Професійно-технічна освіта УкраїниСторінка7/11
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Правила коректної мови.

Отже, коли ми говоримо про людей з інвалідністю або безпосередньо з ними слід уникати таких слів як, хворий, каліка, неповноцінний, душевнохвора людина, божевільний, псих, сліпа людина, глухий, німий, прикутий до інвалідного візка. Чому так не слід говорити ми вже з'ясували. Такі слова вважаються образливими і не рекомендується ними користуватися.


Які почуття й асоціації викликає у людей з інвалідністю те чи інше слово або вираз?

- Дуже поширений вираз "прикутий до візка" - "приреченість ", "ланцюги ".

- Слова глухий, німий - неможливість спілкування, контакту.


 • Хворий - значить, треба лікувати

 • Слова глухий, паралітик, неповноцінний, безрукий, хворий викликають співчуття і жалість.

 • Гидливість викликають слова каліка, недоумкуватий, Даун.

Вирази людина з обмеженими можливостями, людина на колясці, людина з травмою хребта, людина з інвалідністю, незрячий - викликають цілком нейтральні асоціації.

 • Ще одне, на що, потрібно звернути увагу: вибираючи слова і вирази, слід уникати стереотипів. "Жертви" - це зайво драматичний образ вічно нещасної і безпорадної людини. "Герой", який, "незважаючи на щось", "здолав" і веде "нормальне" життя - теж дуже поширений образ. Створюючи його в такому ключі, ми непомітно впадаємо в заступницький тон. Крім того, слід пам’ятати, що, прагнучи до акуратності і коректності, потрібно уникати узагальнень і припущень. Не соромтеся запитувати, як буде правильніше, у самих інвалідів.

Використовуйте: людина з обмеженими фізичними можливостями, люди з інвалідністю, людина, що використовує інвалідний візок, люди з душевним або емоційним розладом, погано бачить людина, людина, яка погано чує, людина з труднощами в спілкуванні, утрудненнями в мові.

Сьогодні використовується термін "людина з обмеженими можливостями " замість слова " інвалід ". Це не просто відмова від застарілого слова, це відмова від медикалізація проблеми інвалідності, бо інвалід - "хворий, непрацездатний, марний " потребує постійної опіки та лікування, він знаходиться в залежності від інших.

На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається процес переогляду уживаної термінології. І як наслідок цього відбувається відмова від таких термінів як «інвалідність», «дефективність», « недієспроможність» та ін. Все частіше вживається поняття «людина з обмеженими можливостями». Але, навіть використовуючи коректні висловлювання, можна поставити в незручне становище і себе, і співрозмовника, якщо не брати до уваги деякі нюанси, пов'язані з його інвалідністю. Щоб уникнути цього нижче пропонуються рекомендації.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕТИКЕТУ З ЛЮДЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ


 • Не треба бентежитися настільки великому списку того, що правильно, а що неправильно.

 • Якщо є сумніви, то розраховуйте на свій здоровий глузд і здатність до співчуття.

 • Будьте спокійні й доброзичливі.

 • Якщо не знаєте, що робити, запитаєте про це свого співрозмовника.

 • Не бійтеся зачепити його цим - адже Ви показуєте, що щиро зацікавлені у спілкуванні.

 • Якщо Ви прагнете бути зрозумілим - Вас зрозуміють.

 • Не бійтеся жартувати. Жарт, тактовний і доречний, тільки допоможе Вам налагодити спілкування і розрядити обстановку.

 • Ставтеся до іншої людини, як до себе , точно так само її поважайте, і тоді все буде добре.

Приклади мовних виразів, які передбачають неповагу до людини з обмеженими можливостями і які не слід вживати спілкуючись з такими людьми.

(не використовуйте жоден із наведених ярликів). 1. Неповноцінний, негативний, і, мабуть, зануда.

(Людина, яка значно гірша від інших).

 1. Хворий на церебральний параліч.

(Звучить як неособовий предмет стосовно особистості. Невже ми не можемо назвати особистостями людей з ДЦП?).

 1. Благодійність.

(Часто організовується для допомоги людям, які не відчувають дискомфорту від того, що вони є інвалідами. Більшість таких людей не хочуть проявів благодійності до себе. Благодійність по відношенню до нас стимулює сегрегацію, а ми бажаємо почуття єдності).

 1. Слід описувати умови, а не людину. Якщо описуються умови, виникає враження, що ви розміщуєте людей у різні пакети або файли.

 2. Каліка.

(Цей ярлик малює картину: “ніхто не хоче виглядати так, бути обєктом жалю всіх”).

 1. Глуха або німа людина.

(Людина без мови. Німий звучить як дурний. Втім, ці люди є справжніми професіоналами у спілкуванні знаковою мовою. Вони розуміють мову тіла краще, ніж більшість людей, які чують).

 1. Хвороба.

(Інвалідність не є хворобою. Люди, які мають інвалідність, можуть бути здоровими, як інші люди).

 1. Неповноцінний.

(Неповноцінними є сходи, важкі двері, кнопки, що надто високо розташовані, місця паркування тощо. Суспільство створює неповноцінність людей своїм небажанням до змін).

 1. Бідність.

(Інвалідність не відображає багатство особистості. Від характеру людини залежить наповненість її життя).

 1. ) Страждає від хвороби.

(Люди з особливими потребами не завжди страждають від своєї інвалідності. Якщо людина від народження немає слуху – це частина її особистості як і колір очей).

11) Нещасний.

«Існує лише одне нещастя – використання цього слова, яке є неприємним».

Висновки

Проблема соціально-психологічної підтримки дітей з різними фізичними та психологічними вадами є актуальною, так як успішне її розвязання характеризує рівень гуманності суспільства, в якому живуть ці діти. Наявність байдужості і пасивності по відношенню до дітей з особливими потребами свідчить про те, що ми власноручно перекреслюємо в собі людину.

У дітей з особливими потребами виникають загальні особистісні проблеми, які мають таку основну специфіку:


 1. Комплекс неповноцінності, відчуття неспроможності виконувати важливі людські функції, підвищена потреба в захисті;

 2. Відчуття несхожості на інших, відчуженість від інших;

 3. Почуття самотності внаслідок обмеженості контактів із зовнішнім світом, підлеглість у контактах, низький рівень симпатії.

Турбота про психічне здоровя учнів - одне з основних завдань психолога. Ефективне вирішення цього завдання можливе за допомогою використання відповідних технологій.

Серед найбільш поширених технологічних ресурсів психологічної роботи можна виділити організаційні форми, діагностичні техніки, психотерапевтичні методи, індивідуальне консультування, тренінги тощо.

На сучасному етапі домінуюче місце в роботі з дітьми з різними фізичними та психічними вадами належить інтерактивним методам роботи.

Література


 1. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход. К., Наук. думка, 1995.

 2. Іванова І.Є. Соціально-психологічні проблеми дітей – інвалідів. – К., 2000.

 3. Кравченко Р.І. Соціальна робота з розумово відсталими людьми: Навч. посіб. – К., 2001.

 4. Пилипенко О.І. Образотворча терапія як метод соціально-профілактичної роботи. // Профілактика і терапія засобами мистецтва. К., 1996.

 5. Стандартні правила щодо урівнення можливостей інвалідів. Прийняті Генерал. Асамблеєю ООН на 48 сес. 20.12.1993 (резолюція 48/96) – Л., 1998.

 6. Соціальна реабілітація молоді з обмеженою дієздатністю, К., 2000.

 7. Titmus R.M. Social policy an infroducfioh. – Lоndon: George Allan and (UNWINLID, 1971).

 8. Энциклопедия социальной работы: В 3-х т. З.: перевод с англ. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1994.- 498с.


Проект моделі надання професійних освітніх послуг учнівській молоді із числа інвалідів, осіб з особливими потребами
Данкова Т.М. – викладач;

Роман А.П.– майстер виробничого навчання

Вищого професійного училища №34 м. Виноградів

Закарпатської області
Вступ

Люди з особливими потребами почувають себе відкинутими суспільством. Вони не завжди можуть навчатися зі своїми однолітками у звичайних школах і мусять їздити за десятки, а інколи навіть і сотні кілометрів для того, щоб здобути освіту в спеціалізованих школах. По закінченні цих навчальних закладів перед ними постає найсерйозніша проблема – що робити далі, де знайти роботу, існувати на пенсію держави чи отримувати достойну платню та бути активним членом суспільства, тобто співпадає проблема їх професійного становлення й соціалізації в сьогоднішньому суспільстві.

Складність професійного становлення інвалідів пов’язана з проблематичністю отримання такої професійної освіти, яка б повною мірою сприяла виявленню їх фізичних і психофізіологічних можливостей. На жаль, більшість людей з особливими потребами часто опускають у безнадії руки, бо їх не беруть на роботу, мотивуючи це найчастіше тим, що вони не мають відповідної освіти і кваліфікації, щоб працювати в тій чи іншій сфері – в установі або на підприємстві. Це прикра реальність сьогодення.

Який же вихід із ситуації, що склалася? Він полягає в активній співпраці робітників соціальної сфери, викладачів професійних навчальних закладів та викладачів вищої школи з інвалідами. Сьогодні в Україні набувається досвід застосування інформаційних комунікаційних технологій (ІКТ) для розв’язання завдання соціалізації інвалідів з подальшою їх професіоналізацією. Основною передумовою для подальшого професійного становлення осіб з особливими потребами є можливість отримання такої освіти, яка відповідала б їх інтересам і нахилам. Тоді їх внесок у суспільне життя буде значно вищим, ніж за звичайних умов.

Не так давно комп’ютер став надійним помічником інвалідів з вадами зору, осіб з особливими потребами. Але для того, щоб упевнено використовувати його у повсякденному житті, необхідно спочатку навчитись ним керувати.

Враховуючи насамперед фізичні вади людей з обмеженими можливостями, бажано і доцільно широко застосовувати досягнення сучасних інформаційних технологій для організації навчального процесу при підготовці учнів з особливими потребами за робітничою професією «Оператор комп’ютерного набору». На користь такого застосування вказують кілька чинників:

по-перше, сама професія передбачає постійну роботу з ПК і використання інформації щонайперше в електронному вигляді;

по-друге, електронні підручники та системи тестування надають змогу набувати практичних навичок роботи навіть в процесі перевірки знань;

по-третє, інформаційні технології значно спрощують подання складного для розуміння матеріалу, прискорюють його засвоєння та зменшують об’єм непродуктивної роботи за рахунок застосування мультимедійних можливостей комп’ютерної техніки.

До цього переліку можна долучити і інші переваги використання інформаційних технологій в навчанні інвалідів у порівнянні з традиційними. Але для отримання справді високої ефективності професійної підготовки людей з обмеженими можливостями за робітничою спеціальністю «Оператор комп’ютерного набору» потрібно максимально адаптувати навчальний процес до використання можливостей інформаційних технологій, що вимагає немалих зусиль і відповідного рівня знань викладачів. Це забезпечить високу ефективність професійної підготовки інвалідів в процесі їх реабілітації не тільки за вищеназваною професією, а й за багатьма іншими і дасть можливість успішно конкурувати на ринку праці, що забезпечує активну участь інвалідів у життєдіяльності суспільства.

Окремої уваги вимагає формування комплексу практичних завдань для учнів. Для забезпечення ефективної підготовки він повинен задовольняти ряд умов:


  • бути побудованим за принципом «від простого до складного»;

  • давати можливість обмежувати складність завдань для слабших учнів і одночасно ускладнювати їх для сильніших;

  • використовувати в наступних завданнях інформацію з попередніх, що сприяє повторенню вивченого раніше матеріалу, а також вибудовує все вивчене в струнку систему.

На заняттях ефективним є використання інтерактиву у вигляді перехресного опитування навіть без використання комп’ютера, але коли учні самі ставлять одне одному запитання. Така форма є корисною для засвоєння спеціальних термінів під час їх промовляння уголос. Ще більш ефективним є використання можливостей комп’ютерної мережі і спеціального програмного забезпечення, наприклад для демонстрації екрану учнів, який відповідає, на екрани всіх учнів (аналог виступу біля дошки); або для демонстрації допущених характерних помилок в процесі виконання практичної роботи конкретним слухачем для запобігання їх повторення іншими.

Досягнення поставленої педагогічної мети можливе за умови застосування активних методів навчання, що націлені передовсім на емоційне стимулювання: створення ситуації емоційно-моральних переживань, зацікавленості, пізнавальної новизни, використання ігрових форм організації навчальної діяльності, постановки системи перспектив, а також посилення мотивації навчання шляхом упровадження модульно-рейтингової системи контролю знань, застосування пошукових та дослідницьких методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності, створення так званого креативного поля.

Даний проект застосовується як при підготовці учнів з особливими потребами за професією «Оператор комп’ютерного набору», так і при роботі з учнями, які мають певні фізіологічні особливості. Усе це в комплексі дає можливість забезпечити високу якість підготовки спеціалістів, що відповідають вимогам сьогодення.

Методи навчання учнів з вадами зору

В кожному навчальному закладі навчаються учні з особливими потребами, більшість з яких мають певні вади зору. Це стосується і нашого ВПУ-34 м. Виноградів. Тому ми вирішили особливу увагу приділити вивченню методів навчання учнів з вадами зору.

Сьогодні у педагогічній науці яскраво заявляє про себе особистісно-орієнтований підхід, який забезпечує створення нових механізмів навчання і виховання та ґрунтується на принципах глибокої поваги до особистості, самостійності особи, врахування індивідуальності. При роботі з учнями з особливими потребами особистісно-орієнтований підхід має велике значення, яке неможливо переоцінити.

Власний досвід підтверджує високу ефективність навчання у співробітництві, коли учні вчаться працювати в групах. Успіх групи тут залежить від успіху кожного; крім того, вони вчаться спілкуватися, доброзичливо ставитись один до одного, допомагати, вирішувати будь-які проблеми. Для того, щоб учні вчилися самостійно приймати рішення в різних навчальних (виробничих), життєвих ситуаціях в педагогічній діяльності, використовуємо метод проектів. Ця технологія використовується для навчання, спрямованого на активізацію діяльності учнів відповідно до їхніх інтересів. Під час реалізації методу проектів використовується власна зацікавленість учнів у знаннях, що застосовуються у реальному житті.

Працюючи над розробкою моделей уроків, виховних годин, прагнемо побудувати їх на оптимальному поєднанні традиційних, перевірених часом принципів дидактики, таких як науковість, відповідність віковим особливостям з інноваційними підходами особистісно-орієнтованого навчання.

Процес оволодіння обраною спеціальністю, відповідно до навчальної програми, розпочинається з вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних та загально-технічних дисциплін, дисциплін професійної підготовки. Оскільки учні з вадами зору навчаються не окремо, а разом зі своїми одногрупниками, то кожен викладач робить свій внесок у впровадження ефективних форм і методів навчання. Насамперед ми звертаємо увагу на професіоналізацію з точки зору вивчення комп’ютерних технологій і предметів, що тісно пов’язані з комп’ютерними науками. Як правило, краще засвоєння нового матеріалу відбувається в процесі активної діяльності учнів, коли в нього внесено елементи новизни. Особливо важливим є використання спеціальних засобів запам’ятовування і зберігання інформації. До них належать: смислове групування матеріалу, виділення головної думки, складання плану-конспекту, логічних схем, виділення в них основних зв’язків і відношень.

Тоді як гуманітарні науки учні з вадами зору можуть опанувати самостійно, то при вивченні предметів, які за своєю специфікою використовують комп’ютери, їм потрібна допомога кваліфікованих спеціалістів. При цьому по можливості ми застосовуємо технології навчання з використанням допоміжних технологій (Jaws for Windows, MAGIC, OpenBook та інші). Технологія Jaws for Windows ґрунтується на виведенні інформації, поданої на екрані монітора, голосовим сигналом. Технологія MAGIC полягає у крупномасштабному відображенні об’єктів, розміщених на екрані монітора. Вона є досить ефективною для учнів із залишковим зором. Технологія OpenBook ґрунтується на розпізнаванні оптичних характеристик. В основному застосовується для читання електронних підручників та певного навчального матеріалу, поданого у вигляді електронного документа.

Одним із прикладів сучасних допоміжних технологій є голосовий сигнал. Ця технологія, використана в програмному продукті Jaws for Windows, дозволяє людині мати доступ до інформації, що міститься у комп’ютері та в Інтернеті за допомогою голосових команд. Вона використовується для роботи з текстовим редактором, електронними таблицями, інтернетівськими сайтами. Ця технологія дозволяє користувачу швидко переміщатись між вікнами на робочому столі, відкривати необхідні для користувача програмні продукти і використовувати їх за власним бажанням і потребами.

Для застосування даної технології потрібні певні початкові знання. Тому спочатку з учнями, які мають глибокі вади зору, вивчаємо методику «десятипальцевого набору». Ця методика ґрунтується на досконалому опануванні учнями клавіатури і вмінні використовувати для набору тексту пальців обох рук. При вивченні методики особливу увагу звертаємо на положенні пальців рук при введенні тексту з клавіатури. Вказівні пальці лівої і правої руки повинні бути розміщені відповідно над буквами А(F) і О(J). Усі інші пальці лівої руки в послідовності їх розміщення повинні знаходитись над буквами В(D), І(S), Ф(A), а правої – над буквами Л(K), Д(L) та Ж(символ “;”). Великі пальці обох рук повинні бути розташовані над знаком «пробіл». При дотриманні цього нескладного правила учні з вадами зору досить легко вивчають основи роботи на клавіатурі і, таким чином, в майбутньому їм буде легше опанувати комбінації клавіш при роботі з програмними продуктами, розробленими під операційну систему Windows.

Методика «десятипальцевого набору» включена в програму з предмету «Машинопис» та програму виробничого навчання при підготовці учнів за спеціальністю «Оператор комп’ютерного набору», але кількість годин для опанування даною методикою недостатня. Оскільки учні з глибокими вадами зору не можуть використовувати при роботі «мишку», то їм потрібно знати всі комбінації клавіш, які могли б замінити їм цей пристрій, такий важливий і незамінний для багатьох користувачів персонального комп’ютера.

Дуже важливим етапом роботи після опанування учнями клавіатури є саме вивчення комбінацій клавіш. Спочатку вивчаємо загальні комбінації, необхідні для роботи користувача в середовищі Windows. Далі переходимо до комбінацій, які допоможуть учням з вадами зору вивчити найнеобхідніші для них у професійній діяльності програмні продукти.

Потрібно пам’ятати, що навчальний матеріал, який вивчили, з часом забувається. Тому важливим моментом при вивченні кожного наступного матеріалу є систематичне повторення вивченого на попередніх заняттях: метод застосування у навчальному процесі багаторазового повторення навчальних об’єктів (БНО) – постійно вживаної добірки навчального матеріалу певного змісту, яка використовується і для початкового вивчення, і подальшого закріплення єдиного навчального завдання. Вважаємо, що не потрібно подавати учням з вадами зору дуже громіздкий обсяг БНО, наприклад, великий список комбінацій клавіш, оскільки вони їх просто не запам’ятають і наша мета навчального процесу (здобуття знань, формування умінь і навичок) не буде досягнута.

Досвід показує, що необхідно за заняття давати не більше трьох - чотирьох комбінацій клавіш, водночас поєднуючи їх із раніше вивченими. Тоді якість навчального процесу покращиться. Особливу увагу звертаємо на індивідуальні особливості об’єму пам’яті учнів і розраховуємо не на найсильнішого учня, а на середньо розвиненого. Таким чином, ми не перевантажуємо учня, якому навчальний матеріал дається дещо повільніше. Результат праці є значно помітнішим в тому випадку, коли час від часу проводяться заняття з елементами так званої взаємодопомоги (слабший учень працює на комп’ютері, а інший (сильніший) допомагає йому, підказує у разі необхідності певний матеріал, який той не знає). Цю методику застосовуємо на етапі повторення матеріалу.Але слід зауважити, що часте використання даної методики може призвести до погіршення працездатності сильнішого учня.

Оскільки не кожен учень може запам’ятати з подальшим відтворенням матеріал, поданий вперше, то потрібно відразу закріпити вивчений матеріал на основі виконання вправ, що вводяться у практичну частину БНО. Спочатку учні з вадами зору виконують вправи з викладачем (близько трьох вправ), а далі самостійно. Вправи на опанування нової комбінації клавіш не повинні бути громіздкими. Їх поєднуємо з повторенням комбінацій, вивчених на попередніх заняттях. Отже, застосувавши БНО для учнів з вадами зору, ми активізуємо їх опорні знання.

Вивчення нового матеріалу повинно ґрунтуватися на принципі послідовності й доступності навчального матеріалу. Тобто, потрібно подавати матеріал не уривчасто, а взаємозв’язано, в логічній послідовності його вивчення. Так, наприклад, при вивченні текстового редактора Word спочатку слід ознайомитись із комбінаціями, які дозволять відкрити редактор, зберегти документ на диску комп’ютера, а далі переходити вже до комбінацій, пов’язаних з форматуванням документу тощо.

СПЕЦІАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ WINDOWS

На жаль, не всі люди володіють повноцінним зором і слухом, але це не перешкодить їм стати користувачами ПК. Адже Windows пропонує безліч спеціальних можливостей, за допомогою яких працювати на комп'ютері зможуть люди з обмеженим сприйняттям інформації, а також ті, хто не може працювати двома руками одночасно.

Втім, подібні програмні засоби будуть корисні не тільки при порушенні сприйняття інформації. Наприклад, якщо ви працюєте в погано освітленому приміщенні або відчуваєте деякі незручності при використанні миші та клавіатури, спеціальні можливості Windows зможуть допомогти і вам.

Розглянемо на прикладі налаштувань для тих людей, які страждають розладами зору.

1. Швидко налаштувати нестандартні можливості Windows дозволяє Майстер спеціальних можливостей. Що б запустити його, відкрийте меню Пуск і виберіть пункт Програми/Стандартні/Спеціальні можливості/Налаштування спеціальних можливостей.

У першому вікні, що з'явилося майстра слід вказати розмір шрифту, при якому нормально сприймаєте текстову інформацію на екрані, після чого натиснути на кнопку Далі.

2. У наступному вікні відзначте пункт Змінити розмір шрифту, щоб остаточно підтвердити вибір, зроблений у першому кроці. Так буде змінено розмір шрифту в заголовках вікон, меню та інших складових інтерфейсу Windows, тільки текст усередині вікон залишиться тим самим.

3. На третьому етапі установки спеціальних можливостей вам належить вказати, які, власне фізичні обмеження заважають при роботі на ПК. Представлені чотири пункти, три з яких відповідають різним порушенням в сприйнятті інформації та один пункт регулювання застосовуваних спеціальних можливостей. У принципі, після вибору параметрів, що настроюються можна утриматися від будь-яких додаткових налаштувань. Всі подальші дії ми розглянемо на прикладі, коли користувачеві заважають повноцінно працювати проблеми з зором. У цьому випадку потрібно вибрати пункт Порушення зору і натиснути на кнопку Далі, щоб перейти до докладнго налаштуванні відповідних спеціальних можливостей.4. Тепер у вікні Майстра спеціальних можливостей виберіть один з представлених варіантів прийнятного розміру смуг прокручування та значків на Робочому столі. Врахуйте, чим більше будуть ці встановлені елементи інтерфейсу Windows, тим простіше буде здійснювати різні операції з програмами і самою операційною системою.

У загальній складності доступні чотири варіанти смуг прокрутки і три варіанти значків. Спробуйте вибрати по черзі кожен з представлених пунктів - це відразу ж позначиться на відкритих вікнах або значках Робочого столу. таким чином ви легко визначитеся з оптимальною конфігурацією саме під ваші індивідуальні потреби.

5. Разом з налаштуванням окремих елементів інтерфейсу можна використовувати одну з представлених спеціальних колірних схем у списку Колірні схеми. Ці контрастні схеми покликані допомогти користувачеві краще розглянути всі нюанси картинки на екрані монітора. У вікні Перегляд будуть відображені елементи оформлення кожної схеми - дивіться і вибирайте найбільш оптимальний варіант.

6. При переході до останнього кроку налаштування спеціальних можливостей ви побачите на екрані результат виконаних операцій. Це дозволить зробити остаточний вибір і відповідно, натиснути на кнопку Готово або Скасувати.

7. Безсумнівно, корисним інструментом буде також Екранна лупа, що дозволяє розглянути всі деталі зображення на екрані. Щоб запустити цей додаток, відкрийте меню Пуск і виберіть у цьому пункті Програми/Стандартні/Спеціальні можливості/Екранна лупа. Ця програма розділить екран на дві частини - на нижню, в якій буде протікати стандартний процес роботи в Windows, і на верхню, в якій буде показано збільшене зображення об'єктів біля курсору миші.

При першому запуску Екранної лупи ви побачите невелике меню налаштувань. У ньому з допомогою параметра Збільшення можна налаштувати ступінь збільшення зображення в межах від 1 до 9. Необхідно відзначити три перші пункти в списку - це синхронізує картинку у верхній частині екрану з вашими діями. Поекспериментуйте з пунктами Звернути кольори і Висока контрастність, щоб подивитися, чи поліпшать вони ваше сприйняття зображення. Можна залишити це меню відкритим - так ви зможете в залежності від ситуації коригувати ступінь наближення картинки. Для цього натисніть на кнопку Ок, і меню згорнеться в кнопку на Панелі завдань.

Екранна лупа збільшує різні частини екрана. Це особливо корисно для перегляду об'єктів, які важко роздивитися, але полегшує й перегляд всього екрана.

Існує три режими: 1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал