Профорієнтаційний тренінг «Карта життя: самостійний вибір майбутньої професії» АнотаціяСкачати 96.31 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір96.31 Kb.
Профорієнтаційний тренінг

«Карта життя: самостійний вибір майбутньої професії»

Анотація. Профорієнтаційний тренінг «Карта життя: самостійний вибір майбутньої професії» спрямований на активізацію інтересу учнів до самостійного вибору майбутньої професії на основі індивідуальних властивостей, схильностей, здібностей та вимог до сучасного ринку праці; оволодіння інструментами для свідомого і відповідального вибору професійної діяльності
Пояснювальна записка

Кожний випускник навчального закладу, розмірковуючи над своїм майбутнім, перш за все вирішує, яку професію йому обрати. І в цей особливий період життя підлітків, доречною буде допомога у оволодінні навичками самостійного вибору майбутньої професії.

Загальновідомо, що коли змінюється середовище, в якому живе учень, змінюються його уявлення про себе, свої можливості. У зв’язку з цим актуальними є пошуки точок відліку для самоствердження, самовизначення у майбутньому, збільшення стійкості підлітків у ситуації «мінливості» суспільства, ринку праці.

В сучасних умовах необхідно виховувати конкурентноспроможну особистість, яка б мала не тільки високий інтелектуальний розвиток, а й ще була б психологічно підготовлена до виріїв нашого сьогодення.З метою допомогти учням зорієнтуватися у світі сучасних професій, здійснити професійне самовизначення з урахуванням психолого-індивідуальних особистісних властивостей розроблений профорієнтаційний тренінг «Карта життя: самостійний вибір майбутньої професії».

В програмі тренінгу використовуються вправи, ігри профорієнтаційного змісту, які дають можливість створити позитивне середовище, в якому учні можуть навчатися новим способам дій і поведінковим реакціям; експериментувати з новими стратегіями у вирішенні проблем; усвідомлено поставитися до вибору майбутньої професійної діяльності.

В основу даного тренінгу покладена формула вибору професії «Хочу – Можу – Треба». Учні поступово проходять ряд вправ, набуваючи практичний досвід використання цієї формули при вирішенні проблеми професійного самовизначення.

В тренінзі враховані вікові можливості учнів, їхній життєвий досвід, емоційність сприйняття вправ, практична діяльність школярів. Це забезпечує зацікавленість учнів навчанням.Очікувальні результати:

 • активізація інтересу учнів до самостійного вибору майбутньої професії на основі індивідуальних властивостей, схильностей, здібностей та вимог до сучасного ринку праці; оволодіння інструментами для свідомого і відповідального вибору професійної діяльності у житті.

 • розвиток рівнів усвідомлення учнями «Я-образу» і «Я-образу майбутньої професії»;

 • формування усвідомленого ставлення учнів до дослідження і вирішення проблеми самостійного вибору майбутньої професії: самооцінка індивідуальних можливостей і їхнє співвідношення з вимогами різного типу професійної діяльності на ринку праці;

 • обґрунтований вибір профільних напрямків знань, необхідних для вибору майбутньої професії: самовиховання, само тренінги як професійно важливі якості в процесі навчання; вибір технології і розробка алгоритму професійного самовизначення.

Тренінг «Карта життя: самостійний вибір майбутньої професії» розрахований на три заняття по 3,5 години (але можливі варіанти скорочення або доповнення програми).

Заняття можуть використовуватися як для учнів 9-11 класів, які цікавляться проблемою вибору майбутньої професії. До занять можуть залучатися вчителі та батьки, які можуть бути безпосередньо учасниками групи разом у учнями, або працювати окремою групою.
Програма тренінгу
Заняття 1
Привітання учасників тренінгу. Повідомлення теми та мети тренінгу.


 1. Презентація формули вибору професії “Хочу – Можу –Треба”.

( “три кита” ).
МОЖУ
ТРЕБА
ХОЧУ


1. Пояснити значення кожного компоненту.

ХОЧУ – бажання, цілі, інтереси, домагання.

МОЖУ – простір здібностей, талантів, стан здоров’я.

ТРЕБА – запити ринку праці, соціально-економічні проблеми регіону,

розвиток економіки суспільства. 1. Пояснення процесу життєвого самовизначення

Професійне середовище – це частина загального процесу життєвого самовизначення. Для того, щоб зрозуміти як визначитися у професійному аспекті, необхідно розібратися в механізмах життєвого самовизначення.сімейне

соціаль

неособис-

те


профе-

сійне


2. Знайомство учасників. Вправа “Щоденник”.

Мета: знайомство учасників один з одним; введення в розуміння проблеми професійного самовизначення; усвідомлення власних можливостей.


 1. Намалювати в робочих зошитах коло – циферблат.

 2. Кожному учаснику необхідно призначити на кожну годину зустріч з іншим членом групи. Відмітити на циферблаті ім’я учасника, з яким призначена зустріч. Кількість зустрічей – 12.

 3. Тренер називає годину і учасники повинні знайти ту людину, з якою зустрічається у цей час.

Кожна пара ( на кожен час) отримує тему бесіди для обговорення. Час на кожну розмову – 3 хвилини.

 1. Обговорення:

  • Що більше запам’яталось із ваших зустрічей?

  • Що було цікавим?

  • Хто вас здивував і чому?

В обговоренні приймають участь всі учасники групи.

  • У чому були виникали труднощі, що було важким?

  • Що відчували під час вправи?

  • Що сподобалось або не сподобалось?

Теми для бесід


 1. Улюблена справа, захоплення, хобі.

 2. Улюблений естрадний виконавець.

 3. Що б ви зробили, якщо з неба вам “впали” 10 000 доларів.

 4. Ваша рання спогадка про дитинство.

 5. Ким ви мріяли стати, коли вчилися у 1 класі.

 6. Найкращий день у вашому житті.

 7. Чим би ви хотіли б займатися через 5 років.

 8. З якою твариною могли би себе асоціювати.

 9. Від чого ви отримуєте найбільше задоволення.

 10. Назвіть свої позитивні і негативні риси.

 11. Ваша улюблена страва.

 12. Вільна тема – говоріть про що хочете (цю тему оголосити останньою).

 1. Визначення правил роботи групи.

Учасники групи спільно виробляють правила роботи, які записуються на ватмані.

Орієнтовні правила: 1. Поважати думку кожного.

 2. Підтримувати один одного.

 3. Бути доброзичливим.

 4. Бути активним.

 5. Не критикувати.

 6. Не давати оцінок.

 7. Бути цілеспрямованим.

 8. Дотримуватися гендерної рівності.

 9. Створювати комфортні умови.

 10. Дотримуватися регламенту.
 1. Вправа “ Змагання мотивів”

Мета: допомогти учасникам на практиці зрозуміти особливості свідомого вибору професії.


 1. Учасникам необхідно визначити головну причину, за якою обирається професія.

 2. В роздаткових матеріалах (список мотивів) обираємо переважаючий мотив в кожній парі і записуємо номер переможця в колонці 1/8. Потім порівняємо мотиви-переможці і отримуємо 4 головних мотиви вибору професії. Потім влаштуємо півфінал і фінал. На завершення, визначимо три перших місця – три свої головні мотиви вибору професії.

 3. Після виконання завдання необхідно провести опитування всіх учасників і визначити кожному свої два головних мотиви-переможця. Результати опитування відмітити на ватмані, на якому попередньо записані номери (від 1 до 16) мотивів. Таким чином, формується групова статистика.

 4. Обговорення. Подивитися на свої мотиви-переможці (перші три місця) і спробувати знайти 3-4 професії, які краще відповідають вашому набору мотивів. Записати ці професії в своїх робочих зошитах.

 5. Учасників об’єднати у пари, в яких вони повинні обговорити свої рішення один з одним, допомогти збільшити список професій або рід діяльності, які краще підходять до мотивів.

5. Вправа “Гра в лотерею”.

Мета: пояснити наслідки неправильного вибору професії; зрозуміти необхідність активних дій по вибору професії.

Матеріали: картки, ручки. 1. Учасникам необхідно на чистих картках написати по 3 назви професій, якими б вони бажали займатися протягом життя.

Далі картки перемішують і кожен учасник обирає лише 1 картку ( як у лотереї).

 1. Результати вибору обговорюються всій групою.

Тренер просить піднятися тих, хто отримав картку зі своєю професією.

Можна підрахувати відсоток тих, кому пощастило у виборі.

Можна розповісти, що трапиться с їх життям, якщо доля “подарує” їм ці професії, яки отримали.

Можна пофантазувати і описати новий Світ, в якому будуть тільки заявлені однотипні групи професій. 1. Обговорення. Що було важко? Що відчували під час проведення вправи?
 1. Вправа “Мої професійні бажання”

Мета: усвідомлення своїх професійних бажань; встановлення зв’язку між професійними бажаннями та місцем роботи або навчання.

Матеріали : список незакінчених речень. 1. Із списку незакінчених речень необхідно вибрати 5 речень і закінчити їх написання.

 2. Після цього звернути увагу на три додаткових запитання. Дати на них відповідь. Учасникам необхідно мати умовні місця роботи або навчання, при відсутності – придумати.

 3. Поділити учасників на малі групи ( можна самостійно) і обговорити відповіді на 3 запитання. Можна давати поради один одному.

 4. Обговорення.

Незакінчені речення


  • Я збираюсь ...

  • Я бачу свою професійну ціль у тому, щоб ...

  • Я прагну ...

  • Я можу досягнути успіху ...

  • У мене належний вік для ...

  • Я абсолютно впевнений, що я хочу...

  • Мій успіх пов’язаний ...

  • У мене є те, що необхідно для ...

  • Я знаю, що я буду ...

  • Я впевнений ...

  • Мені гарно мати ...

  • Мені гарно бути ...

  • В роботі я задовольню своє бажання...

  • У мене є природний потяг...

  • Моє навчання або робота дозволять мені ...

  • Для мне зручно і вигідно...

  • У мене є здібності для ...

  • Я мрію ...

  • Мій професійний інтерес спрямований ...

  • У мене достатньо сил і бажання ...

  • Моє сьогоднішнє становище дозволяє...

Запитання:

 1. Чи пов’язані мої професійні бажання з визначеними місцями роботи або навчання?

 2. Чи існують можливості професійної кар’єри, інші місця роботи чи навчання, які в більшій мірі задовольнять мої бажання?

 3. Чи достатньо я проінформований проте, як будуть задовольнятися мої бажання в тих місцях роботи або навчання, які я собі попередньо визначив?

 1. Вправа «Вгадай професію»

Мета: підвищити рівень орієнтації в світі професійної праці, краще пізнати особливості професій, пов’язаних з престижністю.

  1. Тренер пропонує незвичайні характеристики професій.

  2. Учасники повинні назвати професію, які відповідає даній характеристиці.

  3. Відповіді фіксуються на дошці.

  4. Обговорення результатів вправи:

  • як ви визначили, що дана професія так характеризується?

  • звідки про це знали?

Список характеристик професій:


«зелена» « солодка» «волохата» «дитяча»

«смішна» «висока» «розумна» «чоловіча»

«жіноча» «грошова» «смілива» «говірлива»

«уважна» «модна» «непосидюча» «технічна»

«спокійна» «незалежна» «відповідальна» «смачна».
Заняття 2
Привітання учасників тренінгу.


 1. Мозковий штурм “Мрія ...” та “Ціль...”
 1. Технологія перетворення мрії у ціль.

  • Різниця між мрією і ціллю.

  • 7 кроків від мрії до цілі:


М_______________Ц

1 2 3 4 5 6 7
1 крок – Як я впізнаю, що моя ціль досягнута.

2 крок – Чим я готовий заплатити.

3 крок – Коли я досягну своєї цілі ( дата).

4 крок – Труднощі і внутрішні перепони.

5 крок – Яку винагороду я оберу своїй перемозі.

6 крок – Письмовий договір з собою.

7 крок – Щоденне читання договору вголос.

3. Вправа “Індивідуальний образ світу”.

Мета: структуризація внутрішніх картин світу, погляд на себе зі сторони.

Матеріали – листи паперу, олівці, фломастери. 1. Поділіть лист паперу на сектори. Заповніть кожен сектор на свій розсуд.


Мій образ світуСвіт ідей

Світ людей Світ речей
  • Світ ідей - правила життя, принципи, ваші інтереси, мрії, фантазії, плани.

  • Світ людей – значимі для вас люди.

  • Світ речей – значимі для вашого життя речі, об’єкти природи.
 1. Віддайте свій лист іншій людині праворуч і візьміть лист сусіда. Уважно проаналізуйте його і дайте відповідь на запитання:

  • Чим ця людина відрізняється від мене?

  • Чим схожий на мене?

Потім подумайте і запишіть у центрі листа професію або сферу діяльності для цієї людини, виходячи із її світогляду.

 1. Поверніть лист власнику. А отримавши назад свій, можете добавити свою інформацію.

 2. Обговорення.

  • Згідні ви з “призначеною” вам професією?

  • Щоб хотіли змінити?

  • Чим ви керувалися при виборі професії іншій людині?

  • Якої інформації вам не вистачало?

  • Чи змінилось ваше ставлення до чогось після цієї вправи.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал