тощо.

Забезпечено захист технологічного обладнання підприємств та організацій водопровідно-каналізаційних господарств від аварійних та нештатних режимів роботи.

Отримано економію енергоносіїв та природних ресурсів за рахунок підвищення ефективності функціонування підприємств та зменшення непередбачуваних втрат.

Підвищено якість надання послуг підприємствами та організаціями водопровідно-каналізаційних господарств.
Ключові заходи проекту:

Проведення тематичних круглих столів з керівниками і фахівцями підприємств та організацій водопровідно-каналізаційних господарств стосовно виявлення найбільш проблемних і складних виробничих ситуацій та їх бачення щодо функцій системи, які вона повинна реалізовувати.

Розробка функціональних схем
і визначення технічних характеристик компонентів системи управління з урахуванням особливостей підприємств та організацій водопровідно- каналізаційних господарств.

Розробка нормативно-технічної документації на систему моніторингу та автоматизованого диспетчерського управління.

Апаратно-програмна реалізація системи моніторингу та автоматизованого диспетчерського управління.

Навчання диспетчерів і технічних працівників підприємств та організацій водопровідно-каналізаційних господарств підприємств користуванню та обслуговуванню системи моніторингу та автоматизованого диспетчерського управління.

Впровадження взірця системи моніторингу та автоматизованого диспетчерського управління на підприємстві водопровідно-

62
каналізаційного господарства.
Період здійснення.
2015-2017 роки
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
2015 2016 2017
Разом
80 130 150 360
Джерела фінансування:
Міжнародні донори, обласний бюджет, місцеві бюджети, партнери проекту
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
Підприємства та організації водопровідно-каналізаційного господарства
(фінансування, реалізація, партнерство); ТОВ «Західний Інженерно-
Технічний Центр» (партнерство, фінансування, розробка системи).
Інше:
ТОВ «Західний Інженерно-Технічний Центр» розроблено дослідний взірець системи контролю рівня води в резервуарах і впроваджено її у
2013 році в Долинському виробничому управлінні водоканалізаційного господарства.
Система
є відкритою
(передбачає можливість розширення та модернізації) і може бути взята за основу при реалізації цього проекту.
Номер і назва завдання:
1.4.1. Формування ефективної системи управління регіоном
1.4.2. Покращення інструментів взаємодії громад для спільного вирішення проблем
Назва проекту:
1.20. Пілотне проектування об’єднання територіальних громад
Цілі проекту:
 Підготовка та проведення пілотного проекту об’єднання
(співробітництва) територіальних громад Прикарпаття;
 створення та підтримка постійно діючої навчальної й дискусійної
Інтернет-платформи, яка дасть змогу формулювати та уточнювати окремі базові проблеми місцевого врядування в області, знаходити концептуальні теоретико-методологічні та організаційно-правові підходи вирішення завдань децентралізації;
 підвищення кваліфікації лідерів територіальних громад, представників громадських організацій, політичних партій, посадових осіб місцевого самоврядування щодо вирішення завдань покращення якості врядування на місцевому рівні.
Територія, на яку проект матиме вплив:
Косівський, Коломийський райони; м. Бурштин
Орієнтовна кількість отримувачів вигод
Члени територіальних громад вищезазначених адміністративних одиниць (10-20 тис. осіб у кожному районі/місті); місцеві лідери
Стислий опис проекту:
Враховуючи проблеми і виклики процесу децентралізації, проект буде спрямовано на розробку стратегічного плану об'єднання сільських територіальних громад. На основі поглибленого SWOT-аналізу вікна можливостей та факторів протидії об’єднанню територіальних громад в умовах Прикарпаття планується виробити бачення місцевої політики об’єднання територіальних громад та впровадження місцевої нормативно-правової бази основних сфер їх життєдіяльності. Це дозволить розробити стандартизований підхід (модель) об’єднання територіальних громад Прикарпаття.
В ході реалізації проекту також буде створено інтернет-портал для правового забезпечення діяльності територіальних громад та органів місцевого самоврядування, впровадження положень Європейської стратегії інновацій та доброго врядування на місцевому рівні.
Проект передбачає підвищення кваліфікації місцевих лідерів з видачею свідоцтва державного зразка шляхом навчання за очно-заочною формою підготовки тривалістю 216 год., що сприятиме росту ефективності місцевого врядування.
Очікувані результати:
 Розробка пропозицій для органів центральної влади щодо формування державної муніципальної політики в частині об’єднання територіальних громад;
 створення стандартизованої моделі об’єднання територіальних громад Прикарпаття;

63

 створення високошвидкісного, зручного і зрозумілого в користуванні
інтернет-ресурсу, призначеного для територіальних громад, громадських організацій, осередків політичних партій та посадових осіб місцевого самоврядування, який сприятиме розробці нових механізмів взаємодії територіальних громад з органами місцевого самоврядування та органами державної влади;
 зростання ініціативності місцевих лідерів щодо розвитку територіальних громад;
 розробка інформаційно-аналітичних матеріалів та навчально- методичного забезпечення для супроводу впровадження принципів доброго демократичного врядування на місцевому рівні.
Ключові заходи проекту:
 формування багатопрофільної групи фахівців – команди пілотного проекту;
 поглиблений SWOT-аналіз вікна можливостей та факторів протидії об’єднанню територіальних громад в умовах Прикарпаття;
 організація та проведення інтерактивних семінарів з цільовими групами з проблем створення об’єднання територіальних громад;
 розробка паспорту (профілю) об’єднаної територіальної громади;
 розробка стратегічного плану розвитку території сільських територіальних громад області, які об'єднуються;
 розробка інформаційної структури та первинне тестування
інформаційних компонентів інтернет-порталу; первинне налагодження програмної системи для розробки інтернет-порталу;
 програмування основних функціональних (динамічних, технологічних) модулів інтернет-порталу;

інформаційне наповнення інтернет-порталу відповідно до завдань проекту;
 вивчення лідерами громад принципів доброго демократичного врядування на місцевому рівні та вироблення навичок їх практичного впровадження;
 проведення соціологічного дослідження у громадах, представники яких були учасниками навчальної програми; опрацювання зворотної інформації;
 розповсюдження досвіду з об’єднання територіальних громад
Прикарпаття серед груп фахівців та експертів.
Період здійснення:
24 місяці з початку фінансування
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
2015 2016 2017
Разом
150 150
-
300
Джерела фінансування: обласний бюджет, місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство, міжнародні донори
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
Офіс Ради Європи в Україні; Центр експертизи реформ місцевого самоврядування Генерального директорату ІІ з питань демократії
Генерального секретаріату Ради Європи (співфінансування, партнерство).
Інше:

Проекти напряму 1.Е.
Забезпечення екологічної безпеки регіону.

Номер і назва завдання:
1.5.1. Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних екологічних ситуацій
Назва проекту:
1.21. Протипаводковий захист населених пунктів області
Цілі проекту:
 Захист населених пунктів області та с\г угідь від шкідливої дії паводкових вод;
 покращення гідрологічного режиму та екологічного стану поверхневих вод.

64

Територія, на яку проект матиме вплив:
Населені пункти та прилеглі до них території Івано-Франківської області
Стислий опис проекту:
Івано-Франківська область належить до найбільш паводконебезпечних областей в країні та знаходиться в зоні підвищеного ризику щодо виникнення водних стихій та проявів їх шкідливої дії, що спричиняє різні за масштабами, у тому числі й катастрофічні затоплення, підтоплення і перезволоження територій, ураження інженерних інфраструктур та комунікацій з руйнівними наслідками. За останні десятиліття на території регіону збільшилась не тільки кількість катастрофічних паводків, але і їх масштаби. З 1955 року пройшло 86 повеней.
Через значну повторюваність паводків ускладнюється їх прогнозування та запобігання шкідливій дії вод. Населення, що проживає в прибережних містах і селах, зазнає значних матеріальних та моральних втрат від паводків і перебуває в постійному напруженні. Значної шкоди зазнають об’єкти інфраструктури. Це стосується навіть тих населених пунктів, де вже є протипаводкові гідротехнічні споруди. Через нестачу коштів на здійснення експлуатаційних заходів та догляду ці споруди з кожним роком втрачають надійність.
Тому для запобігання і мінімізації збитків від шкідливої дії вод необхідно вчасно розробляти та здійснювати відповідні заходи, забезпечити надійність комплексу захисних споруд.
Очікувані результати:

Створено безпечні умови для життєдіяльності громадян області;
 захищено від паводків десятки тисяч гектарів сільськогосподарських угідь;
 мінімізовано розміри збитків, спричинених шкідливою дією паводкових вод;
 відновлено і забезпечено підтримку сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану річок;
 забезпечено запобігання потрапляння пестицидів з с/г угідь в поверхневі води.
Ключові заходи проекту: 
Будівництво та реконструкція берегоукріплювальних споруд;
 регулювання русел рік;
 відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму санітарного стану на ріках та укріплення берегів.
Період здійснення:
Квітень 2015 –жовтень 2017
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
2015 2016 2017


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал