Професійно-технічна освіта УкраїниСторінка10/14
Дата конвертації23.12.2016
Розмір2.46 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1
Орієнтовні тестові завдання з інформатики по темі

«Текстовий редактор» (підтема «Форматування документів»)

(тести першого рівня для контролю модулів)


п/п

Навчальний елемент (НЕ)

Рівень засвоєння НЕ, що контролюється

Тестові завданняКонструкція тестового завдання

1

Сутність форматування

1

Процес зміни зовнішнього вигляду тексту називається:

А) копіювання;

Б) форматування;

В) видалення.

Еталон: б, р=1


На розрізнення

(вибір правильної відповіді)2

Види форматування

2

Форматування буває трьох видів:

А) _______________

Б)________________

В)________________

Еталон: символів,абзаців, сторінок р=3


На доповнення (тест-підстановка)

3

Панель інстументів

2

Які з даних кнопок на панелі задач використовують для форматування символів:

А)


Б)
В)
Г)

Еталон: А,В р=2На розрізнення

(вибір правильної відповіді)4

Форматування списків

2

Чим відрізняються маркіровані списки від нумерованих?

Еталон: маркіровані списки позначаються маркерами, а нумеровані – числами. Р=2Коротка відповідь

5

Форматування символів і абзаців

2

Форматування символів включає в себе:

1)зміну розміру шрифта;

2) зміна кольору шрифта;

3) орієнтація сторінки;

4) вставку графічного об’єкта;

5) зміна накреслення шрифта.


Еталон: 1,2,5 р=3

На розрізнення

(вибір правильної відповіді)6

Форматування абзаців

1

Форматування абзацу виконується за таким алгоритмом:

 1. м. Формат - Абзац

 2. м. Файл – Параметри сторінки

Еталон: 1- так р=1

альтернатива

7

Форматування сторінки, абзацу

2

Вкажіть правильний алгоритм дій щодо кожної операції:

 1. створення списків

А) м. Файл – Параметри сторінки

 1. форматування символів

Б) м. Формат - Список

 1. форматування сторінок

В) м. Формат - Абзац

 1. форматування абзаців

Г) м. Формат - Шрифт

Еталон: 1-б, 2-Г, 3-А, 4- Б. р=4На встановлення відповідності

8

Форматування сторінок,абзаців символів

2

Встановіть відповідність між кнопкою на панелі задач та видом форматування:

 1. форматування шрифту

А)

 1. форматування сторінки

Б)

 1. форматування абзацу

В)

 1. створення списків

Г)

Еталон: 1-В, 2 – Б, 3 – Г, 4-А. р=4На встановлення відповідності
9

Форматування символів, сторінок

2

Вкажіть, які зміни виконуються при форматуванні

А) символів,

Б) сторінки

1. зміна кольору,накреслення шрифта,

2. зміна орієнтації сторінки,

3. зміна типу і розміру шрифта,

4. зміна полів і границь.
Еталон: а- 1,3; б- 2,4. Р=4


На класифікацію

10

Колонки і колонтитули

1

Щоб відобразити текст у колонках необхідно скористатися командою Разметка станицы – Колонки?

Еталон: так р=1На ідентифікаціюДОДАТОК 2

ОРІЄНТОВНІ ТЕКСТИ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ІНФОРМАТИКИ

Практична робота до теми

«Вставка таблиці в текстовий документ»

(може використовуватися для індивідуальних робіт з інвалідами з порушеннями фізичного і психічного розвитку)

Мета: навчитися застосовувати на практиці уміння працювати з таблицями в текстовому редакторі.

Порядок виконання роботи:

 1. Створити на Робочому столі папку Група 76. В цій папці створити текстовий документ Microsoft Word з назвою Таблиця1.

 2. Відкрити даний документ та набрати таблицю згідно зразка:

Термін

Означення

Інтернет

Поєднання багатьох мереж, що забезпечує поширення інформаційних потоків по всій земній кулі.

Сервер

Потужний та надійний комп’ютер, який цілодобово працює і підключений до Інтернету і здатний зберігати і посилати інформацію за запитами інших комп’ютерів.

IP - адреса

Запис, який точно визначає місцезнаходження комп’ютера в Інтернеті і є записом чотирьох чисел у діапазоні від 0 до 255, відділених крапками.

*Додаткове завдання. • Перетворіть дану таблицю на текст і навпаки. Проаналізуйте отриманий результат.

 • Залийте кожен стовпчик таблиці різним кольором.


Питання для самоперевірки.

 1. Що називається таблицею у текстовому редакторі?

 2. Якими способами можна вставити таблицю в текст?

 3. Які дані може містити таблиця Word?

 4. Як вставити рядок(стовбчик) у таблицю?

 5. Яким чином видаляються зайві елементи таблиці?

ДОДАТОК 3

Практична робота до теми

«Знайомство з програмою електронних таблиць Excel»

(може використовуватися для індивідуальних завдань для учнів з вадами розумового розвитку – ДЦП, аутизм)Мета роботи: ознайомитися з особливостями роботи в середовищі електронних таблиць Microsoft Excel»

Порядок виконання роботи:

 1. Створити на Робочому столі папку 25 КС. У даній папці створити файл Моя таблиця з розширенням xls.

 2. У новому файлі створити таблицю даних про учнів групи (10 учнів на вибір). Таблиця повинна містити такі дані : прізвище учня, дату народження, рік вступу до навчального закладу, домашню адресу, домашній телефон.

Зразок.
А

B

C

D

E

1

Прізвище

Дата народження

Рік вступу

Домашня

адреса

Телефон

2

Петров

12.08.1987

2010

м.Березівка

22345

3

Конніков

3.09.1991

2010

с.Іванівка

34325

4

Валієва

23.08.1993

2010

м.Березівка

22223

5

Дорошенко

14.07.1992

2010

с.Степове

22341

6

Ротар

26.05.1994

2010

с.Демидове

35674

7

Гаєвський

22.03.1994

2010

с.Конопляне

56721

8

Мандрик

5.10.1995

2010

с.Шевченкове

32452

*Додаткове завдання.

Скопіюйте на окремий аркуш набрану раніше таблицю. Додайте до неї два стовпчики: середній бал та розмір отриманої стипендії. Заповніть стовбці даними. 1. Перевірте правильність набору та покажіть роботу вчителю.

Питання для самоконтролю:

 1. Що таке електронна таблиця?

 2. які функції і призначення електронних таблиць?

 3. Назвіть елементи робочого вікна Excel і їх призначення?

 4. Що таке робоча книга?

 5. Що таке адреса комірки?

Додаток 4

Орієнтовний перелік тем для творчих проектів учнів-інвалідів з вадами фізичного розвитку, порушеннями слуху.

(кожен проект передбачає самостійне опрацювання матеріалу та написання творчої роботи, складання презентації до роботи)

 1. Види комп’ютерних мереж.

 2. Фрактальні множини та їх природа.

 3. Розробка електронного підручника(або однієї з тем ) з геометрії. (Геометричні фігури, Теорема Піфагора, Тіла обертання, Площі та об’єм фігур).

 4. Розробка комплексу презентацій з інформаційних технологій (2-3 теми).

 5. Створення програм побудови геометричних фігур засобами мови програмування TURBO PASCAL 7.0.

 6. Обчислення суми геометричної прогресії за допомогою програми TURBO PASCAL 7.0.

 7. Розробка електронних тестів для предмету «Економіка».

 8. Розробка системи тестування з предмету «Технології комп’ютерної обробки інформації».

9. Розробка тестових завдань з професії «Тракторист -машиність с/г виробництва»

10. Розробка інтегрованого проекту «Трансформатори» з спец технологій професії «Електромонтер» та предмету «Фізика»
ВИСНОВОК

Системність та цілісність має бути наріжним каменем побудови нових принципів корекційної педагогіки. Розвиток корекційної педагогіки не можна уявити без застосування сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій і як засобу спеціальної освіти, і як інструменту наукових досліджень у цій галузі.

Підсумовуючи, наведемо основні програмні напрями розвитку сучасної корекційної педагогіки.


 • Корекційна педагогіка має розвиватися на основі нової моделі інвалідності людини - соціальної.

 • Розширення меж предмета корекційної педагогіки до теоретичних і методологічних підвалин освіти людей з інвалідністю будь-якого віку та будь-якого типу фізичних і сенсорних вад.

 • Застосування в основі корекційної педагогіки філософії особистісно орієнтованої освіти.

 • Розробка науково-методичних і дидактичних основ інтегрованої освіти.

 • Підготовка спеціалістів для інтегрованого навчання інвалідів.

 • Наукове обґрунтування системи професійної реабілітації інвалідів в Україні.

 • Науково-педагогічний супровід системи раннього втручання та соціальної реабілітації дітей з інвалідністю.

 • Орієнтація на сучасні технології освіти, зокрема модульне навчання та дистанційну освіту, проектну технологію, модульну технологію.

 • Використання в корекційній педагогіці сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Професійна освіта насамперед повинна забезпечити готовність людини з об'єктивно зменшеними функціональними можливостями внаслідок вад психофізичного розвитку до максимально (з урахуванням суб'єктивних можливостей) повноцінного виконання своїх різноманітних соціальних ролей і функцій, готовності до саморозвитку, самоствердження, до щасливого людського життя серед людей. І кожен педагог професійно - технічного закладу повинен зробити все можливе, щоб людина з особливими потребами оволоділа професією, щоб вона зайняла достойне місце у нашому суспільстві, адже саме від системи освіти залежить можливість соціальної адаптації таких людей.

На жаль, реальність сьогодення в Україні така, що інвалідів вважають не повноцінними членами суспільства, і саме в наших силах це змінити, використовуючи нові методики, нові підходи, застосовуючи телекомунікаційні технології. Даний проект ілюструє тільки маленьку частину того педагогічного підходу, який зможе, я впевнена, змінити ставлення до людей з особливими потребами.Список літератури

 1. www. edu-post-diploma.kharkov.ua/index.php

 2. www. alive-inter.net/referat-41986ltrhi

 3. Рисцов і. К. Навчальна програма дисципліни “Програмно-технічне за-

безпечення систем дистанційної освіти” (для спеціалістів). — К.: МАУП,

2006. — 12 с.

4. Средства дистанционного обучения / С. В. Агапонов, З. О. Джали-

ашвили, Д. Л. Кречман и др. — СПб., 2003. — 334 с.

5. Дистанционное обучение: теория и практика / В. И. Гриценко,

С. П. Кудрявцева, В. В. Колос и др. — К.: Наук. думка, 2004. — 376 с.

6. Компьютерные технологии в дистанционном обучении /

А. И. Пушкарь, В. В. Федько, А. Н. Барков и др. — Х.: Изд-во

ХНЭУ, 2004. — 396 с.

7. Костюченко М.П, Паньков Д.В. Організація модульного навчання в професійно-технічних навчальних закладах: управлінський аспект: Навчально-методичний посібник. - Донецьк: ДІПО ІПП, 2005. - 100 с.

8. Майорова І.Г. Використання методу проектів у професійній підготовці: Метод. рекомендації. – Донецьк: ІПО ІПП, 2008. – 24 с.

9. Паньков Д.В. Організаційно-педагогічні аспекти модульного навчання професій учнів ПТНЗ: Рекомендації для педагогічних працівників ПТНЗ. - Донецьк: ДІПО ІПП, 2001. - 55 с. 1. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: теорія і методика: Монографія /За заг. ред. О.М. Коберника. – К.: Науковий світ, 2003. — 172 с.


Взаємодія з підлітками з відставанням в інтелектуальному розвитку (легка розумова відсталість)
Галка Г.А. – практичний психолог

Татарбунарського професійно-технічного аграрного училища

Одеської області
І. Вступ:

1. Актуальність проблеми взаємодії педагогів профтехучилищ, які не мають дефектологічної освіти, з підлітками з відставанням в інтелектуальному розвитку (легка розумова відсталість) при впровадженні інклюзивного навчання.

2. Мета: на основі вивчення психологічних особливостей розумово відсталих підлітків визначити направлення і форми роботи психолога з педколективом профтехучилища для формування психологічної готовності педагогів до взаємодії з підлітками з відставанням в інтелектуальному розвитку (легка розумова відсталість).

3. Завдання:

1) вивчити психологічні особливості підлітків з відставанням в інтелектуальному розвитку (легка розумова відсталість);

2) розробити рекомендації для педпрацівників профтехучилищ для формування психологічної готовності педагогів до взаємодії з підлітками з відставанням в інтелектуальному розвитку (легка розумова відсталість).

ІІ. Основна частина.

1. Теоретичне обґрунтування. Вчення про єдність законів розвитку нормальної і розумово відсталої дитини.

2. Практична частина:

1) Взаємодія з підлітками з відставанням в інтелектуальному розвитку (легка розумова відсталість)(психолого-педагогічний семінар-практикум).

2) Рекомендації для педпрацівників профтехучилищ щодо учбової і виховної роботи з підлітками з відставанням в інтелектуальному розвитку.

ІІІ. Висновки.

ІV. Бібліографія.

І. Вступ.

1. Актуальність проблеми взаємодії педагогів, що не мають дефектологічної освіти, з підлітками з відставанням в інтелектуальному розвитку (легка розумова відсталість) при введенні інклюзивного навчання.

У кожній країні є діти з розумовою відсталістю, які потребують особливих форм виховання і навчання. Питання надання спеціальної допомоги таким дітям вельми актуальні. Останні десятиліття ХХ століття унаслідок гуманізації суспільства, затвердження безумовної цінності людської особи ознаменувалися у всьому світі процесами, пов'язаними з демократизацією загальної і спеціальної освіти, визнанням всіх дітей з проблемами розвитку такими, що мають навчатися.

Важливу роль в досягненні гуманітарного, соціального і економічного розвитку осіб з особливими потребами грає інклюзивне навчання. Сумісне навчання дітей з обмеженими можливостями і їх здорових однолітків є основою їх інтеграції і соціальної адаптації. Враховуючи світові тенденції розвитку освіти, в Україні все більшого поширення набуває сумісна форма навчання і виховання дітей з особливостями розвитку і їх здоровими однолітками.

У 2009 році Міністерство освіти і науки України прийняло наказ від 11.09.2009 р.

№ 855 "Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки", в якому мовиться: «Інтеграція таких дітей в навчально-виховний процес можлива виключно за умовах їх належного психолого-педагогічного супроводу. Актуальним залишається і питання психологічної підготовки педагогів до роботи з вказаною категорією дітей, забезпечення їх навчально-методичною літературою, підвищення кваліфікації з вказаної тематики в системі післядипломної освіти. Працівникам психологічної служби необхідно приділити особливу увагу розробці методології щодо вивчення індивідуальних особливостей дітей з особливими освітніми потребами, розробці алгоритму взаємодії педагогічних працівників як у межах навчального закладу, так і поза його межами щодо забезпечення потреб вихованців та учнів. Водночас, на сьогодні організаційно-методичні засади навчального процесу у загальноосвітніх школах орієнтовані на дитину, яка нормально розвивається, без урахування особливостей психофізичного розвитку дітей з особливими потребами. Невідповідність форм і методів педагогічного впливу на таких дітей може створювати передумови для формування у них негативного ставлення до навчання, девіантної поведінки. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває організація своєчасного системного психолого-педагогічного супроводу учнів з порушеннями розвитку. Разом з тим, впровадження інтегрованого та інклюзивного навчання потребує створення відповідного освітнього середовища, забезпечення наукового супроводу, створення навчальних програм, методичного забезпечення. Ключовим чинником розвитку інклюзивної освіті має бути відповідна підготовка педагогів до роботі з дітьми з особливими потребами.»(2)

У 2009-2010 навчальному році в системі профтехосвіти навчалося 4,9 тис. учнів з розумовими і фізичними особливостями розвитку.(1)Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал