Програма 1: стійкий розвиток економікиPdf просмотр
Сторінка7/16
Дата конвертації13.02.2017
Розмір7.07 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
 забезпечення енергоефективності.
Територія, на яку проект
Івано-Франківська область

50
матиме вплив:
Орієнтовна кількість отримувачів вигод
Загальна кількість лічильників газу, що експлуатуються в газотранспортних та газозбутових організаціях, і підлягають калібруванню, складає близько 2000 шт.
Споживачами облікованого газу є підприємства державної, комунальної, приватної форми власності та населення.
Стислий опис проекту:
Зараз повірка лічильників газу здійснюється з використанням повітря.
Технічний регламент на засоби вимірювальної техніки та гармонізовані
європейські стандарти вимагають індивідуального калібрування кожного лічильників газу турбінного та ультразвукового типу на природному газі при робочому тиску.
Проект передбачає створення первинного еталона для відтворення одиниці об’єму та об’ємної витрати природного газу, передачу цієї одиниці вторинному еталону
ДП
«Івано-
Франківськстандартметрологія», робочим еталонам ПАТ «Івано-
Франківськгаз» ГРП Пасічна та іншим калібрувальним центрам в
Україні та країнах СНД.
Проведення калібрування лічильників газу при випуску з виробництва
ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад», ІВФ «Темпо» та іншим виробникам лічильників газу в Україні а також власникам лічильників газу, газопостачальним та газотранспортним підприємствам з інших регіонів України.
Вигоди для споживачів газу – економія газу за рахунок підвищення точності його обліку.
Вигоди для газотранспортних та газозбутових організацій – зменшення врат газу та підвищення точності обліку.
Вигоди для заводів виробників лічильників газу – підвищення конкурентоздатності лічильників газу та їх точності.
Загальна кількість лічильників що підлягають калібруванню, складає
1000 шт. в рік. Орієнтовна вартість калібрування складе близько 2000 грн. за один лічильник (вартість калібрувавння лічильників газу в країнах європейського союзу на калібрувальних стендах складає 1500-
4000 євро за один лічильник газу).
Очікувані результати:

Створено еталонну базу України з вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу на рівні європейських аналогів з використанням робочого середовища природного газу при тиску до 1,6 МПа;
 підвищено достовірність та точність обліку природного газу в країні на 0,4-1% для лічильників, що працюють на тисках понад 0,4 МПа;

Підвищено якість та конкурентоспроможність лічильників газу та пристроїв перетворення об’єму, які виготовляються провідними виробниками нашого регіону та України в цілому.
Ключові заходи проекту:

Створення первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на реальному середовищі в діапазоні 4-200 м куб./год.;
 створення вторинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на реальному середовищі в діапазоні 4 – 1000 м куб./год.;
 модернізація та доукомплектування калібрувальної лабораторії
ПАТ «Івано-Франківськгаз» на ГРП «Пасічна» ;
 передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на реальному середовищі від первинного та вторинного еталону до калібрувальної лабораторії ПАТ «Івано-Франківськгаз» 0,65 – 2500 м куб./год. та проведення калібрування лічильників газу перш за все виробників лічильників газу з Прикарпаття, а також замовників послуг з інших регіонів України та країн СНД.
Період здійснення:
2015-2017 роки
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
2015 2016 2017
Разом
3800 1100 100 5000
Джерела фінансування: міжнародний донор 2600 тис. грн.; бізнес 2400 тис. гривень.
Ключові потенційні
ДП
«Івано-Франківськстандартметрологія»
- фінансування та

51
учасники реалізації проекту: реалізація проекту;
ПАТ «Івано-Франківськгаз» - фінансування проекту, реалізація проекту;
ПАТ «Івано-Франківський завод Промприлад» - реалізація проекту, партнерство;
ТОВ ІВФ «ТЕМПО» - реалізація проекту, партнерство.
Інше:
ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» є головною організацією
Мінекономрозвитку України з вимірювання одиниці об’єму та об’ємної витрати газу лічильниками та лічильниками-витратомірами, яка має достатній науковий та професійний потенціал (1- доктор наук, 6 кандидатів наук)
Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
1.3.2. Підтримка альтернативної енергетики
Назва проекту
1.10.
Створення демонстраційно-промоційного центру альтернативних джерел теплопостачання на базі
ДП
«Лісекоцентр» (ур. «Діброва», Богородчанський р-н)
Цілі проекту
Створити демонстраційний об’єкт використання сучасних котлів (на відходах деревини, пелетах, брикетах, сонячні батареї, електричні системи обігріву)
Територія, на яку проект матиме вплив
Карпатський регіон (4 області)
Орієнтовна кількість отримувачів вигод
Десятки тисяч сімей, десятки виробників тепло нагрівальних приладів, теплозаощаджуючих технологій
Стислий опис проекту
На базі ДП «Лісекоцентр», що має триповерхову будівлю у лісовому урочищі «Діброва» і опалюється газом, буде створено демонстраційний об’єкт кількох різновидів сучасного енергозберігаючого обладнання, що працює на відновлюваних джерелах (дрова, тирса, пелети, брикети, сонячні батареї, електрообігрівальні системи). Поставка обладнання і його монтаж можуть бути здійснені фірмами-виробниками. ДП
«Лісекоцентр» щорічно відвідує понад 10 тис. екскурсантів, які можуть ознайомитися із діючою виставкою.
Очікувані результати
Створено демонстраційний об’єкт, забезпечено промоцію енергозберігаючих технологій, що сприятиме зменшенню залежності від експорту енергоресурсів (зокрема газу) в регіон
Ключові заходи проекту

Поточний ремонт приміщення ДП «Лісекоцентр».

Реконструкція фасаду ДП «Лісекоцентр».

Облаштування прибудинкової території ДП «Лісекоцентр».

Реконструкція системи опалення з переведенням на альтернативні види палива.

Облаштування тематичних стендів та експозицій.

Проведення екскурсій, тематичних заходів, спеціальних виставок для різних груп потенційних користувачів (власників індивідуальних будинків, туристичних садиб, бюджетних організацій).
Період здійснення
Травень - листопад 2015 року.
Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.
2015р.
2016р.
2017р.
Разом
1300 900 600 2800
Джерела фінансування

Обласний бюджет;
 публічно-приватні партнери;
 бізнес;
 міжнародні донори.
Ключові потенційні учасники реалізації проекту

Європейський Банк реконструкції та розвитку;
 виробники котлів;
 виробники вікон;
 виробники теплоізоляційних матеріалів.
Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
1.3.2. Підтримка альтернативної енергетики

52

Назва проекту:
1.11. Розробка концепції забезпечення біопаливом об’єктів бюджетної сфери місцевого підпорядкування (в рамках біопаливного кластеру)
Цілі проекту:
Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів в установах бюджетної сфери

Територія, на яку проект матиме вплив:
Івано-Франківська область
Орієнтовна кількість отримувачів вигод
150-200 установ бюджетної сфери області місцевого підпорядкування
Стислий опис проекту:
Станом на 01.12.2014 в області на біопаливі (відходах деревообробки, дровах, пелетах) працюють 159 котелень і паливних. Разом з тим, забезпечення біопаливом не вирішено в комплексі, що спричиняє його дефіцит та завищені ціни в окремих випадках. При цьому область має значний ресурс цього джерела енергії: в рік утворюється понад 100,0 тис. куб. м відходів лісозаготівлі. Створення системи із заготівлі, переробки та кондиціювання лісової, сільськогосподарської біомаси, мережі складів проміжного зберігання біомаси (при потребі), доставки біомаси споживачам – котельням бюджетної сфери.
Очікувані результати:
Забезпечення котелень бюджетної сфери кондиційною біомасою в достатніх обсягах та за оптимальними цінами
Ключові заходи проекту: 
Оцінка потенціалу утворюваної біомаси (відходи лісозаготівлі, лісопереробки, сільського господарства тощо).

Визначення пілотних районів та переліку об’єктів бюджетної сфери для створення системи забезпечення біопаливом.

Вибір організаційної схеми забезпечення біопаливом: створення районного комунального підприємства, залучення діючого комунального підприємства, залучення інвестора тощо.

Визначення необхідного обладнання та оптимального виду біопалива: дрова, тріска, брикети, тирса солома тощо.

Попередній розрахунок економічного ефекту.
Період здійснення: впродовж 2015 року
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
2015 2016 2017
Разом


Джерела фінансування:
Не потребує фінансування
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
Райдержадміністрації
Інше:

Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
1.3.2. Підтримка альтернативної енергетики.
Назва проекту:
1.12. Реконструкція вуличного освітлення з використанням енергії сонця
Цілі проекту:

Впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання в енергосистему міста;
 приведення мереж зовнішнього освітлення до належного технічного стану;
 підвищення ефективності, економічності та надійності функціонування мереж зовнішнього освітлення.
Територія, на яку проект матиме вплив: м. Косів, Івано-Франківська область

53

Орієнтовна кількість отримувачів вигод
Територіальна громада міста, орієнтовно 8600 мешканців, малий та середній бізнес, органи місцевого самоврядування, підприємства та установи.
Стислий опис проекту:
Покращення соціально-економічного середовища міста залежить від ефективного енергоспоживання та енергозбереження на тлі постійного зростання цін на енергоносії.
Метою проекту є приведення мереж зовнішнього освітлення до належного технічного стану, підвищення ефективності, економічності та надійності їх функціонування, забезпечення належного утримання та збереження приладів освітлення на території об’єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання.
Очікувані результати:

Розроблено і впроваджено план раціонального та ефективного використання енергії сонця на потреби вуличного освітлення;
 мобілізовано громаду та виховано у суспільстві почуття впевненості у власних силах;
 поширено набутий досвід серед суміжних громад району.
Ключові заходи проекту: 
Розробка плану заходів на три роки з реалізації проекту;
 повідомлення громади міста про наміри реалізації проекту;
 презентація проекту громадськості та анкетування мешканців з метою визначення готовності до участі в реалізації проекту;
 підписання договорів з підрядною організацією та придбання необхідного обладнання;
 встановлення та налагодження обладнання;
 підготовка кінцевого звіту, оформлення брошури та розповсюдження
її серед інших територіальних громад.
Період здійснення: квітень 2015 року - жовтень 2017 року
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
2015 2016 2017
Разом
100 600 800 1500
Джерела фінансування:
Міський бюджет, обласний бюджет
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
МКП «Косівміськводо сервіс», регіональна благодійна організація,
«Центр Громадських Ініціатив».
Інше:

Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
1.3.2 Підтримка альтернативної енергетики
Назва проекту:
1.13. Стратегічна оцінка використання відновлюваних джерел енергії в області з врахуванням туристично-рекреаційного розвитку регіону
Цілі проекту:

Розроблення науково обґрунтованої стратегічної оцінки екологічно безпечного використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) на
Прикарпатті з врахуванням туристично-рекреаційного розвитку регіону;
 визначення оптимальних технологій відновлюваної енергетики;
 підвищення рівня обізнаності населення щодо перспективності і безпечності використання ВДЕ.
Територія, на яку проект матиме вплив:
Івано-Франківська область
Орієнтовна кількість отримувачів вигод
Територіальні громади гірських районів, переважно менш розвинутих, які одночасно є найбільш перспективними для інвестиційних проектів щодо об’єктів ВДЕ. Потенційні інвестори.
Стислий опис проекту:
Актуальність проблеми викликана початком будівництва об’єктів ВДЕ
(особливо малих ГЕС) в Карпатському регіоні без їх науково

54
обґрунтованого розташування, рекомендацій екологічно безпечних технологій використання, без врахування Регіональної цільової
Програми розвитку туризму в області на 2011-2015 роки, що у сукупності викликало призупинення впровадження інвестиційних проектів розвитку екологічно чистих джерел енергії на Прикарпатті. Відсутність стратегічної оцінки обсягу екологічно безпечного потенціалу впровадження ВДЕ на регіональному рівні, програм розвитку й планів розташування об’єктів, що використовують ВДЕ, без належного екологічного обґрунтування, без врахування пріоритету туристично-рекреаційного розвитку регіону призвело до будівництва об’єктів ВДЕ в Карпатському регіоні протягом останніх років в місцях, обраних інвесторами без належного наукового обґрунтування. Для потреб ринку в регіоні вкрай необхідним є розвиток територій рекреаційно-туристичного напрямку із високим рівнем екологічної безпеки. Отже, екологічно безпечний туристично- рекреаційний розвиток територій Прикарпаття із впровадженням ВДЕ потребує наукового підґрунтя, розробки найкращих технологій територіального використання ВДЕ. Деякі райони Прикарпаття є недоцільними щодо розвитку туризму, технічних та технологічних умов або надто складними з точки зору екологічної безпеки для реалізації проектів розвитку відновлюваної енергетики. Проект міститиме «аналіз просторових обмежень», виконаний з метою визначення цих районів. Це дасть можливість встановлювати, чи може той чи інший енергетичний об’єкт розміщуватись в певному місці. Пропонується розроблення набору карт, на яких відображені ті райони Прикарпаття, які можуть бути непридатними для реалізації проектів розвитку відновлюваної енергетики з технічних причин або через можливість негативного впливу на навколишнє середовище, населення, розвиток туризму тощо.
Очікувані результати:

Створено в ГІС системах інформаційно-аналітичні карти результатів оцінки впливу проектів відновлюваної енергетики на туристичний потенціал, природні ресурси, місцеву громаду і економіку
Прикарпаття як визначених територій обмеження й можливостей розташування об’єктів ВДЕ. Отримані результати дозволять визначати оптимальні, сприятливі, проблемні та заборонені ділянки розташування об’єктів ВДЕ.

Визначено оптимальні технології відновлюваної енергетики на прикладі сонячної, вітрової, малої гідроенергетики.

Отримано методичні рекомендації щодо розвитку ВДЕ на
Прикарпатті, подані у вигляді перспективних для ВДЕ територій і варіантів технологій і установок різного типу і різної потужності, з врахуванням обмежень за параметрами екологічної безпеки та туристичного використання території.

Підвищено рівень обізнаності населення щодо перспективності і безпечності використання ВДЕ.
Ключові заходи проекту: 
Обґрунтування технічно досяжного, економічно доцільного, екологічно безпечного потенціалу відновлюваних джерел енергії
(ВДЕ) (вітрової, сонячної, гідро-) в межах області.

Визначення оптимальних, сприятливих, проблемних та заборонених ділянок розташування об’єктів ВДЕ в межах області.

Оцінка впливу проектів відновлюваної енергетики на туристичний потенціал, природні ресурси, місцеву громаду і економіку
Прикарпаття.

Створення в ГІС системах інформаційно-аналітичних карт результатів досліджень.

Аналіз й обрання найкращих технологій відновлюваної енергетики на прикладі сонячної, вітрової, малої гідроенергетики для умов області.

Видання посібника методичних рекомендацій щодо розвитку ВДЕ на
Прикарпатті у вигляді перспективних для ВДЕ територій і варіантів технологій і установок різного типу і різної потужності, з врахуванням обмежень за параметрами екологічної безпеки та туристичного використання території.

55


Організація і проведення серії семінарів для голів сільських рад в кожному районі області з метою інформування населення щодо перспективності і безпечності використання ВДЕ.
Період здійснення:
2015 – 2017 роки
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
2015 2016 2017
Разом
75 75 75 225
Джерела фінансування:
Державний бюджет, потенційні інвестори
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
Виконавець проекту – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Партнери проекту – районні державні адміністрації, потенційні інвестори.
Номер і назва заходу:
1.3.2. Підтримка альтернативної енергетики
Назва проекту:
1.14.«Розширення кластерної моделі теплопостачання бюджетних установ міста Долина на базі місцевих альтернативних джерел енергії»
Цілі проекту:

Створення належних умов функціонування бюджетних установ та організації навчально-виховного процесу;
 підвищення енергетичної та економічної незалежності шляхом зменшення споживання природного газу;
 зменшення обсягів шкідливих викидів в навколишнє середовище.
Територія, на яку проект матиме вплив:
Долинський район
Стислий опис проекту:
Суть проекту полягає у реорганізації теплопостачання бюджетних установ на базі місцевих альтернативних джерел енергії. Майбутнє - за альтернативними джерелами енергії, бо вони майже безплатні, безпечні і не пов'язані із шкідливими викидами. Ще одна перевага - автономність, відсутність необхідності передавати енергію на великі відстані, що супроводжується її великими втратами та забрудненням довкілля.
Проблема альтернативних джерел енергії особливо актуальна на фоні повідомлень про те, що запаси нафти, газу будуть вичерпані через 30-50 років, а також енергетичні джерела - основа незалежності будь-якої держави. Це нині особливо актуально для
України. Тенденція зростання цін на енергоресурси, подорожчання газу, енергетична криза обумовлюють необхідність негайного впровадження заходів з енергозбереження, тому сьогодні першочерговим завданням для місцевої влади є вирішення питання переведення закладів бюджетної сфери, які опалювалися газом, на альтернативні види опалення.
Варто зазначити, що розбудова кластерної системи розпочалась в
Долині з 2011 року. Тоді за кошти Всеукраїнського фонду підтримки місцевого самоврядування, міського та районного бюджетів було переведено на опалення відходами деревини першу котельню бюджетної установи - дитячої лікарні. На КП «Комунгосп» було створено окремий цех з підготовки і постачання біомаси в котельні. На підприємстві є все необхідне обладнання для подрібнення відходів деревини на щепу (стаціонарна та пересувна рубальні машини, цех для зберігання тощо).
Сировиною для опалення є відходи деревини від санітарної порізки зелених насаджень міста і району, видалення аварійних дерев, відходи лісопромислових підприємств регіону, дрова тощо.
Основна перевага кластерної моделі полягає в тому, що територіальна громада має повний контроль над КП, яке є постачальником біомаси, та не допускає необгрунтованого підвищення розцінок (рентабельність
10%). Крім того, значний позитивний екологічний ефект, так як використовується як паливо відходи деревини (гілки, тирса з пилорам тощо), які раніше засмічували навколишнє середовище або ж вивозились на полігон.
Очікувані результати:

Зменшення споживання природного газу, диверсифікація енергоджерел;

56

 ефективне використання паливно – енергетичних ресурсів;
 зменшення шкідливих викидів, а отже мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище та покращення стану здоров’я людей.
Ключові заходи проекту:

Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію систем опалення та гарячого водопостачання з встановленням модульних твердопаливних котелень і сонячних колекторів для 2 дошкільних закладів.

Встановлення систем сонячних колекторів для забезпечення гарячого водопостачання в 2 дошкільних закладах.

Встановлення модульних котелень, що працюють на твердому паливі (дрова, щепа, брикети, гранули) у 3 дошкільних закладах.
Період здійснення:
2015-2016 роки
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:
2015 2016 2017
Разом
500,0 4550,0
-
5050,0
Джерела фінансування:
Міський бюджет, державний бюджет, обласний бюджет, ДФРР
Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
Долинська міська рада
Коментарі:
Реалізація проекту повністю відповідає задекларолваним державним пріоритетам у сфері зменшення енергетичної залежності, а також містить очікуваний позитивний ефект в контексті майбутнього об’єднання громад.
Після проведення реформи місцевого самоврядування з’явиться потенціал щодо розширення кластерної моделі на сусідні сільські населені пункти, що увійдуть в об’єднану громаду міста Долини. З точки зору екології, реалізація проекту дозволить перетворити в корисне паливо десятки тонн відходів деревини, які сьогодні безгосподарно пропадають в лісосмугах, а також різноманітні чагарники вздовж доріг та на землях невжитках, відходи санітарної порізки зелених насаджень та лісопромислового комплексу тощо.
Проекти напряму 1.D.
Удосконалення управління регіональним розвитком.

Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
1.4.1. Формування ефективної системи управління регіоном
Назва проекту
1.15. Створення Агенції Регіонального Розвитку
Цілі проекту

Загальна координація, технічне, методичне й організаційне забезпечення роботи з формування і реалізації Стратегії розвитку області, моніторинг її впровадження, інформаційна підтримка реалізованих проектів.

Підтримка мережевої співпраці між урядовими та неурядовими організаціями Івано-Франківської області, які працюють у сфері регіонального розвитку.
Територія, на яку проект матиме вплив
Івано-Франківська область
Короткий опис проекту
Впровадження Стратегії розвитку регіону може бути недостатньо ефективним без належної координації зусиль різних зацікавлених сторін
– обласної влади, громадських організацій, інвесторів. Одних лише зусиль регіональних органів влади та місцевого самоврядування може бути недостатньо для виконання деяких проектів, що входять до Плану реалізації Стратегії. В таких випадках завданням Агенції є пошук недержавних організацій, залучення позабюджетних (грантових) коштів для впровадження проектів, які є критично важливими для ефективного розвитку регіону.
Окремим компонентом роботи Агенції є супровід процесів моніторингу впровадження та актуалізації Стратегії.
Окрім супроводу Стратегії, завданнями Агенції є:

ініціювання і підтримка мережевої співпраці між урядовими та неурядовими організаціями області, які працюють у сфері

57
регіонального розвитку;
 генерування, впровадження і координація програм, спрямованих на підтримку регіонального розвитку;
 збирання і розповсюдження інформації про найкращий досвід ЄС у розробці і реалізації стратегій регіонального розвитку.
Очікувані результати
 Забезпечено організаційний супровід впровадження проектів Плану реалізації Стратегії розвитку регіону;
 забезпечено пошук недержавних організацій, залучення позабюджетних (грантових) коштів для впровадження проектів, які є критично важливими для ефективного розвитку регіону;
 забезпечено моніторинг впровадження та актуалізацію Стратегії;
 підтримано співпрацю між урядовими та неурядовими організаціями
Рівненщини, які працюють у сфері регіонального розвитку.
Ключові заходи проекту
 Створення організаційної структури для підтримки впровадження та моніторингу Стратегії і забезпечення її роботи.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал